Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Uptrends on Nynorsk Wikipedia this week

 1. Halloween (+402%)

  Halloween er det engelske namnet på allehelgensaftan, natta før allehelgensdag eller helgemesse, som er den katolske minnefesten for helgenar og martyrar. Halloweenfeiringa bygger også på eldre, delvis heidenske skikkar, gjerne knytte til den keltiske høg...
 2. Urea (+16 000%)

  Urea er eit amid med kjemisk formel CH4N2O. Det vil seia ei organisk sambinding som inneheld nitrogen og ei karbonylgruppe. Sambindinga er òg kjend under namna urinstoff og karbamid. Det systematiske namnet er karbonsyrediamid. Reint urea er eit kvitt, kr...
 3. Jordbruksrevolusjonen (+494%)

  Sjå òg jordbruksrevolusjon Jordbruksrevolusjonen eller den neolittiske revolusjonen viser til dei store endringane som skjedde i organiseringa av menneskesamfunn etter at dei tok til å halda husdyr og dyrka jorda. Desse endringane markerer gjerne byrjinga...
 4. Det indiske kastesystemet (+362%)

  Det indiske kastesystemet er den kastestyrte samfunnsordninga som har utvikla seg i India gjennom fleire tusen år. Dette er eit system som er nedfelt i hinduskrifter, tradisjonar og lovtekstar, men også forsøkt endra gjennom aktivisme, lovverk og religiøs...
 5. Tidslinje over norsk historie (+160%)

  Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag.
 6. Det britiske imperiet (+7 400%)

  Det britiske imperiet er ei nemning på det britiske koloniveldet. Den engelske nemninga er «The British Empire». Nemninga 'imperiet' kjem av at dronning Victoria av Storbritannia fekk tittelen 'keisarinne av India'. Kong Georg VI av Storbritannia var den ...
 7. ISBN (+43%)

  ISBN er kortforma for International Standard Book Number (Internasjonalt standard boknummer). ISBN-systemet er eit vanleg system for identifisering av bøker, og er meint for kommersiell bruk. I ISBN-systemet har kvart bokeksemplar eit eige og unikt ISBN-n...
 8. Trekanthandel (+113%)

  Trekanthandel eller triangelfart viser hovudsakleg til sjøfartshandelen som fann stad mellom Europa, Afrika og Amerika under kolonitida, frå 1400-talet til 1800-talet. Ein frakta tilverka varer frå Europa til Afrika, der ein kjøpte menneske til slaveri. D...
 9. Urfolk (+292%)

  Urfolk er folkegrupper og etterkomarane av desse som har levd i eit område før det blei kolonisert eller gjort om til ein stat, og som ikkje identifiserer seg med majoriteten i landet. Dei fleste urfolk har historisk blitt jaga, plaga og tvungne til å bli...
 10. Frode Grytten (+4 300%)

  Frode Grytten (fødd 11. desember 1960 i Bergen) er ein norsk forfattar og journalist. Han voks opp på industristaden Odda i Hardanger, som handlinga i mange av bøkene hans også er lagd til. Grytten skriv for det meste på nynorsk. Han debuterte med diktsam...

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Sat, 21 Oct 2017 06:37:00 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.