Check Wikipedia

Homepagenowiki → all priorities

Priorities: all - high - middle - low

This table will update every 15 minutes.

PriorityTo-doDoneDescriptionID
low21Unødvendig mal:-prefiks i mal1
low22Linjeskift-tagg med ugyldig syntaks2
high6Referanseliste mangler3
middleArtikkel med ekstern lenke4
high2Kommentar ikke riktig avsluttet5
middle350STANDARDSORTERING med spesialtegn6
middle79Overskrifter starter med tre «=»7
middleOverskrifter skal slutte med «=»8
low3Flere kategorier på en linje 9
high26Feil hakeparantes i slutten av lenke10
low18518HTML karakterer11
low13HTML-listeelementer12
high7Uavsluttet math-tagg13
highUavsluttet source-tagg14
highUavsluttet code-tagg15
middleUnicode-kontrolltegn16
low1Duplikatkategori17
offKategori med liten forbokstav18
middle5Overskrift starter med én «=»19
lowSymbol for dødningshode20
low252Category: i stedet for Kategori:21
low561Kategori innholder mellomrom på feil sted22
highNowiki uten korrekt avslutning23
highPre uten korrekt avslutning24
middle81Overskriftsnivåer25
low8HTML formateringselementer26
low4Unicode syntaks27
high71Uavsluttet tabell28
highUavsluttet galleri29
highBilder uten bildebeskrivelse30
middle19HTML tabellelement31
high16Doble pipes i linktekst32
offHTML tekststil understreking33
middle255Malprogrammerings-innhold i artikler34
highGalleri uten beskrivelse35
lowRedirect uten korrekt avslutning36
middle537Tittel med spesielle karakterer og ingen STANDARDSORTERING37
middle3HTML stilelement <i>38
low71HTML stilelement <p>39
low1697HTML stilelement <font>40
offHTML stilelement <big>41
offHTML stilelement <small>. 42
high6Feil avslutning på mal43
low38Overskrift med fet type44
highDobbel interwiki45
high14Feil hakeparentes i begynnelsen av lenke46
high46Feil begynnelse på mal47
offTittel i tekst48
low2Overskrift med HTML49
offn dash eller m dash50
lowInterwiki før siste overskrift51
low3Kategori før siste overskrift52
low91Interwiki før siste kategori53
low83Linjeskift i liste54
low35Dobbel <small>55
low440Pil som ASCII-kunst56
low107Overskrift med kolon57
middle5Overskrift med store bokstaver58
lowMalverdi avsluttes med linjeskift59
highProblematisk malparameter60
offReferanse med punktum61
offEnslig overskrift62
low13HTML-formattering <small> i ref, sub eller sup63
low3704Lenke identisk med lenketekst64
low5Bildebeskrivelse med linjeskift65
middleBildebeskrivelse med <small>66
offReferanse etter punktum67
middle722Lenke til annet språk68
middle762ISBN - Feil syntaks69
middle4ISBN - Feil lengde70
middle4ISBN - Feil plassering av X71
middle141ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-1072
middle19ISBN - Feil kontrollsum i ISBN-1373
high1Lenke uten mål74
low221Liste med innrykk75
low3Lenke uten mellomrom76
low214Bildetekst med delvis <small>77
low12Dobbel referanseliste78
middleEkstern lenke uten tekst79
middle4Ekstern lenke med linjeskift80
low3578Dobbel referanse81
low668Lenke til andre Wikiprosjekter82
middle589Feil overskriftsnivå83
middle4208Avsnitt uten innhold84
low346Tag uten innhold85
middle5Ekstern lenke med dobbel hakeparentes86
offHTML-karakter uten semikolon87
low24STANDARDSORTERING med mellomrom88
middleSTANDARDSORTERING med stor bokstav89
offSTANDARDSORTERING med små bokstaver90
offArtikkel med små bokstaver i tittel uten STANDARDSORTERING91
middle19Dobbel overskrift92
middleEkstern lenke med dobbel http://93
high21Referanse-tagger med feil match94
low20Brukersignatur eller lenke til brukernavnerommet95
middle18Innholdsfortegnelse etter første overskrift96
middle31Innholdsfortegnelsen (TOC) har innhold mellom seg og første overskrift97
high1Senket skrift uten korrekt avslutning98
high1Hevet skrift uten korrekt avslutning99
low18Listeelementer (<ol>, <ul> eller <li>) uten korrekt match.100
low2Ordenstall innenfor <sup> tags.101
middle24PMID med feil syntaks102
middle1«Magicword» for pipe innenfor internlenke103
middle352Ubalansert anførselstegn i ref name104
high9Overskrift skal starte med "="105
middle82ISSN med feil syntaks106
middle22ISSN med feil lengde107
middle10ISSN med feil kontrollsum108
high10Include tag error109
offFound an include tag110
offRef after last reflist111
low115Bad or deprecated css attribute112
lowLine break or
error in wikilink
113

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs