Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
6 ամիս վիքիստաժ 46
Նվազագույնը 500 գործողություն 5260
Նվազագույնը 250 գործողություն հոդվածներում 1749
Նվազագույնը 10 գործողություն վերջին ամսում 5
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 35, 50, 6