GeoHack - 卡塔爾

卡塔爾

WGS84 bikʼehgo 26° 0′ 0″ N, 51° 2′ 0″ E-gi bił hazʼą́
(26, 51.033333)
卡塔爾
UTM bikʼehgo 39R 503336 2875684
Zoom 1 Scale ± 1:10000000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo! (1996).svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack