Check Wikipedia

Homepageplwiki → High priority

Priorities: all - high - middle - low

This table will update every 15 minutes.

To-doDoneDescriptionID
4Błąd składni przypisów94
2Błędne parametry szablonu60
16Błędne wywołanie przypisów111
17Brakujące wywołanie przypisów3
4Dwie pionowe kreski w jednym linku32
4Link zewnętrzny z podwojonym http://93
9Link zewnętrzny z przejściem do nowej linii80
Nagłówek bez końcowego znaku =8
9Nagłówki bez początkowego znaku =105
12Nieprawidłowe nawiasy kwadratowe10
14Nieprawidłowo rozpoczęty szablon47
Nieprawidłowo zakończone <!---5
1Nieprawidłowo zakończone <code>15
Nieprawidłowo zakończone <math>13
Nieprawidłowo zakończone <source>14
Nieprawidłowo zakończone nowiki23
Nieprawidłowo zakończone pre24
5Nieprawidłowo zakończony szablon43
Nieprawidłowo zamknięta galeria29
6Nieprawidłowo zamknięta tabela28
1Nieprawidłowy znacznik inkluzji109
Niezamknięty znacznik <sub>98
6Niezamknięty znacznik <sup>99
1Różna liczba otwartych i zamkniętych nawiasów kwadratowych46
1Sekwencje specjalne HTML bez średnika87
Znacznik <br /> lub błąd w linku113

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs