GeoHack - Sân bay Southampton

WGS84 50° 57′ 1″ N, 1° 21′ 24″ W
50.950278, -1.356667
 
Geo URI geo:50.950278,-1.356667
UTM 30U 615432 5645581
Độ phóng đại 7 Tỷ lệ ± 1:30000
Khu vực GB Loại airport 
Tên Sân bay Southampton (sửa | Báo cáo lỗi)
Contents Dịch vụ toàn cầu và địa phương · Bài viết Wikipedia · Hình ảnh · Khác · Xuất


Xem vị trí này trên Bản đồ Google hay trên OpenStreetMap, hoặc lựa chọn một trong những dịch vụ dưới đây:

Dịch vụ toàn cầu

Dịch vụ Bản đồ Vệ tinh Địa hình Khác
ACME Mapper Bản đồ Vệ tinh Địa hình Địa thếMapnik
Bản đồ Apple Bản đồ
Arctic.io Daily Satellite
Bản đồ Bing Bản đồ Không trung Bird's Eye
Blue Marble Navigator Vệ tinh Night Lights
Flash Earth Vệ tinh
Fourmilab Vệ tinh
GeaBios Vệ tinh
GeoNames Vệ tinh Văn bản (XML)
Google Earthchú thích Mở có siêu dữ liệu
Bản đồ Google Bản đồ Vệ tinh Địa thế
GPS Visualizer Bản đồ Vệ tinh Địa thế Tiện ích vẽ
HERE (Nokia) Bản đồ Vệ tinh Địa thế WebGL 3D
MapQuest Bản đồ
MapTech Bản đồ
NASA World Wind Mở
Norkart Virtual Globe Vệ tinh
Open​Street​Map
CC BY-SA
Bản đồ thêm bản đồ, Nominatim (mã hóa địa lý chính)
Shaded Relief Địa thế
SkyVector Biểu đồ hàng không
TerraServer Vệ tinh
Topomapper Địa hình Xem cả hai
Wikimapia Bản đồ Vệ tinh + địa điểm cũ
WikiMiniAtlas Bản đồ
Bản đồ Yahoo! Bản đồ Vệ tinh
Yandex.Maps Bản đồ Vệ tinh
Copernix Bản đồ Vệ tinh

Vương quốc Anh

OS Grid Reference: SU4518617018 (all-numeric format: 445186 117018)

Dịch vụ Bản đồ Địa hình Không trung Khác
Bản đồ Bing Anh Bản đồ Bản đồ OS Không trung Bird's Eye
StreetMap Bản đồ Bản đồ OS Chuyển đổi
Vision of Britain historical maps Bản đồ Bản đồ OS
Ordnance Survey Get-a-map Bản đồ OS See other OS
map links below
Defra's MAGIC service Bản đồ
Elgin roadworks information Bản đồ
National library of Scotland Bản đồ OS
ViaMichelin UK Bản đồ Giao thông
Bản đồ OS cũ Bản đồ OS
Where's the Path? Bản đồ
SABRE Maps Bản đồ Bản đồ OS
Systematic Maps Bản đồ Cloudmade Bản đồ OS
MaPit
(từ mySociety)
Containing areas
(ward, constituency, etc.)
British Geological Survey Geology
        More OS maps
Ordnance Survey NPE 1:50000
(England / Wales), 1945-1955
(via OpenStreetMap)
OS maps
Ordnance Survey NPE/7th
1:50000 (Scotland), 1945-1955
(via OpenStreetMap)
OS maps
Ordnance Survey 7th series
1:50000, 1947-1960 (via
OpenStreetMap; partial coverage)
OS maps
Ordnance Survey 1st edition
1:25000, 1946-1960
(via OpenStreetMap)
OS maps
Ordnance Survey OpenStreet data
(via OpenStreetMap)
OS maps


Dịch vụ Information
Geograph Britain and Ireland Photos
UKVillages villages
UK-postcodes.com Postal code and local government
(not Northern Ireland)


Xem tất cả các dịch vụ khu vực

Bài viết Wikipedia

Khía cạnh Liên kết Tác giả Dự kiến cập nhật
Bài viết về vĩ độ/kinh độ cụ thể Vĩ kinh 50° NVĩ kinh 1° W
Tất cả tọa độ trong bài Sân_bay_Southampton tại Bản đồ Google, Bản đồ Bing Para Gần như thời gian thực
Sắp lớp trong WikiMiniAtlas Dschwen 1–2 lần một tuần (vào tháng 5 năm 2009)
Sắp lớp trong Bản đồ Google, OpenStreetMap Wikipedia-World 6 lần một năm (vào tháng 10 năm 2010)
Bảng tọa độ Cách 5, 10, 20, 50, 100, hoặc 250 km Wikipedia-World 6 lần một năm (vào tháng 10 năm 2010)
Bảng tọa độ Cách 5, 10, 20, 50, 100, hoặc 250 km Dispenser Hàng ngày lúc 07:00 UTC
Bảng tọa độ Geonames Geonames

Hình ảnh

Thông tin khácGreen CiCi

Tác vụ trang

GeoHack