Check Wikipedia

Homepagenowiki → all priorities

Priorities: all - high - middle - low

This table will update every 15 minutes.

PriorityTo-doDoneDescriptionID
low23Unødvendig mal:-prefiks i mal1
low4122Linjeskift-tagg med ugyldig syntaks2
high5Referanseliste mangler3
middleArtikkel med ekstern lenke4
highKommentar ikke riktig avsluttet5
middle285STANDARDSORTERING med spesialtegn6
middle81Overskrifter starter med tre «=»7
middle2Overskrifter skal slutte med «=»8
low3Flere kategorier på en linje 9
high18Feil hakeparantes i slutten av lenke10
low658HTML karakterer11
low13HTML-listeelementer12
high4Uavsluttet math-tagg13
highUavsluttet source-tagg14
highUavsluttet code-tagg15
middleUnicode-kontrolltegn16
low5Duplikatkategori17
offKategori med liten forbokstav18
middle7Overskrift starter med én «=»19
lowSymbol for dødningshode20
low189Category: i stedet for Kategori:21
low552Kategori innholder mellomrom på feil sted22
highNowiki uten korrekt avslutning23
highPre uten korrekt avslutning24
middle4253Overskriftsnivåer25
low40HTML formateringselementer26
low4Unicode syntaks27
high711Uavsluttet tabell28
highUavsluttet galleri29
highBilder uten bildebeskrivelse30
middleHTML tabellelement31
high4Doble pipes i linktekst32
offHTML tekststil understreking33
middle245Malprogrammerings-innhold i artikler34
highGalleri uten beskrivelse35
lowRedirect uten korrekt avslutning36
middle526Tittel med spesielle karakterer og ingen STANDARDSORTERING37
middle2HTML stilelement <i>38
low72HTML stilelement <p>39
low315HTML stilelement <font>40
offHTML stilelement <big>41
offHTML stilelement <small>. 42
high24Feil avslutning på mal43
low36Overskrift med fet type44
highDobbel interwiki45
high14Feil hakeparentes i begynnelsen av lenke46
high45Feil begynnelse på mal47
offTittel i tekst48
low2Overskrift med HTML49
offn dash eller m dash50
low1Interwiki før siste overskrift51
low6Kategori før siste overskrift52
low46Interwiki før siste kategori53
low1414Linjeskift i liste54
low33Dobbel <small>55
low437Pil som ASCII-kunst56
low106Overskrift med kolon57
middle6Overskrift med store bokstaver58
lowMalverdi avsluttes med linjeskift59
highProblematisk malparameter60
offReferanse med punktum61
offEnslig overskrift62
low3721HTML-formattering <small> i ref, sub eller sup63
low3604Lenke identisk med lenketekst64
low8Bildebeskrivelse med linjeskift65
middleBildebeskrivelse med <small>66
offReferanse etter punktum67
middle108Lenke til annet språk68
middle752ISBN - Feil syntaks69
middle2215ISBN - Feil lengde70
middle4ISBN - Feil plassering av X71
middle1441ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-1072
middle105ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-1373
highLenke uten mål74
low223Liste med innrykk75
lowLenke uten mellomrom76
low2891Bildetekst med delvis <small>77
low19Dobbel referanseliste78
middleEkstern lenke uten tekst79
middle4Ekstern lenke med linjeskift80
low3559Dobbel referanse81
low660Lenke til andre Wikiprosjekter82
middle7543Feil overskriftsnivå83
middle4222Avsnitt uten innhold84
low346Tag uten innhold85
middle5Ekstern lenke med dobbel hakeparentes86
offHTML-karakter uten semikolon87
low24STANDARDSORTERING med mellomrom88
middleSTANDARDSORTERING med stor bokstav89
offSTANDARDSORTERING med små bokstaver90
offArtikkel med små bokstaver i tittel uten STANDARDSORTERING91
middle19Dobbel overskrift92
middleEkstern lenke med dobbel http://93
high42Referanse-tagger med feil match94
low14Brukersignatur eller lenke til brukernavnerommet95
middle18Innholdsfortegnelse etter første overskrift96
middle204Innholdsfortegnelsen (TOC) har innhold mellom seg og første overskrift97
highSenket skrift uten korrekt avslutning98
high1Hevet skrift uten korrekt avslutning99
low18Listeelementer (<ol>, <ul> eller <li>) uten korrekt match.100
low2Ordenstall innenfor <sup> tags.101
middle22PMID med feil syntaks102
middle1«Magicword» for pipe innenfor internlenke103
middle65Ubalansert anførselstegn i ref name104
high15Overskrift skal starte med "="105
middle82ISSN med feil syntaks106
middle22ISSN med feil lengde107
middle10ISSN med feil kontrollsum108
high104Include tag error109
offFound an include tag110
offRef after last reflist111
low116Bad or deprecated css attribute112
lowLine break or
error in wikilink
113

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs