Gudenaaens Kraftstation

Gudenaaens Kraftstation

Danmarks største vandkraftværk, Gudenaacentralen, også kaldet Tangeværket, indvies den 8. januar 1921. En række honoratiores og andre betydningsfulde herrer ankommer for at bese sluseanlægget, de store Francis-turbiner og kraftværkets maskinhal med de tre store generatorer og regulatorer. Derudover er der optagelser af de oversvømmede områder mellem Kongensbro og Tange. Oversvømmelserne fandt sted i forbindelse med udgravningerne til Tange Sø. Da man planlagde Tangeværket, var der ingen sø ved Tange. For at lave et lager af vand, så der kunne produceres el hele året, var det nødvendigt at skabe en stor kunstig sø. Den kom til at oversvømme 625 ha. mellem Kongensbro og Tange. 27 gårde og huse måtte rives ned for at give plads til søen, og i alt blev 192 lodsejere berørt af ekspropriationer. En 800 meter lang dæmning holder vandet tilbage i ådalen, og en 300 meter lang kanal fører vandet fra søen til kraftværket. Ved kraftværket falder vandet 8-10 meter gennem de tre Francis-turbiner. Gudenaacentralen har siden 1921 produceret forureningsfri el baseret på vandkraft fra Tange Sø. Kraftværket producerer årligt ca. 11 mio. kWh. Det dækkede i 1920'erne 1/4 af hele Jyllands elforbrug. I dag svarer det til ca. 2.500 danske familiers årlige elforbrug. Værket og de tilhørende oprindelige funktionærboliger er tegnet af Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen.

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Gudenaaens Kraftstation