Ned med Vaabnene!

Ned med Vaabnene!

Martha v. Althaus, datter af den gamle general, grev v. Althaus, er i sit liv to gange gift. Som ganske ung ægtede hun den tapre officer, Arno v. Dotzky, med liv og sjæl. Efter få års lykkeligt samliv blev han kaldt i krig, og krigen berøvede Martha hendes første mand, og hun sørgede voldsomt. Men årene gik. Sorgen blev til vemod. Vemod blev til kærlige minder, hvoraf groede genfødt livsglæde. <p> Fire år efter at Arno v. Dotzky var død, traf Martha ved en hoffest kaptajn Fr. v. Tilling. Ædel mandighed afspejlede sig i hans ansigt. Under fire øjne fortalte han Martha, at han under krigen havde kæmpet side om side med Arno v. Dotzky, og dennes sidste anmodning var at bringe Martha en sidste hilsen. Da et halvt år er forløbet, er Martha og Fr. v. Tilling gift. Nogen tid går, da også han kaldes i krig, og savnet gør Martha så deprimeret, at hun må indlægges. <p> Syg af længsel og med beskeden om, at hendes bankierfirma er gået konkurs, drager hun med toget af sted mod slagmarken for at finde sin mand. Han er imidlertid blevet såret og bragt til hovedstaden. Endelig genforenes ægteparret, men nu truer et udbrud af kolera med at sætte en stopper for lykken. Marthas søster bukker under for sygdommen, og også faderen bliver syg og dør. Martha og von Tilling er nu mere end nogensinde opsat på at arbejde for fredssagen.
 1. Holger-Madsen (D), instruktion (filmografi, navn) - link ok
 2. Philip Bech, Grev von Althaus, Marthas far, medvirkende (filmografi, navn) - link ok
 3. Carl Th. Dreyer, manuscript (filmografi, navn) - kun link til person findes
 4. Marius Clausen, foto (filmografi, navn) - link ok
 5. Augusta Blad, Martha, grevens datter, medvirkende (filmografi, navn) - link ok
 6. Johanne Fritz-Petersen, Rosa, Marthas søster, medvirkende (filmografi, navn) - kun link til person findes
 7. Alf Blütecher, Arno von Dotzky, Marthas første mand, medvirkende (filmografi, navn) - kun link til person findes
 8. Olaf Fønss, Fr. von Tilling, Marthas anden mand, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 9. Carl Lauritzen, Knobelauch, krigsminister, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 10. Frederik Jacobsen, Bresser, læge, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 11. Birger von Cotta-Schønberg, Konrad, Marthas og Rosas fætter, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 12. Dagmar Kofoed, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 13. Oluf Billesborg, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 14. Ellen Ferslev, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 15. Ingeborg Olsen, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 16. Luzzy Werren, medvirkende (filmografi, navn)
 17. Axel Mattsson, medvirkende (filmografi, navn)
 18. Preben Rist, medvirkende (filmografi, navn)

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Ned med Vaabnene! - imdb - danskfilmogtv - danskefilm