This tool looks for Wikidata items that have a page in one language but not in the other.

In language .
Not in language .
Category tree, depth (optional)
Use "featured article" category from
Page titlestarts with (optional, case-sensitive)
PagePile (optional; check out PagePile)
OutputFormat:
Links to:

Results 1–100

prev | next
 1. "Aukstais" karagājiens uz Rēveli
 2. 1203. gada Kauja pie Visbijas
 3. Aizkraukles kauja
 4. Aizkraukles kauja
 5. Akaviņa
 6. Aleksandrs fon Mēdems
 7. Arnolds (Zemgales bīskaps)
 8. Arturs Dīriķis
 9. Ase
 10. Aso
 11. Auguste Juliāna fon Mendgena
 12. Ausma
 13. Baltenlande
 14. Baltijas valstu augstākās ēkas
 15. Baltijas valstu okupācija
 16. Baltijas valstu sadarbība starpkaru periodā
 17. Baltijas ģenerālgubernatori
 18. Bartolomejs Anglis
 19. Fon Bergi
 20. Berlīnes papildvienošanās
 21. Daniels no Bannerovas
 22. Daugavas kreisā krasta zemju pakļaušana
 23. Daugavas un Gaujas lejteces zemju pakļaušana
 24. Doroteja fon Līvena
 25. Dāvids Hilhens
 26. Eduards Gartjē
 27. Eiropas autoceļš E263
 28. Engbi rūnu akmens
 29. Ežupe
 30. Frēsundas rūnu akmens
 31. Frīdrihs Mēnijs
 32. Gaujas koridors
 33. Georgs Elgers
 34. Pīrī ezers
 35. Gothards Vilhelms fon Bergs
 36. Livonijas hercogistes un Lietuvas ūnija
 37. Gustava akadēmija
 38. Heinrihs fon Licelburgs
 39. Heinrihs fon Štriks
 40. Helevega hronika
 41. Igaunijas Pagaidu valdība
 42. Igaunijas augstākie pauguri
 43. Igaunijas iekļaušana PSRS
 44. Igauņu sacelšanās un kauja pie Vīlandes
 45. Jans Kornārijs
 46. Jersikas miera līgums
 47. Johans Hāzentēters
 48. Kaičupe
 49. Karagājieni uz Jervu un Viruzemi
 50. Karagājieni uz Novgorodu un Ingriju
 51. Karagājiens uz Abavas kuršu zemi
 52. Karagājiens uz Izborsku un Pleskavu
 53. Karagājiens uz Jersiku
 54. Karagājiens uz Kursu un Kuldīgas nodibināšana
 55. Karagājiens uz Lietuvu
 56. Karagājiens uz Nalseni
 57. Karagājiens uz Nalseni
 58. Karagājiens uz Sakalu
 59. Karagājiens uz Sakalu
 60. Karagājiens uz Zemgali
 61. Karagājiens uz Zemgali
 62. Kaspars Frīdrihs fon Budenbroks
 63. Kauja pie Puides
 64. Kiviste
 65. Kokneses nodedzināšana
 66. Konrāds no Meiendorpas
 67. Krievu karagājiens uz Senlatviju
 68. Krievu un lietuviešu karagājieni uz Cēsīm, Turaidu un Imeru
 69. Kursas dalīšanas līgums
 70. Kuršu un zemgaļu uzbrukums Daugavgrīvai
 71. Kārlis Frīdrihs Jēkabs Hūgenbergers
 72. Laika tilti
 73. Lamberts
 74. Letgaļu karagājieni uz Ugauniju
 75. Letgaļu un ordeņa brāļu karagājieni uz Ugauniju
 76. Letijas dalīšanas līgums
 77. Letu gals
 78. Letu karagājieni uz Krievzemi
 79. Lietuvas ķēniņa Mindauga dāvinājumi
 80. Lietuviešu karagājieni uz Tālavu un Lielvārdi
 81. Lietuviešu karagājiens uz Kursu
 82. Livonijas bīskapi
 83. Livonijas bīskapija
 84. Livonijas konfederācijas līgums
 85. Livonijas pilsētu uzskaitījums
 86. Livonijas un Lietuvas reālūnija
 87. Lotigolas un Zemgales pakļaušana
 88. Ludvigs Knorings
 89. Līgums ar Jersikas ķēniņu Visvaldi
 90. Līgums ar Kursas ķēniņu Lamekinu
 91. Līvu gals
 92. Līvzemes dalīšanas līgums
 93. Q47543976
 94. Maija Narva
 95. Q52317068
 96. Mežotnes aplenkumi
 97. Nikolajs Eke
 98. Nikolajs Mollīns
 99. Otrais karagājiens uz Jersiku
 100. Otrais karagājiens uz Jervu
prev | next