Referansejakt

Wikipedia-utdraget nedanfor manglar ei påliteleg kjelde. Kan du finne éi?

Klikk på Denne fiksar eg! for å gå til Wikipedia og fikse utdraget, eller på Neste! for å sjå eit anna utdrag. Sjekk Wikipedia:Kjelder om du har nokre spørsmål. Lukke til!

På sida «Irgun»:

Denne teksta er del av ingressen til artikkelen, så det kan vere valgfritt å nytte referansar. Sjå Wikipedia:Kjelder for meir informasjon.

"

Irgun «Den nationale militære organisasjonen» var ei valdeleg sionistisk rørsle som opererte i Palestina i åra 1931 til 1948. Organisasjonen utførte valdelege åtak, spesielt mot britane som okkuperte Palestina på denne tida, og vert av mange sett på som ein terrororistgruppe. Det mest kjendte åtaket til Irgun var bombinga av King David Hotel i 1946, der 91 menneske vart drepne og 46 vart såra[treng kjelde]. Menachem Begin, som var statsminister i Israel frå 1977 til 1983 var leiar av Irgun då åtaket vart utført [1].