Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
11 ամիս վիքիստաժ 6
Նվազագույնը 500 գործողություն 0
Նվազագույնը 250 գործողություն հոդվածներում 0
Նվազագույնը 10 գործողություն վերջին ամսում 0
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 0, 0, 0