Enlige mødre

Enlige mødre

Den enlige mor er alene om at bære to menneskers pligter og byrder i et samfund, der er indrettet på, at hver familie har både en mor og en far. Men mange flere familier, end man tror, har kun een forsørger, og det er næsten altid en mor. Hun er ikke gift mere, er enke, skilt, separeret eller måske ugift. Og hun har mange bekymringer og problemer. Hvordan klare at få børnene passet, når hun selv skal på arbejde? Og særlig når de er syge? Hvordan undgå, at de kommer under dårlig påvirkning? Hvordan få tid til virkelig at tage sig af sine børn? Tid til at dytiggøre sig, tid og kræfter til at holde nøden ude?<br>Filmen viser, hvordan dagen går for en enlig mor; den fortæller om hendes tilværelse og søger at skabe sympati for hende, en af de mange, der er alene om et ansvar.
  1. Solveig Ersgaard, instruktion (filmografi, navn)
  2. Henning Ørnbak, instruktion (filmografi, navn) - kun link til person findes
  3. Karin Nellemose, Speaker (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
  4. Eva Hemmer Pihl, manuscript (filmografi, navn)
  5. Ole Lytken, foto (filmografi, navn)
  6. Herman D. Koppel, musik (filmografi, navn) - kun link til person findes

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Enlige mødre - imdb