Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Nynorsk Wikipedia this week

 1. Jules Breton (2 274 views)

  Jules Adolphe Aimé Louis Breton (1. mai 1827–5. juli 1906) var ein fransk målar og forfattar frå landsbyen Courrières i departementet Pas-de-Calais. Han er kjend for sine vakre, kjenslevare bilete av livet på landsbygda, skapt innanfor ein realistisk trad...
  Related pages: 1827 (177 views)
 2. 1. mai (916 views)

  1. mai er den 121. dagen i den gregorianske kalenderen (122. under skotår). Det er 244 dagar att av året.
  Related pages: Jules Breton (2 274 views), 1827 (177 views)
 3. ISBN (657 views)

  ISBN er kortforma for International Standard Book Number (Internasjonalt standard boknummer). ISBN-systemet er eit vanleg system for identifisering av bøker, og er meint for kommersiell bruk. I ISBN-systemet har kvart bokeksemplar eit eige og unikt ISBN-n...
 4. Halloween (557 views)

  Halloween er det engelske namnet på allehelgensaftan, natta før allehelgensdag eller helgemesse, som er den katolske minnefesten for helgenar og martyrar. Halloweenfeiringa bygger også på eldre, delvis heidenske skikkar, gjerne knytte til den keltiske høg...
 5. Det norske alfabetet (224 views)

  Det norske alfabetet byggjer på det latinske alfabetet. Det finst i hovudsak 29 bokstavar i det norske alfabetet. Alfabetet blir ofte kalla det dansk-norske alfabetet av di alfabetet er likt for språka nynorsk, bokmål og dansk. Innanfor datahandsaming er ...
 6. Jordbruksrevolusjonen (184 views)

  Sjå òg jordbruksrevolusjon Jordbruksrevolusjonen eller den neolittiske revolusjonen viser til dei store endringane som skjedde i organiseringa av menneskesamfunn etter at dei tok til å halda husdyr og dyrka jorda. Desse endringane markerer gjerne byrjinga...
 7. 1827 (177 views)

  1827 (romartal MDCCCXXVII) var eit normalår som byrja på ein måndag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein laurdag i den julianske kalenderen.
  Related pages: Jules Breton (2 274 views)
 8. Urea (161 views)

  Urea er eit amid med kjemisk formel CH4N2O. Det vil seia ei organisk sambinding som inneheld nitrogen og ei karbonylgruppe. Sambindinga er òg kjend under namna urinstoff og karbamid. Det systematiske namnet er karbonsyrediamid. Reint urea er eit kvitt, kr...
 9. Trekanthandel (149 views)

  Trekanthandel eller triangelfart viser hovudsakleg til sjøfartshandelen som fann stad mellom Europa, Afrika og Amerika under kolonitida, frå 1400-talet til 1800-talet. Ein frakta tilverka varer frå Europa til Afrika, der ein kjøpte menneske til slaveri. D...
 10. Tidslinje over norsk historie (138 views)

  Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag.

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Sat, 21 Oct 2017 06:42:37 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.