GeoHack - Glivicės

Glivicės

WGS84 bikʼehgo 50° 17′ 0″ N, 18° 40′ 0″ E-gi bił hazʼą́
(50.283333, 18.666667)
Glivicės
UTM bikʼehgo 34U 333770 5572738
Zoom 2 Scale ± 1:4000000
WGS84 éí "World Geodetic System" (1984 yę́ędą́ą́ʼ ályaa) UTM éí "Universal Transverse Mercator coordinate system"
Google maps logo.png Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap Bing logo.svg maps Yahoo! (1996).svg
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
dził dóó tééh naashchʼąąʼgo
kéyah beʼelyaaígíí kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
kéyah beʼelyaaígíí
níłchʼi bee naalkaahí bee éélkid
(Adobe Flash choidooʼįįł)

Page actions

GeoHack