Professor Vilhelm Andersen læser Holberg

Professor Vilhelm Andersen læser Holberg

Professor Vilhelm Andersen læser op af Ludvig Holbergs "Erasmus Montanus", "Barselstuen" og "Jeppe på Bjerget".

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Professor Vilhelm Andersen læser Holberg