l.p. Osoba Razem Strony
dobre za małe wielkość tytuł wlk. początkowa wlk. końcowa
1 Mechanik rowerowy (wkład) 1024 0 3896413 Jasenie (historia) 3654 5313
Slovenská Ľupča (historia) 4153 4382
Drahňov (historia) 4241 4241
Palín (powiat Michalovce) (historia) 4141 4141
Hliník nad Hronom (historia) 4134 4134
Vojany (historia) 4128 4128
Iňačovce (historia) 4119 4119
Družstevná pri Hornáde (historia) 4115 4115
Poproč (powiat Koszyce-okolice) (historia) 4108 4108
Turňa nad Bodvou (historia) 4105 4105
Lastomír (historia) 4095 4095
Krišovská Liesková (historia) 4090 4090
Vysoká nad Uhom (historia) 4071 4071
Kapušianske Kľačany (historia) 4060 4060
Janova Lehota (historia) 4060 4060
Čičarovce (historia) 4059 4059
Tomášovce (powiat Łuczeniec) (historia) 4058 4058
Čaňa (historia) 4056 4056
Klenovec (historia) 4055 4055
Banská Belá (historia) 4055 4055
Oborín (historia) 4052 4052
Podbrezová (historia) 4051 4051
Valaská (historia) 4051 4051
Pavlovce nad Uhom (historia) 4070 4047
Lúčky (powiat Michalovce) (historia) 4046 4046
Veľké Raškovce (historia) 4045 4045
Stretava (historia) 4041 4041
Zalužice (historia) 4037 4037
Ložín (historia) 4034 4034
Sačurov (historia) 4032 4032
Sečovská Polianka (historia) 4031 4031
Tušická Nová Ves (historia) 4028 4028
Slanec (powiat Koszyce-okolice) (historia) 4023 4023
Štós (historia) 4022 4022
Tušice (historia) 4019 4019
Vlkanová (historia) 4018 4018
Hodruša-Hámre (historia) 4018 4018
Kalná nad Hronom (historia) 4018 4018
Harichovce (historia) 4017 4017
Nemecká (powiat Brezno) (historia) 4013 4013
Zvolenská Slatina (historia) 4011 4011
Svätý Anton (historia) 4008 4008
Markušovce (historia) 4006 4006
Pozdišovce (historia) 4004 4004
Helcmanovce (historia) 4002 4002
Čierne nad Topľou (historia) 4001 4001
Zemplínske Kopčany (historia) 3999 3999
Dobrá Niva (wieś) (historia) 3997 3997
Malé Raškovce (historia) 3995 3995
Bušince (historia) 3995 3995
Čečejovce (historia) 3994 3994
Kokava nad Rimavicou (historia) 3992 3992
Závadka (powiat Michalovce) (historia) 3992 3992
Slavošovce (historia) 3991 3991
Zemplínske Hradište (historia) 3991 3991
Rozhanovce (historia) 3990 3990
Rimavské Janovce (historia) 3990 3990
Smolník (powiat Gelnica) (historia) 3989 3989
Valaliky (historia) 3988 3988
Tekovská Breznica (historia) 3987 3987
Selce (powiat Bańska Bystrzyca) (historia) 3986 3986
Ptrukša (historia) 3986 3986
Prakovce (historia) 3985 3985
Tekovské Lužany (historia) 3984 3984
Švedlár (historia) 3983 3983
Slovinky (historia) 3981 3981
Bánovce nad Ondavou (historia) 3981 3981
Kristy (historia) 3980 3980
Hontianske Moravce (historia) 3979 3979
Zámutov (historia) 3978 3978
Košické Oľšany (historia) 3978 3978
Vidiná (historia) 3978 3978
Sása (powiat Zwoleń) (historia) 3977 3977
Tovarné (historia) 3977 3977
Vojčice (historia) 3972 3972
Pukanec (historia) 3971 3971
Spišský Hrušov (historia) 3971 3971
Ruskov (historia) 3969 3969
Streda nad Bodrogom (historia) 3969 3969
Lehôtka pod Brehmi (historia) 3968 3968
Tašuľa (historia) 3968 3968
Divín (powiat Łuczeniec) (historia) 3967 3967
Žalobín (historia) 3966 3966
Maťovské Vojkovce (historia) 3966 3966
Malčice (historia) 3965 3965
Pliešovce (historia) 3963 3963
Smolnícka Huta (historia) 3961 3961
Gortva (miejscowość) (historia) 3959 3959
Lovčica-Trubín (historia) 3958 3958
Kamenná Poruba (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3958 3958
Svätuš (historia) 3958 3958
Cinobaňa (historia) 3958 3958
Halič (historia) 3957 3957
Lubeník (historia) 3957 3957
Sedliská (historia) 3957 3957
Blatná Polianka (historia) 3955 3955
Sady nad Torysou (historia) 3952 3952
Jesenské (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3952 3952
Vígľaš (historia) 3951 3951
Michaľany (historia) 3951 3951
Kriváň (wieś) (historia) 3919 3951
Nálepkovo (historia) 3948 3948
Rimavská Baňa (historia) 3946 3946
Zemplínske Hámre (historia) 3945 3945
Vinné (historia) 3945 3945
Závadka nad Hronom (historia) 3945 3945
Veľká nad Ipľom (historia) 3945 3945
Zemplínska Teplica (historia) 3944 3944
Čerenčany (historia) 3944 3944
Zemplínska Široká (historia) 3944 3944
Kováčová (powiat Zwoleń) (historia) 3943 3943
Dolná Strehová (historia) 3943 3943
Sklabiná (historia) 3942 3942
Stará Kremnička (historia) 3941 3941
Kecerovce (historia) 3940 3940
Panické Dravce (historia) 3938 3938
Trhovište (historia) 3938 3938
Trstené pri Hornáde (historia) 3938 3938
Mníšek nad Hnilcom (historia) 3938 3938
Ladomerská Vieska (historia) 3936 3936
Dolný Pial (historia) 3935 3935
Nižná Jablonka (historia) 3935 3935
Kalinovo (historia) 3934 3934
Hačava (historia) 3933 3933
Železná Breznica (historia) 3933 3933
Soľ (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3931 3931
Rybník (powiat Levice) (historia) 3930 3930
Nižná Myšľa (historia) 3930 3930
Pohronský Ruskov (historia) 3930 3930
Bátka (historia) 3928 3928
Málinec (historia) 3928 3928
Šarovce (historia) 3927 3927
Michalová (historia) 3926 3926
Rokytov pri Humennom (historia) 3923 3923
Mýto pod Ďumbierom (historia) 3923 3923
Petrovce nad Laborcom (historia) 3923 3923
Starý Tekov (historia) 3923 3923
Vyšný Žipov (historia) 3922 3922
Rimavské Brezovo (historia) 3921 3921
Biel (Słowacja) (historia) 3921 3921
Mokrance (historia) 3921 3921
Riečka (powiat Bańska Bystrzyca) (historia) 3921 3921
Lovinobaňa (historia) 3921 3921
Ipeľské Predmostie (historia) 3920 3920
Ožďany (historia) 3920 3920
Nižný Skálnik (historia) 3919 3919
Lenartovce (historia) 3919 3919
Kručov (historia) 3919 3919
Pohorelá (historia) 3919 3919
Hontianske Nemce (historia) 3919 3919
Krásnohorské Podhradie (historia) 3918 3918
Gemerská Hôrka (historia) 3918 3918
Pohronská Polhora (historia) 3918 3918
Lutila (historia) 3917 3917
Lieskovec (powiat Zwoleń) (historia) 3917 3917
Geča (historia) 3916 3916
Remetské Hámre (historia) 3915 3915
Hronská Dúbrava (historia) 3915 3915
Jastrabie pri Michalovciach (historia) 3915 3915
Bohdanovce (historia) 3915 3915
Falkušovce (historia) 3914 3914
Bidovce (historia) 3913 3913
Veľká Ida (historia) 3912 3912
Hrušov (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3910 3910
Nenince (historia) 3910 3910
Turany nad Ondavou (historia) 3910 3910
Hronský Beňadik (historia) 3908 3908
Sielnica (powiat Zwoleń) (historia) 3908 3908
Veľké Trakany (historia) 3907 3907
Lehota nad Rimavicou (historia) 3907 3907
Perín-Chym (historia) 3907 3907
Veľký Lom (historia) 3904 3904
Vyšný Hrušov (historia) 3904 3904
Kráľovce (historia) 3903 3903
Heľpa (historia) 3903 3903
Haniska (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3903 3903
Davidov (historia) 3903 3903
Očová (historia) 3903 3903
Demandice (historia) 3903 3903
Skároš (historia) 3902 3902
Kalná Roztoka (historia) 3901 3901
Vechec (historia) 3901 3901
Drienovec (historia) 3901 3901
Predajná (historia) 3900 3900
Blatné Remety (historia) 3900 3900
Belina (powiat Łuczeniec) (historia) 3900 3900
Rakovec nad Ondavou (historia) 3899 3899
Nacina Ves (historia) 3899 3899
Vyšná Olšava (historia) 3899 3899
Holiša (historia) 3898 3898
Beša (powiat Michalovce) (historia) 3898 3898
Malé Trakany (historia) 3897 3897
Dlhé Klčovo (historia) 3897 3897
Veľké Zlievce (historia) 3896 3896
Nováčany (historia) 3896 3896
Lok (historia) 3895 3895
Malá Ida (historia) 3895 3895
Závada (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3895 3895
Plešivec (historia) 3894 3894
Sokoľany (historia) 3894 3894
Bátovce (historia) 3894 3894
Nižný Klátov (historia) 3892 3892
Udavské (historia) 3891 3891
Teplička (powiat Nowa Wieś Spiska) (historia) 3891 3891
Kunova Teplica (historia) 3891 3891
Zemplínska Nová Ves (historia) 3890 3890
Šamudovce (historia) 3890 3890
Parchovany (historia) 3890 3890
Nový Tekov (historia) 3890 3890
Staškovce (historia) 3890 3890
Vyšná Hutka (historia) 3889 3889
Dolná Seč (historia) 3889 3889
Kladzany (historia) 3889 3889
Breznica (powiat Stropkov) (historia) 3889 3889
Dolná Ždaňa (historia) 3888 3888
Čajkov (historia) 3888 3888
Buzica (historia) 3888 3888
Malé Kozmálovce (historia) 3887 3887
Mučín (historia) 3887 3887
Slovenská Kajňa (historia) 3887 3887
Opava (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3887 3887
Bukovce (powiat Stropkov) (historia) 3886 3886
Gemerská Panica (historia) 3885 3885
Novosad (historia) 3883 3883
Leles (historia) 3883 3883
Svinica (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3882 3882
Poráč (historia) 3882 3882
Kaloša (historia) 3881 3881
Košická Belá (historia) 3881 3881
Hrachovo (historia) 3881 3881
Chotča (historia) 3881 3881
Ploské (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3880 3880
Sokoľ (historia) 3878 3878
Nižná Hutka (historia) 3878 3878
Ipeľský Sokolec (historia) 3878 3878
Pribeník (historia) 3878 3878
Vyšná Myšľa (historia) 3877 3877
Paňovce (historia) 3876 3876
Sirk (historia) 3875 3875
Slanské Nové Mesto (historia) 3875 3875
Číž (historia) 3875 3875
Trnava pri Laborci (historia) 3874 3874
Veľká Lehota (historia) 3873 3873
Hronovce (historia) 3873 3873
Boľkovce (historia) 3873 3873
Beša (powiat Levice) (historia) 3873 3873
Malý Krtíš (historia) 3872 3872
Hatalov (historia) 3872 3872
Šemša (historia) 3872 3872
Veľké Ozorovce (historia) 3871 3871
Ratková (historia) 3870 3870
Čižatice (historia) 3869 3869
Dražice (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3869 3869
Poľany (historia) 3869 3869
Košická Polianka (historia) 3869 3869
Dolné Strháre (historia) 3869 3869
Ondavské Matiašovce (historia) 3869 3869
Radzovce (historia) 3868 3868
Kokšov-Bakša (historia) 3868 3868
Ďurkov (historia) 3867 3867
Nová Bašta (historia) 3867 3867
Revúcka Lehota (historia) 3867 3867
Muránska Huta (historia) 3866 3866
Richnava (powiat Gelnica) (historia) 3866 3866
Utekáč (historia) 3866 3866
Brehy (historia) 3866 3866
Stanča (historia) 3865 3865
Seňa (historia) 3865 3865
Ďurďošík (historia) 3865 3865
Somotor (historia) 3864 3864
Krásnovce (historia) 3864 3864
Lackovce (historia) 3863 3863
Nižný Lánec (historia) 3863 3863
Slatinské Lazy (historia) 3863 3863
Čata (powiat Levice) (historia) 3862 3862
Papín (historia) 3862 3862
Letanovce (historia) 3862 3862
Obišovce (historia) 3862 3862
Bacúch (historia) 3862 3862
Santovka (historia) 3862 3862
Gregorova Vieska (historia) 3862 3862
Cejkov (historia) 3861 3861
Veľký Kamenec (historia) 3861 3861
Rožňavské Bystré (historia) 3861 3861
Olšovany (historia) 3861 3861
Borša (historia) 3861 3861
Magnezitovce (historia) 3861 3861
Záhorce (historia) 3861 3861
Slavec (historia) 3861 3861
Chyžné (historia) 3861 3861
Nižná Rybnica (historia) 3860 3860
Kalša (historia) 3860 3860
Kalonda (historia) 3860 3860
Horné Semerovce (historia) 3860 3860
Hraň (historia) 3860 3860
Bacúrov (historia) 3860 3860
Veľaty (historia) 3860 3860
Oreské (powiat Michalovce) (historia) 3860 3860
Veľké Ludince (historia) 3859 3859
Žemberovce (historia) 3859 3859
Kozárovce (historia) 3859 3859
Slavkovce (historia) 3858 3858
Nová Sedlica (historia) 3858 3858
Čaka (powiat Levice) (historia) 3857 3857
Kechnec (historia) 3857 3857
Vyšný Čaj (historia) 3856 3856
Cerovo (powiat Krupina) (historia) 3855 3855
Budča (historia) 3855 3855
Brehov (historia) 3854 3854
Nižný Žipov (historia) 3854 3854
Nový Ruskov (historia) 3853 3853
Lastovce (historia) 3852 3852
Klokočov (powiat Michalovce) (historia) 3852 3852
Rimavská Seč (historia) 3852 3852
Ižkovce (historia) 3852 3852
Janík (historia) 3851 3851
Nižná Slaná (historia) 3851 3851
Veľkrop (historia) 3851 3851
Rákoš (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3850 3850
Debraď (historia) 3850 3850
Trebeľovce (historia) 3850 3850
Vyšný Medzev (historia) 3850 3850
Horná Strehová (historia) 3849 3849
Čebovce (historia) 3849 3849
Uličské Krivé (historia) 3848 3848
Padarovce (historia) 3848 3848
Šumiac (historia) 3848 3848
Horné Zahorany (historia) 3848 3848
Vinica (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3847 3847
Orovnica (historia) 3847 3847
Gemerská Ves (historia) 3846 3846
Betliar (historia) 3846 3846
Kaluža (historia) 3846 3846
Plechotice (historia) 3846 3846
Horná Seč (historia) 3846 3846
Horná Ždaňa (historia) 3846 3846
Mokrá Lúka (historia) 3846 3846
Veľká Lúka (historia) 3845 3845
Brusnica (powiat Stropkov) (historia) 3845 3845
Čoltovo (historia) 3845 3845
Hajnáčka (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3845 3845
Zlatá Idka (historia) 3845 3845
Kolinovce (historia) 3844 3844
Závadka (powiat Gelnica) (historia) 3844 3844
Trnavá Hora (historia) 3844 3844
Terany (historia) 3844 3844
Beniakovce (historia) 3844 3844
Rudník (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3844 3844
Veľké Dravce (historia) 3865 3843
Svätuše (historia) 3843 3843
Balog nad Ipľom (historia) 3843 3843
Poruba pod Vihorlatom (historia) 3843 3843
Duplín (historia) 3842 3842
Drňa (historia) 3842 3842
Bežovce (historia) 3842 3842
Ruská Voľa (historia) 3842 3842
Veľký Folkmar (historia) 3842 3842
Zbudské Dlhé (historia) 3841 3841
České Brezovo (historia) 3841 3841
Veľké Revištia (historia) 3841 3841
Ždaňa (historia) 3840 3840
Kečovo (historia) 3840 3840
Kusín (historia) 3840 3840
Kameňany (historia) 3839 3839
Malé Ozorovce (historia) 3839 3839
Vyšná Rybnica (historia) 3839 3839
Gemerská Poloma (historia) 3839 3839
Baďan (historia) 3838 3838
Krušinec (historia) 3838 3838
Budimír (historia) 3838 3838
Cakov (historia) 3838 3838
Nechválova Polianka (historia) 3838 3838
Vyšný Klátov (historia) 3837 3837
Bohúňovo (historia) 3837 3837
Čeláre (historia) 3836 3836
Hronské Kľačany (historia) 3836 3836
Gemerské Teplice (historia) 3835 3835
Hokovce (historia) 3835 3835
Lukovištia (historia) 3835 3835
Milhosť (historia) 3835 3835
Nižná Olšava (historia) 3835 3835
Zatín (historia) 3834 3834
Tibava (historia) 3834 3834
Ubľa (historia) 3834 3834
Vyšné Remety (historia) 3834 3834
Varechovce (historia) 3834 3834
Sirník (historia) 3834 3834
Vyšné Nemecké (historia) 3833 3833
Málaš (historia) 3833 3833
Stankovce (historia) 3833 3833
Sliepkovce (historia) 3832 3832
Rad (wieś) (historia) 3832 3832
Košický Klečenov (historia) 3832 3832
Nová Polhora (historia) 3831 3831
Slovenské Ďarmoty (historia) 3831 3831
Markovce (historia) 3831 3831
Zemplínsky Branč (historia) 3831 3831
Dúbravka (powiat Michalovce) (historia) 3831 3831
Vyšný Kazimír (historia) 3831 3831
Olcnava (historia) 3831 3831
Úbrež (historia) 3830 3830
Breznička (powiat Poltár) (historia) 3830 3830
Vyšný Hrabovec (historia) 3830 3830
Nižný Kručov (historia) 3830 3830
Brezina (kraj koszycki) (historia) 3830 3830
Kukučínov (historia) 3829 3829
Bracovce (historia) 3829 3829
Hontianska Vrbica (historia) 3828 3828
Horovce (powiat Michalovce) (historia) 3828 3828
Ulič (historia) 3828 3828
Farná (historia) 3827 3827
Tisinec (historia) 3827 3827
Hradište (powiat Poltár) (historia) 3827 3827
Lesné (historia) 3827 3827
Fekišovce (historia) 3827 3827
Rakovnica (historia) 3826 3826
Beňuš (historia) 3826 3826
Šiatorská Bukovinka (historia) 3826 3826
Obeckov (historia) 3826 3826
Nové Hony (historia) 3825 3825
Nižné Ladičkovce (historia) 3825 3825
Banský Studenec (historia) 3825 3825
Miňovce (historia) 3825 3825
Vrbnica (historia) 3824 3824
Kvakovce (historia) 3824 3824
Ďubákovo (historia) 3824 3824
Studená (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3824 3824
Pichne (historia) 3824 3824
Boťany (historia) 3823 3823
Bystrany (historia) 3823 3823
Suché (historia) 3823 3823
Dolná Ves (historia) 3822 3822
Kojšov (historia) 3822 3822
Ľuboreč (wieś) (historia) 3821 3821
Ruskovce (powiat Sobrance) (historia) 3821 3821
Ochtyna (historia) 3821 3821
Žbince (historia) 3821 3821
Senohrad (historia) 3820 3820
Kociha (historia) 3820 3820
Jovsa (historia) 3820 3820
Gemerský Sad (historia) 3820 3820
Chrastné (historia) 3820 3820
Rovné (powiat Humenné) (historia) 3820 3820
Havaj (powiat Stropkov) (historia) 3820 3820
Gemerský Jablonec (historia) 3820 3820
Lomné (powiat Stropkov) (historia) 3820 3820
Strážne (historia) 3820 3820
Babiná (powiat Zwoleń) (historia) 3819 3819
Orávka (historia) 3818 3818
Hermanovce nad Topľou (historia) 3818 3818
Merník (historia) 3818 3818
Plavé Vozokany (historia) 3817 3817
Dačov Lom (historia) 3817 3817
Lehôtka (historia) 3817 3817
Jenkovce (historia) 3817 3817
Buzitka (historia) 3817 3817
Blatné Revištia (historia) 3817 3817
Remeniny (historia) 3816 3816
Gočovo (historia) 3816 3816
Hucín (historia) 3816 3816
Rankovce (historia) 3815 3815
Dubovec (historia) 3815 3815
Koromľa (historia) 3815 3815
Nižná Kamenica (historia) 3815 3815
Bžany (powiat Stropkov) (historia) 3815 3815
Kráľ (historia) 3815 3815
Baška (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3814 3814
Miková (historia) 3814 3814
Klenová (powiat Snina) (historia) 3814 3814
Stakčínska Roztoka (historia) 3814 3814
Gribov (historia) 3814 3814
Kolonica (historia) 3814 3814
Zbehňov (historia) 3813 3813
Vojka (historia) 3813 3813
Bukovec (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3812 3812
Voľa (historia) 3812 3812
Kraskovo (Słowacja) (historia) 3811 3811
Ruský Hrabovec (historia) 3811 3811
Komárany (historia) 3811 3811
Figa (Słowacja) (historia) 3811 3811
Silica (historia) 3811 3811
Pčoliné (historia) 3810 3810
Dobroč (historia) 3810 3810
Čelovce (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3810 3810
Pôtor (historia) 3809 3809
Ratka (historia) 3809 3809
Zemplínske Jastrabie (historia) 3809 3809
Dvorníky-Včeláre (historia) 3809 3809
Sikenica (powiat Levice) (historia) 3809 3809
Prestavlky (historia) 3808 3808
Tekovský Hrádok (historia) 3808 3808
Hýľov (historia) 3808 3808
Ruská Poruba (historia) 3808 3808
Hažín (historia) 3807 3807
Rákoš (powiat Revúca) (historia) 3807 3807
Malé Zlievce (historia) 3807 3807
Kuzmice (historia) 3807 3807
Držkovce (historia) 3807 3807
Vojtovce (historia) 3806 3806
Čečehov (historia) 3806 3806
Kačanov (historia) 3806 3806
Podrečany (historia) 3805 3805
Jastrabie nad Topľou (historia) 3805 3805
Matejovce nad Hornádom (historia) 3804 3804
Vladiča (historia) 3804 3804
Plášťovce (historia) 3804 3804
Ostrov (powiat Sobrance) (historia) 3803 3803
Sebechleby (historia) 3803 3803
Fiľakovské Kováče (historia) 3803 3803
Bajany (historia) 3803 3802
Veľký Horeš (historia) 3802 3802
Uhorské (historia) 3802 3802
Odorín (historia) 3802 3802
Malý Horeš (historia) 3802 3802
Počúvadlo (historia) 3801 3801
Parihuzovce (historia) 3801 3801
Slovenské Kľačany (historia) 3801 3801
Tajov (historia) 3801 3801
Rapovce (historia) 3800 3800
Prša (historia) 3800 3800
Želovce (historia) 3799 3799
Modra nad Cirochou (historia) 3798 3798
Čabradský Vrbovok (historia) 3798 3798
Bačkovík (historia) 3798 3798
Husiná (historia) 3798 3798
Zbudza (historia) 3797 3797
Prenčov (historia) 3797 3797
Žakarovce (historia) 3797 3797
Biskupice (powiat Łuczeniec) (historia) 3797 3797
Lenka (Słowacja) (historia) 3797 3797
Muránska Dlhá Lúka (historia) 3796 3796
Sása (powiat Revúca) (historia) 3796 3796
Jur nad Hronom (historia) 3795 3795
Choňkovce (historia) 3795 3795
Piskorovce (historia) 3795 3795
Orechová (historia) 3795 3795
Čierna Lehota (powiat Rożniawa) (historia) 3795 3795
Jabloňovce (historia) 3795 3795
Oľšavka (powiat Stropkov) (historia) 3795 3795
Konrádovce (historia) 3795 3795
Koňuš (historia) 3794 3794
Chrámec (historia) 3794 3794
Malá Poľana (historia) 3794 3794
Rudná (powiat Rożniawa) (historia) 3794 3794
Kluknava (historia) 3793 3793
Vyškovce (historia) 3793 3793
Lupoč (historia) 3793 3793
Kazimír (historia) 3793 3793
Vajkovce (historia) 3793 3793
Šurice (historia) 3793 3793
Hrnčiarska Ves (historia) 3792 3792
Čakanovce (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3792 3792
Gemer (miejscowość) (historia) 3792 3792
Kosihovce (historia) 3792 3792
Veľké Turovce (historia) 3792 3792
Veľká Čalomija (historia) 3791 3791
Poša (historia) 3791 3791
Hrčeľ (historia) 3791 3791
Dúbravy (historia) 3790 3790
Ladomirov (historia) 3790 3790
Topoľa (powiat Snina) (historia) 3790 3790
Šandal (historia) 3790 3790
Hrašovík (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3790 3790
Pastovce (historia) 3790 3790
Blažice (historia) 3790 3790
Brhlovce (historia) 3790 3790
Stará Halič (historia) 3788 3788
Šávoľ (historia) 3786 3786
Chanava (historia) 3786 3786
Višňov (historia) 3786 3786
Hronská Breznica (historia) 3785 3785
Voznica (historia) 3785 3785
Kobeliarovo (historia) 3785 3785
Háj (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3785 3785
Malá Čalomija (historia) 3784 3784
Boľ (historia) 3784 3784
Soľnička (historia) 3784 3784
Pavlovce (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3784 3784
Pitelová (historia) 3799 3783
Záhor (historia) 3783 3783
Nitra nad Ipľom (historia) 3783 3783
Peder (historia) 3783 3783
Čierne Pole (historia) 3782 3782
Opatovská Nová Ves (historia) 3782 3782
Mýtna (historia) 3781 3781
Pleš (historia) 3781 3781
Bystrá (powiat Brezno) (historia) 3781 3781
Tovarnianska Polianka (historia) 3781 3781
Jelšovec (powiat Łuczeniec) (historia) 3781 3781
Horňa (historia) 3781 3781
Dolné Plachtince (historia) 3781 3781
Kružná (historia) 3781 3781
Hodejov (historia) 3781 3781
Turčok (historia) 3780 3780
Vlača (historia) 3780 3780
Rumince (historia) 3780 3780
Budince (historia) 3780 3780
Vyšné Ladičkovce (historia) 3779 3779
Lieskovec (historia) 3779 3779
Meliata (historia) 3779 3779
Egreš (historia) 3779 3779
Abovce (historia) 3779 3779
Čierny Potok (historia) 3779 3779
Silická Brezová (historia) 3778 3778
Malá Lodina (historia) 3778 3778
Horné Plachtince (historia) 3778 3778
Úhorná (historia) 3778 3778
Ďurďoš (historia) 3778 3778
Olováry (historia) 3778 3778
Prosačov (historia) 3777 3777
Jaklovce (historia) 3777 3777
Cestice (historia) 3777 3777
Rochovce (historia) 3777 3777
Hnilec (wieś) (historia) 3775 3775
Lovča (historia) 3775 3775
Inovce (historia) 3775 3775
Červeňany (historia) 3774 3774
Sušany (historia) 3774 3774
Vígľašská Huta-Kalinka (historia) 3774 3774
Stredné Plachtince (historia) 3774 3774
Zboj (historia) 3773 3773
Vyšná Slaná (historia) 3773 3773
Hrnčiarske Zalužany (historia) 3773 3773
Kolbovce (historia) 3772 3772
Podhoroď (historia) 3772 3772
Ábelová (historia) 3772 3772
Bzenica (historia) 3772 3772
Skrabské (historia) 3772 3772
Vaľkovňa (historia) 3772 3772
Slatvina (historia) 3771 3771
Makovce (historia) 3771 3771
Licince (historia) 3771 3771
Kravany (powiat Trebišov) (historia) 3769 3769
Veľký Ďur (historia) 3769 3769
Slatina (powiat Levice) (historia) 3769 3769
Martinová (historia) 3769 3769
Pavlovce (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3769 3769
Hodkovce (historia) 3768 3768
Trebejov (historia) 3768 3768
Bottovo (historia) 3768 3768
Ondrejovce (historia) 3768 3768
Žiar (powiat Revúca) (historia) 3767 3767
Kaľava (historia) 3767 3767
Hostice (historia) 3767 3767
Iliašovce (historia) 3767 3767
Pusté Čemerné (historia) 3766 3766
Rafajovce (historia) 3766 3766
Točnica (powiat Łuczeniec) (historia) 3766 3766
Chrasť nad Hornádom (historia) 3766 3766
Veľké Pole (historia) 3766 3766
Závadka (historia) 3766 3766
Chrastince (historia) 3765 3765
Sklené Teplice (historia) 3765 3765
Porúbka (powiat Sobrance) (historia) 3765 3765
Dolná Trnávka (historia) 3765 3765
Horná Ves (powiat Żar nad Hronem) (historia) 3764 3764
Radnovce (historia) 3764 3764
Blhovce (historia) 3764 3764
Kolibabovce (historia) 3764 3764
Šmigovec (historia) 3763 3763
Veľká Lodina (historia) 3763 3763
Čamovce (historia) 3763 3763
Kamenné Kosihy (historia) 3762 3762
Tehla (powiat Levice) (historia) 3762 3762
Vyšná Kamenica (historia) 3762 3762
Ostrý Grúň (historia) 3761 3761
Príbelce (historia) 3761 3761
Hostišovce (historia) 3761 3761
Repište (historia) 3761 3761
Horné Hámre (historia) 3761 3761
Koláre (historia) 3761 3761
Slančík (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3761 3761
Veľká Ves (historia) 3760 3760
Sazdice (historia) 3760 3760
Slivník (historia) 3760 3760
Danišovce (historia) 3759 3759
Rybník (powiat Revúca) (historia) 3759 3759
Chrťany (historia) 3759 3759
Čučma (historia) 3758 3758
Rejdová (historia) 3758 3758
Lipovec (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3758 3758
Dlhá Ves (historia) 3758 3758
Petrikovce (historia) 3758 3758
Rudlov (historia) 3758 3758
Kiarov (historia) 3757 3757
Rudno nad Hronom (historia) 3757 3757
Vítkovce (historia) 3756 3756
Klin nad Bodrogom (historia) 3756 3756
Drženice (historia) 3756 3756
Domadice (historia) 3755 3755
Pakostov (historia) 3755 3755
Potôčky (powiat Stropkov) (historia) 3755 3755
Ozdín (historia) 3755 3755
Barca (Słowacja) (historia) 3755 3755
Vyškovce nad Ipľom (historia) 3755 3755
Sejkov (historia) 3754 3754
Lúčky (powiat Żar nad Hronem) (historia) 3753 3753
Dvorianky (historia) 3752 3752
Ďapalovce (historia) 3752 3752
Svätá Mária (historia) 3752 3752
Turnianska Nová Ves (historia) 3751 3751
Kolbasov (historia) 3751 3751
Kosihy nad Ipľom (historia) 3751 3751
Radvanovce (historia) 3751 3751
Moravany (powiat Michalovce) (historia) 3751 3751
Gemerské Michalovce (historia) 3751 3751
Hontianske Tesáre (historia) 3751 3751
Dekýš (historia) 3751 3751
Muľa (historia) 3750 3750
Mýtne Ludany (historia) 3750 3750
Zubné (historia) 3750 3750
Gočaltovo (historia) 3749 3749
Hrlica (historia) 3749 3749
Podhorie (powiat Bańska Szczawnica) (historia) 3749 3749
Látky (historia) 3748 3748
Čakanovce (powiat Łuczeniec) (historia) 3748 3748
Nýrovce (historia) 3747 3747
Neporadza (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3747 3747
Bretka (historia) 3745 3745
Michajlov (historia) 3745 3745
Bačkov (historia) 3745 3745
Strihovce (historia) 3745 3745
Horný Badín (historia) 3745 3745
Dolné Mladonice (historia) 3744 3744
Veľké Kozmálovce (historia) 3744 3744
Krčava (historia) 3744 3744
Vieska (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3743 3743
Lom nad Rimavicou (historia) 3743 3743
Oľšavka (powiat Nowa Wieś Spiska) (historia) 3743 3743
Lesenice (historia) 3743 3743
Petrovce (powiat Sobrance) (historia) 3743 3743
Zombor (wieś) (historia) 3743 3743
Bačka (historia) 3743 3743
Malý Kamenec (historia) 3743 3743
Petrovce (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3742 3742
Hriadky (historia) 3742 3742
Hrušovo (historia) 3742 3742
Hodejovec (historia) 3742 3742
Ruská Volová (historia) 3741 3741
Vyšná Sitnica (historia) 3741 3741
Kožuchovce (historia) 3741 3741
Kesovce (historia) 3741 3741
Nižný Čaj (historia) 3740 3740
Bara (Słowacja) (historia) 3740 3740
Gyňov (historia) 3739 3739
Stará Voda (powiat Gelnica) (historia) 3739 3739
Prochot (historia) 3739 3739
Beňatina (historia) 3739 3739
Laškovce (historia) 3739 3739
Potoky (powiat Stropkov) (historia) 3738 3738
Kružno (historia) 3738 3738
Pinciná (historia) 3738 3738
Priekopa (powiat Sobrance) (historia) 3738 3738
Myslina (historia) 3738 3738
Sečianky (historia) 3738 3738
Nižná Sitnica (historia) 3737 3737
Vavrinec (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3737 3737
Víťazovce (historia) 3737 3737
Dolné Semerovce (historia) 3737 3737
Drážovce (historia) 3737 3737
Tupá (powiat Levice) (historia) 3736 3736
Riečka (Powiat Rymawska Sobota) (historia) 3735 3735
Byšta (historia) 3734 3734
Breznička (powiat Stropkov) (historia) 3734 3734
Slizké (historia) 3734 3734
Svinice (historia) 3734 3734
Belín (historia) 3733 3733
Veľké Straciny (historia) 3733 3733
Kľak (powiat Žarnovica) (historia) 3732 3732
Horné Turovce (historia) 3731 3731
Hnilčík (historia) 3731 3731
Drienovo (historia) 3731 3731
Slovenská Volová (historia) 3730 3730
Rimavské Zalužany (historia) 3730 3730
Malá Lehota (historia) 3730 3730
Drábsko (historia) 3730 3730
Trenč (historia) 3729 3729
Vyšná Jablonka (historia) 3729 3729
Ladmovce (historia) 3728 3728
Príslop (powiat Snina) (historia) 3728 3728
Boliarov (historia) 3727 3727
Kozí Vrbovok (historia) 3727 3727
Šalov (historia) 3726 3726
Horný Tisovník (historia) 3726 3726
Dargov (historia) 3726 3726
Gemerské Dechtáre (historia) 3726 3726
Zemiansky Vrbovok (historia) 3725 3725
Šivetice (historia) 3725 3725
Budikovany (historia) 3725 3725
Lipovany (historia) 3725 3725
Trsťany (historia) 3725 3725
Černochov (historia) 3724 3724
Hlivištia (historia) 3724 3724
Chorváty (historia) 3724 3724
Kováčovce (historia) 3724 3724
Kotmanová (historia) 3723 3723
Glabušovce (historia) 3723 3723
Dobrá (kraj koszycki) (historia) 3723 3723
Kubáňovo (historia) 3723 3723
Baňa (powiat Stropkov) (historia) 3723 3723
Lontov (historia) 3722 3722
Slanská Huta (historia) 3722 3722
Vyšné nad Hronom (historia) 3722 3722
Čierna (Słowacja) (historia) 3722 3722
Janice (Słowacja) (historia) 3722 3722
Horné Mladonice (historia) 3721 3721
Nižné Nemecké (historia) 3721 3721
Dulovo (historia) 3721 3721
Vtáčkovce (historia) 3720 3720
Luhyňa (historia) 3719 3719
Bunetice (historia) 3719 3719
Bzovík (powiat Krupina) (historia) 3719 3719
Zlatno (powiat Poltár) (historia) 3719 3719
Žarnov (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3718 3718
Medzianky (historia) 3718 3718
Tuhár (historia) 3718 3718
Porostov (historia) 3718 3718
Jamník (powiat Nowa Wieś Spiska) (historia) 3717 3717
Levkuška (historia) 3717 3717
Mikušovce (powiat Łuczeniec) (historia) 3717 3717
Jestice (historia) 3716 3716
Horné Strháre (historia) 3715 3715
Bystrá (powiat Stropkov) (historia) 3715 3715
Slavoška (historia) 3714 3714
Kecerovský Lipovec (historia) 3714 3714
Vojkovce (historia) 3713 3713
Podkriváň (historia) 3713 3713
Stará Bašta (historia) 3713 3713
Vislava (historia) 3713 3713
Michalok (historia) 3712 3712
Stránska (historia) 3712 3712
Staré (historia) 3712 3712
Drienčany (historia) 3712 3712
Vrbovka (historia) 3712 3712
Mašková (wieś) (historia) 3712 3712
Bočiar (historia) 3711 3711
Podlužany (powiat Levice) (historia) 3711 3711
Čeľovce (historia) 3710 3710
Jasenov (powiat Sobrance) (historia) 3710 3710
Kysta (historia) 3710 3710
Kožuchov (historia) 3709 3709
Hrabičov (historia) 3709 3709
Ružiná (historia) 3708 3708
Detvianska Huta (historia) 3708 3708
Hnojné (historia) 3708 3708
Opiná (historia) 3708 3708
Ruská Kajňa (historia) 3707 3707
Vlachovo (historia) 3706 3706
Markuška (historia) 3706 3706
Rakytník (wieś) (historia) 3706 3706
Keť (historia) 3705 3705
Jakušovce (historia) 3705 3705
Stará Huta (historia) 3704 3704
Hronské Kosihy (historia) 3704 3704
Senné (powiat Michalovce) (historia) 3704 3704
Brusník (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3704 3704
Pašková (historia) 3703 3703
Seľany (historia) 3702 3702
Kyjatice (historia) 3702 3702
Korytárky (historia) 3701 3701
Skerešovo (historia) 3700 3700
Lentvora (historia) 3699 3699
Rozložná (historia) 3699 3699
Ruská (historia) 3699 3699
Bielovce (historia) 3698 3698
Klokoč (historia) 3697 3697
Turecká (wieś) (historia) 3697 3697
Praha (powiat Łuczeniec) (historia) 3696 3696
Petkovce (historia) 3695 3695
Bory (powiat Levice) (historia) 3695 3695
Horný Pial (historia) 3695 3695
Kozelník (historia) 3695 3695
Muránska Lehota (historia) 3695 3695
Trnávka (powiat Trebišov) (historia) 3694 3694
Kašov (historia) 3694 3694
Čekovce (historia) 3693 3693
Nandraž (historia) 3693 3693
Belža (historia) 3693 3693
Petrovce (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3692 3692
Šuľa (historia) 3691 3691
Lieskovany (historia) 3691 3691
Kosorín (historia) 3690 3690
Hrkovce (historia) 3690 3690
Beluj (historia) 3690 3690
Nová Dedina (historia) 3689 3689
Závada (powiat Humenne) (historia) 3689 3689
Suché Brezovo (historia) 3689 3689
Tŕnie (historia) 3689 3689
Litava (powiat Krupina) (historia) 3688 3688
Turová (powiat Zwoleń) (historia) 3687 3687
Zlatník (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3687 3687
Rovné (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3687 3687
Strelníky (historia) 3686 3686
Ivanice (historia) 3686 3686
Slaská (historia) 3686 3686
Iňa (historia) 3686 3686
Ladzany (historia) 3685 3685
Pravica (historia) 3684 3684
Polichno (powiat Łuczeniec) (historia) 3684 3684
Medovarce (historia) 3683 3683
Senné (powiat Veľký Krtíš) (historia) 3683 3683
Ráztoka (wieś) (historia) 3682 3682
Korunková (historia) 3682 3682
Mládzovo (historia) 3682 3682
Vysoká (powiat Bańska Szczawnica) (historia) 3680 3680
Kleňany (historia) 3680 3680
Hosťovce (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3680 3680
Nový Salaš (historia) 3678 3678
Polina (historia) 3677 3677
Babinec (historia) 3677 3677
Vojnatina (historia) 3677 3677
Baškovce (powiat Sobrance) (historia) 3676 3676
Ratkovská Suchá (historia) 3676 3676
Domaníky (historia) 3675 3675
Arnutovce (historia) 3675 3675
Prihradzany (historia) 3675 3675
Henckovce (historia) 3675 3675
Veľopolie (historia) 3674 3674
Žibritov (historia) 3674 3674
Ratkovské Bystré (historia) 3674 3674
Ohradzany (historia) 3674 3674
Karná (historia) 3673 3673
Roštár (historia) 3673 3673
Kráľovce-Krnišov (historia) 3673 3673
Rykynčice (historia) 3673 3673
Mudrovce (historia) 3671 3671
Muránska Zdychava (historia) 3671 3671
Kuraľany (historia) 3669 3669
Píla (powiat Žarnovica) (historia) 3669 3669
Devičany (historia) 3668 3668
Sihla (historia) 3668 3668
Bajka (powiat Levice) (historia) 3668 3668
Prituľany (historia) 3666 3666
Bátorová (historia) 3665 3665
Uhliská (powiat Levice) (historia) 3664 3664
Krškany (powiat Levice) (historia) 3663 3663
Ratkovská Lehota (historia) 3663 3663
Hrišovce (historia) 3663 3663
Trebušovce (historia) 3662 3662
Otročok (historia) 3661 3661
Župkov (powiat Žarnovica) (historia) 3661 3661
Poproč (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3660 3660
Horná Lehota (powiat Brezno) (historia) 3660 3660
Selce (powiat Poltár) (historia) 3658 3658
Stretavka (historia) 3658 3658
Píla (powiat Łuczeniec) (historia) 3658 3658
Bunkovce (historia) 3658 3658
Turcovce (historia) 3658 3658
Dolinka (wieś na Słowacji) (historia) 3656 3656
Bohunice (powiat Levice) (historia) 3655 3655
Budiná (historia) 3655 3655
Jalová (historia) 3654 3654
Višňové (powiat Revúca) (historia) 3652 3652
Turá (historia) 3651 3651
Husák (powiat Sobrance) (historia) 3648 3648
Rovňany (historia) 3645 3645
Štefanovce (powiat Vranov nad Topľou) (historia) 3645 3645
Tokajík (historia) 3644 3644
Rašice (historia) 3643 3643
Lišov (powiat Krupina) (historia) 3641 3641
Stožok (historia) 3640 3640
Zbrojníky (historia) 3638 3638
Pinkovce (historia) 3637 3637
Starý Hrádok (historia) 3635 3635
Rešica (historia) 3635 3635
Krokava (historia) 3635 3635
Pečenice (historia) 3634 3634
Rohožník (historia) 3633 3633
Lukavica (powiat Zwoleń) (historia) 3632 3632
Potok (powiat Rymawska Sobota) (historia) 3629 3629
Devičie (historia) 3626 3626
Hontianske Trsťany (historia) 3625 3625
Ploské (powiat Revúca) (historia) 3625 3625
Trpín (powiat Krupina) (historia) 3624 3624
Hincovce (historia) 3621 3621
Šoltýska (historia) 3621 3621
Breziny (historia) 3618 3618
Uňatín (historia) 3616 3616
Dubové (powiat Zvoleń) (historia) 3612 3612
Širákov (historia) 3611 3611
Hanková (historia) 3610 3610
Brdárka (historia) 3607 3607
Michalková (historia) 3607 3607
Henclová (historia) 3606 3606
Bulhary (powiat Łuczeniec) (historia) 3605 3605
Zalaba (historia) 3604 3604
Žemliare (historia) 3604 3604
Ďurkovce (historia) 3603 3603
Malé Ludince (historia) 3603 3603
Krná (historia) 3601 3601
Lackov (historia) 3601 3601
Koceľovce (historia) 3598 3598
Jarabá (historia) 3597 3597
Dubno (Słowacja) (historia) 3597 3597
Krišľovce (historia) 3596 3596
Dolné Zahorany (historia) 3595 3595
Opátka (powiat Koszyce-okolice) (historia) 3595 3595
Slovenské Krivé (historia) 3595 3595
Ipeľské Úľany (historia) 3590 3590
Girovce (historia) 3588 3588
Petrovo (historia) 3583 3583
Mrázovce (historia) 3583 3583
Močiar (powiat Bańska Szczawnica) (historia) 3575 3575
Dolný Badín (historia) 3574 3574
Leváre (historia) 3568 3568
Jesenské (powiat Levice) (historia) 3567 3567
Lula (powiat Levice) (historia) 3564 3564
Bzovská Lehôtka (historia) 3563 3563
Sopkovce (historia) 3554 3554
Jalšovík (historia) 3547 3547
Dolná Lehota (powiat Brezno) (historia) 3547 3547
Ľuboriečka (historia) 3540 3540
Selce (powiat Krupina) (historia) 3536 3536
Honce (historia) 3529 3529
Ruský Potok (historia) 3524 3524
Gemerček (historia) 3523 3523
Podzámčok (historia) 3504 3504
Braväcovo (historia) 3501 3501
Runina (historia) 3500 3500
Komárovce (historia) 3455 3455
Sudince (historia) 3449 3449
Soľník (historia) 3445 3445
Hubovo (historia) 3426 3426
Kostoľany nad Hornádom (historia) 2852 2852
2 Torrosbak (wkład) 21 0 74690 Florida (Honduras) (historia) 3963 3963
Santa Rita (Copán) (historia) 3930 3930
Santa Rosa de Copán (historia) 3879 3879
Copán Ruinas (historia) 3776 3776
El Paraíso (Copán) (historia) 3721 3721
Cabañas (Copán) (historia) 3648 3648
San Jerónimo (Copán) (historia) 3578 3578
Concepción (Copán) (historia) 3554 3554
San Antonio (Copán) (historia) 3541 3541
La Unión (Copán) (historia) 3520 3518
Nueva Arcadia (historia) 3513 3511
San Nicolás (Copán) (historia) 3508 3508
Corquín (historia) 3463 3463
Dolores (Copán) (historia) 3455 3455
Cucuyagua (historia) 3428 3428
San Juan de Opoa (historia) 3422 3422
La Jigua (historia) 3408 3408
San Pedro de Copán (historia) 3369 3369
Dulce Nombre (historia) 3360 3360
San José (Copán) (historia) 3354 3354
San Agustín (Honduras) (historia) 3306 3304
3 Zsuetam (wkład) 20 0 60648 Ulla Wiesner (historia) 4949 4932
Warszawa moja miłość (historia) 3451 3513
Kiedy znów zakwitną białe bzy (album Jerzego Połomskiego) (historia) 3366 3366
Z Tobą świat nie ma wad (historia) 3325 3325
Jerzy Połomski śpiewa (historia) 3274 3274
Czas nas zmienia (historia) 3144 3144
Jerzy Połomski (album) (historia) 3142 3142
Różowe miasto (historia) 3070 3088
Daj (historia) 3059 3059
Edward Hulewicz (album) (historia) 3027 3027
Bo z dziewczynami (historia) 2952 2952
Tempus fugit (historia) 2939 2939
Jak ten czas leci (historia) 2894 2894
Nie płaczmy nad sobą (historia) 2848 2848
W cichą noc (historia) 2804 2804
Szeptem malowane (historia) 2803 2803
Obietnice (historia) 2490 2490
Podwieczorek z piosenką (historia) 2424 2424
Edward Hulewicz (EP) (historia) 2408 2408
Kolędy (album Jacka Lecha) (historia) 2216 2216
4 Kps2493 (wkład) 13 0 119220 Formuła 3 Euro Series 2012 (historia) 28440 54085
Europejska Formuła 3 Sezon 2012 (historia) 28236 28237
Carlos Muñoz (kierowca wyścigowy) (historia) 4561 4561
Nick McBride (historia) 4332 4332
Alon Day (historia) 3940 3910
Geoff Uhrhane (historia) 3910 3910
Fahmi Ilyas (historia) 3627 3627
Duvashen Padayachee (historia) 3388 3388
Richard Bradley (historia) 3039 3063
Pedro Pablo Calbimonte (historia) 2957 2957
GU-Racing (historia) 2743 2715
Artiom Markiełow (historia) 2373 2372
CF Racing (historia) 2063 2063
5 Basshuntersw (wkład) 11 1 35326 Parkland (film) (historia) 4554 4554
United (singel) (historia) 4237 4237
Promised Land (film) (historia) 4101 4101
Getaway (historia) 3840 3840
Football Is Our Religion (historia) 3045 3046
Happy People (historia) 2973 3039
Life in the Streets (singel) (historia) 2995 2995
Save Your Kisses for Me (singel Natashy Thomas) (historia) 2587 2587
Learn to Love You (historia) 2340 2340
Babylon (singel) (historia) 2253 2253
Honestly (historia) 2085 2064
United (historia) 28 270
6 D T G (wkład) 10 0 46960 Parafia św. Piotra w Karwinie-Dołach (historia) 6415 6418
Parafia Bożego Ciała w Jabłonkowie (historia) 6260 6274
Parafia św. Marii Magdaleny w Stonawie (historia) 5523 5523
Parafia św. Alberta i Maryi Panny Bolesnej w Trzyńcu (historia) 4173 4312
Parafia św. Marcina Biskupa w Skalicy (historia) 4248 4248
Parafia św. Jadwigi w Mostach koło Jabłonkowa (historia) 4240 4240
Parafia św. Jana Nepomucena w Morawce (historia) 4281 4220
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łomnej Górnej (historia) 4126 4126
Parafia św. Barbary w Łąkach (historia) 3994 3994
Parafia św. Józefa w Suchej Górnej (historia) 3605 3605
7 MetjuLFC (wkład) 5 1 95899 MercedesCup 2005 (historia) 22069 22069
MercedesCup 2006 (historia) 21911 21911
BMW Open 2004 (historia) 16743 16812
BMW Open 2006 (historia) 16773 16773
BMW Open 2005 (historia) 16745 16745
Am Rothenbaum (historia) 1558 1589
8 99kerob (wkład) 5 1 15356 Jarosław Zyskowski (ur. 1992) (historia) 3644 3644
Sebastian Kowalczyk (historia) 3233 3233
Maciej Kucharek (historia) 3208 3208
Michał Jankowski (koszykarz) (historia) 2776 2776
Wojciech Złoty (historia) 2455 2455
Jarosław Zyskowski junior (historia) 40 40
9 Dominik04u (wkład) 4 0 75044 Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 – szabla indywidualnie mężczyzn (historia) 32978 32978
Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 – szpada indywidualnie mężczyzn (historia) 16836 16834
Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 – szpada drużynowo mężczyzn (historia) 13007 13056
Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 – szabla drużynowo mężczyzn (historia) 12076 12176
10 M Z Wojalski (wkład) 4 0 33195 Apteka Rektorska w Zamościu (historia) 17437 17476
Michał Brandstätter (historia) 6260 6260
Józef Żurkowski (historia) 4745 4749
Jeremiasz Frenkiel (historia) 4710 4710
11 Miodzio3 (wkład) 4 0 14492 SC Neuenheim (historia) 5450 5450
Bundesliga niemiecka w rugby union kobiet (historia) 3555 3555
Mistrzostwa Niemiec w rugby 7 mężczyzn (historia) 2886 2886
Mistrzostwa Niemiec w rugby 7 kobiet (historia) 2601 2601
12 Freedon Nadd (wkład) 4 1 13298 Romuald Janicki (historia) 3025 3025
Otton Jarzyna (historia) 3000 3000
Wojciech Galiński (historia) 2869 2869
Ryszard Janicki (historia) 2368 2368
Jerzy Iwanow (historia) 2036 2036
13 Maciejr (wkład) 4 1 10729 Paulo Francisco Machado (historia) 2833 2833
João Noé Rodrigues (historia) 2677 2677
Francisco Fortunato de Gouveia (historia) 2631 2631
Dabula Anthony Mpako (historia) 2560 2560
Joseph Paul Pierre Morissette (historia) 28 28
14 Bonvol (wkład) 3 0 19072 Saale-Unstrut (historia) 8138 8138
Saksonia (region winiarski) (historia) 6614 6614
Hermann Pleuer (historia) 4320 4320
15 Gedeon07 (wkład) 2 0 45171 Historia Safedu (historia) 34792 34792
Pogrom w Safedzie (1929) (historia) 10244 10379
16 AndyAn (wkład) 2 0 42533 Wspólna Reprezentacja Niemiec na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 (historia) 22582 22582
Norwegia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 (historia) 19917 19951
17 Kronikarz56 (wkład) 2 3 25418 Gérard de Villefort (historia) 17749 17816
Ksiądz Abbie Busoni (historia) 2108 2126
Panna Amelia (okręt) (historia) 1974 1974
Lord de Wilmore (historia) 1792 1800
Faraon (okręt) (historia) 1648 1702
18 Belissarius (wkład) 2 0 21226 Willamette (rzeka) (historia) 17927 17851
Ambrose P. Hill (historia) 3256 3375
19 Anonimowe edycje 2 4 14106 Patrioci Poznań (historia) 7889 8084
Lotniczy karabin maszynowy wz. 1 (historia) 4266 4268
Karabin maszynowy wz. 1 (ujednoznacznienie) (historia) 681 693
M.E.B.P Fest (historia) 466 580
Kolonia Staszyców (historia) 424 447
Marimo (historia) 34 34
20 Magen (wkład) 2 0 9390 Zamek w Tarnopolu (historia) 5352 5356
Pałac w Tulczynie (historia) 4034 4034
21 Winiar (wkład) 2 1 8716 Franciszek Sowulewski (historia) 4266 4517
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Suwałkach (historia) 2157 2157
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (historia) 2043 2042
22 Mariusz Swornóg (wkład) 2 6 8098 Dogmat o nieomylności Kolegium Biskupów (historia) 3884 3918
Dogmat o nieomylności całego Kościoła (historia) 2761 2814
Nieomylność (historia) 1104 1106
Nieomylność całego Kościoła (historia) 52 52
Nieomylność kolegium biskupów (historia) 52 52
Dogmat o nieomylności Kościoła (historia) 52 52
Nieomylność Kolegium Biskupów (historia) 52 52
Nieomylność Kościoła (historia) 52 52
23 NH2501 (wkład) 2 0 6968 Reinhold Tiling (historia) 4138 4162
Bernhard Gerhardt (historia) 2670 2806
24 Mattif93 (wkład) 2 3 6308 Gisela Arendt (historia) 2717 2745
Marion Aizpors (historia) 2083 2083
Jacqueline Alex (historia) 1431 1432
Gisela Jacob-Arendt (historia) 24 24
Gisela Jacob (historia) 24 24
25 Macuk (wkład) 2 0 4978 Siedliska Tomaszowskie (historia) 2266 2556
Bobrówka (stacja kolejowa) (historia) 2131 2422
26 Matti1990 (wkład) 2 0 4694 Chris Kempers (historia) 2622 2633
Daniel Kovač (historia) 2065 2061
27 Tokyotown8 (wkład) 1 0 42304 Nakajima A6M2-N (historia) 42075 42304
28 Gww (wkład) 1 0 20107 Gimnastyka na letnich igrzyskach olimpijskich (historia) 20107 20107
29 X-domin (wkład) 1 0 14406 Wuxi Classic 2013 (historia) 14406 14406
30 Krzysztof 13 (wkład) 1 0 10059 Kościół św. Ludgera w Billerbeck (historia) 9573 10059
31 Serecki (wkład) 1 0 9205 Standing Still (historia) 9205 9205
32 Jarosław Łukaszewski (wkład) 1 0 8325 Królestwo Wirtembergii (historia) 8315 8325
33 Tarabosh (wkład) 1 0 7555 Joel Barlow (historia) 4288 7555
34 Miko101 (wkład) 1 0 6913 The Pip (historia) 6913 6913
35 Omega933 (wkład) 1 2 6896 Ansar asz-Szari’a (historia) 6780 6829
Rebelia Al-Kaidy w Jemenie (historia) 37 37
Mohammed al-Kaddafi (historia) 30 30
36 Karol1111 (wkład) 1 2 6541 Solos Nalampoon (historia) 2845 2845
Vongsuck Maleipan (historia) 1903 1903
Chira Prabandhayodhin (historia) 1793 1793
37 Kamilhrub (wkład) 1 1 6362 Autostrady i drogi ekspresowe w Szwecji (historia) 4423 4423
Bella Donna (film 1923) (historia) 1939 1939
38 Powerek38 (wkład) 1 0 6335 Vince Powell (historia) 6335 6335
39 Jasiek17 (wkład) 1 0 6302 The Voice of Poland 3 (historia) 3089 6302
40 Rainer (wkład) 1 0 6195 Sherlock Holmes (film 1922) (historia) 6195 6195
41 Thezzz (wkład) 1 0 5813 Marvin Sutton (historia) 5799 5813
42 Sylwia Rogala (wkład) 1 0 5469 A.M. Bakalar (historia) 5367 5469
43 Zielonooki (wkład) 1 0 5207 Jekatierina Abdullina (historia) 3613 5207
44 Dohaeng (wkład) 1 0 5043 I and I (historia) 5040 5043
45 Kalamarnica (wkład) 1 1 4869 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu (historia) 3484 3484
Mury miejskie w Pasymiu (historia) 1352 1385
46 Adamt (wkład) 1 0 4837 Pożegnanie Jezusa z Matką (historia) 5097 4837
47 Buldożer (wkład) 1 0 4510 Klaus-Dieter Kirchstein (historia) 4270 4510
48 Andros64 (wkład) 1 0 4486 Mendel Chatajewicz (historia) 4427 4486
49 Jaceknow (wkład) 1 0 4443 Jacek Dobrowolski (poeta) (historia) 4635 4443
50 Paweł Jabłoński (wkład) 1 0 4213 Sylwester Dziki (historia) 4122 4213
51 Chryzogon (wkład) 1 0 3950 Parafia Assumption (historia) 4047 3950
52 Timaska (wkład) 1 2 3692 Przełęcz Żmijowa Polana (historia) 3608 3608
Pławna (dopływ Nysy Kłodzkiej (historia) 44 44
Przełęcz Na Dziale (historia) 40 40
53 Jeremias (wkład) 1 1 3250 Ogród Zoologiczny Yadanabon (historia) 3132 3142
Ogród Zoologiczny w Mandalaj (historia) 42 108
54 Salai (wkład) 1 0 2792 Puder i pył (historia) 2792 2792
55 Duży Bartek (wkład) 1 0 2661 Léontine Tsiba (historia) 2661 2661
56 Botanik (wkład) 1 0 2208 Cienistka Roberta (historia) 2208 2208
57 Skoczwiski (wkład) 1 0 2155 Samuel Skierski (historia) 2089 2155
58 David93 (wkład) 0 29 39147 AEK Ateny (piłka siatkowa kobiet) (historia) 1880 1880
Bursa Büyükşehir Belediyesi (historia) 1838 1838
Halkbank Ankara (piłka siatkowa kobiet) (historia) 1817 1817
CVB Barça (historia) 1814 1814
CS Volei Alba-Blaj (historia) 1713 1713
Cristina Chirichella (historia) 1360 1360
Patricia Aranda (historia) 1355 1355
Silvia Araco (historia) 1338 1338
Rocío Gómez Lopez (historia) 1329 1329
Diana Sánchez (historia) 1317 1317
Mireya Delgado (historia) 1314 1314
Milagros Collar (historia) 1295 1295
Anna Mirtha Correa (historia) 1289 1289
María Segura (historia) 1281 1282
Diana Castaño (historia) 1265 1265
Jéssica Rivero (historia) 1280 1261
Stéphanie Bannwart (historia) 1251 1251
Şəfaqət Həbibova (historia) 1245 1250
Martina Halter (historia) 1227 1227
Kristel Marbach (historia) 1224 1224
Ayşən Əbdüləzimova (historia) 1153 1219
Anastasiya Qurbanova (historia) 1209 1208
Elena Steinemann (historia) 1203 1203
Laura Sirucek (historia) 1199 1199
Laura Unternährer (historia) 1191 1191
Inès Granvorka (historia) 1191 1191
Marina Kühner (historia) 1188 1188
Mandy Wigger (historia) 1166 1166
Tabea Dalliard (historia) 1163 1163
59 Maciej1977 (wkład) 0 5 10047 Diecezja Ngong (historia) 2042 2042
Diecezja Kitui (historia) 2013 2013
Diecezja Nakuru (historia) 2009 2009
Diecezja Machakos (historia) 1995 1995
Diecezja Kericho (historia) 1987 1988
60 Divino (wkład) 0 6 9182 Reinhard Gust (historia) 1642 1642
Eckhard Martens (historia) 1565 1565
Dietrich Zander (historia) 1559 1559
Rolf Jobst (historia) 1543 1543
Heidi Westphal (historia) 1502 1502
Peter Berger (wioślarz) (historia) 1371 1371
61 Robertkarpiakpl (wkład) 0 7 8466 Alberto Bevilacqua (historia) 1593 1693
Angela Paton (historia) 1442 1463
Will H. Hays (historia) 1289 1289
Chick Hearn (historia) 1233 1233
Jim Healy (historia) 1176 1228
Edwin D. Morgan (historia) 801 801
Jose Guadalupe Padilla Lozano (historia) 772 759
62 Nedops (wkład) 0 17 5043 Bror Kraemer (historia) 1526 1526
Szymon Dębski (historia) 954 1240
Marcin Zemła (historia) 947 1233
Catherine Stevens (historia) 692 692
Tokio 2020 (historia) 43 43
Tatyana Alekseyeva (historia) 30 30
Natalya Akhrimenko (historia) 30 30
Liudmyla Aksenova (historia) 29 29
Vera Anisimova (historia) 26 26
Seong Gyeong-Hwa (historia) 25 25
Sung Kyung-Hwa (historia) 25 25
Kim Kyung-Soon (historia) 25 25
Kim Gyeong-Sun (historia) 25 25
Olga Antonova (historia) 24 24
Moon Hyang-Ja (historia) 24 24
Kim Choon-Rye (historia) 24 24
Kim Mi-Suk (historia) 22 22
63 Cali$h93 (wkład) 0 3 4252 Nicolas Edet (historia) 1699 1693
Blel Kadri (historia) 1347 1347
Jérôme Cousin (historia) 1212 1212
64 Phoenix84 (wkład) 0 4 4018 Kantor walut elektronicznych (historia) 1921 2047
Lilion Transfer (historia) 1048 1084
Mt.Gox (historia) 426 517
Bitcurex (historia) 326 370
65 Trufeel (wkład) 0 2 2390 What Are You So Scared Of? (historia) 1133 1257
The Other Side (album zespołu Tonight Alive) (historia) 1179 1133
66 Boston9 (wkład) 0 2 2068 Pomnik Jánosa Esterházy'ego w Warszawie (historia) 2042 2042
Poczta Saska (historia) 26 26
67 Ron whisky (wkład) 0 1 2006 38. ceremonia wręczenia Cezarów (historia) 1110 2006
68 Arekowy (wkład) 0 1 1989 Parafia bł. Jana Pawła II w Sulbinach (historia) 1989 1989
69 Ciacho5 (wkład) 0 1 1939 Heorhij Ahratina (historia) 1215 1939
70 Ffkapa (wkład) 0 1 1877 Laszki Zawiązane (historia) 693 1877
71 Pytek125 (wkład) 0 1 1858 Lucjan Grabski (historia) 1858 1858
72 Filip em (wkład) 0 1 1844 Max Müller (psychiatra) (historia) 1844 1844
73 Shack3000 (wkład) 0 1 1785 Michał Kowalonek (historia) 1783 1785
74 Elfhelm (wkład) 0 1 1747 Wojciech Geyer (historia) 1747 1747
75 Dudek1337 (wkład) 0 1 1746 Arena Stožice (historia) 1746 1746
76 Ałiku (wkład) 0 1 1671 Era Scaligera (historia) 1671 1671
77 Delta 51 (wkład) 0 2 1586 Bambouk (historia) 1569 1569
Bambuk (historia) 17 17
78 Hoa binh (wkład) 0 1 1540 Genucjusz Cipus (historia) 1251 1540
79 Mpn (wkład) 0 1 1252 Marek Nowak (logik) (historia) 1252 1252
80 Rolpho (wkład) 0 1 1086 Akwaponika (historia) 1042 1086
81 Lancelot (wkład) 0 1 979 Magnús Stefánsson (historia) 888 979
82 Sejm Krajowy Galicji (wkład) 0 1 835 Hryhorij Duwirak (historia) 794 835
83 Rrudzik (wkład) 0 1 798 Prowadnica ślizgowa (historia) 728 798
84 Mika58 (wkład) 0 1 798 Braterstwo (więź osobowa) (historia) 794 798
85 Jaceknowakowski1991 (wkład) 0 1 726 Kriogeniczny detektor cząstek (historia) 693 726
86 Blackfish (wkład) 0 2 401 Briesen (Brandenburgia) (historia) 30 384
Mtgox (historia) 17 17
87 Khan Tengri (wkład) 0 5 160 Ayshan Abdulazimova (historia) 34 34
Jekaterina Abdulina (historia) 32 32
Muammar al-Kaddafi (historia) 32 32
Shafagat Habibova (historia) 31 31
Anastasiya Gurbanova (historia) 31 31
88 Bladyniec (wkład) 0 4 122 Alaksandar Jaraszewicz (historia) 32 32
Aleksandr Jaroszewicz (historia) 32 32
Uładzimier Bazanau (historia) 29 29
Władimir Bazanow (historia) 29 29
89 SpiderMum (wkład) 0 4 119 Fusia (historia) 33 33
Fuszer (historia) 33 33
Fusier (historia) 33 33
Lemieszka (historia) 20 20
90 Kokodyl (wkład) 0 1 67 Parafia św. Teresy od Dzeciątka Jezus w Częstochowie (historia) 67 67
91 Daveed93 (wkład) 0 1 49 S.T.A.L.K.E.R. 2 (historia) 49 49
92 Ptjackyll (wkład) 0 1 49 Search for extraterrestrial intelligence (historia) 49 49
93 Szymek484 (wkład) 0 2 45 Info Poranek (historia) 23 23
Info Serwis (historia) 22 22
94 Cynko (wkład) 0 1 39 KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski (historia) 39 39
95 Kubasa (wkład) 0 1 38 17 mgnień wiosny (historia) 38 38
96 Lesław Zimny (wkład) 0 1 34 Motylkowe grubonasienne (historia) 25 34
97 Alan ffm (wkład) 0 1 32 ECE (deweloper) (historia) 32 32
98 Tremendo (wkład) 0 1 32 Dos de Mayo (historia) 32 32
99 Michał Sobkowski (wkład) 0 1 28 Książnica Atlas (historia) 28 28
100 Ark (wkład) 0 1 28 Szamaja (historia) 28 28
101 Pikador (wkład) 0 1 28 2008 AF4 (historia) 28 28
102 Tomasz Raburski (wkład) 0 1 26 Abrabanel (historia) 26 26
103 Yoda1893 (wkład) 0 1 23 Kathrin Hitzer (historia) 23 23