{{Næringsinnhold}} fra Matvaretabellen

Du kan f.eks. finne næringsinnholdet i egg: http://www.matvaretabellen.no/egg-raa-02.001