Referansejakt

Wikipedia-utdraget nedenfor støttes ikke av en pålitelig kilde. Kan du finne en?

Klikk på Den fikser jeg! for å gå til Wikipedia og fikse utdraget, eller på Neste! for å se et annet. Sjekk Wikipedia:Bruk av kilder om du har noen spørsmål. Lykke til!

På siden «Paganisme»:

"
Pagan kommer fra gresk der det betyr en som bor på landsbygda. og ble i den latinske formen pagus særlig brukt om galliske og germanske landsbyer. Dette henger sannsynligvis sammen med at de som bodde på landsbygda, ute på hedene, ofte kalt hedninger, ble kristnet sist og at deres religion ble ansett som bondsk hedenskap. Faktisk har mange urgamle, folkelige tradisjoner holdt seg nærmest intakte frem til vår tid.[trenger referanse] Eksempler på dette er påskeegg, maistang, st. hansbål og juletre.