Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
11 ամիս վիքիստաժ 35
Նվազագույնը 500 գործողություն 607
Նվազագույնը 250 գործողություն հոդվածներում 278
Նվազագույնը 10 գործողություն վերջին ամսում 18
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 0, 41, 50