Check Wikipedia

Homepageplwikimiddle priority → Spis treści po pierwszym nagłówku

Znaleziono magiczne słowo __TOC__ albo __SPIS__ poniżej pierwszego nagłówka sekcji.

To do: 0, Done: 0 article(s) - ID: 96 - List for bots - Set all articles as done!

Show all done articles

0 to 25   (25|50|100|200)

ArticleEditNoticeMoreFoundDone

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs