Template linking and transclusion check

Checks and reports which articles that transcludes a template that are not linked from the template, and which articles that are linked from a template but do not transclude it.

.wikipedia.org
(including namespace)

Results for Şablon:İslam konuları (edit)

Mismatch between transclusions and links
Transclusion but no linkLink but no transclusion

Total: 5
İslam sanatı (edit)
Nafile namazlar (edit)
Ramazan (edit)
İslam ilimleri (edit)
İslami dini liderler (edit)

Total: 170
Abbâsîler (edit)
Abdest (edit)
Adalet (edit)
Ahiret (edit)
Akide (din) (edit)
Alevilikte inanç (edit)
Ali (edit)
Arabesk sanat (edit) Arabesk (sanat) (edit)
Aslî deliller (edit) Fıkıh usûlü (edit)
Berzah (İslam) (edit)
Bilginin İslamlaştırılması (create)
Bâtınîlik (edit)
Caferilik (edit)
Cami (edit)
Cihat (edit)
Cizye (edit)
Dünyada İslam ekonomisi (create)
Dürzîlik (edit)
Ebu Bekir (edit) Ebû Bekir (edit)
Ehli Beyt (edit) Ehl-i beyt (edit)
Emevîler (edit)
Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (edit)
Erken İslam tarihi (create)
Eski İslam Felsefesi (create)
Eski İslam sosyolojisi (create)
Fâtımî Devleti (edit)
Fıkıh (edit)
Geçmiş şeriatler (edit)
Hac (İslam) (edit)
Halifeler listesi (edit)
Hanbelilik (edit)
Hanefilik (edit)
Hariciler (edit)
Hasan bin Ali (edit)
Hicrî takvim (edit)
Hilâfet (edit)
Hinduizm ve İslam (create)
Hudud (create)
Hums (İslam) (edit)
Kader (edit)
Kadın ve İslâm (create)
Kaligrafi (edit)
Kelime-i şehadet (edit)
Kelâm (edit)
Kur'an mucizeleri (edit)
Kıyas (edit)
Ma meleket eymanüküm (create)
Mahrem (İslam) (create)
Malikilik (edit)
Mesâlih-i mürsele (edit)
Misvak ağacı (edit)
Modern İslam felsefesi (create)
Mucize (edit)
Murabaha (edit)
Mustali fıkhı (edit)
Muta nikâhı (edit)
Müslüman olmayan yerlerin ibadethaneye dönüşmesi (create)
Necis (create)
Nikâh (edit)
Nizari fıkhı (edit)
Nusayrilik (edit)
On İki İmam (edit)
Oruç (edit)
Osman bin Affan (edit) Osman (edit)
Osmanlı İmparatorluğu (edit)
Peygamber (edit)
Riba (create)
Sahabe (edit)
Sahâbî kavli (edit)
Simya (İslam) (create)
Sukuk (create)
Sünnet (din) (edit)
Taharet (create)
Teberru (edit)
Tekâfül (edit)
Tevella (edit)
Tevhit (edit)
Teyemmüm (edit)
Yedicilik (edit)
Zabiha (create)
Zahirilik (edit)
Zekât (edit)
Zerâyi (edit)
Zeydilik (edit)
Zimmi (edit)
Zina (edit)
Ömer bin Hattab (edit) Ömer (edit)
Örf, Âdet ve Teâmül (edit)
İbadilik (edit)
İcma (edit)
İmamet (İsnâaşeriyye öğretisi) (edit)
İrtidad (create)
İslam'da Tanrı (edit)
İslam'da astroloji (create)
İslam'da astronomi (create)
İslam'da cinsel farklılıklar (create)
İslam'da dört kitap (edit)
İslam'da eskatoloji (create)
İslam'da hukuki suçları (create)
İslam'da iman (edit)
İslam'da kıyamet (edit)
İslam'da matematik (create)
İslam'da melek (edit)
İslam'da psikoloji (create)
İslam'da savaş esirleri (create)
İslam'da spor (create)
İslam'da temizlik (create)
İslam'da tuvalet kuralları (create)
İslam'da yaratılış (create)
İslam'ın Altın Çağı (edit)
İslam'ın beş şartı (edit)
İslam'ın eleştirisi (create)
İslam'ın siyasi bakış açısı (create)
İslam'ın yayılışı (edit)
İslam Hukukunun Kaynakları (create)
İslam ahlakı (edit)
İslam dünyası (edit)
İslam dünyasının icatları (create)
İslam ekonomisi (edit)
İslam etiği (create)
İslam felsefesi (edit)
İslam kültürü (create)
İslam medeni hukuku (create)
İslam mezhepleri (edit)
İslam miras hukuku (edit)
İslam peygamberleri (edit)
İslam sosyolojisi (create)
İslam tarihi (edit)
İslam tarihi kronolojisi (create)
İslam tarım devrimi (edit)
İslam ve Jainizm (create)
İslam ve Müslümanlarla ilgili tartışmalar (create)
İslam ve Sihizm (create)
İslam ve Yahudilik (edit)
İslam ve aile içi şiddet (create)
İslam ve antisemitizm (edit)
İslam ve bilim (edit)
İslam ve cinsellik (create)
İslam ve diğer dinler (create)
İslam ve hayvanlar (create)
İslam ve kumar (create)
İslam ve kölelik (create)
İslam ve sanat (create)
İslam ve çocuklar (create)
İslam çalışmaları (create)
İslam şiiri (create)
İslamcılık (edit)
İslami askeri kurallar (create)
İslami bayramlar (edit)
İslami beslenme (create)
İslami bilim (create)
İslami evlilik kontratı (create)
İslami feminizm (edit)
İslami görgü kuralları (create)
İslami hijyen kuralları (create)
İslami mimari (edit)
İslami müzik (edit)
İslami sanat (create)
İslami siyaset kuralları (create)
İslami terörizm (edit)
İslami çalışmalar (create)
İslâmî kısaltmalar listesi (create)
İsmaililik (edit)
İsnâaşeriyye (edit)
İstihsân (edit)
İstishâb (edit)
Şafiilik (edit)
Şeriat (edit)
Şiilik (edit)
Şuubiyye (create)

 Links to redirects
 

Total: 7
Arabesk sanat (edit) Arabesk (sanat) (edit)
Aslî deliller (edit) Fıkıh usûlü (edit)
Baliğ (edit) Mükellefiyet çağı (edit)
Ebu Bekir (edit) Ebû Bekir (edit)
Ehli Beyt (edit) Ehl-i beyt (edit)
Osman bin Affan (edit) Osman (edit)
Ömer bin Hattab (edit) Ömer (edit)

 

Complete report...

Generated: Mon, 19 Nov 2018 23:15:36 UTC. Duration: 0 seconds.

This tool is provided by Chameleon 2015. Powered by Wikimedia Labs.

Translations are powered by translatewiki.net and Intuition. Change language! (Help translate this tool!)