SDBot

SDBot har behandlet 3457 slettediskusjoner siden 2012-09-07.

Statistikk

Måned Saker åpnet Saker lukket Beholdt** Slettet** Median sakbehandlingstid*
(dager)
Lengste sakbehandlingstider*
(dager)
2012-09 63 70 29 41 12.0 61 40 40
2012-10 101 82 21 61 12.0 52 48 43
2012-11 99 105 36 69 11.0 163 138 119
2012-12 96 101 32 69 9.0 51 46 45
2013-01 106 98 21 77 10.0 1313 996 513
2013-02 85 115 34 81 9.0 1049 485 73
2013-03 46 41 10 31 8.0 559 195 29
2013-04 55 76 14 62 8.0 972 86 29
2013-05 60 39 12 27 5.0 110 20 20
2013-06 59 55 17 38 11.0 122 45 40
2013-07 21 42 13 29 13.0 30 26 25
2013-08 29 36 10 26 7.5 48 35 22
2013-09 45 30 2 28 2.0 38 20 14
2013-10 53 59 16 43 7.0 928 722 48
2013-11 60 61 17 44 8.0 30 26 26
2013-12 34 45 10 35 8.0 18 17 17
2014-01 48 34 7 27 6.5 25 15 15
2014-02 46 49 13 36 4.0 33 27 19
2014-03 54 52 8 44 6.0 446 385 86
2014-04 42 50 13 37 6.0 742 67 57
2014-05 43 42 13 29 4.0 91 34 32
2014-06 65 73 9 64 7.0 1824 1229 75
2014-07 50 40 10 30 4.0 15 15 13
2014-08 68 75 11 64 5.0 1836 26 25
2014-09 110 100 22 78 5.0 45 43 31
2014-10 57 71 21 50 7.0 1255 204 41
2014-11 105 96 11 85 4.0 353 20 13
2014-12 102 106 12 94 3.5 572 41 33
2015-01 62 61 13 48 10.0 1744 140 44
2015-02 29 41 6 35 14.0 40 34 33
2015-03 57 63 16 47 7.0 337 61 57
2015-04 52 60 19 41 7.0 1360 529 96
2015-05 25 32 6 26 4.5 1712 721 38
2015-06 23 20 5 15 13.0 59 57 50
2015-07 14 20 5 15 14.0 645 631 29
2015-08 52 49 12 37 7.0 75 49 34
2015-09 61 62 16 46 6.0 210 193 36
2015-10 57 63 13 50 4.0 2092 369 213
2015-11 82 87 30 57 5.0 1660 1131 1115
2015-12 104 79 27 52 7.0 1857 106 43
2016-01 121 133 52 81 13.0 2314 1309 96
2016-02 68 85 24 61 13.0 52 42 37
2016-03 74 66 20 46 8.0 28 26 25
2016-04 71 87 23 64 7.0 1325 109 108
2016-05 68 67 23 44 7.0 1424 128 66
2016-06 57 69 28 41 6.0 34 25 24
2016-07 48 46 14 32 5.0 202 16 15
2016-08 35 37 6 31 7.0 2585 2304 32
2016-09 27 33 7 26 8.0 38 21 20
2016-10 26 24 4 20 7.0 2083 32 15
2016-11 28 27 7 20 6.0 48 18 17
2016-12 26 22 2 20 7.0 27 16 10
2017-01 63 55 15 40 8.0 46 36 36
2017-02 27 51 13 38 8.0 218 54 48
2017-03 48 29 6 23 7.0 62 35 26
2017-04 37 57 25 32 8.0 2492 104 83
2017-05 23 31 7 24 6.0 37 28 23
* for saker lukket denne måneden
** Beholdt omfatter beholdt, flyttet og flettet. Slettet omfatter slettet, hurtigslettet og omdirigert.

Logg fra siste kjøring

(tider etter UTC)

=== This is SDBot running on tools-exec-1426 ===
python v. 2.7.6, logging v. 0.5.1.2, mwclient v. 0.8.2.dev1
[2017-05-28 09:52:05,522 INFO] Locale set to nb_NO.utf8
[2017-05-28 09:52:05,987 INFO] Found 2 pages in Sider som er foreslått slettet not listed on WP:S
[2017-05-28 09:52:05,990 INFO]  - Temperert stemming
[2017-05-28 09:52:06,057 INFO]  - Sōka Gakkai
[2017-05-28 09:52:06,176 INFO] <> Sirkel Forlag
[2017-05-28 09:52:06,299 INFO] <> Sankt Hallvards Orden
[2017-05-28 09:52:06,449 INFO] <> Redbet
[2017-05-28 09:52:06,561 INFO] <> Evoke Gaming
[2017-05-28 09:52:06,743 INFO] <> Vinnarum
[2017-05-28 09:52:06,868 INFO] <> Bærum Rockeklubb
[2017-05-28 09:52:06,992 INFO] <> Hjelpekilden
[2017-05-28 09:52:07,178 INFO] <> Samfunnsfagdidaktikk
[2017-05-28 09:52:07,315 INFO] <> Sea Patrol (sesong 1)
[2017-05-28 09:52:07,474 INFO] <> Røisland & Co
[2017-05-28 09:52:07,617 INFO] <> Interscope Records
[2017-05-28 09:52:07,755 INFO] <> Gyrd Steen
[2017-05-28 09:52:07,895 INFO] <> Herr Papptallerken
[2017-05-28 09:52:07,967 INFO]  Fant 1 avgjørelse(r): Slettet
[2017-05-28 09:52:08,119 INFO]  Avsluttet med status: s. Arkiveres som slettet om 27.1 timer
[2017-05-28 09:52:08,187 INFO] <> Torkjel Hurtig
[2017-05-28 09:52:08,255 INFO]  Fant 1 avgjørelse(r): Slettet
[2017-05-28 09:52:08,425 INFO]  Avsluttet med status: s. Arkiveres som slettet om 27.1 timer
[2017-05-28 09:52:08,540 INFO] <> Forørkning i Afrika
[2017-05-28 09:52:08,681 INFO] <> Hermetikken Næringshage
[2017-05-28 09:52:08,760 INFO]  Fant 1 avgjørelse(r): Slettet
[2017-05-28 09:52:08,899 INFO]  Avsluttet med status: s. Arkiveres som slettet om 4.9 timer
[2017-05-28 09:52:08,967 INFO] <> Tuva Krogh Widskjold
[2017-05-28 09:52:09,113 INFO] <> Marion Ravenwood
[2017-05-28 09:52:09,204 INFO]  Fant 1 avgjørelse(r): Beholdt
[2017-05-28 09:52:09,345 INFO]  Avsluttet med status: b. Arkiveres som beholdt om 34.8 timer
[2017-05-28 09:52:09,770 INFO]  Fjerner {{Sletting}} fra Marion Ravenwood
[2017-05-28 09:52:09,836 INFO]  vha. regexp
[2017-05-28 09:52:10,210 INFO] <> Hans Jørgen Lysglimt Johansen
[2017-05-28 09:52:10,321 INFO]  Fant 2 avgjørelse(r): Slettet, Ny slettenominering
[2017-05-28 09:52:10,323 INFO] Runtime was 4 seconds.