Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
11 ամիս վիքիստաժ 14
Նվազագույնը 500 գործողություն 134
Նվազագույնը 250 գործողություն հոդվածներում 23
Նվազագույնը 10 գործողություն վերջին ամսում 26
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 21, 40, 0