GeoHack - Perarolo di Cadore

Perarolo di Cadore

WGS84 bikʼehgo 46° 24′ 0″ N, 12° 21′ 0″ E-gi bił hazʼą́
(46.4, 12.35)
Perarolo di Cadore
UTM bikʼehgo 33T 296291 5141904
Zoom 6 Scale ± 1:100000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo Logo.svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack