||
Gibraltar Erbstolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Gibraltar_Erbstolln">Gibraltar Erbstolln</a>]]>
St. Mathias Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/St._Mathias_Erbstollen">St. Mathias Erbstollen</a>]]>
Zeche Agricola II
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Agricola_II">Zeche Agricola II</a>]]>
Zeche Albert III
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Albert_III">Zeche Albert III</a>]]>
Zeche Alte Mann
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Alte_Mann">Zeche Alte Mann</a>]]>
Zeche Alte Mißgunst
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Alte_Mißgunst_(Bochum)">Zeche Alte Mißgunst (Bochum)</a>]]>
Zeche Alte Steinkuhle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Alte_Steinkuhle">Zeche Alte Steinkuhle</a>]]>
Zeche Altemann
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Altemann">Zeche Altemann</a>]]>
Zeche Alwine (Querenburg)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Alwine_(Querenburg)">Zeche Alwine (Querenburg)</a>]]>
Zeche Alwine (Bochum-Stiepel)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Alwine_(Stiepel)">Zeche Alwine (Stiepel)</a>]]>
Zeche Amalia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Amalia">Zeche Amalia</a>]]>
Zeche Anna Catharina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Anna_Catharina_(Linden)">Zeche Anna Catharina (Linden)</a>]]>
Zeche Anna Catharina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Anna_Catharina_(Stiepel)">Zeche Anna Catharina (Stiepel)</a>]]>
Zeche Baaker Mulde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Baaker_Mulde">Zeche Baaker Mulde</a>]]>
Zeche Backwinkler Erbstolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Backwinkler_Erbstolln">Zeche Backwinkler Erbstolln</a>]]>
Zeche Berneck
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Berneck">Zeche Berneck</a>]]>
Zeche Besserglück
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Besserglück">Zeche Besserglück</a>]]>
Zeche Brockhauser Tiefbau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Brockhauser_Tiefbau">Zeche Brockhauser Tiefbau</a>]]>
Zeche Bruchstraße
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bruchstraße">Zeche Bruchstraße</a>]]>
Zeche Bruchstrasse Schacht 1 ("Gustav")
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bruchstraße">Zeche Bruchstraße</a>]]>
Zeche Bruchstrasse Schacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bruchstraße">Zeche Bruchstraße</a>]]>
Zeche Bruchstrasse Luftschacht 1
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bruchstraße">Zeche Bruchstraße</a>]]>
Zeche Bruchstrasse Luftschacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Bruchstraße">Zeche Bruchstraße</a>]]>
Zeche Carl Friedrich Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carl_Friedrich_Erbstollen">Zeche Carl Friedrich Erbstollen</a>]]>
Zeche Carl Wilhelm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carl_Wilhelm">Zeche Carl Wilhelm</a>]]>
Zeche Caroline
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Caroline_(Bochum)">Zeche Caroline (Bochum)</a>]]>
Zeche Carolinenglück
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carolinenglück">Zeche Carolinenglück</a>]]>
Zeche Carolinenglück, Schacht 1
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carolinenglück">Zeche Carolinenglück</a>]]>
Zeche Carolinenglück, Wetterschacht
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carolinenglück">Zeche Carolinenglück</a>]]>
Zeche Carolinenglück, Schacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Carolinenglück">Zeche Carolinenglück</a>]]>
Zeche Centrum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Centrum_(Bochum)">Zeche Centrum (Bochum)</a>]]>
Zeche Christians Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Christians_Erbstollen">Zeche Christians Erbstollen</a>]]>
Zeche Colonia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Colonia">Zeche Colonia</a>]]>
Zeche Constanze
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Constanze">Zeche Constanze</a>]]>
Zeche Dannenbaum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Dannenbaum">Zeche Dannenbaum</a>]]>
Zeche Der neue Weg & Wilhelm's Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Der_neue_Weg_&_Wilhelm’s_Erbstollen">Zeche Der neue Weg & Wilhelm’s Erbstollen</a>]]>
Zeche Dickebaeckerbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Dickebaeckerbank">Zeche Dickebaeckerbank</a>]]>
Zeche Diebitsch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Diebitsch">Zeche Diebitsch</a>]]>
Zeche Eberhardine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eberhardine">Zeche Eberhardine</a>]]>
Zeche Eulenbaum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eulenbaum">Zeche Eulenbaum</a>]]>
Zeche Flora
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Flora">Zeche Flora</a>]]>
Zeche Flora Wetterschacht "Nordfeld"
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Flora">Zeche Flora</a>]]>
Zeche Fortuna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Fortuna_(Bochum)">Zeche Fortuna (Bochum)</a>]]>
Zeche Friederica Erbstolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Friederica_Erbstolln">Zeche Friederica Erbstolln</a>]]>
Zeche Friederika II
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Friederika">Zeche Friederika</a>]]>
Zeche Friedrich
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Friedrich_(Bochum)">Zeche Friedrich (Bochum)</a>]]>
Zeche Fröhliche Morgensonne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Fröhliche_Morgensonne">Zeche Fröhliche Morgensonne</a>]]>
Zeche Gekrönte Antonia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Gekrönte_Antonia">Zeche Gekrönte Antonia</a>]]>
Zeche General & Himmelscroner Erbstolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_General_&_Himmelscroner_Erbstolln">Zeche General & Himmelscroner Erbstolln</a>]]>
Zeche Glocke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glocke">Zeche Glocke</a>]]>
Kleinzeche Glocke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glocke">Zeche Glocke</a>]]>
Zeche Glück & Segen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glück_&_Segen">Zeche Glück & Segen</a>]]>
Zeche Glücksburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glücksburg_(Bochum)">Zeche Glücksburg (Bochum)</a>]]>
Zeche Glücksburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glücksburg_(Brenschede)">Zeche Glücksburg (Brenschede)</a>]]>
Zeche Glückssonne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glückssonne">Zeche Glückssonne</a>]]>
Zeche Glückswinkelburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Glückswinkelburg">Zeche Glückswinkelburg</a>]]>
Zeche Gottes Segen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Gottes_Segen">Zeche Gottes Segen</a>]]>
Zeche Gottesglück
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Gottesglück">Zeche Gottesglück</a>]]>
Zeche Großebank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Großebank">Zeche Großebank</a>]]>
Zeche Haarmannsbänker Stollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Haarmannsbänker_Stollen">Zeche Haarmannsbänker Stollen</a>]]>
Zeche Hagensieperbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hagensieperbank">Zeche Hagensieperbank</a>]]>
Zeche Hannibal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannibal">Zeche Hannibal</a>]]>
Zeche Hannibal, Wetterschacht
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannibal">Zeche Hannibal</a>]]>
Zeche Hannibal, Schacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannibal">Zeche Hannibal</a>]]>
Zeche Hannibal, Schacht 3
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannibal">Zeche Hannibal</a>]]>
Zeche Hannibal, Schacht 4
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannibal">Zeche Hannibal</a>]]>
Zeche Hannover
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hannover, Schacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hannover, Schacht 5
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hannover, Schacht 3
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hannover, Schacht 4
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hannover, Schacht 6
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hannover">Zeche Hannover</a>]]>
Zeche Hasenwinkel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hasenwinkel">Zeche Hasenwinkel</a>]]>
Zeche Hasenwinkel-Himmelscroner Erbstolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hasenwinkel-Himmelscroner_Erbstolln">Zeche Hasenwinkel-Himmelscroner Erbstolln</a>]]>
Zeche Hasenwinkeler Stolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hasenwinkeler_Stolln">Zeche Hasenwinkeler Stolln</a>]]>
Zeche Haus Weitmar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Haus_Weitmar">Zeche Haus Weitmar</a>]]>
Zeche Heinrich Gustav
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Heinrich_Gustav">Zeche Heinrich Gustav</a>]]>
Zeche Herminenglück-Liborius
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Herminenglück-Liborius">Zeche Herminenglück-Liborius</a>]]>
Zeche Herminenglück-Liborius, Wetterschacht
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Herminenglück-Liborius">Zeche Herminenglück-Liborius</a>]]>
Zeche Holland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Holland">Zeche Holland</a>]]>
Zeche Höhne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Höhne">Zeche Höhne</a>]]>
Zeche Hülfe Gottes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hülfe_Gottes">Zeche Hülfe Gottes</a>]]>
Zeche Iduna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Iduna">Zeche Iduna</a>]]>
Zeche Ignatius
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Ignatius">Zeche Ignatius</a>]]>
Zeche Isabella
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Isabella">Zeche Isabella</a>]]>
Zeche Johann Friederich
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Johann_Friederich">Zeche Johann Friederich</a>]]>
Zeche Julius-Philipp
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Julius-Philipp">Zeche Julius-Philipp</a>]]>
Zeche Julius Philipp Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Julius_Philipp_Erbstollen">Zeche Julius Philipp Erbstollen</a>]]>
Zeche Junger Hermann
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Junger_Hermann">Zeche Junger Hermann</a>]]>
Zeche Kirschbaum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Kirschbaum_(Bochum)">Zeche Kirschbaum (Bochum)</a>]]>
Zeche Klosterbusch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Klosterbusch">Zeche Klosterbusch</a>]]>
Zeche Krockhausbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Krockhausbank">Zeche Krockhausbank</a>]]>
Zeche Lauseplatte
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lauseplatte">Zeche Lauseplatte</a>]]>
Zeche Laute
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Laute">Zeche Laute</a>]]>
Zeche Lothringen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lothringen Schacht 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lothringen Schacht 6
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lothringen Schacht 3
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lothringen Schacht 4
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lothringen Schacht 5
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lothringen">Zeche Lothringen</a>]]>
Zeche Lucia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Lucia">Zeche Lucia</a>]]>
Zeche Mit Gott gewagt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mit_Gott_gewagt_(Bochum)">Zeche Mit Gott gewagt (Bochum)</a>]]>
Zeche Mitgottgewagt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Mitgottgewagt">Zeche Mitgottgewagt</a>]]>
Zeche Morgenstern
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Morgenstern_(Bochum)">Zeche Morgenstern (Bochum)</a>]]>
Zeche Neu-Iserlohn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neu-Iserlohn">Zeche Neu-Iserlohn</a>]]>
Zeche Neu Mecklingsbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neu_Mecklingsbank">Zeche Neu Mecklingsbank</a>]]>
Zeche Neue Marck
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neue_Marck">Zeche Neue Marck</a>]]>
Zeche Neue Mißgunst
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neue_Mißgunst">Zeche Neue Mißgunst</a>]]>
Zeche Neue Mißgunst & Unvermuthetglück
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neue_Mißgunst_&_Unvermuthetglück">Zeche Neue Mißgunst & Unvermuthetglück</a>]]>
Zeche Neuruhrort
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Neuruhrort">Zeche Neuruhrort</a>]]>
Zeche Nordpol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Nordpol">Zeche Nordpol</a>]]>
Zeche Nöckerbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Nöckerbank">Zeche Nöckerbank</a>]]>
Zeche Papenbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Papenbank">Zeche Papenbank</a>]]>
Zeche Pfingstblume
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Pfingstblume">Zeche Pfingstblume</a>]]>
Zeche Preußischer Zepter
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Preußischer_Zepter">Zeche Preußischer Zepter</a>]]>
Zeche Prinz Kater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Prinz_Kater">Zeche Prinz Kater</a>]]>
Zeche Prinz Regent
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Prinz_Regent">Zeche Prinz Regent</a>]]>
Bochum, I. u. II. Parallelstraße
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Prinz_von_Preußen">Zeche Prinz von Preußen</a>]]>
Zeche Prinz von Preußen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Prinz_von_Preußen">Zeche Prinz von Preußen</a>]]>
Zeche Prinzessin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Prinzessin">Zeche Prinzessin</a>]]>
Zeche Robert Müser
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Robert_Müser">Zeche Robert Müser</a>]]>
Zeche Schepmannsbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schepmannsbank">Zeche Schepmannsbank</a>]]>
Zeche Schiffsruder
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schiffsruder">Zeche Schiffsruder</a>]]>
Zeche Schwarze Junge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Schwarze_Junge">Zeche Schwarze Junge</a>]]>
Zeche Siebenplaneten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Siebenplaneten">Zeche Siebenplaneten</a>]]>
Zeche Sonnenschein
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Sonnenschein_(Bochum)">Zeche Sonnenschein (Bochum)</a>]]>
Zeche Sonnenscheiner Stolln
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Sonnenscheiner_Stolln">Zeche Sonnenscheiner Stolln</a>]]>
Zeche Steinbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Steinbank">Zeche Steinbank</a>]]>
Zeche Sternberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Sternberg">Zeche Sternberg</a>]]>
Zeche Storksbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Storksbank_(Bochum)">Zeche Storksbank (Bochum)</a>]]>
Zeche Urbanus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Urbanus">Zeche Urbanus</a>]]>
Zeche Vereinigte Constantin der Große
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 3
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 4/5
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 11
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 6/7
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 8/9
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Constantin 10
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Bochum Meesmannstraße am ehemaligen Zechenbahnhof Constantin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Querung Herner Straße Anschlussbahn Zeche Constantin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Constantin_der_Große">Zeche Vereinigte Constantin der Große</a>]]>
Zeche Vereinigte Dahlhauser Tiefbau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Dahlhauser_Tiefbau">Zeche Vereinigte Dahlhauser Tiefbau</a>]]>
Zeche Dickebaeckerbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Dickebaeckerbank_&_Anna_Catharina">Zeche Vereinigte Dickebaeckerbank & Anna Catharina</a>]]>
Zeche Vereinigte Engelsburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Engelsburg">Zeche Vereinigte Engelsburg</a>]]>
Zeche Vereinigte General & Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_General_&_Erbstollen">Zeche Vereinigte General & Erbstollen</a>]]>
Zeche Vereinigte Gibraltar Erbstollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Gibraltar_Erbstollen">Zeche Vereinigte Gibraltar Erbstollen</a>]]>
Zeche Vereinigte Kirschbaum & Neumark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Kirschbaum_&_Neumark">Zeche Vereinigte Kirschbaum & Neumark</a>]]>
Zeche Vereinigte Maria Anna Steinbank
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Maria_Anna_Steinbank">Zeche Vereinigte Maria Anna Steinbank</a>]]>
Zeche Vereinigte Neue Mißgunst
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Neue_Mißgunst">Zeche Vereinigte Neue Mißgunst</a>]]>
Zeche Vereinigte Präsident
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Präsident">Zeche Vereinigte Präsident</a>]]>
Zeche Vereinigte Urbanus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vereinigte_Urbanus">Zeche Vereinigte Urbanus</a>]]>
Zeche Verlorener Sohn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Verlorener_Sohn">Zeche Verlorener Sohn</a>]]>
Zeche Vollmond
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Vollmond">Zeche Vollmond</a>]]>
Zeche Zollstraße
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Zollstraße">Zeche Zollstraße</a>]]>
.