Toppliste

Referansejakt

Wikipedia-utdraget nedenfor støttes ikke av noen pålitelig kilde. Kan du finne en?

Klikk på Den fikser jeg! for å gå til Wikipedia og fikse utdraget, eller på Neste for å se et annet. Se Wikipedia:Bruk av kilder om du lurer på noe. Lykke til!

På siden «Nordre Sandøy»:

Denne teksten er del av artikkelens ingress der referanser ikke alltid kreves. Se Wikipedia:Bruk_av_kilder for mer informasjon.

"

Øya har ingen biltrafikk og mange flotte turstier, og har som et unntak fra resten av de større Hvalerøyene ingen kommersiell virksomhet som kiosker eller butikker. Tidligere på 1900-tallet lå det en butikk på sørenden av øya ved dagens ferjebrygge, men den ble lagt ned grunnet en svært minkende fastboende befolkning og raskere ferje- og båtsamband mellom øya og de andre nærliggende øyene, inkludert Skjærhalden.[trenger referanse]