Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Uptrends on Tamil Wikipedia this week

 1. முகம்மது நபி (+600%)

  முகம்மது நபி அல்லது முகம்மது (Muḥammad, (அரபு மொழி: محمد; அண். 570 - 8 சூன் 632), அராபியப் பெயர்: அபூ அல்-காசிம் முகம்மது இப்னு அப்தல்லா இப்னு அப்தல்-முத்தாலிப் இப்னு ஆசிம் (Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, ابو القاسم ...
  Related pages: முகம்மது நபி (+600%)
 2. அதிர்வெண் (-100.00%)

  அதிர்வெண் அல்லது அலைவெண் (Frequency) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேர அலகிற்குள் எத்தனை முறை ஒரு சுழற்சி நிகழ்வு நிகழ்கிறது என்பதற்கான அளவையாகும். இதனை எளிமையாக விளக்க ஓர் ஊஞ்சலை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஊஞ்சலை ஆட்டிவிட்டால் அது அசையாது நிற்கும் நிலையில் இருந்து முன...
 3. கட்டாய நடுவர் (-100.00%)

  உழைப்பாளர் சமுதாயத்திற்கும் நிர்வாகத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் தொழிலாளர் பிரச்சனைகளை சட்டங்கள் மூலம் தீர்ப்பதையே கட்டாயத் தீர்த்தல் என்கிறோம். வேலை நிறுத்தம் பொது நலன்களை தீவிரமாக பாதிக்கும் போது பெரும்பாலும் இச்சட்டங்கள் பொருந்தும். சில தொழிலாளார் ஒப்பந்தங...
 4. பின்ஸ்பரி பூங்காத் தாக்குதல், 2017 (-100.00%)

  பின்ஸ்பரி பூங்காத் தாக்குதல் (Finsbury Park attack) அல்லது பின்ஸ்பரி பூங்கா மசூதித் தாக்குதல் (Finsbury Park mosque attack) என்பது 19 சூன் 2017 அன்று நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் ஆகும். இலண்டன் நகரில் பின்ஸ்பரி பூங்கா பகுதியில் வாகனத்தை பாதசாரிகள் மீது மோதச் செய...
 5. சீனிவாச இராமானுசன் (-100.00%)

  சீனிவாச இராமானுஜன் (டிசம்பர் 22, 1887 – ஏப்ரல் 26, 1920) இந்தியாவில் பிறந்த கணித மேதை. இராமானுசர் 33 அகவை முடியும் முன்னரே இறந்துவிட்டார். இவர் சிறு வயதிலேயே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் மிக மிக வியப்பூட்டும் விதத்தில் கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான ஆழ் உண்மைகளை...
 6. டப்பிளின் கருவம் (-100.00%)

  டப்பிளின் கருவம் (Dublin Core) எனப்படுவது வளங்களை சேமிப்பதற்கும் கணடுபிடிப்பதற்கும் உதவும் மேல்நிலைக் கலைச்சொல் பட்டியல் ஆகும். இதனைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு நிகழ்படம், படம், வலைப்பக்கம் போன்ற இணைய வளங்களையும் நூல், பொருள் போன்ற பெளதீக வளங்களையும் விபரிக்க ம...
 7. ஔவையார் (-100.00%)

  ஔவையார் நன்கு அறிமுகமான ஒரு பெண்பாற் புலவர். ஔவையார் என்னும் பெயர் பூண்ட புலவர்கள் பலர் இருந்தனர். நூலமைதி, தமிழ்நடை, தொடர்புடையோர் முதலானவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு வரலாற்று நோக்கில் பார்க்கும்போது அவர்கள் வெவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் என்பது புலனாகும்....
 8. ஆறுமுக நாவலர் (-100.00%)

  ஆறுமுக நாவலர் (டிசம்பர் 18, 1822 - டிசம்பர் 5, 1879) தமிழ் உரைநடை செவ்விய முறையில் வளர்வதற்கு உறுதுணையாய் நின்றவர். தமிழ், சைவம் இரண்டும் வாழப் பணிபுரிந்தவர். யாழ்ப்பாணம், நல்லூரில் தோன்றியவர். தமிழ் நூல்களை முதன் முறையாகச் செவ்வையான வகையில் பதிப்பித்தவர்...
 9. இந்தியா (-100.00%)

  இந்தியா (India). ஆற்றல்பூர்வமாக இந்தியக் குடியரசு (Republic of India) தெற்காசியாவில் உள்ள ஒரு குடியரசு நாடாகும். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் பெரும் பகுதியைத் தன்னுள் அடக்கியுள்ளது. இந்தியா என்ற பெயர் சிந்து நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது. இந்தியப் பெருநிலம...
 10. இராமலிங்க அடிகள் (-100.00%)

  வள்ளலார் என்று அழைக்கப்படும் இராமலிங்க அடிகளார் (அக்டோபர் 5, 1823 – சனவரி 30, 1874) ஓர் ஆன்மீகவாதி ஆவார். இவர் சத்திய ஞான சபையை நிறுவியவர். "வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம், வாடினேன்" என்று பாடியவர் இவர். சாதி சமய வேறுபாட்டுக்கு எதிரான தமது நிலைப்பாடு காரணமா...

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Fri, 07 Jul 2017 00:28:26 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.