GeoHack - Àdàkọ:Location map Cape Verde

Àdàkọ:Location map Cape Verde

WGS84 bikʼehgo 16° 0′ 0″ N, 24° 0′ 0″ W-gi bił hazʼą́
(16, -24)
Àdàkọ:Location map Cape Verde
UTM bikʼehgo 27Q 178900 1771254
Zoom 5 Scale ± 1:300000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo! (1996).svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack