Check Wikipedia

Homepagesvwiki → all priorities

Priorities: all - high - middle - low

This table will update every 15 minutes.

PriorityTo-doDoneDescriptionID
offFound an include tag110
offRef after last reflist111
low2Bad or deprecated css attribute112
lowLine break or
error in wikilink
113
low9Användarsignatur eller länk till användarsida95
middleArtikel med Unicode-kontrolltecken16
offArtikelnamn med specialtecken och ingen STANDARDSORTERING37
high73Artiklar med <ref> utan <references /> eller </references>3
highArtiklar med inkorrekt syntax för taggar2
low432Avsnitt utan innehåll84
offBild utan beskrivning30
lowBildbeskrivning avslutas med break65
lowBildbeskrivning med full <small>66
low303Bildbeskrivning med partiell <small>77
highBortkommenterad text utan korrekt slut5
highCode avslutas inte15
highDubbel <references />78
highDubbel interwiki45
middleDubbel kategori17
middleDubbel rubrik92
lowDubbla HTML textelement <small>55
middleExtern länk med dubbla http://93
middleExtern länk med radbrytning80
highExtern länk omgiven av två hakparenteser86
offExtern länk utan beskrivning79
lowFelaktig REDIRECT36
offFörsta bokstaven i kategorin är gemen18
middleFörsta rubrik börjar med tre "=" och följs sedan av rubriker med två "="83
lowGalleri utan bildbeskrivning35
highGalleriet avslutas inte29
highHakparenteser med felaktig början46
highHakparenteser med felaktigt slut10
middle128HTML tabellelement31
lowHTML text element <i>38
middleHTML textelement <a>4
lowHTML textelement <b>26
offHTML textelement <big>41
low393HTML textelement <font>40
lowHTML textelement <p>39
middle49HTML textelement <small> i referens, sub eller sup63
lowHTML textelement <strike>42
offHTML textelement <u>33
low64HTML-listor12
low8HTML-namn för vissa tecken11
offHTML-namn utan avslutande semikolon87
highInclude-taggsfel109
middle118Internal link written as an external link90
lowInterwiki före sista kategori53
middleInterwiki före sista rubrik51
offInterwiki link written as an external link91
highISBN med felaktig längd70
highISBN med felaktig position för X71
highISBN med felaktig syntax69
highISBN-10 med felaktig kontrollsumma72
highISBN-13 med felaktig kontrollsumma73
middleISSN with incorrect syntax106
middleISSN with wrong checksum108
middleISSN with wrong length107
middleKategori före sista rubrik52
lowKategori med mellanslag22
lowKategori på engelska21
middle27Länk lika med länktext64
lowLänk med %20 för blanktecken76
highLänk med dubbla vertikalstreck32
offLänk till annat språk68
lowLänk till det egna artikelnamnet48
offLänk till ett annat wikiprojekt82
highLänk utan "target"74
lowList-tagg (<ol>, <ul> eller <li>) utan korrekt matchning100
lowLista med <br />54
lowLista med indentering75
lowMall använder onödigt Mall-prefix1
highMall avslutas inte43
highMall med felaktig början47
lowMallparameter avslutad med break59
highMallprogrammerings-element34
highMath avslutas inte13
lowMer än en kategori per rad9
highNowiki avslutas inte23
highOrdinal number found inside <sup> tags101
low97Pil med hjälp av ASCII-tecken56
middlePipe magicword inside wikilink103
middlePMID with incorrect syntax102
highPre avslutas inte24
highProblematisk mallparameter60
offReferens efter punkt67
offReferens med punkt61
highReferenstaggar utan korrekt matchning94
middleRubrik avslutad med kolon57
lowRubrik med fet text44
middleRubrik med hjälp av HTML49
offRubrik med versaler58
highRubrik ska inledas med "="105
middleRubriker startar med ett "="19
highRubrikrad slutar inte med "="8
middleRubrikstrukturen börjar med tre "="7
low155Samma referens flera gånger81
highSource avslutas inte14
lowSTANDARDSORTERING med mellanslag som första tecken88
offSTANDARDSORTERING med specialtecken6
offSTANDARDSORTERING without space after the comma89
highSubscript tag without correct end98
highSuperscript tag without correct end99
lowSymbol för död20
highTabell avslutas inte28
middleTable of Contents after first heading96
low5Tagg utan innehåll85
lowTankstreck med hjälp av HTML50
middle2TOC has material after it and before the first heading97
middleTvivelaktig rubrikhierarki25
middleUnbalanced quotes in ref name104
lowUnicode-syntax för tecken27
middleURL without http://62

projectpage · comments and bugs
Version 2017-01-10 · license: GPLv3 · Powered by Wikimedia Labs