Check Wikipedia

Homepageplwikimiddle priority → Nagłówki pierwszego poziomu

W artykule występują nagłówki pierwszego stopnia (czyli "= XY ="). Nagłówki w tekście powinny być stopnia drugiego (czyli "== XY ==") lub niższego.

To do: 0, Done: 0 article(s) - ID: 19 - List for bots - Set all articles as done!

Show all done articles

0 to 25   (25|50|100|200)

ArticleEditNoticeMoreFoundDone

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs