Check Wikipedia

Homepagefiwiki → all priorities

Priorities: all - high - middle - low

This table will update every 15 minutes.

PriorityTo-doDoneDescriptionID
low901Mallineessa on tarpeeton teksti "Malline:"1
high1447Tag with incorrect syntax2
high3Puuttuva viiteosio3
low4HTML-muotoiluelementti <a>4
high4Kommenttitagin loppu puuttuu5
middle136AAKKOSTUS sisältää erikoismerkkejä6
middle235Ensimmäinen otsikko kolmannella tasolla7
highOtsikon loppu puuttuu8
low641Monta luokkaa samalla rivillä9
high1Parittomia hakasulkeita10
low2305HTML-merkkiviittauksia11
low56HTML-listaelementtejä12
highMath-tagin loppu puuttuu13
highSource-tagin loppu puuttuu14
highCode-tagin loppu puuttuu15
lowUnicode control characters16
low96Päällekkäinen luokitus17
low447Luokan alkukirjain pienellä18
highEnsimmäinen otsikko ensimmäisellä tasolla19
low7Ristimerkki20
low11Luokittelu englanniksi21
low5108Välilyönti luokittelussa22
highNowiki-tagin loppu puuttuu23
highPre-tagin loppu puuttuu24
middle693Virheellinen otsikkohierarkia25
low123HTML-muotoiluelementti <b>26
middle14Unicode-syntaksi27
high113Taulukon loppu puuttuu28
highGallery-tagin loppu puuttuu29
middleKuvateksti puuttuu30
low47HTML-taulukkoelementti31
middle12Ylimääräinen pystyviiva linkissä32
offHTML text style element <u>33
high1842Template programming element34
lowRedirect with incorrect syntax36
low926DEFAULTSORT missing for titles with special letters37
low143HTML text style element <i>38
low49HTML text style element <p>39
low373HTML text style element <font>40
offHTML text style element <big>41
low11HTML text style element <strike>42
high35Template without correct end43
low89Heading with bold44
low1Interwiki duplication45
high8Square brackets without correct beginning46
high786Template without correct beginning47
low768Title linked in text48
highHeading with HTML49
offen dash or em dash50
low4Interwiki before last heading51
low93Category before last heading52
low47Interwiki before last category53
low175Break in list54
low56HTML text style element <small> double55
offArrow as ASCII art56
low205Heading ends with a colon57
middle5Heading all CAPS58
lowTemplate value ends with break59
highTemplate parameter with a problem60
offReference before punctuation61
high3URL without http://62
low51HTML text style element <small> in ref, sub or sup63
low5831Link equal to linktext64
low6Image description ends with break65
lowImage description with full <small>66
offReference after punctuation67
offLink to other language68
middle776ISBN with incorrect syntax69
middle982ISBN with wrong length70
middle12ISBN with wrong position of X71
middle503ISBN-10 with wrong checksum72
middle832ISBN-13 with wrong checksum73
highLink without target74
offIndented list75
middle11Link with encoded space76
offImage description with partial <small>77
middleReference list duplication78
high7External link with a line break80
offReference duplication81
offLink to other wikiproject82
middle787Heading start with three "=" and later with level two83
offSection without content84
low259Tags without content85
high7External link with two brackets86
offHTML named entities without semicolon87
middle1066AAKKOSTUS-koodissa välilyönti ensimmäisenä merkkinä88
middleAAKKOSTUS-koodista puuttuu välilyönti pilkun jälkeen89
low282Sisäinen linkki url-muodossa90
low743Interwiki-linkki url-muodossa91
middle38Identtiset alaotsikot92
middle2Ulkoisessa linkissä kaksinkertainen http://93
high3Pariton viitetagi94
high5Käyttäjän allekirjoitus tai linkki käyttäjäsivulle95
middleSisällysluettelo ensimmäisen alaotsikon jälkeen96
middle37Sisällysluettelon ja ensimmäisen alaotsikon välissä on koodia97
middle18Alaindeksikoodi ilman lopputagia98
middle107Yläindeksikoodi ilman lopputagia99
low72Pariton lista-tagi (<ol>, <ul> or <li>)100
low46Järjestysnumero <sup>-tageissa101
middle12PMID with incorrect syntax102
middle4Pipe magicword inside wikilink103
middle727Unbalanced quotes in ref name104
high1Heading should begin with "="105
middle489ISSN with incorrect syntax106
middle142ISSN with wrong length107
middle37ISSN with wrong checksum108
high102Include tag error109
offFound an include tag110
offRef after last reflist111
low28Bad or deprecated css attribute112
lowLine break or
error in wikilink
113

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs