Check Wikipedia

Homepageplwikihigh priority → Niezamknięty znacznik <sub>

Znaleziono znacznik <sub> bez odpowiadającego mu zamknięcia </sub>

To do: 0, Done: 0 article(s) - ID: 98 - List for bots - Set all articles as done!

Show all done articles

0 to 100   (25|50|100|200)

ArticleEditNoticeMoreFoundDone

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs