Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Macedonian Wikipedia this week

 1. Земја (планета) (552 views)

  Земјата — една од осумте планети во Сончевиот систем. Таа е трета земја по оддалеченост од Сонцето и најголема планета со цврста површина, за разлика од гасовитите „џинови”. Планетата земја има еден природен сателит, Месечината, и засега е единствената по...
 2. Мирка Велиновска (416 views)

  Мирка Велиновска (Скопје, 23 април 1952) — македонски новинар и политички аналитичар.
 3. Македонија (350 views)

  Македонија, официјално Република Македонија — држава сместена на Балканскиот Полуостров. Земјата е една од наследничките држави на поранешна Југославија, од која прогласи независност во 1991 година. Република Македонија зафаќа околу 38% од вкупната површи...
  Related pages: Марко Цепенков (212 views), Интернет (137 views), Григор Прличев (97 views), Јане Сандански (92 views), Пере Тошев (72 views)
 4. Ден на планетата Земја (347 views)

  Ден на планетата Земја, празник на единствениот дом на сите живи суштества. Овој ден за првпат е одбележан во САД, во 1970 година, кога се одржани најголемите еколошки демонстрации во историјата....
 5. Гоце Делчев (299 views)

  Ѓорѓи Николов Делчев, попознат како Гоце Делчев (Кукуш, 4 февруари 1872 - Баница, 4 мај 1903) — македонски национален херој, учесник во македонското револуционерно движење, деец на Македонската револуционерна организација, апостол и срцето на револуционер...
 6. Св. Кирил и Методиј (288 views)

  Свети Кирил и Методиј (старословенски: Кѷриллъ и Меѳодїи) — браќа родени во Солун во IX век, кои станале мисионери на христијанството помеѓу Словените од Голема Моравија и Панонија. Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите Словени, ...
 7. Свети Климент Охридски (276 views)

  Свети Климент Охридски (840 - 27 јули 916, Охрид) — македонски светец и еден од учениците на светите Кирил и Методиј кој учествувал во извршувањето на Моравската мисија. По смртта на св. Методиj бил истеран од Панонија од Германците и побарал спас во тога...
 8. Мов (265 views)

  Мововите — зелени растенија приспособени за живот на копно.Макар што за нивното размножување е потребно присуство на вода, и затоа најдобро се развиваат на влажни биотопи. Мововите со попроста организација имаат талусна градба, а кај листостеблените мовов...
  Related pages: Растенија (213 views), Животна средина (68 views)
 9. Тенко црево (257 views)

  Тенкото црево (латински: intestinum tenue) е дел од системот за варење, кое се протега од желудочниот пилорус (излезот на желудникот) до слепото црево (почетен дел на дебелото црево). Долго е од 5-7 метри и е диференцирано на 3 дела:...
  Related pages: Желудник (43 views)
 10. Европска Унија (251 views)

  Европската Унија (ЕУ) е наднационална и меѓувладина Унија (заедница) на 28 земји-членки. Европската Унија е најголемата конфедерација на независни држави во светот, основана под ова име во 1993 со Договорот за Европска Унија (Мастришки договор). Сепак, мн...
  Related pages: Северен пол (90 views), Берлин (12 views), Македонија (350 views), Европска Унија (251 views)

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Thu, 27 Apr 2017 12:30:20 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.