Health for Denmark

Health for Denmark

Filmen fremstiller de danske sygekassers funktioner. Med udgangspunkt i familien Ipsen hører vi om, hvad sygekassen yder for medlemmerne. Hr. Ipsen bliver syg med en mild lungebetændelse og indlægges på centralsygehuset. Der redegøres for selve hospitalsorganisationen og forskellen mellem amtssygehusene og de kommunale hospitaler. En forkortet dansk version blev udsendt med titlen "Far bliver syg". "Social Denmark" er en serie bestående af 5 film produceret for Arbejds- og Socialministeriet af Ministeriernes Filmudvalg i 1947, under ledelse af den engelske dokumentarist Arthur Elton og Mogens Skot-Hansen. Hensigten var at fortælle udlandet om Danmark, og et stort antal kopier blev sendt til England, USA og mange andre lande.
  1. Torben Anton Svendsen, instruktion (filmografi, navn) - kun link til person findes
  2. Ralph Elton, eng. version, Speaker (filmografi, navn)
  3. Francois Coustère, fr. version, Speaker (filmografi, navn)
  4. Francois Löchen, fr. version, Speaker (filmografi, navn)
  5. Therése Camos, fr. version, Speaker (filmografi, navn)
  6. Arthur Elton, manuscript (filmografi, navn)
  7. Erik Ole Olsen, foto (filmografi, navn) - kun link til person findes
  8. Poul Schierbeck, musik (filmografi, navn) - kun link til person findes
  9. Erik Rasmussen, lyd (filmografi, navn) — {{Danmark Nationalfilmografi navn|4432}} - ingen link imellem titel og person
  10. Arthur Elton, Producer, produktion (filmografi, navn)

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Health for Denmark