Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Uptrends on Latvian Wikipedia this week

 1. JSON (+102%)

  JSON (angļu: JavaScript Object Notation - JavaScript Objektu Notācija) — datu apmaiņas formāts. Balstīts uz teksta formātu, viegli lasāms. Neskatoties uz sākotnējo izcelsmi no JavaScript, formāts tiek uzskatīts par valodu neatkarīgu formātu un var tikt iz...
  Related pages: Interneta medija tips (+55%)
 2. Kuprava (+13 100%)

  Kuprava (latgaliešu: Kuprova) ir ciems Viļakas novadā, ir Latvijas mazākā pagasta - Kupravas pagasta administratīvais centrs. 2007. gadā Kupravā bija 550 iedzīvotāji. Cauri Kupravai tek Bolupe un netālu no ciemata atrodas arī Osīšu ezers. Cauri Kupravai i...
 3. FTP (+746%)

  Datņu pārsūtīšanas protokols jeb protokols FTP (angļu: File Transfer Protocol) ir TCP/IP steka lietojuma slāņa protokols failu pārsūtīšanai starp datoriem. Tas ir klients-serveris arhitektūras bāzēts protokols. Uz FTP servera datora darbojas FTP servera p...
  Related pages: Internets (+74%)
 4. ISO 8601 (+46%)

  ISO 8601 ir starptautisks standarts datuma un laika pierakstam, ko izdevusi Starptautiskā standartu organizācija (International Organization for Standardization, ISO). Oficiāli standarts ir nosaukts par "Data elements and interchange formats — Information...
 5. Interneta medija tips (+55%)

  Interneta medija tips (angļu: Internet media type), sākotnēji saukts par MIME tipu (MIME type; pēc MIME), reizēm arī par satura tipu (Content-type; pēc galvenes nosaukuma, kurā tas tiek izmantots), ir divu daļu identifikators faila formātiem internetā. Id...
 6. ISBN (+39%)

  Starptautiskais grāmatas standartnumurs (angļu: International Standard Book Number, ISBN) ir unikāls grāmatu starptautisks identifikatornumurs. ISBN ir veidots, vadoties pēc 9 ciparu grāmatas standartnumuru sistēmas (SBN), kuru izveidoja Gordons Fosters 1...
 7. Monarhija (+57%)

  Monarhija (grieķu: μοναρχία, monarchia — ‘vienvaldība’, ‘patvaldība’) ir valsts pārvaldes forma, kad augstākā vara pār valsti juridiski atrodas viena valdnieka (monarha) rokās. Monarha (imperatora, karaļa, cara, šaha, ķeizara) troni ieņem pēc radniecības ...
 8. Latvijas karogs (+78%)

  Latvijas karogs ir karmīnsarkans ar horizontālu baltu svītru vidusdaļā. Tas radīts 19. gadsimtā pamatojoties uz seno letu jeb letgaļu karoga aprakstu Atskaņu hronikā, tādējādi tas uzskatāms par vienu no senākajiem mūsdienās izmantotajiem valsts karogiem p...
 9. Internets (+74%)

  Internets ir publiski pieejama vispasaules savstarpēji saslēgtu datortīklu sistēma, kas pārsūta datus, izmantojot Interneta protokolu (IP). Tas ir veidots no tūkstošiem mazāku komerciālu, akadēmisku un valdību tīklu. Tas ietver elektronisko pastu, tērzēša...
 10. Folklora (+52%)

  Folklora (angļu: folklore, no folk — 'tauta' un lore — 'zināšanas') jeb garamantas, līdz ir vispārpazīstama tradīcija — kādas etnokulturālas jaunrades pamatveids, kas tiek atpazīta kā šīs etnokulturālās pasaules uztveres atspoguļojums tādā līmenī, kas izt...
  Related pages: Latvijas karogs (+78%)

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Sat, 21 Oct 2017 06:36:45 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.