1. 5. divisjon fotball for menn (Indre Østland) - 5. divisjon Indre Østland 1 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2012 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2016 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2013 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2014 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2015 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2016 tabell, 5. divisjon avdeling 1 (IØFK), 5. divisjon avdeling 2 (IØFK), 5. divisjon avdeling 3 (IØFK), 5. divisjon avdeling 4 (IØFK), 5. divisjon avdeling 5 (IØFK), 5. divisjon avdeling 6 (IØFK), 5. divisjon avdeling 7 (IØFK), Col-begin, Fotball i Norge nivå 6, Infoboks liga, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Hedmark, Kategori:Fotball i Oppland, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, Kategori:Sportsarrangementer i Oppland, col-3, col-end
 2. 4. divisjon fotball for menn (Trøndelag) - 4. divisjon Trøndelag 1 1999 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2000 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2001 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2003 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2004 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2005 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2006 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2007 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2008 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2009 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2011 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2012 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2013 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2014 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2015 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 1999 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2000 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2001 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2003 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2004 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2005 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2006 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2007 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2008 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2009 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2011 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2012 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2013 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2014 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2015 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2001 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2003 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2004 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2005 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2006 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2007 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2008 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2009 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2001 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2003 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2004 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2005 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2006 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2007 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2008 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2009 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2010 tabell, 4. divisjon avdeling 1 (Trøndelag), 4. divisjon avdeling 2 (Trøndelag), Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Nord-Trøndelag, Kategori:Fotball i Sør-Trøndelag, Kategori:Sportsarrangementer i Nord-Trøndelag, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, col-2, col-begin, col-end
 3. 5. divisjon fotball for menn 2010 - 5. divisjon Agder 1 2010 tabell, 5. divisjon Agder 2 2010 tabell, 5. divisjon Akershus 2010 tabell, 5. divisjon Buskerud 1 2010 tabell, 5. divisjon Buskerud 2 2010 tabell, 5. divisjon Hordaland 1 2010 tabell, 5. divisjon Hordaland 2 2010 tabell, 5. divisjon Hordaland 3 2010 tabell, 5. divisjon Hålogaland 2 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2010 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2010 tabell, 5. divisjon Nordland 1 2010 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2010 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2010 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 3 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 5. divisjon Rogaland 1 2010 tabell, 5. divisjon Rogaland 2 2010 tabell, 5. divisjon Rogaland 3 2010 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 1 2010 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 2 2010 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 1 2010 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 2 2010 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 3 2010 tabell, 5. divisjon Telemark 2010 tabell, 5. divisjon Troms 1 2010 tabell, 5. divisjon Troms 2 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 1 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 2 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 3 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 4 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 5 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 6 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 7 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 8 2010 tabell, 5. divisjon Trøndelag 9 2010 tabell, 5. divisjon Vestfold 2010 tabell, 5. divisjon Østfold 1 2010 tabell, 5. divisjon Østfold 2 2010 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 6, Infoboks liga, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2010, col-2, col-end
 4. 5. divisjon fotball for menn 2009 - 5. divisjon Agder 1 2009 tabell, 5. divisjon Akershus 2009 tabell, 5. divisjon Buskerud 1 2009 tabell, 5. divisjon Buskerud 2 2009 tabell, 5. divisjon Hordaland 1 2009 tabell, 5. divisjon Hordaland 2 2009 tabell, 5. divisjon Hålogaland 2 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2009 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2009 tabell, 5. divisjon Nordland 1 2009 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2009 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2009 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2009 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2009 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2009 tabell, 5. divisjon Rogaland 1 2009 tabell, 5. divisjon Rogaland 2 2009 tabell, 5. divisjon Rogaland 3 2009 tabell, 5. divisjon Rogaland 4 2009 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 1 2009 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 2 2009 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 1 2009 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 2 2009 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 3 2009 tabell, 5. divisjon Telemark 2009 tabell, 5. divisjon Troms 1 2009 tabell, 5. divisjon Troms 2 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 1 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 10 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 11 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 2 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 3 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 4 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 5 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 6 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 7 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 8 2009 tabell, 5. divisjon Trøndelag 9 2009 tabell, 5. divisjon Vestfold 2009 tabell, 5. divisjon Østfold 1 2009 tabell, 5. divisjon Østfold 2 2009 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 6, Infoboks liga, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2009, col-2, col-end
 5. 5. divisjon fotball for menn 2011 - 5. divisjon Agder 1 2011 tabell, 5. divisjon Agder 2 2011 tabell, 5. divisjon Akershus 2011 tabell, 5. divisjon Buskerud 1 2011 tabell, 5. divisjon Buskerud 2 2011 tabell, 5. divisjon Hordaland 1 2011 tabell, 5. divisjon Hordaland 2 2011 tabell, 5. divisjon Hordaland 3 2011 tabell, 5. divisjon Hålogaland 1 2011 tabell, 5. divisjon Hålogaland 2 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 1 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 2 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 3 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 4 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 5 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 6 2011 tabell, 5. divisjon Indre Østland 7 2011 tabell, 5. divisjon Nordland 1 2011 tabell, 5. divisjon Nordland 2 2011 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2011 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2011 tabell, 5. divisjon Nordmøre og Romsdal 3 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 5. divisjon Rogaland 1 2011 tabell, 5. divisjon Rogaland 2 2011 tabell, 5. divisjon Rogaland 3 2011 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 1 2011 tabell, 5. divisjon Sogn og Fjordane 2 2011 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 1 2011 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 2 2011 tabell, 5. divisjon Sunnmøre 3 2011 tabell, 5. divisjon Telemark 2011 tabell, 5. divisjon Troms 1 2011 tabell, 5. divisjon Troms 2 2011 tabell, 5. divisjon Trøndelag 1 2011 tabell, 5. divisjon Trøndelag 2 2011 tabell, 5. divisjon Trøndelag 3 2011 tabell, 5. divisjon Trøndelag 4 2011 tabell, 5. divisjon Vestfold 2011 tabell, 5. divisjon Østfold 1 2011 tabell, 5. divisjon Østfold 2 2011 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 6, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2011, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, col-2, col-end, fk, goal, rødt
 6. 4. divisjon fotball for menn (Indre Østland) - 4. divisjon Indre Østland 1 2007 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2008 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2009 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2011 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2014 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2016 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2007 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2008 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2009 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2011 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2014 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2016 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2007 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2008 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2009 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2011 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2014 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2016 tabell, 4. divisjon avdeling 1 (Indre Østland), 4. divisjon avdeling 2 (Indre Østland), 4. divisjon avdeling 3 (Indre Østland), Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Hedmark, Kategori:Fotball i Oppland, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, Kategori:Sportsarrangementer i Oppland, col-3, col-end, fk
 7. 6. divisjon fotball for menn 2013 - 6. divisjon Agder 1 2013 tabell, 6. divisjon Agder 2 2013 tabell, 6. divisjon Agder 3 2013 tabell, 6. divisjon Akershus 2013 tabell, 6. divisjon Buskerud 1 2013 tabell, 6. divisjon Buskerud 2 2013 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2013 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2013 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2013 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2013 tabell, 6. divisjon Nordland 2013 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2013 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2013 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2013 tabell, 6. divisjon Rogaland 3 2013 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2013 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2013 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 3 2013 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 1 2013 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 2 2013 tabell, 6. divisjon Telemark 2013 tabell, 6. divisjon Troms 1 2013 tabell, 6. divisjon Troms 2 2013 tabell, 6. divisjon Troms 3 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 7 2013 tabell, 6. divisjon Trøndelag 8 2013 tabell, 6. divisjon Vestfold 2013 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2013 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2013 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2013, col-3, col-end
 8. 6. divisjon fotball for menn 2011 - 6. divisjon Agder 1 2011 tabell, 6. divisjon Agder 2 2011 tabell, 6. divisjon Agder 3 2011 tabell, 6. divisjon Agder 4 2011 tabell, 6. divisjon Akershus 2011 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2011 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2011 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2011 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2011 tabell, 6. divisjon Nordland 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2011 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2011 tabell, 6. divisjon Rogaland 3 2011 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2011 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2011 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 3 2011 tabell, 6. divisjon Telemark 1 2011 tabell, 6. divisjon Telemark 2 2011 tabell, 6. divisjon Telemark 3 2011 tabell, 6. divisjon Troms 1 2011 tabell, 6. divisjon Troms 2 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 7 2011 tabell, 6. divisjon Trøndelag 8 2011 tabell, 6. divisjon Vestfold 2011 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2011 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2011 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2011, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, col-2, col-end, goal, ufullstendig liste
 9. 6. divisjon fotball for menn 2014 - 6. divisjon Agder 1 2014 tabell, 6. divisjon Agder 2 2014 tabell, 6. divisjon Agder 3 2014 tabell, 6. divisjon Akershus 2014 tabell, 6. divisjon Buskerud 1 2014 tabell, 6. divisjon Buskerud 2 2014 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2014 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2014 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2014 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2014 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2014 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2014 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2014 tabell, 6. divisjon Rogaland 3 2014 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2014 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2014 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 3 2014 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 1 2014 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 2 2014 tabell, 6. divisjon Telemark 2014 tabell, 6. divisjon Troms 1 2014 tabell, 6. divisjon Troms 2 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 7 2014 tabell, 6. divisjon Trøndelag 8 2014 tabell, 6. divisjon Vestfold 2014 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2014 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2014 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2014, col-2, col-end
 10. USA under Vinter-OL 2014 - Abbr, Col-2, Col-begin, Col-end, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Tabell, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Tabell, Flagg, Gold01, Infoboks USA under OL, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp A1, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp A3, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp A6, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe A, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A2, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A4, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A6, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe A, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Sport i USA i 2014, Kategori:USA under de olympiske leker, N/a, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL USA
 11. 6. divisjon fotball for menn 2012 - 6. divisjon Agder 1 2012 tabell, 6. divisjon Agder 2 2012 tabell, 6. divisjon Agder 3 2012 tabell, 6. divisjon Akershus 2012 tabell, 6. divisjon Buskerud 1 2012 tabell, 6. divisjon Buskerud 2 2012 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2012 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2012 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2012 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2012 tabell, 6. divisjon Nordland 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2012 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2012 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2012 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2012 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 3 2012 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 1 2012 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 2 2012 tabell, 6. divisjon Telemark 2012 tabell, 6. divisjon Troms 1 2012 tabell, 6. divisjon Troms 2 2012 tabell, 6. divisjon Troms 3 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 7 2012 tabell, 6. divisjon Trøndelag 8 2012 tabell, 6. divisjon Vestfold 2012 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2012 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2012 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2012, col-3, col-end, fk
 12. Russland under Vinter-OL 2014 - Col-2, Col-begin, Col-end, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Tabell, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 5 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Tabell, Infoboks Russland under OL, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp B2, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp B4, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp B6, Ishockey kvinner Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe B, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A1, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A4, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A5, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe A, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Russland under de olympiske leker, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL Russland
 13. 6. divisjon fotball for menn 2016 - 6. divisjon Agder 1 2016 tabell, 6. divisjon Agder 2 2016 tabell, 6. divisjon Agder 3 2016 tabell, 6. divisjon Akershus 2016 tabell, 6. divisjon Buskerud 1 2016 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2016 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2016 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2016 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2016 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2016 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2016 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2016 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2016 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2016 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2016 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2016 tabell, 6. divisjon Rogaland 3 2016 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2016 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2016 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 1 2016 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 2 2016 tabell, 6. divisjon Telemark 2016 tabell, 6. divisjon Troms 1 2016 tabell, 6. divisjon Troms 2 2016 tabell, 6. divisjon Troms 3 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2016 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2016 tabell, 6. divisjon Vestfold 2016 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2016 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2016 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2016, Pågående sport, col-2, col-end
 14. 6. divisjon fotball for menn 2015 - 6. divisjon Agder 1 2015 tabell, 6. divisjon Agder 2 2015 tabell, 6. divisjon Agder 3 2015 tabell, 6. divisjon Akershus 2015 tabell, 6. divisjon Buskerud 1 2015 tabell, 6. divisjon Hordaland 1 2015 tabell, 6. divisjon Hordaland 2 2015 tabell, 6. divisjon Hordaland 3 2015 tabell, 6. divisjon Hordaland 4 2015 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 1 2015 tabell, 6. divisjon Nordmøre og Romsdal 2 2015 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 6. divisjon Rogaland 1 2015 tabell, 6. divisjon Rogaland 2 2015 tabell, 6. divisjon Rogaland 3 2015 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 1 2015 tabell, 6. divisjon Sogn og Fjordane 2 2015 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 1 2015 tabell, 6. divisjon Sunnmøre 2 2015 tabell, 6. divisjon Telemark 2015 tabell, 6. divisjon Troms 1 2015 tabell, 6. divisjon Troms 2 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 1 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 2 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 3 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 4 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 5 2015 tabell, 6. divisjon Trøndelag 6 2015 tabell, 6. divisjon Vestfold 2015 tabell, 6. divisjon Østfold 1 2015 tabell, 6. divisjon Østfold 2 2015 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Infoboks liga, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2015, col-2, col-end
 15. Storbritannia under Vinter-OL 2014 - 0, Abbr, Col-2, Col-begin, Col-end, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Bronsefinale, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 5 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Semifinale 1, Curling menn Vinter-OL 2014 - Finale, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 5 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Semifinale 1, Curling menn Vinter-OL 2014 - Tiebreaker, Flagg, Infoboks Storbritannia under OL, Kategori:2014 i Storbritannia, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Storbritannia under de olympiske leker, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL Storbritannia
 16. Norsk fotball 2010 - 1. divisjon fotball for kvinner 2010 tabell, 2. divisjon 2010 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2010 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2010 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2010 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 13 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 14 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 15 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 16 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 17 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 18 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 19 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 20 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 21 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 22 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 23 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 24 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 9 tabell, Adeccoligaen 2010 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2010, Kildeløs, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2010 tabell, Utdypende artikkel, col-2, col-3, col-begin, col-end, f, flagg, goal
 17. 4. divisjon fotball for menn 2010 - 4. divisjon Agder 2010 tabell, 4. divisjon Akershus 2010 tabell, 4. divisjon Buskerud 2010 tabell, 4. divisjon Finnmark 1 2010 tabell, 4. divisjon Finnmark 2 2010 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2010 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2010 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2010 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2010 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2010 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2010 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2010 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2010 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2010 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2010 tabell, 4. divisjon Telemark 2010 tabell, 4. divisjon Troms 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2010 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2010 tabell, 4. divisjon Vestfold 2010 tabell, 4. divisjon Østfold 2010 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2010, col-2, col-end, ufullstendig liste
 18. 4. divisjon fotball for menn 2002 - 4. divisjon Agder 2002 tabell, 4. divisjon Akershus 2002 tabell, 4. divisjon Buskerud 2002 tabell, 4. divisjon Finnmark 1 2002 tabell, 4. divisjon Finnmark 2 2002 tabell, 4. divisjon Finnmark 3 2002 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2002 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2002 tabell, 4. divisjon Hålogaland 1 2002 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2 2002 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2002 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2002 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2002 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2002 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2002 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2002 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2002 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2002 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2002 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2002 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2002 tabell, 4. divisjon Telemark 2002 tabell, 4. divisjon Troms 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 3 2002 tabell, 4. divisjon Trøndelag 4 2002 tabell, 4. divisjon Vestfold 2002 tabell, 4. divisjon Østfold 2002 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2002, col-2, col-end
 19. 4. divisjon fotball for menn 2013 - 4. divisjon Agder 2013 tabell, 4. divisjon Akershus 2013 tabell, 4. divisjon Buskerud 2013 tabell, 4. divisjon Finnmark 2013 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2013 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2013 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2013 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2013 tabell, 4. divisjon Nordland 2013 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2013 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2013 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2013 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2013 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2013 tabell, 4. divisjon Telemark 2013 tabell, 4. divisjon Troms 2013 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2013 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2013 tabell, 4. divisjon Vestfold 2013 tabell, 4. divisjon Østfold 2013 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2013, col-2, col-end, fk, goal, rødt
 20. 4. divisjon fotball for menn 2012 - 4. divisjon Agder 2012 tabell, 4. divisjon Akershus 2012 tabell, 4. divisjon Buskerud 2012 tabell, 4. divisjon Finnmark 2012 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2012 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2012 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2012 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2012 tabell, 4. divisjon Nordland 2012 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2012 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2012 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2012 tabell, 4. divisjon Telemark 2012 tabell, 4. divisjon Troms 2012 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2012 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2012 tabell, 4. divisjon Vestfold 2012 tabell, 4. divisjon Østfold 2012 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2012, col-2, col-end, fk, goal, rødt
 21. Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn - ==Kilder==, Eliteserien i fotball, Fotball i Norge nivå 2, Kategori:Kvalifisering til Eliteserien i fotball for menn, Kvalifisering til 1. divisjon 1973 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1974 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1975 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1976 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1977 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1978 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1979 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1982 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1983 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1984 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1985 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1986 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1987 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1988 tabell, Kvalifisering til 1. divisjon 1989 tabell, Kvalifisering til Eliteserien 1991 tabell, Kvalifisering til Eliteserien 1992 tabell, Kvalifisering til Eliteserien 1993 tabell, Kvalifisering til Eliteserien 1994 tabell, Kvalifisering til Eliteserien i fotball, Kvalifisering til Tippeligaen 1990 tabell, Norsk fotball, TOC right, Utdypende artikkel, fk, sorter
 22. 3. divisjon fotball for menn 2010 - 3. divisjon 2010 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 13 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 14 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 15 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 16 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 17 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 18 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 19 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 20 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 21 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 22 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 23 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 24 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2010 avdeling 9 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 4, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i Norge i 2010, col-2, col-end, fk, goal, rødt
 23. 8. divisjon fotball for menn (Oslo) - 8. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 8. divisjon Oslo 4 2010 tabell, 8. divisjon Oslo 4 2011 tabell, 8. divisjon Oslo 4 2012 tabell, 8. divisjon Oslo 4 2013 tabell, 8. divisjon Oslo 5 2010 tabell, 8. divisjon Oslo 5 2011 tabell, 8. divisjon Oslo 5 2012 tabell, 8. divisjon Oslo 5 2013 tabell, 8. divisjon avdeling 1 (Oslo), 8. divisjon avdeling 2 (Oslo), 8. divisjon avdeling 3 (Oslo), Col-begin, Fotball i Norge nivå 9, Kategori:8. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, col-3, col-end
 24. 4. divisjon fotball for menn 1999 - 4. divisjon Agder 1999 tabell, 4. divisjon Akershus 1999 tabell, 4. divisjon Buskerud 1999 tabell, 4. divisjon Finnmark 1 1999 tabell, 4. divisjon Finnmark 2 1999 tabell, 4. divisjon Finnmark 3 1999 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 1999 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 1999 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2 1999 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 1999 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 1999 tabell, 4. divisjon Nordland 1 1999 tabell, 4. divisjon Nordland 2 1999 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 1999 tabell, 4. divisjon Oslo 1 1999 tabell, 4. divisjon Oslo 2 1999 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 1999 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 1999 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 1999 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 1999 tabell, 4. divisjon Telemark 1999 tabell, 4. divisjon Troms 1999 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 1999 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 1999 tabell, 4. divisjon Vestfold 1999 tabell, 4. divisjon Østfold 1999 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 1999, col-2, col-end
 25. 4. divisjon fotball for menn 2015 - 4. divisjon Agder 2015 tabell, 4. divisjon Akershus 2015 tabell, 4. divisjon Buskerud 2015 tabell, 4. divisjon Finnmark 2015 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2015 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2015 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 1 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 2 2015 tabell, 4. divisjon Indre Østland 3 2015 tabell, 4. divisjon Nordland 2015 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2015 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2015 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2015 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2015 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2015 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2015 tabell, 4. divisjon Telemark 2015 tabell, 4. divisjon Troms 2015 tabell, 4. divisjon Trøndelag 1 2015 tabell, 4. divisjon Trøndelag 2 2015 tabell, 4. divisjon Vestfold 2015 tabell, 4. divisjon Østfold 2015 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2015, col-2, col-end
 26. 3. divisjon fotball for menn 2005 - 3. divisjon 2005 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 13 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 14 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 15 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 16 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 17 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 18 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 19 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 20 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 21 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 22 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 23 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 24 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2005 avdeling 9 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 4, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2005, col-2, col-end, fk
 27. 4. divisjon fotball for kvinner 2014 - 4. divisjon Agder kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Akershus kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Buskerud kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Hordaland kvinner 2014 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Hordaland kvinner 2014 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Hordaland kvinner 2014 avdeling 3 tabell, 4. divisjon Indre Østland kvinner 2014 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Indre Østland kvinner 2014 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Oslo kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Rogaland kvinner 2014 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Rogaland kvinner 2014 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2014 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2014 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Sunnmøre kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Telemark kvinner 2014 tabell, 4. divisjon Vestfold kvinner 2014 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5 kvinner, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2014, col-2, col-end
 28. Éamon de Valera - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1975, Kategori:Fødsler i 1882, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 10. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 11. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 12. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 13. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 14. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 15. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 3. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 5. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 6. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 7. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 8. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 9. Dáil, Kategori:Personer fra Limerick, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra den irske borgerkrig, Kategori:Personer fra den irske uavhengighetskrig, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret, Kategori:Republikken Irlands presidenter, Sluttboks, Verv, startboks
 29. 7. divisjon fotball for menn 2013 - 7. divisjon Akershus 2013 tabell, 7. divisjon Buskerud 2013 tabell, 7. divisjon Hordaland 1 2013 tabell, 7. divisjon Hordaland 2 2013 tabell, 7. divisjon Hordaland 3 2013 tabell, 7. divisjon Hordaland 4 2013 tabell, 7. divisjon Hordaland 5 2013 tabell, 7. divisjon Nordmøre og Romsdal 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 7. divisjon Rogaland 1 2013 tabell, 7. divisjon Rogaland 2 2013 tabell, 7. divisjon Rogaland 3 2013 tabell, 7. divisjon Rogaland 4 2013 tabell, 7. divisjon Rogaland 5 2013 tabell, 7. divisjon Telemark 1 2013 tabell, 7. divisjon Telemark 2 2013 tabell, 7. divisjon Vestfold 2013 tabell, 7. divisjon Østfold 1 2013 tabell, 7. divisjon Østfold 2 2013 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 8, Infoboks liga, Kategori:7. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2013, col-3, col-end
 30. 7. divisjon fotball for menn 2012 - 7. divisjon Akershus 2012 tabell, 7. divisjon Buskerud 2012 tabell, 7. divisjon Hordaland 1 2012 tabell, 7. divisjon Hordaland 2 2012 tabell, 7. divisjon Hordaland 3 2012 tabell, 7. divisjon Hordaland 4 2012 tabell, 7. divisjon Hordaland 5 2012 tabell, 7. divisjon Nordmøre og Romsdal 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 7. divisjon Rogaland 1 2012 tabell, 7. divisjon Rogaland 2 2012 tabell, 7. divisjon Rogaland 3 2012 tabell, 7. divisjon Rogaland 4 2012 tabell, 7. divisjon Rogaland 5 2012 tabell, 7. divisjon Telemark 1 2012 tabell, 7. divisjon Telemark 2 2012 tabell, 7. divisjon Vestfold 2012 tabell, 7. divisjon Østfold 1 2012 tabell, 7. divisjon Østfold 2 2012 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 8, Infoboks liga, Kategori:7. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2012, col-3, col-end
 31. 7. divisjon fotball for menn 2011 - 7. divisjon Akershus 2011 tabell, 7. divisjon Buskerud 2011 tabell, 7. divisjon Hordaland 1 2011 tabell, 7. divisjon Hordaland 2 2011 tabell, 7. divisjon Hordaland 3 2011 tabell, 7. divisjon Hordaland 4 2011 tabell, 7. divisjon Hordaland 5 2011 tabell, 7. divisjon Nordmøre og Romsdal 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 7. divisjon Rogaland 1 2011 tabell, 7. divisjon Rogaland 2 2011 tabell, 7. divisjon Rogaland 3 2011 tabell, 7. divisjon Rogaland 4 2011 tabell, 7. divisjon Rogaland 5 2011 tabell, 7. divisjon Telemark 1 2011 tabell, 7. divisjon Telemark 2 2011 tabell, 7. divisjon Vestfold 2011 tabell, 7. divisjon Østfold 1 2011 tabell, 7. divisjon Østfold 2 2011 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 8, Infoboks liga, Kategori:7. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2011, col-3, col-end
 32. Stig Tore Svee - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Fødsler i 1963, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Norske kjelkehockeyspillere, Kategori:Paralympiske bronsemedaljevinnere for Norge, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge, byline
 33. Seán MacEntee - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1984, Kategori:Fødsler i 1889, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av IRA 1923-1969, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 10. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 11. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 12. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 13. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 14. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 15. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 17. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 18. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 5. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 6. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 7. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 8. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 9. Dáil, Kategori:Ministre i Republikken Irland, Kategori:Personer fra Belfast, Kategori:Personer fra den irske borgerkrig, Kategori:Personer fra den irske uavhengighetskrig, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret
 34. Richard Mulcahy - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1971, Kategori:Fødsler i 1886, Kategori:Irske offiserer, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 10. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 12. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 13. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 14. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 15. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Seanad, Kategori:Medlemmer av det 3. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Seanad, Kategori:Medlemmer av det 5. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 6. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 7. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 8. Dáil, Kategori:Ministre i Republikken Irland, Kategori:Personer fra County Waterford, Kategori:Personer fra den irske borgerkrig, Kategori:Personer fra den irske uavhengighetskrig, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret
 35. 1. divisjon fotball for menn 1948–49 - 1. divisjon 1948-49 distrikt I tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt II gruppe A tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt II gruppe B tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt III tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt IV gruppe A tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt IV gruppe B tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt V gruppe A tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt V gruppe B tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt VI tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt VII tabell, 1. divisjon 1948-49 distrikt VIII tabell, ==Kilder==, Col-begin, Fotball i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1948-1951), Kategori:Fotball i 1948, Kategori:Fotball i 1949, Kategori:Sport i Norge i 1948, Kategori:Sport i Norge i 1949, Kvalifisering for Hovedserien 1949–50 pulje A tabell, Kvalifisering for Hovedserien 1949–50 pulje B tabell, col-2, col-end, fk, portal
 36. 1. divisjon fotball for menn 1950–51 - 1. divisjon 1950–51 distrikt I tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt II gruppe A tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt II gruppe B tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt III tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt IV gruppe A tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt IV gruppe B tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt V gruppe A tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt V gruppe B tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt VI tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt VII tabell, 1. divisjon 1950–51 distrikt VIII tabell, ==Kilder==, Col-begin, Fotball i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1948-1951), Kategori:Fotball i 1950, Kategori:Fotball i 1951, Kategori:Sport i Norge i 1950, Kategori:Sport i Norge i 1951, Kvalifisering for Hovedserien 1951–52 pulje A tabell, Kvalifisering for Hovedserien 1951–52 pulje B tabell, col-2, col-end, fk
 37. 1. divisjon fotball for menn 1949–50 - 1. divisjon 1949–50 distrikt I tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt II gruppe A tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt II gruppe B tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt III tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt IV gruppe A tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt IV gruppe B tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt V gruppe A tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt V gruppe B tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt VI tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt VII tabell, 1. divisjon 1949–50 distrikt VIII tabell, ==Kilder==, Col-begin, Fotball i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1948-1951), Kategori:Fotball i 1949, Kategori:Fotball i 1950, Kategori:Sport i Norge i 1949, Kategori:Sport i Norge i 1950, Kvalifisering for Hovedserien 1950–51 pulje A tabell, Kvalifisering for Hovedserien 1950–51 pulje B tabell, col-2, col-end, fk
 38. Norsk fotball 2012 - 1. divisjon kvinner 2012 tabell, 2. divisjon 2012 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2012 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2012 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2012 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 9 tabell, Adeccoligaen 2012 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i Norge i 2012, MapDot, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2012 tabell, Toppserien 2012 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, fk, flagg, goal, rødt
 39. 7. divisjon fotball for menn 2014 - 7. divisjon Akershus 2014 tabell, 7. divisjon Buskerud 2014 tabell, 7. divisjon Hordaland 1 2014 tabell, 7. divisjon Hordaland 2 2014 tabell, 7. divisjon Hordaland 3 2014 tabell, 7. divisjon Hordaland 4 2014 tabell, 7. divisjon Hordaland 5 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 7. divisjon Rogaland 1 2014 tabell, 7. divisjon Rogaland 2 2014 tabell, 7. divisjon Rogaland 3 2014 tabell, 7. divisjon Rogaland 4 2014 tabell, 7. divisjon Rogaland 5 2014 tabell, 7. divisjon Telemark 1 2014 tabell, 7. divisjon Telemark 2 2014 tabell, 7. divisjon Vestfold 2014 tabell, 7. divisjon Østfold 1 2014 tabell, 7. divisjon Østfold 2 2014 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 8, Infoboks liga, Kategori:7. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2014, col-2, col-end
 40. Norsk fotball 2011 - 1. divisjon kvinner 2011 tabell, 2. divisjon 2011 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2011 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2011 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2011 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2011 avdeling 9 tabell, Adeccoligaen 2011 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2011, Kildeløs, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2011 tabell, Toppserien 2011 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, fk, flagg, goal, gult, rødt, strbom
 41. EM i fotball 2004 - Autoritetsdata, EM i fotball, Fotball-EM 2004 gruppe A tabell, Fotball-EM 2004 gruppe B tabell, Fotball-EM 2004 gruppe C tabell, Fotball-EM 2004 gruppe D tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 1 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 10 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 2 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 3 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 4 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 5 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 6 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 7 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 8 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 9 tabell, Fotballkvartfinaler, Fotballresultater, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:EM i fotball 2004, Kategori:Fotball i Portugal, Kategori:Sportsarrangementer i Portugal, Kildeløs, TwoLeg start, TwoLegResult, col-2, col-begin-small, col-end, f, fb, fb-rt, flagg, goal, hovedartikkel, strbom, utdypende artikkel
 42. 7. divisjon fotball for menn (Oslo) - 7. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 7. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 7. divisjon avdeling 1 (Oslo), 7. divisjon avdeling 2 (Oslo), 7. divisjon avdeling 3 (Oslo), Col-begin, Fotball i Norge nivå 8, Kategori:7. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, col-3, col-end
 43. 6. divisjon fotball for menn (Oslo) - 6. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 6. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 6. divisjon avdeling 1 (Oslo), 6. divisjon avdeling 2 (Oslo), 6. divisjon avdeling 3 (Oslo), Col-begin, Fotball i Norge nivå 7, Kategori:6. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, col-3, col-end
 44. 5. divisjon fotball for menn (Oslo) - 5. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 5. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 5. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 5. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 5. divisjon avdeling 1 (Oslo), 5. divisjon avdeling 2 (Oslo), 5. divisjon avdeling 3 (Oslo), Col-begin, Fotball i Norge nivå 6, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, col-3, col-end
 45. 4. divisjon fotball for menn (Oslo) - 4. divisjon Oslo 1 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2011 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2014 tabell, 4. divisjon Oslo 1 2015 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2011 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2014 tabell, 4. divisjon Oslo 2 2015 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2010 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2011 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2012 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2013 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2014 tabell, 4. divisjon Oslo 3 2015 tabell, 4. divisjon avdeling 1 (Oslo), 4. divisjon avdeling 2 (Oslo), 4. divisjon avdeling 3 (Oslo), Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, col-3, col-end
 46. 1. divisjon futsal for herrer 2012/13 - 1. divisjon futsal kvalik 1 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal kvalik 2 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal kvalik 3 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal kvalik 4 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal midt 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal midt nivå 1 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal midt nivå 2 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal nord 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal sør 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal vest 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal vest vinter 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal øst 1 2012/13 tabell, 1. divisjon futsal øst 2 2012/13 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Futsal i Norge, Futsal i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:Futsal i 2012, Kategori:Futsal i 2013, Kategori:Futsal i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kategori:Sport i Norge i 2013, col-2, col-4, col-begin, col-end, fk, goal
 47. 4. divisjon fotball for kvinner 2015 - 4. divisjon Agder kvinner 2015 tabell, 4. divisjon Akershus kvinner 2015 tabell, 4. divisjon Buskerud kvinner 2015 tabell, 4. divisjon Hordaland kvinner 2015 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Indre Østland kvinner 2015 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Indre Østland kvinner 2015 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Oslo kvinner 2015 tabell, 4. divisjon Rogaland kvinner 2015 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Rogaland kvinner 2015 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2015 avdeling 1 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2015 avdeling 2 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2015 høst tabell, 4. divisjon Telemark kvinner 2015 tabell, 4. divisjon Vestfold kvinner 2015 tabell, Col-begin, Infoboks liga, Kategori:4. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2015, col-2, col-end
 48. 4. divisjon fotball for menn (Nordland) - 4. divisjon (Nordland), 4. divisjon Nordland 1 2006 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2007 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2008 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2009 tabell, 4. divisjon Nordland 1 2010 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2006 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2007 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2008 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2009 tabell, 4. divisjon Nordland 2 2010 tabell, 4. divisjon Nordland 2011 tabell, 4. divisjon Nordland 2012 tabell, 4. divisjon Nordland 2013 tabell, 4. divisjon Nordland 2014 tabell, 4. divisjon Nordland 2015 tabell, 4. divisjon Nordland 3 2006 tabell, 4. divisjon Nordland 3 2007 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Nordland, Kategori:Sportsarrangementer i Nordland, col-2, col-3, col-end
 49. 3. divisjon fotball for kvinner 2014 - 3. divisjon Agder kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Finnmark kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Hordaland kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Indre Østland kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Nordmøre og Romsdal kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Rogaland kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Sunnmøre kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Telemark kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Troms kvinner 2014 tabell, 3. divisjon Trøndelag kvinner 2014 avdeling 1 tabell, 3. divisjon Trøndelag kvinner 2014 avdeling 2 tabell, 3. divisjon Trøndelag kvinner 2014 avdeling 3 tabell, 3. divisjon Østfold kvinner 2014 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 4 kvinner, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2014, col-2, col-end
 50. Norsk fotball 2013 - 1. divisjon kvinner 2013 tabell, 2. divisjon 2013 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2013 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2013 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2013 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 9 tabell, Adeccoligaen 2013 tabell, Infoboks Norsk fotball, Kamp1, Kategori:Fotball i Norge i 2013, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2013 tabell, Toppserien 2013 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, fk, flagg, goal
 51. 4. divisjon fotball for menn (Hordaland) - 4. divisjon Hordaland 1 2010 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2011 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2012 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2013 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2014 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2015 tabell, 4. divisjon Hordaland 1 2016 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2010 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2011 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2012 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2013 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2014 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2015 tabell, 4. divisjon Hordaland 2 2016 tabell, 4. divisjon avdeling 1 (Hordaland), 4. divisjon avdeling 2 (Hordaland), Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Hordaland, Kategori:Sportsarrangementer i Hordaland, col-2, col-end
 52. Norsk fotball 2014 - 1. divisjon kvinner 2014 tabell, 2. divisjon 2014 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2014 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2014 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2014 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 9 tabell, Adeccoligaen 2014 tabell, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2014, Kildeløs, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2014 tabell, Toppserien 2014 tabell, col-2, col-begin, col-end
 53. Europavei 70 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Asturias, Kategori:Byggverk i Baskerland, Kategori:Byggverk i Galicia (Spania), Kategori:Cantabria, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Transport i Baskerland, Kategori:Transport i Galicia (Spania), Kategori:Veier i Bulgaria, Kategori:Veier i Georgia, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Serbia, Kategori:Veier i Slovenia, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Tyrkia, VT-land, VT-region, VT-sted, Veibilde, bro, commonscat, europavei, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, tunnel, vei-BG, vei-E, vei-F, vei-GE, vei-HR, vei-I, vei-RO, vei-SLO, vei-SRB, vei-TR, veibilde
 54. Europavei 80 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveier, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Byggverk i Baskerland, Kategori:Byggverk i Castilla y León, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Transport i Baskerland, Kategori:Transport i Castilla y León, Kategori:Veier i Bulgaria, Kategori:Veier i Kosovo, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Montenegro, Kategori:Veier i Portugal, Kategori:Veier i Serbia, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Tyrkia, VT-grense, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveiskilt, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BG, vei-E, vei-F, vei-HR, vei-I, vei-MNE, vei-P, vei-SRB, vei-TR, veibilde, veiskilt
 55. Mesterligaen 1999/2000 - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i 1999, Kategori:Fotball i 2000, Kategori:Mesterligaen 1999/2000, Kategori:Norske deltagelser i Mesterligaen, Kategori:Sport i Europa i 1999, Kategori:Sport i Europa i 2000, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-A tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-B tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-C tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-D tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-E tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-F tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-G tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 1-H tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 2-A tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 2-B tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 2-C tabell, Mesterligaen 1999-00 gruppe 2-D tabell, UEFA Mesterliga sesonger, fk, flagg
 56. Europavei 65 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Veier i Bosnia-Hercegovina, Kategori:Veier i Hellas, Kategori:Veier i Kosovo, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Montenegro, Kategori:Veier i Polen, Kategori:Veier i Republikken Makedonia, Kategori:Veier i Serbia, Kategori:Veier i Slovakia, Kategori:Veier i Tsjekkia, Kategori:Veier i Ungarn, Lufthavn, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, tunnel, utdypende artikkel, vei-BIH, vei-CZ, vei-GR, vei-H, vei-HR, vei-MK, vei-MNE, vei-PL, vei-S, vei-SK, vei-SRB, veibilde, veiskilt
 57. Bremen-Verden - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:1600-tallet i Tyskland, Kategori:1640-årene i Tyskland, Kategori:1700-tallet i Tyskland, Kategori:1800-tallet i Tyskland, Kategori:1800-årene i Tyskland, Kategori:1810-årene i Tyskland, Kategori:1820-årene i Tyskland, Kategori:Bremen, Kategori:Bremens historie, Kategori:Elbe-Weser triangel, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Historiske territorier i Tyskland styrt av en sekulær regent, Kategori:Niedersachsens historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1648, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1823, Kategori:Store nordiske krig, Kategori:Svenske territorier, Kategori:Sveriges kolonihistorie, Kategori:Tysk historie etter delstat, Kategori:Tysk-romerske rike, Kategori:Tysklands historie, Kildeløs, kortnavn
 58. Mesterligaen 2001/2002 Første gruppespill - Arbeid pågår, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1A resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1A tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1B resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1B tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1C resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1C tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1D resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1D tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1E resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1E tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1F resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1F tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1G resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1G tabell, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1H resultater, Mesterligaen 2001-02 gruppe 1H tabell, col-2, col-end, col-start, fk, flagg, footballbox, goal
 59. Kvalifisering til VM i fotball 2006 (UEFA) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Col-begin, Fotball-VM 2006 kvalik 2er rangering UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 1 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 2 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 3 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 4 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 5 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 6 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 7 UEFA tabell, Fotball-VM 2006 kvalik gruppe 8 UEFA tabell, Kategori:Kvalifisering til Fotball-VM 2006, Kategori:Kvalifisering til VM i fotball (UEFA), Kategori:Sport i Europa i 2004, Kategori:Sport i Europa i 2005, Kvalifisering til mesterskap (UEFA), TwoLeg start, TwoLegResult, col-2, col-end, f, fb, fb-rt
 60. Mesterligaen 2002/2003 - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2003 i Europa, Kategori:Fotball i 2002, Kategori:Fotball i 2003, Kategori:Mesterligaen 2002/2003, Kategori:Norske deltagelser i Mesterligaen, Kategori:Sport i Europa i 2002, Kildeløs, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-A tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-B tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-C tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-D tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-E tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-F tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-G tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 1-H tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 2-A tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 2-B tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 2-C tabell, Mesterligaen 2002-03 gruppe 2-D tabell, UEFA Mesterliga sesonger, fk, flagg
 61. Norgesserien 1939–40 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Col-begin, Eliteserien i fotball, Infoboks liga, Kategori:Fotball i 1939, Kategori:Fotball i 1940, Kategori:Norgesserien, Kategori:Sport i Norge i 1939, Kategori:Sport i Norge i 1940, Norgesserien 1939-40 distrikt I tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt II gruppe A tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt II gruppe B tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt III tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt IV gruppe A tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt IV gruppe B tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt V gruppe A tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt V gruppe B tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt VI tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt VII tabell, Norgesserien 1939-40 distrikt VIII tabell, col-2, col-end, fk
 62. Europavei 60 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Aserbajdsjan, Kategori:Veier i Georgia, Kategori:Veier i Kirgisistan, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Sveits, Kategori:Veier i Tadsjikistan, Kategori:Veier i Turkmenistan, Kategori:Veier i Ungarn, Kategori:Veier i Usbekistan, Kategori:Veier i Østerrike, VT-grense, VT-land, VT-region, VT-sted, Veibilde, asiatisk hovedvei, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, lufthavn, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, tunnel, vei-A, vei-CH, vei-D, vei-F, vei-GE, vei-H, vei-RO, veiskilt
 63. Shawn Matheson - Autoritetsdata, Kategori:Canadiske kjelkehockeyspillere, Kategori:Deltakere for Canada under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Canada under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Canada under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Canada under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Canada under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Paralympiske bronsemedaljevinnere for Canada, Kategori:Paralympiske mestere for Canada, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Canada, Kategori:Personer fra Northumberland County i New Brunswick
 64. Periodesystemet med elektronkonfigurasjon - Grunnstoff/Celle , Grunnstoff/Elektroncelle, Grunnstoff/Elektroncelle , Grunnstoff/Farge/Aktinoider, Grunnstoff/Farge/Alkalimetaller, Grunnstoff/Farge/Edelgasser, Grunnstoff/Farge/Fast, Grunnstoff/Farge/Gass, Grunnstoff/Farge/Halogener, Grunnstoff/Farge/Halvmetaller, Grunnstoff/Farge/Ikke-metaller, Grunnstoff/Farge/Jordalkalimetaller, Grunnstoff/Farge/Lantanoider, Grunnstoff/Farge/Metaller, Grunnstoff/Farge/Transisjonsmetaller, Grunnstoff/Farge/Væske, Grunnstoff/Ramme/Grunnelement, Grunnstoff/Ramme/Kunstig_radio, Grunnstoff/Ramme/Naturlig_radio, Grunnstoff/Ramme/Ukjent, Kategori:Periodesystemet, Kildeløs, Periodesystemet med elektronskaller/Skall, Periodesystemet med elektronskaller/Tilstand
 65. Svein Lilleberg - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1984, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1988, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1992, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Fødsler i 1958, Kategori:Norske handikappidrettsutøvere, Kategori:Norske langrennsløpere, Kategori:Norske skiskyttere, Kategori:Paralympiske bronsemedaljevinnere for Norge, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge
 66. Alf Mjøen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1956, Kategori:Fødsler 5. april, Kategori:Fødsler i 1869, Kategori:Generalkrigskommissær, Kategori:Norske offiserer, Kategori:Ordførere i Gjøvik, Kategori:Personer fra Gjøvik kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kategori:Stortingsrepresentanter 1919–1921, Kategori:Stortingsrepresentanter 1922–1924, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter 1934–1936, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oppland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Arbeiderdemokratene, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Oppland, Kategori:Venstre-politikere, Kildeløs
 67. Europavei 90 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Clear, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Byggverk i Aragón, Kategori:Byggverk i Catalonia, Kategori:Byggverk i Madridregionen, Kategori:Castilla-La Mancha, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Extremadura, Kategori:Transport i Aragón, Kategori:Transport i Catalonia, Kategori:Transport i Madridregionen, Kategori:Veier i Hellas, Kategori:Veier i Portugal, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Tyrkia, Motorvei-S-slutt, VT-grense, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, vei-E, vei-GR, vei-I, vei-P, vei-TR, veibilde, veiskilt
 68. 3. divisjon fotball for kvinner 2016 - 3. divisjon Agder kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Finnmark kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Hordaland kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Indre Østland kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Nordmøre og Romsdal kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Rogaland kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Sogn og Fjordane kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Sunnmøre kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Telemark kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Troms kvinner 2016 tabell, 3. divisjon Trøndelag kvinner 2016 tabell, 3. divisjon fotball for kvinner 2016, 3. divisjon Østfold kvinner 2016 tabell, Col-begin, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2016, Norsk fotball, col-2, col-end
 69. 4. divisjon fotball for menn (Rogaland) - 4. divisjon Rogaland 1 2010 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2011 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 1 2013 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2010 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2011 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 2 2013 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2011 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2012 tabell, 4. divisjon Rogaland 3 2013 tabell, 4. divisjon avdeling 1 (Rogaland), 4. divisjon avdeling 2 (Rogaland), 4. divisjon avdeling 3 (Rogaland), Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Rogaland, Kategori:Sportsarrangementer i Rogaland, col-2, col-3, col-end
 70. Erik Solér - 0, ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Ekspertkommentatorer (sport), Kategori:Fotballspillere for Aarhus GF, Kategori:Fotballspillere for Eik-Tønsberg, Kategori:Fotballspillere for Hamburger SV, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for SK Brann, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Idrettsklubben Start, Kategori:Mesternes Mester, Kategori:Nordmenn av spansk opphav, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballagenter, Kategori:Norske fotballedere, Kategori:Norske fotballspillere i Danmark, Kategori:Norske fotballspillere i Tyskland, Kategori:Norske landslagsspillere i fotball, Kategori:Norske psykologer, Mesternes Mester 2014, f, fk, wikiquote2
 71. Torkel Halvorsen Aschehoug - == Eksterne lenker ==, ==Kilder==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks akademiker, Kategori:Dødsfall i 1909, Kategori:Fødsler i 1822, Kategori:Medaljen for borgerdåd, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Norske historikere, Kategori:Norske jusprofessorer, Kategori:Norske professorer i økonomi, Kategori:Personer fra Halden kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Stortingsrepresentanter 1868–1870, Kategori:Stortingsrepresentanter 1871–1873, Kategori:Stortingsrepresentanter 1874–1876, Kategori:Stortingsrepresentanter 1877–1879, Kategori:Stortingsrepresentanter 1880–1882, salmonsens2, wikikilden forfatter
 72. Sør-Korea under Vinter-OL 2014 - Abbr, Col-2, Col-begin, Col-end, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 10 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 2 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane C, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 6 bane B, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane A, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane D, Curling kvinner Vinter-OL 2014 - Tabell, Infoboks Sør-Korea under OL, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Sør-Korea under de olympiske leker, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL Sør-Korea
 73. Hans Christian Petersen - Autoritetsdata, Fylkesmenn i Oslo og Akershus, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1862, Kategori:Fylkesmenn i Oslo og Akershus, Kategori:Fødsler i 1793, Kategori:Medlemmer av Statsrådsavdelingen i Stockholm, Kategori:Nordstjerneordenen, Kategori:Norske amtmenn, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Norske høyesterettsadvokater, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske regjeringsadvokater, Kategori:Norske revisjonsministre, Kategori:Norske statsministre, Kategori:Norske statsråder 1814–1884, Kategori:Personer fra Kristiansand kommune, Kategori:Serafimerordenen, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Æreslegionen, Kildeløs, Norges statsministre til 1873, Regjeringsadvokaten
 74. 1. divisjon futsal for herrer 2011/12 - 1. divisjon futsal kvalik 1 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal kvalik 2 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal midt 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal midt nivå 1 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal midt nivå 2 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal nord 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal sør 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal vest 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal øst 1 2011/12 tabell, 1. divisjon futsal øst 2 2011/12 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Futsal i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:Futsal i 2011, Kategori:Futsal i 2012, Kategori:Futsal i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Sport i Norge i 2012, col-2, col-begin, col-end, fk
 75. Mauritz Aarflot - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1904, Kategori:Fødsler i 1821, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Ordførere i Volda, Kategori:Personer fra Volda kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1854–1856, Kategori:Stortingsrepresentanter 1857–1858, Kategori:Stortingsrepresentanter 1859–1861, Kategori:Stortingsrepresentanter 1862–1864, Kategori:Stortingsrepresentanter 1865–1867, Kategori:Stortingsrepresentanter 1868–1870, Kategori:Stortingsrepresentanter 1871–1873, Kategori:Stortingsrepresentanter 1874–1876, Kategori:Stortingsrepresentanter 1877–1879, Kategori:Stortingsrepresentanter 1880–1882, Kategori:Stortingsrepresentanter 1883–1885, Kategori:Stortingsrepresentanter 1886–1888, Kildeløs
 76. EM i svømmesport 1926 - Autoritetsdata, EM-vinnere i stuping 3 meter springbrett, menn, EM-vinnere på 100 meter frisvømming langbane, herrer, EM-vinnere på 100 meter ryggsvømming langbane, herrer , EM-vinnere på 1500 meter frisvømming langbane, herrer, EM-vinnere på 200 meter brystsvømming langbane, herrer, EM-vinnere på 4 x 200 meter frisvømming stafett langbane, herrer, EM-vinnere på 400 meter frisvømming langbane, herrer, Europeiske mesterskap i svømming, Kategori:1920-årene i Ungarn, Kategori:EM i svømmesport, Kategori:Sport i 1926, Kategori:Sport i Budapest, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, Kategori:Svømming i Ungarn, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg, legend2, navboks
 77. 2. divisjon håndball for kvinner 2014/15 - 2. divisjon avdeling 1 håndball for kvinner 2014/15 tabell, 2. divisjon avdeling 2 håndball for kvinner 2014/15 tabell, 2. divisjon avdeling 3 håndball for kvinner 2014/15 tabell, 2. divisjon avdeling 4 håndball for kvinner 2014/15 tabell, 2. divisjon avdeling 5 håndball for kvinner 2014/15 tabell, 2. divisjon avdeling 6 håndball for kvinner 2014/15 tabell, == Eksterne lenker ==, Col-begin, Håndball i Norge nivå 3 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Håndball i 2014, Kategori:Håndball i 2015, Kategori:Håndballturneringer i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2014, Kategori:Sport i Norge i 2015, col-2, col-end, håndballstubb
 78. Tyskland under Vinter-OL 2014 - Col-2, Col-begin, Col-end, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 1 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 11 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 12 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 3 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 4 bane B, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 5 bane A, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 7 bane C, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 8 bane D, Curling menn Vinter-OL 2014 - Kamp 9 bane A, Infoboks Tyskland under OL, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Sport i Tyskland i 2014, Kategori:Tyskland under de olympiske leker, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Utdypende artikkel, Vinter-OL Tyskland
 79. Periodesystemet i stor utgave - Autoritetsdata, Grunnstoff/Celle, Grunnstoff/Celle2, Grunnstoff/Celle2 , Grunnstoff/Farge/Aktinoider, Grunnstoff/Farge/Alkalimetaller, Grunnstoff/Farge/Edelgasser, Grunnstoff/Farge/Fast, Grunnstoff/Farge/Gass, Grunnstoff/Farge/Halogener, Grunnstoff/Farge/Halvmetaller, Grunnstoff/Farge/Ikke-metaller, Grunnstoff/Farge/Jordalkalimetaller, Grunnstoff/Farge/Lantanoider, Grunnstoff/Farge/Metaller, Grunnstoff/Farge/Transisjonsmetaller, Grunnstoff/Farge/Væske, Grunnstoff/Ramme/Grunnelement, Grunnstoff/Ramme/Kunstig_radio, Grunnstoff/Ramme/Naturlig_radio, Grunnstoff/Ramme/Ukjent, Kategori:Grunnstoffer, Kategori:Kjemilister, Kategori:Periodesystemet
 80. 4. divisjon fotball for menn (Nordmøre og Romsdal) - 4. divisjon (Nordmøre og Romsdal), 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2008 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2009 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2010 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2011 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2012 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2013 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2014 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2015 tabell, 4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2016 tabell, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Møre og Romsdal, Kategori:Sportsarrangementer i Møre og Romsdal
 81. Asle Tangvik - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alpinister under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Alpinister under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Alpinister under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Alpinister under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Fødsler i 1975, Kategori:Norske alpinister, Kategori:Norske handikappidrettsutøvere, Kategori:Paralympiske bronsemedaljevinnere for Norge, Kildeløs
 82. Europavei 22 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bro, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Latvia, Kategori:Veier i Nederland, Kategori:Veier i Storbritannia, Tunnel, VT-land, VT-region, VT-sted, byline, commonscat, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motortrafikkvei-S-slutt, motortrafikkvei-S-start, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, severdighet, standardbilde, tunnel, utdypende, vei-D, vei-GB, vei-LV, vei-NL, vei-RUS, vei-S, veibilde
 83. Olav Aslakson Versto - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Ap-politikere i Telemark, Kategori:Dødsfall i 1977, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Lokalpolitikere i Vinje, Kategori:Personer fra Vinje kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter 1934–1936, Kategori:Stortingsrepresentanter 1937–1945, Kategori:Stortingsrepresentanter 1945–1949, Kategori:Stortingsrepresentanter 1950–1953, Kategori:Stortingsrepresentanter 1954–1957, Kategori:Stortingsrepresentanter 1958–1961, Kategori:Stortingsrepresentanter for Telemark, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Ap
 84. Tor Bomann-Larsen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Fritt Ords honnør, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Medlemmer av Det Norske Akademi, Kategori:Norske avistegnere, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske biografer, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Norske tegneserieskapere, Kategori:Personer fra Drammen kommune, Kategori:Sproingvinnere, Kategori:Statsstipendiater, Kategori:Vinnere av Brageprisen, Kategori:Vinnere av Cappelenprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Prisvinner, flagg, fødselsdato og alder, sluttboks, startboks
 85. Kvalifisering til VM i fotball 2010 (UEFA) - Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 1 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 2 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 3 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 4 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 5 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 6 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 7 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 8 UEFA tabell, Fotball-VM 2010 kvalik gruppe 9 UEFA tabell, Kategori:Kvalifisering til Fotball-VM 2010, Kategori:Kvalifisering til VM i fotball (UEFA), Kvalifisering til mesterskap (UEFA), col-2, col-end, col-start, f, fb, flagg, portal, utdypende
 86. Mesterligaen 2004/2005 - Autoritetsdata, Flagg, Fotballresultater, Infoboks fotballiga, Kategori:2005 i Europa, Kategori:Fotball i 2004, Kategori:Fotball i 2005, Kategori:Mesterligaen 2004/2005, Kategori:Norske deltagelser i Mesterligaen, Kategori:Sport i Europa i 2004, Kildeløs, Mesterligaen 2004-05 gruppe A tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe B tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe C tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe D tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe E tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe F tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe G tabell, Mesterligaen 2004-05 gruppe H tabell, Straffesparkkonkurranse, UEFA Mesterliga sesonger, fk, flagg, goal, main, mål, strbom
 87. Walter Winterbottom - Autoritetsdata, Engelske landslagstrenere i fotball, Englands lag i fotball-VM 1950, Englands lag i fotball-VM 1954, Englands lag i fotball-VM 1958, Englands lag i fotball-VM 1962, Kategori:Adelige briter, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Oldham, Kategori:Trenere for engelske fotballandslag, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1950, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1954, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1958, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1962, f, flagg
 88. 3. divisjon fotball for menn 2012 - 3. divisjon 2012 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2012 avdeling 9 tabell, Col-2, Col-begin, Col-end, Flagg, Fotball i Norge nivå 4, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2012, col-2, col-end, fk, flagg
 89. 2. divisjon håndball for kvinner 2011/12 - 2. divisjon avdeling 1 håndball for kvinner 2011/12 tabell, 2. divisjon avdeling 2 håndball for kvinner 2011/12 tabell, 2. divisjon avdeling 3 håndball for kvinner 2011/12 tabell, 2. divisjon avdeling 4 håndball for kvinner 2011/12 tabell, 2. divisjon avdeling 5 håndball for kvinner 2011/12 tabell, 2. divisjon avdeling 6 håndball for kvinner 2011/12 tabell, ==Eksterne lenker==, Håndball i Norge nivå 3 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Håndball i 2011, Kategori:Håndball i 2012, Kategori:Håndballturneringer i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Sport i Norge i 2012, flagg
 90. 3. divisjon fotball for menn 1968 - 3. divisjon 1968 avdeling Møre tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Sørland/Vestland A tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Sørland/Vestland B tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Sørland/Vestland C tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Trøndelag tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Østland/Nordre tabell, 3. divisjon 1968 avdeling Østland/Søndre tabell, 3. divisjon 1968 distrikt IX-X tabell, 3. divisjon 1968 distrikt XI tabell, Fotball i Norge nivå 3, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 1968, Kildeløs, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, ikkerød
 91. Etiopia–Adal-krigen - Autoritetsdata, Infoboks slag , Kategori:Etiopias historie, Kategori:Konflikter i 1520-årene, Kategori:Konflikter i 1529, Kategori:Konflikter i 1530, Kategori:Konflikter i 1530-årene, Kategori:Konflikter i 1531, Kategori:Konflikter i 1532, Kategori:Konflikter i 1533, Kategori:Konflikter i 1537, Kategori:Konflikter i 1538, Kategori:Konflikter i 1539, Kategori:Konflikter i 1540, Kategori:Konflikter i 1540-årene, Kategori:Konflikter i 1541, Kategori:Konflikter i 1543, Kategori:Kriger i Afrika, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Portugal, Kategori:Somalias historie, Kildeløs
 92. Europavei 55 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Danmark, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Hellas, Kategori:Veier i Tsjekkia, Kategori:Veier i Østerrike, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, standardbilde, tunnel, utdypende, vei-A, vei-CZ, vei-D, vei-DK, vei-GR, vei-I, veibilde
 93. Den russisk-tyrkiske krig (1806–1812) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks Napoléon, Kategori:1806 i Russland, Kategori:1807 i Russland, Kategori:1808 i Russland, Kategori:1809 i Russland, Kategori:1810 i Russland, Kategori:1811 i Russland, Kategori:1812 i Russland, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1800-årene, Kategori:Konflikter i 1806, Kategori:Konflikter i 1810-årene, Kategori:Konflikter i 1812, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Napoleonskrigene, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, flagg
 94. Gudmund Harlem - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Medlemmer av Mot Dag, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Norske sosialministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved NTH, Kategori:Statsråder i Regjeringen Gerhardsen III, Kategori:Statsråder i Regjeringen Gerhardsen IV, Kildeløs, Norges forsvarsministre etter 1945, Norges sosialministre etter 1945, dødsdato og alder, fødselsdato
 95. 3. divisjon fotball for menn 2015 - 3. divisjon 2015 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2015 avdeling 9 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 4, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2015, Norsk fotball, col-2, col-end, fk
 96. 3. divisjon fotball for menn 1967 - 3. divisjon 1967 avdeling Møre tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Sørland/Vestland A tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Sørland/Vestland B tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Sørland/Vestland C tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Trøndelag tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Østland/Nordre tabell, 3. divisjon 1967 avdeling Østland/Søndre tabell, 3. divisjon 1967 distrikt IX-X tabell, 3. divisjon 1967 distrikt XI tabell, Fotball i Norge nivå 3, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 1967, Kildeløs, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk
 97. Kvalifisering til EM i fotball 2004 - Autoritetsdata, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 1 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 10 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 2 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 3 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 4 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 5 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 6 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 7 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 8 tabell, Fotball-EM 2004 kvalik gruppe 9 tabell, Kategori:EM i fotball 2004, Kategori:Fotball i 2002, Kategori:Fotball i 2003, Kategori:Kvalifisering til Fotball-EM 2004, Kildeløs, Kvalifisering til mesterskap (UEFA), f
 98. 3. divisjon fotball for menn 2013 - 3. divisjon 2013 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2013 avdeling 9 tabell, Col-begin, Flagg, Fotball i Norge nivå 4, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2013, col-2, col-end, fk, flagg
 99. Kvalifisering til EM i fotball 2000 - Autoritetsdata, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 1 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 2 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 3 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 4 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 5 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 6 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 7 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 8 tabell, Fotball-EM 2000 kvalik gruppe 9 tabell, Kategori:EM i fotball 2000, Kategori:Fotball i 1998, Kategori:Fotball i 1999, Kategori:Kvalifisering til Fotball-EM 2000, Kildeløs, Kvalifisering til mesterskap (UEFA), TwoLeg start, TwoLegResult, f, fb, fb-rt
 100. Tor Røste Fossen - Autoritetsdata, IK Start hovedtrenere, Kategori:Fotballspillere for Eidsvold Turn, Kategori:Fotballspillere for Rosenborg BK, Kategori:Fotballtrenere for IK Start, Kategori:Fotballtrenere for Rosenborg Ballklub, Kategori:Fotballtrenere for Strømsgodset IF, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballtrenere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Trenere for Norges herrelandslag i fotball, Kategori:Trenere for norske fotballandslag, Norges fotballag i sommer-OL 1984, Norske landslagstrenere i fotball, Trenere for Rosenborg Ballklub, f, fk
 101. Europavei 15 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveier, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Byggverk i Andalucía, Kategori:Byggverk i Catalonia, Kategori:Byggverk i Comunitat Valenciana, Kategori:Byggverk i Murciaregionen, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Transport i Andalucía, Kategori:Transport i Catalonia, Kategori:Transport i Comunitat Valenciana, Kategori:Transport i Murciaregionen, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Storbritannia, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, ferge, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-E, vei-F, vei-GB, veibilde
 102. Kai Birger Knudsen - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-ordførere i Telemark, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 1977, Kategori:Fødsler i 1903, Kategori:Norske advokater, Kategori:Norske dommere, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Ordførere i Notodden, Kategori:Personer fra Vardø kommune, Kategori:Sorenskrivere, Kategori:Statsråder i Regjeringen Torp, Kategori:Stortingsrepresentanter 1945–1949, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Ap, Kildeløs, Norges forsvarsministre etter 1945, Norges justisministre, dødsdato og alder, fødselsdato
 103. Adam Wiśniewski - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1978, Kategori:Polske håndballspillere, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2012 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2014 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2016 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2013 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2015 for menn, Kildeløs, Polens tropp under Håndball-EM 2012 for menn, Polens tropp under Håndball-EM 2014 for menn, Polens tropp under Håndball-EM 2016 for menn, Polens tropp under Håndball-VM 2013 for menn, Polens tropp under Håndball-VM 2015 for menn, flagg, fødselsdato og alder, håndballstubb
 104. 3. divisjon fotball for menn 2014 - 3. divisjon 2014 avdeling 1 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 10 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 11 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 12 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 2 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 3 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 4 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 5 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 6 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 7 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 8 tabell, 3. divisjon 2014 avdeling 9 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 4, Infoboks liga, Kategori:3. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2014, col-2, col-end
 105. Europavei 5 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Byggverk i Andalucía, Kategori:Byggverk i Baskerland, Kategori:Byggverk i Castilla y León, Kategori:Byggverk i Madridregionen, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Transport i Andalucía, Kategori:Transport i Baskerland, Kategori:Transport i Castilla y León, Kategori:Transport i Madridregionen, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Storbritannia, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-E, vei-F, vei-GB, veibilde
 106. Dan Breen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1969, Kategori:Fødsler i 1894, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av IRA 1923-1969, Kategori:Medlemmer av det 10. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 11. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 12. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 13. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 14. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 15. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 17. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 7. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 8. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 9. Dáil, Kategori:Personer fra County Tipperary, Kildeløs
 107. Riksvei 4 (Finland) - Autoritetsdata, Europavei, Kategori:Byggverk i Mellersta Finland, Kategori:Byggverk i Norra Österbotten, Kategori:Byggverk i Nyland, Kategori:Byggverk i Päijänne-Tavastland, Kategori:Transport i Mellersta Finland, Kategori:Transport i Norra Österbotten, Kategori:Transport i Nyland, Kategori:Transport i Päijänne-Tavastland, Kategori:Veier i Finland, Kategori:Veier i Lappland (Finland), Motortrafikkvei-S-slutt, Motortrafikkvei-S-start, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, Veier i Finland, Veikryss-flerfeltsvei, bro, europavei, info, lufthavn, riksgrense, toll, vei-SF, veibilde
 108. Lars Lagerbäck - Autoritetsdata, Infoboks fotballspiller, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Personer fra Katrineholm, Kategori:Svenske fotballtrenere, Kategori:Trenere i Fotball-EM 2000, Kategori:Trenere i Fotball-EM 2004, Kategori:Trenere i Fotball-EM 2008, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2002, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2006, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2010, Kildeløs, Nigerias lag i fotball-VM 2010, Sveriges lag i fotball-EM 2000, Sveriges lag i fotball-EM 2004, Sveriges lag i fotball-EM 2008, Sveriges lag i fotball-VM 2002, Sveriges lag i fotball-VM 2006, f, fotballstubb, fødselsdato og alder
 109. Europavei 20 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Danmark, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Veier i Estland, Kategori:Veier i Republikken Irland, Kategori:Veier i Storbritannia, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, tunnel, vei-DK, vei-EST, vei-GB, vei-IRL, vei-RUS, vei-S, veibilde, veikryss-flerfeltsvei
 110. Den eritreiske selvstendighetskrigen - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks slag, Kategori:Eritreas historie, Kategori:Etiopias historie, Kategori:Konflikter i 1961, Kategori:Konflikter i 1963, Kategori:Konflikter i 1966, Kategori:Konflikter i 1969, Kategori:Konflikter i 1981, Kategori:Konflikter i 1982, Kategori:Konflikter i 1983, Kategori:Konflikter i 1985, Kategori:Konflikter i 1986, Kategori:Konflikter i 1987, Kategori:Konflikter i 1988, Kategori:Konflikter i 1990, Kategori:Konflikter i 1991, Kategori:Kriger i Afrika, Kategori:Uavhengighetskriger, Kildeløs, flagg, trenger referanse
 111. Ronald Bye - Arbeiderpartiets partisekretærer, Autoritetsdata, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Fødsler i 1937, Kategori:Norske bedriftsledere, Kategori:Norske fagforeningspersoner, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske krimforfattere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Norske samferdselsministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Sekretærer i Arbeiderpartiet, Kategori:Statsråder i Regjeringen Brundtland I, Kategori:Statsråder i Regjeringen Nordli, Kategori:Tillitsvalgte i AUF, Norges samferdselsministre, Portal, infoboks biografi
 112. Rune Hagen - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Ergotelis FC, Kategori:Fotballspillere for Herfølge BK, Kategori:Fotballspillere for Hønefoss BK, Kategori:Fotballspillere for Idrettsklubben Start, Kategori:Fotballspillere for Nybergsund IL-Trysil, Kategori:Fotballspillere for Strømsgodset TF, Kategori:Fotballspillere for Vålerenga Fotball, Kategori:Fødsler i 1975, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Danmark, Kategori:Norske fotballspillere i Hellas, Kategori:Norske tvillinger, Kategori:Personer fra Ringerike kommune, fk, fødselsdato og alder
 113. Melinda Geiger - Autoritetsdata, CS Oltchim Râmnicu Vâlcea spillerstall, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1987, Kategori:Personer fra Maramureș, Kategori:Rumenske håndballspillere, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2008 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2010 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2012 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2015 for kvinner, Kildeløs, Romanias lag under håndball-EM 2010 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-EM 2008 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-EM 2012 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-VM 2015 for kvinner, flagg
 114. Europavei 40 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Belgia, Kategori:Veier i Kasakhstan, Kategori:Veier i Kirgisistan, Kategori:Veier i Polen, Kategori:Veier i Ukraina, Kategori:Veier i Usbekistan, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, tunnel, vei-B, vei-D, vei-F, vei-PL, vei-RUS, vei-UA, veibilde, veiskilt
 115. Torjus Værland - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1954, Kategori:Fødsler i 1868, Kategori:Norske sosialministre, Kategori:Ordførere i Vegårshei, Kategori:Personer fra Vegårshei kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1919–1921, Kategori:Stortingsrepresentanter 1922–1924, Kategori:Stortingsrepresentanter 1925–1927, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Aust-Agder, Norges sosialministre 1916-45, Stortingsrep 1925–1927
 116. Nils Erik Ulset - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Langrennsløpere under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Norske handikappidrettsutøvere, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge, Kategori:Skiskyttere under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Skiskyttere under Paralympiske vinterleker 2014, Kildeløs, fødselsdato og alder, prisvinner, sluttboks, start boks
 117. Kaare Meland - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Fødsler i 1915, Kategori:Høyre-ordførere i Hordaland, Kategori:Høyre-statsråder, Kategori:Lokalpolitikere i Bergen, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske industriministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Ordførere i Fana, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Statsråder i Regjeringen Lyng, Kategori:Stortingsrepresentanter 1965–1969, Kategori:Stortingsrepresentanter for Hordaland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kildeløs, Norges industriministre
 118. Mesterligaen 2005/2006 - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2005 i Europa, Kategori:Fotball i 2005, Kategori:Fotball i 2006, Kategori:Mesterligaen 2005/2006, Kategori:Norske deltagelser i Mesterligaen, Kategori:Sport i Europa i 2006, Mesterligaen 2005-06 gruppe A tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe B tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe C tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe D tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe E tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe F tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe G tabell, Mesterligaen 2005-06 gruppe H tabell, UEFA Mesterliga sesonger, fk, flagg
 119. Thomas Jefferson - Autoritetsdata, Infoboks president USA, JULGREGDATO, Kategori:Ambassadører fra USA, Kategori:Arkeologer fra USA, Kategori:Bønder, Kategori:Dødsfall i 1826, Kategori:Fødsler i 1743, Kategori:Gartnere, Kategori:Guvernører i Virginia, Kategori:Opplysningstidens representanter, Kategori:Personer fra Charlottesville, Kategori:USAs presidenter, Kategori:USAs uavhengighetserklæring, Kategori:USAs utenriksministre, Kategori:USAs visepresidenter, USAs presidenter, USAs utenriksministre, USAs visepresidenter, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, refforbedre, sluttboks, startboks
 120. VM i fotball 2006 - Autoritetsdata, Bildenavigasjon, Fotball 8-delsfinaler, Fotball-VM 2006 gruppe A tabell, Fotball-VM 2006 gruppe B tabell, Fotball-VM 2006 gruppe C tabell, Fotball-VM 2006 gruppe D tabell, Fotball-VM 2006 gruppe E tabell, Fotball-VM 2006 gruppe F tabell, Fotball-VM 2006 gruppe G tabell, Fotball-VM 2006 gruppe H tabell, Fotballresultater, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:Fotballturneringer i Tyskland, Kategori:Sport i Tyskland i 2006, Kategori:VM i fotball 2006, Portal, Utdypende artikkel, VM i fotball, VM i fotball 2006, commonscat, f, fb, flagg, goal, strbom
 121. Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2006/07 - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2006, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2007, Kategori:Sport i Canada i 2007, Kategori:Sport i Italia i 2007, Kategori:Sport i Japan i 2006, Kategori:Sport i Kina i 2006, Kategori:Sport i Nederland i 2006, Kategori:Sport i Nederland i 2007, Kategori:Sport i Russland i 2006, Kategori:Sport i Tyskland i 2006, Kategori:Sport i Tyskland i 2007, Kategori:Verdenscupen på skøyter, Verdenscupen på skøyter, flagg
 122. Europavei 30 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Hviterussland, Kategori:Veier i Nederland, Kategori:Veier i Polen, Kategori:Veier i Republikken Irland, Kategori:Veier i Storbritannia, Omdirigering, VT-land, VT-region, VT-sted, Vei-PL, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BY, vei-D, vei-GB, vei-IRL, vei-NL, vei-PL, vei-RUS, veibilde
 123. Lyndon B. Johnson - Amerikanske presidenter, Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks president USA, John F. Kennedys regjering, Kategori:Dødsfall i 1973, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Kongressrepresentanter fra Texas, Kategori:Personer fra Gillespie County, Kategori:Personer fra USA under Vietnamkrigen, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, Kategori:Senatorer fra Texas, Kategori:USAs presidenter, Kategori:USAs visepresidenter, Lyndon B. Johnsons regjering, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, nowrap, Årets person Time 1951–1975
 124. Denni Conteh - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, DBU-spiller, Infoboks lagspiller, Kategori:Danske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for FC Nordsjælland, Kategori:Fotballspillere for Herfølge BK, Kategori:Fotballspillere for KÍ Klaksvík, Kategori:Fotballspillere for Lyngby BK, Kategori:Fotballspillere for Molde FK, Kategori:Fotballspillere for Odense BK, Kategori:Fotballspillere for RC Strasbourg, Kategori:Fotballspillere for Sparta Rottedam, Kategori:Fotballspillere for Viborg FF, Kategori:Fødsler i 1975, Kategori:Hvidovre BK-spillere, Kategori:Personer fra København, Portal
 125. Betsy King - Autoritetsdata, Dinah Shore/Nabisco Champions, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Golfspillere fra USA, Kategori:Medlemmer av Golfens æresgalleri, Kategori:Personer fra Reading i Pennsylvania, Kategori:Personer fra USA av polsk opphav, Kategori:Solheim Cup-deltagere, Kildeløs, LPGA Champions, Laget fra USA i Solheim Cup 1990, Laget fra USA i Solheim Cup 1992, Laget fra USA i Solheim Cup 1994, Laget fra USA i Solheim Cup 1996, Laget fra USA i Solheim Cup 1998, Laget fra USA i Solheim Cup 2007, U.S. Women's Open Champions, Women's British Open Champions, golf, infoboks biografi
 126. Jon Ola Norbom - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Alumni fra Europa-colleget, Kategori:Fødsler i 1923, Kategori:Norske departementsråder, Kategori:Norske finansministre, Kategori:Norske sosialøkonomer, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Bærum kommune, Kategori:Personer tilknyttet FN, Kategori:Statsråder i Regjeringen Korvald, Kategori:Statssekretærer fra Venstre, Kategori:Statssekretærer i Regjeringen Borten, Kategori:Unge Venstres ledelse, Kategori:Venstre-statsråder, Kildeløs, Norges finansministre, Unge Venstre-ledere, fødselsdato og alder
 127. Axel Thallaug - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1938, Kategori:Fødsler i 1866, Kategori:Høyre-ordførere i Oppland, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Norske advokater, Kategori:Ordførere i Lillehammer, Kategori:Personer fra Lillehammer kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1904–1906, Kategori:Stortingsrepresentanter 1907–1909, Kategori:Stortingsrepresentanter 1910–1912, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kildeløs, forbedringspotensial, infoboks politiker
 128. Hans Jacob Horst - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1931, Kategori:Fødsler i 1848, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Norske bankfolk, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Personer fra Hammerfest kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1889–1891, Kategori:Stortingsrepresentanter 1892–1894, Kategori:Stortingsrepresentanter 1895–1897, Kategori:Stortingsrepresentanter 1898–1900, Kategori:Stortingsrepresentanter 1901–1903, Kategori:Stortingsrepresentanter 1907–1909, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kildeløs, Nobelkomiteens ledere
 129. Bergen stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, BS, BSi, Fylkesvei, Infoboks jernbanestasjon, JBS-tabell, JBS3, JBS5, JBS6, JBS7, Kategori:1913 i Norge, Kategori:Fredete byggverk i Hordaland, Kategori:Jens Zetlitz Monrad Kielland, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Kulturminner i Bergen, Kulturminne, NSB-41, NSB-43, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, hoved, riksvei, stasjonsinfo
 130. 4. divisjon fotball for menn (Agder) - 4. divisjon (Agder), 4. divisjon Agder 2008 tabell, 4. divisjon Agder 2009 tabell, 4. divisjon Agder 2010 tabell, 4. divisjon Agder 2011 tabell, 4. divisjon Agder 2012 tabell, 4. divisjon Agder 2013 tabell, 4. divisjon Agder 2014 tabell, 4. divisjon Agder 2015 tabell, Col-begin, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Aust-Agder, Kategori:Fotball i Vest-Agder, Kategori:Sportsarrangementer i Aust-Agder, Kategori:Sportsarrangementer i Vest-Agder, col-2, col-end
 131. 1. divisjon volleyball for menn 2012/13 - 1. divisjon volleyball avdeling A 2012/13 tabell, 1. divisjon volleyball avdeling B 2012/13 tabell, 1. divisjon volleyball for herrer, avdeling A, 1. divisjon volleyball for herrer, avdeling B, 1. divisjon volleyball rangering 2012/13 tabell, 1. divisjon volleyball rankturnering 2012/13 tabell, ==Eksterne lenker==, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kategori:Sport i Norge i 2013, Kategori:Volleyballturneringer i Norge, Volleyball i Norge, Volleyball i Norge nivå 2, flagathlete, trenger oppdatering sport
 132. Mellitus av Canterbury - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 624, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Fødsler på 500-tallet, Kategori:Ikkeengelske katolske biskoper i England, Kategori:Italienske benediktinere, Kategori:Italienske katolske biskoper, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske biskoper av London, Kategori:Katolske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Storbritannia, Kategori:Personer fra Roma, Kategori:Romerske helgener, Verv, sluttboks, startboks
 133. Finlands kvinnelandslag i ishockey - Autoritetsdata, Finlands kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 2010, Kategori:Finske landslag, Kategori:Ishockey i Finland, Kategori:Kvinnelandslag i ishockey, Kildeløs, Kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 1998, Kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 2002, Kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 2006, Kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 2010, Kvinnelandslag i ishockey under Vinter-OL 2014, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeTabellTopp, flagg
 134. Dunganopprøret - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1860-årene i Kina, Kategori:1870-årene i Kina, Kategori:Gansus historie, Kategori:Konflikter i 1860-årene, Kategori:Konflikter i 1862, Kategori:Konflikter i 1870, Kategori:Konflikter i 1870-årene, Kategori:Konflikter i 1872, Kategori:Konflikter i 1873, Kategori:Konflikter i 1874, Kategori:Konflikter i 1875, Kategori:Konflikter i 1877, Kategori:Kriger i Asia, Kategori:Ningxia Huis historie, Kategori:Opprør, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kategori:Shaanxis historie, Kategori:Xinjiangs historie, Kildeløs, flagg
 135. Grovane stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk i Vennesla, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1962, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Vennesla, Kategori:Setesdalsbanen, Kategori:Stasjoner på museumsjernbaner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 136. Europavei 25 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Veier i Belgia, Kategori:Veier i Luxembourg, Kategori:Veier i Nederland, Kategori:Veier i Sveits, Tunnel, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, filtergruppe, filtergrupper, lufthavn, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, standardbilde, tunnel, vei-B, vei-CH, vei-F, vei-I, vei-L, vei-NL, veibilde
 137. Den russisk-tyrkiske krig (1787–1792) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1780-årene, Kategori:Konflikter i 1787, Kategori:Konflikter i 1788, Kategori:Konflikter i 1790, Kategori:Konflikter i 1790-årene, Kategori:Konflikter i 1791, Kategori:Konflikter i 1792, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Østerrikes historie, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, commonscat, flagg, militærhistoriestubb
 138. Robert F. Kennedy - == Eksterne lenker ==, Amerikanske justisministre, Autoritetsdata, Infoboks politiker, John F. Kennedys regjering, Kategori:Dødsfall i 1968, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Kennedy-familien, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer drept med skytevåpen, Kategori:Personer fra Brookline, Kategori:Personer fra USA av irsk opphav, Kategori:Senatorer fra New York, Kategori:USAs justisministre, Kennedy-brødrene, Lyndon B. Johnsons regjering, byline, commons, dødsdato og alder, fødselsdato, wikiquote
 139. Mesterligaen 2008/2009 - Autoritetsdata, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:2008 i Europa, Kategori:2009 i Europa, Kategori:Fotball i 2008, Kategori:Fotball i 2009, Kategori:Mesterligaen 2008/2009, Kildeløs, Mesterligaen 2008-09 gruppe A tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe B tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe C tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe D tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe E tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe F tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe G tabell, Mesterligaen 2008-09 gruppe H tabell, Portal, UEFA Mesterliga sesonger, fk, flagg
 140. Kjetil Korbu Nilsen - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Norske kjelkehockeyspillere, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge, Kildeløs
 141. Isaac Bashevis Singer - Autoritetsdata, Kategori:Askenasiske forfattere, Kategori:Dødsfall i 1991, Kategori:Forfattere fra USA, Kategori:Fødsler i 1902, Kategori:Jiddischspråklig litteratur, Kategori:Jødiske forfattere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Nobelprisvinnere fra USA, Kategori:Novellister fra USA, Kategori:Personer fra Nowy Dwor Mazowiecki fylke, Kategori:Personer fra USA født i Polen, Kategori:Polske nobelprisvinnere, Mottakere av Bancarella-prisen, Nobelprisvinnere i litteratur 1976-2000, Portal, kildeløs, nobelpristaker
 142. Europavei 50 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Slovakia, Kategori:Veier i Tsjekkia, Kategori:Veier i Ukraina, Motorvei-start, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, lufthavn, motortrafikkvei-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, tunnel, vei-CZ, vei-D, vei-F, vei-RUS, vei-SK, vei-UA, veibilde
 143. Peter Theodor Holst - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1908, Kategori:Fylkesmenn i Oppland, Kategori:Fødsler i 1843, Kategori:Norske amtmenn, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Personer fra Gjøvik kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1886–1888, Kategori:Stortingsrepresentanter 1889–1891, Kategori:Stortingsrepresentanter 1895–1897, Kategori:Stortingsrepresentanter 1898–1900, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-statsråder, Norges forsvarsministre 1885-1945, dødsdato og alder, fødselsdato
 144. Stai stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1875 i Norge, Kategori:Byggverk i Stor-Elvdal, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1875, Kategori:Kulturminner i Stor-Elvdal, Kategori:Samferdsel i Stor-Elvdal, Kategori:Wilhelm von Hanno, Kulturminne, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 145. Ytre Berliner Ring - -, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BS, BSi, Byline, Commonscat, Europavei, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell, JBS2, JBS3, JBS4, JBS5, JBS6, JBSkm, Jernbanelinje-D, Kategori:1951 i Tyskland, Kategori:1961 i Tyskland, Kategori:Berlins forstadsbane, Kategori:DDR, Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1951, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1961, Kategori:Transportbyggverk i Berlin, Kategori:Transportbyggverk i Brandenburg, Portal, S-ikon/Berlin, Stubb, U-ikon/Berlin, Vei-D
 146. Riksvei 5 (Finland) - Autoritetsdata, Europavei, Kategori:Byggverk i Kajanaland, Kategori:Byggverk i Norra Savolax, Kategori:Byggverk i Norra Österbotten, Kategori:Byggverk i Päijänne-Tavastland, Kategori:Byggverk i Södra Savolax, Kategori:Transport i Kajanaland, Kategori:Transport i Norra Savolax, Kategori:Transport i Norra Österbotten, Kategori:Transport i Päijänne-Tavastland, Kategori:Transport i Södra Savolax, Kategori:Veier i Finland, Kategori:Veier i Lappland (Finland), Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, Veier i Finland, info, vei-SF
 147. Kai-Uwe von Hassel - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:CDU-politikere, Kategori:Dødsfall i 1997, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Medlemmer av Europaparlamentet, Kategori:Personer etter føde- eller oppvekststed i Tanzania, Kategori:Personer fra Flensburg, Kategori:Tyske forsvarsministre, Kategori:Tyske ministre for fordrevne, Portal, President for Tysklands Bundestag, Presidenter for Forbundsrådet, Tysklands forsvarsministre etter 1955, Tysklands ministre for fordrevne, Verv, commonscat, slutt boks, start boks
 148. Anselm av Canterbury - Autoritetsdata, Biografistubb, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 1109, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske benediktinere, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Fødsler på 1000-tallet, Kategori:Italienske benediktinere, Kategori:Italienske filosofer, Kategori:Italienske helgener, Kategori:Italienske teologer, Kategori:Katolske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Kirkelærere, Kategori:Middelalderfilosofer, Kategori:Personer fra Val d'Aosta, Kategori:Skolastikere, Kirkelærere, Verv, sluttboks, startboks
 149. Nils Handal - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-ordførere i Hordaland, Kategori:Dødsfall i 1992, Kategori:Fylkesmenn i Oppland, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Norske filologer, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Norske industriministre, Kategori:Ordførere i Bergen, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Personer tilknyttet Norges Statsbaner, Kategori:Statsråder i Regjeringen Gerhardsen III, Kildeløs, Norges forsvarsministre etter 1945, Norges industriministre, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, start boks
 150. Jefferson Davis - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1889, Kategori:Fødsler i 1808, Kategori:Kongressrepresentanter fra Mississippi, Kategori:Personer fra Christian County i Kentucky, Kategori:Personer fra Saint Mary Parish, Kategori:Personer fra USA av skotsk opphav, Kategori:Personer fra USA av walisisk opphav, Kategori:Personer fra Wilkinson County i Mississippi, Kategori:Personer fra den amerikanske borgerkrigen, Kategori:Politikere i USA, Kategori:Senatorer fra Mississippi, Kildeløs, birth date, death date and age, small
 151. Olav Sannes - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1871, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Ordførere i Drangedal, Kategori:Personer fra Drangedal kommune, Kategori:Statsstipendiater, Kategori:Stortingsrepresentanter 1919–1921, Kategori:Stortingsrepresentanter 1925–1927, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Telemark, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Telemark, Kildeløs, Stortingsrep 1925–1927
 152. Katty Piejos - Autoritetsdata, Frankrikes lag under Håndball-VM 2007 for kvinner, Frankrikes lag under Håndball-VM 2009 for kvinner, Frankrikes lag under håndball-EM 2010 for kvinner, Frankrikes tropp under Håndball-EM 2012 for kvinner, Infoboks lagspiller, Kategori:Franske håndballspillere, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Personer fra Martinique, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2010 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2012 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2009 for kvinner, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder, håndballstubb
 153. Mesterligaen 2003/2004 - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2003 i Europa, Kategori:Fotball i 2003, Kategori:Fotball i 2004, Kategori:Mesterligaen 2003/2004, Kategori:Sport i Europa i 2004, Mesterligaen 2003-04 gruppe A tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe B tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe C tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe D tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe E tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe F tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe G tabell, Mesterligaen 2003-04 gruppe H tabell, UEFA Mesterliga sesonger, flagg
 154. Thorvald Christian Christensen - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1913, Kategori:Fødsler i 1833, Kategori:Høyre-ordførere i Aust-Agder, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske jurister, Kategori:Ordførere i Arendal, Kategori:Personer fra Stavanger kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Stortingsrepresentanter 1889–1891, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kategori:Vasaordenen, Kategori:Æreslegionen, Verv, sluttboks, start boks
 155. Nesbyen stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Byggverk i Nes (Buskerud), Kategori:Fredete byggverk i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Kulturminner i Nes (Buskerud), Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Samferdsel i Nes (Buskerud), Kategori:Tømmerterminaler i Norge, Kulturminne, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 156. Darbu stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Foto, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1871 i Norge, Kategori:Byggverk i Øvre Eiker, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Fredete byggverk i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1871, Kategori:Kulturminner i Øvre Eiker, Kategori:Samferdsel i Øvre Eiker, Kulturminne, NSB-L12, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 157. 5838 Hamsun - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Cornelis Johannes van Houten, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Ingrid van Houten-Groeneveld, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Tom Gehrels, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1973, Kategori:Hovedbelteasteroider, Kategori:Knut Hamsun, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 158. Mette Halvorsen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Curlingspillere under Vinter-OL 1988, Kategori:Curlingspillere under Vinter-OL 1992, Kategori:Deltakere for Norge under Vinter-OL 1988, Kategori:Deltakere for Norge under Vinter-OL 1992, Kategori:Europamestere i curling, Kategori:Fødsler i 1965, Kategori:Norske curlingspillere, Kategori:Verdensmestere i curling, MedaljeBronse, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeGull, MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv, MedaljeTabellTopp, flagg, sportstubb
 159. Gustav VI Adolf av Sverige - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1973, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1882, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Bernadotte, Kategori:Kongelige svensker, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske ingeniørvitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Svenske arkeologer, Kategori:Svenske monarker, Sluttboks, Startboks, Verv
 160. Europavei 85 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Bulgaria, Kategori:Veier i Hellas, Kategori:Veier i Hviterussland, Kategori:Veier i Litauen, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Ukraina, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BG, vei-BY, vei-GR, vei-LT, vei-RO, vei-UA, veibilde
 161. Charles J. Haughey - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2006, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 17. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 18. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 19. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 20. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 21. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 22. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 23. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 24. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 25. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 26. Dáil, Kategori:Personer fra County Mayo, Kildeløs, biografistubb
 162. Vanløse stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Gul linje, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:1898 i Danmark, Kategori:1941 i Danmark, Kategori:2003 i Danmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Danmark, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1898, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1941, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2003, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Movia servicebuslinje, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 163. Slaget om Arras (1917) - ==Kilder==, Autoritetsdata, Commonscat, Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kategori:1917 i Frankrike, Kategori:Konflikter i 1917, Kategori:Slag i Frankrike, Kategori:Slag med deltagelse av Australia, Kategori:Slag med deltagelse av Canada, Kategori:Slag med deltagelse av New Zealand, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag med deltagelse av Tyskland, Kategori:Slag under første verdenskrig (Vestfronten), Mal:Vestfronten (første verdenskrig), flagg, koord, portal, utdypende
 164. Greatest Hits (Tom Petty and the Heartbreakers) - Autoritetsdata, Infoboks musikk, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Musikkalbum fra 1993, Kategori:Musikkalbum produsert av Denny Cordell, Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Musikkalbum produsert av Jimmy Iovine, Kategori:Musikkalbum produsert av Mike Campbell, Kategori:Musikkalbum produsert av Rick Rubin, Kategori:Musikkalbum produsert av Tom Petty, Kategori:Samlealbum, Kategori:Tom Petty-album, Rating, TPHeartbreakers
 165. Europavei 1 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Kategori:Byggverk i Andalucía, Kategori:Byggverk i Galicia (Spania), Kategori:Europaveier, Kategori:Transport i Andalucía, Kategori:Transport i Galicia (Spania), Kategori:Veier i Nord-Irland, Kategori:Veier i Portugal, Kategori:Veier i Republikken Irland, Kategori:Veier i Spania, Kategori:Veier i Storbritannia, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiinfo, europaveiskilt, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-E, vei-IRL, vei-NIR, vei-P, veibilde
 166. George Curtis - Autoritetsdata, Kategori:Brighton-trenere, Kategori:Dødsfall i 2004, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Arsenal FC, Kategori:Fotballspillere for Southampton FC, Kategori:Fotballspillere for Valenciennes FC, Kategori:Fotballtrenere for Rosenborg Ballklub, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Personer fra Thurrock, Kategori:Trenere for Norges herrelandslag i fotball, Norske landslagstrenere i fotball, Trenere for Rosenborg Ballklub, f
 167. Ulrik Anton Motzfeldt - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1865, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1807, Kategori:Norske høyesterettsdommere, Kategori:Norske jusprofessorer, Kategori:Ordførere i Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Stortingspresidenter, Kategori:Stortingsrepresentanter 1851–1853, Kategori:Stortingsrepresentanter 1854–1856, Kategori:Stortingsrepresentanter 1857–1858, Kategori:Stortingsrepresentanter 1859–1861, Kategori:Stortingsrepresentanter 1862–1864
 168. Europavei 77 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Veier i Estland, Kategori:Veier i Latvia, Kategori:Veier i Litauen, Kategori:Veier i Polen, Kategori:Veier i Slovakia, Kategori:Veier i Ungarn, VT-land, VT-sted, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-EST, vei-H, vei-LT, vei-LV, vei-PL, vei-RUS, vei-SK, veibilde
 169. Den forente arabiske republikk - ==Referanser==, Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:1950-årene i Egypt, Kategori:1950-årene i Syria, Kategori:1960-årene i Egypt, Kategori:1960-årene i Syria, Kategori:Egypts historie, Kategori:Historiske stater og riker i Midtøsten, Kategori:Kortvarige stater, Kategori:Stater og territorier etablert i 1958, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1961, Kategori:Syrias historie, Kategori:Tidligere land under den kalde krigen, Kategori:Tidligere republikker, Kilde bok
 170. Édson Luis da Silva - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Brasilianske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Clube Atlético Mineiro, Kategori:Fotballspillere for KP Legia Warszawa, Kategori:Fotballspillere for Olympique de Marseille, Kategori:Fotballspillere for Sport Club Corinthians Paulista, Kategori:Fotballspillere for Sport Club do Recife, Kategori:Fotballspillere for Sporting Lisboa, Kategori:Fotballspillere for UD Leiria, Kategori:Fødsler i 1977, Kategori:Personer fra Recife
 171. André Paulsen - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Innebandyspillere for Ajer IBK, Kategori:Ishockeyspillere for Gjøvik, Kategori:Ishockeyspillere for Kongsvinger Knights, Kategori:Ishockeyspillere for Lillehammer IK, Kategori:Ishockeyspillere for Ringerike, Kategori:Ishockeyspillere for Stjernen, Kategori:Ishockeyspillere for Storhamar Dragons, Kategori:Norske innebandyspillere, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Personer fra Ringsaker kommune, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 172. Steinvik stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1875 i Norge, Kategori:Byggverk i Stor-Elvdal, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1875, Kategori:Kulturminner i Stor-Elvdal, Kategori:Samferdsel i Stor-Elvdal, Kulturminne, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 173. Märta Tikkanen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Flagg, Fødselsdato og alder, Infoboks biografi, Kategori:Finlandssvenske forfattere, Kategori:Finske filosofer, Kategori:Finske forfattere, Kategori:Finske journalister, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Personer fra Helsingfors, Kategori:Svenska Akademiens Finlandspris, Kategori:Svenske filosofer, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske journalister, Kategori:Svenskspråklige forfattere, Kategori:Takk for boken-medaljen, Kategori:Tollanderska priset, Portal, STY
 174. Anthology: Through the Years - Autoritetsdata, Infoboks musikk, Kategori:Musikkalbum fra 2000, Kategori:Musikkalbum produsert av Denny Cordell, Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Musikkalbum produsert av Jimmy Iovine, Kategori:Musikkalbum produsert av Mike Campbell, Kategori:Musikkalbum produsert av Rick Rubin, Kategori:Musikkalbum produsert av Robbie Robertson, Kategori:Musikkalbum produsert av Tom Petty, Kategori:Samlealbum, Kategori:Tom Petty-album, Kildeløs, TPHeartbreakers, kursiv tittel
 175. Thor Myklebust - Autoritetsdata, Kategori:DLF-politikere, Kategori:Dødsfall i 1989, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Journalister i norske lokalaviser, Kategori:Lokalpolitikere i Kvinnherad, Kategori:Norske foreningspersoner, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Personer fra Kvinnherad kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1965–1969, Kategori:Stortingsrepresentanter 1969–1973, Kategori:Stortingsrepresentanter for Hordaland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-politikere i Hordaland, byline, kildeløs
 176. Einar Hovdhaugen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Lokalpolitikere i Ringebu, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Personer fra Ringebu kommune, Kategori:Senterpartiets ledelse, Kategori:Sp-politikere i Oppland, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Stortingsrepresentanter 1958–1961, Kategori:Stortingsrepresentanter 1961–1965, Kategori:Stortingsrepresentanter 1965–1969, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oppland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Sp, Kildeløs
 177. Andrew Johnson - Amerikanske presidenter, Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks president USA, Kategori:Dødsfall i 1875, Kategori:Fødsler i 1808, Kategori:Guvernører i Tennessee, Kategori:Kongressrepresentanter fra Tennessee, Kategori:Personer fra Greene County i Tennessee, Kategori:Personer fra Laurens County i Sør-Carolina, Kategori:Personer fra Raleigh, Kategori:Senatorer fra Tennessee, Kategori:USAs presidenter, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 178. Lillehammer stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Lillehammer, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Kulturminner i Lillehammer, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Lillehammer, Kulturminne, NSB-20, NSB-21, NSB-22, NSB-R10, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 179. Domingo Fernandez Navarrete - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1686, Kategori:Forfattere av reiseskildringer, Kategori:Fødsler i 1618, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra provinsen Valladolid, Kategori:Protosinologer, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kategori:Spanske dominikanere, Kategori:Spanske katolske biskoper, Kategori:Spanske katolske prester, Kategori:Spanske misjonærer, Kategori:Spanske sinologer, Kildeløs
 180. Morskogen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1880 i Norge, Kategori:1983 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidsvoll, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1983, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Transport i Eidsvoll, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 181. 4. divisjon fotball for menn (Sogn og Fjordane) - 4. divisjon (Sogn og Fjordane), 4. divisjon Sogn og Fjordane 2008 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2009 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2010 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2011 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2012 tabell, 4. divisjon Sogn og Fjordane 2013 tabell, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Sogn og Fjordane, Kategori:Sportsarrangementer i Sogn og Fjordane
 182. Walter Henry Medhurst - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Bibeloversettere, Kategori:Britiske forfattere, Kategori:Britiske lingvister, Kategori:Britiske misjonærer, Kategori:Britiske oversettere, Kategori:Dødsfall i 1857, Kategori:Engelske prester, Kategori:Fødsler i 1796, Kategori:Kongregasjonalistiske misjonærer, Kategori:Leksikografer, Kategori:Misjonærer i Indonesia, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Misjonærer i Malaysia, Kategori:Personer fra London, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, portal
 183. Skoppum stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Horten, Kategori:Fredete byggverk i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Kulturminner i Horten, Kategori:Samferdsel i Horten, Kategori:Skoppum, Kulturminne, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 184. Lonnie Hannah - Autoritetsdata, Flagg, Kategori:Deltakere for USA under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for USA under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Kjelkehockeyspillere fra USA, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Paralympiske mestere for USA, Kildeløs, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeTabellTopp, flagg
 185. George Washington - Amerikanske presidenter, Autoritetsdata, Commanding General of the United States Army, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks president USA, JULGREGDATO, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Dødsfall i 1799, Kategori:Fødsler i 1732, Kategori:Personer fra Stafford County i Virginia, Kategori:Personer fra Westmoreland County i Virginia, Kategori:Personer fra den amerikanske uavhengighetskrigen, Kategori:USAs presidenter, Kildeløs, Verv, commons, flagg, se også, sluttboks, startboks
 186. Åbogen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1865 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidskog, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1865, Kategori:Kulturminner i Eidskog, Kulturminne, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 187. Knut Erling Granaas - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Fødsler i 1967, Kategori:Kjelkehockeyspillere under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Norske kjelkehockeyspillere, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 188. Borgestad stasjon - == Eksterne lenker ==, == Kilder ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1916 i Norge, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Havneterminaler i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1916, Kategori:Samferdsel i Skien, Kategori:Tømmerterminaler i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 189. 4. divisjon fotball for menn (Sunnmøre) - 4. divisjon (Sunnmøre), 4. divisjon Sunnmøre 2008 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2009 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2010 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2011 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2012 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2013 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2014 tabell, 4. divisjon Sunnmøre 2015 tabell, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Møre og Romsdal, Kategori:Sportsarrangementer i Møre og Romsdal
 190. 4. divisjon fotball for menn (Hålogaland) - 4. divisjon (Hålogaland), 4. divisjon Hålogaland 2008 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2009 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2010 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2011 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2012 tabell, 4. divisjon Hålogaland 2013 tabell, Fotball i Norge nivå 5, Kategori:4. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Nordland, Kategori:Fotball i Troms, Kategori:Sportsarrangementer i Nordland, Kategori:Sportsarrangementer i Troms
 191. Matrand stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1865 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidskog, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1865, Kategori:Kulturminner i Eidskog, Kulturminne, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 192. Conrad Nicolai Schwach - == Eksterne lenker ==, Adresseavisens redaktører, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Dødsfall i 1860, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1793, Kategori:Heraldikere, Kategori:Heraldikk, Kategori:Norske dommere, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Personer fra Ringsaker kommune, Kategori:Redaktører for Adresseavisen, Kilde www , Portal, bibsys, byline, tr
 193. 5699 Munch - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Cornelis Johannes van Houten, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Ingrid van Houten-Groeneveld, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Tom Gehrels, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1977, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 194. 5696 Ibsen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Cornelis Johannes van Houten, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Ingrid van Houten-Groeneveld, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Tom Gehrels, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1960, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, astronomistubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 195. Wilhelm Brem - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Fødsler i 1977, Kategori:Tyske handikappidrettsutøvere
 196. Jakob Tøkersen Hoff - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1924, Kategori:Fødsler i 1843, Kategori:Medaljen for borgerdåd, Kategori:Ordførere i Ørland, Kategori:Stortingsrepresentanter 1892–1894, Kategori:Stortingsrepresentanter 1895–1897, Kategori:Stortingsrepresentanter 1898–1900, Kategori:Stortingsrepresentanter 1901–1903, Kategori:Stortingsrepresentanter 1904–1906, Kategori:Stortingsrepresentanter 1910–1912, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Sør-Trøndelag, Kildeløs
 197. Terje Roel - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske sommerleker 1980, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske sommerleker 1984, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske sommerleker 2000, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1984, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Norske friidrettsutøvere, Kategori:Norske handikappidrettsutøvere, Kategori:Norske idrettsledere, Kategori:Norske ispiggere, Kategori:Norske svømmere, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge
 198. Storhertugdømmet Mecklenburg-Schwerin - 1911, == Kilder ==, Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Huset Mecklenburg-Schwerin, Kategori:Stater i Det nordtyske forbund, Kategori:Stater i Det tyske forbund, Kategori:Stater i Det tyske keiserrike, Kategori:Stater og territorier etablert i 1815, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike, andre betydninger, flagg, kortnavn, plainlist
 199. Ragnvald Olsen (skøyteløper) - 0, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Flagg, Fødselsdato, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Deltakere for Norge i allround-VM på skøyter, Kategori:Dødsfall i 1973, Kategori:Fødsler i 1903, Kategori:Norske skøyteløpere, Kategori:Skøyteløpere for Oslo Skøiteklub, MedaljeBronse, MedaljeBunn, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand, MedaljeSport, MedaljeTabellTopp, STY, Speedskatingnews, Språkikon, Stubb
 200. Europavei 58 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Veier i Moldova, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Slovakia, Kategori:Veier i Ukraina, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, lufthavn, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-A, vei-MD, vei-RO, vei-RUS, vei-SK, vei-UA, veibilde
 201. Håkon O. Wika - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-ordførere i Nordland, Kategori:Dødsfall i 1981, Kategori:Fødsler i 1899, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske lokalhistorikere, Kategori:Ordførere i Vega, Kategori:Personer fra Vega kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1937–1945, Kategori:Stortingsrepresentanter 1945–1949, Kategori:Stortingsrepresentanter for Nordland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Ap, bibsys, dødsdato og alder, fødselsdato
 202. Harald A. Øye - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Guldberg og Waage-medaljen, Kategori:Gunnerusmedaljen, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske kjemiprofessorer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Prisen for fremragende forskning, Kategori:Professorer ved NTNU, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Æresmedlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NBL, byline, cristin
 203. Peter Simon Pallas - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Alumni fra Universitetet i Leiden, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Autorer for zoologi, Kategori:Dødsfall i 1811, Kategori:Fødsler i 1741, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Tyske biologer, Kategori:Tyske oppdagere, Kategori:Tyske ornitologer, Portal, commonscat, dødsdato og alder, fødselsdato
 204. Ove Andersen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1928, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Høyre-ordførere i Aust-Agder, Kategori:Norske dommere, Kategori:Norske høyesterettsadvokater, Kategori:Ordførere i Arendal, Kategori:Personer fra Arendal kommune, Kategori:Sorenskrivere, Kategori:Stortingsrepresentanter 1925–1927, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kildeløs, Stortingsrep 1925–1927, Verv, sluttboks, start boks
 205. Massimo Busacca - Autoritetsdata, Dommere i fotball-EM 2008, Dommere i fotball-VM 2006, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2008, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2006, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2010, Kategori:Dommere som har dømt Champions League-finalen, Kategori:Fotballdommere som har dømt UEFA Super Cup, Kategori:Fødsler i 1969, Kategori:Personer fra kanton Ticino, Kategori:Sveitsiske fotballdommere, Kategori:UEFAs elitedommere, Kildeløs, UEFAs elitedommere, f, flagg, fødselsdato og alder
 206. Larvik stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Larvik, Kategori:Fredete byggverk i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Kulturminner i Larvik, Kategori:Samferdsel i Larvik, Kulturminne, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 207. Den sørafrikanske grensekrigen - Autoritetsdata, Infoboks slag , Kampanjeboks den sørafrikanske grensekrigen, Kategori:Angolas historie, Kategori:Apartheid, Kategori:Cubas historie, Kategori:Den kalde krigen, Kategori:Konflikter i 1960-årene, Kategori:Konflikter i 1965, Kategori:Konflikter i 1970-årene, Kategori:Konflikter i 1980-årene, Kategori:Konflikter i 1989, Kategori:Kriger i Afrika, Kategori:Namibias historie, Kategori:Sør-Afrikas historie, Kategori:Zambias historie, Kildeløs, flagg
 208. Slaget om Megiddo - Autoritetsdata, Første verdenskrig oversikt, Kategori:Konflikter i 1918, Kategori:Slag i Midtøsten under første verdenskrig, Kategori:Slag i Palestina, Kategori:Slag i Syria, Kategori:Slag med deltagelse av Australia, Kategori:Slag med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Slag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Slag med deltagelse av India, Kategori:Slag med deltagelse av New Zealand, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag med deltagelse av Tyskland, portal
 209. Omar Bradley - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Formenn for NATOs militærkomité, Infoboks militær person, Kategori:Army Distinguished Service Medal, Kategori:Bronze Star, Kategori:Dødsfall i 1981, Kategori:Fødsler i 1893, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Ordenen Polonia Restituta, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Randolph County i Missouri, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, Kategori:Silver Star, commonscat, flagg, kildeløs
 210. Kayke Rodrigues - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Brasilianske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Aalborg BK, Kategori:Fotballspillere for BK Häcken, Kategori:Fotballspillere for CD Nacional, Kategori:Fotballspillere for Clube de Regatas do Flamengo, Kategori:Fotballspillere for Paraná Clube, Kategori:Fotballspillere for Tromsø IL, Kategori:Fotballspillere for Vila Nova FC, Kategori:Fødsler i 1988, Kategori:Personer fra Brasilia, Kildeløs, fotballspillerstubb, fødselsdato og alder, lån
 211. Arne Haukvik - Autoritetsdata, Idrettsgallaens hederspris, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Fødsler i 1926, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske idrettsledere, Kategori:Personer fra Sauherad kommune, Kategori:Sp-politikere i Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter 1993–1997, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Sp, Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris, dødsdato og alder, fødselsdato, kildeløs, prisvinner, sluttboks, start boks
 212. Eldrid Lunden - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Cristin, Infoboks forfatter, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Personer fra Naustdal kommune, Kategori:Professorer ved Høgskolen i Telemark‎, Kategori:Vinnere av Amalie Skram-prisen, Kategori:Vinnere av Aschehougprisen, Kategori:Vinnere av Brageprisen, Kategori:Vinnere av Doblougprisen, Kategori:Vinnere av Halldis Moren Vesaas-prisen, Kategori:Vinnere av Nynorsk litteraturpris, Portal, Prisvinner, bibsys, sluttboks, startboks
 213. Roverud stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1893 i Norge, Kategori:Byggverk i Kongsvinger, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, Kategori:Kulturminner i Kongsvinger, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Kongsvinger, Kulturminne, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 214. Johan Ludwig Mowinckels andre regjering - Kategori:1920-årene i Norge, Kategori:1930-årene i Norge, Kategori:Etableringer i 1928, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1931, Kategori:Politikk i 1928, Kategori:Politikk i 1929, Kategori:Politikk i 1930, Kategori:Politikk i 1931, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 215. Christian Conrad Danneskiold-Laurvig - Autoritetsdata, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Danske admiraler, Kategori:Danske embets- og tjenestemenn, Kategori:Dødsfall i 1783, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fylker og grevskap, Kategori:Fødsler i 1723, Kategori:Larviks historie, Kategori:Mottakere av Troskapsordenen, Kategori:Nordmenn på 1700-tallet, Kategori:Norske frimurere, Kategori:Norske godseiere, Kategori:Personer fra København, Kategori:Vestfolds historie, Kildeløs, byline
 216. Helge Rognlien - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2001, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Lokalpolitikere i Bærum, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Statsråder i Regjeringen Borten, Kategori:Unge Venstres ledelse, Kategori:Venstre-politikere i Akershus, Kategori:Venstre-statsråder, Kategori:Venstres ledere, Kildeløs, Sluttboks, Startboks, Unge Venstre-ledere, Venstres ledere, Verv, infoboks politiker
 217. Øivind Johannessen (fotballspiller) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fotballspillere for Sandefjord BK, Kategori:Fotballspillere for Skeid Fotball, Kategori:Fotballtrenere for Vålerenga Fotball, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballtrenere, Kategori:Trenere for Norges herrelandslag i fotball, Kategori:Trenere for norske fotballandslag, Norske landslagstrenere i fotball, Verv, Vervettår, f, sluttboks, start boks
 218. Birger Stuevold-Hansen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Fødsler i 1870, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske handelsministre, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske provianteringsministre, Kategori:Norske statsråder 1905–1940, Kategori:Ordførere i Molde, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Møre og Romsdal, Kategori:Venstre-statsråder, Kildeløs, Norges provianteringsministre
 219. Arthur Coningham - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Air Force Cross, Kategori:Australiere, Kategori:Australiere fra andre verdenskrig, Kategori:Australiere fra første verdenskrig, Kategori:Distinguished Flying Cross, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1948, Kategori:Fødsler i 1895, Kategori:Military Cross, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Brisbane, Kildeløs
 220. Tor Edvin Dahl - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske biografer, Kategori:Norske forfattere av ungdomsbøker, Kategori:Norske krimforfattere, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Vinnere av Gyldendals legat, Kategori:Vinnere av Rivertonprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Prisvinner, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 221. Ljan stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bydel Nordstrand, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Gerhard Fischer, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Kulturminner i Oslo, NSB-500, NSB-L2, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 222. Den russisk-østerrikske tyrkerkrig (1736–1739) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:De osmansk-habsburgske krigene, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1736, Kategori:Konflikter i 1737, Kategori:Konflikter i 1738, Kategori:Konflikter i 1739, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Østerrikes historie, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, flagg
 223. Michael Francis Atiyah - Abel Prize laureates, Autoritetsdata, Flagg, Fødselsdato og alder, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Britiske matematikere, Kategori:Fødsler i 1929, Kategori:Medlemmer av American Academy of Arts and Sciences, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Medlemmer av Det amerikanske vitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Presidenter i Royal Society, Kategori:Vinnere av Abelprisen, Kildeløs, stubb
 224. Riksvei 9 (Finland) - Europavei, Kategori:Byggverk i Birkaland, Kategori:Byggverk i Egentliga Finland, Kategori:Byggverk i Egentliga Tavastland, Kategori:Byggverk i Mellersta Finland, Kategori:Byggverk i Norra Savolax, Kategori:Transport i Birkaland, Kategori:Transport i Egentliga Finland, Kategori:Transport i Egentliga Tavastland, Kategori:Transport i Mellersta Finland, Kategori:Transport i Norra Savolax, Kategori:Veier i Finland, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, Veier i Finland, vei-SF
 225. Kristian Ørud - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1872, Kategori:Ordførere i Østre Toten, Kategori:Personer fra Østre Toten kommune, Kategori:Sp-ordførere i Oppland, Kategori:Stortingsrepresentanter 1925–1927, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter 1934–1936, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oppland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Sp, Verv, infoboks biografi, sluttboks, start boks
 226. Folkeslaget ved Leipzig - Infoboks slag, Kategori:1813 i Frankrike, Kategori:1813 i Russland, Kategori:1813 i Sachsen, Kategori:1813 i Sverige, Kategori:1813 i Østerrike, Kategori:Konflikter i 1813, Kategori:Leipzig, Kategori:Slag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Slag med deltagelse av Russland, Kategori:Slag med deltagelse av Sachsen, Kategori:Slag med deltagelse av Sverige, Kategori:Slag under Napoleonskrigene, Kategori:Tysklands historie, Kildeløs, flagg, koord, militærhistoriestubb
 227. Kristiansand domkirke - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks katedral, Kategori:1885 i Norge, Kategori:Agder og Telemark bispedømme, Kategori:Henrik Thrap-Meyer, Kategori:Katedraler i Norge, Kategori:Kirker i Kristiansand, Kategori:Korskirker i Norge, Kategori:Kulturminner i Kristiansand, Kategori:Kvadraturen (Kristiansand), Kategori:Religiøse bygninger fra 1885, Kategori:Severdigheter i Kristiansand, Kirkearkitektur, Kirker i Kristiansand, Norske domkirker, byline, koord, kulturminne
 228. De tre føydalherrenes opprør - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks Mandsjuinvasjoner, Kategori:Hunans historie, Kategori:Konflikter i 1673, Kategori:Konflikter i 1674, Kategori:Konflikter i 1675, Kategori:Konflikter i 1676, Kategori:Konflikter i 1677, Kategori:Konflikter i 1678, Kategori:Konflikter i 1679, Kategori:Konflikter i 1680, Kategori:Konflikter i 1681, Kategori:Kriger, Kategori:Opprør, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kategori:Shaanxis historie, Kildeløs
 229. Årnes stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Nes (Akershus), Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Heinrich Ernst Schirmer, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862 i Norge, Kategori:Transport i Nes i Akershus, Kategori:Wilhelm von Hanno, NSB-L14, Nes i Akershus, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 230. Den store beleiringen av Gibraltar - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Frankrike, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Spania, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Gibraltars historie, Kategori:Konflikter i 1779, Kategori:Konflikter i 1781, Kategori:Konflikter i 1782, Kategori:Konflikter i 1783, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, Kildeløs, flagg
 231. Visekongedømmet Ny-Granada - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Brasils historie, Kategori:Colombias historie, Kategori:Ecuadors historie, Kategori:Guyanas historie, Kategori:Nicaraguas historie, Kategori:Ny-Granada, Kategori:Panamas historie, Kategori:Perus historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1717, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1819, Kategori:Sør-Amerikas historie, Kategori:Trinidad og Tobagos historie, Kategori:Venezuelas historie, stubb
 232. 2. divisjon fotball for kvinner 2016 - 2. divisjon fotball for kvinner 2016, 2. divisjon kvinner 2016 avdeling 1 tabell, 2. divisjon kvinner 2016 avdeling 4 tabell, 2. divisjon kvinner 2016 avdeling 6 tabell, 2. divisjon kvinner 2016 avdeling 8 tabell, 2. divisjon kvinner 2016 avdeling 9 tabell, 2. divisjon kvinner 2016 region sør tabell, Col-begin, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2016, Norsk fotball, col-2, col-end
 233. 2. divisjon fotball for kvinner 2015 - 2. divisjon fotball for kvinner 2015, 2. divisjon kvinner 2015 avdeling 1 tabell, 2. divisjon kvinner 2015 avdeling 4 tabell, 2. divisjon kvinner 2015 avdeling 6 tabell, 2. divisjon kvinner 2015 avdeling 8 tabell, 2. divisjon kvinner 2015 avdeling 9 tabell, 2. divisjon kvinner 2015 region sør tabell, Col-begin, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2015, Norsk fotball, col-2, col-end
 234. Sprint-VM på skøyter 1979 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1979 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1979, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Tyskland, Kategori:Sport i Bayern, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 235. Araberoppstanden - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kategori:Iraks historie, Kategori:Jordans historie, Kategori:Konflikter i 1916, Kategori:Konflikter i 1917, Kategori:Konflikter i 1918, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Libanons historie, Kategori:Midtøstens historie, Kategori:Operasjoner under første verdenskrig, Kategori:Palestinas historie, Kategori:Saudi-Arabias historie, Kategori:Syrias historie, flagg
 236. Georg Ossian Sars - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Conchologer, Kategori:Dødsfall i 1927, Kategori:Fødsler i 1837, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Norske biologiprofessorer, Kategori:Norske marinbiologer, Kategori:Personer begravet på Vår Frelsers gravlund, Kategori:Personer fra Flora kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Statsstipendiater, bibsys, byline, infoboks biografi, wikikilden forfatter
 237. Churchill Babington - Autoritetsdata, FD, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Arkeologiprofessorer, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Britiske historikere, Kategori:Britiske numismatikere, Kategori:Britiske professorer, Kategori:Disney Professor of Archaeology, Kategori:Engelske anglikanske prester, Kategori:Engelske arkeologer, Kategori:Engelske forfattere, Kategori:Fødsler 11. mars, Kildeløs, dødsdato og alder, end box, flagg, fødselsdato, s-aca, start box, succession box
 238. Ľuboš Micheľ - Autoritetsdata, Dommere i fotball-EM 2008, Dommere i fotball-VM 2006, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2004, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2008, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2002, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2006, Kategori:Dommere som har dømt Champions League-finalen, Kategori:Dommere som har dømt UEFA-cupfinalen, Kategori:Fødsler i 1965, Kategori:Personer fra regionen Presov, Kategori:Slovakiske fotballdommere, f, flagg, fødselsdato og alder
 239. Bill Clintons regjering - Autoritetsdata, Kategori:1990-årene i USA, Kategori:1993 i USA, Kategori:2000-årene i USA, Kategori:2001 i USA, Kategori:Etableringer i 1993, Kategori:Opphør i 2001, Kategori:Politikk i 1990-årene, Kategori:Politikk i 1993, Kategori:Politikk i 2000-årene, Kategori:Politikk i 2001, Kategori:USAs regjeringer, Kildeløs, Verv, norske regjeringer medlemsliste medlem, norske regjeringer medlemsliste topp, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, sluttboks, start boks
 240. VM i skiskyting 1990 - Autoritetsdata, Kategori:1990 i Finland, Kategori:1990 i Hviterussland, Kategori:Holmenkollen, Kategori:Minsk, Kategori:Norra Karelen, Kategori:Skiskyting i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1990, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, Kategori:Sportsarrangementer i Hviterussland, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Sovjetunionen, Kategori:VM i skiskyting, Kategori:VM i skiskyting i Norge, Medaljestatistikk, VM i skiskyting, flagg
 241. Slaget om Okinawa - == Eksterne lenker ==, Andre verdenskrig, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks slag, Kategori:1945 i Japan, Kategori:Amfibisk krigføring, Kategori:Japans historie, Kategori:Slag i Stillehavet under andre verdenskrig, Kategori:Slag med deltagelse av Australia, Kategori:Slag med deltagelse av Canada, Kategori:Slag med deltagelse av Japan, Kategori:Slag med deltagelse av New Zealand, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag med deltagelse av USA, flagg
 242. Sandvika stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Flytoget, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1872 i Norge, Kategori:Arne Henriksen, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Jernbanestasjoner i Bærum, Kategori:Jernbanestasjoner på Askerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1872, NSB-50, NSB-L1, NSB-L12, NSB-L13, NSB-R10, NSB-R11, Navboks , Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, commonscat
 243. Per Høybråten - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Fødsler i 1932, Kategori:KrF-politikere i Oslo, Kategori:KrFUs ledelse, Kategori:Norske veterinærer, Kategori:Personer fra Nesodden kommune, Kategori:Statssekretærer fra KrF, Kategori:Statssekretærer i Regjeringen Borten, Kategori:Statssekretærer i Regjeringen Korvald, Kategori:Stortingsrepresentanter 1973–1977, Kategori:Stortingsrepresentanter fra KrF, Kildeløs, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 244. Eiker Ski- & Ballklubb - Infoboks idrettslag, Kategori:1904 i Norge, Kategori:Fotballag etablert i 1904, Kategori:Fotballag etablert i 1927, Kategori:Fotballag i Buskerud, Kategori:Idrettslag etablert i 1904, Kategori:Idrettslag etablert i 1927, Kategori:Idrettslag i Buskerud, Kategori:Opphør i 1959, Kategori:Sport i Nedre Eiker, Kategori:Tidligere fotballag i Norge, Kategori:Tidligere idrettslag i Norge, Kategori:Tidligere skiklubber i Norge, Kategori:Øvre Eiker, Kildeløs, stubb
 245. Øyvind Svenning - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Byåsen Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for GIF Sundsvall, Kategori:Fotballspillere for Moss FK, Kategori:Fotballspillere for Randaberg IL, Kategori:Fotballspillere for Rosenborg BK, Kategori:Fotballspillere for Viking FK, Kategori:Fødsler i 1980, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Sverige, Kategori:Personer fra Åfjord kommune, fotballspillerstubb, fødselsdato og alder
 246. Vegard Hansen - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Bristol City FC, Kategori:Fotballspillere for FK Lofoten, Kategori:Fotballspillere for Hønefoss BK, Kategori:Fotballspillere for Kongsvinger IL Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for Mjøndalen IF, Kategori:Fotballspillere for Strømsgodset TF, Kategori:Fødsler i 1969, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballspillere i England, Mjøndalen Idrettsforening spillerstall, Portal, fødselsdato og alder
 247. Royal League 2004/2005 - Autoritetsdata, Kategori:2004 i Danmark, Kategori:2005 i Danmark, Kategori:Fotball i 2004, Kategori:Fotball i 2005, Kategori:Royal League, Kategori:Sport i Norge i 2004, Kategori:Sport i Norge i 2005, Kategori:Sport i Sverige i 2004, Kategori:Sport i Sverige i 2005, Royal League 2004/05 gruppe 1 tabell, Royal League 2004/05 gruppe 2 tabell, Royal League 2004/05 gruppe A tabell, Royal League 2004/05 gruppe B tabell, Royal League 2004/05 gruppe C tabell, flagg
 248. EM på skøyter 2005 - ==Eksterne lenker==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:2005 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2005, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 249. Den lange marsjen - Autoritetsdata, Kategori:1934 i Kina, Kategori:1935 i Kina, Kategori:1936 i Kina, Kategori:Den kinesiske borgerkrig, Kategori:Det kinesiske kommunistiske parti, Kategori:Folkets frigjøringshær, Kategori:Guizhous historie, Kategori:Jiangxis historie, Kategori:Konflikter i 1930-årene, Kategori:Konflikter i 1934, Kategori:Konflikter i 1935, Kategori:Konflikter i 1936, Kategori:Mao Zedong, Kategori:Shaanxis historie, Kategori:Sichuans historie, Kildeløs, trenger referanse
 250. Wolfram Freiherr von Richthofen - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1945, Kategori:Fødsler i 1895, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Personer fra Swidnica fylke, Kategori:Tyske flyvere, Kategori:Tyske flyveress, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, flagg, utdypende
 251. Høyhastighetslinjen Köln–Frankfurt - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Commons, Europavei, Filtergruppe, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell/medVisSkjul, JBS3, JBS4, JBS5, JBSkm, Jernbanestubb, Kategori:2002 i Tyskland, Kategori:Høyhastighetsbaner i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 2002, Kategori:Transportbyggverk i Hessen, Kategori:Transportbyggverk i Nordrhein-Westfalen, Kategori:Transportbyggverk i Rheinland-Pfalz, Vei-D
 252. Gustave-Joseph Deswazières - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1959, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1882, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Tourcoing, Kategori:Æreslegionen, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 253. Nils-Aslak Valkeapää - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 2001, Kategori:Finske forfattere, Kategori:Finske kunstnere, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Personer fra Lapplands län, Kategori:Personer fra Storfjord kommune, Kategori:Samer i Finland, Kategori:Samiske forfattere, Kategori:Samiske kunstnere, Kategori:Samiskspråklige forfattere, Kategori:Vinnere av Nordisk råds litteraturpris, Portal, Prisvinner, Sluttboks, Startboks
 254. Michel Debré - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Franske statsministere, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Medlemmer av det franske akademi, Kategori:Parti républicain, radical et radical-socialiste-politikere, Kategori:Personer fra Paris, Kategori:Rassemblement du peuple français-politikere, Kategori:Rassemblement pour la République-politikere, Kategori:Union démocratique et socialiste de la Résistance-politikere, Kildeløs, Verv, infoboks politiker, sluttboks, startboks
 255. Ingvild Sælid Gilhus - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys-oria, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske professorer i religionshistorie, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Personer tilknyttet bokserien Verdens hellige skrifter, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Æresdoktorer ved Københavns Universitet, bibsys, cristin
 256. Den spanske selvstendighetskrigen - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks Napoléon, Kategori:Frankrikes historie, Kategori:Konflikter i 1808, Kategori:Konflikter i 1814, Kategori:Kriger med deltagelse av Frankrike, Kategori:Kriger med deltagelse av Portugal, Kategori:Kriger med deltagelse av Spania, Kategori:Kriger med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Napoleonskrigene, Kategori:Spanias militærhistorie, Kategori:Uavhengighetskriger, Kildeløs, commonscat, flagg
 257. Mexicos narkotikakrig - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:2006 i Mexico, Kategori:2007 i Mexico, Kategori:2008 i Mexico, Kategori:2009 i Mexico, Kategori:2010 i Mexico, Kategori:2011 i Mexico, Kategori:2012 i Mexico, Kategori:Konflikter i 2006, Kategori:Konflikter i 2007, Kategori:Konflikter i 2008, Kategori:Konflikter i 2009, Kategori:Konflikter i 2010, Kategori:Konflikter i 2011, Kategori:Konflikter i 2012, Kategori:Organisert kriminalitet i Mexico, Kildeløs, flagg, pågående
 258. Olavi Alakulppi - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Finner fra andre verdenskrig, Kategori:Finske langrennsløpere, Kategori:Finske offiserer, Kategori:Fødsler i 1915, Kategori:Mannerheimkorset, Kategori:Personer fra Rovaniemi, Kategori:Personer fra USA av finsk opphav, Kategori:Verdensmestere i langrenn, Kildeløs, MedaljeBunn, MedaljeGull, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeTabellTopp, VM-vinnere på 4x10 km stafett, langrenn, flagg, infoboks biografi
 259. Såner stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Vestby, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1996, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Transport i Vestby, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, jernbanestubb, stasjonsinfo
 260. Petrus Josephus Zoetmulder - Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Universitetet i Leiden, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Indonesiske jesuitter, Kategori:Indonesiske katolske prester, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Indonesia, Kategori:Nederlandske jesuitter, Kategori:Nederlandske katolske prester, Kategori:Nederlandske lingvister, Kategori:Nederlandske misjonærer, Kategori:Personer fra byen Utrecht, Kildeløs, infoboks biografi
 261. Jack Lynch - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Medlemmer av det 13. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 14. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 15. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 16. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 17. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 18. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 19. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 20. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 21. Dáil, Kategori:Ministre i Republikken Irland, Kategori:Personer fra Cork, Kildeløs, politikerstubb
 262. Gjøvik stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Gjøvik, Kategori:Fredete byggverk i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Kulturminner i Gjøvik, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Samferdsel i Gjøvik, Kulturminne, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 263. EM på skøyter 1999 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1999 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1999, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY , STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 264. EM på skøyter 1995 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1995 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1995, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2, sort
 265. EM på skøyter 1992 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1992 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1992, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2, sort
 266. EM på skøyter 1990 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1990 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1990, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2, sort
 267. Arthur Balfour - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks politiker, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 1930, Kategori:Fellow of the British Academy, Kategori:Fødsler i 1848, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Personer fra East Lothian, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 268. Konstantin von Neurath - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1956, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Krigsforbrytere, Kategori:Personer fra Landkreis Ludwigsburg, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessen, Kategori:Tyske diplomater, Kategori:Tyske utenriksministre, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Kildeløs, Verv, byline, sluttboks, startboks
 269. Liste over vanlige infanterivåpen fra andre verdenskrig - Kategori:Militære lister, Kategori:Skytevåpen, Kategori:Våpen fra andre verdenskrig, Kildeløs, WWIIInfanterivåpenFinland, WWIIInfanterivåpenFrankrike, WWIIInfanterivåpenItalia, WWIIInfanterivåpenJapan, WWIIInfanterivåpenKina, WWIIInfanterivåpenNorge, WWIIInfanterivåpenStorb, WWIIInfanterivåpenSverige, WWIIInfanterivåpenTyskland, WWIIInfanterivåpenUSA, WWIIInfanterivåpenUSSR
 270. Glåmos stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Røros, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Kulturminner i Røros, Kategori:Samferdsel i Røros, Kulturminne, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 271. Concert for George (album) - Autoritetsdata, George Harrison, Infoboks musikk, Kategori:Anoushka Shankar-album, Kategori:Billy Preston-album, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Eric Clapton-album, Kategori:George Harrison-album, Kategori:Jeff Lynne-album, Kategori:Konsertalbum, Kategori:Musikkalbum fra 2003, Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Paul McCartney-album, Kategori:Ringo Starr-album, Kategori:Tom Petty-album, Kursiv tittel, rating
 272. Tøyen stasjon (T-bane) - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Fellestunnelen, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:Peer Qvam, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Tøyen, Kategori:Østensjøbanen, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 273. EM på skøyter 2002 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2002, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Tyskland, Kategori:Sport i Thüringen, Kategori:Sport i Tyskland i 2002, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 274. Interstate 95 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Interstate Highway, Kategori:Connecticut, Kategori:Delaware, Kategori:Georgia (USA), Kategori:Interstate Highways, Kategori:Maine, Kategori:Maryland, Kategori:Massachusetts, Kategori:New Hampshire, Kategori:Nord-Carolina, Kategori:Pennsylvania, Kategori:Rhode Island, Kategori:Sør-Carolina, Kategori:Transport i Florida, Kategori:Transport i New Jersey, Kategori:Transport i New York State, Kategori:Transport i Virginia, commonscat
 275. EM på skøyter 2004 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:2004 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2004, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 276. EM på skøyter 2003 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:2003 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2003, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 277. EM på skøyter 1998 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1998, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Sport i Finland i 1998, Kategori:Sport i Helsingfors, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 278. EM på skøyter 1997 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1997 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Friesland (Nederland), Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1997, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 279. Elsfjord stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1941 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Vefsn, Kategori:Elsfjord, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1941, Kategori:Transport i Vefsn, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 280. Sprint-VM på skøyter 1975 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1975 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1975, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i Göteborg, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 281. Heidelberger Platz stasjon - Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1883 i Tyskland, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 282. Høyhastighetslinjen Hannover–Würzburg - Autoritetsdata, BS, BSi, Byline, Commonscat, Europavei, Filtergruppe, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell/medVisSkjul, JBS2, JBS3, JBS4, JBS5, Jernbanestubb, Kategori:1991 i Tyskland, Kategori:Høyhastighetsbaner i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1991, Kategori:Transportbyggverk i Bayern, Kategori:Transportbyggverk i Hessen, Kategori:Transportbyggverk i Niedersachsen, Kildeløs, Vei-D
 283. Francisco Fernández de Capillas - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1648, Kategori:Fødsler i 1607, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1500 til 1644, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra provinsen Palencia, Kategori:Protosinologer, Kategori:Spanske dominikanere, Kategori:Spanske katolske prester, Kategori:Spanske misjonærer, Kategori:Spanske sinologer, Kildeløs
 284. Fokstua stasjon - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Byggverk i Dovre, Kategori:Erik Glosimodt, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, Kategori:Kulturminner i Dovre, Kategori:Samferdsel i Dovre, Kulturminne, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 285. Alan Suddick - 0, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 2009, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Barrow AFC, Kategori:Fotballspillere for Blackpool FC, Kategori:Fotballspillere for Bury FC, Kategori:Fotballspillere for Newcastle United FC, Kategori:Fotballspillere for Southport FC, Kategori:Fotballspillere for Stoke City FC, Kategori:Fødsler i 1944, Kategori:Personer fra County Durham i Durham, Kildeløs, fotballstubb
 286. Sachsen-Altenburg - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:De ernestinske hertugdømmer, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1602, Kategori:Stater og territorier etablert i 1826, Kategori:Stater og territorier etablert i 1918, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1672, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1920, Stater innen det tyske rike, historiestubb, kortnavn
 287. Playback - Autoritetsdata, Infoboks film, Infoboks musikk, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1995, Kategori:Musikkalbum fra 1995, Kategori:Musikkalbum produsert av Denny Cordell, Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Musikkalbum produsert av Mike Campbell, Kategori:Musikkalbum produsert av Tom Petty, Kategori:Musikkvideoer og DVD-er, Kategori:Samlealbum, Kategori:Tom Petty-album, Rating, TPHeartbreakers, kursiv tittel
 288. Arna gamle stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, JBV Network statement, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Arna, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Opphør i 1963, Kategori:Stasjoner på museumsjernbaner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 289. Akin Duzakin - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Flagg, Infoboks biografi, Kategori:Barnebokforfattere, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Nordmenn født i Tyrkia, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Personer fra Gaziantep, Kategori:Tyrkiske illustratører, Kategori:Tyrkiske tegnere, Kategori:Vinnere av Brageprisen, Kategori:Vinnere av bokkunstprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Prisvinner, fødselsdato og alder, sluttboks, startboks
 290. Sprint-VM på skøyter 1977 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1977 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1977, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Noord-Holland, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 291. Paulin-Joseph-Justin Albouy - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1957, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1880, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Aveyron, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 292. Olaus Michael Schmidt - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1851, Kategori:Fødsler i 1784, Kategori:Medlemmer av Statsrådsavdelingen i Stockholm, Kategori:Norske dommere, Kategori:Norske finansministre, Kategori:Norske høyesterettsdommere, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske statsråder 1814–1884, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1827–1829, Kategori:Stortingsrepresentanter for Kristiansand, Kildeløs
 293. EM på skøyter 1946, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1946, Kategori:Midtbyen (Trondheim), Kategori:Sport i Norge i 1946, Kategori:Sport i Trondheim, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 294. Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok - Infoboks forskningstidsskrift, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Freds- og konfliktforskning, Kategori:Musikk i 1997, Kategori:Musikkvitenskap, Kategori:Nivå 2-tidsskrifter, Kategori:Nordiske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Norske pedagogiske tidsskrifter, Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Publikasjoner etablert i 1997, Kategori:Vitenskap i 1997, bibsys-oria/issn
 295. Laura Chiper - 0, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Eurohandball, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1989, Kategori:Rumenske håndballspillere, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2014 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2013 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2015 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-EM 2014 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-VM 2013 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-VM 2015 for kvinner, flagg, fødselsdato og alder
 296. Knut Nærum - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks kunstner, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Norske TV-personligheter, Kategori:Norske avistegnere, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske dramatikere, Kategori:Norske humorister, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske karikaturtegnere, Kategori:Norske komikere, Kategori:Norske tegneserieskapere, Kategori:Rødt-politikere, Kategori:Undergrunnstegnere, SNL, fødselsdato og alder, tr, wikiquote
 297. EM på skøyter 1987, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1987, Kategori:Sport i Norge i 1987, Kategori:Sport i Trondheim, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, Kategori:Østbyen (Trondheim), STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 298. EM på skøyter 1980, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1980, Kategori:Sport i Norge i 1980, Kategori:Sport i Trondheim, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, Kategori:Østbyen (Trondheim), STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 299. August Christian Manthey - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1880, Kategori:Fylkesmenn i Hedmark, Kategori:Fødsler i 1811, Kategori:Medlemmer av Statsrådsavdelingen i Stockholm, Kategori:Norske amtmenn, Kategori:Norske finansministre, Kategori:Norske forsvarsministre, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske revisjonsministre, Kategori:Norske statsråder 1814–1884, Kategori:Personer fra Rakkestad kommune, PolSys
 300. Sprint-VM på skøyter 1976 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1976 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1976, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Tyskland, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 301. EM på skøyter 2001 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2001, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Italia, Kategori:Provinsen Trento, Kategori:Sport i Italia i 2001, Kategori:Sportsarrangementer i Italia, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 302. Carl Martin Ellingsen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1926, Kategori:Fødsler i 1848, Kategori:Norske forretningsfolk, Kategori:Ordførere i Hadsel, Kategori:Stortingsrepresentanter 1886–1888, Kategori:Stortingsrepresentanter 1889–1891, Kategori:Stortingsrepresentanter 1895–1897, Kategori:Stortingsrepresentanter 1907–1909, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Nordland, biografistubb
 303. Sun Laimiao - Autoritetsdata, Håndballstubb, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Håndballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Håndballspillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Kinesiske håndballspillere, Kategori:Personer fra Chuzhou, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for kvinner, Kinas lag under Håndball-VM 2011 for kvinner, flagg, fødselsdato og alder
 304. Knut Ytre-Arne - == Kilder ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1968, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Lokalpolitikere i Fana, Kategori:Personer fra Osterøy kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1950–1953, Kategori:Stortingsrepresentanter 1954–1957, Kategori:Stortingsrepresentanter 1958–1961, Kategori:Stortingsrepresentanter 1961–1965, Kategori:Stortingsrepresentanter for Hordaland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-politikere i Hordaland
 305. Karl II av England - Autoritetsdata, Commons, High Stewards of Scotland, Infoboks monark , Kategori:Dødsfall i 1685, Kategori:Engelske monarker, Kategori:Fødsler i 1630, Kategori:Hertuger av Rothesay, Kategori:Hertuger og hertuginner av Cornwall, Kategori:High Stewards of Scotland, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Stuart, Kategori:Personer fra London, Kildeløs, Konge av Skottland, Sluttboks, Stamtavle, Startboks, Verv, britiskbiografistubb, dødsdato og alder
 306. Bergseng stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1884 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1988, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1884, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 307. Wilhelm Ritter von Thoma - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1948, Kategori:Fødsler i 1891, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Personer fra Landkreis Dachau, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, flagg
 308. Sprint-VM på skøyter 1981 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1981 i Frankrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1981, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Frankrike, Kategori:Sportsarrangementer i Frankrike, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 309. John R. Hodge - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Air Medal, Kategori:Army Distinguished Service Medal, Kategori:Dødsfall i 1963, Kategori:Fødsler i 1893, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Legion of Merit, Kategori:Personer fra Koreakrigen, Kategori:Personer fra Pope County i Illinois, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, Kategori:Personer fra USA under første verdenskrig, Kategori:Purple Heart, Kildeløs, flagg, utdypende
 310. Lars Walløe - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1938, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske biologiprofessorer, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Palmes académiques (Frankrike), Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:St. Olavs Orden, bibsys, cristin, infoboks biografi
 311. Kari Nordheim-Larsen - Autoritetsdata, Kategori:Ap-politikere i Telemark, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Fylkesmenn i Telemark, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Norske barne- og familieministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Norske utviklingsministre, Kategori:Personer fra Hol kommune, Kategori:Rådmenn, Kategori:Statsråder i Regjeringen Brundtland III, Kategori:Statsråder i Regjeringen Jagland, Kildeløs, Norges bistandsministre, infoboks biografi
 312. Jessnes stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1988, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 313. Gospel Oak stasjon - Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1860 i England, Kategori:1888 i England, Kategori:1939 i England, Kategori:1980 i England, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1860, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1888, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1939, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1980, Kategori:Stasjoner på Gospel Oak–Barking-linjen, Kategori:Stasjoner på North London-linjen, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start
 314. Den sovjetiske vestoffensiven (1918–1919) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1910-årene i Polen, Kategori:1918 i Russland, Kategori:1919 i Russland, Kategori:Den russiske borgerkrigen, Kategori:Estlands historie, Kategori:Hviterusslands historie, Kategori:Konflikter i 1918, Kategori:Konflikter i 1919, Kategori:Latvias historie, Kategori:Litauens historie, Kategori:Polens historie, Kategori:Ukrainas historie, Kildeløs, flagg
 315. Sigmund Grønmo - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Byline, Cristin, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske sosiologiprofessorer, Kategori:Personer fra Sømna kommune, Kategori:Personer tilknyttet Institutt for samfunnsforskning, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Bergen, UiB, Verv, slutt boks, start boks
 316. Hafslund holdeplass - ==Eksterne lenker==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1926 i Norge, Kategori:Jernbane i Sarpsborg, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2002, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1926, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 317. Egil Myklebust - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Ledere for Næringslivets Hovedorganisasjon, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske konsernsjefer, Kategori:Personer fra Kvinnherad kommune, Kategori:Personer tilknyttet Norsk Hydro, Kategori:Personer tilknyttet Norske Skog, Kategori:Personer tilknyttet SAS Group, Kildeløs, Verv, flagg, fødselsdato og alder, sluttboks, startboks
 318. Haga stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Nes (Akershus), Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Heinrich Ernst Schirmer, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862 i Norge, Kategori:Transport i Nes i Akershus, Kategori:Wilhelm von Hanno, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 319. Dominique Parrenin - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1741, Kategori:Franske anatomer, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske kartografer, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske lingvister, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske oversettere, Kategori:Franske sinologer, Kategori:Fødsler i 1665, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra departementet Doubs, Kategori:Protosinologer, Kildeløs
 320. Bryn stasjon - == Eksterne lenker ==, == Litteratur ==, Autoritetsdata, Bryn-Kværner, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1858 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1858, Kategori:Kulturminner i Oslo, Kategori:Skjøter i Monopol (norsk utgave), Kulturminne, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 321. Werner von Blomberg - Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Personer fra Stargard fylke, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske forsvarsministre, Kategori:Tyske føderale ministre, Kategori:Tyske offiserer, Mal:Sjef for Tysklands generalstab, Verv, byline, flagg, slutt boks, start boks
 322. Stanislas-François Jarlin - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Sète, Kategori:Personer fra bokseropprøret, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 323. Sprint-VM på skøyter 1978 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1978 i USA, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1978, Kategori:Hurtigløp på skøyter i USA, Kategori:Internasjonale mesterskap i USA, Kategori:Sport i New York, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 324. Wilhelm von Tangen Hansteen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1980, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Generalkrigskommissær, Kategori:Norsk militært personell under andre verdenskrig, Kategori:Norske generaler, Kategori:Norske jurister, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Personer begravet på Vestre gravlund, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Sverdordenen, Kategori:Æreslegionen, Norges forsvarssjefer, byline, kildeløs
 325. Otto Gregussen - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Norske bedriftsledere, Kategori:Norske fiskeriministre, Kategori:Norske foreningspersoner, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Bodø kommune, Kategori:Politiske rådgivere fra Arbeiderpartiet, Kategori:Statsråder i Regjeringen Stoltenberg I, Kategori:Statssekretærer fra Ap, Kildeløs, Norges fiskeri- og kystministre, fødselsdato og alder
 326. Forskjeller mellom romanen og filmatiseringene av Charlie og sjokoladefabrikken - Kategori:Barnefilmer, Kategori:Britiske filmkomedier, Kategori:Eventyrfilmer, Kategori:Filmer basert på bøker, Kategori:Filmer fra 1971, Kategori:Filmer fra 2005, Kategori:Filmer regissert av Tim Burton, Kategori:Filmkomedier fra USA, Kategori:Nyinnspillinger av filmer, Kategori:Roald Dahl, editnote , kildeløs
 327. Floribert N'Galula - Autoritetsdata, Kategori:Belgiske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for D.C. United, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Oud-Heverlee Leuven, Kategori:Fotballspillere for RSC Anderlecht, Kategori:Fotballspillere for Randers FC, Kategori:Fotballspillere for Sparta Rottedam, Kategori:Fotballspillere for Turun Palloseura, Kategori:Fødsler i 1987, Kategori:Personer fra Kinshasa, flagg, kildeløs
 328. Den transkaukasiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk - Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:Armenias historie, Kategori:Aserbajdsjans historie, Kategori:Georgias historie, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1922, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1936, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 329. Arthur Allman - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1956, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Millwall FC, Kategori:Fotballspillere for Shrewsbury Town FC, Kategori:Fotballspillere for Stoke City FC, Kategori:Fotballspillere for Swansea City AFC, Kategori:Fotballspillere for Wolverhampton Wanderers FC, Kategori:Fødsler i 1890, Kategori:Personer fra Stoke-on-Trent, Kildeløs, infoboks biografi
 330. Anders Østli - 0, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Fredrikstad FK, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for Moss FK, Kategori:Fotballspillere for SønderjyskE, Kategori:Fotballspillere for Vestsjælland, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Danmark, Kategori:Personer fra Fredrikstad kommune, Lillestrøm SK, fødselsdato og alder
 331. EM i fotball 2000 - Autoritetsdata, EM i fotball, Fotball-EM 2000 gruppe A tabell, Fotball-EM 2000 gruppe B tabell, Fotball-EM 2000 gruppe C tabell, Fotball-EM 2000 gruppe D tabell, Fotballkvartfinaler, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:2000 i Nederland, Kategori:EM i fotball 2000, Kategori:Fotball i Belgia, Kategori:Fotballturneringer i Nederland, Kategori:Internasjonale mesterskap i Belgia, Kategori:Sport i Belgia i 2000, Kildeløs, f, fb, flagg, utdypende
 332. Fagerhaug stasjon - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Byggverk i Oppdal, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jens Flor, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, Kategori:Transport i Oppdal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 333. Eikonrød stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1916 i Norge, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1973, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1916, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Skien, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 334. Anton Christian Bang - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1913, Kategori:Fødsler i 1840, Kategori:Høyre-statsråder, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske lutherske biskoper, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Norske statsråder 1884–1905, Kategori:Norske undervisningsministre, Kategori:Personer fra Dønna kommune, Kategori:St. Olavs Orden, NBL, Verv, byline, slutt boks, start boks, wikikilden forfatter
 335. Sør-Koreas kvinnelandslag i håndball - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks fotballandslag, Kategori:Håndball i Sør-Korea, Kategori:Kvinnelandslag i håndball, Kategori:Olympiske mestere for Sør-Korea, Kategori:Sørkoreanske landslag, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv , MedaljeTabellTopp, Portal, Sør-Koreas lag under Håndball-VM 2011 for kvinner, Sørkoreanske landslag
 336. EM på skøyter 2000 - Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for damer, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2000, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 2000, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, Kildeløs, Medaljetabell, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 337. Willy Brandts første regjering - Autoritetsdata, Kategori:1969 i Tyskland, Kategori:1972 i Tyskland, Kategori:Etableringer i 1969, Kategori:Opphør i 1972, Kategori:Politikk i 1969, Kategori:Politikk i 1970-årene, Kategori:Politikk i 1972, Kategori:Tyske regjeringer, Tysklands regjeringer, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 338. Skarnes stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Sør-Odal, Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Heinrich Ernst Schirmer, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862 i Norge, Kategori:Samferdsel i Sør-Odal, Kategori:Wilhelm von Hanno, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 339. Reinsvoll stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1901 i Norge, Kategori:Byggverk i Vestre Toten, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Skreiabanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1901, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Samferdsel i Vestre Toten, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 340. Pieksämäki-Joensuu-banen - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell, JBS3, Kategori:1914 i Finland, Kategori:Byggverk i Norra Karelen, Kategori:Byggverk i Norra Savolax, Kategori:Byggverk i Södra Savolax, Kategori:Jernbanestrekninger i Finland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1914, Kategori:Transport i Norra Karelen, Kategori:Transport i Norra Savolax, Kategori:Transport i Södra Savolax, byline, commonscat, flagg, stubb
 341. Moss stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, JBV Network statement, Kategori:Byggverk i Moss, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Havneterminaler i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Moss, NSB-L21, NSB-R20, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 342. Den finske fortsettelseskrigen - Andre verdenskrig, Autoritetsdata, Infoboks slag , Kategori:1940-årene i Sovjetunionen, Kategori:1941 i Finland, Kategori:1942 i Finland, Kategori:1943 i Finland, Kategori:1944 i Finland, Kategori:Finland under andre verdenskrig, Kategori:Konflikter i 1941, Kategori:Konflikter i 1942, Kategori:Konflikter i 1943, Kategori:Konflikter i 1944, Kategori:Sovjetunionen under andre verdenskrig, Kildeløs, flagg, Østfronten
 343. Aurorauniversitetet i Shanghai - Autoritetsdata, Kategori:1903 i Asia, Kategori:Huangpu, Kategori:Jesuittordenen, Kategori:Katolske utdanningsinstitusjoner, Kategori:Kinesisk kirkehistorie, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1799 til 1911, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1911 til 1949, Kategori:Luwan, Kategori:Universiteter i Shanghai, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1903, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 1952, Kildeløs
 344. Lothar de Maizière - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Formenn for Ministerrådet i DDR, Infoboks biografi, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:CDU-politikere, Kategori:DDR-politikere, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Personer fra Nordhausen, Kategori:Tyske føderale ministre, Kategori:Tyske ministre for særlige oppgaver, Kategori:Tyskere fra den kalde krigen, Tysklands ministre for særlige oppgaver, Vervettår, byline, commonscat, sluttboks, startboks
 345. George Swindin - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller , Kategori:Arsenal-trenere, Kategori:Cardiff-trenere, Kategori:Dødsfall i 2005, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Arsenal FC, Kategori:Fotballspillere for Bradford City AFC, Kategori:Fotballspillere for Peterborough United FC, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Norwich-trenere, Kategori:Personer fra Doncaster, Kategori:Peterborough-trenere, Kildeløs
 346. Den russisk-tyrkiske krig (1828–1829) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1828 i Russland, Kategori:1829 i Russland, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1828, Kategori:Konflikter i 1829, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Kriger med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Tyrkias historie, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, flagg
 347. Ove Christian Owe (farmasøyt og politiker) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1871, Kategori:Norske frimurere, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Ordførere i Bodø, Kategori:Personer fra Holmestrand kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1919–1921, Kategori:Stortingsrepresentanter for Nordland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Frisinnede Venstre, Verv, kildeløs, sluttboks, startboks
 348. Kjølv Egeland - -, Autoritetsdata, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1918, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske litteraturhistorikere og litteraturkritikere, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Norske undervisningsministre, Kategori:Personer fra Haugesund kommune, Kategori:Statsråder i Regjeringen Nordli, Kildeløs, Norges kirke- og undervisningsministre etter 1945
 349. François-Ferdinand Tagliabue - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1890, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1822, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Aisne, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 350. Europavei 28 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Hviterussland, Kategori:Veier i Litauen, Kategori:Veier i Polen, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BY, vei-D, vei-LT, vei-PL, vei-RUS, veibilde
 351. August II av Polen - Autoritetsdata, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1733, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1670, Kategori:Huset Wettin, Kategori:Ordenen av det gyldne skinn, Kategori:Personer fra Dresden, Kategori:Personer fra den store nordiske krig, Kategori:Personer fra den store tyrkiske krig, Kategori:Polske monarker, Kategori:Regenter av Sachsen, Kategori:Storhertuger av Litauen, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 352. Strathclyde Police - Britisk politi, Infoboks_britisk_politi, Kategori:Argyll and Bute, Kategori:Britiske politistyrker, Kategori:City of Glasgow, Kategori:East Ayrshire, Kategori:East Dunbartonshire, Kategori:East Renfrewshire, Kategori:Etableringer i 1975, Kategori:Inverclyde, Kategori:North Ayrshire, Kategori:North Lanarkshire, Kategori:Opphør i 2013, Kategori:Renfrewshire, Kategori:South Ayrshire, Kategori:South Lanarkshire, Kategori:West Dunbartonshire
 353. Sprint-VM på skøyter 1972 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1972 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Eskilstuna kommune, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1972, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sprint-VM på skøyter, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 354. Ray Wood - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Barnsley FC, Kategori:Fotballspillere for Bradford City AFC, Kategori:Fotballspillere for Darlington FC, Kategori:Fotballspillere for Huddersfield Town FC, Kategori:Fotballspillere for Los Angeles Wolves, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fødsler i 1931, Kategori:Personer fra South Tyneside, f
 355. James Callaghan - Autoritetsdata, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 2005, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Labour Party (Storbritannia), Kategori:Personer fra Portsmouth, Kategori:Sosialdemokratiske ledere, Kildeløs, Verv, britiskbiografistubb, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 356. Bjørgeseter stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Lunner, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2006, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Transport i Lunner, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 357. Trevor Morley - Autoritetsdata, Kategori:Ekspertkommentatorer (sport), Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Manchester City FC, Kategori:Fotballspillere for Northampton Town FC, Kategori:Fotballspillere for Reading FC, Kategori:Fotballspillere for SK Brann, Kategori:Fotballspillere for Sogndal Fotball, Kategori:Fotballspillere for West Ham United FC, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Personer fra Nottingham, flagg, fotballspillerstubb
 358. Skjeberg stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbane i Sarpsborg, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1983, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, jernbanestubb, stasjonsinfo
 359. Joseph Dalton Hooker - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Britiske botanikere, Kategori:Britiske oppdagere, Kategori:Dødsfall i 1911, Kategori:Fødsler i 1817, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Halesworth, Kategori:Presidenter i Royal Society, Portal, infoboks biografi
 360. Holstad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1897 i Norge, Kategori:1994 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1994, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1897, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Transport i Ås, Mangler bilder, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, jernbanestubb, stasjonsinfo
 361. Aspedammen stasjon - == Kilder ==, ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1983 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Halden, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1983, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, stasjonsinfo
 362. Waldemar de Brito - Autoritetsdata, Kategori:Brasilianske fotballspillere, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Fotballspillere for Botafogo de Futebol e Regatas, Kategori:Fotballspillere for CA San Lorenzo de Almagro, Kategori:Fotballspillere for Clube de Regatas do Flamengo, Kategori:Fotballspillere for SE Palmeiras, Kategori:Fotballspillere for São Paulo FC, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Personer fra São Paulo, Kategori:Spillere i Fotball-VM 1934, f
 363. Stig Arild Råket - Autoritetsdata, Fotballspillerstubb, Kategori:Fotballspillere for Clausenengen FK, Kategori:Fotballspillere for FK Bodø/Glimt, Kategori:Fotballspillere for Kristiansund BK, Kategori:Fotballspillere for Kristiansund FK, Kategori:Fotballspillere for Molde FK, Kategori:Fødsler i 1978, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Personer fra Kristiansund kommune, fødselsdato og alder, infoboks lagspiller
 364. Johan Ludwig Mowinckels første regjering - Kategori:1920-årene i Norge, Kategori:Etableringer i 1924, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1926, Kategori:Politikk i 1924, Kategori:Politikk i 1925, Kategori:Politikk i 1926, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 365. Grønland stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Fellestunnelen, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Grønland (Oslo), Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:Peer Qvam, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 366. Europavei 22 (Sverige) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Avgift, Bro, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Blekinge län, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Kalmar län, Kategori:Skåne län, Kategori:Östergötlands län, Lufthavn, Motortrafikkvei-S-slutt, Motortrafikkvei-S-start, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, VL-län, bro, commonscat, europavei, ferge, lufthavn, standardbilde, svenske riksveier, vei-S, veibilde, veikryss-flerfeltsvei
 367. Storfyrstedømmet Moskva - ==Eksterne lenker==, Infoboks tidligere land2, Kategori:1200-tallet i Russland, Kategori:1300-tallet i Russland, Kategori:1400-tallet i Russland, Kategori:1500-tallet i Russland, Kategori:Moskva, Kategori:Russlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1263, Kategori:Stater og territorier etablert i 1283, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1547, Russlands historie, common_name, commonscat, kortnavn
 368. Rathaus Steglitz stasjon - Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1839 i Europa, Kategori:1974 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1839, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 369. Manuel Dias (1574–1659) - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1659, Kategori:Fødsler i 1574, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Castelo Branco, Kategori:Portugisiske astronomer, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs, Portal
 370. Frederic Thesiger, 1. vicomte Chelmsford - Autoritetsdata, Kategori:Britiske baroner og baronesser, Kategori:Britiske politikere, Kategori:Britiske vicomter og vicomtesser, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Fødsler i 1868, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra London, Kategori:Visekonger av India, Kildeløs, Verv, Vervettår, slutt boks, start boks
 371. Dombås stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1913 i Norge, Kategori:Byggverk i Dovre, Kategori:Dombås, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Raumabanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Samferdsel i Dovre, NSB-21, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 372. Den store retretten - Autoritetsdata, Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kategori:1915 i Russland, Kategori:Galicia (Sentral-Europa), Kategori:Konflikter i 1915, Kategori:Slag i Polen, Kategori:Slag i Ukraina, Kategori:Slag med deltagelse av Russland, Kategori:Slag med deltagelse av Tyskland, Kategori:Slag med deltagelse av Østerrike, Kategori:Slag under første verdenskrig (Østfronten), Kildeløs, flagg, portal, Østfronten (første verdenskrig)
 373. Auli holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1974 i Norge, Kategori:Byggverk i Nes (Akershus), Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:Transport i Nes i Akershus, NSB-460, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 374. Willy Brandts andre regjering - Autoritetsdata, Kategori:1972 i Tyskland, Kategori:1974 i Tyskland, Kategori:Etableringer i 1972, Kategori:Opphør i 1974, Kategori:Politikk i 1970-årene, Kategori:Politikk i 1972, Kategori:Politikk i 1974, Kategori:Tyske regjeringer, Tysklands regjeringer, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 375. Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1893 i Tyskland, Kategori:1994 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1994, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, slutt boks, t-banestubb
 376. Austin Stack - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1929, Kategori:Fødsler i 1879, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av IRA 1923-1969, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 3. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 5. Dáil, Kategori:Personer fra County Kerry, Kategori:Personer fra den irske borgerkrig, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret, Kildeløs
 377. Alfred av Sachsen-Coburg-Gotha - Autoritetsdata, Britiske prinser, Kategori:Britiske prinser, Kategori:Dødsfall i 1900, Kategori:Fødsler i 1844, Kategori:Huset Sachsen-Coburg-Gotha, Kategori:Kongelige briter, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra Windsor, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Kategori:Tyske forbundsfyrster, Kildeløs, Verv, ahnentafel bottom, ahnentafel top, ahnentafel-compact5, commonscat, slutt boks, start boks
 378. Thomas Blamey - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Australske offiserer, Kategori:Croix de Guerre (Frankrike), Kategori:Distinguished Service Cross, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1951, Kategori:Fødsler i 1884, Kategori:Knights Bachelor, Kategori:Military Cross, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra New South Wales, dødsdato og alder, flag, fødselsdato, språkvask, tr
 379. Telneset stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1878 i Norge, Kategori:Byggverk i Tynset, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878, Kategori:Samferdsel i Tynset, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 380. Stanley Jaki - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Benediktinere, Kategori:Dødsfall i 2009, Kategori:Filosofer, Kategori:Filosofer fra USA, Kategori:Fysikere fra USA, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Katolske prester, Kategori:Katolske prester fra USA, Kategori:Medlemmer av katolske ordener, Kategori:Medlemmer av katolske ordener fra USA, Kategori:Personer fra Györ, Kategori:Ungarske forfattere, Kategori:Ungarske fysikere, Kategori:Ungarske teologer
 381. Samuel Beckett - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Anglo-irer, Kategori:Croix de Guerre (Frankrike), Kategori:Dødsfall i 1989, Kategori:Engelskspråklige forfattere, Kategori:Franskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Irske dramatikere, Kategori:Irske forfattere, Kategori:Irske nobelprisvinnere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Dublin, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, nobelpristaker
 382. Ferdinand av Braunschweig - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1792, Kategori:Fødsler i 1721, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Kongefamilier, Kategori:Medlemmer av Illuminati, Kategori:Personer fra Landkreis Wolfenbüttel, Kategori:Personer fra den østerrikske arvefølgekrigen, Kategori:Personer fra syvårskrigen, Kategori:Prøyssiske kongelige, Kategori:Tyske frimurere, Kildeløs, biografistubb
 383. Chien-Shiung Wu - Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Dødsfall i 1997, Kategori:Fysikere fra USA, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Kinesiske fysikere, Kategori:Kvinnenes æresgalleri i USA, Kategori:Personer fra Shanghai, Kategori:Personer fra USA av kinesisk opphav, Kategori:Personer tilknyttet Manhattanprosjektet, Kategori:Wolfprisen i fysikk, Kildeløs, Manhattanprosjektet, Wolfprisen i fysikk, dødsdato og alder, fødselsdato, nowrap, stubb
 384. Cathal Brugha - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1922, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Medlemmer av IRA 1917-1922, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 3. Dáil, Kategori:Ministre i Republikken Irland, Kategori:Personer fra Dublin, Kategori:Personer fra den irske borgerkrig, Kategori:Personer fra den irske uavhengighetskrig, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret, Kildeløs, infoboks biografi
 385. Upsete holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Aurland, Kategori:Jernbanestasjoner i Sogn og Fjordane, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908 i Norge, Kategori:Samferdsel i Aurland, NSB-41, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, sognogfjordanestubb
 386. Prestebakke stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbane i Halden, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Kulturminner i Halden, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kulturminne, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, jernbanestubb, stasjonsinfo
 387. Ludvig XIV av Frankrike - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Dødsfall i 1715, Kategori:Franske monarker, Kategori:Fødsler i 1638, Kategori:Huset Bourbon, Kategori:Personer fra Paris, Kategori:Personer fra Saint-Germain-en-Laye, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kategori:Personer fra niårskrigen, Kildeløs, commons, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks, verv
 388. Herefoss stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Byggverk i Birkenes, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Samferdsel i Birkenes, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 389. Høyhastighetslinjen Nürnberg–Ingolstadt–München - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BS, Byline, Commons, Europavei, Filtergruppe, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell/medVisSkjul, JBS2, JBS3, JBS4, JBSkm, Jernbanestubb, Kategori:2006 i Tyskland, Kategori:Høyhastighetsbaner i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 2006, Kategori:Transportbyggverk i Bayern, S-ikon/München, Vei-D
 390. Alfons Johan Johansen - == Kilder ==, Autoritetsdata, Kategori:Ap-ordførere i Troms, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1891, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Ordførere i Sandtorg, Kategori:Personer fra Lødingen kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1934–1936, Kategori:Stortingsrepresentanter 1937–1945, Kategori:Stortingsrepresentanter for Troms, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Ap
 391. Wollert Konows regjering - Kategori:1910 i Norge, Kategori:1911 i Norge, Kategori:1912 i Norge, Kategori:Etableringer i 1910, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1912, Kategori:Politikk i 1910, Kategori:Politikk i 1910-årene, Kategori:Politikk i 1912, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 392. Sprint-VM på skøyter 1974 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1974 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1974, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Østerrike, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:Sprint-VM på skøyter, MedaljevinnerTabell1, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 393. Sprint-VM på skøyter 1971 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1971 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1971, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Tyskland, Kategori:Sport i Bayern, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:Sprint-VM på skøyter, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 394. Rune Ertsås - Alta Idrettsforening spillerstall, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Alta IF, Kategori:Fotballspillere for Molde FK, Kategori:Fotballspillere for Sandefjord Fotball, Kategori:Fotballspillere for Steinkjer FK, Kategori:Fotballspillere for Vejle BK, Kategori:Fødsler i 1987, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Danmark, Kategori:Personer fra Steinkjer kommune, fødselsdato og alder
 395. Johan Martin Mjøen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1966, Kategori:Fødsler i 1883, Kategori:Ordførere i Alta, Kategori:Personer fra Alta kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1925–1927, Kategori:Stortingsrepresentanter 1928–1930, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Finnmark, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Finnmark, Kildeløs, Stortingsrep 1925–1927
 396. Steinsrud stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Byggverk i Stange, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1983, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Stange, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 397. Selma Lagerlöf - Autoritetsdata, Kategori:Antroposofer, Kategori:Dødsfall i 1940, Kategori:Fødsler i 1858, Kategori:Medlemmer av Svenska Akademien, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Pasifister, Kategori:Personer fra Sunne kommun, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske nobelprisvinnere, Kategori:Svenske novellister, Nobelprisvinnere i litteratur 1901-1925, Portal, Verv, infoboks forfatter, nobelpristaker , sluttboks, startboks
 398. Sachsen-Weimar-Eisenach - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:De ernestinske hertugdømmer, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1809, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1920, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike
 399. Karl IV - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks person med verv, Kategori:Dødsfall i 1872, Kategori:Fødsler i 1826, Kategori:Huset Bernadotte, Kategori:Norske frimurere, Kategori:Norske monarker, Kategori:Ordenen av det gyldne skinn, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:Svenske monarker, Norges statsministre til 1873, Norske stormestre, Verv to til to, byline, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, historiestubb, sluttboks, stamtavle, startboks
 400. Idrettsklubben Start i 2014 - 3. divisjon 2014 avdeling 5 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2014, Kategori:Tippeligaen 2014, NFFkamp, Sorter, Sorterbart navn, Tippeligaen 2014, Tippeligaen 2014 tabell, fk, ikkerød, nowrap, nowrap , resultatfarge, sorter, sorterbart navn, sts
 401. Grorud jernbanestasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1854 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1854, Kategori:Skjøter i Monopol (norsk utgave), NSB-400, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 402. Arneberg stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1893 i Norge, Kategori:Byggverk i Åsnes, Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Åsnes, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 403. Oppegård stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Oppegård, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Oppegård, Mangler bilder, NSB-L2, NSB-L2x, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 404. EM på skøyter 1985, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1985 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Eskilstuna kommune, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1985, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 405. Charles Burney - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, DNB-Portal, IMSLP, Kategori:Britiske organister, Kategori:Dødsfall i 1814, Kategori:Engelske komponister, Kategori:Fødsler i 1726, Kategori:Klassisistiske komponister, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Musikkhistorikere, Kategori:Operakomponister, Kategori:Personer fra Shrewsbury, Wikisource, Wikisource-de, ikkerød, infoboks biografi, multicol, multicol-break, multicol-end
 406. Anders Ryssdal (politiker) - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler 29. desember, Kategori:Fødsler i 1953, Kategori:Journalister i norske lokalaviser, Kategori:Norske pedagoger, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Ordførere i Gloppen, Kategori:Personer fra Gloppen kommune, Kategori:Sp-ordførere i Sogn og Fjordane, Kildeløs, Nåværende ordførere i Sogn og Fjordane, Verv, flagg, fødselsdato og alder, sluttboks, start boks
 407. Polen-Litauen - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:1569 i Europa, Kategori:1795 i Europa, Kategori:Avskaffede monarkier, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Hviterusslands historie, Kategori:Litauens historie, Kategori:Polens historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1569, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1795, Kategori:Ukrainas historie, Kildeløs, Viktig stubb, seksjonstubb, stubb, utdypende artikkel
 408. Meråker stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Byggverk i Meråker, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Transport i Meråker, NSB-72, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 409. Franz Müntefering - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Personer fra Hochsauerlandkreis, Kategori:SPD-politikere, Kategori:Tyske arbeidsministre, Kategori:Tyske samferdselsministre, Kategori:Tyske visekanslere, Merkels første kabinett, SPDs ledere, Tysklands arbeidsministre, Tysklands samferdselsministre, Tysklands visekanslere etter 1949, biografistubb, commonscat, fødselsdato og alder
 410. François Ponchaud - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Franske forfattere, Kategori:Franske historikere, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kambodsja, Kategori:Personer fra Sallanches, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder, portal
 411. EM på skøyter 1952, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1952 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1952, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Östersund kommune, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 412. EM på skøyter 1947, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1947 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1947, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i Stockholm, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 413. Eidanger stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Porsgrunn, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Porsgrunn, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 414. Albrecht von Roon - Autoritetsdata, Commons, Infoboks militær person, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1879, Kategori:Fødsler i 1803, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Personer fra Kolobrzeg, Kategori:Personer fra den fransk-prøyssiske krig, Kategori:Prøyssere, Kategori:Prøyssiske krigsministere, Kategori:Tyske offiserer, Kategori:Tyske politikere, Kildeløs, Verv, flagg, sluttboks, startboks
 415. Wilhelm Foss - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1876, Kategori:Fødsler i 1816, Kategori:Høyre-ordførere i Aust-Agder, Kategori:Norske forfattere, Kategori:Norske skipsredere, Kategori:Ordførere i Arendal, Kategori:Personer fra Arendal kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1859–1861, Kategori:Stortingsrepresentanter 1862–1864, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Verv, sluttboks, start boks
 416. Stryken stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Lunner, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1917, Kategori:Transport i Lunner, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 417. Otto Neugebauer - Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsperson, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Assyriologer fra USA, Kategori:Astronomer fra USA, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Fødsler i 1899, Kategori:Historikere fra USA, Kategori:Matematikere fra USA, Kategori:Personer fra Innsbruck, Kategori:Østerrikske assyriologer, Kategori:Østerrikske astronomer, Kategori:Østerrikske historikere, Kategori:Østerrikske matematikere, Kildeløs
 418. Olaf Amundsen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1939, Kategori:Fylkesmenn i Nordland, Kategori:Fødsler i 1876, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske statsråder 1905–1940, Kategori:Personer fra Tromsø kommune, Kategori:Sorenskrivere, Kategori:Stortingsrepresentanter 1910–1912, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kildeløs, Norges justisministre 1905-1945, byline
 419. Jens Christian Christensen - Autoritetsdata, Danmarks statsministre 1901-1945, Infoboks politiker, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Danske forsvarsministre, Kategori:Danske kirkeministre, Kategori:Danske statsministre, Kategori:Dødsfall i 1930, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Personer fra Ringkøbing-Skjern kommune, Kategori:Venstre-politikere (Danmark), Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato, portal
 420. EM på skøyter 1989, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1989 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1989, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i Göteborg, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 421. Charles de Belleville - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1730, Kategori:Franske arkitekter, Kategori:Franske billedhuggere, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske malere, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1657, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Malere under Qing-dynastiet, Kategori:Misjonærer i Brasil, Kategori:Personer fra Rouen, Kildeløs
 422. Øivin Skappel Fjeldstad - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Høyre-politikere i Buskerud, Kategori:Høyre-politikere i Sogn og Fjordane, Kategori:Lokalpolitikere i Høyanger, Kategori:Lokalpolitikere i Ringerike, Kategori:Norske bankfolk, Kategori:Norske forretningsfolk, Kategori:Norske siviløkonomer fra NHH, Kategori:Norske styregrossister, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, stortingetbio
 423. Thomas Young (forsker) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Britiske fysikere, Kategori:Britiske leger, Kategori:Dødsfall i 1829, Kategori:Engelske egyptologer, Kategori:Fødsler i 1773, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Taunton Deane, Portal, dødsdato og alder, fødselsdato
 424. Sprint-VM på skøyter 1970 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:1970 i USA, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1970, Kategori:Hurtigløp på skøyter i USA, Kategori:Internasjonale mesterskap i USA, Kategori:Sport i Wisconsin, Kategori:Sprint-VM på skøyter, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 425. Hugo Sperrle - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Fødsler i 1885, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Personer fra Ludwigsburg, Kategori:Tyske offiserer, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Kildeløs, flagg
 426. Charles Maigrot - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1730, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1652, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Paris, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kildeløs, infoboks biografi
 427. Skotterud stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1865 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidskog, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1865, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 428. Kirsti Koch Christensen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Den oppadstigende sols orden, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Norske professorer i språkvitenskap, Kategori:Personer tilknyttet MIT, Kategori:Personer tilknyttet Stanford University, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Bergen, UiB
 429. Jean Denis Attiret - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1768, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske malere, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske sinologer, Kategori:Fødsler i 1702, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Malere under Qing-dynastiet, Kategori:Mandariner, Kategori:Personer fra departementet Jura, Kategori:Protosinologer, Kildeløs, Portal
 430. Anders Nilsen Næsset - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1872, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Lokalpolitikere i Ørland, Kategori:Norske fagforeningspersoner, Kategori:Personer fra Ørland kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Sør-Trøndelag, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-politikere i Sør-Trøndelag, Kildeløs
 431. Onsøy stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbane i Fredrikstad, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1983, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, stasjonsinfo
 432. Lauve stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Larvik, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Samferdsel i Larvik, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, jernbanestubb, stasjonsinfo
 433. EM på skøyter 1950, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1950 i Finland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1950, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Sport i Helsingfors, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 434. EM på skøyter 1935, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1935 i Finland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1935, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Sport i Helsingfors, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 435. Slaget ved Cape Spartel - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:1782 i Afrika, Kategori:1782 i Frankrike, Kategori:1782 i Spania, Kategori:1782 i Storbritannia, Kategori:Konflikter i 1782, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Spania, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, flagg
 436. Sagdalen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Byggverk i Skedsmo, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Transport i Skedsmo, NSB-400, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 437. John Hay - == Eksterne lenker ==, Amerikanske utenriksministre, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks politiker, Kategori:Ambassadører fra USA, Kategori:Dødsfall i 1905, Kategori:Forfattere fra USA, Kategori:Fødsler i 1838, Kategori:Journalister fra USA, Kategori:Personer fra Hancock County i Illinois, Kategori:Personer fra Washington County i Indiana, Kategori:Personer fra den amerikanske borgerkrigen, Kategori:USAs utenriksministre, dødsdato og alder
 438. Harold Halse - 0, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Aston Villa FC, Kategori:Fotballspillere for Charlton Athletic FC, Kategori:Fotballspillere for Chelsea FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Southend United FC, Kategori:Fødsler i 1886, Kategori:Personer fra London, Kildeløs, dødsdato og alder, f, fødselsdato
 439. EM på skøyter 1983, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1983 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1983, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Sport i Haag, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 440. EM på skøyter 1955, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1955 i Sverige, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Falu kommune, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1955, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 441. Strømmen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1854 i Norge, Kategori:Byggverk i Skedsmo, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1854, Kategori:Transport i Skedsmo, NSB-400, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 442. Oggevatn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Byggverk i Birkenes, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Samferdsel i Birkenes, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 443. Marcin Kos - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Deltakere for Polen under Paralympiske vinterleker 1988, Kategori:Deltakere for Polen under Paralympiske vinterleker 1992, Kategori:Deltakere for Polen under Paralympiske vinterleker 1994, Kategori:Deltakere for Polen under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Polen under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Fødsler i 1970, Kategori:Polske handikappidrettsutøvere, Kildeløs
 444. Kvitfjell holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1992 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringebu, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1992, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringebu, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 445. Gudå stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Byggverk i Meråker, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Transport i Meråker, NSB-72, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 446. Fidjetun stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Byggverk i Birkenes, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Samferdsel i Birkenes, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 447. Skogn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Levanger, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Kulturminner i Levanger, Kategori:Transport i Levanger, Kulturminne, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 448. Petter Thoresen (orienteringsløper) - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1966, Kategori:Kongepokalvinnere i orientering, Kategori:Norske motbakkeløpere, Kategori:Norske orienteringsløpere, Kategori:Personer fra Halden kommune, Kategori:Verdensmestere i orientering, Kategori:Vinnere av O-ringen, Kategori:Vinnere av verdenscupen i orientering, Kildeløs, VM-vinnere i orientering, herrer, Verdenscup orientering menn
 449. Herbert Hoover - Amerikanske presidenter, Autoritetsdata, Infoboks president USA, Kategori:Dødsfall i 1964, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Personer fra Cedar County i Iowa, Kategori:Personer fra Johnson County i Iowa, Kategori:Personer fra Plymouth County i Iowa, Kategori:Personer fra Yamhill County, Kategori:USAs handelsministre, Kategori:USAs presidenter, Kildeløs, Verv, biografistubb, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, start boks
 450. Hegra stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Byggverk i Stjørdal, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Transport i Stjørdal, NSB-72, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 451. Gausel holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Kategori:1902 i Norge, Kategori:2009 i Norge, Kategori:Byggverk i Stavanger, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1966, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2009, Kategori:Transport i Stavanger, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 452. Fredrik Karl av Preussen - Autoritetsdata, Infoboks kongelig, Kategori:Dødsfall i 1885, Kategori:Fødsler i 1828, Kategori:Huset Hohenzollern, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Personer fra Berlin, Kategori:Personer fra andre slesvigske krig, Kategori:Personer fra den fransk-prøyssiske krig, Kategori:Prøyssiske kongelige, Kategori:Russiske offiserer, Kategori:Tyske offiserer, Kildeløs, birth date, death date and age, ikkerød
 453. EM på skøyter 1981, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1981 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1981, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Overijssel, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 454. EM på skøyter 1933, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1933 i Finland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1933, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Leningrad oblast, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 455. Bornholmer Straße stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1935 i Tyskland, Kategori:1990 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1961, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1990, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, koord, slutt boks, stubb
 456. André-Jean Vérineux - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1983, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Misjonærer i Kina-Taiwan, Kategori:Personer fra Reims, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 457. Tor Erik Moen - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for FK Haugesund, Kategori:Fotballspillere for Moss FK, Kategori:Fotballspillere for Namsos IL, Kategori:Fotballspillere for Rosenborg BK, Kategori:Fotballspillere for Skeid Fotball, Kategori:Fotballspillere for UMF Grindavík, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere på Island, Kategori:Personer fra Høylandet kommune, fotballspillerstubb
 458. Stod stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1926 i Norge, Kategori:Byggverk i Steinkjer, Kategori:Eivind Gleditsch, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1926, Kategori:Transport i Steinkjer, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 459. Slaget om grensene - *, Autoritetsdata, Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kampanje 2, Kategori:1914 i Belgia, Kategori:1914 i Frankrike, Kategori:Første verdenskrig-maler, Kategori:Kampanjebokser, Kategori:Konflikter i 1914, Kategori:Navigasjonsmaler militær, Kategori:Slag i Belgia, Kategori:Slag i Frankrike, Kategori:Slag under første verdenskrig (Vestfronten), Mal:Vestfronten (første verdenskrig), flagg, militærstubb, portal
 460. Ron Lewin - Autoritetsdata, Kategori:Cheltenham-trenere, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Bradford City AFC, Kategori:Fotballspillere for Fulham FC, Kategori:Fotballspillere for Gillingham FC, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Personer fra London, Kategori:Trenere for Norges herrelandslag i fotball, Kategori:Walsall-trenere, Norske landslagstrenere i fotball
 461. Raimond van der Gouw - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for AGOVV Apeldoorn, Kategori:Fotballspillere for Go Ahead Eagles, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for RKC Waalwijk, Kategori:Fotballspillere for Vitesse Arnhem, Kategori:Fotballspillere for West Ham United FC, Kategori:Fødsler i 1963, Kategori:Nederlandske fotballspillere, Kategori:Personer fra Overijssel
 462. Louise Svalastog Spellerberg - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Danmarks lag under Håndball-VM 2011 for kvinner, Danmarks tropp under Håndball-EM 2014 for kvinner, FC Midtjylland Håndbold spillerstall, Kategori:Danske håndballspillere, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Håndballspillere for FC Midtjylland, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2014 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for kvinner, commonscat, stubb
 463. Kongedømmet Italia - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Italias historie, Italienske kongedømmer, Kategori:1800-tallet i Italia, Kategori:1900-tallet i Italia, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Italias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1861, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1946, Kildeløs, hovedartikkel, utdypende, utdypende , utdypende artikkel
 464. James Brown - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Hiphopdans, Infoboks musiker, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Dødsfall i 2006, Kategori:Fødsler i 1933, Kategori:Gjesteskuespillere i Simpsons, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri, Kategori:Musikere fra USA, Kategori:Personer fra Augusta i Georgia, Kategori:Personer fra Barnwell County, Kategori:Sangere fra USA, commonscat, dødsdato og alder, fødselsdato
 465. Gregorio Lopez - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1691, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1500 til 1644, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Kinesiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Kinesiske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Dominikanerordenen, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Quanzhou, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 466. Europavei 59 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Slovenia, Kategori:Veier i Tsjekkia, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, tunnel, vei-A, vei-CZ, vei-HR, vei-SLO, veibilde
 467. Europavei 35 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Nederland, Kategori:Veier i Sveits, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-S-slutt, motortrafikkvei-S-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-CH, vei-D, vei-I, vei-NL, veibilde
 468. 8. divisjon fotball for menn 2016 - 8. divisjon Akershus 2016 tabell, 8. divisjon Oslo 1 2016 tabell, 8. divisjon Oslo 2 2016 tabell, 8. divisjon Oslo 3 2016 tabell, 8. divisjon Vestfold høst 2016 tabell, 8. divisjon Vestfold vår 2016 tabell, ==Eksterne lenker==, Col-begin, Fotball i Norge nivå 9, Infoboks liga, Kategori:8. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Norge i 2016, Pågående sport, col-3, col-end
 469. Thorodd Presberg - Autoritetsdata, Kategori:Fotballdommere som har dømt cupfinalen, Kategori:Fotballspillere for Ski- og Ballklubben Drafn, Kategori:Fotballspillere for Strømsgodset TF, Kategori:Fødsler i 1944, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske bandydommere, Kategori:Norske bandyspillere, Kategori:Norske fotballdommere, Kategori:Norske landslagsspillere i fotball, Kategori:Personer fra Drammen kommune, f, infoboks biografi
 470. Peter Forsskål - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Commonscat, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Autorer for zoologi, Kategori:Dødsfall i 1763, Kategori:Fødsler i 1732, Kategori:Linnés disipler, Kategori:Personer fra Helsingfors, Kategori:Svenske botanikere, Kategori:Svenske filosofer, Kategori:Svenske lingvister, Kategori:Svenske oppdagere, Kategori:Svenske zoologer, Kilde artikkel, Runeberg.org, Wikisource
 471. Nerdrum holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1932 i Norge, Kategori:Byggverk i Fet, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1932, Kategori:Transport i Fet, NSB-460, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 472. Louis Gabriel Xavier Jantzen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1885, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Nancy, Kildeløs, infoboks biografi
 473. EM på skøyter 1930, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Midtbyen (Trondheim), Kategori:Sport i Norge i 1930, Kategori:Sport i Trondheim, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 474. Bjerke bru - Autoritetsdata, Infoboks bru, Kategori:1868 i Norge, Kategori:1936 i Norge, Kategori:1945 i Norge, Kategori:Broer i Buskerud, Kategori:Broer åpnet i 1936, Kategori:Broer åpnet i 1945, Kategori:Broer åpnet på 1800-tallet, Kategori:Byggverk fullført i 1868, Kategori:Byggverk i Ringerike, Kategori:Jernbanebroer i Norge, Kategori:Jernbanestrekninger i Buskerud, Kategori:Norderhov, Kategori:Samferdsel i Ringerike, Kildeløs, Stubb, koord
 475. Mikhail Gromov - Abelprisvinnere, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Geometere, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Medlemmer av Det amerikanske vitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av Det franske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Boksitogorsk rajon, Kategori:Russiske matematikere, Kategori:Vinnere av Abelprisen, Kategori:Wolfprisen i matematikk, Kildeløs, Wolfprisen i matematikk, byline
 476. Manuel Mejuto González - Autoritetsdata, Dommere i Mesterligaen, Dommere i fotball-EM 2008, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2004, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2008, Kategori:Dommere som har dømt Champions League-finalen, Kategori:Fødsler i 1965, Kategori:Personer fra Asturias, Kategori:Spanske fotballdommere, Kategori:UEFAs elitedommere, Kildeløs, UEFAs elitedommere 2007, f, flagg, fødselsdato og alder
 477. Liste over politiske partier på Færøyene - Farge/Framsókn, Farge/Fólkaflokkurin, Farge/Javnaðarflokkurin, Farge/Miðflokkurin, Farge/Sambandsflokkurin, Farge/Sjálvstýrisflokkurin, Farge/Tjóðveldi, Færøysk politikk, Færøyske emner, Færøyske politiske partier, Infoboks parti/plasser, Kategori:Lister over politiske partier, Kategori:Politiske partier på Færøyene, Kildeløs, Portal, sorterbar navn
 478. John Russell, 1. jarl Russell - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 1878, Kategori:Fødsler i 1792, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra London, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 479. EM på skøyter 1984, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1984, Kategori:Sport i Larvik, Kategori:Sport i Norge i 1984, Kategori:Sportsarrangementer i Vestfold, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 480. Christianshavn metrostasjon - ==Eksterne lenker==, Gul linje, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2002 i Danmark, Kategori:Christianshavn, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2002, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Movia A-busslinje, Movia S-busslinje, Movia natbuslinje, Movia servicebusslinje, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 481. Thomas Madsen-Mygdal - Autoritetsdata, Danmarks statsministre 1901-1945, Infoboks politiker , Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Danske landbruksministre, Kategori:Danske statsministre, Kategori:Dødsfall i 1943, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1876, Kategori:Landstingsmedlemmer, Kategori:Personer fra Hjørring kommune, Kategori:Venstre-politikere (Danmark), Portal, Venstres formenn, dødsdato og alder, fødselsdato
 482. Røros stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Røros, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Røros, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 483. Kvalifisering til VM i fotball 2014 (UEFA, gruppe E) - Autoritetsdata, Fotball-VM 2014 kvalik gruppe E UEFA resultater, Fotball-VM 2014 kvalik gruppe E UEFA tabell, Fotballkamp kollapsbar, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Kvalifisering til Fotball-VM 2014, Kvalifisering til VM 2014 (UEFA), col-2, col-begin, col-end, f, fb, flagg, goal, gult, rødt, trenger oppdatering sport
 484. Knut Sæborg - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Europamestere, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Kongepokalvinnere, Kategori:Norgesmestere, Kategori:Norske dansere, Kategori:Personer fra Frogn kommune, Kategori:Verdensmestere, Kildeløs, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv , MedaljeTabellTopp, flagg, fødselsdato og alder, prisvinner, sluttboks, start boks
 485. Fasanvej metrostasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:1986 i Danmark, Kategori:2003 i Danmark, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2000, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1986, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2003, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 486. EM i friidrett 1938 - Bronse3, EM i friidrett, EM i friidrett 1938 nasjoner, EMFriidrett1938, Flagg, Gull1, Kategori:1938 i Frankrike, Kategori:1938 i Østerrike, Kategori:EM i friidrett 1938, Kategori:Friidrett i Frankrike, Kategori:Friidrett i Tyskland, Kategori:Friidrett i Østerrike, Kategori:Sport i Paris, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Frankrike, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kildeløs, Sølv2
 487. William Simpson - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Army Distinguished Service Medal, Kategori:Croix de Guerre (Frankrike), Kategori:Dødsfall i 1980, Kategori:Fødsler i 1888, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Parker County, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, Kategori:Personer fra USA under første verdenskrig, Kategori:Silver Star, Kategori:Æreslegionen
 488. Slaget ved Agüi - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks slag, Kampanjeboks søramerikansk uavhengighet, Kategori:1820 i Chile, Kategori:Konflikter i 1820, Kategori:Los Lagos, Kategori:Slag i Chile, Kategori:Slag med deltagelse av Chile, Kategori:Slag med deltagelse av Spania, Kategori:Slag under Chiloé-felttoget, Kategori:Slag under de hispanoamerikanske uavhengighetskrigene, Kategori:Slag under den chilenske uavhengighetskrigen, Portal
 489. Lier stasjon - !, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1872 i Norge, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1973, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1872, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 490. Juniorafrikamesterskapet i friidrett 2009 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Flaggatlet, Infoboks mesterskap, Kategori:2000-årene på Mauritius, Kategori:Bambous, Kategori:Friidrett i 2009, Kategori:Friidrett på Mauritius, Kategori:Juniorafrikamesterskap i friidrett, Kategori:Sport i Afrika i 2009, Kategori:Sportsarrangementer på Mauritius, Medaljestatistikk, Medaljetabell, flag, flagg, flagteam, legend2
 491. Geir Ellingsrud - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske matematikkprofessorer, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Vitenskapelig ansatte ved Stockholms universitet, Rektorer ved Universitetet i Oslo, bibsys
 492. Fløtterud holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1930 i Norge, Kategori:Byggverk i Flesberg, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1989, Kategori:Jernbanestasjoner på Numedalsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Flesberg, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 493. EM på skøyter 1982, menn - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel St. Hanshaugen, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1982, Kategori:Sport i Norge i 1982, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 494. EM på skøyter 1957, menn - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel St. Hanshaugen, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1957, Kategori:Sport i Norge i 1957, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 495. EM på skøyter 1951, menn - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel St. Hanshaugen, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1951, Kategori:Sport i Norge i 1951, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 496. EM på skøyter 1934, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1934, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 1934, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 497. Dagfinn Grønoset - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 2008, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Journalister i norske lokalaviser, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske biografer, Kategori:Norske forfattere av reiseskildringer, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Elverum kommune, Kategori:Personer fra Trysil kommune, Kildeløs, Portal, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 498. Amagerbro metrostasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Gul linje, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2002 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2002, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Movia A-busslinje, Movia S-busslinje, Movia natbuslinje, Movia servicebusslinje, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 499. Søberg stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, mangler bilder, stasjonsinfo, stubb
 500. Eugenio Montale - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1981, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Italienske forfattere, Kategori:Italienske livstidssenatorer, Kategori:Italienske nobelprisvinnere, Kategori:Italienskspråklige forfattere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Genova, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, Prisvinner, infoboks forfatter, nobelpristaker , sluttboks, startboks, stubb
 501. Dovre stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1913 i Norge, Kategori:Byggverk i Dovre, Kategori:Bygninger tegnet av Arnstein Arneberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Samferdsel i Dovre, NSB-21, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 502. Den sentralafrikanske republikk under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks Den sentralafrikanske republikk under VM i friidrett, Kategori:2010-årene i Den sentralafrikanske republikk, Kategori:Den sentralafrikanske republikk under VM i friidrett, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport i Afrika i 2015, Kildeløs, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 503. Atna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Stor-Elvdal, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Stor-Elvdal, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 504. Alta California - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Arizonas historie, Kategori:Californias historie, Kategori:Colorados historie, Kategori:Mexicos historie, Kategori:Nevadas historie, Kategori:New Mexicos historie, Kategori:Ny-Spania, Kategori:Stater og territorier etablert i 1804, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1846, Kategori:Utahs historie, Kategori:Wyomings historie, Kildeløs, common_name, flagg, kortnavn
 505. Tom Miller - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1968, Kategori:Fotballspillere for Hamilton Academical FC, Kategori:Fotballspillere for Heart of Midlothian FC, Kategori:Fotballspillere for Liverpool FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Raith Rovers FC, Kategori:Fotballspillere for Torquay United FC, Kategori:Fødsler i 1890, Kategori:Personer fra Motherwell, Kategori:Skotske fotballspillere, f
 506. The Man Who Sold the World (sang) - Autoritetsdata, Ekstra kronologi, Infoboks musikk, Kategori:David Bowie-sanger, Kategori:Glamrock-sanger, Kategori:Lulu-sanger, Kategori:Nirvana-sanger, Kategori:Progressive rockesanger, Kategori:Psykedeliske pop- og rock-sanger, Kategori:Rockeballader, Kategori:Rockesanger fra 1970-tallet, Kategori:Sanger fra 1970, Kategori:Singler fra 1974, Kategori:Singler fra 1994
 507. Opphus stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1876 i Norge, Kategori:Byggverk i Stor-Elvdal, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1876, Kategori:Samferdsel i Stor-Elvdal, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 508. Nykirke stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Horten, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Samferdsel i Horten, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 509. Ny-Granada - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Colombias historie, Kategori:Ecuadors historie, Kategori:Guyanas historie, Kategori:Ny-Granada, Kategori:Panamas historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1549, Kategori:Stater og territorier etablert i 1550, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1739, Kategori:Sør-Amerikas historie, Kategori:Trinidad og Tobagos historie, Kategori:Venezuelas historie, Kildeløs, stubb
 510. James Howard Harris, 3. jarl av Malmesbury - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Dødsfall i 1889, Kategori:Fødsler i 1807, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Order of the Bath, Kildeløs, Verv, Vervettår, slutt boks, start boks
 511. Heradsbygd stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1910 i Norge, Kategori:Byggverk i Elverum, Kategori:Harald Kaas, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1910, Kategori:Samferdsel i Elverum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 512. Eidsvoll Verk holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1999 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidsvoll, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Gardermobanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1999, Kategori:Transport i Eidsvoll, NSB-L12, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, commonscat, stasjonsinfo
 513. Stange stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1880 i Norge, Kategori:Byggverk i Stange, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Samferdsel i Stange, NSB-R10, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 514. Porsgrunn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Porsgrunn, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Porsgrunn, NSB-52, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 515. Lesjaverk stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Lesja, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Raumabanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, Kategori:Samferdsel i Lesja, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 516. Idrettsklubben Start i 2016 - 3. divisjon 2016 avdeling 5 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2016, Kategori:Tippeligaen 2016, NFFkamp, Pågående sport, Tippeligaen 2016, Tippeligaen 2016 tabell, fk, ikkerød, nowrap, resultatfarge, sorter, sorterbart navn, sts
 517. EM på skøyter 1954, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1954 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1954, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 518. EM på skøyter 1949, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1949 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1949, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 519. EM på skøyter 1937, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1937 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1937, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 520. EM på skøyter 1932, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1932 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1932, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 521. EM på skøyter 1928, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel Frogner, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1928, Kategori:Sport i Norge i 1928, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 522. EM på skøyter 1924, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel Frogner, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1924, Kategori:Sport i Norge i 1924, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 523. Yngvar Numme - Autoritetsdata, Dizzie Tunes, Infoboks musiker, Kategori:Dizzie Tunes, Kategori:Fødsler i 1944, Kategori:Norske TV-regissører, Kategori:Norske komikere, Kategori:Norske sangere, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Norske teaterregissører, Kategori:Personer fra Skien kommune, Kategori:Skal vi danse-programledere, Kategori:Stemmeskuespillere, Kategori:TV-personligheter, Portal, Skal vi danse, flagg, fødselsdato og alder
 524. P.T. Barnum - Autoritetsdata, Fødselsdato, Infoboks biografi, Internet Archive, Kategori:Dødsfall i 1891, Kategori:Filantroper fra USA, Kategori:Forfattere fra USA, Kategori:Forretningsfolk fra USA, Kategori:Fødsler i 1810, Kategori:Impresarioer, Kategori:Lokalpolitikere i USA, Kategori:Museumsfolk fra USA, Kategori:Personer fra Fairfield County i Connecticut, Kategori:Sirkusdirektører, Kategori:Svindel, byline, dødsdato og alder, flagg
 525. Kolbotn stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1895 i Norge, Kategori:Byggverk i Oppegård, Kategori:Harald Kaas, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1895, Kategori:Transport i Oppegård, NSB-L2, NSB-L22, NSB-L2x, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 526. José Villalonga Llorente - Autoritetsdata, Kategori:Atlético de Madrid-trenere, Kategori:Dødsfall i 1973, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Real Madrid-trenere, Kategori:Spanske fotballtrenere, Kategori:Trenere for spanske fotballandslag, Kategori:Trenere i Fotball-EM 1964, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1966, Kildeløs, Spanias lag i fotball-EM 1964, Spanias lag i fotball-VM 1966, Spanias landslagstrenere i fotball, f
 527. Jan Jakob Tønseth - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Medlemmer av Det Norske Akademi, Kategori:Norske essayister, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Vinnere av Cappelenprisen, Kategori:Vinnere av Gyldendals legat, Kategori:Vinnere av P2-lytternes romanpris, Kildeløs, LÅ, Portal, Prisvinner, byline, sluttboks, startboks
 528. Jakob I av England - Autoritetsdata, High Stewards of Scotland, Infoboks monark , Kategori:Demonologer, Kategori:Dødsfall i 1625, Kategori:Engelske monarker, Kategori:Fødsler i 1566, Kategori:Hertuger av Rothesay, Kategori:High Stewards of Scotland, Kategori:Huset Stuart, Kategori:Personer fra Edinburgh, Kategori:Skotske monarker, Kildeløs, Konge av Skottland, Stamtavle, Verv to til en, dødsdato og alder, sluttboks, startboks
 529. Golo Mann - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, Kategori:Fødsler i 1909, Kategori:Georg Büchners pris, Kategori:Personer fra München, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske filosofer, Kategori:Tyske forfattere, Kategori:Tyske historikere, Kategori:Tyskspråklige forfattere, Kildeløs, Portal, tr
 530. Europavei 61 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Slovenia, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-sted, commonscat, europavei, europaveier, lufthavn, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, tunnel, vei-A, vei-HR, vei-I, vei-SLO, veibilde
 531. EM på skøyter 1953, menn - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1953, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 1953, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 532. EM på skøyter 1948, menn - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1948, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 1948, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 533. Egersund stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Eigersund, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1944, Kategori:Samferdsel i Eigersund, NSB-50, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 534. Dunderland stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1945 i Norge, Kategori:Byggverk i Rana, Kategori:Grender i Rana, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1945, Kategori:Transport i Rana, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, omdirigererfor
 535. Den bissauguineanske uavhengighetskrigen - Autoritetsdata, Kampanjeboks den portugisiske kolonikrigen, Kategori:Guinea-Bissaus historie, Kategori:Konflikter i 1960-årene, Kategori:Konflikter i 1961, Kategori:Konflikter i 1963, Kategori:Konflikter i 1966, Kategori:Konflikter i 1969, Kategori:Konflikter i 1970-årene, Kategori:Konflikter i 1974, Kategori:Kriger i Afrika, Kategori:Uavhengighetskriger, Kildeløs
 536. Avicenna - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1037, Kategori:Filosofer, Kategori:Fødsler i 980, Kategori:Iranistikk, Kategori:Iranske astronomer, Kategori:Iranske forfattere, Kategori:Leger, Kategori:Persiskspråklige forfattere, Kategori:Personer fra Buxoro, Kategori:Polyhistorer, Persisk litteratur, Portal, biografistubb, commons
 537. Valentino Degani - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere for Italia under Sommer-OL 1928, Kategori:Dødsfall i 1974, Kategori:Fotballspillere for FC Internazionale Milano, Kategori:Fotballspillere for Treviso FBC 1993, Kategori:Fotballspillere under Sommer-OL 1928, Kategori:Fødsler i 1905, Kategori:Italienske fotballspillere, Kategori:Medaljevinnere under Sommer-OL 1928, Kategori:Personer fra provinsen Rovigo, flagg, infoboks biografi
 538. Stjørdal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Stjørdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Stjørdal, NSB-26, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 539. Støren stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, NSB-21, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 540. Lesja stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Lesja, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Raumabanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, Kategori:Samferdsel i Lesja, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, foto
 541. Fredrikstad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbane i Fredrikstad, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, NSB-01, NSB-R20, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 542. EM i fotball for kvinner 1997 - Autoritetsdata, EM i fotball for kvinner, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:EM i fotball for kvinner, Kategori:Fotball i 1997, Kategori:Fotball i Norge i 1997, Kategori:Fotballturneringer i Norge, Kategori:Fotballturneringer i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i Sverige i 1997, Kildeløs, fb, flagg
 543. Vegårshei stasjon - == Eksterne lenker ==, Aust-Agderstubb, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Byggverk i Vegårshei, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Samferdsel i Vegårshei, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, koord
 544. Tero Koskela - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Finske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for FC Honka, Kategori:Fotballspillere for FC Jazz, Kategori:Fotballspillere for FC Jokerit, Kategori:Fotballspillere for Fredrikstad FK, Kategori:Fotballspillere for Hønefoss BK, Kategori:Fotballspillere for Tampere United, Kategori:Fotballspillere for Vaasan Palloseura, Kategori:Fødsler i 1976, Kategori:Personer fra Karleby
 545. Ralph Høibakk - == Eksterne lenker == , == Litteratur ==, Autoritetsdata, Byline, Kategori:Fødsler i 1937, Kategori:Klatrere som har besteget Mount Everest, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske fjellklatrere, Kategori:Norske fysikere, Kategori:Norske konsernsjefer, Kategori:Norske professorer i teknologiske fag, Kategori:Norske sivilingeniører, Kategori:Norske styregrossister, bibsys, cristin
 546. Jåttåvågen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:2008 i Norge, Kategori:Byggverk i Stavanger, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2008, Kategori:Transport i Stavanger, NSB-50, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 547. EM på skøyter 1922, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1922 i Finland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Sport i 1922, Kategori:Sport i Helsingfors, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 548. Bjorsåte holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1972 i Norge, Kategori:Byggverk i Rollag, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1989, Kategori:Jernbanestasjoner på Numedalsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1972, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Rollag, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 549. Moelv stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Arne Henriksen, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, NSB-21, NSB-22, NSB-R10, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 550. Jømna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1910 i Norge, Kategori:Byggverk i Elverum, Kategori:Harald Kaas, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1910, Kategori:Samferdsel i Elverum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 551. Jannowitzbrücke stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1882 i Tyskland, Kategori:1930 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, koord, slutt boks
 552. Gottfried Leibniz - Autoritetsdata, Infoboks biografi, JULGREGDATO, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Dødsfall i 1716, Kategori:Epistemologer, Kategori:Fødsler i 1646, Kategori:Informatikkens historie, Kategori:Opplysningstidens filosofer, Kategori:Personer fra Leipzig, Kategori:Polyhistorer, Kategori:Protosinologer, Kategori:Tyske filosofer, Kategori:Tyske matematikere, Kategori:Tyske sinologer, Kildeløs
 553. George Campbell, 8. hertug av Argyll - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske hertuger og hertuginner, Kategori:Dødsfall i 1900, Kategori:Fødsler i 1823, Kategori:Hertuger av Argyll, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Kildeløs, end, hertuger av Argyll, s-aca, s-aft, s-aft , s-bef, s-bef , s-hon, s-off, s-reg, s-start, s-ttl, s-ttl
 554. Garli stasjon - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jens Flor, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 555. Singsås stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1876 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1876, Kategori:Kulturminner i Midtre Gauldal, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, Kulturminne, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 556. Royal League 2006/2007 - Autoritetsdata, Kategori:2007 i Danmark, Kategori:Fotball i 2006, Kategori:Fotball i 2007, Kategori:Royal League, Kategori:Sport i Danmark i 2006, Kategori:Sport i Norge i 2006, Kategori:Sport i Norge i 2007, Kategori:Sport i Sverige i 2006, Kategori:Sport i Sverige i 2007, Royal League 2006/07 gruppe 1 tabell, Royal League 2006/07 gruppe 2 tabell, Royal League 2006/07 gruppe 3 tabell, fk, flagg
 557. Rashtrakuta-dynastiet - Commonscat, Infoboks tidligere land, Kategori:700-tallet i India, Kategori:800-tallet i India, Kategori:900-tallet i India, Kategori:Historiske stater og riker i Sør-Asia, Kategori:Indias historie, Kategori:Internasjonale relasjoner i 982, Kategori:Jainisme, Kategori:Opphør i 982, Kategori:Politikk i 982, Kategori:Stater og territorier etablert i 753, Kategori:Stater og territorier opphørt i 980-årene
 558. Rabah Saâdane - == Eksterne lenker ==, Algeries lag i fotball-VM 1986, Algeries lag i fotball-VM 2010, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks lagspiller, Kategori:Algeriske fotballspillere, Kategori:Algeriske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Stade Rennais FC, Kategori:Fødsler i 1946, Kategori:Personer fra provinsen Batna, Kategori:Trenere i Fotball-VM 1986, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2010, f, fødselsdato og alder
 559. Mohammed Najibullah - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Afghanske kommunister, Kategori:Afghanske politikere, Kategori:Afghanske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Henrettede stats- og regjeringssjefer, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer fra Kabul, Kategori:Personer henrettet ved hengning, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, start boks
 560. Melhus skysstasjon holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1993 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1993, Kategori:Transport i Melhus, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 561. Liste over tidligere offentlige skoler i Oslo - Autoritetsdata, Kategori:Lister over skoler, Kategori:Tidligere offentlige skoler i Oslo, Kategori:Tidligere offentlige videregående skoler i Oslo, Kildeløs, Offentlige grunnskoler i Oslo, Offentlige videregående skoler i Oslo, Portal, Tidligere offentlige grunnskoler i Oslo, Tidligere offentlige videregående skoler i Oslo, ufullstendig liste
 562. Levi P. Morton - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1920, Kategori:Fødsler i 1824, Kategori:Guvernører i New York, Kategori:Kongressrepresentanter fra New York, Kategori:Personer fra Addison County, Kategori:Personer fra Hampshire County i Massachusetts, Kategori:Personer fra Merrimack County, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 563. Krigen mot Albrekt av Mecklenburg - Kategori:Danmarks historie, Kategori:Konflikter i 1388, Kategori:Konflikter i 1389, Kategori:Konflikter i 1390, Kategori:Konflikter i 1391, Kategori:Konflikter i 1392, Kategori:Konflikter i 1393, Kategori:Konflikter i 1394, Kategori:Konflikter i 1395, Kategori:Kriger i Norden, Kategori:Kriger med deltagelse av Sverige, Kategori:Norges kriger, Kildeløs, Portal, Språkvask
 564. Europavei 67 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Finland, Kategori:Veier i Estland, Kategori:Veier i Latvia, Kategori:Veier i Litauen, Kategori:Veier i Polen, Kategori:Veier i Tsjekkia, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-CZ, vei-EST, vei-LT, vei-LV, vei-PL, veibilde
 565. EM på skøyter 1913, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1913 i Russland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Russland, Kategori:Sport i 1913, Kategori:Sportsarrangementer i Russland, Kategori:St. Petersburg, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 566. Dean Rusk - == Eksterne lenker ==, Amerikanske utenriksministre, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks politiker, John F. Kennedys regjering, Kategori:Alumni fra UC Berkeley, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Fødsler i 1909, Kategori:Personer fra Cherokee County i Georgia, Kategori:Personer fra USA under Vietnamkrigen, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, Kategori:USAs utenriksministre, Lyndon B. Johnsons regjering, dødsdato og alder
 567. William Thomson Kelvin - Autoritetsdata, Kategori:Britiske fysikere, Kategori:Dødsfall i 1907, Kategori:Fødsler i 1824, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av det prøyssiske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Belfast, Kategori:Presidenter i Physical Society, Kategori:Presidenter i Royal Society, Kategori:Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo, VÅ, infoboks biografi
 568. Väinö Linna - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, BLF, Bibsys, Dødsdato og alder, Flagg, Fødselsdato, Infoboks forfatter, Kategori:Aleksis Kivi-prisen, Kategori:Dødsfall i 1992, Kategori:Finske forfattere, Kategori:Finskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Kalevi Jäntti-prisen, Kategori:Personer fra Birkaland, Kategori:Vinnere av Nordisk råds litteraturpris, LÅ, Portal, Prisvinner, Sluttboks, Startboks
 569. Rudshøgda stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1915 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1915, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 570. Lill Lindfors - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Commonscat, Fødselsdato og alder, Infoboks skuespiller, Kategori:Deltakere i Eurovision Song Contest, Kategori:Deltakere i Melodifestivalen, Kategori:Finske sangere, Kategori:Finske skuespillere, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Musikere tilknyttet Kirkelig Kulturverksted, Kategori:Personer fra Helsingfors, Kategori:Svenske sangere, Kategori:Svenske skuespillere, flagg
 571. Hundorp stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk i Sør-Fron, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Sør-Fron, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 572. EM på skøyter 1939, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1939 i Latvia, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1939, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Latvia, Kategori:Riga, Kategori:Sportsarrangementer i Latvia, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 573. EM på skøyter 1910, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1910 i Finland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Finland, Kategori:Leningrad oblast, Kategori:Sport i 1910, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 574. Den mosambikiske uavhengighetskrigen - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks den portugisiske kolonikrigen, Kategori:Cubas historie, Kategori:Den kalde krigen, Kategori:Konflikter i 1960-årene, Kategori:Konflikter i 1964, Kategori:Konflikter i 1970-årene, Kategori:Konflikter i 1974, Kategori:Kriger med deltagelse av Portugal, Kategori:Mosambiks historie, Kategori:Uavhengighetskriger, Kildeløs, flagg
 575. Bø stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1924 i Norge, Kategori:Byggverk i Bø (Telemark), Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1924, Kategori:Tømmerterminaler i Norge, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 576. VM i kunstløp 1927 - Autoritetsdata, Kategori:1927 i Sveits, Kategori:1927 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Kunstløp i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1927, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 577. Majavatn stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Grane, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 578. Kråkstad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Ski, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Transport i Ski i Akershus, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 579. Det første slaget ved Ypres - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Den tyske invasjonen av Belgia (1914), Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kategori:1914 i Belgia, Kategori:1914 i Frankrike, Kategori:1914 i Storbritannia, Kategori:Konflikter i 1914, Kategori:Slag i Frankrike, Kategori:Slag under første verdenskrig (Vestfronten), Vestfronten (første verdenskrig), flagg, koord, portal
 580. António Francisco Cardim - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1659, Kategori:Fødsler i 1596, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Thailand, Kategori:Misjonærer i Vietnam, Kategori:Personer fra Alentejo, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 581. Tangen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1880 i Norge, Kategori:Byggverk i Stange, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Samferdsel i Stange, NSB-R10, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 582. Sam Houston - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1863, Kategori:Fødsler i 1793, Kategori:Guvernører i Tennessee, Kategori:Guvernører i Texas, Kategori:Kongressrepresentanter fra Tennessee, Kategori:Personer fra Blount County i Tennessee, Kategori:Personer fra Polk County i Tennessee, Kategori:Personer fra Rockbridge County, Kategori:Senatorer fra Texas, dødsdato og alder, fødselsdato, seksjonsstubb, utdypende
 583. Rognes stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1876 i Norge, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1876, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 584. Otto Blehrs andre regjering - Kategori:1920-årene i Norge, Kategori:Etableringer i 1921, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1923, Kategori:Politikk i 1921, Kategori:Politikk i 1922, Kategori:Politikk i 1923, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 585. Karol Świerczewski - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (republikanere), Kategori:Den russiske borgerkrigen, Kategori:Dødsfall i 1947, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Kommunister, Kategori:Personer fra Warszawa, Kategori:Polakker fra andre verdenskrig, Kategori:Polske offiserer, Kategori:Polske politikere, Kategori:Sovjetere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Sovjetiske offiserer, Kildeløs
 586. Brumunddal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, NSB-21, NSB-22, NSB-R10, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 587. Tynset stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Tynset, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Tynset, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 588. Sparbu stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1905 i Norge, Kategori:Byggverk i Steinkjer, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1905, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Steinkjer, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 589. Patrik Fahlgren - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Personer fra Partille kommun, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2014 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2009 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2015 for menn, Kategori:Svenske håndballspillere, Kildeløs, Sveriges tropp under Håndball-EM 2014 for menn, Sveriges tropp under Håndball-VM 2015 for menn, fødselsdato og alder
 590. Odd Dahl - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:Instrumentmakere, Kategori:Luftfartspionerer, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske ingeniører, Kategori:Personer fra Drammen kommune, Kategori:Personer tilknyttet Chr. Michelsens Institutt, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Æresdoktorer ved Universitetet i Bergen, infoboks biografi
 591. Northwood-ulykken - Autoritetsdata, Kategori:1948 i Storbritannia, Kategori:Flykollisjoner i luften, Kategori:Flyulykker i 1948, Kategori:Flyulykker i Storbritannia, Kategori:Londons historie, Kategori:Royal Air Force, Kategori:SAS Group, Kategori:Transport i London, Kategori:Ulykker og hendelser med Avro York, Kategori:Ulykker og hendelser med Douglas DC-6, Kategori:Ulykker og hendelser med fly fra Royal Air Force, Kildeløs
 592. Ilseng stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Hamar, Kategori:Byggverk i Stange, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862 i Norge, Kategori:Samferdsel i Hamar, Kategori:Samferdsel i Stange, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 593. Jørstad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1926 i Norge, Kategori:Byggverk i Snåsa, Kategori:Eivind Gleditsch, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1926, Kategori:Transport i Snåsa, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 594. Iron Man 2 (album) - AC/DC, Autoritetsdata, Infoboks musikk, Kategori:AC/DC-album, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Filmmusikk, Kategori:Musikkalbum fra 2010, Kategori:Musikkalbum produsert av Bruce Fairbairn, Kategori:Musikkalbum produsert av George Young, Kategori:Musikkalbum produsert av Harry Vanda, Kategori:Musikkalbum produsert av Robert John «Mutt» Lange, Kategori:Samlealbum, Kursiv tittel, Rating
 595. Iḫšididene - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Egypts historie, Kategori:Historiske stater og riker i Midtøsten, Kategori:Internasjonale relasjoner i 969, Kategori:Opphør i 1969, Kategori:Palestinas historie, Kategori:Politikk i 969, Kategori:Stater og territorier etablert i 935, Kategori:Stater og territorier opphørt i 960-årene, Kategori:Syrias historie, Kategori:Tidligere land i Afrika, Kildeløs, ar
 596. Den demokratiske republikken Kongo under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks Den demokratiske republikken Kongo under VM i friidrett, Kategori:Den demokratiske republikken Kongo under VM i friidrett, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport i Den demokratiske republikken Kongo i 2015‎, Kildeløs, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 597. Sandefjord stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Sandefjord, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Samferdsel i Sandefjord, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 598. Restaurasjonen i Frankrike - == Litteratur ==, Autoritetsdata, Frankrikes historie, Infoboks tidligere land2, Kategori:1810-årene i Frankrike, Kategori:1814 i Frankrike, Kategori:1820-årene i Frankrike, Kategori:Frankrikes historie, Kategori:Opphør i 1830, Kategori:Stater og territorier etablert i 1814, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1830, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1830-årene, kortnavn
 599. Paul Volcker - Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Harvard University, Kategori:Alumni fra London School of Economics, Kategori:Alumni fra Princeton University, Kategori:Embets- og tjenestemenn fra USA, Kategori:Federal Reserve, Kategori:Fødsler i 1927, Kategori:Medlemmer av Den trilaterale kommisjon, Kategori:Personer fra Cape May County, Kategori:Personer fra Teaneck, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, start boks
 600. Otto B. Halvorsens første regjering - Kategori:1920-årene i Norge, Kategori:Etableringer i 1920, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1921, Kategori:Politikk i 1920, Kategori:Politikk i 1921, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 601. Nordtangen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1961 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2006, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1961, Kategori:Samferdsel i Gran, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 602. Napoleons italienske kongedømme - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks tidligere land, Kategori:1800-årene i Europa, Kategori:1810-årene i Europa, Kategori:Franske klientstater under Napoleon, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Italias historie, Kategori:Italias samling, Kategori:Stater og territorier etablert i 1805, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1814, Kildeløs
 603. Jimmy Turnbull - Autoritetsdata, Kategori:Dødsår ikke oppgitt, Kategori:Fotballspillere for Chelsea FC, Kategori:Fotballspillere for Dundee FC, Kategori:Fotballspillere for Falkirk FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Preston North End FC, Kategori:Fotballspillere for Rangers FC, Kategori:Fødsler i 1884, Kategori:Personer fra Stirling, Kategori:Skotske fotballspillere, Kildeløs
 604. Jens Bratlies regjering - Autoritetsdata, Kategori:1912 i Norge, Kategori:1913 i Norge, Kategori:Etableringer i 1912, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1913, Kategori:Politikk i 1912, Kategori:Politikk i 1913, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 605. Halldór Laxness - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 1998, Kategori:Forfattere av reiseskildringer, Kategori:Fødsler i 1902, Kategori:Islandske forfattere, Kategori:Mottakere av Lenins fredspris, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Reykjavik, Mottakere av Sonningprisen, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, nobelprisvinner , stalinprisvinner
 606. Charles Vogel - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1958, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Bas-Rhin, Kildeløs, infoboks biografi
 607. Bella Center metrostasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Gul linje, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2002 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2002, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Kategori:Øresundsregionen, Koord, Movia A-buslinje, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 608. Zbigniew Zakrzewski - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Arka Gdynia, Kategori:Fotballspillere for FC Sion, Kategori:Fotballspillere for FC Thun, Kategori:Fotballspillere for GKS Bełchatów, Kategori:Fotballspillere for Lech Poznań, Kategori:Fotballspillere for Warta Poznań, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Personer fra Poznan, Kategori:Polske fotballspillere, flagg, fødselsdato og alder
 609. Svenkerud stoppested - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1914 i Norge, Kategori:Byggverk i Nes (Buskerud), Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1914, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Nes (Buskerud), Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 610. Norsk fotball 2007 - 1. divisjon fotball for kvinner 2007 tabell, 2. divisjon 2007 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2007 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2007 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2007 avdeling 4 tabell, Adeccoligaen 2007 tabell, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2007, Kildeløs, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2007 tabell, Toppserien 2007 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, flagg, portal
 611. Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2010 – 1500 meter herrer - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bronse3, Flagg, Gull1, Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2010, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2010, OL-vinnere på 1500 m skøyter, herrer, OLHurtigløp1500meter, STY, Sølv2, sort
 612. Hans von Seeckt - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1936, Kategori:Fødsler i 1866, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Personer fra Schleswig, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Sjef for Tysklands generalstab, Verv, byline, commonscat, flagg, slutt boks, start boks
 613. Einar Niemi - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske kulturhistorikere, Kategori:Norske områdehistorikere, Kategori:Personer fra Vadsø kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:Samisk kultur, bibsys
 614. Ørestad stasjon - Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:2000 i Danmark, Kategori:2002 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner i Danmark, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2000, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2002, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København, filtergruppe
 615. Vestby stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Vestby, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Vestby, NSB-L21, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, vestby liten
 616. Royal League 2005/2006 - Autoritetsdata, Kategori:2005 i Danmark, Kategori:2005 i Sverige, Kategori:Fotball i 2005, Kategori:Fotball i 2006, Kategori:Royal League, Kategori:Sport i Danmark i 2006, Kategori:Sport i Norge i 2005, Kategori:Sport i Norge i 2006, Kategori:Sport i Sverige i 2006, Royal League 2005/06 gruppe 1 tabell, Royal League 2005/06 gruppe 2 tabell, Royal League 2005/06 gruppe 3 tabell, fk, flagg
 617. Minnesund stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1880 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidsvoll, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Transport i Eidsvoll, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 618. Henry John Temple, 3. vicomte Palmerston - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks politiker, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 1865, Kategori:Fødsler i 1784, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra Test Valley, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 619. Europavei 4 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Finland, Kategori:Europaveier i Sverige, Lufthavn, Riksgrense, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, motortrafikkvei-S-slutt, motortrafikkvei-S-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, riksgrense, standardbilde, utdypende artikkel, vei-S, vei-SF, veibilde
 620. Eiterstraum stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Byggverk i Vefsn, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Vefsn, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 621. București-traktaten (1918) - Autoritetsdata, Første verdenskrig oversikt, Kategori:1918 i Russland, Kategori:Bulgarias historie, Kategori:Fredsavtaler vedrørende første verdenskrig, Kategori:Hviterusslands historie, Kategori:Osmanske traktater, Kategori:Romanias historie, Kategori:Traktater i 1918, Kategori:Tysklands historie (1871–1918), Kategori:Ukrainas historie, Kategori:Østerrike-Ungarn, Kildeløs
 622. Askim stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Askim, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Askim, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 623. VM i friidrett 2009 – 100 meter herrer - Autoritetsdata, Bronse3, EM-vinnere på 100 m, herrer, Flagg, FlaggPerson, Flagglenke2, Flagglenke3, Gull1, Kategori:Sprintløp, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere på 100 m, herrer, OLFriidrett100meter, Resultatrad2G, Resultatrad2G2, STY, STY-BRONSE, Sort, Sølv2, VM-vinnere på 100 m, herrer, VMFriidrett100meter, VMFriidrett2009, sort
 624. Sprint-VM på skøyter 1973 - Bronse3, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1973, Kategori:Sport i Norge i 1973, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:Sprint-VM på skøyter, Kategori:VM på skøyter i Norge, STY, STY-BRONSE, Sprint-VM skøytebaner, Sølv2, Verdensmestere på skøyter, sprint for damer, Verdensmestere på skøyter, sprint for herrer
 625. Snåsa stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1926 i Norge, Kategori:Byggverk i Snåsa, Kategori:Eivind Gleditsch, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1926, Kategori:Transport i Snåsa, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 626. Sjoa stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk i Sel, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Sel, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 627. Roy Wassberg - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Ethnikos Piraeus, Kategori:Fotballspillere for Fyllingen Fotball, Kategori:Fotballspillere for Panionios GSS, Kategori:Fotballspillere for SK Brann, Kategori:Fødsler i 1970, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Hellas, Kategori:Norske fotballtrenere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, flagg, fotballspillerstubb
 628. Nicolaas Johannes Diederichs - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Alumni fra Universitetet i Leiden, Kategori:Dødsfall i 1978, Kategori:Fødsler i 1903, Kategori:Personer fra Free State, Kategori:Sørafrikanske finansministere, Kategori:Sørafrikanske politikere, Kategori:Sørafrikanske presidenter, Kildeløs, Stubb, Sørafrikanske finansministre, Sørafrikanske presidenter, Verv, sluttboks, start boks
 629. Kjose stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Larvik, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Larvik, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, Trenger bilde
 630. Ignacy Jan Paderewski - Autoritetsdata, JULGREGDATO, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1860, Kategori:Hollywood Walk of Fame, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Vinnytsia oblast, Kategori:Polske klassiske pianister, Kategori:Polske komponister, Kategori:Polske politikere, Kategori:Romantiske komponister, Kategori:Utenriksministre, Kildeløs, stubb
 631. Hunderfossen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1986 i Norge, Kategori:Byggverk i Lillehammer, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1986, Kategori:Samferdsel i Lillehammer, NSB-21, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 632. Dilling stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Byggverk i Rygge, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Rygge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb, koord
 633. Sachsen-Eisenach - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2 , Kategori:De ernestinske hertugdømmer, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Opphør i 1638, Kategori:Opphør i 1644, Kategori:Stater og territorier etablert i 1596, Kategori:Stater og territorier etablert i 1640, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1809, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1872, Kategori:Tidligere tyske forbundsstater
 634. Idrettsklubben Start i 2015 - 3. divisjon 2015 avdeling 5 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2015, Kategori:Tippeligaen 2015, NFFkamp, Tippeligaen 2015, Tippeligaen 2015 tabell, fk, ikkerød, nowrap , resultatfarge, sorter, sorterbart navn, sts
 635. Helleland stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1904 i Norge, Kategori:Byggverk i Eigersund, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Rogaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1904, Kategori:Samferdsel i Eigersund, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 636. George, hertug av Cambridge - Autoritetsdata, Infoboks kongelig, Kategori:Britiske hertuger og hertuginner, Kategori:Dødsfall i 1904, Kategori:Fødsler i 1819, Kategori:Kongelige briter, Kategori:Personer fra Hannover, Kategori:Personer fra Krimkrigen, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Kildeløs, britiske prinser, commonscat, end, s-aft, s-bef, s-hon, s-hou, s-mil, s-non, s-other, s-reg, s-start, s-ttl
 637. Franciscus Hubertus Schraven - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1937, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Nederlandske katolske biskoper, Kategori:Nederlandske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Nederlandske misjonærer, Kategori:Personer fra Limburg i Nederland, Kategori:Vincentinere, Kildeløs
 638. Europavei 87 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Bulgaria, Kategori:Veier i Moldova, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Tyrkia, Kategori:Veier i Ukraina, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BG, vei-MD, vei-RO, vei-TR, vei-UA
 639. EM på skøyter 1925, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1925 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sport i 1925, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 640. 5. divisjon fotball for kvinner 2015 - 5. divisjon Hordaland kvinner 2015 avdeling 1 høst tabell, 5. divisjon Hordaland kvinner 2015 avdeling 1 vår 2015 tabell, 5. divisjon Hordaland kvinner 2015 avdeling 2 høst tabell, 5. divisjon Hordaland kvinner 2015 avdeling 2 vår tabell, Col-begin, Infoboks liga, Kategori:5. divisjon fotball for kvinner, Kategori:Fotball i Norge i 2015, col-2, col-end
 641. Namnå stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1893 i Norge, Kategori:Grue, Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, Kategori:Paul Due, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 642. Las Californias - Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Arizonas historie, Kategori:Baja California, Kategori:Californias historie, Kategori:Colorados historie, Kategori:Mexicos historie, Kategori:Nevadas historie, Kategori:New Mexicos historie, Kategori:Ny-Spania, Kategori:Stater og territorier etablert i 1768, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1804, Kategori:Utahs historie, Kategori:Wyomings historie, Kildeløs
 643. Europavei 73 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Bosnia-Hercegovina, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Ungarn, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BIH, vei-H, vei-HR, veibilde
 644. Almirante Brown (forskningsstasjon) - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Forskningsstasjoner i Antarktis, Kategori:1951 i Antarktis, Kategori:Antarktishalvøya, Kategori:Argentinsk Antarktis, Kategori:Artikler i Antarktis-prosjektet, Kategori:Etableringer i 1951, Kategori:Forskningsstasjoner i Antarktis, Kategori:Vitenskap og teknologi i Argentina, Portal, antarktisstubb, koord
 645. Vestfossen stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1871 i Norge, Kategori:Byggverk i Øvre Eiker, Kategori:Harald Kaas, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1871, Kategori:Samferdsel i Øvre Eiker, NSB-L12, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 646. Vennesla stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1895 i Norge, Kategori:Byggverk i Vennesla, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1895, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Vennesla, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 647. Spydeberg stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Spydeberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Spydeberg, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 648. Raufoss stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Vestre Toten, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Samferdsel i Vestre Toten, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 649. Oklungen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Porsgrunn, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Samferdsel i Porsgrunn, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 650. Lotte Hedeager - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Cristin, Infoboks akademiker, Kategori:Danske arkeologer, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Norske arkeologiprofessorer, Portal, Utdyp, av hvem, bibsys, flagg, fødselsdato og alder
 651. Lønsdal stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1947 i Norge, Kategori:Byggverk i Saltdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1947, Kategori:Saltfjellet, Kategori:Transport i Saltdal, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 652. Hertugdømmet Warszawa - Infoboks tidligere land, Kategori:1807 i Europa, Kategori:1813 i Europa, Kategori:Franske klientstater under Napoleon, Kategori:Hertugdømmer, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Opphør i 1813, Kategori:Polens historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1807, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1815, Kildeløs, autoritetsdata
 653. Brandval stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1912 i Norge, Kategori:Byggverk i Kongsvinger, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1912, Kategori:Samferdsel i Kongsvinger, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 654. Alexander Bugge - == Eksterne lenker ==, == Litteratur ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1929, Kategori:Fødsler i 1870, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske middelalderhistorikere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Statsstipendiater, Kilde bok , NBL, dobbeltbilde, infoboks vitenskapsperson, wikikilden forfatter
 655. Willibrord av Utrecht - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Angelsaksiske helgener, Kategori:Benediktinere, Kategori:Britiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Britiske misjonærer, Kategori:Dødsfall i 739, Kategori:Engelske katolske biskoper, Kategori:Fødsler i 658, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Nederland, Kategori:Nederlandske helgener, Kategori:Personer fra Northumberland
 656. VM i kunstløp 1934 - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Kunstløp i Norge, Kategori:Sport i Helsingfors, Kategori:Sport i Norge i 1934, Kategori:Sport i Stockholm, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 657. Selåsvatn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Byggverk i Åmli, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Samferdsel i Åmli, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 658. Ryszard Kaczorowski - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Fødselsdato, Infoboks politiker, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 2010, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Omkomne i Smolensk-ulykken, Kategori:Personer fra Bialystok, Kategori:Polske eksilpresidenter, Kategori:Speiderbevegelsen, Kategori:Statsledere omkommet i luftfartsulykker, Verv, dødsdato og alder, slutt boks, start boks
 659. Maximilian Hell - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1792, Kategori:Fødsler i 1720, Kategori:Katolske prester, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Personer fra regionen Banská Bystrica, Kategori:Slovaker, Kategori:Ungarske astronomer, Kategori:Ungarske jesuitter, Kategori:Østerrikske astronomer, Kategori:Østerrikske jesuitter, Kildeløs
 660. John Henderson Soga - == Kilder ==, Autoritetsdata, Dødsår og alder, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1860, Kategori:Misjonærer i Sør-Afrika, Kategori:Personer fra Eastern Cape, Kategori:Presbyterianske misjonærer, Kategori:Protestantiske prester, Kategori:Sørafrikanske forfattere, Kategori:Sørafrikanske teologer, Kategori:Xhosa-personer, Kategori:Xhosaspråklige forfattere, flagg
 661. João Rodrigues (misjonær) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1633, Kategori:Fødsler i 1561, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Lingvister, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Norte-regionen, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kategori:Protosinologer, Kildeløs
 662. Jean-Baptiste-Hippolyte Sarthou - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1899, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1840, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Landes, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 663. Hermann von François - Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Personer fra byen Luxembourg, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyske offiserer, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Kildeløs, flagg
 664. Fam Ekman - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Flagg, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1946, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Svenske barnebokforfattere, Kategori:Vinnere av Brageprisen, Kategori:Vinnere av bokkunstprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Prisvinner, fødselsdato og alder, sluttboks, startboks
 665. Eksarkatet for ortodokse menigheter av russisk tradisjon i Vest-Europa - !, Infoboks bispedømme, Kategori:Den ortodokse kirke i Konstantinopel, Kategori:Ortodoks kristendom i Frankrike, Kategori:Ortodoks kristendom i Norge, Kategori:Ortodoks kristendom i Storbritannia, Kategori:Ortodoks kristendom i Sverige, Kategori:Ortodokse bispedømmer, Kildeløs
 666. Arvid Lindman - == Litteratur ==, Autoritetsdata, Infoboks person med verv, Kategori:Dødsfall i 1936, Kategori:Fødsler i 1862, Kategori:Personer fra Uppsala, Kategori:Statsledere omkommet i luftfartsulykker, Kategori:Svenske krigsministre, Kategori:Svenske sjøministre, Kategori:Svenske statsministre, Kategori:Svenske utenriksministre, Kilde artikkel, Kilde bok, col-2, col-end, col-start, dødsdato og alder, fødselsdato
 667. Stensli stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Holtålen, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Holtålen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 668. Snartemo stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1943 i Norge, Kategori:Byggverk i Hægebostad, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1943, Kategori:Samferdsel i Hægebostad, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 669. Revolusjonskrigene - Infoboks slag, Kampanjeboks Napoléon, Kategori:Belgias kriger, Kategori:Den franske revolusjon, Kategori:Konflikter i 1790-årene, Kategori:Konflikter i 1792, Kategori:Konflikter i 1800, Kategori:Konflikter i 1801, Kategori:Konflikter i 1802, Kategori:Kriger i Europa, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Storbritannia, flagg, stubb, viktig stubb
 670. Michael Angell Jakobus Landmark - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1939, Kategori:Fødsler i 1867, Kategori:Lokalpolitikere i Aure, Kategori:Norske politifolk, Kategori:Personer fra Ålesund kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kategori:Stortingsrepresentanter for Møre og Romsdal, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-politikere i Møre og Romsdal, NSDbio
 671. Melhus stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 672. Melchior Miguel Carneiro - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1583, Kategori:Fødsler i 1543, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Macaoere, Kategori:Personer fra Coimbra, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske biskoper, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 673. Johannes Bessarion - Autoritetsdata, Kategori:Bysantinske kardinaler, Kategori:Bysantinske katolske biskoper, Kategori:Dødsfall i 1472, Kategori:Fødsler i 1403, Kategori:Humanister, Kategori:Latinske patriarker av Jerusalem, Kategori:Latinske patriarker av Konstantinopel, Kategori:Ortodokse biskoper, Kategori:Oversettere, Kategori:Personer fra Trabzon, Kategori:Renessansefilosofer, Verv, sluttboks, startboks, tr
 674. Gartland stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Byggverk i Grong, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Grong, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 675. Eiliv Steinnes - Autoritetsdata, FD, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske kjemiprofessorer, Kategori:Personer tilknyttet Institutt for energiteknikk, Kategori:Professorer ved NTNU, Kategori:Vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo, Kildeløs, infoboks biografi
 676. VM i fotball 1950 - Autoritetsdata, Fotball-VM 1950 finalerunde tabell, Fotball-VM 1950 gruppe A tabell, Fotball-VM 1950 gruppe B tabell, Fotball-VM 1950 gruppe C tabell, Fotball-VM 1950 gruppe D tabell, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:1950 i Brasil, Kategori:Fotball i Brasil, Kategori:Internasjonale mesterskap i Brasil, Kategori:VM i fotball 1950, VM i fotball, f, flagg, fotballresultater, goal, portal
 677. Torild Skogsholm - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1959, Kategori:Norske samferdselsministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Bodø kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Statsråder i Regjeringen Bondevik II, Kategori:Tillitsvalgte i Unge Venstre, Kategori:Venstre-statsråder, Norges samferdselsministre, commonscat, fødselsdato og alder
 678. Slaget ved Narva - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks slag, JULSVEGREGDATO, Kategori:1600-tallet i Estland, Kategori:1700 i Europa, Kategori:Estlands historie, Kategori:Konflikter i 1700, Kategori:Slag i Estland, Kategori:Slag med deltagelse av Russland under den store nordiske krig, Kategori:Slag med deltagelse av Sverige, Kategori:Slag under den store nordiske krig, Portal, Store nordiske krig, flagg, koord
 679. Sachsen-Meiningen - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:De ernestinske hertugdømmer, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1675, Kategori:Stater og territorier etablert i 1680, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike
 680. Paul Leon Cornelius Montaigne - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1962, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1883, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Nord, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 681. Norsk fotball 2008 - 1. divisjon fotball for kvinner 2008 tabell, 2. divisjon 2008 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2008 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2008 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2008 avdeling 4 tabell, Adeccoligaen 2008 tabell, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2008, Kildeløs, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2008 tabell, Toppserien 2008 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, flagg
 682. Nelson Rockefeller - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Guvernører i New York, Kategori:Personer fra Hancock County i Maine, Kategori:Personer fra USA av tysk opphav, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, Kategori:Rockefellerslekten, Kategori:USAs visepresidenter, Rockefellerfamilien, dødsdato og alder, fødselsdato
 683. Lichtenberg stasjon - Autoritetsdata, CURRENTISODATE, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1881 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, S-ikon/Berlin, U-ikon/Berlin, filtergruppe, koord, slutt boks
 684. Klaus Fuchs - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Britiske fysikere, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Fødsler i 1911, Kategori:Personer fra Landkreis Gross-Gerau, Kategori:Personer tilknyttet Manhattanprosjektet, Kategori:SPD-politikere, Kategori:Spioner fra den kalde krigen, Kategori:Tyske fysikere, Manhattanprosjektet, dødsdato og alder, fødselsdato, kildeløs, stubb
 685. Idrettsklubben Start i 1985 - 1. divisjon 1985 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1985, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, flagg, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 686. Hol stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Byggverk i Hol, Kategori:Harald Kaas, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Samferdsel i Hol, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 687. Grua stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1901 i Norge, Kategori:Byggverk i Lunner, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1901, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Lunner, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 688. Den russisk-tyrkiske krig (1877–1878) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1877 i Russland, Kategori:1878 i Russland, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1870-årene, Kategori:Konflikter i 1877, Kategori:Konflikter i 1878, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Tyrkias historie, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, flagg
 689. Agathon Bartholomæus Hansteen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsdato ikke oppgitt, Kategori:Dødsfall i 1895, Kategori:Fødsler i 1812, Kategori:Norske lutherske prester, Kategori:Ordførere i Mo herred, Kategori:Partiløse ordførere, Kategori:Personer fra Moss kommune, Kategori:Personer fra Rana kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1851–1853, Kategori:Stortingsrepresentanter 1854–1856, Kildeløs
 690. VM i friidrett 2009 – 800 meter herrer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bronse3, EM-vinnere på 800 m, herrer, EMFriidrett800meter, Flagg, FlaggPerson, FlaggSted, FlaggSted , Gull1, Kategori:Mellomdistanseløp, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere på 800 m, herrer, OLFriidrett800meter, Sort, Sølv2, VM-vinnere på 800 m, herrer, VMFriidrett2009, VMFriidrett800meter
 691. Tan Ying (softballspiller) - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Shanghai, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 692. Håvard Tveite - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1962, Kategori:Kongepokalvinnere i orientering, Kategori:Norske orienteringsløpere, Kategori:Verdensmestere i orientering, Kategori:Vinnere av verdenscupen i orientering, MedaljeBronse, MedaljeBunn, MedaljeGull, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand, MedaljeSport, MedaljeSølv, MedaljeTabellTopp, bibsys, flagg
 693. Halvor Løvold - Autoritetsdata, Kategori:Dødsår ikke oppgitt, Kategori:Fødsler i 1875, Kategori:Høyre-ordførere i Aust-Agder, Kategori:Ordførere i Arendal, Kategori:Personer fra Arendal kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kildeløs, Verv, sluttboks, start boks
 694. Eidsberg stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Eidsberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 695. August von Mackensen - Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1945, Kategori:Fødsler i 1849, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Personer fra Landkreis Nordsachsen, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Kildeløs, byline, flagg
 696. Archibald Philip Primrose - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 1929, Kategori:Fødsler i 1847, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra London, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 697. Stavanger stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Stavanger, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Transport i Stavanger, NSB-50, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, commonscat, stubb
 698. Solbråtan holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1939 i Norge, Kategori:Byggverk i Oppegård, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1939, Kategori:Transport i Oppegård, NSB-L2, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, trenger referanse
 699. Skorstøl holdeplass - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Byggverk i Gjerstad, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Samferdsel i Gjerstad, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 700. Peder Ferdinand Reinhardt - == Eksterne lenker ==, Arkivportalen, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1908, Kategori:Fødsler i 1832, Kategori:Konsuler, Kategori:Ordførere i Kristiansand, Kategori:Partiløse ordførere, Kategori:Stortingsrepresentanter 1877–1879, Kategori:Stortingsrepresentanter 1880–1882, Kategori:Stortingsrepresentanter 1889–1891, Kategori:Stortingsrepresentanter for Kristiansand, ink
 701. Oddmund Ljone - Autoritetsdata, Kategori:Dødsdato ikke oppgitt, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Journalister i norske lokalaviser, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske hørespillforfattere, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Ulvik kommune, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser
 702. Norsk fotball 2006 - 1. divisjon fotball for kvinner 2006 tabell, 2. divisjon 2006 avdeling 1 tabell, 2. divisjon 2006 avdeling 2 tabell, 2. divisjon 2006 avdeling 3 tabell, 2. divisjon 2006 avdeling 4 tabell, Adeccoligaen 2006 tabell, Infoboks Norsk fotball, Kategori:Fotball i Norge i 2006, Norsk fotball, TOClimit, Tippeligaen 2006 tabell, Toppserien 2006 tabell, col-2, col-begin, col-end, f, flagg, portal
 703. Karl VI av Det tysk-romerske rike - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Aragonesiske monarker, Kategori:Dødsfall i 1740, Kategori:Fødsler i 1685, Kategori:Huset Habsburg, Kategori:Personer fra Wien, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kategori:Tysk-romerske keisere, Verv, byline, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 704. Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 – Lagtempo herrer - ==Eksterne lenker==, FlaggIOC, FlaggIOClag, Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014, Infoboks mesterskap, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014, OL-vinnere på lagtempo skøyter, herrer, OLHurtigløpLagtempo, flaggIOC
 705. Hoppestad holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1920 i Norge, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2004, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1920, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Skien, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 706. Emil Stangs andre regjering - Autoritetsdata, Kategori:1893 i Norge, Kategori:1894 i Norge, Kategori:1895 i Norge, Kategori:Etableringer i 1893, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1895, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, byline, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 707. Dronning Annes krig - Autoritetsdata, Franske kolonifelttog, Kategori:1700-årene i Nord-Amerika, Kategori:1710-årene i Nord-Amerika, Kategori:Indianerkrigene, Kategori:Konflikter i 1700-årene, Kategori:Konflikter i 1702, Kategori:Konflikter i 1710-årene, Kategori:Konflikter i 1713, Kategori:Kriger med deltagelse av Frankrike, Kategori:Kriger med deltagelse av Storbritannia, Kategori:USAs historie, Kildeløs
 708. Colin McDonald - Autoritetsdata, Englands lag i fotball-VM 1958, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Altrincham FC, Kategori:Fotballspillere for Burnley FC, Kategori:Fotballspillere for Wycombe Wanderers FC, Kategori:Fødsler i 1930, Kategori:Personer fra Bury, Kategori:Spillere i Fotball-VM 1958, Kategori:Wycombe-trenere, Kildeløs, f, infoboks biografi
 709. Vilhelm II av Württemberg - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1921, Kategori:Fødsler i 1847, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Huset Württemberg, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Personer fra Stuttgart, Kategori:Regenter av Württemberg, Kategori:Tyske monarker, ahnentafel-compact5, end, s-aft, s-bef, s-hou, s-new, s-non, s-pre, s-reg, s-start, s-ttl, s-tul
 710. Torger Motland - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Bryne FK, Kategori:Fotballspillere for FK Mandalskameratene, Kategori:Fotballspillere for Sandnes Ulf, Kategori:Fotballspillere for Stavanger IF, Kategori:Fotballspillere for Viking FK, Kategori:Fotballspillere for Ålgård FK, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Personer fra Sandnes kommune, fotballspillerstubb, Ålgård FK
 711. Slovenia under Vinter-OL 2014 - 0, Infoboks Slovenia under OL, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A1, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A3, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A6, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe A, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Slovenia under de olympiske leker, Kategori:Sport i Slovenia i 2014, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL Slovenia
 712. Ringsaker stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, foto, stasjonsinfo
 713. Richard Rodgers - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Filmmusikkomponister, Kategori:Fødsler i 1902, Kategori:Komponister fra USA, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Musikalkomponister, Kategori:Oscar-vinnere (sang), Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Pulitzer-vinnere innen drama, Portal, Pulitzerprisen for dramaForfattere 1926-1950, fødselsdato
 714. Kravikfjord holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1989, Kategori:Jernbanestasjoner på Numedalsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Nore og Uvdal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 715. Klaus von Dohnanyi - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1928, Kategori:Hamburgs borgermestere, Kategori:Personer fra Berlin, Kategori:Personer fra Hamburg, Kategori:Personer fra Leipzig, Kategori:SPD-politikere, Kategori:Tyske føderale ministre, Kategori:Tyske jurister, Kategori:Tyske utdanningsministre, Tysklands utdanningsministre, commonscat, fødselsdato og alder
 716. Kjetil Haraldstad - 1349 (band), Autoritetsdata, Gehenna, Gorgoroth, Infoboks musiker, Kategori:1349-medlemmer, Kategori:Fødsler i 1973, Kategori:Gehenna-medlemmer, Kategori:Gorgoroth-medlemmer, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske trommeslagere, Kategori:Satyricon-medlemmer, Kildeløs, Metalmusikerstubb, Satyricon, flagg, fødselsdato, fødselsdato og alder
 717. Kittelsland holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1929 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1989, Kategori:Jernbanestasjoner på Numedalsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1929, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Nore og Uvdal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 718. Joseph Marie Anne de Moyriac de Mailla - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1748, Kategori:Franske historikere, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske kartografer, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1669, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra departementet Isère, Kildeløs
 719. John Jairo Castillo - Autoritetsdata, Kategori:Colombianske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for América de Cali, Kategori:Fotballspillere for CSD Colo-Colo, Kategori:Fotballspillere for Deportes Tolima, Kategori:Fotballspillere for Millonarios FC, Kategori:Fotballspillere for Once Caldas, Kategori:Fødsler i 1984, Kategori:Oriente Petrolero-spillere, Kategori:Personer fra Cali, Kildeløs, Stubb, f
 720. Jimmy McMullan - Autoritetsdata, Kategori:Aston Villa-trenere, Kategori:Dødsfall i 1964, Kategori:Fotballspillere for Manchester City FC, Kategori:Fotballspillere for Partick Thistle FC, Kategori:Fødsler i 1895, Kategori:Notts County-trenere, Kategori:Oldham-trenere, Kategori:Personer fra Falkirk, Kategori:Sheffield Wednesday-trenere, Kategori:Skotske fotballspillere, Kategori:Skotske fotballtrenere, Kildeløs, f
 721. Ivar Fredholm - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1927, Kategori:Fødsler i 1866, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske ingeniørvitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:Svenske matematikere, Kategori:Svenske professorer, Kategori:Vitenskapelig ansatte ved Stockholms universitet, Kildeløs, biografistubb, infoboks biografi
 722. Henri Marie Ducrotay de Blainville - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1850, Kategori:Franske anatomer, Kategori:Franske zoologer, Kategori:Fødsler i 1777, Kategori:Medlemmer av Det franske vitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra departementet Seine-Maritime, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato
 723. Hauerseter stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Ullensaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Transport i Ullensaker, NSB-L13, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, commonscat, stasjonsinfo
 724. Harpefoss stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk i Sør-Fron, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Sør-Fron, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 725. Edmund Muskie - Amerikanske utenriksministre, Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Advokater fra USA, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Guvernører i Maine, Kategori:Personer fra Oxford County i Maine, Kategori:Personer fra USA av polsk opphav, Kategori:Senatorer fra Maine, Kategori:USAs utenriksministre, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, start boks
 726. Dalane holdeplass - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1939 i Norge, Kategori:Byggverk i Kristiansand, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1939, Kategori:Samferdsel i Kristiansand, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 727. Transmeksikanske vulkanbelte - Autoritetsdata, Kategori:Fjellkjeder og fjell i Mexico, Kategori:Guanajuatos geografi, Kategori:Hidalgos geografi, Kategori:Jaliscos geografi, Kategori:Michoacáns geografi, Kategori:Morelos' geografi, Kategori:Méxicos geografi, Kategori:Pueblas geografi, Kategori:Querétaros geografi, Kategori:Tlaxcalas geografi, Kategori:Veracruz' geografi, Kategori:Vulkaner i Mexico
 728. Sun Li (softballspiller) - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Chongqing, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 729. Leslie Knighton - Autoritetsdata, Infoboks fotballspiller , Kategori:Arsenal-trenere, Kategori:Birmingham-trenere, Kategori:Bournemouth-trenere, Kategori:Chelsea-trenere, Kategori:Dødsfall i 1959, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Shrewsbury Town FC, Kategori:Fødsler i 1884, Kategori:Huddersfield-trenere, Kategori:Personer fra South Derbyshire, Kategori:Shrewsbury-trenere, Kildeløs
 730. Inge Stokvik - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Ishockeyspillere for Astor Ishockeyklubb, Kategori:Ishockeyspillere for IK Comet Halden, Kategori:Ishockeyspillere for Lørenskog IK, Kategori:Ishockeyspillere for Nidaros Hockey, Kategori:Ishockeyspillere for Rosenborg IHK, Kategori:Ishockeyspillere for Trondheim IK, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kildeløs
 731. Glasgow Queen Street stasjon - Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1842 i Storbritannia, Kategori:1886 i Storbritannia, Kategori:Jernbanestasjoner i Storbritannia, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1842, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1886, Kategori:Kommunikasjon i Glasgow, Kategori:Vernede byggverk i Glasgow, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, slutt boks
 732. Første Balkankrig - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Balkankrigene, Kategori:Bulgarias historie, Kategori:Hellas' historie, Kategori:Konflikter i 1912, Kategori:Konflikter i 1913, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Montenegros historie, Kategori:Opptakten til første verdenskrig, Kategori:Serbias historie, Kategori:Tyrkias historie, Kildeløs, Portal, flagg, historiestubb
 733. Faisal av Saudi-Arabia - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1975, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Monarker, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer drept med skytevåpen, Kategori:Personer fra Riyadh, Kategori:Saudiarabere, Verv, dødsdato og alder, flagg, sluttboks, språk, startboks, Årets person Time 1951–1975
 734. Einar Thomassen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske filologer, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Personer tilknyttet bokserien Verdens hellige skrifter, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, flagg, fødselsdato og alder
 735. Den transkaukasiske demokratiske føderale republikk - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Armenias historie, Kategori:Aserbajdsjans historie, Kategori:Georgias historie, Kategori:Historiske stater, Kategori:Kaukasia, Kategori:Stater og territorier etablert i 1918, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Tidligere land i Asia, Kildeløs
 736. Carl Berners plass stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Carl Berner (strøk), Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Peer Qvam, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Ruter, Slutt boks, T-banestasjoner i Oslo, koord
 737. William Paulet, 1. marki av Winchester - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1572, Kategori:Engelske markier og markiser, Kategori:Fødsler på 1400-tallet, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det engelske parlamentet, Kategori:Rikskanslere i England, Verv , Verv to til to , Verv tre til tre , Vervettår , sluttboks, startboks
 738. Tove Bull - == Litteratur == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske litteraturprofessorer, Kategori:Personer fra Alta kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:St. Olavs Orden, Mal:Rektorer ved Universitetet i Tromsø, biografistubb
 739. Skien stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Bjarne Friis Baastad, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1917, Kategori:Samferdsel i Skien, NSB-52, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 740. Mosby stasjon - Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk i Kristiansand, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1991, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Kristiansand, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks
 741. John Campbell, 4. hertug av Argyll - Autoritetsdata, Hertuger av Argyll, Kategori:Dødsfall i 1770, Kategori:Fødsler på 1600-tallet, Kategori:Hertuger av Argyll, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra jakobitteropprøret i 1745, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Kildeløs, end, s-aft, s-aft , s-bef, s-bef , s-off, s-reg, s-start, s-ttl, s-ttl
 742. John Cameron (1872–1935) - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 1935, Kategori:Fotballspillere for Everton FC, Kategori:Fotballspillere for Queen's Park FC, Kategori:Fotballspillere for Tottenham Hotspur FC, Kategori:Fødsler i 1872, Kategori:Personer fra South Ayrshire, Kategori:Skotske fotballspillere, Kildeløs, f, fotballspillerstubb, fødselsdato
 743. Joachim Dahl - == Kilder ==, Autoritetsdata, Kategori:Ap-politikere i Hordaland, Kategori:Dødsfall i 1972, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Lokalpolitikere i Bergen, Kategori:Norske fagforeningspersoner, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1945–1949, Kategori:Stortingsrepresentanter 1950–1953, Kategori:Stortingsrepresentanter for Bergen, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Ap
 744. Høsøien stoppested - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1922 i Norge, Kategori:Byggverk i Røros, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1922, Kategori:Samferdsel i Røros, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 745. Grundset stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1862 i Norge, Kategori:Byggverk i Elverum, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862, Kategori:Samferdsel i Elverum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 746. Grinder stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1893 i Norge, Kategori:Grue, Kategori:Günther Schüssler, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Solørbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, Kategori:Paul Due, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 747. Friedrich Gottlieb Klopstock - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BBKL, Commons, DNB-Portal, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1803, Kategori:Fødsler i 1724, Kategori:Lyrikere, Kategori:Opplysningstidens representanter, Kategori:Personer fra Hamburg, Kategori:Personer fra Jena, Kategori:Tyske dramatikere, Kategori:Tyske forfattere, Kategori:Tyske frimurere, Språkikon, Wikisource-språk2
 748. Åsta stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1871 i Norge, Kategori:Byggverk i Åmot, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1871, Kategori:Samferdsel i Åmot, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, riksvei
 749. Burkhard Christoph von Münnich - Autoritetsdata, Infoboks militær person, JULGREGDATO, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1767, Kategori:Fødsler i 1683, Kategori:Personer fra Landkreis Wesermarsch, Kategori:Russisk adel, Kategori:Russiske generaler, Kategori:Russiske ingeniører, Kategori:Russiske politikere, Kategori:Tysk adel, Kategori:Tyske ingeniører, Kildeløs, flagg
 750. Berlin-Neukölln stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1930 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, filtergruppe, koord, slutt boks, t-banestubb
 751. Beleiringen av Boston - Den amerikanske uavhengighetskrigen, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:1775 i Nord-Amerika, Kategori:1776 i USA, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Boston, Kategori:Konflikter i 1775, Kategori:Konflikter i 1776, Kategori:Massachusetts' historie, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, Kildeløs, flagg
 752. Zoologischer Garten stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:1882 i Tyskland, Kategori:Fredete byggverk i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commons, filtergruppe, slutt boks
 753. Olaf Gulbransson - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Commonscat, Infoboks kunstner, Kategori:Art nouveau, Kategori:Dødsfall i 1958, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske grafikere, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske karikaturtegnere, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Personer fra Oslo, Portal, SNL, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 754. Nubisk steinbukk - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Drøvtyggere, Kategori:Dyr formelt beskrevet av Frédéric Cuvier, Kategori:Dyr formelt beskrevet i 1825, Kategori:Egypts fauna, Kategori:Israels fauna, Kategori:Omans fauna, Kategori:Saudi-Arabias fauna, Kategori:Sterkt truede arter på IUCNs rødliste, Kategori:Sudans fauna, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies, rødliste, zoologistubb
 755. Namsskogan stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Byggverk i Namsskogan, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Namsskogan, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 756. Fåvang stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringebu, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 757. Øksna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1871 i Norge, Kategori:Byggverk i Elverum, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1871, Kategori:Samferdsel i Elverum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 758. Arturo Prat (forskningsstasjon) - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Forskningsstasjoner i Antarktis, Kategori:1940-årene i Antarktis, Kategori:Artikler i Antarktis-prosjektet, Kategori:Etableringer i 1947, Kategori:Forskningsstasjoner i Antarktis, Kategori:Magallanes y de la Antártica Chilena, Kategori:Sør-Shetlandsøyene, Kategori:Verneområder i Antarktis, Portal, commonscat, koord
 759. Per Kværne - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske katolske prester, Kategori:Norske professorer i religionshistorie, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Personer tilknyttet bokserien Verdens hellige skrifter, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Tibetologer, bibsys, cristin, infoboks biografi
 760. Martin Braxenthaler - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Tyskland under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Fødsler i 1972, Kategori:Tyske handikappidrettsutøvere, Kildeløs
 761. Magnus Myklebust - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks lagspiller, KIL Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for IL Hødd, Kategori:Fotballspillere for Kongsvinger IL Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for Odds ballklubb, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Personer fra Ulstein kommune, fødselsdato og alder
 762. Klaus Kinkel - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, FDPs ledere, Infoboks politiker, Kategori:FDP-politikere, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Personer fra Landkreis Reutlingen, Kategori:Tyske justisministre, Kategori:Tyske utenriksministre, Kategori:Tyske visekanslere, Mal:BND-presidenter, Tysklands justisministre etter 1949, Tysklands utenriksministre etter 1951, Tysklands visekanslere etter 1949
 763. Kjartan Kristiansen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:DumDum Boys-medlemmer, Kategori:Fødsler i 1963, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske låtskrivere, Kategori:Norske rockemusikere, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kategori:Rockheim Hall of Fame, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, Rockheim Hall of Fame, commonscat, fødselsdato og alder, musikerstubb, tr
 764. Espa stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1880 i Norge, Kategori:Byggverk i Stange, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Samferdsel i Stange, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 765. Eliteserien i ishockey for menn 2002/03 - 0, Eliteserien i ishockey for herrer 2002/03 tabell, Infoboks hockeyliga, Ishockey i Norge nivå 1, Kategori:Eliteserien i ishockey for menn, Kategori:Ishockey i 2002, Kategori:Ishockey i 2003, Kategori:Sport i Norge i 2002, Kategori:Sport i Norge i 2003, Kildeløs, Kvalifisering Eliteserien i ishockey for herrer 2003/04, Tooltip, flagg
 766. Eliteserien i ishockey for menn 2001/02 - 0, Eliteserien i ishockey for herrer 2001/02 tabell, Infoboks hockeyliga, Ishockey i Norge nivå 1, Kategori:Eliteserien i ishockey for menn, Kategori:Ishockey i 2001, Kategori:Ishockey i 2002, Kategori:Sport i Norge i 2001, Kategori:Sport i Norge i 2002, Kildeløs, Kvalifisering Eliteserien i ishockey for herrer 2002/03, Tooltip, flagg
 767. Agle stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1929 i Norge, Kategori:Byggverk i Snåsa, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1929, Kategori:Transport i Snåsa, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 768. Skotbu stoppested - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1908 i Norge, Kategori:Byggverk i Ski, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908, Kategori:Transport i Ski i Akershus, Mangler bilder, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 769. Lee Dong-myung (håndballspiller) - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2013 for menn, Kategori:Sørkoreanske håndballspillere, Kildeløs, Portal, Stubb, Sør-Koreas lag under Håndball-VM 2011 for menn, Sør-Koreas tropp under Håndball-VM 2013 for menn, flagg, fødselsdato og alder
 770. Lassemoen stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Byggverk i Namsskogan, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Namsskogan, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 771. Idrettsklubben Start i 1994 - 2. divisjon 1994 avdeling 2 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1994, Kategori:Tippeligaen 1994, Sorterbart navn, Tippeligaen 1994, Tippeligaen 1994 tabell, f, fk, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 772. Charlie Roberts - 0, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller , Kategori:Dødsfall i 1939, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Grimsby Town FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Oldham Athletic AFC, Kategori:Fødsler i 1883, Kategori:Oldham-trenere, Kategori:Personer fra Darlington, f
 773. Bøn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1855 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidsvoll, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1855, Kategori:Transport i Eidsvoll, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 774. Thorolf Rafto - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1986, Kategori:Fødsler i 1922, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske mangekjempere, Kategori:Norske professorer i økonomisk historie, Kategori:Norske økonomiske historikere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Professorer ved Norges Handelshøyskole, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 775. Sjuende far i huset - Infoboks film, Kategori:Filmer basert på verk av Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe, Kategori:Filmer regissert av Ivo Caprino, Kategori:Kortfilmer fra 1960-årene, Kategori:Norske animerte kortfilmer, Kategori:Norske barne- og familiefilmer, Kategori:Norske eventyrfilmer, Kategori:Norske filmer fra 1960-årene, Kategori:Norskspråklige filmer, Kursiv tittel, norsk filmstubb
 776. Rognan stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1958 i Norge, Kategori:Byggverk i Saltdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1958, Kategori:Rognan, Kategori:Transport i Saltdal, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 777. Rånåsfoss stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1918 i Norge, Kategori:Byggverk i Sørum, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1918, Kategori:Transport i Sørum, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 778. Oldenburg (land) - Autoritetsdata, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1180, Kategori:Stater og territorier etablert i 1774, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1810, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kategori:Tidligere tyske forbundsstater, Kildeløs, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike
 779. Lebus bispedømme - Autoritetsdata, Infoboks bispedømme, Kategori:Etableringer i 1125, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Katolske bispedømmer i Polen, Kategori:Opphør i 1598, Kategori:Stater og territorier etablert i 1248, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1555, Kategori:Tidligere katolske bispedømmer i Tyskland, Kategori:Tysk-romerske rike, Kildeløs, Tysklands bispedømmer
 780. Kurt Georg Kiesinger - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CDUs ledere, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, Kategori:Fødsler i 1904, Kategori:Personer fra Zollernalbkreis, Kategori:Tyske kanslere, Portal, Presidenter for Forbundsrådet, Tysklands forbundskanslere, Verv, commonscat, dødsdato og alder, fødselsdato, slutt boks, startboks
 781. Harborg stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1913 i Norge, Kategori:Byggverk i Røros, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Røros, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 782. Göteborg sentralstasjon - Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1858 i Sverige, Kategori:Göteborg, Kategori:Jernbanestasjoner på Norge/Vänerbanan, Kategori:Jernbanestasjoner på Västkustbanan, Kategori:Jernbanestasjoner på Västra stambanan, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1858, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, jernbanestubb
 783. Eduard von Böhm-Ermolli - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige østerrikere, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Personer fra Ancona, Kategori:Personer fra Mährenschlesien region, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Østerrikere fra andre verdenskrig, Kategori:Østerriksk-ungarere fra første verdenskrig, Kildeløs, flagg
 784. Dedé Anderson - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Brasilianske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Aalesunds FK, Kategori:Fotballspillere for CR Vasco da Gama, Kategori:Fotballspillere for EC Bahia, Kategori:Fotballspillere for Hammarby IF, Kategori:Fotballspillere for Kalmar FF, Kategori:Fotballspillere for PFC Litex Lovetj, Kategori:Fødsler i 1980, Kildeløs, fødselsdato og alder
 785. Roa stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1909 i Norge, Kategori:Byggverk i Lunner, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1909, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Lunner, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 786. Rakkestad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Rakkestad, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 787. Mo i Rana stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, JBS-tabell, JBS4, Kategori:1942 i Norge, Kategori:Byggverk i Rana, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1942, Kategori:Transport i Rana, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 788. Lunner stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1900 i Norge, Kategori:Byggverk i Lunner, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1900, Kategori:Paul Due, Kategori:Transport i Lunner, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 789. Lindevang metrostasjon - Autoritetsdata, Infoboks metrostasjon, Kategori:1986 i Danmark, Kategori:2003 i Danmark, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2000, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1986, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2003, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Kildeløs, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København, slutt boks
 790. John Adams - Andre personer, Autoritetsdata, Infoboks president USA, JULGREGDATO, Kategori:Dødsfall i 1826, Kategori:Fødsler i 1735, Kategori:Opplysningstidens representanter, Kategori:Personer fra Quincy, Kategori:USAs presidenter, Kategori:USAs uavhengighetserklæring, Kategori:USAs visepresidenter, USAs presidenter, USAs visepresidenter, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, kildeløs, slutt boks, start boks
 791. Hamarkameratene i 2013 - 1. divisjon fotball for herrer 2013, 3. divisjon 2013 avdeling 3 tabell, Adeccoligaen 2013 tabell, Fotballkamp kollapsbar, HamKam, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Hamarkameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2013, Tabellkurve , col-2, col-begin, col-end, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, gult, rødt
 792. Giuseppe Saragat - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, IPA2, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:Italienske livstidssenatorer, Kategori:Italienske presidenter, Kategori:Medlemmer av den italienske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig, Kategori:Personer fra Torino, Kategori:St. Olavs Orden, flagg
 793. Bergen gamle stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1913, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 794. 2. divisjon fotball for menn 1970 - 2. divisjon 1970 avdeling A tabell, 2. divisjon 1970 avdeling B tabell, 2. divisjon 1970 distrikt IX-X tabell, 2. divisjon 1970 distrikt XI tabell, Fotball i Norge nivå 2, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i Norge i 1970, fk, goal, ikkerød
 795. Westhafen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1961 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1961, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks, t-banestubb
 796. Slitu stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Eidsberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 797. Ring stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Byggverk i Ringsaker, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Ringsaker, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 798. Oppstanden i Øvre Schlesien 1919–1921 - Autoritetsdata, Kategori:1919 i Polen, Kategori:1919 i Tyskland, Kategori:1920 i Polen, Kategori:1920 i Tyskland, Kategori:1921 i Polen, Kategori:1921 i Tyskland, Kategori:Konflikter i 1919, Kategori:Konflikter i 1920, Kategori:Konflikter i 1921, Kategori:Polens historie, Kategori:Preussens historie, Kildeløs, historiestubb
 799. Nils Lid Hjort - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Fødsler i 1953, Kategori:Hurtigløp på skøyter, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske matematikere, Kategori:Norske statistikere, Kategori:Personer tilknyttet Norsk Regnesentral, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo
 800. Mysen stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Eidsberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 801. Minde stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, JBV Network statement, Kategori:1889 i Norge, Kategori:Godsterminaler i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1889, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 802. Meike de Nooy - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Nederland under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Medaljevinnere under Sommer-OL 2008, Kategori:Nederlandske vannpolospillere, Kategori:Olympiske mestere for Nederland, Kategori:Personer fra Eindhoven, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, flagg, fødselsdato og alder, sportstubb
 803. Manfred von Richthofen - Autoritetsdata, Commons, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1918, Kategori:Flyvere omkommet i nedskytninger av fly, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Personer fra Wroclaw, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske flyvere, Kategori:Tyske flyveress, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, utdypende
 804. Liste over olympiske medaljevinnere i hurtigløp på skøyter (menn) - 0, FlaggIOClag, FlaggIOCmedaljør, Hurtigløp på skøyter under OL, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter under vinter-OL, Kategori:Lister over medaljevinnere i OL, Kategori:Lister over skøyteløpere, Kildeløs, Medaljetabell
 805. Idrettsklubben Start i 1995 - 2. divisjon 1995 avdeling 3 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1995, Kategori:Tippeligaen 1995, Sorterbart navn, Tippeligaen 1995, Tippeligaen 1995 tabell, fk, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 806. Helldalsmo stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Byggverk i Froland, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Samferdsel i Froland, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 807. Haugesund Dampskibsselskab - Autoritetsdata, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Bergen havn, Kategori:Haugesund havn, Kategori:Norske rederier, Kategori:Næringsliv i Rogaland, Kategori:Selskaper etablert i 1877, Kategori:Selskaper opphørt i 1984, Kategori:Sjøfart i Haugesund, Kategori:Sjøfart i Hordaland, Kategori:Sjøfart i Rogaland, Kategori:Tidligere norske transportselskaper, Kildeløs, byline
 808. Harriet Bjerrum Nielsen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Kjønnsforskere, Kategori:Medlemmer av Det akademiske kollegium (UiO), Kategori:Norske pedagogikkprofessorer, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra København, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Portal, flagg, fødselsdato og alder
 809. Gautestad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Rakkestad, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, byline, stasjonsinfo
 810. Friedrichstraße stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1882 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, koord, slutt boks
 811. Fredrik III av Tyskland - Autoritetsdata, Clear, Infoboks monark, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1888, Kategori:Fødsler i 1831, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Hohenzollern, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Personer fra Potsdam, Kategori:Prøyssiske kongelige, Kategori:Tyske keisere, Kategori:Tyskere, Kildeløs, Preussens monarker, Verv, sluttboks, startboks
 812. Augustin av Hippo - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Dødsfall i 430, Kategori:Fødsler i 354, Kategori:Kirkefedre, Kategori:Kirkelærere, Kategori:Medlemmer av katolske ordener, Kategori:Personer fra provinsen Souk Ahras, Kategori:Romerske helgener, Kategori:Teologer, Kirkelærere, anbefalt, bibsys-oria, ikkerød, wikiquote
 813. Vilhelm Krag - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Fødsler i 1871, Kategori:Norske dramatikere, Kategori:Norske forfattere av erindringsbøker, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske novellister, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske teatersjefer, Kategori:Personer fra Kristiansand kommune, NBL, Portal, SNL, col-3, col-end, col-start, wikikilden forfatter
 814. Patriarkatet Aquileia - Autoritetsdata, Infoboks bispedømme, Kategori:Bispedømmer i Italia, Kategori:Friuli-Venezia Giulia, Kategori:Italias historie, Kategori:Opphør i 1751, Kategori:Stater og territorier etablert i 1077, Kategori:Stater og territorier etablert i 1445, Kategori:Tidligere katolske bispedømmer i Østerrike, Kategori:Tysk-romerske rike, Kategori:Veneto, Katolske patriarker, Kildeløs
 815. Naguib Mahfouz - Autoritetsdata, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Arabiskspråklige forfattere, Kategori:Dødsfall i 2006, Kategori:Egyptiske forfattere, Kategori:Fødsler i 1911, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Novellister, Kategori:Personer fra Kairo, Kategori:Romanforfattere, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1976-2000, Portal, Språk, nobelpristaker , stubb
 816. Ludvík Svoboda - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Fødsler i 1895, Kategori:Mottakere av Lenins fredspris, Kategori:Personer fra Vysocina region, Kategori:Personer fra den kalde krigen, Kategori:Tsjekkere fra andre verdenskrig, Kategori:Tsjekkoslovakias presidenter, Kildeløs, Tsjekkoslovakiske presidenter, Verv, sluttboks, startboks, utdypende
 817. 2473 Heyerdahl - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Nikolaj Tsjernykh, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1977, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 818. Thomas A. Hendricks - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1885, Kategori:Fødsler i 1819, Kategori:Guvernører i Indiana, Kategori:Kongressrepresentanter fra Indiana, Kategori:Personer fra Indianapolis, Kategori:Personer fra Muskingum County, Kategori:Senatorer fra Indiana, Kategori:USAs visepresidenter, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 819. Robert Devereux, 2. jarl av Essex - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1601, Kategori:Earl Marshals, Kategori:Engelske jarler og grevinner, Kategori:Fødsler i 1566, Kategori:Personer fra Herefordshire, Kategori:Personer fra Pembrokeshire, Kategori:Personer fra Stafford, Kategori:Personer henrettet ved halshogging, Verv , Vervettår , sluttboks, startboks, utdypende artikkel
 820. Richard Vanigli - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for AC Ancona, Kategori:Fotballspillere for AS Livorno Calcio, Kategori:Fotballspillere for AS Varese 1910, Kategori:Fotballspillere for Cosenza Calcio, Kategori:Fotballspillere for Empoli FC, Kategori:Fotballspillere for US Lecce, Kategori:Fødsler i 1971, Kategori:Italienske fotballspillere, Kategori:Personer fra Forlì, f
 821. Reisen til Melonia - Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Fantasyfilmer, Kategori:Filmer basert på bøker, Kategori:Filmer fra 1989, Kategori:Filmer regissert av Per Åhlin, Kategori:Norske animasjonsfilmer, Kategori:Norske eventyrfilmer, Kategori:Norske filmer fra 1980-årene, Kategori:Norskspråklige filmer, Kategori:Svenske animasjonsfilmer, Kategori:Svenskspråklige filmer, flagg, kursiv tittel
 822. Røstad holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:2001 i Norge, Kategori:Byggverk i Levanger, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2001, Kategori:Transport i Levanger, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 823. Nelly Sachs - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1970, Kategori:Fødsler i 1891, Kategori:Lyrikere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Berlin, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske nobelprisvinnere, Kategori:Tyske forfattere, Kategori:Tyske nobelprisvinnere, Kategori:Tyskspråklige forfattere, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, STY, nobelpristaker
 824. Leif Haraldseth - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks biografi, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Fylkesmenn i Buskerud, Kategori:Fødsler i 1929, Kategori:Ledere for Landsorganisasjonen i Norge, Kategori:Norske kommunalministre, Kategori:Personer fra Drammen kommune, Kategori:Statsråder i Regjeringen Brundtland II, Kildeløs, Landsorganisasjonens ledere, Norges kommunalministre, biografistubb
 825. Kopperå stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1899 i Norge, Kategori:Byggverk i Meråker, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1899, Kategori:Transport i Meråker, NSB-72, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 826. Frankfurter Allee stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1930 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, slutt boks
 827. Ålen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1901 i Norge, Kategori:Byggverk i Holtålen, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1901, Kategori:Samferdsel i Holtålen, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 828. Brakerøya stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1873 i Norge, Kategori:Byggverk i Drammen, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1873, Kategori:Samferdsel i Drammen, NSB-L13, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 829. Bora Zivkovic - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Danske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for FC København, Kategori:Fotballspillere for Fredrikstad FK, Kategori:Fotballspillere for Herfølge BK, Kategori:Fotballspillere for Silkeborg IF, Kategori:Fotballspillere for Vejle BK, Kategori:Fødsler i 1974, Kategori:Utenlandske fotballspillere i Norge, Kildeløs, Portal, fotballspillerstubb
 830. Bolna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1947 i Norge, Kategori:Byggverk i Rana, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1947, Kategori:Transport i Rana, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 831. Augusta Stang - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1944, Kategori:Fødsler i 1869, Kategori:Høyre-politikere i Oslo, Kategori:Journalister i Aftenposten, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter 1931–1933, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, kilde bok
 832. Andrej Gromyko - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Faste sendemenn for Sovjetunionen og Den russiske føderasjon til De forente nasjoner, JULGREGDATO, Kategori:Ambassadører, Kategori:Dødsfall i 1989, Kategori:Fødsler i 1909, Kategori:Personer fra Homel oblast, Kategori:Personer fra den kalde krigen, Kategori:Sovjetiske diplomater, Kategori:Sovjetledere, Verv, byline, commons, slutt boks, start boks
 833. Spandau stasjon - == Eksterne lenker ==, Commonscat, Filtergruppe, Infoboks Jernbanestasjoner i Tyskland, Kategori:1910 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1910, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Koord, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, T-banestubb
 834. Rutherford B. Hayes - Amerikanske presidenter, Autoritetsdata, Infoboks president USA, Kategori:Dødsfall i 1893, Kategori:Fødsler i 1822, Kategori:Guvernører i Ohio, Kategori:Personer fra Delaware County i Ohio, Kategori:Personer fra Huron County i Ohio, Kategori:Personer fra Knox County i Ohio, Kategori:USAs presidenter, Verv, biografistubb, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 835. Jungfernheide stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1980 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1980, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, filtergruppe, koord, slutt boks, t-banestubb
 836. John Dudley, 1. hertug av Northumberland - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1553, Kategori:Earl Marshals, Kategori:Engelske hertuger og hertuginner, Kategori:Fødsler i 1501, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Jarler og grevinner av Warwick, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Personer henrettet ved halshogging, Kildeløs, Verv , sluttboks, startboks
 837. Hugh Dallas - Autoritetsdata, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2000, Kategori:Dommere i Fotball-VM 1998, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2002, Kategori:Dommere som har dømt UEFA-cupfinalen, Kategori:Fotballdommere som har dømt UEFA Super Cup, Kategori:Fødsler i 1957, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra North Lanarkshire, Kategori:Skotske fotballdommere, Kildeløs
 838. Haltdalen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Holtålen, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Holtålen, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 839. Eoin MacNeill - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1945, Kategori:Fødsler i 1867, Kategori:Irske historikere, Kategori:Medlemmer av det 1. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 2. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 3. Dáil, Kategori:Medlemmer av det 4. Dáil, Kategori:Middelalderhistorikere, Kategori:Ministre i Republikken Irland, Kategori:Personer fra Larne, Kategori:Personer tilknyttet påskeopprøret, Kildeløs
 840. Aldgate East undergrunnsstasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1938, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1838, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1884, Kategori:Stasjoner på District-linjen, Kategori:Stasjoner på Hammersmith & City-linjen, Kategori:Tower Hamlets, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, koord
 841. Wang Yi (vannpolospiller) - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1987, Kategori:Kinesiske vannpolospillere, Kategori:Personer fra Shandong, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2012, flagg, fødselsdato og alder
 842. Skonseng stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1942 i Norge, Kategori:Byggverk i Rana, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1942, Kategori:Skonseng, Kategori:Transport i Rana, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 843. Leopold I av Det tysk-romerske rike - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1705, Kategori:Fødsler i 1640, Kategori:Huset Habsburg, Kategori:Personer fra Wien, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kategori:Personer fra den store tyrkiske krig, Kategori:Tysk-romerske keisere, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, startboks
 844. Kolsås stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1930 i Norge, Kategori:Arne Henriksen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2014, Kategori:Kolsåsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Bærum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, Slutt boks, T-banestasjoner i Oslo, koord
 845. Hovin stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, commonscat
 846. Hauger stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1930 i Norge, Kategori:Arne Henriksen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2014, Kategori:Kolsåsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Bærum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, T-banestasjoner i Oslo, commonscat, koord
 847. EM på skøyter 1911, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 1911, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, STY, STY-BRONSE, STY-GULL, STY-SØLV, Sølv2
 848. De illyriske provinser - Autoritetsdata, Frankrikestubb, Italiastubb, Kategori:Frankrikes historie, Kategori:Italias historie, Kategori:Kroatias historie, Kategori:Montenegros historie, Kategori:Slovenias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1809, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1816, Kategori:Østerrikes historie, Kildeløs, Kroatiastubb, Sloveniastubb, Østerrikestubb
 849. Borgerkrigen i Laos - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Borgerkriger, Kategori:Konflikter i 1950-årene, Kategori:Konflikter i 1953, Kategori:Konflikter i 1960-årene, Kategori:Konflikter i 1970-årene, Kategori:Konflikter i 1975, Kategori:Kriger med deltagelse av Laos, Kategori:Kriger med deltagelse av USA, Kategori:Kriger med deltagelse av Vietnam, Kategori:Laos' historie, Kildeløs, flagg
 850. NM-uka på skøyter - Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1987, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1988, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1989, Kategori:NM på skøyter, Kategori:Norgesmesterskap i 1987, Kategori:Norgesmesterskap i 1988, Kategori:Norgesmesterskap i 1989, Kategori:Opphør i 1989, Kategori:Repeterende arrangementer etablert i 1987, Kildeløs
 851. Mihaela Smedescu - Autoritetsdata, CS Oltchim Râmnicu Vâlcea spillerstall, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1986, Kategori:Håndballmålvakter, Kategori:Rumenske håndballspillere, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2010 for kvinner, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2012 for kvinner, Kildeløs, Romanias lag under håndball-EM 2010 for kvinner, Romanias tropp under Håndball-EM 2012 for kvinner, flagg
 852. Kirk Hammett - -, Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1962, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Heavy metal-musikere, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Metallica-musikere, Kategori:Personer fra San Francisco, Kategori:Personer fra USA av filippinsk opphav, Kategori:Personer fra USA av irsk opphav, Metallica, biografistubb, flagg, fødselsdato og alder
 853. Ise stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Jernbane i Sarpsborg, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, jernbanestubb, stasjonsinfo
 854. Halvor Eifring - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons cat, Cristin, Kategori:Alumni fra Harvard University, Kategori:Alumni fra Princeton University, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Norske filologiprofessorer, Kategori:Norske sinologer, Kategori:Personer fra Hamar kommune, Kategori:Personer tilknyttet bokserien Verdens hellige skrifter, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys
 855. Gulsvik stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Byggverk i Flå, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Paul Armin Due, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 856. Gjerstad stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Byggverk i Gjerstad, Kategori:Jernbanestasjoner i Aust-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Samferdsel i Gjerstad, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 857. Evenstad stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1934 i Norge, Kategori:Byggverk i Stor-Elvdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1934, Kategori:Samferdsel i Stor-Elvdal, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 858. Axel Smith - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1935, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Høyre-ordførere i Aust-Agder, Kategori:Norske skipsredere, Kategori:Ordførere i Arendal, Kategori:Personer fra Arendal kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1898–1900, Kategori:Stortingsrepresentanter for Aust-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kildeløs, Verv, biografistubb, sluttboks, start boks
 859. Audnedal stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1943 i Norge, Kategori:Byggverk i Audnedal, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1943, Kategori:Samferdsel i Audnedal, Kildeløs, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 860. Anders Hatlo - ==Referanser==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Hotel Cæsar-regissører, Kategori:Norske filmregissører, Kategori:Norske regissører, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Personer fra Larvik kommune, Kategori:Skuespillere i Hotel Cæsar, Kategori:Skuespillere i Olsenbanden-filmer, Kategori:Skuespillere ved Nationaltheatret, flagg, fødselsdato og alder
 861. Tretten stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Paul Due, Kategori:Øyer kommune, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 862. Reitstøa stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 863. Redd menig Ryan - Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Dramafilmer fra USA, Kategori:DreamWorks-filmer, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1998, Kategori:Filmer om andre verdenskrig, Kategori:Filmer regissert av Steven Spielberg, Kategori:Golden Globe for beste dramafilm, Kategori:Krigsfilmer fra USA, Kategori:Oscar-vinnere (lydmiks), Portal, Steven Spielberg, kursiv tittel
 864. Nittedal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1900 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1900, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Nittedal, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 865. Knut Kjeldstadli - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:SV-politikere, Kategori:Vinnere av Brageprisen
 866. Hillevåg stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1880 i Norge, Kategori:Byggverk i Stavanger, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 2009, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1880, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Transport i Stavanger, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, koord, stasjonsinfo
 867. Erik Himle - Autoritetsdata, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 2008, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Norske departementsråder, Kategori:Norske handelsministre, Kategori:Norske samferdselsministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Statsråder i Regjeringen Gerhardsen IV, Kategori:Statssekretærer fra Ap, Kildeløs, Norges handels- og skipsfartsministre, Norges samferdselsministre
 868. Den russisk-tyrkiske krig (1710–1711) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1710, Kategori:Konflikter i 1711, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Kriger med deltagelse av Sverige, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, flagg
 869. De tyske riddernes ordensstat - Autoritetsdata, Brandenburgs og Preussens historie, Kategori:De nordlige korstog, Kategori:Estlands historie, Kategori:Latvias historie, Kategori:Litauens historie, Kategori:Polens historie, Kategori:Preussen, Kategori:Stater og territorier etablert i 1230, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1525, Kategori:Tysk-romerske rike, Kildeløs, Portal
 870. Tarqeq (måne) - Astronomistubb, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Brian G. Marsden, Kategori:Astronomiske oppdagelser av David C. Jewitt, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Jan Kleyna, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Scott S. Sheppard, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 2007, Kategori:Saturns måner, Portal, Saturns måner, infoboks småplanet
 871. Solheimsviken stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1913, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 872. Sande stasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Byggverk i Sande (Vestfold), Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Samferdsel i Sande (Vestfold), NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 873. Saint Vincent og Grenadinene under Sommer-OL 2012 - Autoritetsdata, Infoboks Saint Vincent og Grenadinene under OL, Kategori:2010-årene på Saint Vincent og Grenadinene, Kategori:Nasjoner under Sommer-OL 2012, Kategori:Saint Vincent og Grenadinene under de olympiske leker, Kategori:Sport i Karibia i 2012, OL 2012 nasjoner, OL Saint Vincent og Grenadinene
 874. Rosenborg Ballklub i 2008 - Fotballresultater, Fotballresultater2, Kategori:Sesongartikler for Rosenborg Ballklub, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2008, Kategori:Tippeligaen 2008, Rosenborg Ballklub, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, Tippeligaen 2008, flagg, fødselsdato og alder, fødselsdato og alder2, goal, gult, rødt, suboff, subon, utdypende artikkel
 875. Ratko Kacijan - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere for Jugoslavia under Sommer-OL 1948, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fotballspillere for GNK Dinamo Zagreb, Kategori:Fotballspillere for HNK Hajduk Split, Kategori:Fotballspillere under Sommer-OL 1948, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Kroatiske fotballspillere, Kategori:Medaljevinnere under Sommer-OL 1948, Kategori:Personer fra Zagreb, f, flagg
 876. Kjellstad stoppested - !, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1916 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1973, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1916, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 877. Hertugdømmet Braunschweig - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Niedersachsens historie, Kategori:Sachsens historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1815, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kategori:Tidligere tyske forbundsstater, Kildeløs, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske rike, kortnavn
 878. François Pallu - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1684, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Fødsler i 1626, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Thailand, Kategori:Personer fra Tours, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kildeløs, infoboks biografi
 879. Fotballklubben Bodø/Glimt i 2013 - 1. divisjon fotball for herrer 2013, 3. divisjon 2013 avdeling 11 tabell, Adeccoligaen 2013 tabell, Bodø/Glimt, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Bodø/Glimt, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2013, Tabellkurve , fk, goal, gult, trenger oppdatering sport
 880. Øyer stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Paul Due, Kategori:Øyer kommune, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 881. Borgerkrigen i Guatemala - Autoritetsdata, Infoboks slag , Kampanjeboks kald krig i Sentral-Amerika, Kategori:Borgerkriger, Kategori:Den kalde krigen, Kategori:Guatemalas historie, Kategori:Konflikter i 1960, Kategori:Konflikter i 1960-årene, Kategori:Konflikter i 1970-årene, Kategori:Konflikter i 1980-årene, Kategori:Konflikter i 1990-årene, Kategori:Konflikter i 1996, Kildeløs, flagg
 882. Saggrenda stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1920 i Norge, Kategori:Byggverk i Kongsberg, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1920, Kategori:Samferdsel i Kongsberg, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, stubb
 883. Røra stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1905 i Norge, Kategori:Byggverk i Inderøy, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1905, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Transport i Inderøy, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 884. Nikita Khrusjtsjov - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks politiker, JULGREGDATO, Kategori:Dødsfall i 1971, Kategori:Fødsler i 1894, Kategori:Personer fra Donetsk, Kategori:Personer fra Kursk oblast, Kategori:Personer fra den kalde krigen, Kategori:Sovjetledere, Verv, biografistubb, commonscat, flagg, slutt boks, start boks, Årets person Time 1951–1975
 885. Nesjar Idrettsforening - 5. divisjon (Vestfold), 5. divisjon Vestfold 2013 tabell, 8. divisjon (Vestfold), Eliteserien i futsal 2012/13 tabell, Eliteserien i futsal for herrer, Infoboks idrettslag, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Fotballag etablert i 1917, Kategori:Fotballag i Vestfold, Kategori:Futsallag i Norge, Kategori:Idrettslag etablert i 1917, Kategori:Idrettslag i Larvik, Kildeløs
 886. Mjølfjell stasjon - -, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908 i Norge, NSB-41, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 887. Krigen mot Magnus Eriksson - Kategori:Konflikter i 1363, Kategori:Konflikter i 1364, Kategori:Konflikter i 1365, Kategori:Konflikter i 1366, Kategori:Konflikter i 1367, Kategori:Konflikter i 1368, Kategori:Konflikter i 1369, Kategori:Konflikter i 1370, Kategori:Konflikter i 1371, Kategori:Kriger i Norden, Kategori:Norges kriger, Kategori:Svensk militærhistorie, Kildeløs, Språkvask
 888. Julie Lødrup - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumni fra London School of Economics, Kategori:Ap-politikere i Oslo, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Politiske rådgivere fra Arbeiderpartiet, Kategori:Politiske rådgivere i Regjeringen Stoltenberg II, Kategori:Tillitsvalgte i AUF, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 889. Hamarkameratene i 2010 - 2. divisjon 2010 avdeling 4 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 4 2010, Flagg, Fotballkamp kollapsbar, HamKam, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Hamarkameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2010, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal
 890. Greverud holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1939 i Norge, Kategori:Byggverk i Oppegård, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1939, Kategori:Transport i Oppegård, NSB-L2, NSB-L2x, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 891. Barking stasjon - Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1854 i England, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1854, Kategori:Londons jernbanestasjoner, Kategori:Redbridge, Kategori:Stasjoner på District-linjen, Kategori:Stasjoner på Gospel Oak–Barking-linjen, Kategori:Stasjoner på Hammersmith & City-linjen, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, koord
 892. Valnesfjord holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:2001 i Norge, Kategori:Byggverk i Fauske, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2001, Kategori:Transport i Fauske, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 893. Stuart Pearson - 0, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller , Kategori:Ekspertkommentatorer (sport), Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Hull City AFC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for West Ham United FC, Kategori:Fødsler i 1949, Kategori:Personer fra Kingston upon Hull, Kategori:West Bromwich-trenere, f, fødselsdato og alder
 894. Storekvina stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1943 i Norge, Kategori:Byggverk i Kvinesdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1943, Kategori:Samferdsel i Kvinesdal, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 895. Sonsveien holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1932 i Norge, Kategori:Byggverk i Vestby, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1932, Kategori:Transport i Vestby, NSB-L21, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 896. Slaget om Kreta - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1941 i Hellas, Kategori:Konflikter i 1941, Kategori:Slag med deltagelse av Australia, Kategori:Slag med deltagelse av Hellas, Kategori:Slag med deltagelse av Italia, Kategori:Slag med deltagelse av New Zealand, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag med deltagelse av Tyskland, Kategori:Slag under andre verdenskrig
 897. Skoll (måne) - Astronomistubb, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Brian G. Marsden, Kategori:Astronomiske oppdagelser av David C. Jewitt, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Jan Kleyna, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Scott S. Sheppard, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 2006, Kategori:Saturns måner, Portal, Saturns måner, infoboks småplanet
 898. Nutbush City Limits (singel) - Autoritetsdata, Ike & Tina Turner, Infoboks musikk, Kategori:Ike & Tina Turner-sanger, Kategori:Ike & Tina Turner-singler, Kategori:Sanger fra 1973, Kategori:Singler fra 1973, Kategori:Singler fra 1988, Kategori:Singler fra 1991, Kategori:Tina Turner-musikk video, Kategori:Tina Turner-sanger, Kategori:Tina Turner-singler, Kildeløs, Tina Turner
 899. Knud Kristensen - Autoritetsdata, Danmarks statsministre etter 1945, Infoboks politiker, Kategori:Danske innenriksministre, Kategori:Danske statsministre, Kategori:Dødsfall i 1962, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1880, Kategori:Personer fra Ringkøbing-Skjern kommune, Kategori:Venstre-politikere (Danmark), Kildeløs, Portal, Venstres formenn, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 900. Kari Vogt - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Biografistubb, Fritt Ords honnør, Kategori:Fagansvarlige i Store norske leksikon, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Islamologer, Kategori:Mottakere av Universitetet i Oslos formidlingspris, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer tilknyttet bokserien Verdens hellige skrifter, Portal, bibsys, cristin
 901. John Reith, 1. baron Reith - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:BBC, Kategori:Britiske baroner og baronesser, Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Dødsfall i 1971, Kategori:Fødsler i 1889, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Aberdeenshire, Kategori:Skotske politikere, Kildeløs
 902. John Campbell, 2. hertug av Argyll - Autoritetsdata, Hertuger av Argyll, Infoboks kongelig, Kategori:Dødsfall i 1743, Kategori:Fødsler i 1678, Kategori:Hertuger av Argyll, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kildeløs, end, s-aft, s-aft , s-bef, s-bef , s-mil, s-new, s-new , s-non, s-non , s-off, s-reg, s-start, s-ttl, s-ttl
 903. John Anderson (1921–2006) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2006, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Nottingham Forest FC, Kategori:Fotballspillere for Peterborough United FC, Kategori:Fotballspillere for Plymouth Argyle FC, Kategori:Fødsler i 1921, Kategori:Personer fra Salford, Kildeløs
 904. Geilo stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Byggverk i Hol, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Samferdsel i Hol, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 905. Fredrikstad Fotballklubb i 2013 - 1. divisjon fotball for herrer 2013, 3. divisjon 2013 avdeling 1 tabell, Adeccoligaen 2013 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Fredrikstad FK, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Fredrikstad, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2013, Tabellkurve , fk, flagg, goal, trenger oppdatering sport
 906. William Henry Harrison - Amerikanske presidenter, Autoritetsdata, Biografistubb, Infoboks president USA, Kategori:Dødsfall i 1841, Kategori:Fødsler i 1773, Kategori:Guvernører i Missouri, Kategori:Kongressrepresentanter fra Ohio, Kategori:Personer fra Charles City County, Kategori:Senatorer fra Ohio, Kategori:USAs presidenter, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 907. Trengereid stasjon - -, == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Arna, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 908. Siilinjärvi-Viinijärvi-banen - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell, JBS3, Kategori:1970 i Finland, Kategori:Byggverk i Norra Karelen, Kategori:Byggverk i Norra Savolax, Kategori:Jernbanestrekninger i Finland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1970, Kategori:Transport i Norra Karelen, Kategori:Transport i Norra Savolax, commonscat, flagg, stubb
 909. Myrvoll stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1919 i Norge, Kategori:Byggverk i Oppegård, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1919, Kategori:Transport i Oppegård, NSB-L2, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 910. Lothar Rendulic - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1971, Kategori:Fødsler i 1887, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Kroater, Kategori:Personer fra Wiener Neustadt, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessene, Kategori:Østerrikere fra andre verdenskrig, Kategori:Østerrikske generaler, byline, commonscat, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 911. Losna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Ringebu, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 912. Kongeriket Sachsen - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Franske klientstater under Napoleon, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Sachsens historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1806, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kildeløs, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike, kortnavn
 913. Joseph Martial Mouly - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1868, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1807, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Lot, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 914. John Wodehouse, 1. jarl av Kimberley - Autoritetsdata, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Britiske politikere, Kategori:Dødsfall i 1902, Kategori:Fødsler i 1826, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra London, Kildeløs
 915. João d'Espinha - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1788, Kategori:Fødsler i 1722, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Norte-regionen, Kategori:Portugisiske astronomer, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs, Portal
 916. Henry Petty-Fitzmaurice, 5. marki av Lansdowne - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske markier og markiser, Kategori:Britiske ministre, Kategori:Dødsfall i 1927, Kategori:Fødsler i 1845, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Visekonger av India, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 917. Fredrik Vilhelm III av Preussen - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1840, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1770, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Hohenzollern, Kategori:Personer fra Potsdam, Kategori:Prøyssiske kongelige, Kategori:Tyske monarker, Kildeløs, Preussens monarker, Startboks, Verv, sluttboks
 918. Fjøsanger stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1965, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 919. Aleksander II av Russland - Autoritetsdata, Infoboks monark, JULGREGDATO, Kategori:Dødsfall i 1881, Kategori:Fødsler i 1818, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Holstein-Gottorp-Romanov, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer fra Moskva, Kategori:Russiske monarker, Kildeløs, commonscat, sluttboks, stamtavle, startboks, stubb, verv
 920. VM i kunstløp 1924 - Autoritetsdata, Kategori:1924 i England, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Kunstløp i Norge, Kategori:Manchester, Kategori:Sport i Norge i 1924, Kategori:Sport i Stor-Manchester, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 921. Ski stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Ski, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Ski i Akershus, NSB-L2, NSB-L21, NSB-L22, NSB-L2x, NSB-R20, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 922. Skatval stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Stjørdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Transport i Stjørdal, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 923. Ronglan stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Levanger, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Transport i Levanger, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 924. Nyland holdeplass - == Eksterne lenker ==, == Kilder ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1944 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1944, NSB-400, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 925. No More Stories Are Told Today I'm Sorry They Washed Away No More Stories The World Is Grey I'm Tired Let's Wash Away - Infoboks musikk, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Mew-album, Kategori:Musikkalbum fra 2009, Rangering, kursiv tittel
 926. Hanaborg holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1956 i Norge, Kategori:Byggverk i Lørenskog, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1956, Kategori:Transport i Lørenskog, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 927. Gran stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1900 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1900, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Gran, Kulturminne, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 928. Francesco Sambiasi - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1649, Kategori:Fødsler i 1582, Kategori:Italienske astronomer, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Mandariner, Kategori:Personer fra Cosenza, Kildeløs
 929. Den nasjonalsosialistiske tyske studentorganisasjonen - Autoritetsdata, Kategori:1926 i Tyskland, Kategori:1930 i Tyskland, Kategori:NSDAP, Kategori:Organisasjoner etablert i 1926, Kategori:Organisasjoner etablert i 1930, Kategori:Organisasjoner opphørt i 1945, Kategori:Studentorganisasjoner, Kildeløs, byline, kategori:Organisasjoner i Det tredje rike
 930. Den libanesiske borgerkrigen - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Borgerkriger, Kategori:Konflikter i 1975, Kategori:Konflikter i 1981, Kategori:Konflikter i 1982, Kategori:Konflikter i 1983, Kategori:Konflikter i 1985, Kategori:Konflikter i 1986, Kategori:Konflikter i 1987, Kategori:Konflikter i 1988, Kategori:Konflikter i 1990, Kategori:Libanons historie, Kildeløs, flagg
 931. Bernard Kouchner - Autoritetsdata, FNs spesialutsending for Kosovo, Infoboks biografi, Kategori:Franske diplomater, Kategori:Franske leger, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Medlemmer av Europaparlamentet, Kategori:Parti Socialiste-politikere (Frankrike), Kategori:Parti communiste français-politikere, Kategori:Parti radical de gauche-politikere, Kategori:Personer fra Avignon, Kildeløs, stubb
 932. Trevor Anderson - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Linfield FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Peterborough United FC, Kategori:Fotballspillere for Portadown FC, Kategori:Fotballspillere for Swindon Town FC, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Nordirske fotballspillere, Kategori:Nordirske fotballtrenere, Kategori:Personer fra Belfast
 933. Svingen holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1932 i Norge, Kategori:Byggverk i Fet, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1932, Kategori:Transport i Fet, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 934. Shen Kuo - == Litteratur ==, Autoritetsdata, Cref, Kategori:Dødsfall i 1095, Kategori:Fødsler i 1031, Kategori:Geologer, Kategori:Kartografer, Kategori:Kinesiske encyklopedister, Kategori:Kinesiske geografer, Kategori:Kinesiske ingeniører, Kategori:Kinesiske matematikere, Kategori:Kinesiske oppfinnere, Kategori:Mandariner, Kategori:Meteorologer, Kategori:Personer fra Hangzhou, Kategori:Polyhistorer
 935. Ronny Hovland - Autoritetsdata, Gorgoroth, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1973, Kategori:Malignant Eternal-medlemmer, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske sangere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Malignant Eternal, flagg, fødselsdato, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 936. Lundamo stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 937. James Wolfe - Autoritetsdata, Kategori:Britiske generaler, Kategori:Dødsfall i 1759, Kategori:Fødsler i 1727, Kategori:Militærpersonell drept i tjeneste, Kategori:Personer fra Sevenoaks, Kategori:Personer fra den franske og indianske krigen, Kategori:Personer fra den østerrikske arvefølgekrigen, Kategori:Personer fra jakobitteropprøret i 1745, Kategori:Personer fra syvårskrigen, Kildeløs, Portal
 938. Inger-Marie Ytterhorn - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Frp-politikere i Hordaland, Kategori:Fødsler i 1941, Kategori:Lokalpolitikere i Bergen, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter 1989–1993, Kategori:Stortingsrepresentanter for Hordaland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Frp, stortingetbio
 939. Harold Wilson - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Dødsfall i 1995, Kategori:Fødsler i 1916, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Personer fra Huddersfield, Kategori:Sosialdemokratiske ledere, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 940. Hans Frank - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1900, Kategori:Personer fra Karlsruhe, Kategori:Personer henrettet for krigsforbrytelser, Kategori:Personer henrettet ved hengning, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessen, Kategori:Tyske nazister, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, biografistubb, infoboks biografi, kildeløs
 941. Gebhard Leberecht von Blücher - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1819, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1742, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Personer fra Rostock, Kategori:Personer fra syvårskrigen, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske offiserer, Kildeløs, flagg
 942. Åsen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Norge, Kategori:Byggverk i Levanger, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Transport i Levanger, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 943. Best of Dark Horse 1976–1989 - Autoritetsdata, George Harrison, Infoboks musikk, Kategori:Dark Horse Records-album, Kategori:George Harrison-album, Kategori:Musikkalbum fra 1989, Kategori:Musikkalbum produsert av George Harrison, Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Musikkalbum produsert av Russ Titelman, Kategori:Samlealbum, Rating, kursiv tittel
 944. Takvam holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Arna, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 945. Slyngsøtvier - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Blå blomster, Kategori:Danmarks flora, Kategori:Flerfargede blomster, Kategori:Giftige planter, Kategori:Klatreplanter, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Stauder, Kategori:Søtvierfamilien, Taksoboks , Taksoboks-art , Wikispecies
 946. Slaget ved Marignano - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1515 i Italia, Kategori:Konflikter i 1515, Kategori:Slag i Italia, Kategori:Slag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Slag med deltagelse av Hertugdømmet Milano, Kategori:Slag med deltagelse av Republikken Venezia, Kategori:Slag med deltagelse av Sveits, Kategori:Slag under de italienske kriger, Kategori:Sveits' historie
 947. Neslandsvatn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Samferdsel i Drangedal, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 948. Lars Bastrup - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, DBU-spiller, F, Fødselsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Danske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Aarhus GF, Kategori:Fotballspillere for Hamburger SV, Kategori:Fotballspillere for Kickers Offenbach, Kategori:Fotballspillere for Silkeborg IF, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Årets fotballspiller i Danmark
 949. Kvål stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 950. Justus av Canterbury - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske biskoper av Rochester, Kategori:Katolske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Storbritannia, Kategori:Personer fra Roma, Kategori:Romerske helgener, Verv, sluttboks, startboks
 951. Jørnevik holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1936 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1936, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 952. Humberto de Alencar Castelo Branco - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Brasilianske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1967, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Omkomne i helikopterulykker, Kategori:Personer fra Fortaleza, Kategori:Personer fra andre verdenskrig, Kategori:Statsledere omkommet i luftfartsulykker, Kildeløs, flagg, fødselsdato
 953. Høvik stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1874 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bærum, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1874, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo, trenger oppdatering
 954. Harran stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Byggverk i Grong, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Grong, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 955. Hakkaer - Autoritetsdata, Kategori:Folkegrupper i Fujian, Kategori:Folkegrupper i Guangdong, Kategori:Folkegrupper i Hongkong, Kategori:Folkegrupper i Indonesia, Kategori:Folkegrupper i Jiangxi, Kategori:Folkegrupper i Kina, Kategori:Folkegrupper i Malaysia, Kategori:Folkegrupper i Singapore, Kategori:Folkegrupper i Taiwan, Kategori:Folkegrupper i Thailand, Kategori:Folkegrupper i Øst-Timor, Kildeløs
 956. Giosuè Carducci - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1907, Kategori:Fødsler i 1835, Kategori:Italienske forfattere, Kategori:Italienske nobelprisvinnere, Kategori:Italienske professorer, Kategori:Italienskspråklige forfattere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra provinsen Lucca, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1901-1925, Portal, nobelpristaker , stubb
 957. Bogegrend holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1938 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1938, Kategori:Samferdsel i Vaksdal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 958. Varud holdeplass - Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1853 i Norge, Kategori:Byggverk i Eidsvoll, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1853, Kategori:Transport i Eidsvoll, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, koord
 959. São Tomé og Príncipe under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks São Tomé og Príncipe under VM i friidrett, Kategori:2010-årene på São Tomé og Príncipe, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport i Afrika i 2015, Kategori:São Tomé og Príncipe under VM i friidrett, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 960. Reimegrend stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908 i Norge, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 961. Nordbahnhof stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1897 i Tyskland, Kategori:1936 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1897, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1936, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, jernbanestubb, koord, slutt boks
 962. Nakksjø stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Samferdsel i Drangedal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 963. Kluane-Wrangell-St. Elias-Glacier Bay-Tatshenshini-Alsek - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks verdensarven, Kategori:1979 i Canada, Kategori:1979 i USA, Kategori:Nasjonalparker i Canada, Kategori:Nasjonalparker i USA, Kategori:Verdensarven i Amerika, Kategori:Verdensarven i USA, Verdensarven Canada, Verdensarven USA, commonscat, flagg
 964. Idrettsklubben Start i 1991 - 2. divisjon 1991 avdeling C tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1991, Kategori:Tippeligaen 1991, Tippeligaen 1991, Tippeligaen 1991 tabell, f, fk, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 965. Hvalstad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1872 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Asker, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1872, NSB-400, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 966. Hans Blix - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Stockholms universitet, Kategori:Alumni fra Uppsala universitet, Kategori:Fødsler i 1928, Kategori:Mottakere av Olof Palme-prisen, Kategori:Personer fra Uppsala, Kategori:Svenske diplomater, Kategori:Svenske utenriksministre, Mottakere av Olof Palme-prisen, Verv, biografistubb, commons, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 967. Europavei 79 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Bulgaria, Kategori:Veier i Hellas, Kategori:Veier i Romania, Kategori:Veier i Ungarn, VT-land, VT-sted, bro, europaveier, europaveiskilt, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, standardbilde, vei-BG, vei-GR, vei-H, vei-RO
 968. Ejnar Hertzsprung - Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Danske astronomer, Kategori:Dødsfall i 1967, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Frederiksberg kommune, Kildeløs, Portal, astronomistubb
 969. Eikenes holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1899 i Norge, Kategori:Byggverk i Larvik, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Vestfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1899, Kategori:Samferdsel i Larvik, NSB-R11, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 970. Borgerkrigen i Hellas 1946–49 - Den kalde krigen (1940-tallet), Gresk historie, Kategori:Albanias historie, Kategori:Borgerkriger, Kategori:Etterspill etter andre verdenskrig, Kategori:Hellas' historie, Kategori:Konflikter i 1946, Kategori:Konflikter i 1949, Kategori:Sovjetunionens historie, Kategori:Storbritannias historie, Kategori:USAs historie, Kildeløs, stubb
 971. Alexanderplatz stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, filtergruppe, koord, slutt boks
 972. Akeleie - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, Helsenotis, Kategori:Blå blomster, Kategori:Flerfargede blomster, Kategori:Giftige planter, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Medisinplanter, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Kategori:Soleiefamilien, Kategori:Stauder, Taksoboks, Taksoboks-art , Wikispecies
 973. VM i friidrett 2009 – Høydehopp herrer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bronse3, EM-vinnere i høydehopp, herrer, EMHøydehopp, Flagg, FlaggPerson, FlaggSted, FlaggSted , Gull1, Kategori:Høydehopp, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere i høydehopp, herrer, Sort, Sølv2, VM-vinnere i høydehopp, herrer, VMFriidrett2009, VMHøydehopp, sorter
 974. Qianmen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Bygninger i Beijing, Kategori:Chongwen, Kategori:Den himmelske freds plass, Kategori:Dongcheng, Kategori:Oppføringer på Folkerepublikken Kinas liste over nasjonale historiske minnesmerker og kulturgoder, Kategori:Politiske territorielle enheter på fjerderangsnivå i Kina, Kategori:Porter i Beijing, Kategori:Subdistrikter i Beijing
 975. Otto Joachim Løvenskiold - ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1882, Kategori:Fødsler i 1811, Kategori:Norske høyesterettsdommere, Kategori:Ordførere i Oslo, Kategori:Personer fra Skien kommune, Kategori:Slekten Løvenskiold, Kategori:Stortingsrepresentanter 1871–1873, Kategori:Stortingsrepresentanter 1874–1876, Kategori:Stortingsrepresentanter 1877–1879, byline
 976. Liste over nummererte småplaneter: 19001–20000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 977. Liste over nummererte småplaneter: 18001–19000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 978. Liste over nummererte småplaneter: 17001–18000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 979. Liste over nummererte småplaneter: 16001–17000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 980. Liste over nummererte småplaneter: 15001–16000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 981. Liste over nummererte småplaneter: 14001–15000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 982. Liste over nummererte småplaneter: 13001–14000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 983. Liste over nummererte småplaneter: 12001–13000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 984. Liste over nummererte småplaneter: 11001–12000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 985. Liste over nummererte småplaneter: 10001–11000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 986. Kastrup metrostasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2007 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2007, Kategori:Kastrup, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Movia A-busslinje, Movia servicebusslinje, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 987. John Smith (1938–1994) - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Fødsler i 1938, Kategori:Labour Party (Storbritannia), Kategori:Personer fra Argyll and Bute, Kategori:Skotske advokater, Kategori:Skotske politikere, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, politikerstubb, sluttboks, startboks
 988. Jean-Henri Baldus - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1869, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1811, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Cantal, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 989. Grong stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1929 i Norge, Kategori:Byggverk i Grong, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1929, Kategori:Transport i Grong, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 990. Fredrik Christian Sand - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Kategori:Dødsfall i 1871, Kategori:Fødsler i 1813, Kategori:Norske kirurger, Kategori:Norske leger, Kategori:Ordførere i Molde, Kategori:Ordførere i Nesna, Kategori:Partiløse ordførere, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kategori:Reknes hospital, Kildeløs, Verv, infoboks politiker, sluttboks, startboks
 991. Europavei 41 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Sveits, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-S-slutt, motortrafikkvei-S-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-CH, vei-D, veibilde
 992. De amerikanske jomfruøyene under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks De amerikanske jomfruøyene under VM i friidrett, Kategori:De amerikanske jomfruøyene under VM i friidrett, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport på De amerikanske jomfruøyene i 2015‎, Kildeløs, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 993. Carlos Queiroz - Autoritetsdata, Infoboks fotballspiller, Irans lag i fotball-VM 2014, Kategori:Fødsler i 1953, Kategori:Manchester United-trenere, Kategori:Personer fra Nampula, Kategori:Portugisiske fotballtrenere, Kategori:Real Madrid-trenere, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2010, Kategori:Trenere i Fotball-VM 2014, Kildeløs, Portugals lag i fotball-VM 2010, f, fødselsdato og alder, stubb
 994. Åneby stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1905 i Norge, Kategori:Gerhard Fischer, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1905, Kategori:Transport i Nittedal, NSB-L3, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 995. Benjamin Franklin - Autoritetsdata, Infoboks politiker, JULGREGDATO, Kategori:Diplomater fra USA, Kategori:Dødsfall i 1790, Kategori:Forskere fra USA, Kategori:Fødsler i 1706, Kategori:Journalister fra USA, Kategori:Personer fra Boston, Kategori:Politikere i USA, Kategori:Sakprosaforfattere fra USA, Kategori:USAs uavhengighetserklæring, Kildeløs, Portal, commonscat, wikikilden forfatter
 996. Beijing-Hongkong høyhastighetsjernbane - Kategori:2012 i Kina, Kategori:Beijing, Kategori:Guangdong, Kategori:Guangzhou, Kategori:Hebei, Kategori:Henan, Kategori:Hubei, Kategori:Hunan, Kategori:Høyhastighetsbaner i Folkerepublikken Kina, Kategori:Jernbanestrekninger i Folkerepublikken Kina, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 2012, Kategori:Wuhan, Kildeløs, zh
 997. Wilmersdorfer Straße undergrunnsstasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1978 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks, t-banestubb
 998. VM i friidrett 2007 – 110 meter hekk herrer - Bronse3, EM-vinnere på 110 m hekk, EMFriidrettKorthekk, Flagg, FlaggPerson, Gull1, Kategori:Hekkeløp, Kategori:VM i friidrett 2007, OL-vinnere på 110 m hekk, OLFriidrettKorthekk, Resultatrad2, Resultatrad2G , Resultatrad2G2, Sølv2, VM-vinnere på 110 m hekk, VMFriidrett2007, VMFriidrettKorthekk
 999. Vidar Sandbeck - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 2005, Kategori:Fødsler i 1918, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske låtskrivere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske visesangere, Kategori:Personer fra Åmot kommune, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, Portal, Prisvinner, sluttboks, startboks, tr
 1000. Tysk mesterskap på skøyter enkeltdistanser 2015 - 0, Bronse3, Infoboks mesterskap, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2014, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2015, Kategori:Lichtenberg, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sport i Tyskland i 2015, Kategori:Tyske enkeltdistansemesterskap på skøyter, Sølv2
 1001. Tom Gulbrandsen - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Hønefoss BK, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for Mjøndalen IF, Kategori:Fotballspillere for SV Ried, Kategori:Fotballtrenere for Hønefoss BK, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Norske fotballspillere i Østerrike, Kategori:Norske fotballtrenere, Kategori:Norske landslagsspillere i fotball, f
 1002. Stephen Ambrose - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Engelskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Historikere fra USA, Kategori:Personer fra Jefferson County i Wisconsin, Kategori:Personer fra Marinette County, Kategori:Personer fra Moultrie County, Kategori:Personer fra Walworth County i Wisconsin, Kategori:Sakprosaforfattere fra USA
 1003. Røkland stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1955 i Norge, Kategori:Byggverk i Saltdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1955, Kategori:Transport i Saltdal, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1004. Per Flatberg - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Aktivister fra Norge, Kategori:Fødsler i 1937, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Lokalpolitikere i Lørenskog, Kategori:Norske fagforeningspersoner, Kategori:Norske farmasøyter, Kategori:Norske miljøvernere, Kategori:Venstre-politikere i Akershus, Kildeløs, Naturvernforbundets generalsekretærer, fødselsdato og alder
 1005. Louis-Gabriel Delaplace - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1884, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1820, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Auxerre, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 1006. Juniorafrikamesterskapet i friidrett 2007 - ==Eksterne lenker==, Flaggatlet, Infoboks mesterskap, Kategori:2000-årene i Burkina Faso, Kategori:Friidrett i 2007, Kategori:Friidrett i Burkina Faso, Kategori:Juniorafrikamesterskap i friidrett, Kategori:Ouagadougou, Kategori:Sport i Afrika i 2007, Kategori:Sportsarrangementer i Burkina Faso, Medaljetabell, flagg
 1007. Jean-Louis Florens - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1814, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1756, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kildeløs, infoboks biografi
 1008. Gesundbrunnen stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1930 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1930, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, filtergruppe, koord, slutt boks
 1009. Eggjareid holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1936 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1936, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1010. Ås stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Transport i Ås, NSB-L21, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 1011. Barbican stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1865 i England, Kategori:City of London, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1865, Kategori:Londons jernbanestasjoner, Kategori:Stasjoner på Circle-linjen, Kategori:Stasjoner på Hammersmith & City-linjen, Kategori:Stasjoner på Metropolitan-linjen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, koord
 1012. Anne-Brit Kolstø - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske biologer, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Prorektorer ved Universitetet i Oslo, infoboks biografi, sluttboks, startboks, verv
 1013. William Herschel - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Britiske astronomer, Kategori:Dødsfall i 1822, Kategori:Fødsler i 1738, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Hannover, Kategori:Tyske astronomer, Kategori:Tyske komponister, Kategori:Uranus, Portal, infoboks biografi
 1014. Wedding stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1923 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1923, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1015. Trygve Owren - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1987, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Høyre-politikere i Oppland, Kategori:Lokalpolitikere i Fåberg, Kategori:Lokalpolitikere i Lillehammer, Kategori:Stortingsrepresentanter 1961–1965, Kategori:Stortingsrepresentanter 1965–1969, Kategori:Stortingsrepresentanter for Oppland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Høyre, stortingetbio, stubb
 1016. Robert H. Jackson - == Eksterne lenker ==, Amerikanske justisministre, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1954, Kategori:Embets- og tjenestemenn fra USA, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Høyesterettsdommere fra USA, Kategori:Jurister fra USA, Kategori:Personer fra Warren County i Pennsylvania, Kategori:USAs justisministre, Verv, sluttboks, start boks
 1017. Oseaniamesterskapet i fotball for kvinner 2010 - Autoritetsdata, Fotballresultater, Kategori:2010 i Oseania, Kategori:2010 på New Zealand, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i 2010, Kategori:Fotball på New Zealand, Kategori:Oseaniamesterskapet i fotball for kvinner, Kategori:Sportsarrangementer på New Zealand, flagg, goal, gult, rødt
 1018. Liste over nummererte småplaneter: 9001–10000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1019. Lier holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1873 i Norge, Kategori:Byggverk i Lier, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1873, Kategori:Samferdsel i Lier, NSB-L13, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1020. Laurentius av Canterbury - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 619, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Fødsler på 500-tallet, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Storbritannia, Kategori:Romerske helgener, Verv, sluttboks, startboks
 1021. Lasse Trædal - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1924, Kategori:Fødsler i 1857, Kategori:Personer fra Høyanger kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1901–1903, Kategori:Stortingsrepresentanter 1910–1912, Kategori:Stortingsrepresentanter 1913–1915, Kategori:Stortingsrepresentanter 1916–1918, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kildeløs, infoboks biografi, politikerstubb
 1022. Johannes av Damaskus - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks helgen, Kategori:Dødsfall i 749, Kategori:Fødsler i 676, Kategori:Kirkelærere, Kategori:Personer fra Damaskus, Kategori:Personer i oldkirken, Kategori:Religiøse lærere og filosofer representert i bokserien Verdens hellige skrifter, Kategori:Salmediktere, Kategori:Syriske helgener, Kirkelærere, Wikisource-språk
 1023. Hohenzollern-Sigmaringen - Europeiske fyrstehus, Kategori:Fyrstehus, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Sigmaringen, Kategori:Slott i Baden-Württemberg, Kategori:Stater og territorier etablert i 1576, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1850, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kategori:Tysklands historie, autoritetsdata, kildeløs
 1024. Haugenstua holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1937 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1937, NSB-400, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1025. Hamarkameratene i 2012 - 1. divisjon fotball for herrer 2012, Adeccoligaen 2012 tabell, Fotballkamp kollapsbar, HamKam, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Hamarkameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2012, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, Tabellkurve , fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, rødt
 1026. Andreas Aarflot - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Borg bispedømme, Kategori:Fødsler i 1928, Kategori:Nordmenn født i Kina, Kategori:Norske lutherske biskoper, Kategori:Personer fra Yiyang, Kategori:Prester i Oslo bispedømme, Kategori:Professorer ved Menighetsfakultetet, Kategori:St. Olavs Orden, Verv, av hvem, bibsys, cristin, infoboks biografi, sluttboks, startboks, tr
 1027. Aleksander III av Russland - Autoritetsdata, Commons, Infoboks monark, JULGREGDATO, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1894, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1845, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Holstein-Gottorp-Romanov, Kategori:Personer fra Sankt Petersburg, Kategori:Russiske monarker, Kildeløs, sluttboks, stamtavle, startboks, verv
 1028. Adolphe Quetelet - == Kilder ==, Autoritetsdata, FD, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Belgiske astronomer, Kategori:Belgiske matematikere, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Sosiologer, Kategori:Statistikere, Portal, Store norske leksikon, dødsdato og alder, fødselsdato, infoboks vitenskapsmann
 1029. Zoran Đinđić - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks politiker, Kategori:Alumni fra Universitetet i Beograd, Kategori:Dødsfall i 2003, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer drept med skytevåpen, Kategori:Personer fra regionen Doboj, Kategori:Serbias statsministre, flagg, kildeløs, sitat
 1030. Paul Koht - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1892, Kategori:Fødsler i 1844, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Ordførere i Skien, Kategori:Ordførere i Tromsø, Kategori:Personer fra Bodø kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-ordførere i Telemark, Kategori:Venstre-ordførere i Troms, Kildeløs, Portal, Verv, sluttboks, startboks
 1031. Odd Anders With - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Journalister i Adresseavisen, Kategori:Journalister i Vårt Land, Kategori:KrF-politikere i Sør-Trøndelag, Kategori:Kristelig Folkepartis ledelse, Kategori:Lokalpolitikere i Trondheim, Kategori:NRK-journalister, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Personer fra Rana kommune, Kategori:Statssekretærer fra KrF, Kildeløs
 1032. Magnus Magnusson - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks biografi, Kategori:Britiske historikere, Kategori:Dødsfall i 2007, Kategori:Engelskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1929, Kategori:Islandske forfattere, Kategori:Islandske historikere, Kategori:Personer fra Edinburgh, Kategori:Personer fra Reykjavik, Kategori:Skotske forfattere, Kildeløs, Portal, dødsdato og alder, fødselsdato
 1033. Johnny Chan - Autoritetsdata, Infoboks pokerspiller, Kategori:Fødsler i 1957, Kategori:Personer fra Guangzhou, Kategori:Personer fra Hongkong, Kategori:Personer fra Phoenix, Kategori:Personer fra USA født i Kina, Kategori:Pokerspillere fra USA, Kategori:Vinnere av World Series of Poker Main Event, Kategori:Vinnere av World Series of Poker armbånd, Kildeløs, Portal, WSOP vinnere, pokerstubb
 1034. Gerhard Gran - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1925, Kategori:Fødsler i 1856, Kategori:Norske litteraturhistorikere og litteraturkritikere, Kategori:Norske litteraturprofessorer, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Statsstipendiater, Portal, commonscat, wikikilden forfatter
 1035. Enrique Líster - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (republikanere), Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Fødsler i 1907, Kategori:Kommunister, Kategori:Personer fra La Coruña, Kategori:Sovjetere fra andre verdenskrig, Kategori:Sovjetiske offiserer, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske offiserer, Kategori:Spanske politikere, Kildeløs
 1036. Eina stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Vestre Toten, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Valdresbanen, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Vestre Toten, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1037. Det yngre Zhou-dynastiet - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:De fem dynastier og ti kongedømmer, Kategori:Etableringer i 951, Kategori:Internasjonale relasjoner i 960, Kategori:Opphør i 960, Kategori:Politikk i 960, Kategori:Stater og territorier etablert i 950-årene, Kategori:Stater og territorier opphørt i 960-årene, Kategori:Tidligere land i Asia, Kildeløs
 1038. Det forente kongerike Storbritannia og Irland - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Irlandstater, Kategori:Historiske stater, Kategori:Irlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1801, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1922, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1927, Kategori:Storbritannias historie, Kildeløs, flagg
 1039. Claude Auchinleck - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Briter fra andre verdenskrig, Kategori:Britiske feltmarskalker, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1981, Kategori:Fødsler i 1884, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Aldershot, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Æreslegionen, Kildeløs, flagg
 1040. Bundesautobahn 1 - Autoritetsdata, Europavei, Infoboks vei, Kategori:Bremen, Kategori:Saarland, Kategori:Transportbyggverk i Hamburg, Kategori:Transportbyggverk i Niedersachsen, Kategori:Transportbyggverk i Nordrhein-Westfalen, Kategori:Transportbyggverk i Rheinland-Pfalz, Kategori:Transportbyggverk i Schleswig-Holstein, Kategori:Veier i Tyskland, Kildeløs, Standardbilde, Stubb, Vei-D
 1041. Wilhelm Ritter von Leeb - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1956, Kategori:Fødsler i 1876, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Personer fra Landsberg, Kategori:Personer fra bokseropprøret, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, flagg
 1042. Vieren holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1948 i Norge, Kategori:Byggverk i Ulvik, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1948, Kategori:Samferdsel i Ulvik, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1043. Spiro Agnew - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1918, Kategori:Guvernører i Maryland, Kategori:Personer fra Towson, Kategori:Personer fra USA av gresk opphav, Kategori:Personer fra USA under Vietnamkrigen, Kategori:USAs visepresidenter, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks, wikiquote2
 1044. Otto B. Halvorsens andre regjering - Kategori:1923 i Norge, Kategori:Etableringer i 1923, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1923, Kategori:Politikk i 1923, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 1045. Music from the OC: Mix 3 – Have a Very Merry Chrismukkah - Infoboks musikk, Kategori:Alternativ rock-album, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Filmmusikk, Kategori:Julemusikk, Kategori:Musikkalbum fra 2004, Kategori:Musikkalbum fra USA, Kategori:Popmusikk-album, Kategori:Samlealbum, albumstubb, kursiv tittel
 1046. Liste over nummererte småplaneter: 8001–9000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1047. Liste over nummererte småplaneter: 7001–8000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1048. Liste over nummererte småplaneter: 6001–7000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1049. Liste over nummererte småplaneter: 5001–6000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1050. Liste over nummererte småplaneter: 4001–5000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1051. Liste over nummererte småplaneter: 3001–4000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1052. Liste over nummererte småplaneter: 2001–3000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1053. Liste over nummererte småplaneter: 1001–2000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1054. Leangen stasjon - == Eksterne lenker ==, == Kilder ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1881 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1881, Kategori:Østbyen (Trondheim), NSB-26, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1055. Kim Hiorthøy - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks kjent person, Kategori:Fødsler i 1973, Kategori:Norske artister innen elektronisk musikk, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Vinnere av Alarmprisen, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Vinnere av Alarmprisen 2007, flagg
 1056. Haukeland stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Arna, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Stasjoner på museumsjernbaner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1057. Hans Bernd von Haeften - ==Litteratur==, Autoritetsdata, Citation, Kategori:Dødsfall i 1944, Kategori:Fødsler i 1905, Kategori:Personer fra Berlin, Kategori:Personer henrettet ved hengning, Kategori:Protestantiske opposisjonelle og flyktninger under Det tredje rike, Kategori:Tyske diplomater, Kategori:Tyske jurister, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, infoboks biografi
 1058. Grorud stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Grorud, Kategori:Grorud, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Håkon Mjelva, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, riksvei, slutt boks
 1059. Drangedal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Samferdsel i Drangedal, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1060. Carlo Giovanni Turcotti - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1706, Kategori:Fødsler i 1643, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Indonesia, Kategori:Misjonærer i Thailand, Kategori:Personer fra provinsen Milano, Kildeløs
 1061. 2. divisjon fotball for menn 1972 - 2. divisjon 1972 avdeling A tabell, 2. divisjon 1972 avdeling B tabell, 2. divisjon 1972 distrikt IX-X tabell, 2. divisjon 1972 distrikt XI tabell, Fotball i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:Fotball i Norge i 1972, Kvalifisering til 1. divisjon 1973 tabell, fk, ikkerød
 1062. Vicente Aleixandre - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 1984, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Sevilla, Kategori:Spanske forfattere, Kategori:Spanske nobelprisvinnere, Kategori:Spanskspråklige forfattere, Nobelprisvinnere i litteratur 1976-2000, Portal, nobelpristaker , stubb
 1063. Ustaoset stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1912 i Norge, Kategori:Byggverk i Hol, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1912, Kategori:Samferdsel i Hol, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1064. Urbain Le Verrier - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1877, Kategori:Franske astronomer, Kategori:Franske matematikere, Kategori:Fødsler i 1811, Kategori:Medlemmer av Det franske vitenskapsakademiet, Kategori:Neptun, Kategori:Personer fra departementet Manche, Portal, biografistubb
 1065. Tempelhof stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1929 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1929, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks, t-banestubb
 1066. Selsbakk stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1890 i Norge, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Jens Flor, Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1890, NSB-26, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1067. Robert Oppenheimer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Harvard University, Kategori:Dødsfall i 1967, Kategori:Fysikere fra USA, Kategori:Fødsler i 1904, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer tilknyttet Manhattanprosjektet, Kategori:Personer tilknyttet University of Cambridge, Kategori:Professorer ved UC Berkeley, Manhattanprosjektet, commons
 1068. Octavio Paz - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1998, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Meksikanske diplomater, Kategori:Meksikanske forfattere, Kategori:Meksikanske politikere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Mexico by, Kategori:Spanskspråklige forfattere, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1976-2000, Portal, infoboks biografi, nobelpristaker , stubb
 1069. Ludvig Stoud Platou - == Eksterne lenker ==, ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1833, Kategori:Fødsler i 1778, Kategori:Norske dansketidshistorikere, Kategori:Norske statssekretærer, Kategori:Personer fra Slagelse kommune, Kategori:Personer tilknyttet Krigsskolen, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter 1824–1826, salmonsens2
 1070. Ler stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Melhus, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, Kategori:Transport i Melhus, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1071. Innsbrucker Platz stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1910 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1910, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1072. George W. Bushs regjering - Autoritetsdata, Kategori:2001 i USA, Kategori:2009 i USA, Kategori:Etableringer i 2001, Kategori:Opphør i 2009, Kategori:Politikk i 2001, Kategori:Politikk i 2009, Kategori:USAs regjeringer, Kildeløs, Verv, norske regjeringer medlemsliste medlem, norske regjeringer medlemsliste topp, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, sluttboks, start boks
 1073. Fotballklubben Bodø/Glimt i 2012 - 1. divisjon fotball for herrer 2012, Adeccoligaen 2012 tabell, Bodø/Glimt, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Bodø/Glimt, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2012, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, Tabellkurve , fk, goal, rødt
 1074. Europavei 71 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Slovakia, Kategori:Veier i Ungarn, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, motortrafikkvei-start, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, riksgrense2, vei-H, vei-HR, vei-SK, veibilde
 1075. Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk - Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:1919 i Hviterussland, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Hviterusslands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1919, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1991, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1076. Brandenburger Tor stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:2009 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2009, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1077. Alta Idrettsforening i 2012 - 1. divisjon fotball for herrer 2012, Adeccoligaen 2012 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Alta Idrettsforening, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Alta Idrettsforening, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2012, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, goal, rødt
 1078. Ahmed Djemal - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1922, Kategori:Fødsler i 1872, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Pasjaer, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer fra Det osmanske rike, Kategori:Personer fra Det osmanske rike under første verdenskrig, Kategori:Personer fra Lesbos, Kategori:Tyrkere, osmanskerikestubb
 1079. Vakås holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1957 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Asker, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1957, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1080. Torpo stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Ål, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1081. Tomter stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1882 i Norge, Kategori:Balthazar Lange, Kategori:Byggverk i Hobøl, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 1082. Robert Trujillo - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Bassister fra USA, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Heavy metal-musikere, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Metallica-musikere, Kategori:Ozzy Osbourne-medlemmer, Kategori:Personer fra Santa Monica, Kategori:Personer fra USA av meksikansk opphav, Metallica, flagg, fødselsdato og alder, ozzy
 1083. Otto Hofmann - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1982, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Offiserer i Schutzstaffel, Kategori:Personer fra Innsbruck, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Personer som deltok på Wannsee-konferansen, Kategori:Tyske krigsforbrytere med langvarige fengselsopphold, Kategori:Tyske offiserer, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kildeløs
 1084. Michael Grundt Spang - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2003, Kategori:Fødsler i 1931, Kategori:Journalister i Dagbladet, Kategori:Journalister i VG, Kategori:Norske krimforfattere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Mandal kommune, Kategori:Vinnere av Rivertonprisen, Kildeløs, Portal, Prisvinner, sluttboks, startboks
 1085. Marianne Cope - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 1919, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1838, Kategori:Helgener, Kategori:Kvinnenes æresgalleri i USA, Kategori:Medlemmer av katolske ordener fra USA, Kategori:Nonner, Kategori:Personer fra Kreis Bergstraße, Kategori:Personer fra Syracuse, Kategori:Tyske medlemmer av katolske ordener, biografistubb
 1086. Langlete stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Byggverk i Holtålen, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Samferdsel i Holtålen, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1087. Laksfors stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Grane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1088. Jernbanelinjen Roosendaal–Vlissingen - Kategori:1863 i Nederland, Kategori:1868 i Nederland, Kategori:1872 i Nederland, Kategori:Jernbanestrekninger i Nederland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1863, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1868, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1872, Kategori:Noord-Brabant, Kategori:Zeeland, Kildeløs, Zeeuwse linje
 1089. Holtsås stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1917, Kategori:Sauherad, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1090. Hellvik stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Eigersund, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Samferdsel i Eigersund, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1091. Europavei 803 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Byggverk i Andalucía, Kategori:Byggverk i Castilla y León, Kategori:Europaveier, Kategori:Extremadura, Kategori:Transport i Andalucía, Kategori:Transport i Castilla y León, Kategori:Veier i Spania, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, motorvei-start, tunnel, vei-E, veibilde
 1092. Drevvatn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1941 i Norge, Kategori:Byggverk i Vefsn, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1941, Kategori:Transport i Vefsn, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1093. Den russisk-tyrkiske krig (1568–1570) - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Den russisk-tyrkiske krig, Kategori:Konflikter i 1568, Kategori:Konflikter i 1569, Kategori:Konflikter i 1570, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kildeløs, Russisk-tyrkiske kriger, andre betydninger, flagg
 1094. Den dominikanske republikk under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks Den dominikanske republikk under VM i friidrett, Kategori:Den dominikanske republikk under VM i friidrett, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport i Den dominikanske republikk i 2015‎, Kildeløs, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 1095. Brynseng stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, T-banestasjoner i Oslo, byline, commonscat, koord, slutt boks
 1096. Bergkrystallen stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1957, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseter, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1097. 1. divisjon ishockey for herrer 2002/03 - 1. divisjon ishockey 2002/03 tabell, Infoboks hockeyliga, Ishockey i Norge nivå 2, Kategori:1. divisjon ishockey for herrer, Kategori:Ishockey i 2002, Kategori:Ishockey i 2003, Kategori:Sport i Norge i 2002, Kategori:Sport i Norge i 2003, Kildeløs, Kvalifisering Eliteserien i ishockey for herrer 2003/04, flagg
 1098. Willi Stoph - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Formenn for Ministerrådet i DDR, Formenn for Statsrådet i DDR, Fødselsdato, Infoboks politiker, Kategori:DDR-politikere, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Medlem av Sentralkomiteen i SED, Kategori:Medlemmer av KPD, Kategori:Personer fra Berlin, Verv, commonscat, flagg, sluttboks, startboks
 1099. Uffe Ellemann-Jensen - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Danske journalister, Kategori:Danske utenriksministre, Kategori:Den Kongelige Norske Fortjenstorden, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1941, Kategori:Partiledere, Kategori:Personer fra Assens kommune, Kategori:Venstre-politikere (Danmark), Portal, STY, Venstres formenn
 1100. Tolga stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Bygninger tegnet av Peter Andreas Blix, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Tolga, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1101. Slaget om Guadalcanal - == Eksterne lenker ==, Andre verdenskrig, Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1942 på Salomonøyene, Kategori:1943 på Salomonøyene, Kategori:Konflikter i 1942, Kategori:Konflikter i 1943, Kategori:Slag i Stillehavet under andre verdenskrig, Kategori:Slag med deltagelse av Australia, Kategori:Slag med deltagelse av USA, commons, flagg, militærstubb
 1102. Revatal stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1901 i Norge, Kategori:Byggverk i Re, Kategori:Jernbanestasjoner i Vestfold, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1938, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1901, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Re, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 1103. Kari Elisabeth Børresen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2016, Kategori:Fødsler i 1932, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske idéhistorikere, Kategori:Norske teologer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Statsstipendiater, bibsys, cristin, infoboks biografi, sitat
 1104. Ingedal stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1891 i Norge, Kategori:Jernbane i Sarpsborg, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1891, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, jernbanestubb, stasjonsinfo
 1105. Hilmar Baunsgaard - Autoritetsdata, Danmarks statsministre etter 1945, Infoboks politiker, Kategori:Danske handelsministre, Kategori:Danske statsministre, Kategori:Det Radikale Venstre-politikere, Kategori:Dødsfall i 1989, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Personer fra Slagelse kommune, Kildeløs, Politikerstubb, Portal, dødsdato og alder, fødselsdato
 1106. Hans Baur - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1993, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Offiserer i Schutzstaffel, Kategori:Personer fra Landkreis Mühldorf am Inn, Kategori:Tyske flyvere, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Kildeløs, byline, flagg
 1107. Erich von Drygalski - Antarktisekspedisjoner, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumi fra Humboldt-Universität zu Berlin, Kategori:Artikler i Antarktis-prosjektet, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1865, Kategori:Geofysikere, Kategori:Personer fra Königsberg, Kategori:Polarforskere, Kategori:Tyske geografer, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 1108. EM på skøyter 1906, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1906 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sport i 1906, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-GULL
 1109. EM på skøyter 1904, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1904 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sport i 1904, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-GULL
 1110. EM på skøyter 1902, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1902 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sport i 1902, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-GULL
 1111. EM på skøyter 1899, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1899 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Graubünden, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sveits, Kategori:Sport i 1899, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, STY, STY-GULL
 1112. Bjørn Kjos - Autoritetsdata, Infoboks kjent person, Kategori:Ernst & Young Entrepreneur Of The Year Norway, Kategori:Fødsler i 1946, Kategori:Norske flyvere, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske konsernsjefer, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske tvillinger, Kategori:Norwegian Air Shuttle, Kategori:Personer fra Ringerike kommune, biografistubb, fødselsdato og alder
 1113. Berg stasjon (Sognsvannsbanen) - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1934 i Norge, Kategori:Bydel Nordre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1934, Kategori:Sognsvannsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1114. William Stephen Ian Whitelaw - Autoritetsdata, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske politikere, Kategori:Britiske vicomter og vicomtesser, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1918, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Military Cross, Kategori:Riddere av Tistelordenen
 1115. Tomas Haugen - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Emperor-medlemmer, Kategori:Fødsler i 1974, Kategori:Gorgoroth-medlemmer, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Satyricon-medlemmer, Mal:Arcturus, Mal:Emperor, Mal:Gorgoroth, Mal:Satyricon, flagg, fødselsdato, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb, tr
 1116. The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords - Infoboks videospill, Kategori:Game Boy Advance-spill, Kategori:The Legend of Zelda, Kategori:Videospill fra 2002, Kategori:Videospill utviklet av Flagship, Kategori:Videospill utviklet av Nintendo, Zelda-spill, kursiv tittel, portal, spillstubb, videospillutgivelse
 1117. Ståle Dyrvik - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske dansketidshistorikere, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, biografistub
 1118. Søndre Langåra tåkeklokke - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Fyr i Akershus, Infoboks fyr, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Byggverk fullført i 1896, Kategori:Byggverk i Frogn, Kategori:Fredete byggverk i Akershus, Kategori:Fyr i Akershus, Kategori:Kulturminner i Frogn, Kategori:Opphør i 1967, Kategori:Samferdsel i Frogn, Kilde www, Kulturminne, koord
 1119. Saint Vincent og Grenadinene under Sommer-OL 2008 - Infoboks Saint Vincent og Grenadinene under OL, Kategori:2000-årene på Saint Vincent og Grenadinene, Kategori:Nasjoner under Sommer-OL 2008, Kategori:Saint Vincent og Grenadinene under de olympiske leker, Kategori:Sport i Karibia i 2008, OL 2008 nasjoner, OL Saint Vincent og Grenadinene
 1120. Saint Vincent og Grenadinene under Sommer-OL 2004 - Infoboks Saint Vincent og Grenadinene under OL, Kategori:2000-årene på Saint Vincent og Grenadinene, Kategori:Nasjoner under Sommer-OL 2004, Kategori:Saint Vincent og Grenadinene under de olympiske leker, Kategori:Sport i Karibia i 2004, OL 2004 nasjoner, OL Saint Vincent og Grenadinene
 1121. Saint Vincent og Grenadinene under Sommer-OL 2000 - Infoboks Saint Vincent og Grenadinene under OL, Kategori:2000-årene på Saint Vincent og Grenadinene, Kategori:Nasjoner under Sommer-OL 2000, Kategori:Saint Vincent og Grenadinene under de olympiske leker, Kategori:Sport i Karibia i 2000, OL 2000 nasjoner, OL Saint Vincent og Grenadinene
 1122. Rowan Douglas Williams - Autoritetsdata, Kategori:Anglikanske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske biskoper, Kategori:Britiske teologer, Kategori:Den anglikanske kirke, Kategori:Fødsler i 1950, Kategori:Personer fra Swansea, Kategori:Walisiske biskoper, Kategori:Walisiske teologer, Verv, sluttboks, startboks
 1123. Poul Martin Møller - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Den danske gullalder, Kategori:Ansatte ved Københavns Universitet, Kategori:Danske filosofer, Kategori:Danske lutherske prester, Kategori:Danske lyrikere, Kategori:Dødsfall i 1838, Kategori:Fødsler i 1794, Kategori:Personer fra Hedensted kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Portal, salmonsens2
 1124. Noor Mohammed Taraki - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Afghanske kommunister, Kategori:Afghanske politikere, Kategori:Afghanske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer fra Ghazni, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, start boks, stubb
 1125. Léopold Michel Cadière - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1955, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1869, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Vietnam, Kategori:Personer fra Aix-en-Provence, Kildeløs
 1126. Heimdal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Heimdal (bydel), Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1864, NSB-21, NSB-25, NSB-26, NSB-72, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1127. Høybråten stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1921 i Norge, Kategori:Gudmund Hoel, Kategori:Høybråten, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1921, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1128. George Hunter (fotballspiller) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1934, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Aston Villa FC, Kategori:Fotballspillere for Chelsea FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Oldham Athletic AFC, Kategori:Fødsler i 1885, Kategori:Personer fra Peshawar, Kildeløs
 1129. Farsjø stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Byggverk i Kragerø, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Kategori:Samferdsel i Kragerø, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, stubb
 1130. Europamesterskapet i turn 1971 for kvinner - Autoritetsdata, EM i turn, Flagg, Kategori:1970-årene i Hviterussland, Kategori:1971 i Sovjetunionen, Kategori:Europamesterskapet i turn, Kategori:Minsk, Kategori:Sport i 1971, Kategori:Sportsarrangementer i Hviterussland, Kategori:Sportsarrangementer i Sovjetunionen, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg
 1131. Edmund FitzAlan-Howard, 1. vicomte FitzAlan of Derwent - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1947, Kategori:Earl Marshals, Kategori:Engelske politikere, Kategori:Engelske vicomter og vicomtesser, Kategori:Fødsler i 1855, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kildeløs, infoboks biografi
 1132. Brad Daugherty - Autoritetsdata, Infoboks pokerspiller, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Personer fra Texas County i Missouri, Kategori:Personer fra Wright County i Missouri, Kategori:Pokerspillere fra USA, Kategori:Sakprosaforfattere fra USA, Kategori:Vinnere av World Series of Poker Main Event, Kategori:Vinnere av World Series of Poker armbånd, Kildeløs, WSOP vinnere, pokerstubb
 1133. Volli holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1936 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1936, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1134. Toralf Westermoen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1986, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Norske bedriftsledere, Kategori:Personer fra Grimstad kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1969–1973, Kategori:Stortingsrepresentanter 1973–1977, Kategori:Stortingsrepresentanter 1977–1981, Kategori:Stortingsrepresentanter for Vest-Agder, Kategori:Stortingsrepresentanter fra KrF
 1135. Slaget ved Trois-Rivières - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:1776 i Canada, Kategori:Konflikter i 1776, Kategori:Slag i Canada, Kategori:Slag med deltagelse av Canada, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag med deltagelse av USA, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, flagg
 1136. Noël Gubbels - Autoritetsdata, Kategori:Belgiske katolske biskoper, Kategori:Belgiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Belgiske misjonærer, Kategori:Dødsfall i 1950, Kategori:Fransiskanere, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra distriktet Tongeren, Kildeløs
 1137. Kurt von Schleicher - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1934, Kategori:Fødsler i 1882, Kategori:Personer fra Brandenburg an der Havel, Kategori:Tyske forsvarsministre, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyske kanslere, Portal, Preussens statsministre 1918–45, Tysklands rikskanslere 1918–45, Verv, commonscat, slutt boks, start boks
 1138. Iris (planteslekt) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Flerfargede blomster, Kategori:Gule blomster, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Kategori:Stauder, Kategori:Sverdliljefamilien, Taksoboks, Taksoboks-gruppe, Taksoboks-slutt, Wikispecies
 1139. Heggedal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1874 i Norge, Kategori:Bygninger tegnet av Georg Andreas Bull, Kategori:Jernbanestasjoner i Asker, Kategori:Jernbanestasjoner på Spikkestadlinjen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1874, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 1140. Elbridge Gerry - Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1814, Kategori:Fødsler i 1744, Kategori:Guvernører i Massachusetts, Kategori:Kongressrepresentanter fra Massachusetts, Kategori:Personer fra Essex County i Massachusetts, Kategori:USAs uavhengighetserklæring, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, USAs visepresidenter, dødsdato og alder, fødselsdato
 1141. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning - Infoboks forskningstidsskrift, Kategori:1914 i Norge, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Nivå 2-tidsskrifter, Kategori:Nordiske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Publikasjoner etablert i 1914, Kategori:Vitenskap i 1914, bibsys-oria/issn
 1142. Den fransk-amerikanske krig - Autoritetsdata, Kategori:1790-årene i Frankrike, Kategori:1798 i USA, Kategori:1799 i USA, Kategori:1800 i USA, Kategori:1800-årene i Frankrike, Kategori:Konflikter i 1798, Kategori:Konflikter i 1799, Kategori:Konflikter i 1800, Kategori:Kriger, Kategori:Kriger med deltagelse av Frankrike, Kategori:Kriger med deltagelse av USA, Kildeløs
 1143. Bjørgen stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1876 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1876, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1144. August von Werder - Autoritetsdata, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1888, Kategori:Fødsler i 1808, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Personer fra Tsjernjakovsk rajon, Kategori:Personer fra den fransk-prøyssiske krig, Kategori:Personer fra den østerriksk-prøyssiske krig, Kategori:Prøyssere, Kategori:Russiske offiserer, Kategori:Tyske offiserer, Kildeløs
 1145. Adlai E. Stevenson - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1914, Kategori:Fødsler i 1835, Kategori:Kongressrepresentanter fra Illinois, Kategori:Personer fra Christian County i Kentucky, Kategori:Personer fra McLean County i Illinois, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato, politikerstubb
 1146. Warschauer Straße stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1902 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1147. Warcraft II: Tides of Darkness - Autoritetsdata, Blizzard navigasjon, Infoboks videospill, Kategori:DOS-spill, Kategori:Mac OS-spill, Kategori:Sega Saturn-spill, Kategori:Strategivideospill, Kategori:Videospill fra 1995, Kategori:Videospill utviklet av Blizzard Entertainment, Kategori:Warcraft, Kategori:Windows-spill, WoW, kursiv tittel, portal, spillstubb
 1148. Thorvald Stauning - Autoritetsdata, Danmarks statsministre 1901-1945, Infoboks politiker , Kategori:Danske forsvarsministre, Kategori:Danske statsministre, Kategori:Dødsfall i 1942, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Personer fra København, Kategori:Socialdemokratiet-politikere, Portal, Socialdemokraternes formenn, dødsdato og alder, fødselsdato
 1149. Schönhauser Allee stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1150. Matthias Numsen Blytt - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1862, Kategori:Fødsler i 1789, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Norske botanikere, Kategori:Personer begravet på Vår Frelsers gravlund, Kategori:Personer fra Overhalla kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Norsk biografisk leksikon
 1151. Liste over nummererte småplaneter: 1–1000 - Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Lister over nummererte småplaneter etter nummer, Kildeløs, Liste over nummererte småplaneter/Bunn, Liste over nummererte småplaneter/overskrift1, Lister over objekter i solsystemet, Portal, SERVER, TOC001, end box, start box, succession box
 1152. Kjell Holler - Autoritetsdata, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 2000, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Norske industriministre, Kategori:Norske sosialøkonomer, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Tinn kommune, Kategori:Personer tilknyttet Telenor, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Statsråder i Regjeringen Gerhardsen III, Norges industriministre
 1153. Honorius av Canterbury - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 653, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske erkebiskoper av Canterbury, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Storbritannia, Kategori:Personer fra Roma, Kategori:Romerske helgener, Verv, sluttboks, startboks
 1154. Eddie Hopkinson - Autoritetsdata, Englands lag i fotball-VM 1958, Kategori:Dødsfall i 2004, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Bolton Wanderers FC, Kategori:Fotballspillere for Oldham Athletic AFC, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Personer fra County Durham i Durham, Kategori:Spillere i Fotball-VM 1958, Kategori:Stockport County-trenere, Kildeløs, f
 1155. David Hilbert - Autoritetsdata, Biografistubb, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Dødsfall i 1943, Kategori:Fødsler i 1862, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Personer fra Königsberg, Kategori:Prøyssere, Kategori:Tyske matematikere, Kategori:Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo, Kildeløs, Matematikkstubb, Viktig stubb
 1156. Bernard Petitjean - Kategori:Dødsfall i 1884, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1828, Kategori:Japanske katolske biskoper, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra departementet Saône-et-Loire, Kildeløs, autoritetsdata, infoboks biografi
 1157. Wu Yanan - Autoritetsdata, Håndballstubb, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Håndballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Håndballspillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Kinesiske håndballspillere, Kategori:Personer fra Zhangjiakou, flagg, fødselsdato og alder
 1158. Roy Bjørnstad - Autoritetsdata, Infoboks skuespiller, Kategori:Dødsfall i 2005, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Skuespillere ved Det norske teatret, Kategori:Skuespillere ved Fjernsynsteatret, Kategori:Skuespillere ved Rogaland Teater, Kategori:Skuespillere ved Trøndelag Teater, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1159. Rothenburger Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1984 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1984, Kategori:Stasjoner på Nürnbergs undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Nürnberg, commonscat, koord, slutt boks, u-ikon/Nürnberg
 1160. Richard Shelby - == Eksterne lenker ==, Alabamas kongressdelegasjon, Autoritetsdata, Commonscat, CongLinks, Fødselsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Advokater fra USA, Kategori:Dommere fra USA, Kategori:Fødsler i 1934, Kategori:Kongressrepresentanter fra Alabama, Kategori:Personer fra Birmingham i Alabama, Kategori:Senatorer fra Alabama, Nåværende amerikanske senatorer
 1161. Nils M. Arnetvedt - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1935, Kategori:Fødsler i 1846, Kategori:Lutherske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Misjonærer tilknyttet Det Norske Misjonsselskap, Kategori:Misjonærer tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband, Kategori:Norske lutherske prester, Kategori:Norske misjonærer, Kategori:Personer fra Vaksdal kommune, Kildeløs
 1162. Morten Syversen - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 1998, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2002, Kategori:Fødsler i 1971, Kategori:Norske idrettsledere, Kategori:Norske kjelkehockeyspillere, Kategori:Paralympiske mestere for Norge, Kategori:Paralympiske sølvmedaljevinnere for Norge, Kildeløs
 1163. Léonce Élie de Beaumont - ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1874, Kategori:Franske geologer, Kategori:Franske ingeniører, Kategori:Franske professorer, Kategori:Fødsler i 1798, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Medlemmer av det prøyssiske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra departementet Calvados
 1164. Kortbaneløp på skøyter under Asiatiske vinterleker 1999 - ==Eksterne lenker==, Asialekene, Asialekene 1999v, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Asiatiske vinterleker 1999, Kategori:Kortbaneløp på skøyter under Asialekene, Kortbaneløp på skøyter under Asiatiske vinterleker, Medaljestatistikk, flagg
 1165. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1747, Kategori:Fødsler på 1600-tallet, Kategori:Personer fra provinsen Cádiz, Kategori:Spanske katolske biskoper, Kategori:Spanske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Spanske visekonger, Kategori:Visekonger i Ny-Spania, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks, stubb
 1166. John Vereker, 6. vicomte Gort - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Briter fra andre verdenskrig, Kategori:Britiske feltmarskalker, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1886, Kategori:Military Cross, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Personer fra London, Kategori:Victoriakorset, Kildeløs, flagg
 1167. Europavei 62 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Italia, Kategori:Veier i Sveits, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-CH, vei-F, vei-I, veibilde
 1168. Den cubanske revolusjon - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks den cubanske revolusjon, Kategori:1950-årene på Cuba, Kategori:Che Guevara, Kategori:Cubas historie, Kategori:Den kalde krigen, Kategori:Hendelser i 1950-årene, Kategori:Konflikter i 1950-årene, Kategori:Konflikter i 1953, Kategori:Konflikter i 1959, Kategori:Revolusjoner, Kildeløs, flagg, sitat, tr
 1169. Curtis Mayfield - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri, Kategori:Personer fra Chicago, Kategori:Sangere fra USA, Kategori:Soulmusikere fra USA, Kildeløs, flagg, fødselsdato, musikerstubb
 1170. Bernt Vestre - Autoritetsdata, Kategori:Dødsdato ikke oppgitt, Kategori:Dødsfall i 2002, Kategori:Fødsler i 1927, Kategori:Førsteamanuenser ved Universitetet i Oslo, Kategori:Medlemmer av Det Norske Akademi, Kategori:Norske essayister, Kategori:Norske filosofer, Kategori:Norske novellister, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer fra Haugesund kommune, infoboks biografi
 1171. Baldur von Schirach - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1974, Kategori:Fødsler i 1907, Kategori:Jernkorset (1939), Kategori:Personer fra Weimar, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Personer tilknyttet Hitler-jugend, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessen, Kategori:Tyske politikere, Kildeløs, byline
 1172. Zhang Lifang - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Henan, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1173. Robert Mitchum - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks skuespiller, Kategori:Dødsfall i 1997, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Hollywood Walk of Fame, Kategori:Personer fra Bridgeport, Kategori:Personer fra Kent County i Delaware, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra USA av norsk opphav, Kategori:Skuespillere fra USA, city-state, nowrap
 1174. Rena stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1871 i Norge, Kategori:Byggverk i Åmot, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1871, Kategori:Samferdsel i Åmot, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1175. Polsk - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, EUs offisielle språk, IPA, Infoboks språk, InterWiki, Kategori:Den europeiske unions offisielle språk, Kategori:Slaviske språk, Kategori:Språk i Israel, Kategori:Språk i Polen, Kategori:Språk i Romania, Kategori:Språk i Russland, Kategori:Språk i Slovakia, Kategori:Språk i Tsjekkia, Kategori:Språk i Tyskland, Slaviske språk, flagg, språkpeker
 1176. Patrick White - Autoritetsdata, Kategori:Australske forfattere, Kategori:Australske nobelprisvinnere, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Engelskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra Sydney, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, infoboks biografi, nobelpristaker , stubb
 1177. Pasquale M. D'Elia - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1963, Kategori:Fødsler i 1890, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Italienske sinologer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Missiologer, Kategori:Personer fra provinsen Campobasso, infoboks biografi, tr
 1178. Ole Dyrstad - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for Lyn Fotball, Kategori:Fotballspillere for Odds ballklubb, Kategori:Fotballtrenere for FK Lyn, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballtrenere, fødselsdato og alder
 1179. Olav Holt - == Litteratur == , Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske fysikkprofessorer, Kategori:Personer fra Larvik kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Tromsø, Kategori:St. Olavs Orden, Rektorer ved Universitetet i Tromsø, infoboks biografi
 1180. Nordagutu stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1917, Kategori:Sauherad, NSB-50, NSB-52, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, foto, stasjonsinfo
 1181. Kimberly Goss - Autoritetsdata, Dimmu Borgir, Fødselsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1978, Kategori:Heavy metal-keyboardister, Kategori:Heavy metal-vokalister, Kategori:Medlemmer av Dimmu Borgir, Kategori:Personer fra Los Angeles, Kategori:Personer fra USA av koreansk opphav, Kategori:Personer fra USA av tysk opphav, Kategori:Sangere fra USA, Portal, kildeløs
 1182. Juniorafrikamesterskapet i friidrett 1994 - ==Eksterne lenker==, Flaggatlet, Infoboks mesterskap, Kategori:1990-årene i Algerie, Kategori:Alger, Kategori:Friidrett i 1994, Kategori:Friidrett i Algerie, Kategori:Juniorafrikamesterskap i friidrett, Kategori:Sport i Afrika i 1994, Kategori:Sportsarrangementer i Algerie, Medaljetabell, flagg, flagteam
 1183. Johann Friedrich Blumenbach - Autoritetsdata, Kategori:Autorer for zoologi, Kategori:Dødsfall i 1840, Kategori:Fødsler i 1752, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Gotha, Kategori:Raseteoretikere, Kategori:Tyske biologer, Kildeløs, biografistubb, biologistubb, infoboks biografi
 1184. Harriet Tubman - Autoritetsdata, Infobox person, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Borgerrettighetsforkjempere fra USA, Kategori:Dødsfall i 1913, Kategori:Fødsler i 1820, Kategori:Kvinnenes æresgalleri i USA, Kategori:Personer fra Dorchester County i Maryland, Kategori:Slaveri i USA, Kategori:Spioner under den amerikanske borgerkrigen, Kategori:Stemmerettsforkjempere, Kildeløs
 1185. Frankfurt Süd stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1873 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1873, Kategori:Stasjoner på Frankfurts undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, filtergruppe, koord, slutt boks, t-banestubb
 1186. EM på skøyter 1979, herrer - == Eksterne lenker ==, Bronse3, EM på skøyter, Flagg, Gull1, Kategori:1979 i Nederland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1979, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Nederland, Kategori:Overijssel, Kategori:Sportsarrangementer i Nederland, STY, STY-BRONSE, Sølv2
 1187. Command & Conquer (videospill) - Autoritetsdata, Infoboks videospill, Kategori:Command & Conquer, Kategori:DOS-spill, Kategori:Mac OS-spill, Kategori:Nintendo 64-spill, Kategori:PlayStation-spill, Kategori:Sanntidsstrategispill, Kategori:Videospill fra 1995, Kategori:Videospill utviklet av Westwood Studios, Kategori:Windows-spill, kursiv tittel, portal
 1188. Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet - Autoritetsdata, Brødrene Dal, Infoboks tv-miniserie, Kategori:Brødrene Dal, Kategori:Norske TV-programmer, Kategori:Norske TV-serier fra 1970-tallet, Kategori:Norske komiserier, Kategori:TV-programmer med oppstart i 1979, Kategori:TV-programmer på NRK, Kildeløs, Kursiv tittel, flagg
 1189. Blommenholm stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1910 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bærum, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1910, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1190. Xin Minhong - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1979, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Dalian, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1191. Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Autoritetsdata, Kategori:1917 i Tyskland, Kategori:1931 i Tyskland, Kategori:Politiske partier etablert i 1917, Kategori:Politiske partier i Weimarrepublikken, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1931, Kategori:Sosialisme, Kategori:Tidligere politiske partier i Tyskland, byline
 1192. Ualand stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1904 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Rogaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1904, Kategori:Lund i Rogaland, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1193. Trond Nordseth - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Idrettsklubben Start, Kategori:Fotballspillere for Levanger FK, Kategori:Fotballspillere for St. Johnstone FC, Kategori:Fotballspillere for Steinkjer FK, Kategori:Fødsler i 1974, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Skottland, Kategori:Personer fra Steinkjer kommune
 1194. Tom Rune Andersen Orre - Autoritetsdata, Dimmu Borgir, Infoboks musiker, Kategori:DHG-medlemmer, Kategori:Fødsler i 1976, Kategori:Medlemmer av Dimmu Borgir, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske keyboardister, Kategori:Norske sangere, Kategori:Old Man's Child-medlemmer, flagg, metalmusikerstubb
 1195. Slobodan Milošević - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks statsoverhode, Kategori:Alumni fra Universitetet i Beograd, Kategori:Dødsfall i 2006, Kategori:Fødsler i 1941, Kategori:Krigsforbrytere, Kategori:Personer fra Branicevo, Kategori:Personer fra Jugoslavia-krigene, Kategori:Serbiske politikere, Verv, flagg, kildeløs, slutt boks, start boks
 1196. Rulleskøyter under Panamerikanske leker 2015 - Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Panamerikanske leker 2015, Kategori:Rulleskøyter under Panamerikanske leker, Kategori:Sport i Nord-Amerika i 2015, Medaljestatistikk, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 2015, Rulleskøyter under Panamerikanske leker, flagg, kildeløs
 1197. Rio Grande - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks elv, Kategori:Chihuahuas geografi, Kategori:Coahuilas geografi, Kategori:Elver i Colorado, Kategori:Elver i Mexico, Kategori:Elver i New Mexico, Kategori:Elver i Texas, Kategori:Elver i USA, Kategori:Elver med utløp i Mexicogulfen, Kategori:Nuevo Leóns geografi, Kategori:Tamaulipas' geografi, andrebetydninger
 1198. Norges U20-herrelandslag i ishockey - Autoritetsdata, Infoboks ishockeylandslag, Ishockey i Norge, Kategori:1979 i Norge, Kategori:Idrettslag etablert i 1979, Kategori:Ishockey i Norge, Kategori:Landslag i ishockey, Kategori:Norske landslag, Medlemsland i det internasjonale ishockeyforbundet, Tooltip, alder, fargeboks, flagg, fødselsdato, hovedartikkel
 1199. Louis Gerhard De Geer - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1896, Kategori:Fødsler i 1818, Kategori:Medlemmer av Svenska Akademien, Kategori:Personer fra Finspångs kommun, Kategori:Svenske statsministre, Kategori:Æresdoktorer ved Lunds universitet, Kildeløs, Portal, Verv, biografistubb, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, start boks
 1200. Kjersti Scheen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske forfattere av ungdomsbøker, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske krimforfattere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal
 1201. Frogner stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1854 i Norge, Kategori:Byggverk i Sørum, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1854, Kategori:Transport i Sørum, NSB-L13, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1202. Frederik Wilhelm Bugge - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1896, Kategori:Fødsler i 1838, Kategori:Norske bibeloversettere, Kategori:Norske lutherske biskoper, Kategori:Oslo bispedømme, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Stortingsrepresentanter 1883–1885, Verv, slutt boks, start boks
 1203. Europavei 43 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Sveits, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-S-start, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-A, vei-CH, vei-D, veibilde
 1204. Ellingsrudåsen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1981 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1981, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, T-banestasjoner i Oslo, commonscat, koord, slutt boks
 1205. Bundesautobahn 7 - Autoritetsdata, Europavei, Infoboks vei, Kategori:Transportbyggverk i Baden-Württemberg, Kategori:Transportbyggverk i Bayern, Kategori:Transportbyggverk i Hamburg, Kategori:Transportbyggverk i Hessen, Kategori:Transportbyggverk i Niedersachsen, Kategori:Transportbyggverk i Schleswig-Holstein, Kategori:Veier i Tyskland, Kildeløs, Standardbilde, Stubb, Vei-D
 1206. Stone Gossard - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Green River, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1966, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Green River-medlemmer, Kategori:Grunge-musikere, Kategori:Mother Love Bone-medlemmer, Kategori:Pearl Jam-medlemmer, Kategori:Personer fra Seattle, Kategori:Temple of the Dog-medlemmer, Mother Love Bone, Pearl Jam, Temple of the Dog
 1207. Slovakia under Vinter-OL 2014 - Infoboks Slovakia under OL, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A2, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A3, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Kamp A5, Ishockey menn Vinter-OL 2014 - Tabell gruppe A, Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014, Kategori:Slovakia under de olympiske leker, OL 2014 nasjoner, Utdypende, Vinter-OL Slovakia
 1208. Slaget ved Badajoz - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks slag, Kategori:1812 i Spania, Kategori:Beleiringer, Kategori:Konflikter i 1812, Kategori:Slag i Spania, Kategori:Slag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Slag med deltagelse av Portugal, Kategori:Slag med deltagelse av Spania, Kategori:Slag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag under Napoleonskrigene, koord
 1209. Roberto Giacomi - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Canadiske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for KSK Beveren, Kategori:Fotballspillere for Kristiansund BK, Kategori:Fotballspillere for Rangers FC, Kategori:Fotballspillere for Stirling Albion FC, Kategori:Fødsler i 1986, Kategori:Personer fra York Region, flagg, fotballspillerstubb, fødselsdato og alder
 1210. Ogna stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Hå, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Samferdsel i Hå, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline, commonscat
 1211. Oberursel stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1860 i Europa, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1860, Kategori:Stasjoner på Frankfurts undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, S-ikon/Frankfurt, U-ikon/Frankfurt, commonscat, slutt boks, t-banestubb
 1212. Napoleons italienske republikk - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:1800-årene i Europa, Kategori:Franske klientstater under Napoleon, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Italias historie, Kategori:Italias samling, Kategori:Stater og territorier etablert i 1802, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1805, Kildeløs
 1213. Mainz Hauptbahnhof - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks Jernbanestasjoner i Tyskland, Kategori:1884 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1884, Kategori:Mainz, Kategori:Transportbyggverk i Rheinland-Pfalz, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, filtergruppe, koord, slutt boks
 1214. Kotsøy stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1890 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Sør-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1890, Kategori:Transport i Midtre Gauldal, NSB-25, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1215. In situ - ==Litteratur==, Autoritetsdata, Kategori:Arkeologi, Kategori:Arkitektur, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Astronomi, Kategori:Biologi, Kategori:Dataterminologi, Kategori:Juridisk terminologi, Kategori:Kunst, Kategori:Latinske ord og uttrykk, Kategori:Lingvistikk, Kategori:Litteratur, Kategori:Luftfart, Kategori:Petroleum, Kategori:Vitenskapelig terminologi
 1216. Gvarv stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1922 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1922, Kategori:Sauherad, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 1217. Fredrik Engelstad - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1944, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Norsk sosiologforenings hederspris, Kategori:Norske sosiologiprofessorer, Kategori:Personer tilknyttet Institutt for samfunnsforskning, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys, infoboks biografi
 1218. De to sicilier - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Italias historie, Kategori:Italias samling, Kategori:Sicilias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1738, Kategori:Stater og territorier etablert i 1816, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1861
 1219. Bulmeurt - ==Eksterne lenker==, Commons, Helsenotis, Kategori:Danmarks flora, Kategori:Giftige planter, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Karplanter på norsk rødliste, Kategori:Medisinplanter, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Søtvierfamilien, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies, rødliste
 1220. Blaker stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Sørum, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Kongsvingerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1862 i Norge, Kategori:Transport i Sørum, NSB-L14, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1221. Trym Bergman - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for FK Ørn-Horten, Kategori:Fotballspillere for Hammarby IF, Kategori:Fotballspillere for Kongsvinger IL Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for Sandefjord Fotball, Kategori:Fødsler i 1969, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballspillere i Sverige, Kategori:Personer fra Horten kommune, infoboks biografi
 1222. Tove Veierød - Autoritetsdata, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Fødsler i 1940, Kategori:Norske pedagoger, Kategori:Norske sosialministre, Kategori:Norske statsråder etter 1945, Kategori:Personer fra Harstad kommune, Kategori:Personer tilknyttet Norsk Hydro, Kategori:Statsråder i Regjeringen Brundtland III, Kategori:Statssekretærer fra Ap, Norges sosialministre etter 1945
 1223. Sykepleierhøgskolen i Trondheim - Autoritetsdata, Kategori:Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kategori:Tidligere høgskoler i Norge, Kategori:Utdanning i Trondheim, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1906, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1919, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1966, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 1994
 1224. Pascal d'Addosio - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1900, Kategori:Fødsler i 1835, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra bokseropprøret, Kategori:Personer fra provinsen Lecce, Kategori:Vincentinere, Kildeløs
 1225. Ishockey-VM 1999 (elitedivisjonen) – Tropper - ==Referanser==, Ishockey-VM, Kategori:Ishockey-VM 1999, Spiller ishockey landslag, Spiller ishockey landslag , Spiller ishockey landslag målvakter 2, Spillerstall ishockeylandslag, Spillerstall ishockeylandslag målvakter 2, col-2, col-begin, col-end, flagg, fødselsdato, ih, ikkerød
 1226. Idrettsklubben Start i 2001 - 1. divisjon 2001 tabell, 3. divisjon 2001 avdeling 11 tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn, Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2001, Sorterbart navn, fk, sorter, sts
 1227. Gyland stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1943 i Norge, Kategori:Byggverk i Flekkefjord, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1943, Kategori:Samferdsel i Flekkefjord, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 1228. Gertrude Stein - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Forfattere fra USA, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Personer fra Baltimore, Kategori:Personer fra Paris, Kategori:Personer fra Pittsburgh, Kategori:Personer fra San Francisco, Kategori:Personer fra USA av tysk opphav, Kategori:Personer fra Wien, Sitat, Wikiquote-en, infoboks biografi
 1229. Elverum Fotball i 2013 - 1. divisjon fotball for herrer 2013, 4. divisjon Indre Østland 3 2013 tabell, Adeccoligaen 2013 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Elverum, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2013, Tabellkurve , fk, flagg, goal, gult, rødt, trenger oppdatering sport
 1230. Den tripolitanske krig - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1801 i USA, Kategori:1802 i USA, Kategori:1803 i USA, Kategori:1804 i USA, Kategori:1805 i USA, Kategori:Konflikter i 1801, Kategori:Konflikter i 1805, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Kriger med deltagelse av Sverige, Kategori:Kriger med deltagelse av USA, Kildeløs, flagg
 1231. De osmanske krigene i Europa - Autoritetsdata, Kategori:Konflikter på 1400-tallet, Kategori:Konflikter på 1500-tallet, Kategori:Konflikter på 1600-tallet, Kategori:Konflikter på 1700-tallet, Kategori:Konflikter på 1800-tallet, Kategori:Konflikter på 1900-tallet, Kategori:Kriger i Europa, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kildeløs, flagg
 1232. De britiske jomfruøyene under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks De britiske jomfruøyene under VM i friidrett, Kategori:De britiske jomfruøyene under VM i friidrett, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Sport på De britiske jomfruøyene i 2015‎, Nasjoner under VM i friidrett 2015, kildeløs
 1233. Clement Attlee - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks politiker, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Dødsfall i 1967, Kategori:Fødsler i 1883, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Lords Privy Seal, Kategori:Personer fra London, Kildeløs, Verv, Wikiquote, britiskbiografistubb, sluttboks, startboks
 1234. Ørneredet (film) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Actionfilmer fra USA, Kategori:Britiske actionfilmer, Kategori:Britiske krigsfilmer, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1968, Kategori:Filmer om andre verdenskrig, Kategori:Krigsfilmer fra USA, Kategori:Spionfilmer, Kategori:Tyskspråklige filmer, Kursiv tittel, flagg
 1235. Brigham Young - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1877, Kategori:Fødsler i 1801, Kategori:Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Kategori:Personer fra Windham County i Vermont, Kategori:Personer tilknyttet Brigham Young University, Kategori:Politikere i USA, Kategori:Predikanter fra USA, Kildeløs, Mormonersamfunn, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1236. Bono - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Grammy Award-vinnere, Kategori:Irske sangere, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:MusiCares Person of the Year, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Dublin, Kategori:U2, U2, byline, flagg, fødselsdato og alder, kildeløs, opprydning, Årets person Time 2001–2025
 1237. Alf Harbitz - Autoritetsdata, Formenn for Riksmålsforbundet, Kategori:Dødsfall i 1964, Kategori:Fødsler i 1880, Kategori:Journalister i Aftenposten, Kategori:Journalister i VG, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske novellister, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer fra Flekkefjord kommune, Kategori:Riksmålstematikk, Kildeløs, Portal
 1238. Alessandro Cicero - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1703, Kategori:Fødsler i 1639, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Como, Kategori:Portugisiske katolske biskoper, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1239. Ygre stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908 i Norge, Kategori:Kulturminner i Voss, Kulturminne, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1240. Valebø stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1917 i Norge, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1917, Kategori:Samferdsel i Skien, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1241. Rui Barreto - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1611, Kategori:Fødsler i 1552, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer drept av pirater, Kategori:Personer fra Evora, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer
 1242. Poul Schlüters fjerde regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:1990 i Danmark, Kategori:1991 i Danmark, Kategori:1992 i Danmark, Kategori:1993 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 1990, Kategori:Opphør i 1993, Kategori:Politikk i 1990, Kategori:Politikk i 1990-årene, Kategori:Politikk i 1993, Kildeløs, Portal
 1243. Norsk slektshistorisk tidsskrift - Infoboks forskningstidsskrift, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Nivå 1-tidsskrifter, Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Publikasjoner etablert i 1927, Kategori:Slektsforskning, Kategori:Tidsskrifter om historie, Kategori:Vitenskap i 1927, Kursiv tittel, bibsys-oria/issn
 1244. Manuel Goded Llopis - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1936, Kategori:Fødsler i 1882, Kategori:Personer fra San Juan i Puerto Rico, Kategori:Personer henrettet ved skyting, Kategori:Puertoricanere, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske offiserer, Kildeløs
 1245. Japans kvinnelandslag i håndball - Autoritetsdata, Bronsemedalje, Flagg, Gullmedalje, Infoboks håndballandslag, Kategori:Håndball i Japan, Kategori:Japanske landslag, Kategori:Kvinnelandslag i håndball, Kildeløs, MedaljeBronse , MedaljeBunn, MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv , MedaljeTabellTopp, Sølvmedalje
 1246. Henrik V av England - Autoritetsdata, Infoboks monark , Kategori:Dødsfall i 1422, Kategori:Engelske hertuger og hertuginner, Kategori:Engelske monarker, Kategori:Fødsler i 1387, Kategori:Hertuger og hertuginner av Cornwall, Kategori:Lords Warden of the Cinque Ports, Kategori:Personer fra Monmouthshire, Stamtavle, Verv, Verv to til to, kildeløs, sluttboks, startboks
 1247. Hakadal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1900 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1900, Kategori:Paul Due, Kategori:Transport i Nittedal, NSB-L3, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1248. Fredrik I av Sverige - Autoritetsdata, Infoboks monark, JULGREGDATO, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Dødsfall i 1751, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1676, Kategori:Huset Hessen-Kassel, Kategori:Personer fra Kassel, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kategori:Svenske monarker, Kategori:Tyskere, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 1249. Europavei 49 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Tsjekkia, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europaveier, europaveiskilt, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-A, vei-CZ, vei-D, veibilde
 1250. Espeland stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1899 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1899, Kategori:Stasjoner på museumsjernbaner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 1251. Bill Haley - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks musiker, Kategori:Dødsfall i 1981, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri, Kategori:Personer fra Delaware County i Pennsylvania, Kategori:Personer fra Wayne County i Michigan, Kategori:Sangere fra USA, Kildeløs, musikkstubb
 1252. Bergsgrav holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1977 i Norge, Kategori:Byggverk i Verdal, Kategori:Jernbanestasjoner i Nord-Trøndelag, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1977, Kategori:Transport i Verdal, NSB-26, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1253. Belgisk toppdivisjon i fotball 2011–2012 - Autoritetsdata, Belgisk toppdivisjon i fotball 2011-2012 tabell, Jupiler League, Kategori:Belgisk toppdivisjon i fotball, Kategori:Fotball i 2011, Kategori:Fotball i 2012, Kategori:Sport i Belgia i 2011, Kategori:Sport i Belgia i 2012, Kildeløs, Sesonger i belgisk toppdivisjon i fotball, sort
 1254. Almohadene - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Algeries historie, Kategori:Islams historie, Kategori:Libyas historie, Kategori:Marokkos historie, Kategori:Portugals historie, Kategori:Spanias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1121, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1269, Kategori:Tunisias historie, Kategori:Vest-Saharas historie, Kildeløs
 1255. Zhang Ai - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1981, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Shanghai, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1256. Visekongedømmet Río de la Plata - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Argentinas historie, Kategori:Bolivias historie, Kategori:Chiles historie, Kategori:Paraguays historie, Kategori:Spanias kolonihistorie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1776, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1814, Kategori:Uruguays historie
 1257. Sjøhester - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Akvariefisk, Kategori:Dyr formelt beskrevet av Constantine Samuel Rafinesque, Kategori:Dyr formelt beskrevet i 1810, Kategori:Dyr som kan skifte farge, Kategori:Nålefisker, Kategori:Tradisjonell kinesisk medisin, Taksoboks, Taksoboks-gruppe-med-arter, Taksoboks-slutt, Utdypende artikkel, Wikispecies, WoRMS
 1258. Sirevåg holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Hå, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1879 i Norge, Kategori:Samferdsel i Hå, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1259. Rudolf Theodor Adolf Schubert - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1947, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Gestapo-personell i Norge, Kategori:Personer dømt til døden, Kategori:Personer henrettet ved Akershus festning, Kategori:Personer henrettet ved skyting, Kategori:SS-personell, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, biografistubb, tysk militærstubb
 1260. Riksgränsen holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1902 i Sverige, Kategori:Jernbanestasjoner på Malmbanan, Kategori:Jernbanestasjoner på Ofotbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1902, Kategori:Kiruna kommune, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, byline, jernbanestubb, stasjonsinfo
 1261. Olav Kielland - Autoritetsdata, Kategori:20. århundres komponister, Kategori:Den islandske falkeorden, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1901, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske dirigenter, Kategori:Norske komponister, Kategori:Personer fra Trondheim kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kildeløs, Verv , infoboks biografi, sluttboks, startboks
 1262. Matt Czuchry - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks skuespiller, Kategori:Fødsler i 1977, Kategori:Personer fra Carter County i Tennessee, Kategori:Personer fra Manchester i New Hampshire, Kategori:Personer fra Sullivan County i Tennessee, Kategori:Personer fra Washington County i Tennessee, Kategori:Skuespillere fra USA, city-state, commonscat, fødselsdato og alder
 1263. Langhus stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1919 i Norge, Kategori:Byggverk i Ski, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1919, Kategori:Transport i Ski i Akershus, NSB-L2, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 1264. Karl VII av Det tysk-romerske rike - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1745, Kategori:Fødsler i 1697, Kategori:Huset Wittelsbach, Kategori:Personer fra Brussel, Kategori:Personer fra den østerrikske arvefølgekrigen, Kategori:Tysk-romerske keisere, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 1265. Johan Jacob Ahrenberg - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Forfatterstubb, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1914, Kategori:Finlandssvenske forfattere, Kategori:Finlandssvenske kunstnere, Kategori:Finske arkitekter, Kategori:Fødsler i 1847, Kategori:Personer fra Vyborg, Kategori:Svenskspråklige forfattere, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1266. Jaren stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1900 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1900, Kategori:Paul Due, Kategori:Samferdsel i Gran, NSB-L3, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1267. Jacobus Johannes Fouché - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1980, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:Personer fra Free State, Kategori:Sørafrikanske forsvarsministre, Kategori:Sørafrikanske presidenter, Kildeløs, Oranjefristatens statsministre, Sluttboks, Stubb, Sørafrikanske forsvarsministre, Sørafrikanske presidenter, Verv, start boks
 1268. Jacob Langebek - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Danske arkivarer, Kategori:Danske forfattere, Kategori:Danske historikere, Kategori:Dødsfall i 1775, Kategori:Fødsler i 1710, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Thisted kommune, Portal, Stubb
 1269. Idrettsklubben Start i 1969 - 1. divisjon 1969 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1969, fk, ikkerød, resultatfarge, sorter, sorterbart navn, sts
 1270. Gullhella holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1937 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Asker, Kategori:Jernbanestasjoner på Spikkestadlinjen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1937, NSB-550, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 1271. Friidrett under Panamerikanske leker 2015 - Friidrett under Panamerikanske leker, Kategori:Friidrett i 2015, Kategori:Friidrett i Canada, Kategori:Friidrett under Panamerikanske leker, Kategori:Panamerikanske leker 2015, Kategori:Sport i Nord-Amerika i 2015, Medaljestatistikk, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 2015, flagg, kildeløs
 1272. Finse stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Ulvik, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908 i Norge, Kategori:Samferdsel i Ulvik, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1273. Christian Overby - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, ISOtilNorskdato, Infoboks lagspiller, Kategori:Danske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Blokhus FC, Kategori:Fotballspillere for Hobro IK, Kategori:Fotballspillere for Viborg FF, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Personer fra Viborg kommune, Portal, commonscat, fotballspillerstubb, fødselsdato og alder
 1274. Bondivann holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1952 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Asker, Kategori:Jernbanestasjoner på Spikkestadlinjen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1952, NSB-550, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 1275. Alexander Haig - == Eksterne lenker ==, Amerikanske utenriksministre, Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 2010, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Personer fra Philadelphia, Kategori:Personer fra USA av irsk opphav, Kategori:Stabssjefer i Det hvite hus, Kategori:USAs utenriksministre, fødselsdato
 1276. Yu Huili - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Sichuan, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1277. Youssef Sekour - Autoritetsdata, Fotballspillerstubb, Kategori:Fotballspillere for FC Girondins de Bordeaux, Kategori:Fotballspillere for FC Nantes Atlantique, Kategori:Fotballspillere for KV Lierse, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fødsler i 1988, Kategori:Marokkanske fotballspillere, Kategori:Personer fra departementet Bouches-du-Rhône, Lillestrøm SK
 1278. Wilhelm Heye - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Den røde ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1947, Kategori:Fødsler i 1869, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Personer fra Fulda, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Mal:Sjef for Tysklands generalstab, Verv, flagg, slutt boks, start boks
 1279. W. E. B. Du Bois - Autoritetsdata, Kategori:Afroamerikanske forfattere, Kategori:Alumi fra Humboldt-Universität zu Berlin, Kategori:Dødsfall i 1963, Kategori:Forfattere fra USA, Kategori:Fødsler i 1868, Kategori:Mottakere av Lenins fredspris, Kategori:Personer fra Berkshire County, Kategori:Redaktører i USA, Kategori:Sosiologer fra USA, infoboks biografi, kildeløs
 1280. Nationaltheatret holdeplass - == Eksterne lenker ==, Infoboks trikkeholdeplass, Kategori:1894 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1894, Kategori:Oslo sentrum, Kategori:Oslotrikkens holdeplasser, Oslotrikken, Portal, Rf-Nationaltheatret trikk, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Ruter, Slutt boks, byline, filtergruppe, koord
 1281. Mamelukk-sultanatet - -, Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Egypts historie, Kategori:Historiske stater og riker i Midtøsten, Kategori:Palestinas historie, Kategori:Saudi-Arabias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1250, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1517, Kategori:Syrias historie, Kategori:Tidligere land i Afrika, Kildeløs, ar
 1282. Kerenskijoffensiven - Autoritetsdata, Første verdenskrig oversikt, Infoboks slag, Kategori:Konflikter i 1917, Kategori:Slag i Ukraina, Kategori:Slag med deltagelse av Russland, Kategori:Slag med deltagelse av Tyskland, Kategori:Slag med deltagelse av Østerrike, Kategori:Slag under første verdenskrig (Østfronten), Kildeløs, flagg, portal, Østfronten (første verdenskrig)
 1283. Juan Ramón Jiménez - Autoritetsdata, Biografistubb, Kategori:Dødsfall i 1958, Kategori:Fødsler i 1881, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra provinsen Huelva, Kategori:Spanske forfattere, Kategori:Spanske nobelprisvinnere, Kategori:Spanskspråklige forfattere, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, nobelpristaker
 1284. Humphry Davy - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Britiske baronetter og baronettesser, Kategori:Britiske kjemikere, Kategori:Britiske oppfinnere, Kategori:Dødsfall i 1829, Kategori:Fødsler i 1778, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Penzance, Kategori:Presidenter i Royal Society, Kildeløs, VÅ, britiskbiografistubb
 1285. Hohenzollernplatz undergrunnsstasjon (Berlin) - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1286. Helldal stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Bergen, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Stasjoner på museumsjernbaner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo, stubb
 1287. Gonzalo Queipo de Llano - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige spaniere, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1951, Kategori:Fødsler i 1875, Kategori:Personer fra provinsen Valladolid, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske offiserer, Kategori:Spanske politikere, Kildeløs
 1288. Fotballklubben Bodø/Glimt i 2008 - Flagg, Fotballresultater, Goal, Kategori:Sesongartikler Bodø/Glimt, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2008, Kategori:Tippeligaen 2008, Portal, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, Tippeligaen 2008, Tippeligaen 2008 tabell, Ufullstendig liste, byline, goal, gult, rødt, utdypende artikkel
 1289. Europavei 97 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Veier i Georgia, Kategori:Veier i Tyrkia, Kategori:Veier i Ukraina, VT-land, VT-region, VT-sted, Veibilde, bro, europavei, europaveier, europaveiskilt, ferge, riksgrense2, standardbilde, vei-GE, vei-RUS, vei-TR, vei-UA
 1290. Europavei 44 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Belgia, Kategori:Veier i Luxembourg, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-B, vei-D, vei-F, vei-L, veibilde
 1291. Christopher Andreas Brun - ==Kilder==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Deltagermedaljen, Kategori:Dødsfall i 1945, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Haakon VIIs frihetskors, Kategori:Krigsmedaljen, Kategori:Nacht und Nebel-fanger, Kategori:Norske konsentrasjonsleirfanger under andre verdenskrig, Kategori:Norske motstandsfolk under andre verdenskrig
 1292. Chris Moneymaker - Autoritetsdata, Infoboks pokerspiller, Kategori:Fødsler i 1975, Kategori:Personer fra Atlanta, Kategori:Personer fra USA av tysk opphav, Kategori:Pokerspillere fra USA, Kategori:Sakprosaforfattere fra USA, Kategori:Vinnere av World Series of Poker Main Event, Kategori:Vinnere av World Series of Poker armbånd, Kildeløs, Portal, WSOP vinnere, pokerstubb
 1293. Walter Cronkite - Autoritetsdata, Kategori:Bloggere, Kategori:Dødsfall i 2009, Kategori:Fødsler i 1916, Kategori:Journalister fra USA, Kategori:Personer fra Buchanan County i Missouri, Kategori:Personer fra Houston, Kategori:Personer fra Kansas City i Missouri, Kategori:Personer fra USA under Vietnamkrigen, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, byline, infoboks biografi
 1294. Vilhelm III av England - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1702, Kategori:Engelske monarker, Kategori:Fødsler i 1650, Kategori:Huset Oranien-Nassau, Kategori:Kongelige briter, Kategori:Personer fra den spanske arvefølgekrigen, Kategori:Personer fra niårskrigen, Konge av Skottland, Sluttboks, Startboks, Verv, biografistubb, dødsdato og alder
 1295. Steffen Simenstad - Autoritetsdata, Flagg, Gehenna, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1976, Kategori:Gehenna-medlemmer, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske sangere, Kategori:Norske viking metal-musikere, fødselsdato, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 1296. Sira stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1904 i Norge, Kategori:Byggverk i Flekkefjord, Kategori:Jernbanestasjoner i Vest-Agder, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1904, Kategori:Samferdsel i Flekkefjord, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 1297. Nanjingtraktaten - Autoritetsdata, Kategori:1842 i Asia, Kategori:1842 i Storbritannia, Kategori:De ulikeverdige traktater, Kategori:Fujians historie, Kategori:Guangdongs historie, Kategori:Nanjing, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kategori:Shanghais historie, Kategori:Storbritannias historie, Kategori:Traktater i 1842, Kategori:Zhejiangs historie, Kildeløs, Wikisource
 1298. Lergravsparken metrostasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2002 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2002, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 1299. Kvam stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Nord-Fron, Kategori:Paul Due, NSB-21, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1300. Johann Christian Daniel von Schreber - Autoritetsdata, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Autorer for zoologi, Kategori:Dødsfall i 1810, Kategori:Fødsler i 1739, Kategori:Linnés disipler, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Tyske botanikere, Kategori:Tyske zoologer, Kildeløs, biografistubb
 1301. Jean de Lattre de Tassigny - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1952, Kategori:Franske offiserer, Kategori:Franskmenn fra andre verdenskrig, Kategori:Franskmenn fra første verdenskrig, Kategori:Fødsler i 1889, Kategori:Personer fra departementet Vendée, Kategori:Æreslegionen
 1302. Jørgen Løvlands regjering - Kategori:1907 i Norge, Kategori:1908 i Norge, Kategori:Etableringer i 1907, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1908, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945, norske_regjeringer_medlemsliste_bunn, norske_regjeringer_medlemsliste_medlem, norske_regjeringer_medlemsliste_topp, norske_regjeringer_medlemsliste_topp2
 1303. Idar Burheim - 1349 (band), Autoritetsdata, Flagg, Funeral, Fødselsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:1349-medlemmer, Kategori:Funeral-medlemmer, Kategori:Fødsler i 1979, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske doom metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske låtskrivere, Kildeløs, metalmusikerstubb
 1304. Historikk over verdensmesterskapsrekorder 3 000 / 5 000 m - Kategori:Langdistanseløp, Kategori:Mellomdistanseløp, Kategori:Verdensmesterskapsrekorder i friidrett, Kildeløs, Resultatrad1FS, Resultatrad1FS , Resultatrad1FSB, Resultatrad1FSB , STY, Verdenmesterskapsrekorder i friidrett, sorterbar dato, sorterbar dato
 1305. Gregor av Nazianz - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks helgen, Kategori:Dødsfall i 389, Kategori:Epigramdiktere fra Den greske antologi, Kategori:Fødsler i 329, Kategori:Greske helgener, Kategori:Kirkelærere, Kategori:Oldkirkens biskoper, Kategori:Personer fra Aksaray, Kategori:Romerske helgener, Kirkelærere, Sluttboks, Startboks, Verv, Wikisource-språk
 1306. Europavei 9 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Byggverk i Catalonia, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Transport i Catalonia, Kategori:Veier i Spania, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europavei, europaveier, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-E, vei-F, veibilde
 1307. Edward Augustus, hertug av Kent og Strathearn - Autoritetsdata, Infoboks kongelig, Kategori:Britiske hertuger og hertuginner, Kategori:Britiske prinser, Kategori:Dødsfall i 1820, Kategori:Fødsler i 1767, Kategori:Personer fra London, Kildeløs, britiske prinser, end, s-aft, s-bef, s-hou, s-mil, s-npo, s-off, s-reg, s-start, s-ttl
 1308. Det liberale parti (Storbritannia) - Autoritetsdata, Infoboks parti, Kategori:1859 i Storbritannia, Kategori:1988 i Storbritannia, Kategori:Etableringer i 1859, Kategori:Opphør i 1988, Kategori:Politikk i 1859, Kategori:Politikk i 1988, Kategori:Tidligere politiske partier i Storbritannia, Kildeløs, andrebetydninger, flagg, stubb, viktig stubb
 1309. Den tsjadisk-libyske konflikten - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Konflikter i 1978, Kategori:Konflikter i 1981, Kategori:Konflikter i 1982, Kategori:Konflikter i 1983, Kategori:Konflikter i 1985, Kategori:Konflikter i 1986, Kategori:Konflikter i 1987, Kategori:Kriger i Afrika, Kategori:Libyas historie, Kategori:Tsjads historie, Kildeløs, flagg
 1310. Asiamesterskapet i friidrett 1993 - Asiamesterskapet i friidrett, Asiamesterskapet i friidrett 1993 nasjoner, Autoritetsdata, Kategori:1990-årene på Filippinene, Kategori:Asiamesterskapet i friidrett 1993, Kategori:Friidrett på Filippinene, Kategori:Sport i Asia i 1993, Kategori:Sportsarrangementer på Filippinene, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg
 1311. Zhou Yi - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Chengdu, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1312. Uma Thurman - Autoritetsdata, Infoboks skuespiller, Kategori:Fødsler i 1970, Kategori:Modeller fra USA, Kategori:Personer fra Amherst i Massachusetts, Kategori:Personer fra Boston, Kategori:Personer fra USA av svensk opphav, Kategori:Personer fra Ulster County, Kategori:Skuespillere fra USA, MTV Movie Award for beste opptreden, biografistubb, fødselsdato og alder, sortname
 1313. Regjeringen Hansson I - Kategori:1932 i Sverige, Kategori:1933 i Sverige, Kategori:1934 i Sverige, Kategori:1935 i Sverige, Kategori:1936 i Sverige, Kategori:Etableringer i 1932, Kategori:Opphør i 1936, Kategori:Svenske regjeringer, Kategori:Sverige under 1930-talet, Kategori:Sveriges ministärer, Verv, end box, slutt boks, start boks, start box, succession box
 1314. Payo Enríquez de Rivera - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1684, Kategori:Fødsler i 1622, Kategori:Guatemalanske katolske biskoper, Kategori:Meksikanske katolske biskoper, Kategori:Personer fra Sevilla, Kategori:Spanske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Spanske visekonger, Kategori:Visekonger i Ny-Spania, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 1315. Norgesmesterskapet i alpint 2011 - ==Eksterne lenker==, Bronze03, Gold01, Kategori:Norgesmesterskap i 2011, Kategori:Norgesmesterskapet i alpint, Kategori:Sport i 2011, Kategori:Sport i Oppdal, Kategori:Sport i Trysil, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, Kategori:Sportsarrangementer i Sør-Trøndelag, Norgesmesterskapet i alpint, Silver02, byline
 1316. Lars Løkke Rasmussens første regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:2009 i Danmark, Kategori:2010 i Danmark, Kategori:2011 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 2009, Kategori:Opphør i 2011, Kategori:Politikk i 2009, Kategori:Politikk i 2010-årene, Kategori:Politikk i 2011, Kildeløs, Portal
 1317. Kringsjå stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1934 i Norge, Kategori:Bydel Nordre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1934, Kategori:Sognsvannsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1318. Flå stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Byggverk i Flå, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Paul Armin Due, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1319. Edward Geoffrey Smith-Stanley, 14. jarl av Derby - Autoritetsdata, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Dødsfall i 1869, Kategori:Engelske jarler og grevinner, Kategori:Fødsler i 1799, Kategori:Personer fra Knowsley, Kildeløs, Verv, infoboks politiker, sluttboks, startboks, stubb
 1320. Bryne stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Byggverk i Time, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Samferdsel i Time, NSB-50, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1321. Bow Brickhill stasjon - Autoritetsdata, Infoboks britisk jernbanestasjon, Kategori:1905 i England, Kategori:1919 i England, Kategori:Jernbanestasjoner i England, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1917, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1905, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1919, Kategori:Milton Keynes, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start
 1322. 1. divisjon volleyball for menn 2011/12 - 1. divisjon volleyball avdeling A 2011/12 tabell, 1. divisjon volleyball avdeling B 2011/12 tabell, 1. divisjon volleyball rangering 2011/12 tabell, ==Eksterne lenker==, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kategori:Volleyballturneringer i Norge, Volleyball i Norge nivå 2
 1323. 1. divisjon volleyball for menn 2010/11 - 1. divisjon volleyball avdeling A 2010/11 tabell, 1. divisjon volleyball avdeling B 2010/11 tabell, 1. divisjon volleyball rangering 2010/11 tabell, ==Eksterne lenker==, Kategori:Sport i Norge i 2010, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Volleyballturneringer i Norge, Volleyball i Norge nivå 2
 1324. Vinstra stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1896 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1896, Kategori:Nord-Fron, Kategori:Paul Due, NSB-21, NSB-22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1325. Morten Berglia - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1958, Kategori:Kongepokalvinnere i orientering, Kategori:Norske orienteringsløpere, Kategori:Verdensmestere i orientering, Kildeløs, MedaljeBronse, MedaljeBunn, MedaljeGull, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand, MedaljeSport, MedaljeTabellTopp, VM-vinnere i orientering, herrer, biografistubb, flagg
 1326. Juniorafrikamesterskapet i friidrett 2003 - ==Eksterne lenker==, Flaggatlet, Infoboks mesterskap, Kategori:2000-årene i Kamerun, Kategori:Friidrett i 2003, Kategori:Friidrett i Kamerun, Kategori:Garoua, Kategori:Juniorafrikamesterskap i friidrett, Kategori:Sport i Afrika i 2003, Kategori:Sportsarrangementer i Kamerun, Medaljetabell, flagg
 1327. Juniorafrikamesterskapet i friidrett 1999 - ==Eksterne lenker==, Flaggatlet, Infoboks mesterskap, Kategori:1900-tallet i Tunisia, Kategori:Friidrett i 1999, Kategori:Friidrett i Tunisia, Kategori:Juniorafrikamesterskap i friidrett, Kategori:Sport i Afrika i 1999, Kategori:Sportsarrangementer i Tunisia, Kategori:Tunis, Medaljetabell, flagg
 1328. José Echegaray y Eizaguirre - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1916, Kategori:Fødsler i 1833, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Madrid, Kategori:Spanske forfattere, Kategori:Spanske nobelprisvinnere, Kategori:Spanskspråklige forfattere, Kildeløs, Nobelprisvinnere i litteratur 1901-1925, Portal, nobelpristaker , stubb
 1329. Henry Stuart, hertug av Gloucester - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1660, Kategori:Fødsler i 1639, Kategori:Hertuger av Gloucester, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Stuart, Kategori:Kongelige briter, Kategori:Personer fra Elmbridge, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra Paris, Kildeløs, Verv , sluttboks, startboks
 1330. Faustino M. Tissot - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1991, Kategori:Fødsler i 1901, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Italienske katolske biskoper, Kategori:Italienske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra provinsen Trento, Kildeløs
 1331. Europavei 48 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Tsjekkia, VT-land, VT-sted, commonscat, europaveier, europaveiskilt, lufthavn, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, standardbilde, vei-CZ, vei-D, veibilde
 1332. Det franske Ostindiske kompani - Autoritetsdata, Kategori:1660-årene i Frankrike, Kategori:1760-årene i Frankrike, Kategori:Etableringer i 1664, Kategori:Frankrikes kolonihistorie, Kategori:Franske selskaper, Kategori:Handelskompanier, Kategori:Opphør i 1769, Kategori:Selskaper etablert i 1660-årene, Kategori:Selskaper opphørt i 1760-årene, Kildeløs
 1333. Ørneberget holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1958 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1958, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1334. Bab Christensen - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1928, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Skuespillere ved Den Nationale Scene, Kategori:Skuespillere ved Det norske teatret, Kategori:Skuespillere ved Fjernsynsteatret, Kategori:Skuespillere ved Nationaltheatret, Kategori:Skuespillere ved Trøndelag Teater, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 1335. 1. divisjon håndball for kvinner 2015/16 - 1. divisjon håndball for kvinner 2015/16 tabell, == Eksterne lenker ==, Håndball i Norge nivå 2 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Håndball i 2015, Kategori:Håndball i 2016, Kategori:Håndballturneringer i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2015, Kategori:Sport i Norge i 2016, hk, håndballstubb
 1336. Wu Di - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1982, Kategori:Kinesiske softballspillere, Kategori:Personer fra Panzhihua, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2004, Kategori:Softballspillere under Sommer-OL 2008, fødselsdato og alder, sportstubb
 1337. Svein Inge Buhaug - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1970, Kategori:Norske langdistanseløpere, Kategori:Norske motbakkeløpere, Kategori:Norske terrengløpere, Kategori:Personer fra Årdal kommune, MedaljeBronse , MedaljeGull , MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv , MedaljeTabellTopp, flagg, fødselsdato og alder
 1338. Stein Tveite - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1930, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske middelalderhistorikere, Kategori:Norske professorer i økonomisk historie, Kategori:Norske økonomiske historikere, Kategori:Personer fra Stavanger kommune, Kategori:Personer fra Vennesla kommune, Kategori:Professorer ved UMB, bibsys, cristin
 1339. Sigurd Segelcke Meidell - Autoritetsdata, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Dødsfall i 1968, Kategori:Finlands hvite roses orden, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Personer fra Hamar kommune, Kategori:St. Olavs Orden
 1340. Olav Hindahl - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Ap-statsråder, Kategori:Dødsfall i 1963, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Ledere for Landsorganisasjonen i Norge, Kategori:Norske arbeidsministre, Kategori:Norske handelsministre, Kategori:Personer fra Stavanger kommune, Kildeløs, Landsorganisasjonens ledere, Norges arbeidsministre 1885-1946, dødsdato og alder
 1341. Mandalskameratene i 2012 - 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 3 2012, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Mandalskameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2012, MK, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, gult, rødt
 1342. Lars Ulrich - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1963, Kategori:Heavy metal-musikere, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Metallica-musikere, Kategori:Personer fra Gentofte kommune, Kategori:Personer fra USA født i Danmark, Kategori:Trommeslagere fra USA, Metallica, flagg
 1343. Knapstad stoppested - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1912 i Norge, Kategori:Byggverk i Hobøl, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østre linje, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1912, NSB-L22, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline, jernbanestubb
 1344. James van Fleet - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1992, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Personer fra Bergen County, Kategori:Personer fra Koreakrigen, Kategori:Personer fra USA av nederlandsk opphav, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, Kategori:Personer fra USA under første verdenskrig, Kategori:Silver Star, kildeløs
 1345. Jacques-Yves Cousteau - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1997, Kategori:Franske fotografer, Kategori:Franske regissører, Kategori:Fødsler i 1910, Kategori:Medlemmer av det franske akademi, Kategori:Oseanografer, Kategori:Personer fra departementet Gironde, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, biografistubb, commonscat
 1346. Hans Ritter von Lex - Autoritetsdata, Kategori:CSU-politikere, Kategori:Den bayerske fortjenstorden, Kategori:Dødsfall i 1970, Kategori:Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Militär-Max-Joseph-Orden, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Rosenheim, Kategori:Personer tilknyttet Røde Kors, Kildeløs
 1347. Gulltorn - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Arter som tidligere har stått på norsk rødliste, Kategori:Erteblomstfamilien, Kategori:Europas flora, Kategori:Gule blomster, Kategori:Høyrisikoarter fra Norsk svarteliste 2012, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies
 1348. Gottfried Dienst - Autoritetsdata, Kategori:Dommere i Fotball-EM 1968, Kategori:Dommere i Fotball-VM 1962, Kategori:Dommere i Fotball-VM 1966, Kategori:Dødsfall i 1998, Kategori:Fotballdommere som har dømt EM-finalen, Kategori:Fotballdommere som har dømt VM-finalen, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Personer fra Basel, Kategori:Sveitsiske fotballdommere, Kildeløs, f
 1349. George W. Romney - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1995, Kategori:Fødsler i 1907, Kategori:Guvernører i Massachusetts, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Storbritannia, Kategori:Personer fra Cassia County, Kategori:Personer fra Chihuahua, Kategori:Personer fra Salt Lake City, Kategori:Siste Dagers Hellige-misjonærer, Kildeløs, infoboks biografi
 1350. Georg Henrik von Wright - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Bibsys, Kategori:Dødsfall i 2003, Kategori:Finlandssvensker, Kategori:Finske filosofer, Kategori:Fødsler i 1916, Kategori:Logikere, Kategori:Personer fra Helsingfors, Kategori:Svenska Akademiens Finlandspris, Kategori:Svenske professorer, Kategori:Æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø
 1351. Fehrbelliner Platz undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1978 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1352. Europavei 54 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Sveits, VT-land, VT-region, VT-sted, commonscat, europaveier, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, vei-CH, vei-D, vei-F, veibilde
 1353. Europavei 117 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Veier i Armenia, Kategori:Veier i Georgia, VT-land, VT-region, VT-sted, Veibilde, byline, europavei, europaveier, europaveiinfo, europaveiskilt, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense2, standardbilde, tunnel, vei-GE, vei-RUS, veiskilt
 1354. Elizabeth Garrett Anderson - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks medisinsk person , Kategori:Dødsfall i 1917, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Engelske feminister, Kategori:Engelske leger, Kategori:Engelske politikere, Kategori:Fødsler i 1836, Kategori:Personer fra London, Kategori:Stemmerettsforkjempere, Kvinner i vitenskapen, språkvask
 1355. Eirik Newth - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Flagg, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Norske barnebokforfattere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Bærum kommune, Kategori:Skal vi danse-deltakere, Kategori:Vinnere av Brageprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, bibsys, fødselsdato og alder
 1356. Christian Ulrik Kastrup - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1850, Kategori:Fylkesmenn i Finnmark, Kategori:Fylkesmenn i Rogaland, Kategori:Fylkesmenn i Sogn og Fjordane, Kategori:Fødsler i 1784, Kategori:Norske amtmenn, Kategori:Personer fra Stavanger kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1821–1823, Kategori:Stortingsrepresentanter 1824–1826, Kildeløs
 1357. Østhorn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1934 i Norge, Kategori:Bydel Nordre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1934, Kategori:Sognsvannsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1358. Bento de Matos - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1651, Kategori:Fødsler i 1600, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Vietnam, Kategori:Personer drept av pirater, Kategori:Personer fra Alentejo, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1359. Aloísio Lorscheider - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Brasilianske fransiskanere, Kategori:Brasilianske kardinaler, Kategori:Brasilianske katolske biskoper, Kategori:Dødsfall i 2007, Kategori:Fortaleza, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Personer fra regionen Centro Oriental Rio-grandense, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1360. Allround-VM på skøyter 2005 - Autoritetsdata, Kategori:Allround-VM på skøyter, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2005, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Russland, Kategori:Sport i Moskva, Kategori:Sport i Russland i 2005‎, Kategori:Sportsarrangementer i Russland, Kildeløs, VM på skøyter, allround, flagg
 1361. Trond Michael Andersen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Alumni fra NTNU, Kategori:Fødsler i 1967, Kategori:Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kategori:Norske sivilingeniører, Kategori:Personer fra Voss kommune, Kategori:Personer tilknyttet SINTEF, Kategori:Rektorer ved universiteter og høyskoler i Norge, bibsys, sluttboks, startboks, verv
 1362. Tom Ruud - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumni fra NTNU, Kategori:Fødsler i 1950, Kategori:Norske konsernsjefer, Kategori:Norske sivilingeniører, Kategori:Norske styregrossister, Kategori:Personer tilknyttet Nordea, Kategori:Personer tilknyttet Norske Skog, Kategori:Personer tilknyttet Orkla ASA, Kategori:Personer tilknyttet Umoe, flagg, fødselsdato og alder
 1363. The Godfather: The Game - Autoritetsdata, Infoboks videospill, Kategori:PlayStation 2-spill, Kategori:PlayStation Portable-spill, Kategori:Tredjepersonsskytespill, Kategori:Videospill fra 2006, Kategori:Videospill utviklet av Electronic Arts, Kategori:Wii-spill, Kategori:Windows-spill, Kategori:Xbox 360-spill, kursiv tittel, portal, videospillutgivelse
 1364. Søren Bruun Bugge - == Eksterne lenker ==, ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1886, Kategori:Fødsler i 1798, Kategori:Norske klassiske filologer, Kategori:Norske lutherske prester, Kategori:Personer fra Farsund kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Rektorer ved Oslo katedralskole, Nbsøk, infoboks biografi, salmonsens2
 1365. Rosenholm holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1988 i Norge, Kategori:Bydel Søndre Nordstrand, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1988, NSB-L2, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 1366. Richard P. Madsen - Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Harvard University, Kategori:Fødsler i 1941, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Katolske prester fra USA, Kategori:Medlemmer av katolske ordener fra USA, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Kina-Taiwan, Kategori:Personer fra Alameda, Kategori:Sinologer fra USA, Kategori:Sosiologer fra USA
 1367. René Barrientos - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Bolivianske offiserer, Kategori:Bolivianske presidenter, Kategori:Che Guevara, Kategori:Dødsfall i 1969, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Omkomne i helikopterulykker, Kategori:Personer fra departementet Cochabamba, Kategori:Statsledere omkommet i luftfartsulykker, Verv, flagg, sluttboks, start boks
 1368. Louis Hennepin - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Belgiske katolske prester, Kategori:Belgiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Belgiske misjonærer, Kategori:Dødsfall i 1705, Kategori:Fransiskanere, Kategori:Fødsler i 1626, Kategori:Misjonærer i Canada, Kategori:Misjonærer i USA, Kategori:Oppdagere, Kategori:Personer fra distriktet Ath
 1369. Kongeriket Böhmen - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Bøhmen, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1198, Kategori:Stater og territorier etablert i 1212, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kategori:Tsjekkias historie, Kategori:Tysk-romerske rike, Kategori:Østerrike-Ungarn, Kildeløs
 1370. John Murtha - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CongLinks, Kategori:Dødsfall i 2010, Kategori:Fødsler i 1932, Kategori:Kongressrepresentanter fra Pennsylvania, Kategori:Offiserer fra USA, Kategori:Personer fra USA av polsk opphav, Kategori:Personer fra Westmoreland County i Pennsylvania, Kategori:Personer fra Wetzel County, Politikerstubb, Sluttboks, Start boks, Verv
 1371. Jens Carl Peter Brandt - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1912, Kategori:Fødsler i 1848, Kategori:Nobelkomiteens medlemmer og varamedlemmer, Kategori:Norske jurister, Kategori:Stortingsrepresentanter 1898–1900, Kategori:Stortingsrepresentanter 1901–1903, Kategori:Stortingsrepresentanter 1904–1906, Kategori:Stortingsrepresentanter for Akershus, Kildeløs
 1372. Gjerdåker holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1941 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1941, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1373. Frederick Stanley, 16. jarl av Derby - Autoritetsdata, Kategori:Britiske jarler og grevinner, Kategori:Canadiske generalguvernører, Kategori:Dødsfall i 1908, Kategori:Fødsler i 1841, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Ishockey, Kategori:NHL, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Personer fra London, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1374. Eliteserien i futsal 2013/14 - Eliteserien i futsal 2013/14 resultater, Eliteserien i futsal 2013/14 tabell, Eliteserien i futsal for herrer, Futsal i Norge, Futsal i Norge nivå 1, Infoboks liga, Kategori:Futsal i 2013, Kategori:Futsal i 2014, Kategori:Futsal i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2013, Kategori:Sport i Norge i 2014, Kildeløs, MapDot, fk
 1375. Øyeflaten holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1931 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1931, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1376. Blokkebær - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Bær, Kategori:Danmarks flora, Kategori:Grønlands flora, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Lyngfamilien, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Svalbards flora, Taksoboks , Taksoboks-art , Wikispecies, botanikkstubb
 1377. Beijing–Shanghai høyhastighetsjernbane - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:2011 i Kina, Kategori:Anhui, Kategori:Beijing, Kategori:Hebei, Kategori:Høyhastighetsbaner i Folkerepublikken Kina, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 2011, Kategori:Jiangsu, Kategori:Shandong, Kategori:Shanghai, Kategori:Tianjin
 1378. Alt-Tegel stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1958 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1958, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1379. Alois Kayser - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1944, Kategori:Fødsler i 1877, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer på Nauru, Kategori:Nauruere, Kategori:Personer fra departementet Bas-Rhin, Kategori:Tyske katolske prester, Kategori:Tyske lingvister, Kategori:Tyske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Tyske misjonærer, Kildeløs, Portal, biografistubb
 1380. VM i kunstløp 1923 - Autoritetsdata, Kategori:1923 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Kunstløp i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1923, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1381. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål - Infoboks forskningstidsskrift, Kategori:Juridiske tidsskrifter, Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Publikasjoner etablert i 2003, Kategori:Vitenskap i 2003, Norske juridiske tidsskrifter, bibsys-oria/issn
 1382. Steve Ballmer - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumni fra Harvard University, Kategori:Alumni fra Stanford University, Kategori:Forretningsfolk fra USA, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Konsernsjefer, Kategori:Personer fra Detroit, Kategori:Personer fra USA av sveitsisk opphav, Kategori:Personer i databransjen, biografistubb, flagg, fødselsdato og alder
 1383. Steinar Opstad - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1971, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Personer fra Stokke kommune, Kategori:Vinnere av Aschehougprisen, Kategori:Vinnere av Bjørnsonstipendet, Kategori:Vinnere av Sult-prisen, Kategori:Vinnere av Tarjei Vesaas' debutantpris, Portal, Prisvinner, sluttboks, startboks
 1384. Skansen stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1893 i Norge, Kategori:Ila (Trondheim), Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1893, NSB-26, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1385. Sagatun Folkehøyskole - Autoritetsdata, Kategori:1864 i Norge, Kategori:Byggverk i Hamar, Kategori:Fredete byggverk i Hedmark, Kategori:Kulturminner i Hamar, Kategori:Nedlagte folkehøgskoler i Norge, Kategori:Opphør i 1891, Kategori:Tidligere skoler i Norge, Kategori:Utdanning i Hamar, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1864, byline, kulturminne
 1386. Mark Evans Austad - Autoritetsdata, Kategori:Ambassadører fra USA, Kategori:Ambassadører til Norge, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Norge, Kategori:Personer fra Ogden, Kategori:Politikere i USA, Kategori:Siste Dagers Hellige-misjonærer, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, start boks
 1387. Krokusslekta - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Blå blomster, Kategori:Gule blomster, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Kategori:Sverdliljefamilien, Taksoboks, Taksoboks-gruppe, Taksoboks-slutt, Wikispecies, botanikkstubb, omdirigering
 1388. Juan de Zumárraga - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1548, Kategori:Fødsler i 1468, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Mexico, Kategori:Ny-Spania, Kategori:Personer fra provinsen Vizcaya, Kategori:Spanske fransiskanere, Kategori:Spanske katolske biskoper, Kategori:Spanske misjonærer, Kildeløs, Verv, biografistubb, slutt boks, start boks
 1389. John Negroponte - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Ambassadører fra USA, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra USA av gresk opphav, Kategori:Personer fra USA født i England, Kategori:Personer tilknyttet etterretning, Verv, flagg, fødselsdato og alder, sluttboks, start boks, stubb
 1390. Holger Pedersen - ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Baltologer, Kategori:Dannebrogordenen, Kategori:Danske filologer, Kategori:Danske professorer, Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Fødsler i 1867, Kategori:Keltologer, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Personer fra Kolding kommune, Kategori:Slavister, Portal, salmonsens2
 1391. Gottlob Berger - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1975, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Krigsforbrytere, Kategori:Offiserer i Schutzstaffel, Kategori:Personer fra Landkreis Heidenheim, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, byline, flagg
 1392. Gösta Hammarlund - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks kunstner, Kategori:Dagbladet, Kategori:Dødsfall i 1987, Kategori:Fødsler i 1903, Kategori:Norske avistegnere, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske karikaturtegnere, Kategori:Norske tegnere, Kategori:Personer fra Stockholm, NBL, Portal, SNL, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1393. Europavei 901 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europaveiskilt, Kategori:Byggverk i Comunitat Valenciana, Kategori:Byggverk i Madridregionen, Kategori:Castilla-La Mancha, Kategori:Europaveier, Kategori:Transport i Comunitat Valenciana, Kategori:Transport i Madridregionen, VT-land, VT-region, VT-sted, europavei, europaveier, europaveiinfo, motorvei-start, vei-E
 1394. Det forente kongeriket Nederlandene - Autoritetsdata, Kategori:Belgias historie, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Luxembourgs historie, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1815, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1839, Kildeløs, Nederlandenes historie
 1395. Den sovjetisk-japanske grensekrig - Autoritetsdata, Kategori:1930-årene i Japan, Kategori:1938 i Sovjetunionen, Kategori:1939 i Sovjetunionen, Kategori:Japans historie, Kategori:Konflikter i 1938, Kategori:Konflikter i 1939, Kategori:Mellomkrigstiden, Kategori:Operasjoner under andre verdenskrig, Kategori:Sovjetunionens historie, Kildeløs, koord
 1396. Den cisalpinske republikk - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Frankrikes historie, Kategori:Franske klientstater under Napoleon, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Italias historie, Kategori:Italias samling, Kategori:Stater og territorier etablert i 1797, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1802, Kildeløs
 1397. Christian C.A. Lange - == Eksterne lenker ==, Arkivportalen, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1861, Kategori:Fødsler i 1810, Kategori:Norske kulturhistorikere, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Norske riksarkivarer, Kategori:Personer begravet på Gamle Aker kirkegård, Kategori:Personer fra Bærum kommune, infoboks biografi, wikikilden forfatter
 1398. Ørmen stoppested - ==Eksterne lenker==, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1914 i Norge, Kategori:Jernbane i Fredrikstad, Kategori:Jernbanestasjoner i Østfold, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1914, Kategori:Nedlagte jernbanestasjoner i Norge, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, jernbanestubb, stasjonsinfo
 1399. Burgundisk rikskrets - Autoritetsdata, Burgundisk Rikskrets, Kategori:Burgundisk Rikskrets, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Rikskretser i det tysk-romerske rike, Kategori:Tysk-romerske rike, Kildeløs, Nederlandenes historie, Rikskretsene i det tysk-romerske rike etter riksreformen
 1400. Bremen erkebispedømme - Autoritetsdata, Infoboks bispedømme, Kategori:Bremen, Kategori:Historiske territorier i Tyskland styrt av en sekulær regent, Kategori:Stater og territorier etablert i 1180, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1648, Kategori:Tidligere katolske bispedømmer i Tyskland, Kategori:Tysk-romerske rike, Kildeløs, Tysklands bispedømmer
 1401. Arne Sørensen (fotballspiller) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, DBU-spiller, F, Flagg, Fotballspillerstubb, Kategori:Danske fotballspillere, Kategori:Danske fotballtrenere, Kategori:Dødsfall i 1977, Kategori:Fotballspillere for Boldklubben af 1893, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Trenere for Danmarks herrelandslag i fotball, Portal
 1402. William Cavendish-Bentinck - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske hertuger og hertuginner, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Dødsfall i 1809, Kategori:Fødsler i 1738, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1403. Vaksdal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Samferdsel i Vaksdal, NSB-41, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1404. USAs okkupasjon av Haiti - Autoritetsdata, Kategori:Banankrigene, Kategori:Haitis historie, Kategori:Internasjonale relasjoner i 1915, Kategori:Konflikter i 1915, Kategori:Konflikter i 1925, Kategori:Konflikter i 1930, Kategori:Konflikter i 1931, Kategori:Konflikter i 1932, Kategori:Konflikter i 1933, Kategori:Konflikter i 1934, Kategori:USAs historie
 1405. Torgeir Hoås - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Drøbak-Frogn IL, Kategori:Fotballspillere for Manglerud Star Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for Molde FK, Kategori:Fotballspillere for Sogndal Fotball, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Norgesmestere i fotball, Kategori:Norske fotballspillere, Skeid Fotball, fotballspillerstubb, infoboks biografi
 1406. Thomas More - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 1535, Kategori:Engelske helgener, Kategori:Fødsler i 1478, Kategori:Humanister, Kategori:Latinspråklige forfattere, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer henrettet ved halshogging, Kategori:Renessansefilosofer, Kategori:Rikskanslere i England, Verv, byline, sluttboks, startboks, viktig stubb
 1407. Theophiel Verbist - Autoritetsdata, Kategori:Belgiske katolske prester, Kategori:Belgiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Belgiske misjonærer, Kategori:Belgiske sinologer, Kategori:Dødsfall i 1868, Kategori:Fødsler i 1823, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra byen Antwerpen, Kategori:Scheutmisjonærer, commonscat
 1408. Slependen stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1873 i Norge, Kategori:Arne Henriksen, Kategori:Jernbanestasjoner i Bærum, Kategori:Jernbanestasjoner på Drammenbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1873, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, stasjonsinfo
 1409. Rasmus Tveteraas - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1938, Kategori:Fødsler i 1862, Kategori:Lokalpolitikere i Stavanger, Kategori:Norske lokalhistorikere, Kategori:Personer fra Stavanger kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter for kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, Kategori:Venstre-politikere i Rogaland
 1410. J. D. Hayworth - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, CongLinks, Kategori:Fødsler i 1958, Kategori:Kongressrepresentanter fra Arizona, Kategori:Personer fra Davidson County i Nord-Carolina, Kategori:Personer fra Forsyth County i Nord-Carolina, Kategori:Personer fra Guilford County, Kategori:Personer fra Randolph County i Nord-Carolina, Sluttboks, Start boks, Verv
 1411. Idrettsklubben Start i 1977 - 1. divisjon 1977 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1977, fk, flagg, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 1412. Idrettsklubben Start i 1974 - 1. divisjon 1974 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1974, fk, flagg, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 1413. Ealing Broadway stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1838 i England, Kategori:Ealing, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1838, Kategori:Londons jernbanestasjoner, Kategori:Stasjoner på Central-linjen, Kategori:Stasjoner på District-linjen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, koord
 1414. Bolstadøyri stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1415. Sun Yating - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1988, Kategori:Kinesiske vannpolospillere, Kategori:Personer fra Tianjin, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2012, flagg, fødselsdato og alder
 1416. Seimsgrend holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1936 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1936, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1417. Resident Evil (videospill) - Autoritetsdata, Infoboks videospill, Kategori:GameCube-spill, Kategori:Nintendo DS-spill, Kategori:PlayStation-spill, Kategori:Resident Evil, Kategori:Sega Saturn-spill, Kategori:Tredjepersonsskytespill, Kategori:Videospill fra 1996, Kategori:Videospill utviklet av Capcom, Kategori:Windows-spill, kursiv tittel, portal
 1418. Pelle Parafins Bøljeband og automatspøkelsene - Autoritetsdata, Infoboks TV-serie, Kategori:Norske TV-programmer, Kategori:Norske TV-programmer med oppstart i 1981, Kategori:Norske TV-serier fra 1980-tallet, Kategori:Norske komiserier, Kategori:TV-programmer på NRK, Kategori:Tramteatret, Kildeløs, Kursiv tittel, flagg
 1419. Louis Le Comte - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1728, Kategori:Franske astronomer, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1655, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Bordeaux, Kildeløs, Portal
 1420. Ljosanbotn holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1948 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1948, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1421. Lars Peter Hansen - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Personer fra Champaign County i Illinois, Kategori:Professorer ved University of Chicago, Kategori:Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, Kategori:Økonomer fra USA, Kildeløs, Nobelprisvinnere 2013, Nobelprisvinnere i økonomi 2001–2025, biografistubb, byline
 1422. Juan Domingo de Monteverde - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1832, Kategori:Fødsler i 1773, Kategori:Personer fra Latin-Amerikas frigjøringskriger, Kategori:Personer fra Tenerife, Kategori:Spanske offiserer, Kategori:Venezuelanske politikere, Kildeløs, Portal, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, slutt boks, start boks
 1423. Johan Rudolph Thorbecke - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Alumni fra Universitetet i Leiden, Kategori:Dødsfall i 1872, Kategori:Fødsler i 1798, Kategori:Nederlandske jurister, Kategori:Nederlandske professorer, Kategori:Nederlandske statsministere, Kildeløs, Portal, Slutt boks, Start boks, Verv, byline, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 1424. Jean-Marie Delavay - Autoritetsdata, Kategori:Autorer for botanikk og mykologi, Kategori:Dødsfall i 1895, Kategori:Franske botanikere, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1834, Kategori:Medlemmer av Det parisiske misjonsselskap, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Haute-Savoie, Kildeløs
 1425. Indira Gandhi - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Indias statsministre, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1984, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Indiske statsministre, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer drept med skytevåpen, Kategori:Personer fra Allahabad, commonscat, flagg
 1426. Hoysalariket - Autoritetsdata, Commonscat, IPA, Infoboks tidligere land, Kategori:1000-tallet i India, Kategori:1100-tallet i India, Kategori:1200-tallet i India, Kategori:1300-tallet i India, Kategori:Historiske stater og riker i Sør-Asia, Kategori:Indias historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1026, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1343, Kildeløs
 1427. Hans H. Skei - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fagansvarlige i Store norske leksikon, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske litteraturprofessorer, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, infoboks biografi
 1428. Cuba under Panamerikanske leker 1967 - Cuba under Panamerikanske leker, Infoboks Cuba under de panamerikanske leker, Kategori:1960-årene på Cuba, Kategori:1967 i Karibia, Kategori:Cuba under de panamerikanske leker, Kategori:Nasjoner under Panamerikanske leker 1967, Kildeløs, Panamerikanske leker 1967, Panamerikanske leker 1967 nasjoner
 1429. Christopher Soames - Autoritetsdata, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Britiske politikere, Kategori:Dødsfall i 1987, Kategori:Europakommissærer, Kategori:Fødsler i 1920, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kildeløs, språkvask, tr
 1430. Allround-VM på skøyter 2003 - Autoritetsdata, Kategori:2003 i Sverige, Kategori:Allround-VM på skøyter, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2003, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Sverige, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i Göteborg, Kildeløs, VM på skøyter, allround, flagg
 1431. Yukio Mishima - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1970, Kategori:Forfattere som begikk selvmord, Kategori:Fødsler i 1925, Kategori:Japansk litteratur på norsk, Kategori:Japanske dramatikere, Kategori:Japanske forfattere, Kategori:Japanske lyrikere, Kategori:Japanskspråklige forfattere, Kategori:Personer fra Tokyo, commonscat, litteraturstubb
 1432. Wiesbaden Hauptbahnhof - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1906 i Tyskland, Kategori:Byggverk i Wiesbaden, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1906, Kategori:Transport i Wiesbaden, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, filtergruppe, slutt boks
 1433. Vevelstad holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1985 i Norge, Kategori:Byggverk i Ski, Kategori:Jernbanestasjoner i Akershus, Kategori:Jernbanestasjoner på Østfoldbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1985, NSB-L2, NSB-L2x, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, byline
 1434. Verdensmesterskapet i rugby union 1987 - Autoritetsdata, Infoboks rugbymesterskap, Kategori:1980-årene på New Zealand, Kategori:1987 i Australia, Kategori:Internasjonale mesterskap i Australia, Kategori:Rugby union, Kategori:Sport i 1987, Kategori:Sportsarrangementer på New Zealand, Kategori:Verdensmesterskap, VM i rugby union, flagg
 1435. Sun Huizi - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1990, Kategori:Kinesiske vannpolospillere, Kategori:Personer fra Liaoning, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2012, flagg, fødselsdato og alder
 1436. Stanghelle stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, Kategori:Samferdsel i Vaksdal, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1437. Paul-Marie Reynaud - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1926, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske vincentinere, Kategori:Fødsler i 1824, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra departementet Loire, Kildeløs, infoboks biografi
 1438. Patrice Mac-Mahon - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1893, Kategori:Franske offiserer, Kategori:Franske politikere, Kategori:Fødsler i 1808, Kategori:Personer fra Italias samling, Kategori:Personer fra Krimkrigen, Kategori:Personer fra den fransk-prøyssiske krig, Kategori:Personer fra departementet Saône-et-Loire, biografistubb, infoboks politiker, kildeløs
 1439. Olaj Johan Olsen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1920, Kategori:Fylkesmenn i Sogn og Fjordane, Kategori:Fødsler i 1851, Kategori:Norske amtmenn, Kategori:Norske finansministre, Kategori:Norske justisministre, Kategori:Norske statsråder 1884–1905, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Venstre-statsråder, Kildeløs, Norges finansministre 1884-1945
 1440. Maurice Gibb - Autoritetsdata, Kategori:Britiske tvillinger, Kategori:Dødsfall i 2003, Kategori:Engelske låtskrivere, Kategori:Engelske sangere, Kategori:Fødsler i 1949, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Brisbane, Kategori:Personer fra Man, Kategori:Personer fra Manchester, Kildeløs
 1441. Kyros Vasaras - Autoritetsdata, Dommere i Mesterligaen, Dommere i fotball-EM 2008, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2008, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2002, Kategori:Fødsler i 1966, Kategori:Greske fotballdommere, Kategori:Personer fra Thessaloniki, Kategori:UEFAs elitedommere, Kildeløs, UEFAs elitedommere 2007, f, flagg, fødselsdato og alder
 1442. Henry Royce - Autoritetsdata, Kategori:Britiske baronetter og baronettesser, Kategori:Britiske forretningsfolk, Kategori:Britiske ingeniører, Kategori:Dødsfall i 1933, Kategori:Fødsler i 1863, Kategori:Gründere, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Huntingdonshire, Kategori:Personer fra London, Kategori:Rolls-Royce, Kildeløs, infoboks biografi
 1443. Halvard Bjørkvik - Arkivportalen, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske middelalderhistorikere, Kategori:Norske museumsfolk, Kategori:Personer fra Finnøy kommune, Kategori:Personer tilknyttet Norsk Folkemuseum, Kategori:Professorer ved NTNU, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kildeløs
 1444. Carlos Santana - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Hollywood Walk of Fame, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Meksikanske musikere, Kategori:Personer fra Baja California, Kategori:Personer fra Jalisco, Kategori:Personer fra San Francisco, Kategori:Personer fra USA født i Mexico, Kildeløs
 1445. Baldassare Cittadella - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1651, Kategori:Fødsler i 1603, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Lucca, Kildeløs, infoboks biografi
 1446. Arthur Eddington - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, FD, Fødselsdato, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Britiske astronomer, Kategori:Knights Bachelor, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Personer fra South Lakeland, Kategori:Presidenter i Physical Society, Portal, biografistubb, commons
 1447. Victor Bernau - Autoritetsdata, Fi, Infoboks musiker, Kategori:Dødsfall i 1939, Kategori:Fødsler i 1890, Kategori:Norske revyartister, Kategori:Norske sangere, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Norske teatersjefer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Skuespillere ved Chat Noir, Kategori:Skuespillere ved Oslo Nye Teater, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1448. Sun Yujun - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1987, Kategori:Kinesiske vannpolospillere, Kategori:Personer fra Tianjin, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2012, flagg, fødselsdato og alder
 1449. Rødtvet stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Grorud, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Karl Stenersen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, riksvei, slutt boks
 1450. Ralf Törngren - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Finlands statsministre, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1961, Kategori:Finlandssvensker, Kategori:Finske finansministre, Kategori:Finske riksdagsmedlemmer, Kategori:Finske statsministre, Kategori:Finske utenriksministre, Kategori:Fødsler i 1899, Kategori:Personer fra Uleåborg, Politikerstubb
 1451. Marcellin Berthelot - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Dødsfall i 1907, Kategori:Franske kjemikere, Kategori:Franske politikere, Kategori:Fødsler i 1827, Kategori:Medlemmer av det franske akademi, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Paris, Kildeløs, VÅ, dødsdato og alder, fødselsdato
 1452. Lilleby holdeplass - == Eksterne lenker ==, == Kilder ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1967 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Meråkerbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1967, NSB-26, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1453. Lübeck bispedømme - Autoritetsdata, Infoboks bispedømme, Kategori:Schleswig-Holsteins historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1160, Kategori:Stater og territorier etablert i 1180, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1803, Kategori:Tidligere katolske bispedømmer i Tyskland, Kategori:Tysk-romerske rike, Kildeløs, Tysklands bispedømmer
 1454. John Rognes - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Alumni fra Princeton University, Kategori:Fødsler i 1966, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske matematikkprofessorer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys
 1455. Jan Eivind Myhre - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Professorer ved NTNU, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, bibsys, biografistubb
 1456. Idrettsklubben Start i 1970 - 2. divisjon 1970 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1970, f, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1457. Idrettsklubben Start i 1968 - 2. divisjon 1968 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1968, f, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1458. Holmen stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Bydel Vestre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, autoritetsdata, byline, koord, slutt boks
 1459. Hans Geelmuyden - Autoritetsdata, Byline, Kategori:Fødsler i 1957, Kategori:Norske forretningsrådgivere, Kategori:Norske gründere, Kategori:Norske kommunikasjonsfolk, Kategori:Norske siviløkonomer fra NHH, Kategori:Personer tilknyttet Geelmuyden.Kiese, Kategori:Personer tilknyttet IBM, Kategori:Redaktører for Morgenbladet, Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 1460. Hafizullah Amin - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Afghanske kommunister, Kategori:Afghanske politikere, Kategori:Afghanske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1979, Kategori:Fødsler i 1929, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer fra Kabul, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, start boks
 1461. George Brown, baron George-Brown - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kildeløs, Verv, slutt boks, start boks
 1462. Francisco Sá - 0, Argentinas lag i fotball-VM 1974, Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Argentinske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Boca Juniors, Kategori:Fotballspillere for CA Independiente, Kategori:Fotballspillere for CA River Plate, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Personer fra provinsen Formosa, Kildeløs, f
 1463. Emma Goldman - Autoritetsdata, JULGREGDATO, Kategori:Anarkister, Kategori:Arbeiderhistorie, Kategori:Dødsfall i 1940, Kategori:Feminister, Kategori:Fødsler i 1869, Kategori:Jiddisch, Kategori:Pasifister, Kategori:Personer fra Kaunas, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra den spanske borgerkrig, Kategori:Sosialister, Kildeløs, infoboks biografi
 1464. EM på skøyter 1900, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Gull1, Kategori:1900 i Ungarn, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:EM på skøyter, Kategori:Hurtigløp på skøyter i Ungarn, Kategori:Sport i 1900, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, STY, STY-GULL
 1465. Den russiske sovjetiske føderative sosialistrepublikk - Audio, Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:1900-tallet i Russland, Kategori:Russlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1917, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1991, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1466. Are Næss - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Norske leger, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1993–1997, Kategori:Stortingsrepresentanter 1997–2001, Kategori:Stortingsrepresentanter for Hordaland, Kategori:Stortingsrepresentanter fra KrF
 1467. Anders Fogh Rasmussens tredje regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:2007 i Danmark, Kategori:2008 i Danmark, Kategori:2009 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 2007, Kategori:Opphør i 2009, Kategori:Politikk i 2000-årene, Kategori:Politikk i 2007, Kategori:Politikk i 2009, Kildeløs, Portal
 1468. Alna holdeplass - == Eksterne lenker ==, == Kilder ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1971 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Hovedbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1971, NSB-L1, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1469. Walther-Schreiber-Platz undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1971 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1971, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1470. Vestli stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1975 i Norge, Kategori:Bydel Stovner, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1975, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1471. Trofors stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1940 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Nordland, Kategori:Jernbanestasjoner på Nordlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1940, Kategori:Transport i Grane, NSB-71, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1472. Tine Rustad Albertsen - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Europamestere i håndball, Kategori:Fødsler i 1980, Kategori:Håndballspillere for Larvik HK, Kategori:Norske beachhåndballspillere, Kategori:Norske håndballspillere, Kategori:Norske tvillinger, Kategori:Personer fra Lørenskog kommune, Larvik Håndballklubb, fk, hk
 1473. Spikkestad stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1885 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Spikkestadlinjen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1885, Kategori:Røyken, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo, jernbanestubb
 1474. Rick Danko - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Canadiske bassister, Kategori:Canadiske musikere, Kategori:Canadiske sangere, Kategori:Dødsfall i 1999, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Personer fra Norfolk County i Ontario, Kategori:The Band, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, flagg, musikerstubb
 1475. Rasmus Aarflot - ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1845, Kategori:Fødsler i 1792, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Postfolk, Kategori:Stortingsrepresentanter 1824–1826, Kategori:Stortingsrepresentanter 1827–1829, Kategori:Stortingsrepresentanter 1833–1835, Kategori:Stortingsrepresentanter 1839–1841, ink
 1476. Michel Rocard - Autoritetsdata, Kategori:Franske sosialister, Kategori:Franske statsministere, Kategori:Fødsler i 1930, Kategori:Medlemmer av Europaparlamentet, Kategori:Parti Socialiste-politikere (Frankrike), Kategori:Parti socialiste unifié-politikere, Kategori:Personer fra departementet Hauts-de-Seine, Kildeløs, Verv, infoboks politiker, sluttboks, startboks
 1477. Ludvig XVIII av Frankrike - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1824, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Franske monarker, Kategori:Fødsler i 1755, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Huset Bourbon, Kategori:Personer fra Versailles, Kildeløs, Sluttboks, Startboks, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato
 1478. Kristian Fredrik Brøgger - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Biografistubb, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Norske advokater, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Ordførere i Ålesund, Kategori:Personer fra Ålesund kommune, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Æreslegionen, Verv, nbsøk, sluttboks, startboks
 1479. Kim Gu - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1876, Kategori:Myrdede politikere, Kategori:Personer drept i attentat, Kategori:Personer fra Sør-Hwanghae, Kategori:Sørkoreanske pedagoger, Kategori:Sørkoreanske statsministre, Kategori:Sørkoreanske visepresidenter, Kilde www, Portal, Språk, Wikisource-språk2, infoboks biografi
 1480. Kalbakken stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Grorud, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Karl Stenersen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, riksvei, slutt boks
 1481. Janet Reno - Amerikanske justisministre, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumni fra Harvard Law, Kategori:Fødsler i 1938, Kategori:Jurister fra USA, Kategori:Kvinnenes æresgalleri i USA, Kategori:Personer fra Miami, Kategori:Personer fra USA av dansk opphav, Kategori:USAs justisministre, Kildeløs, Verv, flagg, fødselsdato og alder, sluttboks, start boks
 1482. Idrettsklubben Start i 1979 - 1. divisjon 1979 tabell, ==Kilder==, Eliteserien i fotball, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:1. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1979, f, fk, ikkerød, sorter, sorterbart navn, sts
 1483. Giovanni Battista Ghirardini - Autoritetsdata, Kategori:Dødsdato ukjent, Kategori:Dødsfall i 1753, Kategori:Fødselsår ukjent, Kategori:Fødsler på 1600-tallet, Kategori:Italienske arkitekter, Kategori:Italienske malere, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kildeløs, Portal, infoboks biografi, stubb
 1484. Friidrett under Panamerikanske leker 1971 - ==Eksterne lenker==, Flagglenke2, Friidrett under Panamerikanske leker, Kategori:Friidrett i 1971, Kategori:Friidrett i Colombia, Kategori:Friidrett under Panamerikanske leker, Kategori:Panamerikanske leker 1971, Medaljestatistikk, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 1971, flagg
 1485. Francisco Taveira - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1652, Kategori:Fødsler i 1575, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Macaoere, Kategori:Personer fra Macao, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1486. Fotball under Panamerikanske leker 2015 - Fotball under Panamerikanske leker, Kategori:Fotball i 2015, Kategori:Fotball i Canada, Kategori:Fotball under Panamerikanske leker, Kategori:Panamerikanske leker 2015, Kategori:Sport i Nord-Amerika i 2015, Medaljestatistikk, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 2015, flagg, kildeløs
 1487. EM i fotball 2012 – Finale - Autoritetsdata, EM i fotball 2012, Fotball-EM 2012 gruppe C tabell, Fotballresultater, Kategori:2012 i Ukraina, Kategori:EM i fotball 2012, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fotball i Spania, Kategori:Sportsarrangementer i Ukraina, col-3, col-end, col-start, f, fb, flagg, goal, gult, suboff, subon
 1488. Den store beleiringen av Malta i 1565 - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Beleiringer med deltagelse av Spania, Kategori:De osmansk-habsburgske krigene, Kategori:Konflikter i 1565, Kategori:Maltas historie, Kategori:Slag med deltagelse av Det osmanske rike, Kildeløs
 1489. Den østerrikske arvefølgekrig - Autoritetsdata, Felttog i den østerrikske arvefølgekrigen i Italia, Infoboks slag, Kategori:Arvefølgekriger, Kategori:Den østerrikske arvefølgekrig, Kategori:Konflikter i 1740, Kategori:Konflikter i 1740-årene, Kategori:Konflikter i 1748, Kategori:Kriger med deltagelse av Sverige, Kildeløs, flagg, stubb
 1490. Cyriel Verschaeve - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks biografi, Kategori:Belgiere fra andre verdenskrig, Kategori:Belgiske forfattere, Kategori:Belgiske katolske prester, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Personer dømt In absentia, Kategori:Personer dømt til døden, Kategori:Personer fra Vest-Flandern, kildeløs
 1491. Alqueva-demningen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks kraftverk, Kategori:2000-årene i Portugal, Kategori:2010-årene i Portugal, Kategori:Demninger fullført i 2002, Kategori:Demninger i Portugal, Kategori:Kraftverk etablert i 2004, Kategori:Kraftverk etablert i 2013, Kategori:Pumpekraftverk i Portugal, Kategori:Vannkraftverk i Portugal, energistubb
 1492. Whistler Olympic Park - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks hoppbakke, Kategori:Hoppbakker brukt i OL, Kategori:Hoppbakker i Canada, Kategori:Idrettsanlegg i Canada, Kategori:Langrenn, Kategori:Skianlegg, Kategori:Skiskyting, Kategori:Sport i Britisk Columbia, Kategori:Sportsanlegg under Vinter-OL 2010, OL 2010 arenaer, OLArenaerSkihopp, flagg, koord
 1493. Teng Fei - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1988, Kategori:Kinesiske vannpolospillere, Kategori:Personer fra Beijing, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2008, Kategori:Vannpolospillere under Sommer-OL 2012, flagg, fødselsdato og alder
 1494. Poul Nyrup Rasmussens tredje regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:1996 i Danmark, Kategori:1997 i Danmark, Kategori:1998 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 1996, Kategori:Opphør i 1998, Kategori:Politikk i 1990-årene, Kategori:Politikk i 1996, Kategori:Politikk i 1998, Kildeløs, Portal
 1495. Olympia-Stadion undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1496. Marienborg holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1999 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Trondheim, Kategori:Jernbanestasjoner på Dovrebanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1999, NSB-25, NSB-26, NSB-72, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1497. Makrellbekken stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Bydel Vestre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1498. Kvalifisering til EM i fotball 2012, gruppe H - Autoritetsdata, Fotball-EM 2012 kvalik gruppe H resultater, Fotball-EM 2012 kvalik gruppe H tabell, Fotballkamp kollapsbar, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Kvalifisering til Fotball-EM 2012, Kvalifisering til EM 2012, col-2, col-end, col-start, f, flagg, goal
 1499. Jeong-anguk - Autoritetsdata, Infoboks koreansk navn, Kategori:900-tallet i Korea, Kategori:Internasjonale relasjoner i 986, Kategori:Koreas historie, Kategori:Mandsjuria, Kategori:Opphør i 986, Kategori:Politikk i 986, Kategori:Stater og territorier etablert i 935, Kategori:Stater og territorier opphørt i 980-årene, Kategori:Tidligere land i Asia, Kildeløs, Portal
 1500. Heo Jeong - Autoritetsdata, Infoboks koreansk navn, Kategori:Borgermestre i Seoul, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Personer fra Seoul, Kategori:Sørkoreanske diplomater, Kategori:Sørkoreanske presidenter, Kategori:Sørkoreanske statsministre, Kildeløs, Portal, Seouls borgermestre, Sørkoreanske presidenter, Sørkoreanske statsministre, stubb
 1501. Girolamo de Gravina - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1662, Kategori:Fødsler i 1603, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra provinsen Caltanissetta, Kildeløs
 1502. Francisco Cabral - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1609, Kategori:Fødsler i 1528, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Asorene, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1503. Ernst Ludvig av Hessen-Darmstadt - Autoritetsdata, End, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1937, Kategori:Fødsler i 1868, Kategori:Huset Hessen-Darmstadt, Kategori:Personer fra Darmstadt, Kildeløs, S-aft, S-bef, S-hou, S-new, S-off, S-pre, S-reg, S-ttl, S-tul, S-vac, Start, ahnentafel bottom, ahnentafel top, ahnentafel-compact5
 1504. Den haitiske revolusjon - Autoritetsdata, Franske kolonifelttog, Kategori:1790-årene i Nord-Amerika, Kategori:1800-årene i Nord-Amerika, Kategori:Den franske revolusjon, Kategori:Haitis historie, Kategori:Konflikter i 1790-årene, Kategori:Konflikter i 1791, Kategori:Konflikter i 1800-årene, Kategori:Konflikter i 1804, Kategori:Revolusjoner, Kildeløs
 1505. Bleiken stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1901 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oppland, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1901, Kategori:Samferdsel i Gran, NSB-R30, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1506. Andrea Orcagna - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall på 1300-tallet, Kategori:Dødsår ukjent, Kategori:Fødselsår ukjent, Kategori:Fødsler på 1300-tallet, Kategori:Italienske arkitekter, Kategori:Italienske billedhuggere, Kategori:Italienske malere, Kategori:Personer fra Firenze, Kategori:Personer fra middelalderen, Portal, commonscat, stubb
 1507. 2. divisjon fotball for menn 2013, avdeling 4 - 2. divisjon 2013 avdeling 4 resultater, 2. divisjon 2013 avdeling 4 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 4 2013, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2013, Kategori:Ekstern lenke på siden, MapDot, fk, trenger oppdatering sport
 1508. 2. divisjon fotball for menn 2013, avdeling 3 - 2. divisjon 2013 avdeling 3 resultater, 2. divisjon 2013 avdeling 3 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 3 2013, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2013, Kategori:Ekstern lenke på siden, MapDot, fk, trenger oppdatering sport
 1509. 2. divisjon fotball for menn 2013, avdeling 2 - 2. divisjon 2013 avdeling 2 resultater, 2. divisjon 2013 avdeling 2 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 2 2013, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2013, Kategori:Ekstern lenke på siden, MapDot, fk, trenger oppdatering sport
 1510. 2. divisjon fotball for menn 2013, avdeling 1 - 2. divisjon 2013 avdeling 1 resultater, 2. divisjon 2013 avdeling 1 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 1 2013, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2013, Kategori:Ekstern lenke på siden, MapDot, fk, trenger oppdatering sport
 1511. Wilhelm Adam - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1877, Kategori:Jernkorset (1914), Kategori:Personer fra Ansbach, Kategori:Tyske generaler, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra første verdenskrig, Mal:Sjef for Tysklands generalstab, Verv, flagg, slutt boks, start boks
 1512. VM i fotball 1954 - Autoritetsdata, Fotball-VM 1954 gruppe A tabell, Fotball-VM 1954 gruppe B tabell, Fotball-VM 1954 gruppe C tabell, Fotball-VM 1954 gruppe D tabell, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:1954 i Sveits, Kategori:Fotball i Sveits, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, Kategori:VM i fotball 1954, VM i fotball, f, fb, flagg, goal, portal
 1513. Tveita stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1970 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1970, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1514. Scott Warren - Autoritetsdata, Dio, Infoboks musiker, Kategori:Bassister fra USA, Kategori:Fødsler i 1962, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Heavy metal-keyboardister, Kategori:Keyboardister fra USA, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Multiinstrumentalister, Kategori:Personer fra Chicago, Kategori:Sangere fra USA, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 1515. Nydalen holdeplass - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1946 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1946, Kategori:Nydalen, NSB-L3, NSB-R30, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1516. Marit Østbye - Autoritetsdata, Infoboks skuespiller, Kategori:Fødsler i 1948, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Skuespillere ved Den Nationale Scene, Kategori:Skuespillere ved Fjernsynsteatret, Kategori:Skuespillere ved Riksteatret, Kategori:Skuespillere ved Rogaland Teater, Kategori:Skuespillere ved Teater Ibsen, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 1517. Maria Teresia av Østerrike - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1780, Kategori:Fødsler i 1717, Kategori:Huset Habsburg, Kategori:Personer fra Wien, Kategori:Personer fra den østerrikske arvefølgekrigen, Kategori:Tysk-romerske keiserinner, Kategori:Tyske monarker, Kategori:Østerrikere, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1518. Kløve holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1931 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1931, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1519. Junior-VM i alpint 1987 - Junior-VM i alpint, Kategori:1987 i Sverige, Kategori:Alpin skiidrett i Norge, Kategori:Hemsedal, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Malung-Sälen kommune, Kategori:Sport i Norge i 1987, Kategori:Sportsarrangementer i Buskerud, Kategori:VM i Norge arrangert av FIS, Kategori:VM i alpint, Kildeløs, flagg
 1520. João Rodrigues Girão - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1629, Kategori:Fødsler i 1558, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Lisboa-regionen, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1521. Idrettsklubben Start i 1972 - 2. divisjon 1972 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1972, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1522. Idrettsklubben Start i 1971 - 2. divisjon 1971 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1971, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1523. Idrettsklubben Start i 1966 - 2. divisjon 1966 avdeling B tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1966, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1524. Idrettsklubben Start i 1964 - 2. divisjon 1964 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1964, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1525. Idrettsklubben Start i 1963 - 2. divisjon 1963 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1963, fk, resultatfarge, sorter, sts
 1526. Huikinesere - Autoritetsdata, Kategori:Folkegrupper i Anhui, Kategori:Folkegrupper i Beijing, Kategori:Folkegrupper i Gansu, Kategori:Folkegrupper i Hongkong, Kategori:Folkegrupper i Indre Mongolia, Kategori:Folkegrupper i Kina, Kategori:Folkegrupper i Ningxia Hui, Kategori:Folkegrupper i Xinjiang, Kategori:Islam, Kategori:Personer knyttet til Silkeveien, Kildeløs
 1527. Hannibal Hamlin - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1891, Kategori:Fødsler i 1809, Kategori:Guvernører i Maine, Kategori:Kongressrepresentanter fra Maine, Kategori:Personer fra Oxford County i Maine, Kategori:Senatorer fra Maine, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato
 1528. Gylandstunnelen - Kategori:1943 i Norge, Kategori:Byggverk i Flekkefjord, Kategori:Byggverk i Kvinesdal, Kategori:Jernbanestrekninger i Vest-Agder, Kategori:Jernbanetunneler i Norge, Kategori:Samferdsel i Flekkefjord, Kategori:Samferdsel i Kvinesdal, Kategori:Sørlandsbanen, Kategori:Tunneler i Vest-Agder, Kategori:Tunneler åpnet i 1943, Kildeløs, jernbanestubb
 1529. George Plantagenet, 1. hertug av Clarence - Autoritetsdata, Kategori:Anglo-irer, Kategori:Dødsfall i 1478, Kategori:Engelske hertuger og hertuginner, Kategori:Fødsler i 1449, Kategori:Jarler og grevinner av Warwick, Kategori:Personer fra Dublin, Kategori:Personer henrettet ved drukning, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1530. Eliteserien i futsal 2012/13 - Col-2, Col-begin, Eliteserien i futsal 2012/13 resultater, Eliteserien i futsal 2012/13 tabell, Flagg, Futsal i Norge nivå 1, Infoboks liga, Kategori:Futsal i 2012, Kategori:Futsal i 2013, Kategori:Futsal i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kategori:Sport i Norge i 2013, Kildeløs, MapDot, col-end, fk, flagg
 1531. Diogo Correia Valente - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1633, Kategori:Fødsler i 1568, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Lisboa, Kategori:Portugisiske katolske biskoper, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1532. Creighton Abrams - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Bronze Star, Kategori:Dødsfall i 1974, Kategori:Fødsler i 1914, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Personer fra Springfield i Massachusetts, Kategori:Personer fra USA av skotsk opphav, Kategori:Personer fra USA under Vietnamkrigen, Kategori:Silver Star, Kildeløs, flagg
 1533. Charles Marie de La Condamine - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1774, Kategori:Encyklopedister (Encyclopédie), Kategori:Franske botanikere, Kategori:Franske matematikere, Kategori:Franske oppdagere, Kategori:Fødsler i 1701, Kategori:Medlemmer av det franske akademi, Kategori:Personer fra Paris
 1534. Charles Lyell - Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Exeter College (Oxford), Kategori:Britiske baronetter og baronettesser, Kategori:Dødsfall i 1875, Kategori:Fødsler i 1797, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Personer fra Angus, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Kategori:Skotske geologer, Portal, infoboks biografi, tr
 1535. Bjørn Alterhaug - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Norske jazzbassister, Kategori:Norske jazzkomponister, Kategori:Personer fra Rana kommune, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, flagg, fødselsdato og alder, portal
 1536. Asiamesterskapet i friidrett 1991 - Asiamesterskapet i friidrett, Asiamesterskapet i friidrett 1991 nasjoner, Autoritetsdata, Kategori:1990-årene i Malaysia, Kategori:Asiamesterskapet i friidrett 1991, Kategori:Friidrett i Malaysia, Kategori:Sport i Asia i 1991, Kategori:Sportsarrangementer i Malaysia, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg
 1537. Arve Lønnum - Autoritetsdata, Fremskrittspartiet, Kategori:Dødsfall i 1988, Kategori:Fremskrittspartiets ledere, Kategori:Fødsler i 1911, Kategori:Nevrologer, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Norske riksrevisorer, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Steinkjer kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kilde bok
 1538. Yorckstraße (Großgörschenstraße) stasjon - Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1891 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1891, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, koord, slutt boks, stubb
 1539. VM i friidrett 2009 – Sleggekast damer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bronse3, EM-vinnere i sleggekast, damer, Flagg, FlaggPerson, FlaggSted, FlaggSted , Gull1, Kategori:Sleggekast, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere i sleggekast, damer, Sort, Sølv2, VM-vinnere i sleggekast, damer, VMFriidrett2009, sort
 1540. Poul Nyrup Rasmussens andre regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:1994 i Danmark, Kategori:1995 i Danmark, Kategori:1996 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 1994, Kategori:Opphør i 1996, Kategori:Politikk i 1990-årene, Kategori:Politikk i 1995, Kategori:Politikk i 1996, Kildeløs, Portal
 1541. Per Maurseth - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Dødsdato og alder, Infoboks akademiker, Kategori:Dødsfall i 2013, Kategori:Fødsler i 1932, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Personer fra Bergen kommune, Kategori:Professorer ved NTNU, cristin, fødselsdato
 1542. Moi stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Kategori:1943 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Rogaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1943, Kategori:Lund i Rogaland, Kategori:Paul Armin Due, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 1543. Martynas Andriuškevičius - ==Kilder==, Autoritetsdata, Infoboks basketspiller, Kategori:Basketballspillere for Chicago Bulls, Kategori:Basketballspillere for Cleveland Cavaliers, Kategori:Basketballspillere for Orlando Magic, Kategori:Fødsler i 1986, Kategori:Litauiske basketballspillere, Kategori:Personer fra Kaunas, fødselsdato og alder
 1544. Leif Davidsen - Autoritetsdata, Kategori:Danske forfattere, Kategori:Danske forfattere av reiseskildringer, Kategori:Danske journalister, Kategori:Danske krimforfattere, Kategori:Fødsler i 1950, Kategori:Mottakere av De Gyldne Laurbær, Kategori:Personer fra Nordfyns kommune, Kategori:Vinnere av Glassnøkkelen, Kildeløs, Portal, Prisvinner, sluttboks, startboks
 1545. Kortbaneløp på skøyter under Asiatiske vinterleker 1986 - Asialekene, Asialekene 1986v, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Asiatiske vinterleker 1986, Kategori:Kortbaneløp på skøyter under Asialekene, Kortbaneløp på skøyter under Asiatiske vinterleker, Medaljestatistikk, flagg
 1546. Johan Ernst Gunnerus - Autoritetsdata, Kategori:Bibliotekarer ved Gunnerusbiblioteket, Kategori:Dødsfall i 1773, Kategori:Fødsler i 1718, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Mykologer, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske lutherske biskoper, Kategori:Personer fra Oslo, Kildeløs, Verv, sluttboks, start boks
 1547. Idrettsklubben Start i 1967 - 2. divisjon 1967 avdeling A tabell, ==Kilder==, Fotball i Norge nivå 2, IK Start sesong kilder, IK Start sesongoversikt, Infoboks fotballag sesong, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:IK Start sesongartikler, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 1967, f, resultatfarge, sorter, sts
 1548. Georg Friedrich av Waldeck - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige tyskere, Kategori:Dødsfall i 1692, Kategori:Fødsler i 1620, Kategori:Generaler, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Huset Waldeck, Kategori:Personer fra Arolsen, Kategori:Personer fra den store tyrkiske krig, Kategori:Personer fra niårskrigen, Kildeløs
 1549. Francisco Suárez - Autoritetsdata, CathEncy, DNB-Portal, Kategori:Dødsfall i 1617, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1548, Kategori:Personer fra Granada, Kategori:Renessansefilosofer, Kategori:Rettsfilosofer, Kategori:Spanske filosofer, Kategori:Spanske jesuitter, Kategori:Spanske teologer, Kategori:Universitetet i Coimbra, uoversatt
 1550. Europavei 95 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Russland, Kategori:Veier i Hviterussland, Kategori:Veier i Tyrkia, Kategori:Veier i Ukraina, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, byline, europavei, europaveier, europaveiinfo, europaveiskilt, riksgrense2, standardbilde, vei-BY, vei-RUS, vei-TR, vei-UA
 1551. Edgeir Benum - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Personer fra Verdal kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, biografistub, cristin
 1552. Den moldovske sosialistiske sovjetrepublikk - Autoritetsdata, Kategori:1940 i Sovjetunionen, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Moldovas historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1940, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1991, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1553. Berlin-Charlottenburg stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1882 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1882, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, jernbanestubb, koord, slutt boks
 1554. Barlind - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Byline, Commons, Helsenotis, Kategori:Barlindfamilien, Kategori:Danmarks flora, Kategori:Giftige planter, Kategori:Karplanter på norsk rødliste, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Tresorter, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies
 1555. Afrikamesterskapet i fotball 2006 - Afrikamesterskapet i fotball, Autoritetsdata, Flagg, Fotballflagg, Fotballkvartfinaler-med-tredjeplass, Fotballresultater, Infoboks fotballmesterskap, Kategori:Afrikamesterskapet i fotball, Kategori:Fotball i 2006, Kategori:Fotball i Egypt, Kategori:Sportsarrangementer i Egypt, Kildeløs, f, fb, flagg
 1556. VM i skiskyting 1999 - Autoritetsdata, Kategori:1999 i Finland, Kategori:Holmenkollen, Kategori:Norra Karelen, Kategori:Skiskyting i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1999, Kategori:Sportsarrangementer i Finland, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:VM i skiskyting, Kategori:VM i skiskyting i Norge, Medaljestatistikk, VM i skiskyting, flagg
 1557. Ullernåsen stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1942 i Norge, Kategori:Bydel Ullern, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1942, Kategori:Kolsåsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1558. The Width of a Circle - Infoboks musikk, Kategori:David Bowie-sanger, Kategori:Glamrock-sanger, Kategori:Hardrock-sanger, Kategori:Metalsanger fra 1970-tallet, Kategori:Psykedeliske pop- og rock-sanger, Kategori:Rockesanger fra 1970-tallet, Kategori:Sanger fra 1970, Kategori:Sanger fra 1973, Kategori:Singler fra 1973, ekstra kronologi, kildeløs
 1559. Svømming under Sommer-OL 2008 – 100 meter fri damer - Autoritetsdata, EM-vinnere på 100 meter frisvømming langbane, damer, Flagg, Kategori:Svømming under Sommer-OL 2008, OL-vinnere på 100 m frisvømming, damer, OL2008/Svømming, STY, STY-BRONSE, VM-vinnere på 100 meter frisvømming langbane, damer
 1560. Smestad stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1912 i Norge, Kategori:Bydel Ullern, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1912, Kategori:Kolsåsbanen, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1561. Papua Ny-Guinea under VM i friidrett 2015 - == Eksterne lenker ==, Infoboks Papua Ny-Guinea under VM i friidrett, Kategori:2010-årene i Papua Ny-Guinea, Kategori:Nasjoner under VM i friidrett 2015, Kategori:Papua Ny-Guinea under VM i friidrett, Kategori:Sport i Oseania i 2015, Kildeløs, Nasjoner under VM i friidrett 2015
 1562. Miner Searle Bates - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1978, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Historikere fra USA, Kategori:Misjonærer fra Disciples of Christ, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Licking County, Kategori:Personer fra Nanjingmassakren, Kategori:Sinologer fra USA, Kildeløs, infoboks biografi
 1563. Lunde stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:1925 i Norge, Kategori:Byggverk i Nome, Kategori:Jernbanestasjoner i Telemark, Kategori:Jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1925, Kategori:Samferdsel i Nome, NSB-50, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, koord
 1564. Kristian K. Hagemann Brandt - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1905, Kategori:Fødsler i 1831, Kategori:Norske majorer, Kategori:Norske veiingeniører, Kategori:Personer fra Eidsberg kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1865–1867, Kategori:Stortingsrepresentanter 1868–1870, Kategori:Stortingsrepresentanter for Moss og Drøbak, Kildeløs
 1565. Johannes Josef Duin - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Kirkehistorikere, Kategori:Nederlandske historikere, Kategori:Nederlandske katolske prester, Kategori:Norske katolske prester, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Personer etter føde- eller oppvekststed i Nederland, Kildeløs, infoboks biografi
 1566. Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering - Autoritetsdata, Kategori:1933 i Norge, Kategori:1934 i Norge, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Etableringer i 1933, Kategori:Norske regjeringer, Kategori:Opphør i 1935, Kategori:Politikk i 1933, Kategori:Politikk i 1934, Kategori:Politikk i 1935, Kildeløs, Norges regjeringer 1884–1945
 1567. Ingar Kaldal - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske historikere, Kategori:Norske kulturhistorikere, Kategori:Nynorskforfattere, Kategori:Personer fra Namdalseid kommune, Kategori:Professorer ved NTNU, Kilde bok, Kilde bok , bibsys, cristin, fødselsdato og alder
 1568. Hans Hildebrand - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Alumni fra Uppsala universitet, Kategori:Dødsfall i 1913, Kategori:Fødsler i 1842, Kategori:Medlemmer av Svenska Akademien, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:Svenske arkeologer, Kategori:Svenske riksantikvarier, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, start boks
 1569. Greifswalder Straße stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1875 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1875, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, koord, slutt boks
 1570. Giovanni Niccolò - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1626, Kategori:Fødsler i 1560, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske malere, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Malere under Ming-dynastiet, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Napoli, Kildeløs
 1571. Fredrik Th. Bolin - Autoritetsdata, Den Konservative Presses Forenings formenn, Kategori:Dødsfall i 2005, Kategori:Fødsler i 1931, Kategori:Høyre-politikere i Østfold, Kategori:Journalister i Aftenposten, Kategori:Journalister i norske lokalaviser, Kategori:Lokalpolitikere i Moss, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Personer fra Moss kommune, Kildeløs
 1572. Daniel Morgan - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1802, Kategori:Fødsler i 1736, Kategori:Offiserer fra USA, Kategori:Personer fra Hunterdon County, Kategori:Personer fra Jefferson County i Vest-Virginia, Kategori:Personer fra USA av walisisk opphav, Kategori:Personer fra den amerikanske uavhengighetskrigen, Kildeløs, biografistubb
 1573. Claudio Magris - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Germanister, Kategori:Italienske forfattere, Kategori:Italienske politikere, Kategori:Italienske professorer, Kategori:Italienskspråklige forfattere, Kategori:Personer fra Trieste, Portal, Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur
 1574. Antonio José de Sucre - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Bolivianske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1830, Kategori:Fødsler i 1795, Kategori:Personer fra Cumaná, Kategori:Personer fra Latin-Amerikas frigjøringskriger, Kategori:Peruanske presidenter, Kategori:Venezuelanere, Kildeløs, Verv, sluttboks, start boks
 1575. Antonio del Pollaiuolo - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1498, Kategori:Fødselsår ukjent, Kategori:Fødsler på 1400-tallet, Kategori:Gullsmeder, Kategori:Italienske billedhuggere, Kategori:Italienske grafikere, Kategori:Italienske malere, Kategori:Personer fra Firenze, Kategori:Personer fra renessansen, Portal, commonscat
 1576. Vålerenga Fotball i 2011 - Fotballkamp, Infoboks fotballag sesong, Kamp1, Kategori:Sesongartikler Vålerenga, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2011, Kategori:Tippeligaen 2011, Kategori:Vålerenga Fotball, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, TOC16lag, Tippeligaen 2011, goal, gult, suboff, subon, utdypende artikkel
 1577. Terminator II – Dommens dag - Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Actionthrillere fra USA, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1991, Kategori:Filmer regissert av James Cameron, Kategori:Fremtidsfilmer, Kategori:Postapokalyptiske filmer, Kategori:Science fiction-filmer fra USA, filmstubb, flagg, kursiv tittel
 1578. Skiple holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1931 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1931, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1579. Rita Hayworth - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Fødselsdato, Infoboks skuespiller, Kategori:Dødsfall i 1987, Kategori:Fødsler i 1918, Kategori:Hollywood Walk of Fame, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra USA av engelsk opphav, Kategori:Personer fra USA av spansk opphav, Kategori:Pinup, Kategori:Skuespillere fra USA, Språkvask, flagg
 1580. Paralympiske sommerleker 1984 - Autoritetsdata, Kategori:1984 i England, Kategori:1984 i USA, Kategori:Buckinghamshire, Kategori:Internasjonale mesterskap i USA, Kategori:Paralympiske sommerleker, Kategori:Sport i 1984, Kategori:Sport i New York, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kildeløs, Medaljestatistikk, Paralympiske leker, flagg
 1581. Miguel Monteiro (jesuitt) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1704, Kategori:Fødsler i 1625, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Kalligrafer, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesiske jesuitter, Kategori:Kinesiske katolske prester, Kategori:Kinesiske misjonærer, Kategori:Macaoere, Kategori:Personer fra Macao, Kildeløs
 1582. Mattias Gardell - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Anarkister, Kategori:Fødsler i 1959, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:Religionshistorikere, Kategori:Teologiprofessorer, Kategori:Vitenskapelig ansatte ved Stockholms universitet, Kategori:Vitenskapelig ansatte ved Uppsala universitet, Kildeløs, biografistubb, fødselsdato og alder, når
 1583. John Ole Askedal - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Akademi, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske germanister, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, infoboks biografi
 1584. Johan M. Platou - Autoritetsdata, Formenn for Riksmålsforbundet, Kategori:Dødsfall i 1937, Kategori:Fødsler i 1858, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Norske oppbyggelsesforfattere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Personer fra Hamar kommune, Kategori:Riksmålstematikk, infoboks biografi, kilde bok
 1585. Fjellsmelle - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Grønlands flora, Kategori:Jan Mayens flora, Kategori:Nellikfamilien, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Kategori:Stauder, Kategori:Svalbards flora, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies
 1586. Den aztekiske trippelalliansen - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:1400-tallet i Nord-Amerika, Kategori:1500-tallet i Nord-Amerika, Kategori:Aztekernes sivilisasjon, Kategori:Historiske stater, Kategori:Mexicos historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1428, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1521, Kildeløs
 1587. Ål stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1907 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1907, Kategori:Paul Armin Due, Kategori:Ål, NSB-41, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1588. Adenauerplatz undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1978 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1589. Wuhletal stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1989 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1989, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1590. Vollebekk stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Bjerke, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Peer Qvam, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1591. Traffic - Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Dramafilmer fra USA, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer basert på TV-serier, Kategori:Filmer fra 2000, Kategori:Filmer om rusmisbruk, Kategori:Filmer regissert av Steven Soderbergh, Kategori:Kriminalfilmer fra USA, Kategori:Spanskspråklige filmer, Kategori:Thrillerfilmer fra USA, kursiv tittel, stubb
 1592. Tiffany (sørkoreansk sangerinne) - Autoritetsdata, Infoboks koreansk navn, Kategori:Dansere, Kategori:Fødsler i 1989, Kategori:Girls' Generation, Kategori:Modeller, Kategori:Personer fra Diamond Bar, Kategori:Personer fra San Francisco, Kategori:Sørkoreanske sangere, Kategori:TV-personligheter, Portal, hoved, infoboks biografi
 1593. Slaget ved Hummelshof - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks slag, Kategori:1702 i Estland, Kategori:1702 i Russland, Kategori:1702 i Sverige, Kategori:Konflikter i 1702, Kategori:Slag i Estland, Kategori:Slag med deltagelse av Russland under den store nordiske krig, Kategori:Slag under den store nordiske krig, Portal, SVEGREGDATO, Store nordiske krig
 1594. Peter Rochegune Munch - Autoritetsdata, Kategori:Danske forsvarsministre, Kategori:Danske innenriksministre, Kategori:Danske utenriksministre, Kategori:Det Radikale Venstre-politikere, Kategori:Dødsfall i 1948, Kategori:Folketingsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1870, Kategori:Personer fra Morsø kommune, Kildeløs, Portal, Verv, sluttboks, start boks
 1595. Na Seung-do - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1990, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2013 for menn, Kategori:Sørkoreanske håndballspillere, Kildeløs, Portal, Stubb, Sør-Koreas lag under håndball-VM 2011 for menn, Sør-Koreas tropp under Håndball-VM 2013 for menn, flagg, fødselsdato og alder
 1596. Masolino da Panicale - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall på 1400-tallet, Kategori:Dødsår ukjent, Kategori:Fødselsår ukjent, Kategori:Fødsler på 1300-tallet, Kategori:Italienske malere, Kategori:Personer fra middelalderen, Kategori:Personer fra provinsen Perugia, Kategori:Personer fra renessansen, Portal, commonscat, wikisource
 1597. Konstanzer Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1978 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1598. John Alcock (biskop) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1500, Kategori:Fødsler på 1400-tallet, Kategori:Katolske biskoper av Ely, Kategori:Katolske biskoper av Rochester, Kategori:Katolske biskoper av Worcester, Kategori:Personer fra East Riding of Yorkshire, Kategori:Rikskanslere i England, Kildeløs, Verv , Vervettår , sluttboks, startboks
 1599. Jack Crompton - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 2013, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fødsler i 1921, Kategori:Luton-trenere, Kategori:Manchester United-trenere, Kategori:Personer fra Manchester, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato
 1600. Ishockey-VM 2001 - == Eksterne lenker ==, Commonscat, Infoboks ishockeymesterskap, Ishockey-VM, Kategori:2001 i Romania, Kategori:2001 i Slovenia, Kategori:Ishockey i 2001, Kategori:Ishockey-VM, Kategori:Sport i Frankrike i 2001, Kategori:Sport i Spania i 2001, Kategori:Sport i Tyskland i 2001, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, flagg, ih, ikkerød
 1601. Hogsnes oppvekstsenter - Autoritetsdata, Infoboks skole, Kategori:Barnehager, Kategori:Barneskoler i Vestfold, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Skoler i Tønsberg, Kategori:Tidligere skoler i Vestfold, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1989, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 2013, Offentlige grunnskoler i Tønsberg, koord
 1602. Friidrett under Sommer-OL 1900 – 400 meter menn - Autoritetsdata, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Friidrett under Sommer-OL 1900, Kategori:Sprintløp, OL friidrett, OL-vinnere på 400 m, herrer, OL1900/Friidrett, OLFriidrett400meter, VM-vinnere på 400 m, herrer, cite book , flagg, flaggIOCutøver
 1603. Eugen Gerstenmaier - Autoritetsdata, Commonscat, Dødsdato og alder, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1986, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Personer fra Landkreis Esslingen, Kategori:Protestantiske opposisjonelle og flyktninger under Det tredje rike, Kategori:Tyske politikere, Kategori:Tyske teologer, Kildeløs, President for Tysklands Bundestag
 1604. Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996 – 3000 meter kvinner - == Eksterne lenker ==, EnkDist-VM hurtigløp 1996, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996, Verdensmestere på skøyter, enkeltdistanser for damer 3000m, bronze03, gold01, silver02
 1605. Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996 – 1500 meter kvinner - == Eksterne lenker ==, EnkDist-VM hurtigløp 1996, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996, Verdensmestere på skøyter, enkeltdistanser for damer 1500m, bronze03, gold01, silver02
 1606. Cyriaco av Ancona - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Antikvarer, Kategori:Dødsfall i 1452, Kategori:Epigrafer, Kategori:Fødsler i 1391, Kategori:Humanister, Kategori:Italienske arkeologer, Kategori:Klassiske arkeologer, Kategori:Personer fra Ancona, Kategori:Personer fra renessansen, Portal, biografistubb, infoboks biografi
 1607. Carl Axel Gottlund - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1875, Kategori:Finnekulturen, Kategori:Finske forfattere, Kategori:Finske historikere, Kategori:Finskspråklige forfattere, Kategori:Folklorister, Kategori:Fødsler i 1796, Kategori:Misjonærer, Kategori:Personer fra Nyland, Kategori:Svenskspråklige forfattere, Kildeløs, Portal, infoboks biografi
 1608. Øivind Andersen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1944, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske filologiprofessorer, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Retorikere, Verv, bibsys, slutt boks, start boks
 1609. Augsburger Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1961 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1961, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1610. Asiamesterskapet i fotball for kvinner 2008 - Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Autoritetsdata, Kategori:2000-årene i Vietnam, Kategori:Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Kategori:Fotball i 2008, Kategori:Fotball i Vietnam, Kategori:Sport i Asia i 2008, Kategori:Sportsarrangementer i Vietnam, Kildeløs, flagg
 1611. Xu Yanwei - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2004, Kategori:Deltakere for Kina under Sommer-OL 2008, Kategori:Fødsler i 1984, Kategori:Kinesiske svømmere, Kategori:Personer fra Shanghai, Kategori:Svømmere under Sommer-OL 2004, Kategori:Svømmere under Sommer-OL 2008, flagg, fødselsdato og alder, svømmingstubb
 1612. Voss stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, NSB-41, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1613. Torgrim Øyre - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1977, Kategori:Gorgoroth-medlemmer, Kategori:Malignant Eternal-medlemmer, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske sangere, Mal:Gorgoroth, Malignant Eternal, fødselsdato, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 1614. Roger Helland - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Brøndby IF, Kategori:Fotballspillere for Fredrikstad FK, Kategori:Fotballspillere for Lillestrøm SK, Kategori:Fotballspillere for SK Brann, Kategori:Fødsler i 1973, Kategori:Norske fotballspillere i Danmark, Kategori:Personer fra Austrheim kommune, flagg, fotballspillerstubb
 1615. Robert Gates - ==Eksterne lenker==, Amerikanske forsvarsministre, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Embets- og tjenestemenn fra USA, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Personer fra Wichita, Kategori:Personer fra krigen i Irak, Kategori:USAs forsvarsministre, USAs sittende regjering, Verv, biografistubb, commonscat, sluttboks, start boks, wikiquote
 1616. Risløkka stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Peer Qvam, Kategori:Risløkka, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1617. Prenzlauer Allee stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1892 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1892, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, byline, commonscat, koord, slutt boks
 1618. Odoric Cheng Hede - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1928, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesiske forfattere, Kategori:Kinesiske fransiskanere, Kategori:Kinesiske katolske biskoper, Kategori:Kinesiske misjonærer, Kategori:Kinesiske oversettere, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Xiangfan, Kildeløs
 1619. Nordic Journal of Music Therapy - Infoboks forskningstidsskrift, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Musikkpublikasjoner, Kategori:Nivå 2-tidsskrifter, Kategori:Nordiske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Norske vitenskapelige tidsskrifter, Kategori:Publikasjoner etablert i 1992, Kategori:Vitenskap i 1992, bibsys-oria/issn
 1620. Nisterud stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1919 i Norge, Kategori:Byggverk i Skien, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1919, Kategori:Samferdsel i Skien, NSB-52, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1621. Movatn stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1927 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Oslo, Kategori:Jernbanestasjoner på Gjøvikbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1927, Kategori:Maridalen, NSB-L3, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1622. Marguerite-Élie Guadet - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Dødsfall i 1794, Kategori:Franske jurister, Kategori:Franske politikere, Kategori:Fødsler i 1758, Kategori:Personer fra den franske revolusjon, Kategori:Personer fra departementet Gironde, Kategori:Personer henrettet ved giljotinering, infoboks politiker, tr
 1623. Manglerud stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:Manglerud, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1624. Koreas tre kongedømmer - Autoritetsdata, Kategori:0-tallet f.Kr. i Korea, Kategori:100-tallet f.Kr. i Korea, Kategori:100-tallet i Korea, Kategori:200-tallet i Korea, Kategori:300-tallet i Korea, Kategori:400-tallet i Korea, Kategori:500-tallet i Korea, Kategori:600-tallet i Korea, Kategori:Koreas historie, Kildeløs, Koreashistorie, Portal
 1625. Konstablerwache stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1974 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:Stasjoner på Frankfurts undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, slutt boks, t-banestubb
 1626. José Luis Rodríguez Zapatero - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Flagg, Fødselsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Personer fra Valladolid, Kategori:Sosialdemokratiske ledere, Kategori:Spanske statsministre, Sluttboks, Språkikon, Startboks, Stubb, Utdypende artikkel, Verv, Wikiquote
 1627. Fyrstbispedømmet Liège - Autoritetsdata, Kategori:Belgias historie, Kategori:Etableringer i 980, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 980-årene, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1795, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kildeløs, Nederlandenes historie
 1628. Europavei 42 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Belgia, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europaveier, lufthavn, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense, tunnel, vei-B, vei-D, vei-F, veibilde
 1629. Edward Rydz-Śmigły - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Den polsk-sovjetiske krig, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1886, Kategori:Generalfeltmarskalker, Kategori:Personer fra Ternopil oblast, Kategori:Polakker fra andre verdenskrig, Kategori:Polske offiserer, Kildeløs, biografistubb
 1630. Conseil National pour la Défense de la Démocratie–Forces pour la Défense de la Démocratie - Autoritetsdata, Kategori:1990-årene i Burundi, Kategori:Politiske partier etablert i 1994, Kategori:Politiske partier i Burundi, Kildeløs
 1631. Chiefs (TV-serie) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Dramafilmer fra USA, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Krim-serier fra USA, Kategori:Kriminalfilmer fra USA, Kategori:Raserelaterte filmer, Kategori:TV-filmer fra 1980-årene, Kategori:TV-filmer fra USA, Kategori:TV-serier fra 1980-tallet, Kursiv tittel, flagg
 1632. Aġlabidene - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land, Kategori:Algeries historie, Kategori:Italias historie, Kategori:Libyas historie, Kategori:Maltas historie, Kategori:Opphør i 909, Kategori:Stater og territorier etablert i 800, Kategori:Stater og territorier opphørt i 900-årene, Kategori:Tidligere land i Afrika, Kategori:Tunisias historie, Kildeløs, ar
 1633. 3457 Arnenordheim - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1985, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1634. 1. divisjon håndball for kvinner 2014/15 - 1. divisjon håndball for kvinner 2014/15 tabell, == Eksterne lenker ==, Håndball i Norge nivå 2 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Håndball i 2014, Kategori:Håndball i 2015, Kategori:Håndballturneringer i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2014, Kategori:Sport i Norge i 2015, hk
 1635. Yu Dong-geun - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Deltakere for Sør-Korea under Sommer-OL 2012, Kategori:Fødsler i 1985, Kategori:Håndballspillere under Sommer-OL 2012, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for menn, Kategori:Sørkoreanske håndballspillere, Portal, Stubb, Sør-Koreas lag under håndball-VM 2011 for menn, flagg, fødselsdato og alder
 1636. Yassir Bashir - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Drøbak-Frogn IL, Kategori:Fotballspillere for Manglerud Star Toppfotball, Kategori:Fotballspillere for Vålerenga Fotball, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Nordmenn av pakistansk opphav, Kategori:Utenlandske fotballspillere i Norge, fotballspillerstubb, fødselsdato og alder
 1637. Willie Steel - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Birmingham City FC, Kategori:Fotballspillere for Derby County FC, Kategori:Fotballspillere for Liverpool FC, Kategori:Fotballspillere for St. Johnstone FC, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Personer fra South Lanarkshire, Kategori:Skotske fotballspillere, Kategori:Skotske fotballtrenere, kildeløs
 1638. VM i kunstløp 1939 - Autoritetsdata, Kategori:1939 i Tsjekkoslovakia, Kategori:1939 i Ungarn, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1939, Kategori:Sport i Budapest, Kategori:Sport i Praha, Kategori:Sportsarrangementer i Tsjekkoslovakia, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1639. Stefan I av Ungarn - == Litteratur ==, ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, BBKL, Commons, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 1038, Kategori:Fødsler i 970, Kategori:Huset Árpád, Kategori:Personer fra Komárom-Esztergom, Kategori:Ungarns historie, Kategori:Ungarske helgener, Kategori:Ungarske monarker, Sluttboks, Startboks, Verv, andre personer
 1640. Sejer – se deg ikke tilbake - Autoritetsdata, Infoboks tv-miniserie, Kategori:Amanda for beste dramatiske fjernsynsproduksjon, Kategori:Miniserier, Kategori:Norske TV-programmer, Kategori:Norske dramaserier, Kategori:Norske krimserier, Kategori:TV-programmer på 2000-tallet, Kategori:TV-programmer på NRK, Kursiv tittel, flagg
 1641. Robert E. Lee - Autoritetsdata, Commons, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1870, Kategori:Fødsler i 1807, Kategori:Personer fra USA av engelsk opphav, Kategori:Personer fra Westmoreland County i Virginia, Kategori:Sørstatsoffiserer, Skolesjefer USMA, biografistubb, birth date, byline, death date and age, flagg, nowrap, plainlist, refforbedre
 1642. Primera División 2012–2013 - Infoboks liga, Kategori:Fotball i 2012, Kategori:Fotball i 2013, Kategori:Primera División-sesonger, Kategori:Sport i Spania i 2012, Kategori:Sport i Spania i 2013, Kildeløs, Primera División, Primera División 2012–2013 tabell, Sesonger i spansk Primera División (fotball), UEFA-ligaer, clear, flagg
 1643. Mecklenburg-Strelitz - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Historiske stater, Kategori:Stater og territorier etablert i 1701, Kategori:Stater og territorier etablert i 1815, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1918, Kildeløs, Stater innen det nordtyske forbund, Stater innen det tyske forbund, Stater innen det tyske rike, kortnavn
 1644. Klement Gottwald - Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Kommunister, Kategori:Personer fra Okres Vyskov, Kategori:Tsjekkere fra andre verdenskrig, Kategori:Tsjekkoslovakias presidenter, Kategori:Tsjekkoslovakias statsministre, Kildeløs, Tsjekkoslovakiske presidenter, Verv, byline, sluttboks, startboks
 1645. Josef II av Det tysk-romerske rike - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1790, Kategori:Fødsler i 1741, Kategori:Huset Habsburg-Lothringen, Kategori:Personer fra Wien, Kategori:Tysk-romerske keisere, Kategori:Østerrikere, Kildeløs, Verv, byline, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 1646. François Achille Bazaine - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1888, Kategori:Franske generaler, Kategori:Fremmedlegionærer, Kategori:Fødsler i 1811, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Personer fra Krimkrigen, Kategori:Personer fra Versailles, Kategori:Personer fra den fransk-prøyssiske krig, Kategori:Æreslegionen, Kildeløs, utdypende
 1647. Đỗ Mười - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Generalsekretærer i det vietnamesiske kommunistparti, Kategori:Personer fra Hanoi, Kategori:Vietnamesiske kommunister, Kategori:Vietnamesiske statsministre, Verv, cite book , cite book , refbegin, refend, sluttboks, start boks, stubb
 1648. Åsjordet stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1942 i Norge, Kategori:Bydel Ullern, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1942, Kategori:Kolsåsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1649. Bjørn Hafskjold - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske kjemiprofessorer, Kategori:Personer tilknyttet SINTEF, Kategori:Professorer ved NTH, Kategori:Professorer ved NTNU
 1650. Baltasar Diego da Rocha - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1694, Kategori:Fødsler i 1632, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Thailand, Kategori:Personer fra Alentejo, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1651. Alonso de Montúfar - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1572, Kategori:Fødsler i 1489, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Mexico, Kategori:Personer fra provinsen Granada, Kategori:Spanske dominikanere, Kategori:Spanske katolske biskoper, Kategori:Spanske misjonærer, Kildeløs, Verv, mexicobiografistubb, slutt boks, start boks
 1652. William Joseph Donovan - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Army Distinguished Service Medal, Kategori:Dødsfall i 1959, Kategori:Fødsler i 1883, Kategori:Generaler fra USA, Kategori:Medal of Honor, Kategori:Personer fra Buffalo, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, biografistubb, flagg, kildeløs
 1653. Thomas Percy, 7. jarl av Northumberland - Autoritetsdata, Infoboks helgen , Kategori:Dødsfall i 1572, Kategori:Engelske jarler og grevinner, Kategori:Fødsler i 1528, Kategori:Hosebåndsordenen, Kategori:Personer henrettet ved halshogging, Kategori:Personer i Tudortiden, Kategori:Saligkårede, Verv , sluttboks, startboks
 1654. Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab - Autoritetsdata, Byline, Kategori:Bergen havn, Kategori:Haugesund havn, Kategori:Norske rederier, Kategori:Næringsliv i Rogaland, Kategori:Oslo havn, Kategori:Sandnes havn, Kategori:Sjøfart i Hordaland, Kategori:Sjøfart i Rogaland, Kategori:Stavanger havn, Kategori:Tidligere norske transportselskaper
 1655. Olaus Arvesen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1917, Kategori:Fødsler i 1830, Kategori:Grundtvigianere, Kategori:Norske pedagoger, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske skoleledere, Kategori:Personer fra Fredrikstad kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1892–1894, Kategori:Stortingsrepresentanter fra Venstre, byline
 1656. Neu-Westend undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1922 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1922, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1657. Murry Wilson - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Dødsfall i 1973, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Musikere fra USA, Kategori:Personer fra Los Angeles, Kategori:Personer fra Reno County, Kategori:Plateprodusenter fra USA, Kategori:The Beach Boys, Kildeløs, The Beach Boys, dødsdato og alder, fødselsdato, musikkstubb
 1658. Mark Ledford - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2004, Kategori:Fødsler i 1960, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Jazzmusikere fra USA, Kategori:Medlemmer av Pat Metheny Group, Kategori:Personer fra Detroit, Kategori:Sangere fra USA, Kategori:Trommeslagere fra USA, Kategori:Trompetister fra USA, Kildeløs, Pat Metheny Group, infoboks biografi, stubb
 1659. Liljekonvall - Autoritetsdata, Helsenotis, Kategori:Europas flora, Kategori:Giftige planter, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Konvallfamilien, Kategori:Medisinplanter, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Stauder, Kildeløs, Taksoboks , Taksoboks-art , botanikkstubb
 1660. José Antonio Primo de Rivera - Autoritetsdata, Kategori:Adelige spaniere, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1936, Kategori:Fødsler i 1903, Kategori:Henrettede personer, Kategori:Personer fra Madrid, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske politikere, Kildeløs
 1661. Gustav Storm - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Dødsfall i 1903, Kategori:Fødsler i 1845, Kategori:Heraldikere, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske middelalderhistorikere, Kategori:Personer fra Rendalen kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys, infoboks vitenskapsperson, wikikilden forfatter
 1662. Europavei 661 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Bosnia-Hercegovina, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Ungarn, VT-land, VT-sted, bro, europaveier, europaveiskilt, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, riksgrense, riksgrense2, standardbilde, vei-BIH, vei-H, vei-HR
 1663. EM i friidrett 1990 - Bronse3, EM i friidrett, EMFriidrett1990, Flagg, Gull1, Kategori:1990 i Jugoslavia, Kategori:1990 i Kroatia, Kategori:EM i friidrett 1990, Kategori:Friidrett i Jugoslavia, Kategori:Friidrett i Kroatia, Kategori:Split, Kategori:Sportsarrangementer i Jugoslavia, Kategori:Sportsarrangementer i Kroatia, Kildeløs, Sølv2, flagg
 1664. Einingarsamtök Kommúnista (marx-lenínistar) - Kategori:1970-årene på Island, Kategori:1980-årene på Island, Kategori:Kommunistiske partier, Kategori:Politiske partier etablert i 1973, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1985, Kategori:Tidligere politiske partier på Island, Kildeløs, Nordiske ML, Portal
 1665. Eddie Risdal - Ancestral Legacy, Autoritetsdata, Flagg, Fødselsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Ancestral Legacy, Kategori:Fødsler i 1974, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske keyboardister, Kategori:Norske sangere, Kildeløs, fødselsdato
 1666. Det nederlandske Ostindiske kompani - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Etableringer i 1602, Kategori:Handelskompanier, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Nederlandske selskaper, Kategori:Opphør i 1798, Kategori:Selskaper etablert i 1600-årene, Kategori:Selskaper opphørt i 1790-årene, historiestubb
 1667. Den østeuropeiske slette - Autoritetsdata, Kategori:Estlands geografi, Kategori:Hviterusslands geografi, Kategori:Kasakhstans geografi, Kategori:Latvias geografi, Kategori:Litauens geografi, Kategori:Moldovas geografi, Kategori:Polens geografi, Kategori:Sletter i Europa, Kategori:Sletter i Russland, Kategori:Ukrainas geografi, Kildeløs
 1668. Carl Frederik Fearnley - Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsperson, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1890, Kategori:Fødsler i 1818, Kategori:Norske astronomer, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske professorer, Kategori:Personer fra Halden kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kildeløs, Portal
 1669. Allround-VM på skøyter 2004 - Autoritetsdata, Kategori:Allround-VM på skøyter, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Hurtigløp på skøyter i 2004, Kategori:Sport i Hamar, Kategori:Sport i Norge i 2004, Kategori:Sportsarrangementer i Hedmark, Kategori:VM på skøyter i Norge, Kildeløs, VM på skøyter, allround, flagg
 1670. VM i kunstløp 1912 - Autoritetsdata, Kategori:1912 i England, Kategori:1912 i Sveits, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Manchester, Kategori:Sport i 1912, Kategori:Sport i Stor-Manchester, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kategori:Sportsarrangementer i Sveits, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg, kildeløs
 1671. Riksväg 56 - Infoboks vei, Kategori:Gävleborgs län, Kategori:Södermanlands län, Kategori:Uppsala län, Kategori:Veier i Sverige, Kategori:Västmanlands län, Kategori:Östergötlands län, Motortrafikkvei-S-slutt, Motortrafikkvei-S-start, Motorvei-S-slutt, Motorvei-S-start, Rundkjøring, Standardbilde, Svenske riksveier, VL-län, Vei-S, Veikryss-flerfeltsvei
 1672. Per Husebø - Autoritetsdata, Flagg, Gehenna, Infoboks musiker, Kategori:Fødsler i 1976, Kategori:Gehenna-medlemmer, Kategori:Norske bassister, Kategori:Norske black metal-musikere, Kategori:Norske death metal-musikere, Kategori:Norske gitarister, Kategori:Norske sangere, Kategori:Norske trommeslagere, Kildeløs, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 1673. Mariero holdeplass - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:2009 i Norge, Kategori:Byggverk i Stavanger, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2009, Kategori:Transport i Stavanger, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1674. Liste over New Zealands statsministere - Kategori:Lister over regjeringssjefer, Kategori:New Zealands statsministere, New Zealand Labour Party/meta/color, New Zealand Liberal Party/meta/color, New Zealand National Party/meta/color, New Zealand Reform Party/meta/color, United Party (New Zealand)/meta/color, legend, ordinal
 1675. Krumme Lanke undergrunnsstasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1929 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1929, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1676. Kristine Skjeslien - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Misjonærer i Etiopia, Kategori:Misjonærer tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband, Kategori:Norske forfattere, Kategori:Norske misjonærer, Kategori:Norske misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Gjøvik kommune, bibsys
 1677. Kristi himmelfartskirke i Kolomenskoje - Infoboks verdensarven, Kategori:1500-tallet i Russland, Kategori:Arkitektur i 1530-årene, Kategori:Byggverk fullført i 1532, Kategori:Kirker i Russland, Kategori:Religiøse bygninger fra 1500-tallet, Kategori:Verdensarven i Russland, Kildeløs, Portal, Verdensarven Russland, commonscat
 1678. Kaare Strøm - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Stanford University, Kategori:Fødsler i 1953, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske fredsforskere, Kategori:Norske statsvitenskapsprofessorer, Kategori:Personer fra Arendal kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, bibsys, cristin
 1679. Joe Lynn Turner - Autoritetsdata, Deep Purple, Fødselsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Deep Purple-medlemmer, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Heavy metal-vokalister, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Personer fra Hackensack, Kategori:Rainbow-medlemmer, Kategori:Sangere fra USA, Rainbow, byline, flagg
 1680. Ivar S.A. Isaksen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1937, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske meteorologer, Kategori:Norske professorer i meteorologi, Kategori:Personer fra Lyngen kommune, Kategori:Personer tilknyttet CICERO, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys, cristin
 1681. Hauptwache stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1968 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1968, Kategori:Stasjoner på Frankfurts undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, koord, slutt boks, t-banestubb
 1682. Godlia stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Østensjø, Kategori:Godlia, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Karl Stenersen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1683. Europavei 10 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Kategori:Europavei 10, Kategori:Europaveier i Norge, Kategori:Europaveier i Sverige, Kategori:Veier i Nordland, Kategori:Veier i Troms, Lufthavn, VT-land, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, europaveiskilt, lufthavn, riksgrense, riksvei, tunnel, vei-S, veibilde
 1684. Daniel D. Tompkins - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1825, Kategori:Fødsler i 1774, Kategori:Guvernører i New York, Kategori:Kongressrepresentanter fra New York, Kategori:Personer fra Westchester County i New York, Kategori:USAs visepresidenter, dødsdato og alder, fødselsdato, kildeløs
 1685. Brevikbanen - Autoritetsdata, Infoboks jernbanelinje, JBS, JBS-tabell, JBS3, JBS5, Kategori:1895 i Norge, Kategori:Byggverk i Porsgrunn, Kategori:Jernbanestrekninger i Norge kun brukt av godstog, Kategori:Jernbanestrekninger i Telemark, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1895, Kategori:Samferdsel i Porsgrunn, Kildeløs, Norske jernbanestrekninger, riksvei
 1686. Berlin Yorckstraße stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1903 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1903, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, koord, slutt boks, stubb
 1687. Asbjørn Stensaker - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Den islandske falkeorden, Kategori:Dødsfall i 1959, Kategori:Finlands hvite roses orden, Kategori:Fødsler i 1885, Kategori:Høyre-ordførere i Hordaland, Kategori:Ordførere i Bergen, Kategori:Personer fra Vågå kommune, Kilde bok , Litteraturåret, Verv, sluttboks, start boks, stubb
 1688. Vilhelm I av Tyskland - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1888, Kategori:Elefantordenen, Kategori:Fødsler i 1797, Kategori:Huset Hohenzollern, Kategori:Jernkorsets storkors, Kategori:Personer fra Berlin, Kategori:Tyske frimurere, Kategori:Tyske monarker, Preussens monarker, Verv, slutt boks, start boks
 1689. Stanislao Torrente - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1660, Kategori:Fødsler i 1616, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Misjonærer i Vietnam, Kategori:Personer fra Orvieto
 1690. Regjeringen Erlander III - Kategori:1950-årene i Sverige, Kategori:1957 i Sverige, Kategori:1960-årene i Sverige, Kategori:1969 i Sverige, Kategori:Etableringer i 1957, Kategori:Opphør i 1969, Kategori:Politikk i 1957, Kategori:Politikk i 1969, Kategori:Svenske regjeringer, Verv, end box, slutt boks, start boks, start box, succession box
 1691. Peter Sillett - Autoritetsdata, Englands lag i fotball-VM 1958, Kategori:Dødsfall i 1998, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Chelsea FC, Kategori:Fotballspillere for Southampton FC, Kategori:Fødsler i 1933, Kategori:Personer fra Southampton, Kategori:Spillere i Fotball-VM 1958, Kildeløs, f
 1692. Pedro II av Brasil - Autoritetsdata, Infoboks monark, Kategori:Brasilianere, Kategori:Brasilianske keisere, Kategori:Dødsfall i 1891, Kategori:Fødsler i 1825, Kategori:Kongelige personer, Kategori:Medlemmer av Det franske vitenskapsakademiet, Kategori:Personer fra Rio de Janeiro, Kildeløs, Verv, commonscat, historiestubb, sluttboks, startboks
 1693. Oskar Braaten - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Bibsys, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 1939, Kategori:Fødsler i 1881, Kategori:Norske dramatikere, Kategori:Norske novellister, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Personer begravet på Vår Frelsers gravlund, Kategori:Personer fra Oslo, Nbsøk, Portal, commonscat, wikikilden forfatter
 1694. Kristian Seip - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1962, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Medlemmer av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Kategori:Norske matematikkprofessorer, Kategori:Professorer ved NTNU, biografistubb
 1695. Jone Salomonsen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske kvinnesakskvinner, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Norske teologer, Kategori:Norske teologiprofessorer, Kategori:Personer fra Sandefjord kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Portal, bibsys
 1696. Ira Levin - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 2007, Kategori:Forfattere av fantastisk litteratur fra USA, Kategori:Fødsler i 1929, Kategori:Grøsserforfattere fra USA, Kategori:Krimforfattere fra USA, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Sciencefictionforfattere fra USA, Kildeløs, Portal, flagg, fødselsdato
 1697. Hugh S. Legaré - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1843, Kategori:Fødsler i 1797, Kategori:Jurister fra USA, Kategori:Personer fra Charleston i Sør-Carolina, Kategori:Personer fra USA av skotsk opphav, Kategori:USAs justisministre, Kategori:USAs utenriksministre, Kildeløs, Mal:Amerikanske justisministre, dødsdato og alder
 1698. Grevskapet Zeeland - Burgundisk Rikskrets, Kategori:Burgundisk Rikskrets, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1012, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1795, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kategori:Zeeland, Kildeløs, autoritetsdata
 1699. Evanger stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1700. Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996 – 5000 meter menn - == Eksterne lenker ==, EnkDist-VM hurtigløp 1996, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996, Verdensmestere på skøyter, enkeltdistanser for herrer 5000m, bronze03, gold01, silver02
 1701. Brødrene Dal og spektralsteinene - Autoritetsdata, Brødrene Dal, Infoboks tv-miniserie, Kategori:Brødrene Dal, Kategori:Norske TV-programmer, Kategori:Norske TV-programmer med oppstart i 1981, Kategori:Norske TV-serier fra 1980-tallet, Kategori:Norske komiserier, Kategori:TV-programmer på NRK, Kildeløs, Kursiv tittel, flagg
 1702. Bernhard Diestel - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1660, Kategori:Fødsler i 1623, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Mandariner, Kategori:Personer etter føde- eller oppvekststed i Slovenia, Kategori:Østerrikske jesuitter, Kategori:Østerrikske katolske prester, Kategori:Østerrikske misjonærer, Kildeløs
 1703. Anne Lise Ryel - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1958, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske foreningspersoner, Kategori:Norske jurister, Kategori:Norske kvinnesakskvinner, Kategori:Norske ombudsmenn, Kategori:Personer fra Tromsø kommune, Kategori:Statssekretærer fra Ap, Kildeløs, Likestillings- og diskrimineringsombud, byline
 1704. Adrian Griffin - ==Kilder==, Autoritetsdata, Infoboks basketspiller, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Basketballspillere for Boston Celtics, Kategori:Basketballspillere for Chicago Bulls, Kategori:Basketballspillere for Houston Rockets, Kategori:Basketballspillere fra USA, Kategori:Fødsler i 1974, Kategori:Personer fra Wichita, fødselsdato og alder
 1705. 5. divisjon fotball for menn (Nordland) 2016 - 5. divisjon Nordland 1 Salten 2016 tabell, 5. divisjon Nordland 2 Helgeland 2016 tabell, Infoboks liga, Kartposisjon+, Kartposisjon~, Kategori:5. divisjon fotball for herrer, Kategori:Fotball i Nordland, Kategori:Sportsarrangementer i Nordland, nowrap, relevans
 1706. 1674 Groeneveld - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider, Kategori:Asteroider oppkalt etter personer, Kategori:Astronomiske oppdagelser av Karl Wilhelm Reinmuth, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1938, Portal, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1707. Yoon Ci-yoel - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1984, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2011 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-VM 2013 for menn, Kategori:Sørkoreanske håndballspillere, Portal, Stubb, Sør-Koreas tropp under Håndball-VM 2011 for menn, Sør-Koreas tropp under Håndball-VM 2013 for menn, flagg, fødselsdato og alder
 1708. William Wellington Gqoba - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1888, Kategori:Fødsler i 1840, Kategori:Personer fra Eastern Cape, Kategori:Sørafrikanske forfattere, Kategori:Sørafrikanske journalister, Kategori:Sørafrikanske teologer, Kategori:Xhosa-personer, Kategori:Xhosaspråklige forfattere, flagg
 1709. VM i kunstløp 1938 - Autoritetsdata, Kategori:1938 i Sverige, Kategori:1938 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i 1938, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sport i Stockholm, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1710. VM i kunstløp 1926 - Autoritetsdata, Kategori:1926 i Sverige, Kategori:1926 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i 1926, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sport i Stockholm, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1711. VM i kunstløp 1913 - Autoritetsdata, Kategori:1913 i Sverige, Kategori:1913 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i 1913, Kategori:Sport i Stockholm, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1712. Ukraina i verdensmesterskapet i fotball 2006 - Clear, Fotballresultater herrelandslag, Fotballresultater landslag, Kategori:Fotball i Ukraina, Kategori:Ukraina under internasjonale mesterskap, Kategori:VM i fotball 2006, Språkvask, Straffer, Ukrainas lag i fotball-VM 2006, f, flagg, gult, ikkerød, rødt, wikinews
 1713. Sylvester Sivertson - == Eksterne lenker ==, Adresseavisens redaktører, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1847, Kategori:Formenn av Det Norske Studentersamfund, Kategori:Fødsler i 1809, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Personer fra Skjåk kommune, Kategori:Redaktører for Adresseavisen, Portal, wikikilden forfatter
 1714. Stanley Nantais - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Basketballspillere under Sommer-OL 1936, Kategori:Canadiske basketballspillere, Kategori:Deltakere for Canada under Sommer-OL 1936, Kategori:Dødsfall i 2004, Kategori:Fødsler i 1913, Kategori:Medaljevinnere under Sommer-OL 1936, Kategori:Personer fra Windsor i Ontario, flagg, stubb
 1715. Spirit Lørenskog Volleyballklubb - 1. divisjon volleyball avdeling A 2012/13 tabell, 1. divisjon volleyball for herrer, avdeling A, 2. divisjon volleyball for herrer (Øst), avdeling 2, ==Eksterne lenker==, Infoboks idrettslag, Kategori:Idrettslag etablert i 1972, Kategori:Idrettslag i Lørenskog, Kategori:Volleyballag i Norge
 1716. Sovjetunionens kommunistiske parti - Autoritetsdata, Infoboks parti, Kategori:1912 i Russland, Kategori:1991 i Sovjetunionen, Kategori:Kommunisme, Kategori:Kommunistiske partier, Kategori:Organisasjoner i Sovjetunionen, Kategori:Politiske partier etablert i 1912, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1991, Kategori:Sovjetunionen
 1717. Sherri Steinhauer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1962, Kategori:Golfspillere fra USA, Kategori:Personer fra Madison, Kategori:Solheim Cup-deltagere, Laget fra USA i Solheim Cup 1994, Laget fra USA i Solheim Cup 1998, Laget fra USA i Solheim Cup 2000, Laget fra USA i Solheim Cup 2007, Women's British Open Champions, golf
 1718. Schloßstraße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1973 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1719. Samuel Josef Agnon - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1970, Kategori:Fødsler i 1888, Kategori:Hebraiskspråklige forfattere, Kategori:Israelske forfattere, Kategori:Israelske nobelprisvinnere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Ternopil oblast, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, nobelpristaker , stubb
 1720. Natten var het - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Dramafilmer fra USA, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1967, Kategori:Golden Globe for beste dramafilm, Kategori:Kriminalfilmer fra USA, Kategori:Oscar for beste film, Kategori:Raserelaterte filmer, Oscar-vinnere 1961–1980 (film), flagg, kursiv tittel
 1721. Margot Bennett - Autoritetsdata , Infoboks forfatter, Kategori:Britiske krimforfattere, Kategori:Britiske sciencefictionforfattere, Kategori:Dødsfall i 1980, Kategori:Engelskspråklige forfattere, Kategori:Fødselsdato ikke oppgitt, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Personer fra East Dunbartonshire, Kategori:Skotske forfattere, Kildeløs, Portal, flagg
 1722. Liste over norske stauder - Kategori:Blå blomster‎, Kategori:Brune blomster‎, Kategori:Flerfargede blomster‎, Kategori:Grønne blomster‎, Kategori:Gule blomster‎, Kategori:Hvite blomster‎, Kategori:Krydder, Kategori:Medisinplanter, Kategori:Planter, Kategori:Røde blomster‎, Kategori:Svarte blomster‎, Kildeløs, col-3, col-begin, col-end
 1723. Lindeberg stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1978 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1724. Johann Walter (katolsk prest) - Autoritetsdata, Denne2, Kategori:Dødsfall i 1744, Kategori:Fødsler i 1708, Kategori:Jesuitter, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Katolske prester, Kategori:Personer fra regionen Zilina, Kategori:Slovakiske misjonærer, Kategori:Tyske musikere, Kildeløs
 1725. Hertugdømmene Modena og Reggio - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Historiske stater på den apenniniske halvøy, Kategori:Stater og territorier etablert i 1452, Kategori:Stater og territorier etablert i 1814, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1796, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1859, commonscat
 1726. Europavei 751 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Kroatia, Kategori:Veier i Slovenia, VT-land, VT-sted, avgift, bro, commonscat, europaveier, lufthavn, motortrafikkvei-slutt, motortrafikkvei-start, motorvei-S-start, riksgrense, riksgrense2, vei-HR, vei-SLO, veibilde
 1727. Bolesław Bierut - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1956, Kategori:Fødsler i 1892, Kategori:Kommunister, Kategori:Personer fra Lublin, Kategori:Personer fra den kalde krigen, Kategori:Polske presidenter, Kategori:Stalinister, Polens statsministre 1945-1990, dødsdato og alder, fødselsdato
 1728. Andrea del Verrocchio - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1488, Kategori:Fødselsår ukjent, Kategori:Fødsler på 1400-tallet, Kategori:Gullsmeder, Kategori:Italienske billedhuggere, Kategori:Italienske malere, Kategori:Personer fra Firenze, Kategori:Personer fra renessansen, Kategori:Tegnere, Portal, commonscat, stubb
 1729. Ammerud stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Ammerud, Kategori:Bydel Grorud, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1730. VM i friidrett 2009 – 100 meter damer - Autoritetsdata, Bronse3, Flagg, FlaggPerson, FlaggSted, Gull1, Kategori:Sprintløp, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere på 100 m, damer, OLFriidrett100meter, Resultatrad2G, Sort, Sølv2, VM-vinnere på 100 m, damer, VMFriidrett100meter, VMFriidrett2009, flagg, sort
 1731. Tennessee Williams - Autoritetsdata, Kategori:Dramatikere fra USA, Kategori:Dødsfall i 1983, Kategori:Fødsler i 1911, Kategori:Personer fra Coahoma County, Kategori:Personer fra Saint Louis County i Missouri, Kategori:Pulitzer-vinnere innen drama, Portal, Pulitzerprisen for dramaForfattere 1926-1950, Pulitzerprisen for dramaForfattere 1951-1975
 1732. Tåsen stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1934 i Norge, Kategori:Bydel Nordre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1934, Kategori:Sognsvannsbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1733. Strekning B (Frankfurts undergrunnsbane) - BS, BSi, Infoboks skinnegående bytransport, JBS-tabell, JBS2, JBS3, JBS4, Kategori:1974 i Tyskland, Kategori:Frankfurts undergrunnsbane, Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1974, S-ikon/Frankfurt, Stadtbahn, U-ikon/Frankfurt, vei-D
 1734. Stig Johansen (ishockeyspiller) - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1970, Kategori:Ishockeyspillere for Frisk Asker, Kategori:Ishockeyspillere for Stjernen, Kategori:Ishockeyspillere for Storhamar Dragons, Kategori:Ishockeyspillere for Vålerenga, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Personer fra Oslo
 1735. Richard Plantagenet, 3. hertug av York - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1460, Kategori:Engelske hertuger og hertuginner, Kategori:Engelske jarler og grevinner, Kategori:Fødsler i 1411, Kategori:Huset York, Kategori:Irske jarler og grevinner, Kategori:Kongelige engelskmenn, Verv tre til en, sluttboks, startboks
 1736. Pietro Angelo Secchi - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Dødsfall i 1878, Kategori:Fødsler i 1818, Kategori:Italienske astronomer, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Meteorologer, Kategori:Oseanografer, Kategori:Personer fra Reggio Emilia, Kildeløs, infoboks biografi
 1737. Ottar Befring - Autoritetsdata, Kategori:Ap-politikere i Sogn og Fjordane, Kategori:Fylkesmenn i Møre og Romsdal, Kategori:Fødsler i 1939, Kategori:Lokalpolitikere i Jølster, Kategori:Norske embets- og tjenestemenn, Kategori:Norske offiserer, Kategori:Personer fra Jølster kommune, Kategori:Statssekretærer fra Ap, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1738. Nicholas Vansittart - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske baroner og baronesser, Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Dødsfall i 1851, Kategori:Fødsler i 1766, Kategori:Personer fra London, Kategori:Personer fra Windsor and Maidenhead, Kildeløs, Verv, politikerstubb, sluttboks, startboks
 1739. Lars Inge Terum - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Norske professorer, Kategori:Norske samfunnsvitere, Kategori:Personer tilknyttet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Kategori:Professorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Kategori:Professorer ved Høgskulen i Volda, bibsys, cristin
 1740. John C. Breckinridge - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1875, Kategori:Fødsler i 1821, Kategori:Kongressrepresentanter fra Kentucky, Kategori:Personer fra Lexington i Kentucky, Kategori:Senatorer fra Kentucky, Kategori:USAs visepresidenter, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb, tr
 1741. Jakub Łucak - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fødsler i 1989, Kategori:Polske håndballspillere, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2014 for menn, Kategori:Spillere i Håndball-EM 2016 for menn, Kildeløs, Polens tropp under Håndball-EM 2014 for menn, Polens tropp under Håndball-EM 2016 for menn, flagg, fødselsdato og alder, håndballstubb
 1742. Herbert Chapman - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Arsenal-trenere, Kategori:Dødsfall i 1934, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Engelske fotballtrenere, Kategori:Fotballspillere for Grimsby Town FC, Kategori:Fødsler i 1878, Kategori:Huddersfield-trenere, Kategori:Northampton-trenere, Kategori:Personer fra Sheffield, Kildeløs
 1743. Helsfyr stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Gamle Oslo, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Lambertseterbanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1744. Hasle stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Grünerløkka, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1745. Giuseppe Ferruccio Maurizio Rosà - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1961, Kategori:Fødsler i 1888, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Italienske fransiskanere, Kategori:Italienske katolske biskoper, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kildeløs
 1746. Ernst Weimann - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Gestapo-personell, Kategori:Norge under andre verdenskrig, Kategori:Offiserer i Schutzstaffel, Kategori:Personer dømt til døden, Kategori:Personer fra Märkischer Kreis, Kategori:Personer tilknyttet etterretning, Kategori:Tyske jurister, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kildeløs
 1747. Erik Axel Karlfeldt - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1931, Kategori:Fødsler i 1864, Kategori:Medlemmer av Svenska Akademien, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra Avesta kommun, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske nobelprisvinnere, Kildeløs, Portal, Prisvinner, Verv, nobelpristaker, sluttboks, startboks
 1748. Engkarse - Autoritetsdata, Kategori:Grønlands flora, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Jan Mayens flora, Kategori:Korsblomstfamilien, Kategori:Norges flora, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Kategori:Svalbards flora, Kildeløs, Taksoboks, Taksoboks-gruppe, Taksoboks-slutt
 1749. Den karelo-finske sosialistiske sovjetrepublikk - Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1940, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1956, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1750. Bulken stasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1883 i Norge, Kategori:Jernbane i Voss, Kategori:Jernbanestasjoner i Hordaland, Kategori:Jernbanestasjoner på Bergensbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1883, NSB-45, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1751. Battle for the Planet of the Apes - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Actiondrama fra USA, Kategori:Apeplaneten, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer fra 1973, Kategori:Fremtidsfilmer, Kategori:Postapokalyptiske filmer, Kategori:Science fiction-filmer fra USA, flagg, kursiv tittel
 1752. Albertus Magnus - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1280, Kategori:Fødselsdato ukjent, Kategori:Kirkelærere, Kategori:Medlemmer av Dominikanerordenen, Kategori:Naturfilosofer, Kategori:Personer fra Landkreis Dillingen an der Donau, Kategori:Tyske filosofer, Kategori:Tyske katolske biskoper, Kategori:Tyske teologer, Kildeløs, Kirkelærere, commons
 1753. Woolwich Arsenal stasjon - == Referanser ==, Autoritetsdata, Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1849 i England, Kategori:Greenwich, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1849, Kategori:Londons jernbanestasjoner, Kategori:Stasjoner på Docklands Light Railway, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, koord
 1754. VM i kunstløp 1909 - Autoritetsdata, Kategori:1909 i Sverige, Kategori:1909 i Ungarn, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Sport i 1909, Kategori:Sport i Budapest, Kategori:Sport i Stockholm, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1755. Strekning C (Frankfurts undergrunnsbane) - BS, BSi, Infoboks skinnegående bytransport, JBS, JBS-tabell, JBS3, JBS5, Kategori:1986 i Tyskland, Kategori:Frankfurts undergrunnsbane, Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1986, S-ikon/Frankfurt, Stadtbahn, U-ikon/Frankfurt, vei-D
 1756. Stovner stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1974 i Norge, Kategori:Bydel Stovner, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1757. Spichernstraße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1961 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1961, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1758. Slaget ved St Kitts - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:1782 i Frankrike, Kategori:1782 i Nord-Amerika, Kategori:Konflikter i 1782, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, flagg
 1759. Ramsay MacDonald - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske premierministre, Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 1937, Kategori:Fødsler i 1866, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra Moray, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks, stubb
 1760. Odoric de Pordenone - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1331, Kategori:Fødsler på 1200-tallet, Kategori:Italienske fransiskanere, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Italienske oppdagere, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra provinsen Pordenone, Kildeløs
 1761. Marta Schumann - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske novellister, Kategori:Norske romanforfattere, Kategori:Norske sciencefictionforfattere, Kategori:Personer fra Norddal kommune, Kategori:Vinnere av Gyldendals legat, Kildeløs, Prisvinner, forfatterstubb, sluttboks, startboks
 1762. James Legge - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Britiske lingvister, Kategori:Britiske misjonærer, Kategori:Britiske sinologer, Kategori:Dødsfall i 1897, Kategori:Fødsler i 1815, Kategori:Kongregasjonalistiske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Aberdeenshire, Kategori:Skotter, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1763. Jakob I av Skottland - Autoritetsdata, High Stewards of Scotland, Infoboks monark , Kategori:Dødsfall i 1437, Kategori:Fødsler i 1394, Kategori:Hertuger av Rothesay, Kategori:High Stewards of Scotland, Kategori:Huset Lancaster, Kategori:Huset Stuart, Kategori:Personer fra Edinburgh, Kategori:Skotske monarker, Kildeløs, Konge av Skottland
 1764. Inácio da Costa - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1666, Kategori:Fødsler i 1603, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Asorene, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1765. Hugh Latimer Dryden - Autoritetsdata, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Dødsfall i 1965, Kategori:Forskere fra USA, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:NASAs administratorer, Kategori:NASAs viseadministratorer, Kategori:Personer fra Worcester County i Maryland, NASA Administratorer, NASA Viseadministratorer, dødsdato og alder, fødselsdato, tr
 1766. Himmelens tempel - Autoritetsdata, Kategori:Beijing, Kategori:Bygninger i Beijing, Kategori:Chongwen, Kategori:Dongcheng, Kategori:Historiske byggverk, Kategori:Oppføringer på Folkerepublikken Kinas liste over nasjonale historiske minnesmerker og kulturgoder, Kategori:Parker i Beijing, Kategori:Templer i Beijing, Kildeløs, opprydding, wide image
 1767. Heinrich Roth - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1668, Kategori:Fødsler i 1620, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Personer fra Landkreis Dillingen an der Donau, Kategori:Sanskritgrammatikere, Kategori:Tyske jesuitter, Kategori:Tyske katolske prester, Kategori:Tyske lingvister, Kategori:Tyske misjonærer, Kildeløs
 1768. Haugerud stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1970 i Norge, Kategori:Bydel Alna, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1970, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1769. Gillis Bildt - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1894, Kategori:Fødsler i 1820, Kategori:Landshøvdinger i Gotlands län, Kategori:Personer fra Stockholm, Kategori:Serafimerordenen, Kategori:St. Olavs Orden, Kategori:Svenske statsministre, Kildeløs, Verv, biografistubb, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, start boks
 1770. George Clinton - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1812, Kategori:Fødsler i 1739, Kategori:Guvernører i New York, Kategori:Personer fra Orange County i New York, Kategori:Personer fra USA av irsk opphav, Kategori:USAs visepresidenter, Kildeløs, biografistubb, dødsdato og alder, fødselsdato
 1771. Gausetangen skole - Autoritetsdata, Infoboks skole, Kategori:Barneskoler i Vestfold, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Skoler i Holmestrand, Kategori:Tidligere skoler i Vestfold, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1899, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 2011, Offentlige grunnskoler i Holmestrand, koord, utdanningsstubb
 1772. Gary Locke (amerikansk politiker) - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Ambassadører fra USA, Kategori:Fødsler i 1950, Kategori:Guvernører i Washington, Kategori:Jurister fra USA, Kategori:Personer fra Seattle, Kategori:Personer fra USA av kinesisk opphav, Verv, commonscat, politikerstubb, sluttboks, start boks
 1773. Fabre d’Églantine - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1794, Kategori:Franske dramatikere, Kategori:Franske politikere, Kategori:Franske skuespillere, Kategori:Fødsler i 1750, Kategori:Personer fra Carcassonne, Kategori:Personer fra den franske revolusjon, Kategori:Personer henrettet ved giljotinering, Kildeløs, infoboks politiker
 1774. Europavei 851 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Europavei, Infoboks vei, Kategori:Europaveier, Kategori:Veier i Albania, Kategori:Veier i Kosovo, Kategori:Veier i Montenegro, VT-land, VT-sted, europaveier, europaveiinfo, europaveiskilt, motorvei-S-slutt, motorvei-S-start, motorvei-slutt, motorvei-start, riksgrense2, vei-AL, vei-MNE, veiskilt
 1775. Ernest Bernard Allo - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1945, Kategori:Fødsler i 1873, Kategori:Medlemmer av Dominikanerordenen, Kategori:Personer fra departementet Côtes-d'Armor, Kategori:Sveitsiske katolske prester, Kategori:Sveitsiske medlemmer av katolske ordener, Kategori:Sveitsiske professorer, Kategori:Sveitsiske teologer, Kildeløs
 1776. Den britiske gruvearbeiderstreiken 1984–1985 - Autoritetsdata, Kategori:1984 i Storbritannia, Kategori:1985 i Storbritannia, Kategori:Arbeiderhistorie, Kategori:Arbeidstvister i Storbritannia, Kategori:Hendelser i 1984, Kategori:Hendelser i 1985, Kategori:Politikk i 1984, Kategori:Politikk i 1985, Kildeløs
 1777. Darmstadt Hauptbahnhof - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks Jernbanestasjoner i Tyskland, Kategori:1912 i Tyskland, Kategori:Darmstadt, Kategori:Jernbanestasjoner i Hessen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1912, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, commonscat, filtergruppe, koord, slutt boks, stubb
 1778. British Home Championship - Autoritetsdata, Infoboks sportsliga, Kategori:Etableringer i 1884, Kategori:Fotball i England, Kategori:Fotball i Irland, Kategori:Fotball i Nord-Irland, Kategori:Fotball i Skottland, Kategori:Fotball i Wales, Kategori:Fotballturneringer for landslag, Kategori:Opphør i 1984, Kildeløs, f, flagg, fotballflagg
 1779. Breitenbachplatz undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1780. Asbjørn Aarseth - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 2009, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske litteraturprofessorer, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Portal, dødsdato og alder, flagg
 1781. Andre Balkankrig - Infoboks slag, Kategori:Balkankrigene, Kategori:Bulgarias historie, Kategori:Hellas' historie, Kategori:Konflikter i 1913, Kategori:Kriger med deltagelse av Det osmanske rike, Kategori:Montenegros historie, Kategori:Opptakten til første verdenskrig, Kategori:Romanias historie, Kategori:Serbias historie, Kildeløs, Portal, flagg
 1782. Vinton G. Cerf - Autoritetsdata, Kategori:Forskere fra USA, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Informatikere fra USA, Kategori:Internett, Kategori:Medlemmer av det kongelige svenske ingeniørvitenskapsakademiet, Kategori:Mottagere av Turing-prisen, Kategori:Personer fra New Haven, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, infoboks biografi, stubb, tr
 1783. Veitvet stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Peer Qvam, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Veitvet, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1784. Thomas Eftedal - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Eik-Tønsberg, Kategori:Fotballspillere for FK Tønsberg, Kategori:Fotballspillere for Hønefoss BK, Kategori:Fotballspillere for Sandefjord Fotball, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Personer fra Tønsberg kommune, fødselsdato og alder
 1785. Synkronsvømming under Panamerikanske leker 2015 - Kategori:Panamerikanske leker 2015, Kategori:Sport i Nord-Amerika i 2015, Kategori:Synkronsvømming under Panamerikanske leker, Medaljestatistikk, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 2015, Synkronsvømming under Panamerikanske leker, flagg, kildeløs
 1786. Stanisław Marcin Ulam - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1984, Kategori:Fødsler i 1909, Kategori:Matematikere fra USA, Kategori:Personer fra Lviv, Kategori:Personer fra USA av polsk opphav, Kategori:Personer fra USA født i Ukraina, Kategori:Personer tilknyttet Manhattanprosjektet, Kategori:Polske matematikere, Manhattanprosjektet
 1787. Salvatore Quasimodo - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1968, Kategori:Fødsler i 1901, Kategori:Italienske forfattere, Kategori:Italienske nobelprisvinnere, Kategori:Italienskspråklige forfattere, Kategori:Nobelprisvinnere (litteratur), Kategori:Personer fra provinsen Ragusa, Nobelprisvinnere i litteratur 1951-1975, Portal, nobelpristaker
 1788. River Deep – Mountain High (singel) - Autoritetsdata, Ike & Tina Turner, Ike Turner, Infoboks musikk, Kategori:Ike & Tina Turner-sanger, Kategori:Ike & Tina Turner-singler, Kategori:Ike Turner-singler, Kategori:Sanger fra 1966, Kategori:Singler fra 1966, Kategori:Singler fra 1971, Kategori:Singler fra 1973
 1789. Regjeringen Erlander I - Kategori:1940-årene i Sverige, Kategori:1946 i Sverige, Kategori:1950-årene i Sverige, Kategori:1951 i Sverige, Kategori:Etableringer i 1946, Kategori:Opphør i 1951, Kategori:Politikk i 1946, Kategori:Politikk i 1951, Kategori:Svenske regjeringer, Verv, end box, slutt boks, start boks, start box, succession box
 1790. Pierluigi Pairetto - Autoritetsdata, Kategori:Dommere i Fotball-EM 1992, Kategori:Dommere i Fotball-EM 1996, Kategori:Dommere i Fotball-VM 1990, Kategori:Dommere i Fotball-VM 1994, Kategori:Fotballdommere som har dømt EM-finalen, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Italienske fotballdommere, Kategori:Personer fra Torino, Kildeløs, biografistubb
 1791. Odd Børretzen og Alf Cranner i levende live på Sandvika kino en kald desemberdag i 1973 - Kategori:Alf Cranner-album, Kategori:Konsertalbum, Kategori:Musikkalbum fra 1974, Kategori:Odd Børretzen-album, Kildeløs, albumstubb, kursiv tittel
 1792. Neue Grottkauer Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1989 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1989, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1793. Kaare Aksnes - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Fødsler i 1938, Kategori:Kongens fortjenstmedalje i gull, Kategori:Medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, Kategori:Norske astronomer, Kategori:Personer fra Kvam kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Portal, bibsys, cristin
 1794. José Antonio Páez - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Dødsfall i 1873, Kategori:Fødsler i 1790, Kategori:Personer fra Cumaná, Kategori:Personer fra Latin-Amerikas frigjøringskriger, Kategori:Venezuelanske offiserer, Kategori:Venezuelanske presidenter, Kildeløs, Venezuelas presidenter, Verv, commons, sluttboks, start boks
 1795. Hektisk sommer - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks film, Kategori:Filmer fra 1959, Kategori:Filmer om andre verdenskrig, Kategori:Filmer regissert av Valerio Zurlini, Kategori:Franske dramafilmer, Kategori:Italienske dramafilmer, Kategori:Italienskspråklige filmer, Kategori:Sort-hvitt-filmer, Valerio Zurlinis filmer, filmstubb, flagg, kursiv tittel
 1796. Europamesterskapet i turn 1975 for kvinner - Autoritetsdata, EM i turn, Flagg, Kategori:Europamesterskapet i turn, Kategori:Internasjonale mesterskap i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1975, Kategori:Sport i Skien, Kategori:Sportsarrangementer i Telemark, Kategori:Turn i Norge, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg
 1797. Echendu Adiele - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 2011, Kategori:Fotballspillere for 1. FC Saarbrücken, Kategori:Fotballspillere for Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, Kategori:Fotballspillere for SV Darmstadt 98, Kategori:Fødsler i 1978, Kategori:Nigerianske fotballspillere, Kategori:Personer fra Rivers State, Kildeløs, Stubb
 1798. Christopher A. Sims - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Nobelprisvinnere fra USA, Kategori:Personer fra Washington, D.C., Kategori:Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, Kategori:Økonomer fra USA, Nobelprisvinnere i økonomi 2001-2025, commonscat, nobelpristaker, stubb
 1799. Bendik Havdal Eriksen - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1990, Kategori:Ishockeyspillere for Furuset, Kategori:Ishockeyspillere for Gjøvik, Kategori:Ishockeyspillere for Storhamar Dragons, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Personer fra Hamar kommune, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder, ishockeystubb
 1800. Apeplanetens hemmelighet - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks film, Kategori:Apeplaneten, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Eventyrfilmer fra USA, Kategori:Filmer fra 1970, Kategori:Fremtidsfilmer, Kategori:Mysteryfilmer, Kategori:Postapokalyptiske filmer, Kategori:Science fiction-filmer fra USA, flagg, kursiv tittel
 1801. VM i friidrett 2009 – Spydkast herrer - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bronse3, EM-vinnere i spydkast, herrer, EMSpydkast, Flagg, Gull1, Kategori:Spydkast, Kategori:VM i friidrett 2009, OL-vinnere i spydkast, herrer, OLSpydkast, Sølv2, VM-vinnere i spydkast, herrer, VMFriidrett2009, VMSpydkast, sort
 1802. Tommy Larsen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1965, Kategori:Ishockeyspillere for Forward Flyers, Kategori:Ishockeyspillere for Storhamar Dragons, Kategori:Ishockeyspillere for Vålerenga, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Norske ishockeytrenere, flagg, fødselsdato og alder, ishockeystubb
 1803. Tom Phillips - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Briter fra andre verdenskrig, Kategori:Briter fra første verdenskrig, Kategori:Britiske admiraler, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1941, Kategori:Fødsler i 1888, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Falmouth
 1804. Slaget ved Saintene - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kampanjeboks amerikanske uavhengighetskrig, Kategori:1782 i Frankrike, Kategori:1782 i Nord-Amerika, Kategori:Konflikter i 1782, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Frankrike, Kategori:Sjøslag med deltagelse av Storbritannia, Kategori:Slag under den amerikanske uavhengighetskrigen, flagg
 1805. Sarpsborg 08 Fotballforening i 2012 - 1. divisjon fotball for herrer 2012, Adeccoligaen 2012 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Sesongartikler Sarpsborg 08, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2012, Sarpsborg 08, Serietabell, Serietabell slutt, Serietabell start, fk, goal, rødt
 1806. Rommen stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1974 i Norge, Kategori:Bydel Stovner, Kategori:Grorudbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1974, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1807. Richard Buckminster Fuller - Autoritetsdata, Kategori:Arkitekter fra USA, Kategori:Dødsfall i 1983, Kategori:Fødsler i 1895, Kategori:Geometere, Kategori:Personer fra Hancock County i Maine, Kategori:Personer fra Norfolk County i Massachusetts, Kategori:Presidentens Frihetsmedalje, Kategori:Sakprosaforfattere fra USA, biografistubb
 1808. Røyken stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Byline, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1872 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Buskerud, Kategori:Jernbanestasjoner på Spikkestadlinjen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1872, Kategori:Røyken, NSB-L1, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Stasjonsinfo
 1809. Røa stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Bydel Vestre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1810. Podbielskiallee undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1913 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1913, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kategori:Steglitz-Zehlendorf, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1811. Mendelssohn-Bartholdy-Park undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1998 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1998, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1812. Martin Walser - Autoritetsdata, Kategori:Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, Kategori:Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, Kategori:Fødsler i 1927, Kategori:Georg Büchners pris, Kategori:Personer fra Landkreis Lindau, Kategori:Pour le Mérite, Kategori:Tyske forfattere, Litteraturåret, Portal, infoboks biografi, stubb
 1813. Mandalskameratene i 2015 - 3. divisjon 2015 avdeling 5 tabell, 6. divisjon Agder 3 2015 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Mandalskameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2015, MK, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, gult, rødt, strbom
 1814. Mandalskameratene i 2013 - 3. divisjon 2013 avdeling 6 tabell, 5. divisjon Agder 2 2013 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Mandalskameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2013, MK, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, gult, nowrap, rødt
 1815. Liste over Nord-Koreas statsministre - Commons, Kategori:Lister over politikere etter nasjonalitet, Kategori:Lister over regjeringssjefer, Kategori:Nord-Korea-relaterte lister, Kategori:Nord-Koreas historie, Kategori:Nordkoreanske statsministre, Kildeløs, Nord-Koreas politiske system, Nordkoreanske statsministre, Portal
 1816. Life on Mars? - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks musikk, Kategori:Barbra Streisand-sanger, Kategori:David Bowie-sanger, Kategori:Glamrock-sanger, Kategori:Rockeballader, Kategori:Rockesanger fra 1970-tallet, Kategori:Sanger fra 1971, Kategori:Sanger fra 1973, Kategori:Singler fra 1973, Kategori:Soft rock-sanger, Kildeløs, Sanglister i infoboks
 1817. Konsilet i Trient - Autoritetsdata, Infoboks kirkekonsil , Kategori:1500-tallet i Italia, Kategori:1545 i Europa, Kategori:1563 i Europa, Kategori:Hendelser på 1500-tallet, Kategori:Katolske økumeniske konsiler, Kategori:Politikk i 1540-årene, Kategori:Politikk i 1545, Kategori:Politikk i 1550-årene, Kategori:Politikk i 1560-årene, Kildeløs
 1818. Kaprun vannkraftverk - ==Eksterne lenker==, Kategori:1950-årene i Østerrike, Kategori:2012 i Østerrike, Kategori:Demninger i Østerrike, Kategori:Inns vassdragsområde, Kategori:Kraftverk etablert i 1955, Kategori:Kraftverk etablert i 2012, Kategori:Pumpekraftverk i Østerrike, Kategori:Salzach, Kategori:Vannkraftverk i Østerrike, energistubb
 1819. Håkon Ingvaldsen - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Førsteamanuenser ved Universitetet i Oslo, Kategori:Klassiske arkeologer, Kategori:Norske arkeologer, Kategori:Norske museumsfolk, Kategori:Norske numismatikere, Kategori:Personer fra Kristiansand kommune, Portal, bibsys, infoboks biografi
 1820. Gregorio Maria Grassi - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1900, Kategori:Fødsler i 1833, Kategori:Ikkekinesiske katolske biskoper i Kina, Kategori:Italienske fransiskanere, Kategori:Italienske helgener, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Alessandria, Kildeløs
 1821. Ganddal stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:Bygninger i Sandnes, Kategori:Ganddal, Kategori:Jernbanestasjoner på Jærbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1878 i Norge, Kategori:Transport i Sandnes, NSB-59, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1822. Félix de Mûelenaere - Autoritetsdata, Belgias premierministere, Infoboks politiker, Kategori:Adelige belgiere, Kategori:Belgias statsministre, Kategori:Dødsfall i 1862, Kategori:Fødsler i 1793, Kategori:Personer fra Vest-Flandern, Kildeløs, dødsdato og alder, fødselsdato, nowrap, s-aft, s-bef, s-end, s-off, s-start, s-ttl, stubb
 1823. Eirik Vandvik - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Fødsler i 1904, Kategori:Norske Fulbright-stipendiater, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Suldal kommune, Kategori:Personer tilknyttet Yale University, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Portal
 1824. Den polsk-russiske krig (1605–1618) - Autoritetsdata, Kategori:Konflikter i 1600-årene, Kategori:Konflikter i 1605, Kategori:Konflikter i 1610-årene, Kategori:Konflikter i 1618, Kategori:Kriger i Europa, Kategori:Kriger med deltagelse av Russland, Kategori:Litauens historie, Kategori:Polens historie, Kildeløs
 1825. Clifford J. King - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1969, Kategori:Fødsler i 1888, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av katolske ordener fra USA, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Misjonærer i Papua Ny-Guinea, Kategori:Personer fra Essex County i New York, Kategori:Steylermisjonærer, Kildeløs
 1826. Ørjar Øyen - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Fødsler i 1927, Kategori:Norsk sosiologforenings hederspris, Kategori:Norske sosiologiprofessorer, Kategori:Personer fra Brønnøy kommune, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Rektorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:St. Olavs Orden, UiB, cristin
 1827. Alexandre Cazalez - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1719, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1672, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Personer fra departementet Pyrénées-Atlantiques, Kildeløs
 1828. Albert Ball - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Briter fra første verdenskrig, Kategori:Britiske flyvere, Kategori:Distinguished Service Order, Kategori:Dødsfall i 1917, Kategori:Flyvere omkommet i luftfartsulykker i Frankrike, Kategori:Flyveress, Kategori:Fødsler i 1896, Kategori:Military Cross, Kategori:Personer fra Nottingham, kildeløs
 1829. Wilhelm Frick - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1946, Kategori:Fødsler i 1877, Kategori:Personer fra Donnersbergkreis, Kategori:Personer henrettet ved hengning, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessen, Kategori:Tyske nazister, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, commonscat
 1830. Ullevål sykehus holdeplass - == Eksterne lenker ==, Infoboks trikkeholdeplass, Kategori:1925 i Norge, Kategori:Bydel Nordre Aker, Kategori:Bydel St. Hanshaugen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1925, Kategori:Oslotrikkens holdeplasser, Oslotrikken, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, Slutt boks, koord
 1831. Tage Danielsson - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1928, Kategori:Litteris et Artibus, Kategori:Personer fra Linköping, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske komikere, Kategori:Svenske manusforfattere, Kategori:Svenske regissører, Kategori:Svenske skuespillere, dødsdato, flagg, fødselsdato
 1832. Schuyler Colfax - Amerikanske visepresidenter, Autoritetsdata, Infoboks visepresident USA, Kategori:Dødsfall i 1885, Kategori:Fødsler i 1823, Kategori:Kongressrepresentanter fra Indiana, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Personer fra Saint Joseph County i Indiana, Kategori:USAs visepresidenter, dødsdato og alder, fødselsdato, stubb
 1833. Satoshi Omura - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Biokjemikere, Kategori:Fødsler i 1935, Kategori:Japanere, Kategori:Mikrobiologer, Kategori:Nobelprisvinnere (fysiologi eller medisin), Kategori:Personer fra prefekturet Yamanashi, Nobelprisvinner, Nobelprisvinnere 2015, Nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin 2001–2025, biografistubb
 1834. Mandalskameratene i 2014 - 3. divisjon 2014 avdeling 5 tabell, 5. divisjon Agder 2 2013 tabell, Fotballkamp kollapsbar, Infoboks fotballag sesong, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Sesongartikler Mandalskameratene, Kategori:Sesongartikler for norske fotballag 2014, MK, fk, flagg, fødselsdato og alder, goal, gult, rødt, rødt2
 1835. Lars S. Vikør - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Bibsys, Cristin, Kategori:Fødsler i 1946, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Norske professorer i språkvitenskap, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser
 1836. Kwame Nkrumah - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, Kategori:Alumni fra London School of Economics, Kategori:Dødsfall i 1972, Kategori:Fødsler i 1909, Kategori:Ghanesiske presidenter, Kategori:Mottakere av Lenins fredspris, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, sluttboks, startboks
 1837. Korean Air Lines Flight 007 - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonskat, Infoboks flystyrt, Kategori:1983 i Sør-Korea, Kategori:Den kalde krigen, Kategori:Flyulykker i 1983, Kategori:Flyulykker i Russland, Kategori:Korean Air, Kategori:Nedskytninger av passasjerfly, Kategori:Ulykker og hendelser med Boeing 747, Portal
 1838. Kaiserin-Augusta-Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1966 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1839. Johan From - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1953, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske statsvitere, Kategori:Personer fra Odda kommune, Kategori:Personer tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning, Kategori:Professorer ved Handelshøyskolen BI, bibsys, cristin, flagg, fødselsdato og alder
 1840. Jochenstein-demningen - ==Eksterne lenker==, Kategori:1956 i Tyskland, Kategori:1956 i Østerrike, Kategori:Demninger i Tyskland, Kategori:Demninger i Østerrike, Kategori:Donaus vassdragsområde, Kategori:Kraftverk etablert i 1956, Kategori:Kraftverk i Bayern, Kategori:Vannkraftverk i Tyskland, Kategori:Vannkraftverk i Østerrike, energistubb
 1841. Jean-Paul-Louis Collas - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1781, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske matematikere, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1735, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra departementet Moselle, Kildeløs
 1842. Francisco de Lagea - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1647, Kategori:Fødsler i 1585, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesiske jesuitter, Kategori:Kinesiske malere, Kategori:Kinesiske misjonærer, Kategori:Macaoere, Kategori:Malere under Ming-dynastiet, Kategori:Personer fra Macao, Kildeløs
 1843. Europavei 52 - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Europavei, Europaveiinfo, Europaveiskilt, Kategori:Europaveier, Kategori:Europaveier i Frankrike, Kategori:Europaveier i Tyskland, Kategori:Veier i Østerrike, VT-land, VT-region, VT-sted, bro, commonscat, europavei, europaveier, lufthavn, motorvei-start, riksgrense, vei-A, vei-D, vei-F, veibilde
 1844. Erich Raeder - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Dødsfall i 1960, Kategori:Fødsler i 1876, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Personer fra Hamburg, Kategori:Personer knyttet til Det tredje rike, Kategori:Tiltalte i Nürnbergprosessen, Kategori:Tyske admiraler, byline, commonscat, flagg
 1845. Charles Wright - Autoritetsdata, Kategori:Artikler i Antarktis-prosjektet, Kategori:Britiske oppdagere, Kategori:Britiske polfarere, Kategori:Dødsfall i 1957, Kategori:Fødsler i 1887, Kategori:Military Cross, Kategori:Order of the Bath, Kategori:Order of the British Empire, Kategori:Personer fra Toronto, Kategori:Polarforskere, Kildeløs, byline
 1846. Carlos Simon - Autoritetsdata, Dommere i fotball-VM 2006, Infoboks fotballdommer, Kategori:Brasilianske fotballdommere, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2002, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2006, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2010, Kategori:Fødsler i 1965, Kategori:Personer fra regionen Noroeste Rio-grandense, Kildeløs, f, flagg, fødselsdato og alder
 1847. Carl Gustaf Rehnskiöld - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Adelige svensker, Kategori:Dødsfall i 1722, Kategori:Fødsler i 1651, Kategori:Gyldenløvefeiden, Kategori:Personer fra Greifswald, Kategori:Personer fra den store nordiske krig, Kategori:Svenske generaler, Kategori:Sveriges historie, Kildeløs, Portal, flagg
 1848. Adolf Galland - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1912, Kategori:Jernkorsets ridderkors, Kategori:Tyske flyvere, Kategori:Tyske flyveress, Kategori:Tyskere fra andre verdenskrig, Kategori:Tyskere fra den spanske borgerkrig, Kildeløs, biografistubb, commonscat
 1849. 9836 Aarseth - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1985, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1850. 7279 Hagfors - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1985, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1851. 1. divisjon håndball for kvinner 2011/12 - 1. divisjon håndball for kvinner 2011/12 tabell, Håndball i Norge nivå 2 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Håndball i 2011, Kategori:Håndball i 2012, Kategori:Håndballturneringer i Norge, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kildeløs, flagg
 1852. Wolfgang Van Halen - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Bassister fra USA, Kategori:Fødsler i 1991, Kategori:Multiinstrumentalister, Kategori:Personer fra Santa Monica, Kategori:Personer fra USA av indonesisk opphav, Kategori:Personer fra USA av nederlandsk opphav, Kategori:Van Halen, Van Halen, fødselsdato og alder, musikerstubb
 1853. Tom Jones (fotballspiller født 1899) - Andre personer, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1978, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Scunthorpe United FC, Kategori:Fødsler i 1899, Kategori:Personer fra Wrexham, Kategori:Walisiske fotballspillere, infoboks biografi
 1854. Thomas Babintsev-Skorstad - Autoritetsdata, Kategori:Alumni fra Handelshøyskolen BI, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Ishockeyspillere for Forward Flyers, Kategori:Ishockeyspillere for Frisk Asker, Kategori:Ishockeyspillere for Vålerenga, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Norske konsernsjefer, Kategori:Norske siviløkonomer
 1855. Svein Bjerke - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1938, Kategori:Norske antropologer, Kategori:Norske arkeologer, Kategori:Norske historieprofessorer, Kategori:Norske oldtidshistorikere, Kategori:Norske religionshistorikere, Kategori:Personer fra Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, bibsys, fødselsdato og alder
 1856. Storkower Straße stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1895 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1895, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, byline, commonscat, koord, slutt boks
 1857. Schönefeld Flughafen stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1951 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Brandenburg, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1951, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, koord, slutt boks
 1858. Saint Martin (Paris Metro) - Autoritetsdata, Kategori:10. arrondissement i Paris, Kategori:1931 i Frankrike, Kategori:1939 i Frankrike, Kategori:3. arrondissement i Paris, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1939, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1931, Kategori:Nedlagte metrostasjoner i Paris, Kategori:Paris Metrolinje 9
 1859. Reidar Johan Berle - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Bibsys, Kategori:Dødsfall i 1997, Kategori:Fødsler i 1917, Kategori:Norske grafikere, Kategori:Norske illustratører, Kategori:Norske malere, Kategori:Vinnere av bokkunstprisen, Kategori:Vinnere av kulturdepartementets barnebokpriser, Portal, Prisvinner, sluttboks, startboks, stubb
 1860. Poul Schlüters tredje regjering - Danmarks regjeringer etter 1945, Kategori:1988 i Danmark, Kategori:1989 i Danmark, Kategori:1990 i Danmark, Kategori:Danske regjeringer, Kategori:Etableringer i 1988, Kategori:Opphør i 1990, Kategori:Politikk i 1988, Kategori:Politikk i 1989, Kategori:Politikk i 1990, Kildeløs, Portal
 1861. Patrick Bowes-Lyon, 15. jarl av Strathmore og Kinghorne - Autoritetsdata, Kategori:Adelige briter, Kategori:Bowes-Lyon-familien, Kategori:Dødsfall i 1949, Kategori:Fødsler i 1884, Kategori:Personer fra North Hertfordshire, Kategori:Skotske jarler og grevinner, Kildeløs, ahnentafel-compact5
 1862. Os stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Os i Hedmark, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo, byline
 1863. Moderne femkamp under Panamerikanske leker 2015 - Kategori:Moderne femkamp under Panamerikanske leker, Kategori:Panamerikanske leker 2015, Kategori:Sport i Nord-Amerika i 2015, Medaljestatistikk, Moderne femkamp under Panamerikanske leker, Panamerikanske leker, Panamerikanske leker 2015, flagg, kildeløs
 1864. Mission: Impossible (film) - Autoritetsdata, Brian De Palma, Infoboks film, Kategori:Actionthrillere fra USA, Kategori:Engelskspråklige filmer, Kategori:Filmer basert på TV-serier, Kategori:Filmer fra 1996, Kategori:Filmer regissert av Brian De Palma, Kategori:Spionfilmer, Kursiv tittel, filmstubb, missionimpossible, nowrap
 1865. Kjell Magne Yri - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1943, Kategori:Misjonærer i Etiopia, Kategori:Misjonærer tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband, Kategori:Norske bibeloversettere, Kategori:Norske lingvister, Kategori:Norske lutherske prester, Kategori:Norske misjonærer, Kategori:Personer fra Hareid kommune, Kildeløs, Trenger referanse
 1866. Kaiserdamm undergrunnsstasjon - Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1908 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1867. Johann Joachim Quantz - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, ChoralWiki, Commons, DNB-Portal, IMSLP, Infoboks musiker, Kategori:Barokkomponister, Kategori:Dødsfall i 1773, Kategori:Fødsler i 1697, Kategori:Multiinstrumentalister, Kategori:Tyske fløytister, Kategori:Tyske komponister, Mutopia, Portal, Språkikon, Wikisource-språk2, tr
 1868. Johan Christian Johnsen - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1898, Kategori:Fødsler i 1815, Kategori:Leksikografer, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske tidsskrift-journalister, Kategori:Stortingsrepresentanter 1848–1850, Kategori:Stortingsrepresentanter 1851–1853, Kategori:Stortingsrepresentanter 1854–1856, Kildeløs, Portal
 1869. Jean-Simon Bayard - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1725, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Franske teologer, Kategori:Fødsler i 1662, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra departementet Pyrénées-Atlantiques, Kildeløs
 1870. Jan Helge Solbakk - == Eksterne lenker == , Autoritetsdata, Cristin, Infoboks biografi, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Norske teologer, Kategori:Professorer ved Universitetet i Bergen, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Professorer ved Universitetet i Tromsø, fødselsdato og alder
 1871. Ishockey-VM 2000 (elitedivisjonen) – Tropper - ==Referanser==, Ishockey-VM, Kategori:Ishockey-VM 2000, Spiller ishockey landslag, Spiller ishockey landslag målvakter, Spillerstall ishockeylandslag, Spillerstall ishockeylandslag målvakter, col-2, col-begin, col-end, flagg, fødselsdato, ih, ikkerød
 1872. Into the Great Wide Open - Autoritetsdata, Infoboks musikk, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Musikkalbum fra 1991 , Kategori:Musikkalbum produsert av Jeff Lynne, Kategori:Musikkalbum produsert av Mike Campbell, Kategori:Musikkalbum produsert av Tom Petty, Kategori:Tom Petty-album, Rating, TPHeartbreakers, kursiv tittel
 1873. Hillestad skole - Autoritetsdata, Infoboks skole, Kategori:Barneskoler i Vestfold, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Skoler i Holmestrand, Kategori:Tidligere skoler i Vestfold, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1980, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 2012, Offentlige grunnskoler i Holmestrand, koord, utdanningsstubb
 1874. Henry, hertug av Gloucester - Autoritetsdata, Kategori:Australias generalguvernører, Kategori:Dødsfall i 1974, Kategori:Fødsler i 1900, Kategori:Hertuger av Gloucester, Kategori:Kongelige briter, Kategori:Personer fra Windsor, Kategori:Riddere av Tistelordenen, Verv , britiske prinser, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 1875. Hannu Salama - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, BLF, Kategori:Aleksis Kivi-prisen, Kategori:Eino Leino-prisen, Kategori:Finske forfattere, Kategori:Finskspråklige forfattere, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Personer fra Kouvola, Kategori:Vinnere av Nordisk råds litteraturpris, Litteraturåret, Portal, Prisvinner, STY, Sluttboks, Startboks
 1876. Hanestad stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1877 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Hedmark, Kategori:Jernbanestasjoner på Rørosbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Rendalen, NSB-25, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjonsinfo
 1877. George Stacey - 0, Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsår ikke oppgitt, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Barnsley FC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fotballspillere for Sheffield Wednesday FC, Kategori:Fødsler i 1887, Kategori:Personer fra Rotherham, Kildeløs, fødselsdato
 1878. Emilio Mola - Autoritetsdata, Infoboks militær person, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1937, Kategori:Fødsler i 1887, Kategori:Personer fra Toledo i Spania, Kategori:Personer fra provinsen Villa Clara, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske offiserer, Kildeløs, biografistubb
 1879. EM på skøyter 1903, herrer - == Eksterne lenker ==, EM på skøyter, Europamestere på skøyter, allround for herrer, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Bydel Frogner, Kategori:EM på skøyter, Kategori:EM på skøyter i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1903, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, STY
 1880. EM i friidrett 1962 - Autoritetsdata, Bronse3, EM i friidrett, EMFriidrett1962, Flagg, Gull1, Kategori:1962 i Jugoslavia, Kategori:Beograd, Kategori:EM i friidrett 1962, Kategori:Friidrett i Jugoslavia, Kategori:Friidrett i Serbia, Kategori:Sportsarrangementer i Jugoslavia, Kategori:Sportsarrangementer i Serbia, Kildeløs, Sølv2, flagg
 1881. Eliteserien i håndball for kvinner 2013/14 - Håndball i Norge nivå 1 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Eliteserien i håndball for kvinner, Kategori:Håndball i 2013, Kategori:Håndball i 2014, Kategori:Sport i Norge i 2013, Kategori:Sport i Norge i 2014, Kildeløs, Postenligaen kvinner 2013/14 tabell, flagg
 1882. Eliteserien i håndball for kvinner 2011/12 - Håndball i Norge nivå 1 kvinner, Infoboks liga, Kategori:Eliteserien i håndball for kvinner, Kategori:Håndball i 2011, Kategori:Håndball i 2012, Kategori:Sport i Norge i 2011, Kategori:Sport i Norge i 2012, Kildeløs, Postenligaen kvinner 2011/12 tabell, flagg
 1883. Django Reinhardt - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks musiker, Kategori:Belgiske gitarister, Kategori:Dødsfall i 1953, Kategori:Franske jazzgitarister, Kategori:Franske musikere, Kategori:Fødsler i 1910, Kategori:Personer fra distriktet Charleroi, Kategori:Personer fra Île-de-France, Kategori:Romani, Sang, flagg, fødselsdato, portal
 1884. Den aserbajdsjanske sosialistiske sovjetrepublikk - Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:Aserbajdsjans historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1920, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1991, Kategori:Tidligere land i Asia, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1885. Daniel Barenboim - Autoritetsdata, Ernst von Siemens' musikkpris, Herbert-von-Karajans musikkpris, Infoboks musiker, Kategori:Argentinske musikere, Kategori:Argentinske pianister, Kategori:Dirigenter, Kategori:Fødsler i 1942, Kategori:Klassiske pianister, Kategori:Personer fra Buenos Aires, Wolfprisen innen kunst, flagg, fødselsdato og alder
 1886. Beaumont Asquith - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks lagspiller, Kategori:Dødsfall i 1977, Kategori:Engelske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Barnsley FC, Kategori:Fotballspillere for Bradford City AFC, Kategori:Fotballspillere for Manchester United FC, Kategori:Fødsler i 1910, Kategori:Personer fra Wakefield, Kildeløs
 1887. Alvin E. Roth - Autoritetsdata, Kategori:Fødsler i 1951, Kategori:Nobelprisvinnere fra USA, Kategori:Personer fra New York City, Kategori:Professorer ved Harvard University, Kategori:Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, Kategori:Økonomer fra USA, Kildeløs, Nobelprisvinnere i økonomi 2001–2025, biografistubb
 1888. 2. divisjon fotball for menn 1971 - 2. divisjon 1971 avdeling A tabell, 2. divisjon 1971 avdeling B tabell, 2. divisjon 1971 distrikt IX-X tabell, 2. divisjon 1971 distrikt XI tabell, Fotball i Norge nivå 2, Infoboks liga, Kategori:2. divisjon fotball for menn (1963-1990), Kategori:Fotball i Norge i 1971, fk, ikkerød
 1889. Wollankstraße stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1877 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1877, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, byline, commonscat, koord, slutt boks, stubb
 1890. Willem Cerveny - Autoritetsdata, Hovedtrenere for Hamarkameratene, Kategori:Fotballspillere for AC Sparta Praha, Kategori:Fotballtrenere for Hamarkameratene, Kategori:Fotballtrenere for Skeid Fotball, Kategori:Fotballtrenere for Vålerenga Fotball, Kategori:Fødsler i 1908, Kategori:Tsjekkiske fotballspillere, Kategori:Tsjekkiske fotballtrenere
 1891. Volcanal - Autoritetsdata, Forum Romanum, Kategori:Arkitektur på 0-tallet, Kategori:Arkitektur på 0-tallet f.Kr., Kategori:Arkitektur på 700-tallet f.Kr., Kategori:Forum Romanum, Kategori:Religiøse bygninger fra 0-tallet, Kategori:Religiøse bygninger fra 0-tallet f.Kr., Kategori:Religiøse bygninger fra 700-tallet f.Kr., Kategori:Templer i Roma, Koord
 1892. VM i kunstløp 1911 - Autoritetsdata, Kategori:1911 i Tyskland, Kategori:1911 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1911, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1893. Tony Snow - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2008, Kategori:Embets- og tjenestemenn fra USA, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Journalister fra USA, Kategori:Journalister tilknyttet Fox, Kategori:Personer fra Cincinnati, Kategori:Personer fra Madison County i Kentucky, Kategori:Pressekretærer i Det hvite hus, Verv, byline, sluttboks, start boks
 1894. Sture Rogne - Autoritetsdata, Kategori:Ansatte i NRK, Kategori:Deltakere i Melodi Grand Prix, Kategori:Fødsler i 1947, Kategori:Norske musikk-journalister, Kategori:Norske trekkspillere, Kategori:Personer fra Ørsta kommune, Kategori:Programledere for NRK, Kategori:Programredaktører for NRK, Kategori:Vinnere av Spellemannprisen, infoboks biografi
 1895. Rune Lorentsen - Autoritetsdata, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2006, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2010, Kategori:Deltakere for Norge under Paralympiske vinterleker 2014, Kategori:Fødsler i 1961, Kategori:Norske rullestolcurlingspillere, Kategori:Personer fra Sarpsborg kommune, flagg
 1896. Prudente José de Morais e Barros - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Brasilianske politikere, Kategori:Brasilianske presidenter, Kategori:Dødsfall i 1902, Kategori:Fødsler i 1841, Kategori:Personer fra departementet São Paulo, Kildeløs, Verv, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks, stubb
 1897. Platz der Luftbrücke undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1926 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1926, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1898. Pietro Francesco Capacci - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1715, Kategori:Fødsler i 1672, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra provinsen Napoli, Kildeløs, infoboks biografi
 1899. Paul Robeson - Autoritetsdata, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Borgerrettighetsforkjempere fra USA, Kategori:Dødsfall i 1976, Kategori:Fødsler i 1898, Kategori:Hollywood Walk of Fame, Kategori:Kommunister, Kategori:Mottakere av Lenins fredspris, Kategori:Personer fra Mercer County i New Jersey, Kategori:Sangere fra USA, infoboks biografi, tr
 1900. Norge i fotball-VM 1994 - Fotball-VM 1994 gruppe E tabell, Fotball-VM 1994 kvalik gruppe 2 UEFA tabell, Fotballresultater2, Kategori:Fotball i Norge i 1994, Kategori:Norge under internasjonale mesterskap, Kategori:Norges herrelandslag i fotball, Kategori:VM i fotball 1994, Kildeløs, Norges lag i fotball-VM 1994, f, fb, goal, rødt
 1901. Matti Vanhanen - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, BLF, Finlands statsministre, Fødselsdato og alder, Infoboks politiker, Kategori:Finske forsvarsministre, Kategori:Finske journalister, Kategori:Finske riksdagsmedlemmer, Kategori:Finske statsministre, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Personer fra Jyväskylä, Sluttboks, Startboks, Vervettår
 1902. Lodovico Antonio Luca Adorno - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1699, Kategori:Fødsler i 1655, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Genève, Kategori:Sveitsiske jesuitter, Kategori:Sveitsiske katolske prester, Kategori:Sveitsiske misjonærer, Kildeløs, infoboks biografi
 1903. Lichterfelde Ost stasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1868 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1868, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, koord, slutt boks, stubb
 1904. John A. O'Shea - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1969, Kategori:Fødsler i 1887, Kategori:Katolske biskoper fra USA, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Medlemmer av katolske ordener fra USA, Kategori:Misjonærer fra USA, Kategori:Misjonærer i Kina, Kategori:Personer fra Middlesex County i Connecticut, Kategori:Vincentinere, Kildeløs
 1905. Hovseter stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Bydel Vestre Aker, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, koord, slutt boks
 1906. Guvernementet Orenburg - ==Eksterne lenker==, Commonscat, Kategori:Orenburg oblast, Kategori:Russlands guvernementer, Kategori:Stater og territorier etablert i 1744, Kategori:Stater og territorier etablert i 1796, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1782, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1928, Kategori:Tsjeljabinsk oblast
 1907. George Robertson - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske ministre, Kategori:Britiske parlamentsmedlemmer, Kategori:Fødsler i 1946, Kategori:NATOs generalsekretærer, Kategori:Personer fra Argyll and Bute, Kategori:Skotske politikere, Kildeløs, Verv, sluttboks, start boks
 1908. Furuset stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1978 i Norge, Kategori:Furuset, Kategori:Furusetbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1909. Everglades nasjonalpark - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks nasjonalpark, Kategori:1947 i USA, Kategori:1979 i USA, Kategori:Florida, Kategori:Nasjonalparker i USA, Kategori:Verdensarven i USA, Kategori:Verneområder opprettet i 1947, Nasjonalparker i USA, Verdensarven USA, byline, flagg, infoboks verdensarven liten, stubb
 1910. Erwin Bischofberger - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 2012, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Jesuitter, Kategori:Personer etter føde- eller oppvekststed i Sveits, Kategori:Sveitsiske jesuitter, Kategori:Sveitsiske katolske prester, Kategori:Svenske forfattere, Kategori:Svenske katolske prester, Kategori:Svenske professorer, Kildeløs
 1911. Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996 – 1000 meter kvinner - EnkDist-VM hurtigløp 1996, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Enkeltdistanse-VM på skøyter 1996, Kildeløs, Verdensmestere på skøyter, enkeltdistanser for damer 1000m, bronze03, gold01, silver02
 1912. Eddie Vedder - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Grunge-musikere, Kategori:Pearl Jam-medlemmer, Kategori:Personer fra Evanston i Illinois, Kategori:Sangere fra USA, Kategori:Temple of the Dog-medlemmer, Pearl Jam, Temple of the Dog, andre betydninger, flagg, fødselsdato og alder
 1913. Dyreparken i Kristiansand (album) - Kategori:Elisabeth Lindland-album, Kategori:Hanne Krogh-album, Kategori:Maj Britt Andersen-album, Kategori:Musikkalbum fra 2005, Kategori:Nissa Nyberget-album, Kategori:Norske samlealbum, Kategori:Terje Formoe-album, Kategori:Wenche Myhre-album, Kildeløs, Kursiv tittel, albumstubb
 1914. Dalsvatn stoppested - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1920 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner i Norge uten persontrafikk, Kategori:Jernbanestasjoner på Bratsbergbanen, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1920, Kategori:Sauherad, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, stasjonsinfo
 1915. Charles Wyville Thomson - Autoritetsdata, Kategori:Britiske biologer, Kategori:Britiske oseanografer, Kategori:Britiske zoologer, Kategori:Dødsfall i 1882, Kategori:Fødsler i 1830, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Medlemmer av Zoological Society of London, Kategori:Personer fra West Lothian, Kildeløs, infoboks biografi
 1916. Berliner Stadtbahn - Autoritetsdata, BS, BSi, JBS, JBS-tabell, JBS2, JBS3, JBS4, JBS5, Jernbanelinje-D, Kategori:1882 i Tyskland, Kategori:Berlins forstadsbane, Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland, Kategori:Jernbanestrekninger åpnet i 1882, Kategori:Transportbyggverk i Berlin, Kildeløs, S-ikon/Berlin, U-ikon/Berlin, vei-D, ÖPNV Berlin
 1917. Bøler stasjon - == Eksterne lenker ==, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1967 i Norge, Kategori:Bøler, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1967, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, T-banestasjoner i Oslo, byline, koord, slutt boks
 1918. Syrin - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons, Kategori:Europas flora, Kategori:Hvite blomster, Kategori:Høyrisikoarter fra Norsk svarteliste 2012, Kategori:Oljetrefamilien, Kategori:Planter formelt beskrevet av Carl von Linné, Kategori:Planter formelt beskrevet i 1753, Kategori:Røde blomster, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies, botanikkstubb
 1919. Sophie-Charlotte-Platz undergrunnsstasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1908 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1908, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1920. Slaget om Paraceløyene - Autoritetsdata, Infoboks slag, Kategori:1974 i Asia, Kategori:1974 i Kina, Kategori:1974 i Vietnam, Kategori:Kinas historie, Kategori:Konflikter i 1974, Kategori:Slag med deltagelse av Kina, Kategori:Slag med deltagelse av Vietnam, Kategori:Vietnams historie, Vietnamkrigen oversikt, flagg, koord, stubb
 1921. Skøyenåsen stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks t-banestasjon, Kategori:Bydel Østensjø, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1966 i Norge, Kategori:Karl Stenersen, Kategori:T-banestasjoner i Oslo, Kategori:Østensjøbanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, T-banestasjoner i Oslo, byline, commonscat, koord, slutt boks
 1922. Ove Høegh-Guldberg - Autoritetsdata, Infoboks biografi, Kategori:Danske politikere, Kategori:Danske teologer, Kategori:Dødsfall i 1808, Kategori:Fødsler i 1731, Kategori:Medlemmer av det kongelige danske vitenskapelige selskap, Kategori:Personer fra Horsens kommune, Kildeløs, Portal, Trenger referanse, dødsdato og alder, fødselsdato
 1923. Orkanen Gilbert - Autoritetsdata, Infoboks orkan, Kategori:1988 i Karibia, Kategori:1988 i Mexico, Kategori:1988 i Sør-Amerika, Kategori:1988 i USA, Kategori:Den atlantiske orkansesongen 1988, Kategori:Hendelser i 1988, Kategori:Tropiske sykloner i Mexico, Kategori:Tropiske sykloner i Nord-Amerika, Kategori:Vitenskap i 1988, Kildeløs, flagg
 1924. Olav Nysæter - Autoritetsdata, Kategori:Fotballspillere for Kongsvinger IL Toppfotball, Kategori:Fødsler i 1955, Kategori:Nordmenn i databransjen, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske landslagsspillere i fotball, Kategori:Toppscorere i Eliteserien i fotball for menn, Kildeløs, Toppscorere i Eliteserien i fotball, f, fk, sitat2
 1925. Niklas Olsson - Autoritetsdata, Flagg, Infoboks musiker, Kategori:Bassister, Kategori:Fødsler i 1983, Kategori:Heavy metal-keyboardister, Kategori:Personer fra Halmstad, Kategori:Skitliv, Kategori:Svenske black metal-musikere, Kategori:Svenske gitarister, Kategori:Svenske sangere, Kildeløs, fødselsdato, fødselsdato og alder, metalmusikerstubb
 1926. Nicholas Colasanto - Autoritetsdata, Infoboks skuespiller, Kategori:Dødsfall i 1985, Kategori:Fødsler i 1924, Kategori:Personer fra Providence, Kategori:Personer fra USA av italiensk opphav, Kategori:Personer fra USA under andre verdenskrig, Kategori:Regissører fra USA, Kategori:Skuespillere fra USA, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1927. Nederlands kvinnelandslag i håndball - Autoritetsdata, EHF-landslag kvinner, Flagg, Infoboks håndballandslag, Kategori:Håndball i Nederland, Kategori:Kvinnelandslag i håndball, Kategori:Nederlandske landslag, MedaljeBunn, MedaljeKonkurranse, MedaljeLand , MedaljeSport , MedaljeSølv , MedaljeTabellTopp, kildeløs
 1928. Luis Medina Cantalejo - Autoritetsdata, Dommere i Mesterligaen, Dommere i fotball-VM 2006, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2006, Kategori:Fødsler i 1964, Kategori:Personer fra Sevilla, Kategori:Spanske fotballdommere, Kategori:UEFAs elitedommere, Kildeløs, UEFAs elitedommere 2007, f, flagg, fødselsdato og alder
 1929. Los Altos (republikk) - Autoritetsdata, Infoboks land, Kategori:Guatemalas historie, Kategori:Stater og territorier etablert i 1838, Kategori:Stater og territorier etablert i 1848, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1840, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1848, Kategori:Tidligere republikker, Kildeløs, historiestubb
 1930. Lin Huiyin - == Eksterne lenker ==, == Litteratur ==, Autoritetsdata, Commonscat, Kategori:Dødsfall i 1955, Kategori:Fødsler i 1904, Kategori:Kinesiske arkitekter, Kategori:Kinesiske diktere, Kategori:Kinesiske forfattere, Kategori:Kinesiske historikere, Kategori:Kinesiske oversettere, Kategori:Personer fra Fuzhou, Kategori:Personer fra Hangzhou
 1931. Johannisthaler Chaussee undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1970 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1970, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1932. Gianbattista Brandi - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1681, Kategori:Fødsler i 1610, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Napoli, Kildeløs
 1933. Georg II av Hellas - Autoritetsdata, Danske prinser, JULGREGDATO, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1947, Kategori:Fødsler i 1890, Kategori:Greske monarker, Kategori:Huset Glücksburg, Kategori:Kongelige grekere, Kategori:Krigskorset, Kategori:Personer fra Athen, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, sluttboks, startboks
 1934. François Fénelon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commons category, Gutenberg author, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 1715, Kategori:Franske forfattere, Kategori:Franske katolske biskoper, Kategori:Fødsler i 1651, Kategori:Personer fra departementet Dordogne, Portal, Wikisource, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato
 1935. Forbindelsesbanen til Hamburg-Altona - == Eksterne lenker ==, BS, BSi, Commonscat, Filtergruppe, Infoboks jernbanelinje, JBS-tabell/medVisSkjul, JBS2, JBS3, JBS4, JBS5, JBS6, JBS7, JBSkm, Kategori:Jernbanestrekninger i Tyskland, Kategori:Transportbyggverk i Hamburg, Portal, S-ikon/Hamburg, Stubb, U-ikon/Hamburg, Vei-D
 1936. Ferdinando Petruccelli della Gattina - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1890, Kategori:Fødsler i 1815, Kategori:Italienske forfattere, Kategori:Italienske journalister, Kategori:Italienske politikere, Kategori:Personer fra Italias samling, Kategori:Personer fra provinsen Potenza, commonscat
 1937. Ferdinand III av Det tysk-romerske rike - Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks monark, Kategori:Dødsfall i 1657, Kategori:Fødsler i 1608, Kategori:Huset Habsburg, Kategori:Personer fra tredveårskrigen, Kategori:Tysk-romerske keisere, Kildeløs, Verv, byline, dødsdato og alder, fødselsdato, sluttboks, startboks
 1938. Den sosialdemokratiske føderasjon (Storbritannia, 1881) - Autoritetsdata, Kategori:Etableringer i 1881, Kategori:Kommunistpartier i Storbritannia, Kategori:Opphør i 1911, Kategori:Politikk i 1881, Kategori:Politikk i 1911, Kategori:Tidligere politiske partier i Storbritannia, Kildeløs
 1939. Chaim Weizmann - Autoritetsdata, Infoboks politiker, Israels president, Kategori:Dødsfall i 1952, Kategori:Fødsler i 1874, Kategori:Hviterussere, Kategori:Israelske politikere, Kategori:Israelske presidenter, Kategori:Kjemikere, Kategori:Personer fra Ivanava rajon, Kategori:Sionister, Kildeløs, dødsdato og alder, flagg, fødselsdato, hebraisk
 1940. Carlos Castillo - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Colombianske fotballspillere, Kategori:Fotballspillere for Atlético Huila, Kategori:Fotballspillere for Deportivo Cali, Kategori:Fotballspillere for Deportivo Pereira, Kategori:Fotballspillere for LDU Quito, Kategori:Fødsler i 1975, Kategori:Personer fra Nariño, Kildeløs, Stubb
 1941. Amager Strand metrostasjon - ==Eksterne lenker==, Infoboks metrostasjon, KMetrostasjon, Kategori:2007 i Danmark, Kategori:Amager, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2007, Kategori:Stasjoner på Københavns metro, Koord, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, Stasjoner på Københavns metro, U-ikon/København
 1942. Allen Collins - Autoritetsdata, Infoboks musiker, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Gitarister fra USA, Kategori:Lynyrd Skynyrd-musikere, Kategori:Låtskrivere fra USA, Kategori:Medlemmer av Rockens æresgalleri (gruppemedlem), Kategori:Personer fra Jacksonville, Kildeløs, Lynyrd Skynyrd, dødsdato og alder, fødselsdato
 1943. 2. divisjon fotball for menn 2012, avdeling 1 - 2. divisjon 2012 avdeling 1 tabell, 2. divisjon fotball for herrer, avdeling 1 2012, Col-2, Col-begin, Flagg, Infoboks fotballiga, Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2012, Kategori:Ekstern lenke på siden, col-2, col-begin, col-end, fk, sorterbar
 1944. VM i kunstløp 1937 - Autoritetsdata, Kategori:1937 i England, Kategori:1937 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1937, Kategori:Sport i London, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1945. VM i kunstløp 1935 - Autoritetsdata, Kategori:1935 i Ungarn, Kategori:1935 i Østerrike, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1935, Kategori:Sport i Budapest, Kategori:Sport i Wien, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, Kategori:Sportsarrangementer i Østerrike, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1946. VM i kunstløp 1928 - Autoritetsdata, Kategori:1928 i England, Kategori:1928 i Tyskland, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1928, Kategori:Sport i Berlin, Kategori:Sport i London, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kategori:Sportsarrangementer i Tyskland, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1947. Rumensk ulkeabbor - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Commonscat, FishBase-art, Iktyologistubb, Kategori:Abborfamilien, Kategori:Dyr formelt beskrevet i 1957, Kategori:Europas ferskvannsfisker, Kategori:Kritisk truede arter på IUCNs rødliste, Kategori:Romanias endemiske fauna, Kilde www, Rødliste, Taksoboks, Taksoboks-art, Wikispecies
 1948. Reiner Kunze - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, Kategori:Den bayerske fortjenstorden, Kategori:Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden, Kategori:Fødsler i 1933, Kategori:Georg Büchners pris, Kategori:Personer fra Erzgebirgskreis, Kategori:Tyske forfattere, biografistubb
 1949. Regjeringen Palme I - Kategori:1960-årene i Sverige, Kategori:1969 i Sverige, Kategori:1970-årene i Sverige, Kategori:1976 i Sverige, Kategori:Etableringer i 1969, Kategori:Opphør i 1976, Kategori:Politikk i 1969, Kategori:Politikk i 1976, Kategori:Svenske regjeringer, Verv, end box, slutt boks, start boks, start box, succession box
 1950. Olegário Benquerença - Autoritetsdata, Infoboks fotballdommer, Kategori:Dommere i Fotball-EM 2008, Kategori:Dommere i Fotball-VM 2010, Kategori:Fødsler i 1969, Kategori:Personer fra Centro-regionen, Kategori:Portugisiske fotballdommere, Kategori:UEFAs elitedommere, Kildeløs, UEFAs elitedommere, f, flagg, fødselsdato og alder
 1951. Lund sentralstasjon - Autoritetsdata, Infoboks jernbanestasjon, Kategori:1858 i Sverige, Kategori:Jernbanestasjoner i Sverige, Kategori:Jernbanestasjoner på Västkustbanan, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1858, Kategori:Lund kommune, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, filtergruppe, jernbanestubb
 1952. Landsberger Allee stasjon - == Eksterne lenker ==, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1895 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner i Berlin, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1895, Kategori:Stasjoner på Berlins forstadsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, byline, commonscat, koord, slutt boks
 1953. Jakov Malik - Autoritetsdata, Faste sendemenn for Sovjetunionen og Den russiske føderasjon til De forente nasjoner, Kategori:Ambassadører, Kategori:Dødsfall i 1980, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Personer fra Kharkiv oblast, Kategori:Personer tilknyttet FN, Kategori:Sovjetiske diplomater, OldStyleDate, Trenger referanse, kildeløs, språkvask
 1954. Ivar Orgland - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Den islandske falkeorden, Kategori:Dødsfall i 1994, Kategori:Fødsler i 1921, Kategori:Islandsk kultur, Kategori:Norske lyrikere, Kategori:Norske oversettere, Kategori:Nynorskforfattere, Kategori:Professorer ved Universitetet i Oslo, Kategori:Statsstipendiater, Kildeløs, Portal, flagg
 1955. Heinrich von Friedberg - Autoritetsdata, Kategori:Den sorte ørns orden, Kategori:Dødsfall i 1895, Kategori:Fødsler i 1813, Kategori:Personer fra Walcz fylke, Kategori:Tyske føderale ministre, Kategori:Tyske jurister, Kategori:Tyske justisministre, Kategori:Tyske politikere, Kildeløs, Verv, infoboks biografi, slutt boks, start boks
 1956. Hangchow Christian University - Kategori:Hangzhou, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1799 til 1911, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1911 til 1949, Kategori:Ningbo, Kategori:Universiteter i Folkerepublikken Kina, Kategori:Utdanningsinstitusjoner etablert i 1845, Kategori:Utdanningsinstitusjoner nedlagt i 1952, Kildeløs
 1957. Gustav-Adolf-Straße undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:2008 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 2008, Kategori:Stasjoner på Nürnbergs undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Nürnberg, commonscat, koord, slutt boks
 1958. Grevskapet Holland - Autoritetsdata, Burgundisk Rikskrets, Kategori:Burgundisk Rikskrets, Kategori:Historiske stater, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Nederlands historie, Kategori:Stater og territorier etablert på 1000-tallet, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1795, Kategori:Tidligere fyrstedømmer, Kildeløs
 1959. Francisco Pacheco - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1626, Kategori:Fødsler i 1568, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Japan, Kategori:Personer fra Norte-regionen, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1960. Eugène Estève - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1848, Kategori:Franske jesuitter, Kategori:Franske katolske prester, Kategori:Franske misjonærer, Kategori:Fødsler i 1807, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1799 til 1911, Kategori:Personer fra Paris, Kildeløs
 1961. Diogo Pinto - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1618, Kategori:Fødsler på 1500-tallet, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i Indonesia, Kategori:Personer fra Norte-regionen, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1962. Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk - Autoritetsdata, InfoboksSSR, Kategori:Historiske stater og riker i Europa, Kategori:Stater og territorier etablert i 1917, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1991, Kategori:Tidligere sovjetrepublikker, Kategori:Ukrainas historie, Kildeløs, Sovjetrepublikker
 1963. Carlo Ambrogio Mezzabarba - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1741, Kategori:Fødsler i 1585, Kategori:Italienske katolske biskoper, Kategori:Kinesisk kirkehistorie fra 1644 til 1799, Kategori:Latinske patriarker av Alexandria, Kategori:Personer fra Pavia, Kategori:Qing-dynastiets historie, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1964. Bismarckstraße undergrunnsstasjon - Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1978 i Tyskland, Kategori:Charlottenburg-Wilmersdorf, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1978, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Kildeløs, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, koord, slutt boks
 1965. Asiamesterskapet i fotball for kvinner 1986 - Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Autoritetsdata, Kategori:Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Kategori:Fotball i 1986, Kategori:Fotball i Hongkong, Kategori:Sportsarrangementer i Hongkong, Kategori:Årstall i Hongkong på 1900-tallet, Kildeløs, flagg
 1966. Asiamesterskapet i fotball for kvinner 1981 - Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Autoritetsdata, Kategori:Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Kategori:Fotball i 1981, Kategori:Fotball i Hongkong, Kategori:Sportsarrangementer i Hongkong, Kategori:Årstall i Hongkong på 1900-tallet, Kildeløs, flagg
 1967. Asiamesterskapet i fotball for kvinner 1975 - Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Autoritetsdata, Kategori:Asiamesterskapet i fotball for kvinner, Kategori:Fotball i 1975, Kategori:Fotball i Hongkong, Kategori:Sportsarrangementer i Hongkong, Kategori:Årstall i Hongkong på 1900-tallet, Kildeløs, flagg
 1968. 4872 Grieg - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter nordmenn, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1989, Kategori:Hovedbelteasteroider, Portal, asteroider oppkalt etter nordmenn, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1969. VM i skiskyting 1986 - Autoritetsdata, Kategori:1986 i Sverige, Kategori:Falu kommune, Kategori:Internasjonale mesterskap i Sverige, Kategori:Skiskyting i Norge, Kategori:Sport i Norge i 1986, Kategori:Sportsarrangementer i Oslo, Kategori:VM i skiskyting, Kategori:VM i skiskyting i Norge, Medaljestatistikk, VM i skiskyting, flagg
 1970. Verdensmesterskapet på skøyter, sprint for herrer - Autoritetsdata, Flagg, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Repeterende arrangementer etablert i 1970, Kategori:Sprint-VM på skøyter, Medaljetabell, Sprint-VM skøytebaner, Verdensmesterskap i hurtigløp på skøyter, flagg
 1971. The Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern Cowboys' Vulgar Hits! - Autoritetsdata, Infoboks musikk, Kategori:Album fra Rhino Records, Kategori:Musikkalbum av Pantera, Kategori:Musikkalbum fra 2003, Kategori:Samlealbum, Pantera, Rating, kursiv tittel
 1972. Sophie Charlotte av Mecklenburg-Strelitz - Autoritetsdata, Britiske gemaler og gemalinner, Kategori:Britiske dronninger, Kategori:Dødsfall i 1818, Kategori:Fødsler i 1744, Kategori:Huset Hannover, Kategori:Huset Mecklenburg, Kategori:Personer fra Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Kategori:Tyskere, commons
 1973. Sojuz-programmet - == Eksterne lenker ==, Den internasjonale romstasjonen, Kategori:Romutforskning i 1960-årene, Kategori:Romutforskning i 1970-årene, Kategori:Romutforskning i 1980-årene, Kategori:Romutforskning i 1990-årene, Kategori:Romutforskning i 2000-årene, Kategori:Sojuz-programmet, Kategori:Sovjetisk og russisk romfart, commonscat
 1974. Slim Gaillard - Autoritetsdata, Kategori:Afroamerikanere, Kategori:Dødsfall i 1991, Kategori:Fødsler i 1916, Kategori:Jazzgitarister fra USA, Kategori:Jazzkomponister fra USA, Kategori:Jazzmusikere fra USA, Kategori:Jazzpianister fra USA, Kategori:Jazzvokalister fra USA, Kategori:Personer fra Detroit, Musikerstubb, infoboks biografi, portal
 1975. Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn - Autoritetsdata, Kategori:1930-årene på Island, Kategori:1960-årene på Island, Kategori:Politiske partier etablert i 1938, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1968, Kategori:Tidligere politiske partier på Island, Portal
 1976. Norio Sasaki - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Japans lag i fotball-VM 2015, Kategori:Fødsler i 1958, Kategori:Japans kvinnelandslag i fotball, Kategori:Japanske fotballspillere, Kategori:Japanske fotballtrenere, Kategori:Personer fra prefekturet Yamagata, Kategori:VM i fotball for kvinner 2011, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder
 1977. Norbert Elias - Autoritetsdata, Infoboks forfatter, Kategori:Dødsfall i 1990, Kategori:Ekstern lenke på siden, Kategori:Fødsler i 1897, Kategori:Opposisjonelle og flyktninger under Det tredje rike, Kategori:Personer fra Wroclaw, Kategori:Tyske filosofer, Kategori:Tyske forfattere, Kategori:Tyske sosiologer, Kategori:Tyskspråklige forfattere
 1978. Muzio Rocchi - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1605, Kategori:Fødsler i 1572, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske matematikere, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Ming-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Siena, infoboks biografi, kildeløs
 1979. Magne Nylenna - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fagansvarlige i Store norske leksikon, Kategori:Fødsler i 1952, Kategori:Medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kategori:Norske leger, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Ålesund kommune, bibsys
 1980. John Evans (arkeolog) - Autoritetsdata, FD, Hvilken, Infoboks vitenskapsmann, Kategori:Britiske geologer, Kategori:Britiske numismatikere, Kategori:Engelske arkeologer, Kategori:Geological Society of London, Kategori:Medlemmer av Royal Society, Kategori:Society of Antiquaries of London, dødsdato og alder, fødselsdato, kildeløs
 1981. Gustaw Herling-Grudziński - Autoritetsdata, Kategori:Den hvite ørns orden, Kategori:Dødsfall i 2000, Kategori:Fødsler i 1919, Kategori:Personer fra Kielce, Kategori:Polske diktere, Kategori:Polske forfattere, Kategori:Polske journalister, Kategori:Polske offiserer, Kategori:Polskspråklige forfattere, Kildeløs, Portal, Sitat
 1982. Friedrich-Wilhelm-Platz undergrunnsstasjon - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Infoboks undergrunnsstasjon, Kategori:1971 i Tyskland, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1971, Kategori:Stasjoner på Berlins undergrunnsbane, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, U-ikon/Berlin, commonscat, koord, slutt boks
 1983. Francis Pym - Autoritetsdata, Kategori:Britiske baroner og baronesser (ikke-arvelig), Kategori:Britiske utenriksministre, Kategori:Dødsfall i 2008, Kategori:Fødsler i 1922, Kategori:Lord Presidents of the Council, Kategori:Medlemmer av Det kongelige råd (Storbritannia), Kategori:Personer fra Monmouthshire, Kildeløs, Verv, sluttboks, startboks
 1984. Fagforeningen for kvinnelige fyrstikkarbeidere (London 1888–1903) - Kategori:1888 i Storbritannia, Kategori:1903 i Storbritannia, Kategori:Britiske fagforeninger, Kategori:Londons historie, Kategori:Opphør i 1903, Kategori:Organisasjoner etablert i 1888, Kildeløs, stubb
 1985. Espen Pedersen - Autoritetsdata, Infoboks sportsbiografi, Kategori:Fødsler i 1991, Kategori:Ishockeyspillere for Gjøvik, Kategori:Ishockeyspillere for Ringerike, Kategori:Ishockeyspillere for Storhamar Dragons, Kategori:Norske ishockeyspillere, Kategori:Personer fra Vestre Toten kommune, Kildeløs, flagg, fødselsdato og alder, ishockeystubb
 1986. Ending on a High Note – The Final Concert: Live at Oslo Spektrum December 4th 2010 - A-ha, Kategori:A-ha-album, Kategori:Konsertalbum, Kategori:Musikkalbum fra 2011, Kategori:Musikkvideoer og DVD-er, Kildeløs, albumstubb, kursiv tittel
 1987. Østerås stasjon - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, CURRENTDAY2, CURRENTMONTH, CURRENTYEAR, Infoboks t-banestasjon, Kategori:1972 i Norge, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1972, Kategori:Røabanen, Kategori:T-banestasjoner i Bærum, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Ruter, Slutt boks, T-banestasjoner i Oslo, koord
 1988. António Lopes (1618–1677) - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1677, Kategori:Fødsler i 1618, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Personer fra Coimbra, Kategori:Portugisiske jesuitter, Kategori:Portugisiske katolske prester, Kategori:Portugisiske misjonærer, Kildeløs
 1989. Anne Marie Ottersen - Autoritetsdata, Fødselsdato og alder, Infoboks skuespiller, Kategori:Amanda for beste kvinnelige hovedrolle, Kategori:Amandaprisen 1986, Kategori:Fødsler i 1945, Kategori:Norske skuespillere, Kategori:Personer fra Kongsberg kommune, Kategori:Skal vi danse-deltakere, Kategori:Skuespillere i Hotel Cæsar, Kildeløs
 1990. Alliansen (Israel) - Autoritetsdata, Kategori:1960-årene i Israel, Kategori:1990-årene i Israel, Kategori:Politiske partier etablert i 1965, Kategori:Politiske partier etablert i 1969, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1968, Kategori:Politiske partier nedlagt i 1991, Kategori:Tidligere politiske partier i Israel, Kildeløs, stubb
 1991. 2000 Herschel - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Infoboks småplanet, JPL smålegeme, Kategori:Artikler i astronomiprosjektet, Kategori:Asteroider oppkalt etter personer, Kategori:Himmellegemer oppdaget i 1960, Kategori:Hovedbelteasteroider, Kategori:S-type-asteroider, Portal, asteroidestubb, smålegemer i solsystemet, småplanetnavigatør
 1992. VM i kunstløp 1929 - Autoritetsdata, Kategori:1929 i England, Kategori:1929 i Ungarn, Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet, Kategori:Sport i 1929, Kategori:Sport i Budapest, Kategori:Sport i London, Kategori:Sportsarrangementer i England, Kategori:Sportsarrangementer i Ungarn, Kategori:VM i kunstløp, VM i kunstløp, flagg
 1993. Victor Schlytter - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1996, Kategori:Fødsler i 1906, Kategori:Journalister i Aftenposten, Kategori:Medlemmer av Milorg, Kategori:Norske jazzpianister, Kategori:Norske journalister under andre verdenskrig, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Norske ukeblad-journalister, Kategori:Personer fra Oslo, portal
 1994. Tommy Hansen (Sogndal-spiller) - Autoritetsdata, Infoboks lagspiller, Kategori:Fotballspillere for Sogndal Fotball, Kategori:Fødsler i 1971, Kategori:Norske fotballspillere, Kategori:Norske fotballtrenere, Kategori:Pedagoger ved Gjøvik videregående skole, Kategori:Personer fra Gjøvik kommune, fotballspillerstubb, når
 1995. Sørbyhaugen stasjon - Infoboks t-banestasjon, Kategori:1935 i Norge, Kategori:Bydel Ullern, Kategori:Jernbanestasjoner nedlagt i 1995, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1935, Kategori:Nedlagte stasjoner på Kolsåsbanen, Kategori:Nedlagte stasjoner på Røabanen, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-start, Slutt boks, byline, koord
 1996. Nikolaj I av Russland - Autoritetsdata, Infoboks monark, JULGREGDATO, Kategori:Dødsfall i 1855, Kategori:Fødsler i 1796, Kategori:Huset Holstein-Gottorp-Romanov, Kategori:Personer fra Sankt Petersburg, Kategori:Russiske monarker, Kildeløs, commonscat, dødsdato og alder, end, s-aft, s-bef, s-hou, s-reg, s-start, s-ttl, stamtavle
 1997. Nikolai Julius Sørensen - ==Kilder==, Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1923, Kategori:Fødsler i 1850, Kategori:Norske forfattere, Kategori:Norske redaktører, Kategori:Ordførere i Askim, Kategori:Personer fra Råde kommune, Kategori:Stortingsrepresentanter 1883–1885, Kategori:Stortingsrepresentanter 1886–1888, salmonsens2
 1998. Missouri (elv) - == Eksterne lenker ==, Autoritetsdata, Commonscat, Infoboks elv, Kategori:Elver i Iowa, Kategori:Elver i Kansas, Kategori:Elver i Mississippibassenget, Kategori:Elver i Missouri, Kategori:Elver i Montana, Kategori:Elver i Nebraska, Kategori:Elver i Nord-Dakota, Kategori:Elver i Sør-Dakota, Kategori:Elver i USA, nowrap
 1999. King's Cross stasjon - Infoboks Londonstasjoner, Kategori:1852 i England, Kategori:Camden, Kategori:Jernbanestasjoner åpnet i 1852, Kategori:Londons jernbanestasjoner, Kategori:Steder i Harry Potter-bøkene, Kategori:Vernede byggverk i London, Kildeløs, Portal, Rf-linje, Rf-transport, Rf-transport-neste, Rf-transport-start, stubb
 2000. José Sanjurjo - Autoritetsdata, Dødsdato og alder, Infoboks militær person, Kategori:Adelige spaniere, Kategori:Deltakere i den spanske borgerkrig (nasjonalister), Kategori:Dødsfall i 1936, Kategori:Fødsler i 1872, Kategori:Personer fra Pamplona, Kategori:Spaniere fra den spanske borgerkrig, Kategori:Spanske offiserer, Kildeløs, flagg
 2001. John Knox - Autoritetsdata, Kategori:Personer dømt In absentia, Kategori:Personer dømt til døden, Kategori:Personer fra Edinburgh, Kategori:Presbyterianske pastorer og predikanter, Kategori:Reformasjonen i Skottland, Kategori:Reformatorer, Kategori:Skotske katolske prester, Kategori:Skotter, Kategori:Stiftere av kristne trosretninger, Kildeløs
 2002. Giovanni Laureati - Autoritetsdata, Kategori:Dødsfall i 1727, Kategori:Fødsler i 1666, Kategori:Italienske jesuitter, Kategori:Italienske katolske prester, Kategori:Italienske misjonærer, Kategori:Jesuittmisjonærer i Qing-Kina, Kategori:Katolske misjonærer, Kategori:Misjonærer i India, Kategori:Personer fra provinsen Macerata, Kildeløs
 2003. Fristaten Mecklenburg-Strelitz - Autoritetsdata, Infoboks tidligere land2, Kategori:Stater og territorier etablert i 1918, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1933, Kategori:Stater og territorier opphørt i 1945, Kategori:Tidligere republikker, Kategori:Weimarrepublikken, Kildeløs, Stater innen Weimarrepublikken, flagg
 2004. Finn Skårderud - ==Eksterne lenker==, Autoritetsdata, Cristin, Kategori:Fødsler i 1956, Kategori:Norske forskere, Kategori:Norske medisinprofessorer, Kategori:Norske psykiatere, Kategori:Norske sakprosaforfattere, Kategori:Personer fra Elverum kommune, Kategori:Personer fra Rendalen kommune, Kategori:Personer fra Åmot kommune, Portal
 2005. Europamesterskapet i turn 1998 for kvinner - Autoritetsdata, EM i turn, Flagg, Kategori:Europamesterskapet i turn, Kategori:Sport i 1998, Kategori:Sport i Europa i 1998, Kategori:Sport i Russland i 1998, Kategori:Sportsarrangementer i Russland, Kategori:St. Petersburg, Kildeløs, Medaljestatistikk, flagg
 2006. Elizabeth Dole - Autoritetsdata, George H.W. Bushs regjering, Infoboks politiker, Kategori:Fødsler i 1936, Kategori:Kvinnelige senatorer i USA, Kategori:Kvinnenes æresgalleri i USA, Kategori:Personer fra Rowan County i Nord-Carolina, Kategori:Senatorer fra Nord-Carolina, Kategori:USAs transportministre, Kildeløs, birth date and age, stubb