Խնդրում ենք նշել քվեարկությունը և մասնակցի անունը


Գործիքի օգնությամբ հնարավոր է ավտոմատ որոշել մասնակիցը համապատասխան քվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի թե ոչ։Պահանջ Ունի
6 ամիս վիքիստաժ 9
Նվազագույնը 500 գործողություն 10
Նվազագույնը 100 գործողություն հոդվածներում 10