GeoHack - Metroo de Liono

Metroo de Liono

WGS84 bikʼehgo 45° 46′ 10.46″ N, 4° 51′ 11.55″ E-gi bił hazʼą́
(45.769572, 4.853208)
Metroo de Liono
UTM bikʼehgo 31T 644092 5070116
Zoom 9 Scale ± 1:1000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo! (1996).svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack