GeoHack - Bhisho

Bhisho

WGS84 bikʼehgo 32° 50′ 58″ S, 27° 26′ 17″ E-gi bił hazʼą́
(-32.849444, 27.438056)
Bhisho
UTM bikʼehgo 35H 540991 6365318
Zoom 4 Scale ± 1:500000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo Logo.svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack