Check Wikipedia

Homepageplwikimiddle priority → Opis obrazka ze znacznikiem small

Znaleziono znacznik <small> w opisie grafiki. Opis domyślnie ma ustawiony mniejszy rozmiar, więc możesz skasować znacznik.

To do: 0, Done: 0 article(s) - ID: 66 - List for bots - Set all articles as done!

Show all done articles

0 to 25   (25|50|100|200)

ArticleEditNoticeMoreFoundDone

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs