Category on Commons or
Search depth (0=just this category)
OR user name
OR PagePile ID
OR gallery pages
(any namespace)
| |
MIME
Projects | | | | | | | | | | | | Toggle all

Copy the URL of this link to return to this view. This data is also available in XML format.

Results

Category "Media contributed by the State Archive in Poznań" has 671 files.

Jump to details

SiteImages used
pl.wikipedia298
ru.wikipedia22
de.wikipedia13
en.wikipedia12
be.wikipedia6
wikidata.wikidata5
uk.wikipedia4
fr.wikipedia4
azb.wikipedia3
pl.wikimedia3
ba.wikipedia2
eo.wikipedia2
de.wikiquote1
es.wikipedia1
sv.wikipedia1
cv.wikipedia1
ceb.wikipedia1
ca.wikipedia1
simple.wikipedia1
lt.wikipedia1
bg.wikipedia1
kk.wikipedia1
ar.wikipedia1
he.wikipedia1
Total image usages386
Distinct images used265(39.49% of all images of category)

Details (top 1000 images)

Mapa Imperium Romanum.jpg
used 6×
azb.wikipedia
ba.wikipedia
ca.wikipedia
es.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Akt urodzenia Heleny Kowalskiej.jpg
used 6×
be.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
simple.wikipedia
Tlok pieczetny miasta Poznania z herbem.jpg
used 5×
be.wikipedia
kk.wikipedia
pl.wikipedia
Mapa Roma urbs.jpg
used 4×
ba.wikipedia
be.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie Halle-Wittenberg 1.jpg
used 4×
azb.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Aleksander Gurowski zezwala ewangelikom we Wladyslawowie wybudowac zbor.jpg
used 4×
ceb.wikipedia
pl.wikipedia
uk.wikipedia
wikidata.wikidata
Zaproszenie na Festiwal Polski w Paryżu.jpg
used 4×
fr.wikipedia
pl.wikipedia
Heinrich Lersch.jpg
used 4×
de.wikipedia
de.wikiquote
sv.wikipedia
wikidata.wikidata
Słupca w 1945.jpg
used 4×
de.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
Hotel Grand Murren na druku firmowym.jpg
used 4×
ar.wikipedia
de.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
Bitwa na jeziorach Mazurskich 9 IX-12 IX 1914.jpg
used 3×
be.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Alma Provincia Reformata 1718.jpg
used 3×
pl.wikipedia
pl.wikimedia
ru.wikipedia
Dokument fundacyjny klasztoru w Łeknie.jpg
used 3×
pl.wikipedia
Mikolaj wojewoda kaliski daje Henczy prawo lokowania miasta Wenecji oraz nadaje mu wolne lany przed miastem i dwa lany we wsi Kobylin.jpg
used 3×
de.wikipedia
pl.wikipedia
Henryk król polski daje miastu Poznaniowi odpis protokołu swojej elekcji.png
used 3×
de.wikipedia
pl.wikipedia
Podziekowanie dla Maksymiliana Jackowskiego od Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk.jpg
used 3×
pl.wikipedia
Zygmunt II August król polski, w swoim mandacie, skierowanym do poborcy podatkowego Piotra Górskiego z Poznania przypomina i zarządza, iż czopowe ma być pobierane nie od pojedynczych beczek, lecz od całych warów piwa..png
used 3×
pl.wikipedia
Odezwa Ligi Morskiej w Śremie.jpg
used 3×
pl.wikipedia
Mapa powiatu Słupca 1957.jpg
used 3×
azb.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
Kazimierz Chlapowski dzialacz katolicki posel na sejm pruski.jpg
used 3×
de.wikipedia
pl.wikipedia
wikidata.wikidata
Bitwa na jeziorach Mazurskich 4 IX-7 IX 1914.jpg
used 3×
be.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Program obchodw imienin Stalina w Ostrowie Wlkp. w 1945 r..jpg
used 3×
pl.wikipedia
pl.wikimedia
Afisz z programem koncertu Paganiniego w Poznaniu w 1829.jpg
used 3×
cv.wikipedia
pl.wikipedia
Edward Raczynski wg rysunku w gazecie Illustrirte Zeitung (Lipsk, 15 lutego 1845 r.). Edward Raczyński wg rysunku w gazecie Illustrirte Zeitung (01).jpg
used 3×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
wikidata.wikidata
Widok Kamienca Podolskiego.jpg
used 3×
be.wikipedia
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Swiadectwo ucznia Krolewskiego Gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu(04).jpg
used 3×
de.wikipedia
en.wikipedia
pl.wikipedia
Plan Pomnika Ulana w Poznaniu.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Piotr Sieniuta potwierdza przywileje miasta Kobylina.jpg
used 2×
de.wikipedia
pl.wikipedia
Powidz miasto 1919.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Lothar von Arnauld de la Perière akt urodzenia.jpg
used 2×
pl.wikipedia
4 Afisz z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.jpg
used 2×
en.wikipedia
pl.wikipedia
Afisz Teatr Wielki 03.12.1910.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1820.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Zygmunt II August król polski wzywa władze miejskie poznańskie do zapłacenia zaległego za ostatnie trzy lata podatku od podwód i szosu, pod karą 5 000 florenów węgierskich..png
used 2×
pl.wikipedia
Bazar poznanski 100 lecie 2.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Bazar poznanski 100 lecie (06).jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Bazar poznanski 100 lecie (07).jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Bazar poznanski 100 lecie 1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Klucz do szyfru niemieckiego z okresu powstania wielkopolskiego.jpg
used 2×
pl.wikipedia
wikidata.wikidata
Budowa kosciola w Kroszynie nad Szczara Diecezja pinska s 2.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Pieczęć Bogusława Leszczyńskiego starosty wielkopolskiego.png
used 2×
lt.wikipedia
pl.wikipedia
Zygmunt II August król polski potwierdza nadane władzom miasta Poznania.png
used 2×
pl.wikipedia
uk.wikipedia
Maksymilian Jackowski po wyjsciu z wiezienia.jpg
used 2×
en.wikipedia
pl.wikipedia
Inicjal litery W 2.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Paszport wystawiony przez wladze miasta Krakowa dla Rajmunda Skorzewskiego.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Powołanie sodalicji mariańskiej u jezuitów w Poznaniu.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Pieczęć Wierzbięty starosty generalnego wielkopolskiego.png
used 2×
pl.wikipedia
uk.wikipedia
Wójt i ławnicy sądu wyższego prawa magdeburskiego w Krakowi potwierdzają dokument Przemysła II, określający wysokość świadczeń sołtysa w Jeżycach na rzecz kościoła i wójta poznańskiego..png
used 2×
pl.wikipedia
Mapa Polski za panowania Jana III Sobieskiego wydana z okazji 200 rocznicy odsieczy wiedenskiej.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Swiadectwo ucznia imnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu (16).jpg
used 2×
en.wikipedia
pl.wikipedia
Bitwa pod Gąbinem - 20 VIII 1914 (3).jpg
used 2×
de.wikipedia
pl.wikipedia
Pieczęć majestatyczna duża Władysława II Jagiełły króla polskiiegi przy dokumencie zatwierdzającym miastu Poznaniowi w uznaniu jego wierności wszystkie dotychczasowe wolności i prawa..png
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Inicjal litery W 1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie Bonn 1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Umowa o wykonanie naprawy wiatraka w Chociszewie, 1804 r..png
used 2×
en.wikipedia
pl.wikipedia
Pieczęć mała woskowa Władysława Jagiełły.png
used 2×
bg.wikipedia
pl.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie Giessen 1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Inicjal litery N.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Afisz wydany z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego (05).jpg
used 2×
fr.wikipedia
pl.wikipedia
Stefan Batory zatwierdza darowiznę dla jezuitów w Poznaniu.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Umowa A Skorzewskiego z P Nowakowskim o pelnienie obowiazkow sluzacego, 1840 r..jpg
used 2×
pl.wikipedia
Budowa kosciola w Kroszynie nad Szczara Diecezja pinska s 1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Obwieszczenie generala von Schenckendorff Komendanta Woskowego Poznania 2.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Fotografia Stadlerhof.png
used 2×
de.wikipedia
eo.wikipedia
Reklama czapki maciejowki.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Stefan Batory zaświadcza, że posłowie miasta Poznania brali udział w elekcji.png
used 2×
de.wikipedia
pl.wikipedia
TOR Poznań plakat wyścigi.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Ozdobny listownik Towarzystwa Gimnastycznego Sokol w Jeżycach.jpg
used 2×
pl.wikipedia
"Komitet Główny Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie" Odezwa.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Ludność, Poznań 1798-1931.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Pieczęć Władysława IV.png
used 2×
he.wikipedia
pl.wikipedia
Zaproszenie Cyryla Ratajskiego na obchody stulecia Uczelni im. Dąbrówki w Poznaniu.jpg
used 2×
en.wikipedia
pl.wikipedia
Zaswiadczenie za prace przy spisie powszechnym dla Tadeusza Goetzendorf-Grabowskiego.jpg
used 2×
pl.wikipedia
uk.wikipedia
Tabela ludności w mieście Poznaniu 1789 cz.1.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Powiat nowotomyski - mapa drogowa.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Życzenia NSZZ na Boże Narodzenie 1985.png
used 2×
eo.wikipedia
pl.wikipedia
Mapa rozmieszczenia ludowych szkół rolniczych.jpg
used 2×
pl.wikipedia
ru.wikipedia
Poznań komunikacja kolejowa perspektywa 1980.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Zaproszenie na uroczystosc z okazji wizyty ambasadora Alfreda Chlapowskiego w Pont-à-Mousson.jpg
used 2×
fr.wikipedia
pl.wikipedia
Odrys miasta Koło wg H.Müncha.jpg
used 2×
pl.wikipedia
Zyczenia dla Jozefa Pilsudskiego z okazji imienin(09).jpg
used 1×
pl.wikipedia
2. Armia 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Mapa zabytków w województwie poznańskim.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Reklama sztuicznych ogni.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Prusy Wschodnie 23 VIII 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bitwa pod Gąbinem - 20 VIII 1914 (2).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Gen. Żyliński 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Akt erekcyjny Pomnika Adama Mickiewicza Poznan(06).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bitwa na jeziorach Mazurskich 3 IX 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Towarztswo Gimnastyczne Sokol w Poznaniu zaprasza na zabawe karnawalowa.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Akt erekcyjny pomnika Tadeusza Kosciuszki w Poznaniu(02).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bitwa pod Gąbinem - 20 VIII 1914 (1).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Swiadectwo ucznia Krolewskiego gimnazjum w Trzemesznie (06).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Afisz z okazji Odzyskania Niepodleglosci (05).jpg
used 1×
pl.wikipedia
2 Afisz z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.jpg
used 1×
pl.wikimedia
3 Afisz z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Tabela ludności w mieście Poznaniu 1789 cz.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Hipolit Cegielski rachunki (03).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Plan Chocz 1802 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Mapa linii kolejowej Stargard - Poznań 1847 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Powiat wyrzyski 1838 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Uroczystość Królowej Korony Polskiej ulotka 03.05.1981 s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Akt ślubu Maria Konopnicka.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Życzenia PCK na Boże Narodzenie 1940.png
used 1×
pl.wikipedia
Harcerze! Odezwa do harcerzy wzywająca do upamiętnienia 25 rocznicy Harcerstwa Wielkopolskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Poswiecenie sztandaru Zwiazku Powstancow i Strzelcow Środa Wielkopolska.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Akt zgonu Antoniego Borzuckiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Projekt ogródek przy Palmiarni Poznańskiej 1939.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa 15. rocznica wybuchu 3. powstania śląskiego 1936.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa w sprawie obchodów święta Żołnierza Polskiego 15.08.1936.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Obwieszczenie o pogrzebie pomordowanych w obozie żabikowskim.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zlot sokolow okregu sredzkiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Drweski 24.06.1919.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Mowa zalobna nad zwlokami Augusta Cieszkowskiego wygloszona przez biskupa Edwarda Likowskiego 2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Druk ozdobny Zgromadzenia Kupcow miasta Kalisza (05).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Nagłowek listownika Hasse & Comp..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Mowa zalobna nad zwlokami Augusta Cieszkowskiego wygloszona przez biskupa Edwarda Likowskiego 1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Testament Augusta Cieszkowskiego s 2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wojciech Trąmpczyński akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Juliusz Bursche akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
List Augusta Cieszkowskiego do Maksymiliana Jackowskiego w sprawie szkoly rolniczej dla wloscian.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Druk ozdobny Zgromadzenia Kupcow miasta Kalisza (04).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Budowa kosciola Chrystusa Krola w Warszawie.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom uznania Zwiazku Oficerow Rezerwy dla Tadeusza Goetzendorf-Grabowskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom odznaki honorowej Stowarzyszenia czlonkow 58 pulku piechoty wielkopolskiej dla Tadeusza Goetzendorf-Grabowskiego (12).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Poznan plan komunikacji 1950.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bazar poznanski 100 lecie (08).jpg
used 1×
ru.wikipedia
PST plan 1978.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Budowa kosciola w Piatkowe-Pracowka Kolo Dubiecka.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Druk ozdobny Zgromadzenia Kupcow miasta Kalisza (02).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Druk ozdobny Zgromadzenia Kupcow miasta Kalisza (01).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Józef Wybicki prawo miejskie Śrem.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bonawentura Wierusz - Niemojowski akt małżeństwa s.1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zyczenia dla Jozefa Pilsudskiego z okazji Nowego Roku(01).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Ulotka Zwiazku Polakow w Niemczech w zwiazku ze smiercia Boleslawa Domanskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa Komitetu Budowy Domu Zolnierza w Poznaniu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zyczenia dla Jozefa Pilsudskiego z okazji Nowego Roku(03).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Drweski 17.04.1919.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bitwa pod Tannenbergiem 28 VIII 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Rysunek techniczny, most Chrobrego, odbudowa 1945(2).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bitwa pod Tannenbergiem 28 VIII-31 VIII 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Ulotka reklamujaca radio.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery WW.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Kontrakt sluzby dla F Rosada o pelnienie obowiązkow fornala, 1854 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Emilian Węgierski akt dymisji s.1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bonawentura Wierusz - Niemojowski akt małżeństwa s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Emilian Węgierski akt dymisji s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Umowa o odmalowanie sal i we dworze w Chocieszewie, r. 1768..png
used 1×
pl.wikipedia
Jan Nepomucen Umiński akt małżeństwa s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Jan Nepomucen Umiński akt małżeństwa s.1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery W 4.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wojska 25 VII 1914.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery W 3.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Obwieszczenie generala von Schenckendorff Komendanta Woskowego Poznania 1.jpg
used 1×
de.wikipedia
Zygmunt II August król polski przypomina, iż na sejmie piotrkowskim w roku ubiegłym potwierdzone zostało prawo składu miasta Poznania.png
used 1×
pl.wikipedia
Patent krola pruskiego Fryderyka Wilhelma ustanawiajacy Wielkie Ksiestwo Poznanskie s2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odnowienie dokumentu lokacyjnego dla Kobylina z 1303 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zlota Kaplica w katedrze poznanskiej.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Hotel Park Interlaken na druku firmowym.jpg
used 1×
en.wikipedia
Pieczęć przy dokumencie, w którym Aleksander Jagiellończyk zezwala burmistrzowi i radzie miasta Poznania na sprowadzenie, ustanowienie cen i sprzedaż win greckich, włoskich i węgierskich. (02).png
used 1×
pl.wikipedia
Michał Wiśniowiecki zatwierdza przywileje miasta Poznania.png
used 1×
pl.wikipedia
Tadeusz Kryspin Jackowski z rodzina.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Tadeusz Gustaw Jackowski z siostra Maria Jackowska 1895 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt III nadaje Kolegium Jezuickiemu w Poznaniu uprawnienia Akademii.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Jan Kazimierz król polski potwierdza i transumuje uchwałę Trzech Porządków miejskich z 1662.III.9, aby dla uspokojenia wojska wybrać od mieszkańców miasta żądaną kontrybucję..png
used 1×
pl.wikipedia
Jan Kazimierz zatwierdza przywileje miasta Poznania.png
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery S.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (07).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Kontrakt między władzami miasta Poznania a Giovanno Battista Ouadro o przebudowę poznańskiego ratusza.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Abs Prażmowski zaświadcza, że posłowie miasta Poznania na elekcji oddali głosy na Michała Korybuta Wiśniowieckiego.png
used 1×
pl.wikipedia
Stanislaw August Poniatowski nadaje Waclawowi Zakrzewskiemu Order Orla Bialego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa krola pruskiego Fryderyka Wilhelma do Mieszkancow Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego s2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery V.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Józef Karge akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Kazimierz III Wielki król polski sprzedaje wójtostwo poznańskie oraz przysługujący mu od sądów trzeci denar, mieszczaninowi Janowi mincerzowi za 120 grzywien..png
used 1×
pl.wikipedia
Józef Łukaszewicz akt zgonu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Helena Modrzejewska w roli Marii Stuart.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć z dokumentu Kazimierza III Wielki król polski sprzedaje wójtostwo poznańskie oraz przysługujący mu od sądów trzeci denar, mieszczaninowi Janowi mincerzowi za 120 grzywien..png
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć przy dokumencie Jana Olbrachta (1).png
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć Zygmunta Augusta.png
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć Michała Korybuta Wiśniowieckiego.png
used 1×
pl.wikipedia
Bogusław Leszczyński starosta Wielkopolski zaświadcza, że stawili się posłowie miasta Poznania na sejm elekcyjny.png
used 1×
pl.wikipedia
Blogoslawienstwo papieza Grzegorza XVI dla rodziny Morawski ch.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wladyslaw IV zatwierdza poprzednie przywileje miasta Gniezna.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zakaz palenia w miejscach publicznych wprowadzony przez krola pruskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Ogloszenie krola pruskiego o przyszlej konstytucji Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego s.1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery M 2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt August zezwala miastu Kobylin pobierac oplaty.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (06).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie wroclawskim dla Wojciecha Feliksa Boleslawa Morawskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wladyslaw IV zatwierdza poprzednie przywileje dla miasta Gniezna 1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa krola pruskiego Fryderyka Wilhelma do mieszkancow Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego s1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Ogloszenie krola pruskiego o przyszlej konstytucji Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (04).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (01).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt III Waza rozstrzyga spor miasta Gniezna z mieszczanami.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Objecie przez krola pruskiego Fryderyka Wilhelma wladzy w Wielkim Ksiestwie Poznanskim s.1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Objecie przez krola pruskiego Fryderyka Wilhelma wladzy w Wielkim Ksiestwie Poznanskim s.2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (05).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Srebrne wesele Tadeusza Kryspina i Pauli Jackowskich we Wronczynie, 1910 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt I Stary król polski, w związku ze swoim poleceniem przedstawienia przez zainteresowanych przywilejów dotyczących podwód, zatwierdza przedłożony mu przez delegację miasta Poznania przywilej króla Władysława Jagiełły..png
used 1×
pl.wikipedia
Odezwa krola pruskiego Fryderyka Wilhelma do Mieszkancow Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego s3.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Rysunek palac Objezierze.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Doktorat Honoris Causa dla Jozefa Pilsudskiego od Uniwersytetu Poznanskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom uniwersytetu w Berlinie dla Franciszka Chlapowskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wizytowka Alfreda Chlapowskiego.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery U.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Maksymilian Jackowski z rodzina.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inicjal litery M.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (03).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Bolesław Pobożny - Dobrołygu Dąbrowa.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dominikanie w Poznaniu 1244 r..jpg
used 1×
pl.wikipedia
Carte topografique Palatinats de Gnesen, Inowrozlaw et Brzestz.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Drzewo genealogiczne Raczynskich.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Inflanty 1915.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt I Stary król polski zgadza się na wykup sołectwa we wsi Winiary oraz na włączenie tego sołectwa do majątku miejskiego..png
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt I Stary król polski przekazuje na okres pięciu lat wsie królewskie Zegrze (Szgierzs) i Rataje Grzegorzowi Lubrańskiemu, w uznaniu zasług jego zmarłego ojca Mikołaja Lubrańskiego, wojewody poznańskiego..png
used 1×
pl.wikipedia
Bolesław Pobożny pieczęć.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć Mściwoj (Mszczuj) II.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wielki mistrz masonerii w Londynie oznajmia, że Polak Henryk D. Saunders został przyjęty do masonerii.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Mściwoj (Mszczuj) II - darowizny dla klasztoru cystersów w Łeknie.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Sambor 1255 - pieczęć.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt III potwierdza poprzednie przywileje Kobylina 1589.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Die Offensive der Verbündeten im Osten von Mitte Juli bis Ende August 1915.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Edmund Callier akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Jarogniew Drwęski akt ślubu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Edmund Callier akt zgonu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Józef Kostrzewski akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Florian Stablewski akt zgonu.jpg
used 1×
de.wikipedia
Jarogniew Drwęski akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Cyryl Ratajski akt ślubu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie Greifswald 1.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Widok Krakowa.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Dyplom ukonczenia studiow na uniwersytecie Bonn 2.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Gotthilf Berger akt zgonu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Erich Ludendorff akt urodzenia.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wilhem von Hardt.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Kopia dokumentu Przemysła II lokującego Górczyn.png
used 1×
pl.wikipedia
Abp Jan Wężyk zaświadcza, że posłowie miasta Poznania oddali głos na syna Zygmunta III.png
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć Zygmunta Starego (1).png
used 1×
pl.wikipedia
Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski zaświadcza, iż w 1648.XI.17 posłowie miasta Poznania oddali swoje głosy na Jana Kazimierza.png
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć Łukasza Górki.png
used 1×
pl.wikipedia
Prymas Jakub Uchański zaświadcza, że na sejmie elekcyjnym posłowie miasta Poznania głosowali na Henryka.png
used 1×
pl.wikipedia
August II nadaje miastu Kobylin prawo odbywania jarmarkow.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Stefan Batory potwierdza poprzednie przywileje Kobylina.jpg
used 1×
pl.wikipedia
August II nadaje miastu Gniezno prawo na kolejne dwa jarmarki.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć miasta Poznania,mała miejska bardzo dobrze zachowana, w puszce metalowej, na wstążce jedwabnej koloru czerwonego..png
used 1×
pl.wikipedia
Uposażenie dla klasztoru jezuitów w Poznaniu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć abpa Macieja Łubieńskiego.png
used 1×
pl.wikipedia
Oswiadczenie adepta do zakonu benedyktynów w Lubiniu (02).jpg
used 1×
pl.wikipedia
Obwieszczenie generala Bockelberga komendanta wojennego Poznania.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Sambor, książę pomorski na Lubiszewie.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Pieczęć przy dokumencie, w którym Kazimierz IV Jagiellończyk król polski potwierdza wszystkie przywileje i wolności miasta Poznania..png
used 1×
pl.wikipedia
Anna z Chlapowskich Kazimierzowa Chlapowska.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i transumuje wydaną przez magistrat miasta Poznania ordynację dla dawnego miasteczka Stanisławowo i zamienia je na przedmieście Łacina.png
used 1×
pl.wikipedia
Jan Henryk Dąbrowski akt zgonu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Jan Kazimierz zatwierdza przekazanie Kłecka z Czarnkowskich na Niemojewskich.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Stanisław I Leszczyński odciaża Kościan od obowiązku kwaterowania wojska.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Wincenty Axamitowski, członek 32 stopnia masonerii w Paryżu nadaje Amilkarowi Kosińskiemu stopień masoński w loży w Warszawie.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt III zatwierdza darowiznę dla Kolegium Jezuickiego w Poznaniu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Tekla Justyna Chopin akt chrztu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Jan Olbracht król polski poleca Ambrożemu Pampowskiemu, wojewodzie sieradzkiemu i staroście generalnemu Wielkopolski, wykupienie wsi królewskich Żegrze i Rataje z rąk Jana Ostroroga kasztelana poznańskiego..png
used 1×
pl.wikipedia
Mutius Vitellscus, generał zakonu jezuitów, powołuje do życia Kongregację Wniebowzięcia PM przy kolegium jezuickim w Poznaniu.jpg
used 1×
pl.wikipedia
Zygmunt I Stary król polski, poleca Łukaszowi Górce staroście generalnemu Wielkopolski, wykupienie wsi królewskich Żegrze i Rataje z rąk Ambrożego Pampowskiego wojewody sieradzkiego i starosty malborskiego..png
used 1×
pl.wikipedia
Akt urodzenia Georga von Hantelmanna.jpg
used 1×
pl.wikipedia