SDBot

SDBot har behandlet 4277 slettediskusjoner siden 2012-09-07.

Statistikk

Måned Saker åpnet Saker lukket Beholdt** Slettet** Median sakbehandlingstid*
(dager)
Lengste sakbehandlingstider*
(dager)
2012-09 63 70 29 41 12.0 61 40 40
2012-10 102 82 21 61 12.0 52 48 43
2012-11 99 105 36 69 11.0 163 138 119
2012-12 96 101 32 69 9.0 51 46 45
2013-01 106 98 21 77 10.0 1313 996 513
2013-02 86 115 34 81 9.0 1049 485 73
2013-03 47 41 10 31 8.0 559 195 29
2013-04 55 76 14 62 8.0 972 86 29
2013-05 60 39 12 27 5.0 110 20 20
2013-06 59 55 17 38 11.0 122 45 40
2013-07 21 42 13 29 13.0 30 26 25
2013-08 29 36 10 26 7.5 48 35 22
2013-09 45 30 2 28 2.0 38 20 14
2013-10 53 59 16 43 7.0 928 722 48
2013-11 60 61 17 44 8.0 30 26 26
2013-12 34 45 10 35 8.0 18 17 17
2014-01 48 34 7 27 6.5 25 15 15
2014-02 46 49 13 36 4.0 33 27 19
2014-03 54 52 8 44 6.0 446 385 86
2014-04 42 50 13 37 6.0 742 67 57
2014-05 43 42 13 29 4.0 91 34 32
2014-06 65 73 9 64 7.0 1824 1229 75
2014-07 51 40 10 30 4.0 15 15 13
2014-08 68 75 11 64 5.0 1836 26 25
2014-09 112 100 22 78 5.0 45 43 31
2014-10 57 71 21 50 7.0 1255 204 41
2014-11 107 96 11 85 4.0 353 20 13
2014-12 102 106 12 94 3.5 572 41 33
2015-01 62 61 13 48 10.0 1744 140 44
2015-02 29 41 6 35 14.0 40 34 33
2015-03 57 63 16 47 7.0 337 61 57
2015-04 52 60 19 41 7.0 1360 529 96
2015-05 25 32 6 26 4.5 1712 721 38
2015-06 23 20 5 15 13.0 59 57 50
2015-07 15 20 5 15 14.0 645 631 29
2015-08 52 49 12 37 7.0 75 49 34
2015-09 61 62 16 46 6.0 210 193 36
2015-10 58 63 13 50 4.0 2092 369 213
2015-11 82 87 30 57 5.0 1660 1131 1115
2015-12 105 79 27 52 7.0 1857 106 43
2016-01 121 133 52 81 13.0 2314 1309 96
2016-02 68 85 24 61 13.0 52 42 37
2016-03 75 66 20 46 8.0 28 26 25
2016-04 71 87 23 64 7.0 1325 109 108
2016-05 68 67 23 44 7.0 1424 128 66
2016-06 60 69 28 41 6.0 34 25 24
2016-07 50 46 14 32 5.0 202 16 15
2016-08 35 37 6 31 7.0 2585 2304 32
2016-09 27 33 7 26 8.0 38 21 20
2016-10 26 24 4 20 7.0 2083 32 15
2016-11 30 27 7 20 6.0 48 18 17
2016-12 27 22 2 20 7.0 27 16 10
2017-01 63 55 15 40 8.0 46 36 36
2017-02 27 51 13 38 8.0 218 54 48
2017-03 51 29 6 23 7.0 62 35 26
2017-04 38 57 25 32 8.0 2492 104 83
2017-05 45 40 9 31 6.0 37 30 28
2017-06 38 36 1 35 6.0 2081 195 27
2017-07 73 62 9 53 6.0 2372 511 381
2017-08 48 66 22 44 9.0 1464 168 33
2017-09 32 33 4 29 7.0 1817 39 39
2017-10 30 26 6 20 10.5 88 82 70
2017-11 52 57 9 48 13.0 63 48 37
2017-12 58 66 12 54 7.0 1236 868 58
2018-01 36 35 12 23 10.0 1783 1225 751
2018-02 62 51 11 40 7.0 39 36 27
2018-03 64 57 21 36 10.0 80 62 55
2018-04 26 55 20 35 11.0 1861 1307 907
2018-05 26 25 6 19 10.0 35 30 30
2018-06 34 20 3 17 12.0 77 35 25
2018-07 22 39 7 32 15.0 2290 2281 1353
2018-08 36 30 3 27 15.5 218 78 52
2018-09 55 38 9 29 18.5 657 82 31
2018-10 49 84 17 67 16.0 869 662 248
* for saker lukket denne måneden
** Beholdt omfatter beholdt, flyttet og flettet. Slettet omfatter slettet, hurtigslettet og omdirigert.

Logg fra siste kjøring

(tider etter UTC)

=== This is SDBot running on tools-exec-1429 ===
python v. 2.7.6, logging v. 0.5.1.2, mwclient v. 0.8.2.dev1
[2018-11-17 00:52:17,954 INFO] Locale set to nb_NO.utf8
[2018-11-17 00:52:18,464 INFO] Found 3 pages in Sider som er foreslått slettet not listed on WP:S
[2018-11-17 00:52:18,467 INFO]   - Temperert stemming
[2018-11-17 00:52:18,546 INFO]   - Lars Sigurd Eide
[2018-11-17 00:52:18,613 INFO]   - Kanadisk minigris
[2018-11-17 00:52:18,768 INFO] <> Arnfinn Christensen
[2018-11-17 00:52:18,938 INFO] <> Mr. Pimp Lotion
[2018-11-17 00:52:19,026 INFO]    Fant 3 avgjørelse(r): Slettet, Ny slettenominering, Slettet
[2018-11-17 00:52:19,178 WARNING]    Venter på fjerning av {{Sletteforslag avslutning uklar}}
[2018-11-17 00:52:19,238 INFO] <> Andreas Hamre
[2018-11-17 00:52:19,394 INFO] <> Religioner.no
[2018-11-17 00:52:19,553 INFO] <> Snö
[2018-11-17 00:52:19,722 INFO] <> Joachim Selvåg
[2018-11-17 00:52:19,882 INFO] <> Liste over personer med tilknytning til Nesodden
[2018-11-17 00:52:20,073 INFO] <> Make Music
[2018-11-17 00:52:20,250 INFO] <> Robert Næss
[2018-11-17 00:52:20,423 INFO] <> El Reservado Festivalen
[2018-11-17 00:52:20,592 INFO] <> Fenris Street Protection
[2018-11-17 00:52:20,780 INFO] <> Idebasert historie
[2018-11-17 00:52:20,985 INFO] <> Sindre Lysø
[2018-11-17 00:52:21,133 INFO] <> Kristian Breidfjord
[2018-11-17 00:52:21,310 INFO] <> Intele
[2018-11-17 00:52:21,477 INFO] <> Numerologi i bibelen
[2018-11-17 00:52:21,627 INFO] <> Bendik Kajander
[2018-11-17 00:52:21,783 INFO] <> Marius Helmersen
[2018-11-17 00:52:21,937 INFO] <> Christopher Pahle
[2018-11-17 00:52:22,113 INFO] <> Rulleskiprodusenter
[2018-11-17 00:52:22,296 INFO] <> Webavisen
[2018-11-17 00:52:22,466 INFO] <> Levi Jensen
[2018-11-17 00:52:22,646 INFO] <> Frisk forlag
[2018-11-17 00:52:22,814 INFO] <> Dreams
[2018-11-17 00:52:23,010 INFO] <> Sentrum–høyre
[2018-11-17 00:52:23,193 INFO] <> Sentrum–venstre
[2018-11-17 00:52:23,378 INFO] <> Eric vorenholt
[2018-11-17 00:52:23,559 INFO] <> Joakim Bergsrønning
[2018-11-17 00:52:23,733 INFO] <> Baldi's Basics in Education and Learning
[2018-11-17 00:52:23,949 INFO] <> Eddy & Zino
[2018-11-17 00:52:24,110 INFO] <> Per Arne Kaarstad
[2018-11-17 00:52:24,265 INFO] <> Silje Hagrim Dahl
[2018-11-17 00:52:24,427 INFO] <> Mathias Ambjør
[2018-11-17 00:52:24,590 INFO] <> New Aggregate Films
[2018-11-17 00:52:24,793 INFO] <> Nidorino
[2018-11-17 00:52:24,971 INFO] <> Croconaw
[2018-11-17 00:52:25,174 INFO] <> Professor Oak
[2018-11-17 00:52:25,356 INFO] <> Ninetales
[2018-11-17 00:52:25,507 INFO] <> Vulpix
[2018-11-17 00:52:25,645 INFO] <> Ivysaur
[2018-11-17 00:52:25,814 INFO] <> Nidoran♂
[2018-11-17 00:52:25,999 INFO] <> Raticate
[2018-11-17 00:52:26,168 INFO] <> Spearow
[2018-11-17 00:52:26,338 INFO] <> Fearow
[2018-11-17 00:52:26,347 INFO] Resetting dropped connection: no.wikipedia.org
[2018-11-17 00:52:26,542 INFO] <> Ekans
[2018-11-17 00:52:26,703 INFO] <> Nidoking
[2018-11-17 00:52:26,886 INFO] <> Clefable
[2018-11-17 00:52:27,057 INFO] <> Nidorina
[2018-11-17 00:52:27,254 INFO] <> Nidoran♀
[2018-11-17 00:52:27,429 INFO] <> Sandslash
[2018-11-17 00:52:27,596 INFO] <> Sandshrew
[2018-11-17 00:52:27,774 INFO] <> Rattata (pokémon)
[2018-11-17 00:52:27,949 INFO] <> Quilava
[2018-11-17 00:52:28,136 INFO] <> Bayleef
[2018-11-17 00:52:28,282 INFO] <> Pichu
[2018-11-17 00:52:28,489 INFO] <> Raichu
[2018-11-17 00:52:28,663 INFO] <> Arbok
[2018-11-17 00:52:28,835 INFO] <> Nidoqueen
[2018-11-17 00:52:29,002 INFO] <> Cleffa
[2018-11-17 00:52:29,167 INFO] <> Lanturn
[2018-11-17 00:52:29,318 INFO] <> Chinchou
[2018-11-17 00:52:29,481 INFO] <> Crobat
[2018-11-17 00:52:29,635 INFO] <> Ariados
[2018-11-17 00:52:29,784 INFO] <> Ledian
[2018-11-17 00:52:29,959 INFO] <> Spinarak
[2018-11-17 00:52:30,122 INFO] <> Pink Fish
[2018-11-17 00:52:30,202 INFO] Runtime was 12 seconds.