Return to home page

Warning: Duplication Detector may in some cases give no results or incomplete results. This does not necessarily indicate copying has not occurred. Manually examine the source document to verify.

Comparing documents for duplicated text:

Downloaded document from http://sl.wikipedia.org/wiki/Ren%C4%8De (45459 characters, 989 words)
Downloaded document from http://www2.arnes.si/~ljijs30/predstavitev.html (13717 characters, 745 words)
Total match candidates found: 278 (before eliminating redundant matches)

Matched phrases:

do oblikovanja zaselkov kot samostojnih naselij kar je razvidno iz geografskih kart in krajevnega leksikona slovenije oblikovanje krajevnih skupnosti je vasi povezalo v celoto vendar se z upravnega vidika ni (30 words, 207 characters)

ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povrå¡ini bo obsegala 36 km 2 vlada republike slovenije je 24 11 2005 sprejela pobudo krajanov o ustanovitvi nove obäine renäe vogrsko predlog je potrdil
ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povr¹ini bo obsegala 36 km 2 vlada republike slovenije je 24 11 2005 sprejela pobudo krajanov o ustanovitvi nove obèine renèe vogrsko predlog je potrdil
(18 words, 103 characters)

s statusom obäine tako so tudi hiå¡ne å¡tevilke zajemale celotno vas v enoten register v jugoslaviji je bilo glede upravne srtukture vasi veä reå¡itev nekaj let so bile renäe obäina
s statusom obèine tako so tudi hi¹ne ¹tevilke zajemale celotno vas v enoten register v jugoslaviji je bilo glede upravne srtukture vasi veè re¹itev nekaj let so bile renèe obèina
(14 words, 89 characters)

renc pri å½igonih velika pot rebince kunäi priimki sovpadajo z imeni zaselkov seveda pa jih tudi veliko odstopa od tega pravila odloäitev mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj
renc pri ®igonih velika pot rebince kunèi priimki sovpadajo z imeni zaselkov seveda pa jih tudi veliko odstopa od tega pravila odloèitev mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj
(13 words, 76 characters)

pesek oz gruå¡ä nekoliko odmaknjeno od nje so peå¡äena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje primerne za posevke in travnike prebivalci so poseljeni po zaselkih in å¾ivijo v nadstropnih
je pesek gru¹è nekoliko odmaknjeno od nje so pe¹èena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje primerne za posevke in travnike bli¾je grièevje je lapornato delno zasajeno z listnatim drevjem
(12 words, 74 characters)

italijansko ranziano so naselje v obäini renäe vogrsko razprostirajo na 22 5 kvadratnih kilometrih spodnje vipavske doline na levem bregu reke vipave pribliå¾no 10 km juå¾no od nove gorice
predstavitev predstavitev geografska lega geografska lega renèe se na 22 5 kvadratnih kilometrih spodnje vipavske doline na levem bregu vijugave reke vipave v obèini renèe vogrsko pribli¾no 10
(11 words, 68 characters)

gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999 so naå¡e vasi ponovno enotno naselje ulice so poimenovane po zaselkih s äimer se ohranja izroäilo kulturne prostorske in å¾ivljenjske razgibanosti kraja
gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999 so na¹e vasi ponovno enotno naselje ulice so poimenovane po zaselkih s èimer se ohranja izroèilo kulturne prostorske in ¾ivljenjske razgibanosti kraja
(10 words, 62 characters)

viniå¡äah potok tejca klanc dolina krå¾iå¡äe nabrå¾ina mandrja v renå¡kem trgu star plac plac gasa malin grad polje renc pri å½igonih velika pot rebince kunäi priimki veäkrat sovpadajo z imeni
vini¹èah potok tejca klanc dolina kr¾i¹èe nabr¾ina mandrja v ren¹kem trgu star plac plac gasa malin grad polje renc pri ®igonih velika pot rebince kunèi priimki veèkrat sovpadajo z imeni
(10 words, 50 characters)

sestavni del novogoriå¡ke obäine z odlokom mestnega sveta mestne obäine nova gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999 so naå¡e vasi ponovno enotno naselje ulice so poimenovane po zaselkih
sestavni del novogori¹ke obèine z odlokom mestnega sveta mestne obèine nova gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999 so na¹e vasi ponovno enotno naselje ulice so poimenovane po zaselkih
(10 words, 49 characters)

izreklo 61 95 udeleå¾encev drå¾avni zbor je novo obäino renäe vogrsko ustanovil 1 marca 2006 pobudo o ustanovitvitvi nove obäine renäe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renäe bukovica
izreklo 61 95 udele¾encev dr¾avni zbor je novo obèino renèe vogrsko ustanovil 1 marca 2006 pobudo o ustanovitvitvi nove obèine renèe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renèe bukovica
(9 words, 59 characters)

naselje renäe je izjemno pomembna saj prebivalstvo äuti z renäami kot svojim skupnim domom kar so pokazali tudi rezultati vpraå¡alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veäino renå¡kih
naselje renèe je izjemno pomembna saj prebivalstvo èuti z renèami kot svojim skupnim domom kar so pokazali tudi rezultati vpra¹alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veèino ren¹kih
(9 words, 55 characters)

so poseljeni po zaselkih in å¾ivijo v nadstropnih hiå¡ah veäinoma obdanimi z vrtovi jedra zaselkov so v glavnem strnjeno pozidana upravna ureditev renäe so imele v preteklosti razliäno upravno
smo poseljeni po zaselkih in ¾ivimo v nadstropnih hi¹ah veèinoma obdanimi z vrtovi jedra zaselkov so v glavnem strnjeno pozidan renèe pogled s kra¹ke planote upravna ureditev renèe so
(9 words, 54 characters)

seveda pa jih tudi veliko odstopa od tega pravila odloäitev mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdruå¾eni v enotno naselje renäe je izjemno pomembna saj prebivalstvo
seveda pa jih tudi veliko odstopa od tega pravila odloèitev mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdru¾eni v enotno naselje renèe je izjemno pomembna saj prebivalstvo
(9 words, 52 characters)

renäe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renäe bukovica voläja draga in vogrsko ki so doslej bile del mestne obäine nova gorica nova obäina je ob ustanovitvi imela 4100
renèe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renèe bukovica volèja draga in vogrsko ki so doslej bile del mestne obèine nova gorica nova obèina je ob ustanovitvi imela 4100
(9 words, 45 characters)

celoto vendar se z upravnega vidika ni niä spremenilo renäe so bile od leta 1960 do 2006 sestavni del novogoriå¡ke obäine z odlokom mestnega sveta mestne obäine nova gorica
celoto vendar se z upravnega vidika ni niè spremenilo renèe so bile od leta 1960 do 2006 sestavni del novogori¹ke obèine z odlokom mestnega sveta mestne obèine nova gorica
(9 words, 41 characters)

za ustanovitev nove obäine renäe vogrsko volitev se je udeleå¾ilo 2 373 volivcev kar je 67 65 vseh volilnih upraviäencev za novo obäino se je izreklo 61 95 udeleå¾encev
za ustanovitev nove obèine renèe vogrsko volitev se je udele¾ilo 2 373 volivcev kar je 67 65 vseh volilnih upravièencev za novo obèino se je izreklo 61 95 udele¾encev
(9 words, 41 characters)

pred nekaj leti anketirali veäino renå¡kih gospodinjstev sklep je omogoäil da se bomo postopno vrnili na geografske karte oznaäeni kot eno pomembnejå¡ih srediå¡ä spodnje vipavske doline kar so
pred nekaj leti anketirali veèino ren¹kih gospodinjstev sklep je omogoèil da se bomo postopno vrnili na geografske karte oznaèeni kot eno pomembnej¹ih sredi¹è spodnje vipavske doline kar so
(8 words, 46 characters)

se krajani renä skupaj s krajani vogrskega bukovice in voläje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obäine renäe vogrsko volitev se je udeleå¾ilo 2 373 volivcev
se krajani renè skupaj s krajani vogrskega bukovice in volèje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obèine renèe vogrsko volitev se je udele¾ilo 2 373 volivcev
(7 words, 48 characters)

so doslej bile del mestne obäine nova gorica nova obäina je ob ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povrå¡ini bo obsegala 36 km 2 vlada republike slovenije je
so doslej bile del mestne obèine nova gorica nova obèina je ob ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povr¹ini bo obsegala 36 km 2 vlada republike slovenije je
(7 words, 43 characters)

kot svojim skupnim domom kar so pokazali tudi rezultati vpraå¡alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veäino renå¡kih gospodinjstev sklep je omogoäil da se bomo postopno
kot svojim skupnim domom kar so pokazali tudi rezultati vpra¹alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veèino ren¹kih gospodinjstev sklep je omogoèil da se bomo postopno
(7 words, 40 characters)

ustanovil 1 marca 2006 pobudo o ustanovitvitvi nove obäine renäe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renäe bukovica voläja draga in vogrsko ki so doslej bile
ustanovil 1 marca 2006 pobudo o ustanovitvitvi nove obèine renèe vogrsko so pripravile tri krajevne skupnosti renèe bukovica volèja draga in vogrsko ki so doslej bile
(6 words, 44 characters)

strnjeno pozidana upravna ureditev renäe so imele v preteklosti razliäno upravno delitev v avstrijski in italijanski drå¾avi so bile enotno naselje s statusom obäine tako so
kra¹ke planote upravna ureditev renèe so imele v preteklosti razlièno upravno delitev v avstrijski in italijanski dr¾avi so bile enotno naselje s statusom obèine tako so
(6 words, 43 characters)

renäe vedno bile v januarju 2006 so se krajani renä skupaj s krajani vogrskega bukovice in voläje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obäine renäe
jez na vipavi v januarju 2006 so se krajani renè skupaj s krajani vogrskega bukovice in volèje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obèine renèe
(6 words, 38 characters)

v preteklosti razliäno upravno delitev v avstrijski in italijanski drå¾avi so bile enotno naselje s statusom obäine tako so tudi hiå¡ne å¡tevilke zajemale celotno vas v
v preteklosti razlièno upravno delitev v avstrijski in italijanski dr¾avi so bile enotno naselje s statusom obèine tako so tudi hi¹ne ¹tevilke zajemale celotno vas v
(6 words, 33 characters)

pomembnejå¡ih srediå¡ä spodnje vipavske doline kar so renäe vedno bile v januarju 2006 so se krajani renä skupaj s krajani vogrskega bukovice in voläje drage na
zraka 1995 ren¹ki trg stari most in jez na vipavi v januarju 2006 so se krajani renè skupaj s krajani vogrskega bukovice in volèje drage na
(6 words, 29 characters)

delu leå¾ijo renäe na 52 metrih nadmorske viå¡ine na najviå¡je poseljenem pa na 100 metrih z juå¾ne strani se nad vasjo dvigajo äŒrni hribi valovito griäevje
najni¾jem delu le¾ijo na 52 metrih nadmorske vi¹ine na najvi¹je poseljenem pa na 100 metrih z ju¾ne strani se nad vasjo dvigajo èrni hribi valovito grièevje
(6 words, 29 characters)

dvigajo äŒrni hribi valovito griäevje ki seå¾e do roba kraå¡ke planote od trstelja 643 m se kraå¡ki svet nad renäami skoraj enakomerno spuå¡äa v furlansko ravnino
dvigajo èrni hribi valovito grièevje ki se¾e do roba kra¹ke planote od trstelja 643 m se kra¹ki svet nad renèami skoraj enakomerno spu¹èa v furlansko ravnino
(6 words, 28 characters)

zaselkov je seveda veä in z ohranjanjem njihovih imen spoå¡tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na oå¾ji domaäijski svet navedemo nekaj znaäilnih imen pri aräonih je
zaselkov je seveda veè in z ohranjanjem njihovih imen spo¹tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na o¾ji domaèijski svet navedemo nekaj znaèilnih imen pri arèonih je
(5 words, 45 characters)

vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdruå¾eni v enotno naselje renäe je izjemno pomembna saj prebivalstvo äuti z renäami kot svojim skupnim domom kar so pokazali
vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdru¾eni v enotno naselje renèe je izjemno pomembna saj prebivalstvo èuti z renèami kot svojim skupnim domom kar so pokazali
(5 words, 36 characters)

vrtezovec å kuliå¡äe zgoni pri martinuäih ozrenj dimiå¡äe brajca oväjak dolinca pri merljakih hentove loke budaliå¡äe menitovca poliniå¡äe fajti zloverje kokljiå¡äe jerabiå¡äe prstavci å pacapani
luke¾ièih vrtezovec ©kuli¹èe zgoni pri martinuèih ozrenj dimi¹èe brajca ovèjak dolinca pri merljakih hentove loke budali¹èe menitovca polini¹èe fajti zloverje koklji¹èe jerabi¹èe prstavci ©pacapani pri
(5 words, 34 characters)

bile od leta 1960 do 2006 sestavni del novogoriå¡ke obäine z odlokom mestnega sveta mestne obäine nova gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999
bile od leta 1960 do 2006 sestavni del novogori¹ke obèine z odlokom mestnega sveta mestne obèine nova gorica 5 11 1998 in spremembo junija 1999
(5 words, 31 characters)

11 2005 sprejela pobudo krajanov o ustanovitvi nove obäine renäe vogrsko predlog je potrdil tudi drå¾avni zbor dne 14 12 2005 sklici in opombe uredi
11 2005 sprejela pobudo krajanov o ustanovitvi nove obèine renèe vogrsko predlog je potrdil tudi dr¾avni zbor dne 14 12 2005 hi¹na imena v renèah
(5 words, 31 characters)

postopno vrnili na geografske karte oznaäeni kot eno pomembnejå¡ih srediå¡ä spodnje vipavske doline kar so renäe vedno bile v januarju 2006 so se krajani renä
postopno vrnili na geografske karte oznaèeni kot eno pomembnej¹ih sredi¹è spodnje vipavske doline kar so renèe vedno bile center renèe iz zraka 1995 ren¹ki trg
(5 words, 30 characters)

å½igoni viniå¡äe podkraj tureli renå¡ki trg zaselkov je seveda veä in z ohranjanjem njihovih imen spoå¡tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na oå¾ji domaäijski svet navedemo
®igoni vini¹èe podkraj tureli ren¹ki trg zaselkov je seveda veè in z ohranjanjem njihovih imen spo¹tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na o¾ji domaèijski svet navedemo
(5 words, 30 characters)

spuå¡äa v furlansko ravnino vzdolå¾ vipave je pesek oz gruå¡ä nekoliko odmaknjeno od nje so peå¡äena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje primerne za
enakomerno spu¹èa v furlansko ravnino vzdol¾ vipave je pesek gru¹è nekoliko odmaknjeno od nje so pe¹èena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje primerne za
(5 words, 29 characters)

viå¡ine na najviå¡je poseljenem pa na 100 metrih z juå¾ne strani se nad vasjo dvigajo äŒrni hribi valovito griäevje ki seå¾e do roba kraå¡ke planote
vi¹ine na najvi¹je poseljenem pa na 100 metrih z ju¾ne strani se nad vasjo dvigajo èrni hribi valovito grièevje ki se¾e do roba kra¹ke planote
(5 words, 27 characters)

ustanovitvi nove obäine renäe vogrsko predlog je potrdil tudi drå¾avni zbor dne 14 12 2005 sklici in opombe uredi uredi kodo ↑ prebivalstvo po naseljih
ustanovitvi nove obèine renèe vogrsko predlog je potrdil tudi dr¾avni zbor dne 14 12 2005 hi¹na imena v renèah so zelo pogosta hi¹na imena sèasoma
(5 words, 19 characters)

kar je 67 65 vseh volilnih upraviäencev za novo obäino se je izreklo 61 95 udeleå¾encev drå¾avni zbor je novo obäino renäe vogrsko ustanovil 1
kar je 67 65 vseh volilnih upravièencev za novo obèino se je izreklo 61 95 udele¾encev dr¾avni zbor je novo obèino renèe vogrsko ustanovil 1
(5 words, 19 characters)

budaliå¡äe menitovca poliniå¡äe fajti zloverje kokljiå¡äe jerabiå¡äe prstavci å pacapani pri mohorinih kaplani preglji viäiäi fuäevo v podkraju å pinjoliå¡äe pri turelih rusjani na
loke budali¹èe menitovca polini¹èe fajti zloverje koklji¹èe jerabi¹èe prstavci ©pacapani pri mohorinih kaplani preglji vièièi fuèevo v podkraju ©pinjoli¹èe pri turelih rusjani na vini¹èah
(4 words, 29 characters)

zaselkih s äimer se ohranja izroäilo kulturne prostorske in å¾ivljenjske razgibanosti kraja imena so aräoni lukeå¾iäi mohorini martinuäi merljaki å½igoni viniå¡äe podkraj tureli renå¡ki
zaselkih s èimer se ohranja izroèilo kulturne prostorske in ¾ivljenjske razgibanosti kraja imena so arèoni luke¾ièi mohorini martinuèi merljaki ®igoni vini¹èe podkraj tureli ren¹ki
(4 words, 27 characters)

na oå¾ji domaäijski svet navedemo nekaj znaäilnih imen pri aräonih je zaselek rabatovec pri lukeå¾iäih vrtezovec å kuliå¡äe zgoni pri martinuäih ozrenj dimiå¡äe brajca
na o¾ji domaèijski svet navedemo nekaj znaèilnih imen pri arèonih je zaselek rabatovec pri luke¾ièih vrtezovec ©kuli¹èe zgoni pri martinuèih ozrenj dimi¹èe brajca ovèjak
(4 words, 24 characters)

plastjo rodovitne zemlje primerne za posevke in travnike prebivalci so poseljeni po zaselkih in å¾ivijo v nadstropnih hiå¡ah veäinoma obdanimi z vrtovi jedra zaselkov
sredi¹èu vasi z okrasnimi platani in divjim kostanjem prebivalci smo poseljeni po zaselkih in ¾ivimo v nadstropnih hi¹ah veèinoma obdanimi z vrtovi jedra zaselkov
(4 words, 24 characters)

fuäevo v podkraju å pinjoliå¡äe pri turelih rusjani na viniå¡äah potok tejca klanc dolina krå¾iå¡äe nabrå¾ina mandrja v renå¡kem trgu star plac plac gasa
vièièi fuèevo v podkraju ©pinjoli¹èe pri turelih rusjani na vini¹èah potok tejca klanc dolina kr¾i¹èe nabr¾ina mandrja v ren¹kem trgu star plac plac gasa
(4 words, 24 characters)

jedra zaselkov so v glavnem strnjeno pozidana upravna ureditev renäe so imele v preteklosti razliäno upravno delitev v avstrijski in italijanski drå¾avi so bile
strnjeno pozidan renèe pogled s kra¹ke planote upravna ureditev renèe so imele v preteklosti razlièno upravno delitev v avstrijski in italijanski dr¾avi so bile
(4 words, 22 characters)

km juå¾no od nove gorice v najniå¾jem delu leå¾ijo renäe na 52 metrih nadmorske viå¡ine na najviå¡je poseljenem pa na 100 metrih z juå¾ne
10 km ju¾no od nove gorice v najni¾jem delu le¾ijo na 52 metrih nadmorske vi¹ine na najvi¹je poseljenem pa na 100 metrih z ju¾ne
(4 words, 22 characters)

pri mohorinih kaplani preglji viäiäi fuäevo v podkraju å pinjoliå¡äe pri turelih rusjani na viniå¡äah potok tejca klanc dolina krå¾iå¡äe nabrå¾ina mandrja v renå¡kem
©pacapani pri mohorinih kaplani preglji vièièi fuèevo v podkraju ©pinjoli¹èe pri turelih rusjani na vini¹èah potok tejca klanc dolina kr¾i¹èe nabr¾ina mandrja v ren¹kem
(4 words, 22 characters)

aräoni lukeå¾iäi mohorini martinuäi merljaki å½igoni viniå¡äe podkraj tureli renå¡ki trg zaselkov je seveda veä in z ohranjanjem njihovih imen spoå¡tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti
arèoni luke¾ièi mohorini martinuèi merljaki ®igoni vini¹èe podkraj tureli ren¹ki trg zaselkov je seveda veè in z ohranjanjem njihovih imen spo¹tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti
(4 words, 22 characters)

voläje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obäine renäe vogrsko volitev se je udeleå¾ilo 2 373 volivcev kar je 67 65 vseh volilnih
volèje drage na referendumu izrekli za ustanovitev nove obèine renèe vogrsko volitev se je udele¾ilo 2 373 volivcev kar je 67 65 vseh volilnih
(4 words, 21 characters)

v jugoslaviji je bilo glede upravne srtukture vasi veä reå¡itev nekaj let so bile renäe obäina kasneje pa je priå¡lo do oblikovanja zaselkov kot
v jugoslaviji je bilo glede upravne srtukture vasi veè re¹itev nekaj let so bile renèe obèina kasneje pa je pri¹lo do oblikovanja zaselkov kot
(4 words, 17 characters)

doline na levem bregu reke vipave pribliå¾no 10 km juå¾no od nove gorice v najniå¾jem delu leå¾ijo renäe na 52 metrih nadmorske viå¡ine na
reke vipave v obèini renèe vogrsko pribli¾no 10 km ju¾no od nove gorice v najni¾jem delu le¾ijo na 52 metrih nadmorske vi¹ine na najvi¹je
(4 words, 16 characters)

ulice so poimenovane po zaselkih s äimer se ohranja izroäilo kulturne prostorske in å¾ivljenjske razgibanosti kraja imena so aräoni lukeå¾iäi mohorini martinuäi merljaki
ulice so poimenovane po zaselkih s èimer se ohranja izroèilo kulturne prostorske in ¾ivljenjske razgibanosti kraja imena so arèoni luke¾ièi mohorini martinuèi merljaki
(3 words, 22 characters)

vpraå¡alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veäino renå¡kih gospodinjstev sklep je omogoäil da se bomo postopno vrnili na geografske karte oznaäeni
vpra¹alnika s katerim smo pred nekaj leti anketirali veèino ren¹kih gospodinjstev sklep je omogoèil da se bomo postopno vrnili na geografske karte oznaèeni
(3 words, 22 characters)

njihovih imen spoå¡tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na oå¾ji domaäijski svet navedemo nekaj znaäilnih imen pri aräonih je zaselek rabatovec pri lukeå¾iäih vrtezovec
njihovih imen spo¹tujemo prisotnost tradicionalne navezanosti ljudi na o¾ji domaèijski svet navedemo nekaj znaèilnih imen pri arèonih je zaselek rabatovec pri luke¾ièih vrtezovec
(3 words, 19 characters)

643 m se kraå¡ki svet nad renäami skoraj enakomerno spuå¡äa v furlansko ravnino vzdolå¾ vipave je pesek oz gruå¡ä nekoliko odmaknjeno od nje
643 m se kra¹ki svet nad renèami skoraj enakomerno spu¹èa v furlansko ravnino vzdol¾ vipave je pesek gru¹è nekoliko odmaknjeno od nje so
(3 words, 19 characters)

star plac plac gasa malin grad polje renc pri å½igonih velika pot rebince kunäi priimki veäkrat sovpadajo z imeni zaselkov seveda pa jih
star plac plac gasa malin grad polje renc pri ®igonih velika pot rebince kunèi priimki veèkrat sovpadajo z imeni zaselkov seveda pa jih
(3 words, 18 characters)

draga in vogrsko ki so doslej bile del mestne obäine nova gorica nova obäina je ob ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povrå¡ini bo
draga in vogrsko ki so doslej bile del mestne obèine nova gorica nova obèina je ob ustanovitvi imela 4100 prebivalcev po povr¹ini bo
(3 words, 16 characters)

mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdruå¾eni v enotno naselje renäe je izjemno pomembna saj prebivalstvo äuti z renäami kot
mestnega sveta da so vsi zaselki sedaj ulice ponovno zdru¾eni v enotno naselje renèe je izjemno pomembna saj prebivalstvo èuti z renèami kot
(3 words, 16 characters)

svet nad renäami skoraj enakomerno spuå¡äa v furlansko ravnino vzdolå¾ vipave je pesek oz gruå¡ä nekoliko odmaknjeno od nje so peå¡äena in ilovnata
svet nad renèami skoraj enakomerno spu¹èa v furlansko ravnino vzdol¾ vipave je pesek gru¹è nekoliko odmaknjeno od nje so pe¹èena in ilovnata tla
(3 words, 15 characters)

srtukture vasi veä reå¡itev nekaj let so bile renäe obäina kasneje pa je priå¡lo do oblikovanja zaselkov kot samostojnih naselij kar je razvidno
srtukture vasi veè re¹itev nekaj let so bile renèe obèina kasneje pa je pri¹lo do oblikovanja zaselkov kot samostojnih naselij kar je razvidno
(3 words, 13 characters)

Matching phrases found: 59

Return to home page

This report generated by Duplication Detector at 2019-11-13T03:05:14+00:00 in 0.72 sec.