Staalkongens Villie

Staalkongens Villie

 1. Holger-Madsen (D), instruktion (filmografi, navn) - link ok
 2. Carl Lauritzen, Mr. Ashton, "Staalkongen", medvirkende (filmografi, navn) - kun link til person findes
 3. Rasmus Ottesen, William, Staalkongens søn, medvirkende (filmografi, navn)
 4. Clara Wieth (D), Evelyn, værkførerens datter, medvirkende (filmografi, navn) - link ok
 5. Svend Kornbeck, Gimbson, værkfører, medvirkende (filmografi, navn) - kun link til person findes
 6. Else Frölich, Venia, Williams kusine, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 7. Christian Lange (D), medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 8. Ingeborg Jensen, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 9. Agnes Andersen, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 10. Oluf Billesborg, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 11. Laurids Skands, manuscript (filmografi, navn) - link ok
 12. Charles Willumsen, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 13. Birger von Cotta-Schønberg, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 14. Alf Blütecher, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 15. Aage Hertel, medvirkende (filmografi, navn) - kun link fra person findes
 16. Torben Meyer, medvirkende (filmografi, navn) - ingen link imellem titel og person
 17. Marius Clausen, foto (filmografi, navn) - link ok

Kilde DFI filmdata Wikipedia: Staalkongens Villie - imdb