ngôn ngữ: vi|de en es fa fr he hu it nl pt ru uk zh 
Your language is missing? Translate me!

Máy tính dãy địa chỉ để cấm

Cách sử dụng
Chỉ việc nhập các địa chỉ IP vào hộp văn bản. Phân tách các địa chỉ bằng dòng mới, dấu cách, hoặc bất cứ gì không phải là con số. Bạn có thể sao chép trực tiếp từ lịch sử trang không sao.2007 by chm
Powered by Wikimedia-Toolserver