Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Macedonian Wikipedia this week

 1. ISBN (192 views)

  Меѓународен стандарден книжен број или на англиски International Standard Book Number (најчесто нарекуван според кратенката - ISBN) е единствен број на книга со кој се идентификува изданието, издавачот, како и земјата каде е печатена книгата. Кодот со 9 б...
 2. Цар Самоил (89 views)

  Цар Самоил или цар Самуил (958 - 6 октомври 1014) — средновековен македонски владетел кој на преминот од X кон XI век формирал пространо царство на територијата на Балканскиот Полуостров. Државата која ја создал е позната како Самуилово Царство, а еден де...
 3. Хуманизам (25 views)

  Хуманизам е ренесансно културно и филозофско-научно движење кое тежнеело кон воздигнување на личноста споед античките примери. Хуманизам се појавил во Европа кон крајот на 14 и почеток на 15 век. Хуманизмот во најширока смисла на зборот е пројава на љубов...
 4. Поштенски броеви во Македонија (14 views)

  Поштенските броеви во Македонија се составени од 4 броеви. Македонија е поделена на неколку регионални центри, и тоа на: Скопје 1 Скопје 2 Тетово Гостивар Кичево Охрид Битола Прилеп Велес Кавадарци Гевгелија Струмица Штип Кочани Куманово....
 5. Алијанса за позитивна Македонија (13 views)

  Алијанса за позитивна Македонија (АПМ) - македонска политичка партија. Основач на партијата е поранешниот премиер на Македонија, Владо Бучковски....
 6. Единство (политичка партија) (12 views)

  Единство (албански: Uniteti) — политичка партија на македонските Албанци во Република Македонија. Основана е во 2015 од страна на Г’зим Острени.
 7. Платон (10 views)

  Платон (старогрчки: Πλάτων, Plátōn, „широк“; 424/423 п.н.е. – 348/347 п.н.е.) е старогрчки филозоф, математичар, ученик на Сократ, автор на филозофски дијалози, основач на Академијата во Атина, првата институција за високо образование во Западниот свет. З...
 8. Ѓумбири (8 views)

  Ѓумбири е фамилија на цветни растенија кое го сочинуваат околу 50 родови со вкупно 1600 познати видови Многу членови од оваа фамилија потекнуваат од Индо-Малајскиот регион. Меѓу другите видови, во оваа фамилија спаѓаат ѓумбирот (Zingiber), куркумата (Curc...
  Related pages: Ѓумбири (8 views)
 9. Јакупица (5 views)

  Јакупица или Мокра Планина — планински масив во централна Македонија. Составена е од повеќе планински делови: Караџица, Даутица, Голешница, Китка, Мумџица, Салакова Планина и Осој. Планинскиот масив е настанат во терциерот, со раседнување. Јадрото е соста...
  Related pages: Јакупица (5 views)
 10. 'Рт на Добрата Надеж (0 views)

  'Рт на Добрата Надеж — 'рт кој се наоѓа на југот на Африка, поточно во ЈАР. Прв го откриле португалските морепловци и била важна точка на патот за Индија. Во близината се наоѓа градот Кејптаун....

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Wed, 28 Jun 2017 00:41:35 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.