GeoHack - 창평초등학교

창평초등학교

WGS84 bikʼehgo 35° 14′ 26.72″ N, 127° 1′ 7.62″ E-gi bił hazʼą́
(35.240757, 127.018783)
창평초등학교
UTM bikʼehgo 52S 319730 3901541
Zoom 5 Scale ± 1:300000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo Logo.svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack