Return to home page

Warning: Duplication Detector may in some cases give no results or incomplete results. This does not necessarily indicate copying has not occurred. Manually examine the source document to verify.

Comparing documents for duplicated text:

Downloaded document from https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizencomplex_Born (32638 characters, 709 words)
Downloaded document from http://www.mvmt.nl/home/mijnbouw-in-situ/sluis-born/ (21519 characters (UTF8), 909 words)
Total match candidates found: 2 (before eliminating redundant matches)

Matched phrases:

gebouwd ze kregen door de sloop van roosteren een groter verval van 11 35 meter bijna de helft van het totale verval over het kanaal
toeristen en recreanten die op hun boot genieten van het verval van 11 35 meter een sensatie die tot ruim een halve eeuw geleden voornamelijk
(5 words, 22 characters)

nl bronnen noten en of referenties ↑ roestieke bouwgevalletjes – de oude sluis bij born bvision nl 18 september 2011 ↑ wegwijzer voor de binnenscheepvaart
de tweede locatie van het mijnbouw in situ project was de oude sluis bij born hier zagen passanten tot en met eind februari 2012 vier
(5 words, 22 characters)

Matching phrases found: 2

Return to home page

This report generated by Duplication Detector at 2019-03-24T22:02:21+00:00 in 1.26 sec.