Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Afrikaans Wikipedia this week

 1. Apartheid (2 732 views)

  Apartheid, soms geëufemiseer tot afsonderlike ontwikkeling, verwys na 'n politieke bestel, ideologie en beleid wat op rasseklassifikasie gegrond is en tussen 1948 en 1994 as amptelike beleid in Suid-Afrika gegeld het. Die woord apartheid dui oorspronklik ...
  Related pages: Suid-Afrika (853 views), Wet op Verbod van Gemengde Huwelike (774 views), Frederik Willem de Klerk (556 views), Nasionale Vrouedag (494 views), Wet op Bevolkingsregistrasie (303 views)
 2. Groepsgebiedewet (2 342 views)

  Die Groepsgebiedewet van 1950 (Wet No. 41 van 1950) was 'n landswet wat ingevolge die apartheidstelsel in Suid-Afrika geskep is om verskillende dele van residensiële en sakegebiede in stede en dorpe eksklusief aan verskillende rasse toe te ken. 'n Gevolg ...
  Related pages: Nasionale Vrouedag (494 views), 30 Julie (120 views), Helen Suzman (69 views), Stad (56 views), Apartheid (2 732 views)
 3. Armoede (1 458 views)

  Armoede is die status waarin 'n individu verkeer wanneer die persoon nie sy eie, sowel as die mense wat afhanklik van hom of haar is, se basiese behoeftes kan bevredig nie. Die mense sukkel dus om te kan oorleef. Gevolglik kan daar nie 'n voldoende lewens...
  Related pages: Werkloosheid (467 views), Armoedeverligting (348 views), Apartheid (2 732 views)
 4. Wet op Afsonderlike Geriewe (1 442 views)

  Die Wet op Afsonderlike Geriewe, Wet No 49 van 1953, het deel gevorm van die apartheidstelsel van rassesegregasie in Suid-Afrika. Die wet het segregasie van alle openbare fasiliteite, insluitend geboue, eetplekke, ontspannings- en vervoergeriewe, afgedwin...
  Related pages: Helen Suzman (69 views), Apartheid (2 732 views)
 5. Mieliestronk (1 398 views)

  Mieliestronk, of Dugeot se Mieliestronk soos dit ook bekend staan, is 'n Afrikaanse webwerf wat ten doel het om kinders met hul skooltake te help. Op Mieliestronk word inligting oor spesifieke onderwerpe op 'n ensiklopediese maar informele wyse aangebied,...
 6. Nelson Mandela (1 136 views)

  Nelson Rolihlahla Mandela (* 18 Julie 1918; † 5 Desember 2013) was die eerste staatshoof (1994–1999) van 'n volledig demokratiese Suid-Afrika. Hy is in 1999 as staatshoof deur Thabo Mbeki opgevolg.
  Related pages: Suid-Afrika (853 views), Frederik Willem de Klerk (556 views), Kaapstad (537 views), Erfenisdag (Suid-Afrika) (389 views), Lys van bekende Suid-Afrikaners (367 views)
 7. Nedersetting (947 views)

  'n Nedersetting of lokaliteit is 'n plek waar 'n groep mense (tydelik of permanent) woon of, in die verlede gewoon het. Dit sluit gehuggies, dorpe, buurte, stede en metropole in, ongeag van grootte of belangrikheid daarvan. 'n Nedersetting sluit ook die o...
  Related pages: Ierse See (68 views), Stad (56 views)
 8. Waterbesoedeling (939 views)

  Waterbesoedeling (Engels: Water pollution) is die besoedeling van watermassa (soos mere, riviere, oseane en grondwater). Waterbesoedeling kom voor wanneer die besoedelende stof direk of indirek in die watermassa ontslaan word sonder voldoende behandeling ...
  Related pages: Besoedeling (717 views), Water (320 views)
 9. Kersfees (923 views)

  Kersfees, vanuit Kerst, 'n Middelnederlandse naam vir ‘Christus’, en dus letterlik Christusfees, is 'n tradisionele herdenkingsdag op die Christelike kalender wat plaasvind op die vyf-en-twintigste (en ses-en-twintigste) dag van Desember en vier die geboo...
  Related pages: Suid-Afrika (853 views)
 10. Islam (896 views)

  Islam (Arabies: الإسلام‎, al-ʾIslām, [alʔisˈlaːm], ) is een van die drie groot monoteïstiese godsdienste, saam met die Christendom en Judaïsme. Volgelinge van die Islam staan bekend as Moslems1. Die godsdiens steun op die beweerde verligting van die profe...
  Related pages: Suid-Afrika (853 views), Kaapstad (537 views), Lys van bekende Suid-Afrikaners (367 views), Water (320 views), Antieke Egipte (315 views)

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Fri, 18 Aug 2017 06:33:56 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.