This tool looks for Wikidata items that have a page in one language but not in the other.

In language .
Not in language .
Category tree, depth (optional)
Use "featured article" category from
Page titlestarts with (optional, case-sensitive)
PagePile (optional; check out PagePile)
OutputFormat:
Links to:

Results 1–100

 1. БЕЛЛ
 2. Владимир Пеленберг
 3. Герб на прибалтийските области
 4. Граждански шрифт
 5. Дипломатически мисии в Естония
 6. Древноновгородски диалект
 7. Закон за подпомагане на източноевропейските демокрации
 8. Йохан Антон Гюлденщед
 9. Крайбрежен пейзаж (Рибари се връщат у дома)
 10. Купа на общността
 11. Леонтий Хагемайстер
 12. Международна олимпиада по руски език
 13. Млади градинари
 14. Оскар Андерсон
 15. Отон Раух
 16. Пеещо дърво
 17. Резолюция 263 на Съвета за сигурност на ООН
 18. Руска брайлова азбука
 19. Руска редакция на старобългарския език
 20. Руски език в Молдова
 21. Q2348037
 22. Руско влияние върху българския език
 23. Серафима Ливен
 24. Таагепера (замък)
 25. Червена книга на СССР