Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
11 ամիս վիքիստաժ 38
Նվազագույնը 500 գործողություն 2364
Նվազագույնը 250 գործողություն հոդվածներում 1462
Նվազագույնը 10 գործողություն վերջին ամսում 50
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 50, 0, 50