ClueBot NG Report Interface

// Report

Navigation

ID:1715682
User:8.225.197.131
Article:Macedonian culture (Slavic)
Diff:
(Theater)
(Tag: section blanking)
(Male)
Line 17: Line 17:
   
 
==Macedonian names==
 
==Macedonian names==
===Male===
+
=
 
The following is a list of male names taken from the 1996 Orthodox Calendar, published by the Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church (contributed by Hristijan Delev). All are given in their [[Romanisation of Macedonian|Romanised]] version, but are presented in the alphabetical order of the Cyrillic script.
 
 
----
 
 
'''A'''<br>''Avakum, Avram, Agapij, Adam, Aleksandar, Alimpij, Atanas, Angel, Angelarij, Andon,
 
''Andrej, Angjelko, Antim, Antonij, Apostol, Ariton, Arsenij, Artemij, Arhangle, Atanasij''
 
 
----
 
 
'''B'''<br>
 
''Blagoj, Blagun, Blazhe, Bogatin, Bogdan, Bogoja, Bogoljub, Bogomil, Bogoslav, Bozhidar, Bozhin, Bojan, Boris, Boshko, Branimir, Branslav, Branko''
 
 
----
 
 
'''V'''<br>
 
''Vangel, Varnava, Vasil, Veljan, Venijamin, Veselin, Vidoe, Vikentij, Vladimir, Vlastimir''
 
 
----
 
 
'''G'''<br>
 
''Gavril, Georgij, Gerasim, Gligor, Gligorij, Gorazd, Goran, Gorjan, Goce, Grigor, Grigorij, Grozdan''
 
 
----
 
 
'''D'''<br>
 
''David, Damaskin, Damjan, Danail, Dejan, Deljan, Despot, Dimitar, Dimitrij, Diogen, Dobre, Dojchin, Doksim, Doncho, Dorotej, Dragan, Dukdin, Dushan''
 
 
----
 
 
'''GJ'''<br>
 
''Gjerasim, Gjero, Gjoko, Gjore, Gjoshe, Gorgjija, Gjorche, Gjuro, Gjurchin, Gjurshin''
 
 
----
 
 
'''E'''<br>
 
''Evgenij, Elisie, Erazmo, Eremija, Efimij, Emanuel''
 
 
----
 
 
'''ZH'''<br>
 
Zharko, Zhelimir, Zhivko, Zhivorad
 
 
----
 
 
'''Z'''<br>
 
''Zafir, Zaharie, Zdravko, Zlatan, Zlatko, Zograf, Zoran''
 
 
----
 
 
'''DZ'''<br>
 
''Dzvezdan, Dzvonko''
 
 
----
 
 
'''I'''<br>
 
''Ivan, Ignat, Ignatij, Igor, Ilarion, Ilija, Inokentij, Iraklij, Irinej, Isaija, Isidor, Ice''
 
 
----
 
 
'''J'''<br>
 
''Jakim, Jakov, Janaki, Jane, Joanikij, Joakim, Jovan, Jonko, Jordan, Josif''
 
 
----
 
 
'''K'''<br>
 
''Kalistrat, Kiprijan, Kiril, Kitan, Kliment, Kozma, Konstantin, Kostadin, Krale, Krste, Kuzman''
 
 
----
 
 
'''L'''<br>
 
''Lavrentij, Lazar, Lambe, Leonid, Leontie, Lefter, Luka''
 
 
----
 
 
'''LJ'''<br>
 
''Ljube, Ljuben, Ljubomir, Ljupcho, Ljudmil''
 
 
----
 
 
'''M'''<br>
 
''Makaraie, Makedon, Maksim, Manoil, Manol, Manojlo, Marin, Marko, Matea, Matej, Metodij, Miladin, Mile, Mirko, Miron, Miroslav, Misail, Mitan, Mitre, Mihail, Mladen, Mojsej, Mojsie''
 
 
----
 
 
'''N'''<br>
 
''Najden, Nase, Naste, Natanail, Naum, Nace, Nakje, Neven, Nedelko, Nektarij, Noefit, Nestor, Nikanor, Nikita, Nikifor, Nikodim, Nikola, Novak, Nove''
 
 
----
 
 
'''O'''<br>
 
''Ognen, Ordan, Orce''
 
 
----
 
 
'''P'''<br>
 
''Pavle, Pandil, Pane, Pantelejmon, Panche, Partenij, Paskal, Pahomij, Pejko, Petar, Petko, Pimen, Plamencho, Polikarp, Prodan, Projko, Prokopij, Prohor''
 
 
----
 
 
'''R'''<br>
 
''Radovan, Radomir, Radoslav, Razmo, Rajko, Rangel, Ranko, Rastko Ratko, Ratomir, Rafael, Ristan, Riste, Rodoljub, Romil, Ruse, Rusomir''
 
 
----
 
 
'''S'''<br>
 
''Save, Sazdan, Samoil, Sande, Sarafil, Sare, Sasho, Svetislav, Svetozar, Svetolik, Svetomir, Serafim, Siljan, Simon, Slave, Slavoljub, Slobodan, Smile, Solunche, Sofronija, Spasen, Spiridon, Srebre, Sreten, Stamen, Stefan, Stojan''
 
 
----
 
 
'''T'''<br>
 
''Tanas, Tase, Tashko, Temelko, Teodor, Teodosij, Teofan, Teofil, Teofilakt, Timotej, Tihomir, Trajan, Todor, Trifun, Trpe''
 
 
----
 
 
'''KJ'''<br>
 
''Kjire, Kjirko''
 
 
----
 
 
'''F'''<br>
 
''Fidan, Filimon, Filip, Firfo, Flore, Fotij''
 
 
----
 
 
'''H'''<br>
 
''Hranislav, Hristijan, Hristo, Hristifor''
 
 
----
 
 
'''C'''<br>
 
''Cane, Cvetan''
 
 
----
 
 
'''CH'''<br>
 
''Chaslav, Chedo, Chedomir''
 
 
----
 
 
'''SH'''<br>
 
''Shane, Shishko''
 
 
----
 
   
 
===Female===
 
===Female===
Reason:ANN scored at 0.852938
Your username:
Reverted:Yes
Comment
(optional):

Note: Comments are completely optional. You do not have to justify your edit.
If this is a false positive, then you're right, and the bot is wrong - you don't need to explain why.